ДЕБЮТИ / II КРЪГ / Сценични изкуства

Срок за кандидатсване: 05.08.2021 (11:00) - 16.09.2021 (15:00)

Допустими кандидати: Физически и юридически лица

Подпомага разработването и реализацията на дебютни проекти за театър, танц и съвременни сценични форми

Връзка с нас