ТВОРЧЕСКО РАЗВИТИЕ / СЕСИЯ II / МОДУЛ: ОРГАНИЗАТОРИ

Срок за кандидатсване: 30.07.2021 (11:00) - 16.09.2021 (15:00)

Допустими кандидати: Юридически лица

Програма за финансиране на разходи, свързани с професионалното развитие на артисти, културни дейци и професионалисти в сферата на изкуството и културата.

Връзка с нас