ЦЕЛЕВА ПОДКРЕПА „ТВОРЧЕСКА ЕВРОПА“ '23 / Целева подкрепа „Творческа Европа“

срок за кандидатстване: 07.04.2023 (22:00) - 01.11.2023 (15:00)

Допустими кандидати: Юридически лица

Целево финансово подпомагане на проекти, одобрени за финансиране по Програма „Творческа Европа“ на ЕК, подпрограма „Култура“, направление „Европейско сътрудничество“

Връзка с нас