ЕДНОГОДИШЕН ГРАНТ / Едногодишен грант

срок за кандидатстване: 01.09.2022 (11:00) - 23.09.2022 (15:00)

Допустими кандидати: Юридически лица

Програмата цели да подпомогне бенефициентите в постигането на по-висок организационен капацитет, повишаването на качеството и обхвата на събитията и продуктите, които създават, за да развият устойчивост и независимост в дейността си.

Програмата цели да подпомогне бенефициентите в постигането на по-висок организационен капацитет, повишаването на качеството и обхвата на събитията и продуктите, които създават, за да развият устойчивост и независимост в дейността си.

Връзка с нас