ДЕБЮТИ / II КРЪГ / Визуални и дигитални изкуства

Срок за кандидатсване: 05.08.2021 (00:00) - 17.09.2021 (17:08)

Допустими кандидати: Физически и юридически лица

Подпомага разработването и реализацията на дебютни проекти от сферата на визуални и дигитални изкуства

Връзка с нас