/ Непрофесионални културни организации и артисти

Срок за кандидатсване: 18.02.2021 (11:00) - 11.03.2021 (15:00)

Допустими кандидати: Всички

Програма за финансиране на разходи на български артисти любителиза участия внационални и локални културни форуми.

Връзка с нас