МОБИЛНОСТ 2 / Професионални артисти

срок за кандидатстване: 01.09.2022 (19:00) - 04.10.2022 (15:00)

Допустими кандидати: Всички

Модулът е насочен към професионални артисти и културни организации, които планират мобилност във и извън страната. Програмата е отворена и към културни организации, които канят чуждестранни професионални артисти, като гости на събития в България.

Връзка с нас