СОЦИАЛНО АНГАЖИРАНИ ИЗКУСТВА / Кампании за адресиране на социален проблем чрез изкуство

Срок за кандидатсване: 21.06.2021 (15:00) - 02.09.2021 (15:00)

Допустими кандидати: Всички

Финансира проекти от всички области на изкуството и културата, които адресират социални проблеми и каузи или прилагат креативен процес при работа с общности и групи в неравностойно положение.

Финансира проекти, които адресират социални проблеми и каузи до широката публика чрез форми на изкуство и култура от всички области (изложби, специализирани дигитални и печатни издания, документални формати, музикални продукции и събития и др.)

Връзка с нас