ЦЕЛЕВА ПОДКРЕПА „ТВОРЧЕСКА ЕВРОПА“ '24 / ЦЕЛЕВА ПОДКРЕПА „ТВОРЧЕСКА ЕВРОПА“ '24

срок за кандидатстване: 07.06.2024 (18:00) - 11.09.2024 (15:00)

Допустими кандидати: Юридически лица

Настоящата покана за целево финансово подпомагане на проекти, одобрени за финансиране по Програма „Творческа Европа“ на ЕК, подпрограма „Култура“, направление „Европейско сътрудничество“, цели да подкрепи български културни организации, които реализират проекти за международно сътрудничество в областта на културата и изкуствата. Националното съфинансиране цели да насърчи българските организации да се включват в международни проекти и успешно да надграждат своя капацитет чрез участие в европейските културни процеси.

Настоящата покана за целево финансово подпомагане на проекти, одобрени за финансиране по Програма „Творческа Европа“ на ЕК, подпрограма „Култура“, направление „Европейско сътрудничество“, цели да подкрепи български културни организации, които реализират проекти за международно сътрудничество в областта на културата и изкуствата. Националното съфинансиране цели да насърчи българските организации да се включват в международни проекти и успешно да надграждат своя капацитет чрез участие в европейските културни процеси.

Връзка с нас