КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО`21 / Културно предприемачество в областта на културното наследство

срок за кандидатстване: 23.02.2021 (11:00) - 22.04.2021 (15:00)

Допустими кандидати: Юридически лица

изтегли Условия

Програмата подкрепя проекти, които целят да насърчат предприемачеството в областта на културното наследство в България чрез развиване на бизнес модели за успешни културни индустрии на местно ниво. Подкрепя се въвеждане на иновации в работата на културните организации по опазване и популяризиране на културното наследство и превръщането му във фактор за устойчиво местно развитие.

Входящ номер Име на кандидата Име на проекта Място на реализация Срок за реализация Общ бюджет (лева) Искана сума от НФК (лева) Отпусната сума (лева) Кратко описание Мотивация
KN147P-1 Отворена врата Фондация Културното наследство на гр.Брезник Брезник 01.06.2021 - 31.07.2022 14959,83 14959,83 0 През 2020г пандемията от COVID 19 връхлетя и нашата страна. Единственото решение за провеждане на културни прояви бе on-line. Посещенията на културни мероприятия on-line можем да правим не само когато нямаме време за музеи, или не обичаме времето да ни притиска и да се блъскаме в навалицата, а и по необходимост. Затова е много важно да дигитализираме нашето културно наследство.
KN147P-10 Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ ВУЗ ДИГИТАЛИЗЦИЯ НА ФОТОАРХИВА НА НАЦИОНАЛНА МУЗИКАЛНА АКАДЕМИЯ ПРОФ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ България, София 03.05.2021 - 01.07.2022 15000,00 15000,00 0 Дигитализация на 100 годишния фотоархив на Национална музикална академия Проф. Панчо Владигеров от основаването и през 1921 до 2021г. и предоставянето на публична достъпност до него чрез акцентен линк на сайта на Академията.
KN147P-11 НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ ПРОБУДА - 1901 г. Читалище Заедно да възродим и съхраним автентичен занаят за изработване на елементи от автентична носия от сeло Майор Узуново и Капитановци България, Майор Узуново 01.06.2021 - 30.06.2022 12186 12186 0 Основната цел на проекта е възраждане, съхранение и популяризиране на един изчезващ занаят, а именно тъкачеството и изработването на eлементи от автентична носия. Другата не по – малко важна цел е постигане на финансова устойчивост чрез предприемачески и иновативни подходи с цел предлагане на нов вид услуга, изработване на предна престилка от автентична влашка носия.
KN147P-12 Сдружение "Тишина" Сдружение КУЛТУРНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСКА РАБОТИЛНИЦА "ТРАДИЦИЯТА В МОДЕРНИЯ СВЯТ" София 01.06.2021 - 30.06.2022 33440,00 25000,00 0 Основните дейности по проекта ще бъдат насочени към опазване съхраняване и популяризиране на елементите на националното нематериално културно наследство, насочени към знания и умения и свързани с традиционните занаяти грънчарство тъкачество приложни изкуства Това има пряка връзка и с дейности по внедряване на предприемачески подходи и иновации събиране на информация консултации и развитие на бизнес план
KN147P-13 Творческа къща ЩЪРКЕЛИТЕ ЕООД ЕООД Слънчовата невяста и вълшебната кутия гр. София, България 01.06.2021 - 30.05.2022 14659,76 14659,76 0 Проектът има за цел изработването на иновативна игра във вид на 4 кутии за настолен куклен театър, за представяне на 4 вълшебни приказки от българския, турския, ромския и арменския етнос, за популяризирането им сред другите етноси и утвърждаване на етническа толерантност. Кутията ще бъде изработена с помощта на иновативна технология за анимиране на някои от героите като холографски образи. Могат да се представят легенди, традиции и празници. Предвиждат се статии за етносите в България.
KN147P-14 Национален музикално-фолклорен съюз "Орфеево изворче" Сдружение Преобразяване и развитие на детски музикално-фолклорен конкурс. Подпомагане и разпространение дейността на млади изпълнители, образователни и културни институции в областта на музикалния фолклор. България, Стара Загора, София 01.06.2021 - 31.05.2022 33576,61 23976,51 0 1.Преобразяване и иновации във формата на конкурса съобразен с условията извънредна обстановка. Нова, уникална за детски фолклорен конкурс визия. 2.Сътрудничество с големитефолклорни школи, подпомагане и разпространение на дейността им. Представяне в детайли характерните особености на фолклорните инструменти, гласове и оркестри в различните фолклорни области. 3. Утвърждаване и устойчиво развитие на НМФС в дигитална медийна среда.
