ПУБЛИКИ / Творческа намеса в дигитална и публична среда

Срок за кандидатсване: 31.03.2021 (16:00) - 24.06.2021 (15:00)

Допустими кандидати: Физически и юридически лица

Програмата подпомага финансово дейности за създаване,адаптиране, популяризиране и разпространение на съдържание, свързано с културни продукти и събития за публична и/или дигитална среда, с цел привличане и развитие на аудитория.

Връзка с нас