ЕДНОГОДИШЕН ГРАНТ / СЕСИЯ 2021

Срок за кандидатсване: 16.09.2021 (11:00) - 07.10.2021 (15:00)

Допустими кандидати: Юридически лица

Програмата подпомага финансово цялостни едногодишни планове за дейност и развитие на частни професионални български организации с активна дейност в сферата на културата.

ВАЖНО! ПРОГРАМАТА ЩЕ БЪДЕ ОТВОРЕНА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ОТ 16.09.2021 г. КЪМ МОМЕНТА МОЖЕТЕ ДА СЕ ЗАПОЗНАЕТЕ С УСЛОВИЯТА И БЛАНКИТЕ, НО НЕ И ДА ПОДАДЕТЕ КАНДИДАТУРА. Програмата подпомага финансово цялостни едногодишни планове за дейност и развитие на частни професионални български организации с активна дейност в сферата на културата.

Връзка с нас