KN147P-15 Вестиго ООД Интерактивност на музейното преживяване България, София 15.06.2021 - 15.06.2022 14107,30 14107,30 0 Проектът цели популяризирането на интерактивните игри и експозиции като част от разглеждането на даден музей, архитектурен комплекс или град, което да го направи по-интересно, завладяващо и запомнящо се за посетителите. Вестиго ООД има разработен бизнес план за предлагане на тази услуга на културните институции като предприемачески проект, а в рамките на програмата на НФК ще бъдат реализирани две завършени игри от типа Стая на загадките и Лов на съкровища в два музея в София или други градове.
KN147P-16 Български арт и фолклорен център "Нестия"-ИФ"ХРИСТАН-ИС" ООД Колоритът на Шоплука България 01.06.2021 - 30.06.2022 40640 14240 0 Проектът „Колоритът на Шоплука“ показва нематериалните културни традиции в 4 региона около София, оживяващи чрез празничната обредност и култура на съвременния българин, пречупени през 20 емблематични материални културни обекта от национално значение. Уникалният шопски диалект, автентичният фолклор и народни танци, стародавни занаяти и гиздавите носии са част от уникалното българско фолклорно богатство, което дигитализираме, създавайки 4 виртуални тура.
KN147P-17 Археологически музей-Сандански Културен институт Виртуален Мелник България, Мелник 01.06.2021 - 31.08.2021 14856,00 14856,00 0 Целта на проекта е създаването на дигитален продукт базиран върху конкурентно културно–историческо наследство и природна среда. Той ще представи Археологически резерват Мелник по нов начин, използвайки възможностите на дигиталните технологии. Ще бъдат представени 5 обекта на културно – историческото наследство. За тази цел ще използваме различни ресурси: археологическият резерват, градската среда, предания и традиции, туристически бизнес, местна общност, научни изследвания и технологии.
KN147P-18 ИНТЕГРАЛ ПОСТСТУДИО ООД Запазване културното наследство на автора на запазени знаци: Стефан Кънчев България, София 01.06.2021 - 31.12.2021 36146,67 24622,58 0 През 2021 г. се навършват 20 години от смъртта на Стефан Кънчев - най-изявеният ни график-приложник, признат за един от десетте най-добри майстори на запазени знаци в света. По този повод с настоящия проект ще популяризираме културното наследство, оставено ни от него като осъществим партньорства с търговски и културни институции с лога, чийто автор е Кънчев; с помощта на предприемачество и иновативни подходи ще осъществим тематични събития и разработим творчески програми с работилници по дизайн.
KN147P-19 Локално наследство Сдружение "Мечкарница - ателие на колела" България 01.08.2021 - 31.05.2022 14928,84 14928,84 0 Проектът „Мечкарница-ателие на колела“ допринася за нови знания и умения. Цели повишаване капацитета на членове на СНЦ „Локално наследство“ теоритично и практически за културното предприемачество, създаване на устойчив бизнес модел за за подпомагане процеса на опазване на НКН в област Перник, чрез създаване на мобилно „ателие на колела“. Подпомага процеса на внедряване на предприемачески и иновативни подходи в грижата за опазването и популяризирането на НКН в област Перник.
KN147P-2 Четящият пътешественик 2021" ЕООД ЕООД Да бъдем полезни на България България 01.06.2021 - 30.06.2022 15000 15000 0 Да бъдем полезни на България е проект, свързан с популяризирането на културно-историческото наследство на България чрез внедряване на предприемачески подходи и иновации. Визията на проекта е да се създадат качествени културни продукти като занаятчийски курсове за деца, уроци по родолюбие, музейни образователни видеоклипове, виртуални турове, разработването на детски книжки за оцветяване и създаването на магнитни сувенири.
KN147P-20 Консепт Студио ЕООД Ха-ха, чичо Манчо, снех те София, Благоевград, онлайн 01.07.2021 - 29.04.2022 34998 24798 0 Проект ХА-ХА, ЧИЧО МАНЧО, СНЕХ ТЕ ще развие и внедри устойчив бизнес модел за легален достъп на образователни институции до старите български филми. 216 български филма, създадени между 1950 и 1989 г. ще бъдат съхранени и обработени за дигитално присъствие. Ще бъде създадено приложение-app за използването им от университети, училища и библиотеки. Студенти и преподаватели от Югозападен университет НЕОФИТ РИЛСКИ ще са първите ползватели на този сегмент от културното наследство на България.
