Внимание!


Поради технически съображения сайтът на НФК няма да бъде достъпен в периода 19:00 на 20.09 /неделя/ до 12:00 на 21.09. /понеделник/
Благодарим ви за разбирането и оставаме на разположение за Вашите въпроси на office@ncf.bg

ПУБЛИКИ / Изследване, идентифициране и развитие на канали

Срок за кандидатсване: 29.05.2020 (11:00) - 02.07.2020 (15:00)

Допустими кандидати: Юридически лица

Програмата подпомага финансово проекти осигуряващи достъп до нови аудитории чрез дигитални канали, както и въвеждане на механизми за повишаване на капацитета на работата на културни организации, включително дейности свързани с развитие на публики в условията на изолация и извънредно положение.