КРИТИКА / Иновативни модели за критика

Срок за кандидатсване: 31.03.2021 (16:00) - 23.06.2021 (15:00)

Допустими кандидати: Физически и юридически лица

Програма за създаване и разпространение на критическо съдържание чрез иновативни методи и нови канали, които трайно ангажират нови публики и съдържат елемент на културно предприемачество.

Връзка с нас