МОБИЛНОСТ / СЕСИЯ III / Професионални културни организации и артисти

Срок за кандидатсване: 30.07.2021 (11:00) - 07.10.2021 (15:00)

Допустими кандидати: Физически и юридически лица

Програма за финансиране на разходи на български артисти за участия в международни, национални и локални културни форуми.

Връзка с нас