ТВОРЧЕСКО РАЗВИТИЕ`21 / СЕСИЯ I / МОДУЛ: ОРГАНИЗАТОРИ

срок за кандидатстване: 23.02.2021 (14:00) - 22.04.2021 (15:00)

Допустими кандидати: Юридически лица

Програма за финансиране на разходи, свързани с професионалното развитие на артисти, културни дейци и професионалисти в сферата на изкуството и културата.

Връзка с нас