КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО / Съхранение и популяризиране на културно наследство

Срок за кандидатсване: 23.02.2021 (11:00) - 22.04.2021 (15:00)

Допустими кандидати: Юридически лица

Програмата подкрепя проекти за опазване, изследване и популяризиране на културното наследство на България и разработване на средства за подобрен достъп докултурното наследство чрез дигитални технологии и предаване на културно съдържание.Този модул цели да подчертае приноса на културното наследство към културното многообразие, идентичност и значими културни и исторически процеси в България и Европа, както и към постигането на устойчиво развитие чрез активен междукултурен диалог.

Връзка с нас