ПРЕВОДИ / TRANSLATION GRANT PROGRAMME / BG

Срок за кандидатсване: 31.03.2021 (16:00) - 08.07.2021 (15:00)

Допустими кандидати: Юридически лица

Програма за превод и въвеждане на устойчиви механизми за развитие и популяризиране на българска преводна литература.

Конкурсът целево финансира проекти за превод и издаване на книги на български автори на чужд език или адаптация на книги на български автори на езика на Република Северна Македония. По този начин се насочват публични средства за по-устойчивото позициониране на българска литература и автори в международен план, осигуряване на по-голяма заетост и стабилност на български преводачи, както и установяване на дългосрочни партньорства, качествен обмен и добри практики в сферата на литературните преводи

Връзка с нас