ТВОРЧЕСКИ СТИПЕНДИИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА МЛАДИ И ИЗТЪКНАТИ ТВОРЦИ В ОБЛАСТТА НА МУЗИКАТА / ТВОРЧЕСКИ СТИПЕНДИИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА МЛАДИ И ИЗТЪКНАТИ ТВОРЦИ В ОБЛАСТТА НА ФОЛКЛОРНОТО ИЗКУСТВО

Срок за кандидатсване: 31.03.2021 (17:00) - 14.04.2021 (15:00)

Допустими кандидати: Физически лица

Основната цел на програмата е да осигури финансова подкрепа на български творци и артисти в областта на музиката, упражняващи своята професия на свободна практика и пряко засегнати от въведените противоепидемични мерки, чрез кандидатстване пред Национален фонд „Култура“. Чрез Програмата ще се позволи подпомагане на широк кръг музиканти да продължат работата си, както и осигуряване на условия за създаване на творчески продукти.

Основната цел на програмата е да осигури финансова подкрепа на български творци и артисти в областта на фолклорното изкуство, упражняващи своята професия на свободна практика и пряко засегнати от въведените противоепидемични мерки, чрез кандидатстване пред Национален фонд „Култура“.

Връзка с нас