KN147P-21 Кооперация "БТС-ЕКСКУРЗОВОДИ" Кооперация кутия за съкровища България 01.07.2021 - 15.05.2022 14989,10 14989,10 0 Изработване на игра съдържаща 2 комплекта карти, върху които са отпечатане елементи от културното наследство на 26 обекта на материалното културно наследство.Играта е предназначена както за подрастващи така и за възрастни. В описанието на играта ще се съдържа кратка информация за всеки един от елементите и обектите.Играта ще бъде и подходяща за подаарък и сувенир, което ще увеличи популяризацията на материалното културно наследство на България.
KN147P-22 Фондация Кореняк Фондация Занаяти с нов път напред България, София 01.07.2021 - 01.06.2022 31250 25000 0 Проектът е насочен към осигуряване на условия за насърчаване опазването и популяризирането на занаяти от Югозападен район чрез развиване на нов модел за по-ефективната им комуникация, базиран на предприемачески подход и иновативни методи за работа в мрежа, взаимодействие с публиката и ангажиране на заинтересованите страни- с широкото използване на новите технологии. Първоначално обхванати ще бъдат 4 занаяти /и 4 занаятчии–участници/: везбарство, грънчарство, ножарство и изработка на накити.
KN147P-23 НЧ "Братство 1869" Читалище Традициите от миналото - през настоящето - към бъдещето България, гр. Кюстендил 10.06.2021 - 09.06.2022 13227,60 13227,60 0 Обща цел: Развиване на предприемачески подходи и внедряване на иновации в дейността на читалище „Братство 1869“ в сферата на традиционните занаяти, домашни дейности и поминъци, чрез които ще се осигури от една страна неговата по-добра финансова устойчивост и от друга - по-ефективна комуникация на културното наследство с публиката. Дейности: „Клуб „Занаяти, домашни дейности и поминък”; Изложби-базар и уъркшопи; Информационна дипляна; Видео-самоучител; Обособяване на щанд.
KN147P-24 Фондация Зад Кадър Фондация Златоград - средище на материално и нематериално културно наследство. България, Златоград 21.06.2021 - 30.06.2022 14880 14880 0 Създаване на интерактивна карта с паметниците на материално културно наследство в Златоград и региона. Чрез допълване с местни истории, легенди, традиции и обичаи, обект на нематериално културно наследство ще бъдат създадени клипове и материали привличащи интереса към един от най-отдалечените региони в България. В проекта е заложени сътрудничество на бизнес и културни организации за създаване на устойчиви културни индустрии и превръщането на културния туризъм в поминък на региона.
KN147P-25 Айди Дизайн ЕООД Архитектурният гений на Кольо Фичето и съвремието - Дизайн POP UP България 01.07.2021 - 30.04.2022 27100 21750 0 Творческата концепция на автора, дизайнерът Ина Дамянова, е провокирана от възможността да бъде разработен и внедрен успешен бизнес модел за опазване и популяризиране на културното архитектурно наследство на Първомайстора Никола Фичев / Кольо Фичето/, оставил своя гениален отпечатък в историческото и културно развитие на страната, не само през Възраждането, но и днес. По един нов и съвременен начин ще бъдат създадени нови артистични POP UP сувенири и позиционирани на пазара.
KN147P-26 Градоред Сдружение Открий Русе - Малката Виена/Discover Ruse - Vienna of the Balkans България, Русе 01.06.2021 - 30.06.2022 14970,90 14218,90 0 Проектът ще направи нов прочит на културния пейзаж на площад „Свобода“ в гр. Русе чрез виртуален тур, включващ 6 емблематични обекта, с озвучаване на английски и на китайски език. Създаденият продукт ще бъде публикуван на международни платформи за виртуални турове, където ще бъде закупуван от потребители от цял свят. Ще бъде използван за популяризиране на местното наследство чрез осигурен свободен достъп в Регионалната библиотека и организирани уъркшопи за споделяне на резултатите от проекта.
KN147P-27 ДОМИНАТИВ ЕООД Начи България, Благоевград 01.06.2021 - 31.12.2021 24931,59 19931,59 0 Създаваме платформа, която ще събере и ще развие дейността на занаятчии, творци и изобретатели. Стратегията ни прилага новаторски подход, който комбинира успешни практики от много световни лидери, адаптирани към българските създатели и техните потребители. Подходът цели не само да запази, но и да развие и стимулира наличното културно наследство, както и да положи основи на следващото културно наследство, което се създава днес.
