ДЕБЮТИ`21 / II КРЪГ / Литература

срок за кандидатстване: 05.08.2021 (11:00) - 15.09.2021 (15:00)

Допустими кандидати: Физически и юридически лица

изтегли Условия

Подпомага разработването и реализацията на дебютна авторска художествена литература.

Входящ номер Име на кандидата Име на проекта Място на реализация Срок за реализация Общ бюджет (лева) Искана сума от НФК (лева) Отпусната сума (лева) Кратко описание Мотивация
DEB1452L-1 Славея Стефанова Семова Издаване на книга с разкази България, Горна Оряховица, с. Първомайци, София 01.11.2021 - 15.06.2023 1330 1180 1180 Целта на книгата е да докосне сърцата на читателите, да им помогне да разпознаят своята история между редовете, решенията на проблемите си. Тя ще ги отдели от действителността и ще предизвика мислите им по различни въпроси, свързани с познати и непознати чувства, необичайни гледни точки, обясними и необясними състояния на човешката психика, както и засягащи размерите на една мечта. Впечатляващ с искреността и скромността си проект за издаване на сборник с разкази на талантлив млад човек с хубав, образен, поетичен език. И текстовете, и целият проект коригират представата ни за днешната българска литература като за изцяло градска, вдъхват вяра, че в запустяващите български села има талантливи, интелигентни и образовани млади хора. Проектът се предлага за финансова подкрепа в пълен размер.
DEB1452L-2 Александрина Петкова Крушарска Болница за безсмъртни създания България, София 01.11.2021 - 01.11.2022 14961,03 14961,03 7000 „Болница за безсмъртни създания“ е съвременен фентъзи роман с елементи на трилър и романтика. Стилът е провокативен, непринуден и достъпен. Сюжетът представя универсални общочовешки теми по нестандартен начин чрез динамични сюжетни линии и колоритни герои. Проектът е насочен към читатели от различни възрастови групи и цели да достигне нивото на световната фентъзи литература. Проект за издаване и промотиране на съвременен фентъзи роман със заглавие „Болница за безсмъртни създания“. Сериозен дейностен план и план за разпространение и популяризиране, включващ широка дистрибуция и представяния в 6 града. Романът има потенциал да стигне до широка публика – не само предвид жанра, но и предвид въздействието и комуникативността му като стил и внушение. Посланието е силно – за съхраняване на изконните човешки стойности и противостоенето на злото. Проявен е добър усет за популяризиране на нов, непознат автор. Проектът се предлага за финансова подкрепа с редуциран бюджет поради завишени пера.
DEB1452L-3 ИНФОРМА ПРИНТ ООД ООД "Кънтя като мълчание" България, Бургас 01.11.2021 - 14.02.2022 2518,00 2518,00 2518 Дебютната книга на младия Веселин Веселинов е озаглавена „Кънтя като мълчание” и съдържа 37 ярки лирически произведения. Оксиморонът на заглавието е своеобразна подготовка на читателя за среща с творчески копнежи, словесни предизвикателства и откривателства. Редактирана от голямата българска поетеса Роза Боянова, стихосбирката представлява елегантно отдадена почит към класиците в родната реч, постигната чрез поставянето на цитат като мото на повечето творби. Проект за дебютна стихосбирка на младия поет Веселин Веселинов, който създава талантлива, модерна, дълбока, зряла лирика, интерпретираща широк спектър от теми – вярата, изкуството, самотата и др. Проектът има стегнат, подробен бюджет. Предвидени са представяния в София и Бургас. Със собствени средства на автора ще бъде създаден уебсайт за изкуство и култура. Прави впечатление, че има развитие спрямо първи кръг – отпаднали са някои стихотворения, включени са нови. Проектът се предлага за финансова подкрепа в пълен размер.
DEB1452L-4 "Парадокс Акт" ЕООД Приключения на колело София, България 01.01.2022 - 31.05.2023 12650 11622 0 Проектът Приключения на колело предвижда издаването на литературно произведение , разказващо във фикционализирана форма историята на едно грандиозно тригодишно велосипедно пътешествие, предприето през 2015 г. от авторката Яна Меламед и Вячеслав Стоянов. В книгата ще бъдат включени авторски илюстрации и QR-кодове, водещи към онлайн база данни с допълнителни илюстрации, няколко хиляди авторски снимки и десетки видеоклипове от експедицията, разделени по държави. Проектът е технически недопустим. Приложение 5 - Заявление за кандидатстване и декларация са подписани от лице, което не представлява юридическото лице. Не е представено пълномощно за лицето. Проектът не се предлага за финансиране.