КРИТИКА / Утвърдени периодични издания и рубрики

Срок за кандидатсване: 31.03.2021 (16:00) - 23.06.2021 (15:00)

Допустими кандидати: Юридически лица

Програма за развитие и широко популяризиране на критическо съдържание за актуални теми, събития и обекти във всички области на изкуството и културата.

Връзка с нас