KN147P-28 БРЕЙН УЪРКШОП ИНСТИТУТ Сдружение Смартфон геймификация в Аладжа манастир България, край Варна 02.08.2021 - 30.06.2022 14872 14872 0 Аладжа манастир е един от най-важните паметници на културата в района на българското Черноморие. Проектът представлява оптимизирана за смартфон онлайн игра с въпроси и загадки, която по забавен и интересен начин стимулира посетителите да се запознаят внимателно с историята, пространството и легендите на манастира. Целта на проекта е запомнящо се преживяване. Заради близостта на обекта до курорти с чуждестранни туристи, играта ще е достъпна на български, английски, руски, немски и румънски език.
KN147P-29 Асоциация за опазване на български царски военни артефакти Сдружение Културни мигове от миналото България, София 01.09.2021 - 30.09.2021 5990,00 5990,00 0 Проектът Културни мигове от миналото ще представи сбирка от киноафиши от началото на миналия век, придружена от дейности целящи опознаване, запознаване с фактите от историята, които бележат зараждането на кинокултурният живот в София.
KN147P-3 ЗИРОУ ТАЙМ ООД ООД Северозападен фолклор: Проект телепортация България, София 10.06.2021 - 31.08.2021 14945,25 14945,25 0 “Северозападен фолклор: Проект телепортация” е иновативна идея за дигитализация на български фолклор и претворяването му в съвременна форма чрез технологията на семплирането. Едновременно с това екипът си поставя за цел да популяризира местни творци като изгради за тях индивидуални портфолиа, включващи информация за артиста, авторски интерпретации, както и да внедри връзки с други платформи, където същият е регистриран.
KN147P-30 Яна тур ЕООД ЕООД Приключения в града - Банско България, Банско 15.06.2021 - 15.06.2022 14044,00 14044,00 0 Интерактивната познавателна игра е иновационен формат, съчетаващ преживявания в реална и виртуална среда. Целта е да превърне стандартната обиколка на градските забележителности в запомнящо се приключение. Придвижвайки се по маршрута на играта, участниците се ориентират по мистериозни инструкции, преминават забавни изпитания и научават любопитни факти за обектите. Проектът стимулира междусекторни партньорства между организации от сферата на културата и бизнеса.
KN147P-31 Сийкинг Травелър ООД Seeking Traveler България, Бургас 10.06.2021 - 30.06.2022 14971,34 14971,34 0 Проекта цели да покаже културата, занаятите, традициите и местната храна в България и по-специфично първоначално в Бургаска област. За тази цел ще се създава дигитално съдържание под формата на видеа, текст и снимки, които ще символизират виртуално пътешествие и ще показват различни части от културата на местните, като меснтните жители също ще бъдат включени по възможност във видеата обяснявайки за културата на града им.
KN147P-32 ГИД - градски идеи и дизайн Сдружение "НДК е soSofia България, София 01.07.2021 - 30.11.2021 22650 16750 14000 По повод 40 години НДК проектът “НДК е #soSofia” изследва на историята, изкуството и идентичността на НДК и обединява общности, които характеризират вътрешността и периферията на сградата днес, за да представи най-интересното и непознатото от материалната и нематериална история, идентичност и характер на този културен символ чрез серия от активности — интерактивна двуезична кампания, събитие и серия от сувенири.
KN147P-33 Археологически музей "Проф. Мечислав Домарадски" Културен институт Дигитален прозорец към експозицията на Археологически музей "Проф. Мечислав Домарадски", гр. Септември България, град Септември 01.06.2021 - 30.06.2022 15157,30 14927,30 0 Археологически музей „Проф. М. Домарадски”, гр. Септември, в партньорство с Фондация „Балканско наследство” кандидатстват с настоящия проект, предвиждащ създаването на дигитален каталог на част от артефактите в постоянната експозиция на музея, с кратки текстове, анотации и илюстриран с фотографии, както и виртуална разходка с тематични-аудио беседи на български и английски език. Двете дигитални средства ще бъдат достъпни до широката публика и качени на различни интернет-страници.
KN147P-34 Док Студиос ООД Европейски празници на културата и вкуса България, Бургас 01.06.2021 - 31.08.2021 29659,35 19859,35 0 Проектът «Европейски празници на културата и вкуса» представя и популяризира културните ценности на свързаните с него народи. Културни и образователни и кулинарни традиции на различни европейски националности ще се срещнат в проекта, за да изградят единно своеобразно общо европейско градче. Град, в който културите се преплитат и обединяват в името на общочовешка цел – съхраняване, опазване и популяризиране на нематериалното културно наследство като израз на културната им идентичност.
