СОЦИАЛНО АНГАЖИРАНИ ИЗКУСТВА / Работа с общности и групи в неравностойно положение

Срок за кандидатсване: 21.06.2021 (15:00) - 02.09.2021 (15:00)

Допустими кандидати: Всички

Финансира проекти от всички области на изкуството и културата, които адресират социални проблеми и каузи или прилагат креативен процес при работа с общности и групи в неравностойно положение.

Финансира проекти от всички области на изкуството и културата, които прилагат креативен процес при работа с общности и групи в неравностойно положение.

Връзка с нас