МОБИЛНОСТ 2 / Артисти-любители и непрофесионални артисти

срок за кандидатстване: 01.09.2022 (19:00) - 04.10.2022 (15:00)

Допустими кандидати: Всички

Модулът е насочен към артисти-любители и културни организации, занимаващи се с любителско творчество и фолклор, които планират мобилност в и извън страната. Програмата е отворена и към културни организации, които канят чуждестранни професионални артисти като гости на събития в България.

Връзка с нас