ПУБЛИКИ / Изследване и идентифициране на аудитории

Срок за кандидатсване: 31.03.2021 (16:00) - 24.06.2021 (15:00)

Допустими кандидати: Юридически лица

Програмата подпомага финансово проекти с план за качествено идентифициране/изследване на нови и на съществуващи аудитории, както и въвеждане на механизми за повишаване на капацитета на работата на културни организации, включително дейности, свързани с развитие на нови канали за достигане на публики.

Връзка с нас