KN147P-35 Сдружение Полифония Сдружение Създаване на дигитално образователно съдържание за популяризиране на българска класическа музика сред деца България, гр. Русе 01.07.2021 - 01.06.2022 14994 14994 0 Дейностите по проекта са свързани със популяризиране на музикалното културно наследство. Обект на културно наследство е класическата музика от български композитори, създадена в края на 19 и началото на 20 век. Иновативността на предлагания проект се състои в създаване на иновативен образователен продукт за ученици от прогимназиален и гимназиален клас на обучение. Продукта ще се използва от преподавателите по музика в работата им.
KN147P-36 "Боженски чифлик" ЕООД ЕООД "И замириса на бабините манджи" село Съботковци, община Габрово 01.07.2021 - 30.06.2022 14980,00 14980,00 10000 Проектът И замириса на бабините манджи включва запознаване, съхранение и разпространение на местните кулинарни традицци в Габровски регион . Основната цел на проекта е съхраняването на старите вкусове чрез издирване на стари готварски рецепти от региона и доказване ползата от истинската храна. Ще бъдат проведени форми на неформално образование чрез акцентиране върху запознаването на деца и туристи с традициите в храненето на българина и консумирането на чисти, екологични храни.
KN147P-37 НЧ "Отец Паисий - 1893" Читалище "Образи и смисъл" България, Велинград 01.06.2021 - 01.06.2022 10000 10000 8000 Заложено е изследване на различни етнически групи и тяхното традиционно облекло. На базата на проучването с помощта на дизайнер ще бъдат изведени фолклорни елементи, които да се транслират в калъфи за книга, таблет и лаптоп. Естетическата визия черпи вдъхновение от местното културно наследство, всеки артикул ще се допълва от кратка справка за мотива. За ръчната изработка на шевиците ще бъдат наети жени от близките села. Проектът обхваща не само културно предприемачество, но и социално такова.
KN147P-38 Проект Бузлуджа Фондация Инфопункт за Бузлуджа България, връх Хаджи Димитър 01.06.2021 - 31.07.2022 31250,00 25000,00 0 „Инфопункт за Бузлуджа“ предвижда създаване на информационен павилион на в. Х. Димитър до паметника Бузлуджа, който към момента се посещава от хиляди туристи месечно. Инфопунктът ще повиши информираността относно монумента и НПМ „Шипка-Бузлуджа“ и ще позволи на гражданите да се включат в процеса на опазване, създавайки диалог. Чрез услуги и продукти ще добави стойност към изживяването на посетителите, а с това ще осигури устойчиво финансово и комуникационно развитие за опазване на паметника.
KN147P-39 Ноарт ЕООД ПетакАрт - Занаятите в България от първо лице България, Ямбол 01.06.2021 - 15.06.2022 11800 11500 0 Нашият проект цели да представи различни занаяти, както традиционни, така и по-нестандартни, на специално създаден сайт – ПетакАрт, като това ще се осъществи по няколко начина: чрез фото разказ и индивидуално интервю, представящо всеки един творец-занаятчия; чрез лично негово пространство-магазин, където да показва и представя произведенията си; чрез специално подготвени видео уроци, които са насочени към всички онези, които желаят да се посветят на даден занаят професионално или като хоби.
KN147P-4 РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА ПЕТЪР СТЪПОВ Друга П.Ф. Завещано от дедите ни: дигитален прочит на културното наследство на Търговищки регион България, Търговище 01.07.2021 - 30.06.2022 14764,00 14764,00 0 Проектът е насочен към опазване и популяризиране чрез дигиталните технологии на културното наследство на региона, съхранявано в колекциите на Регионална библиотека сред местната общност, с фокус младежката аудитория. Проектната идея включва разработка и експлоатация на уеб приложение, реализирано под формата на атрактивна игра-викторина, като съдържанието в приложението е базирано върху дигитализираните културни ценности. Проектът ще се реализира в партньорство с 2 елитни училища.
KN147P-40 "ДИ УОЛФ СУДИО" ЕООД ЕООД VR Пакет "Adventure Bulgaria" България 30.05.2021 - 01.02.2022 14000 14000 0 VR Пакета Adventure Bulgaria е модерен и иновативен продукт, който разкрива огромния туристически потенциал на страната ни. С него всеки новопристигнал турист ще може да преживее едно незабравимо пътуване из най-забележителните кътчета на България, още в самото начало на почивката си. Комбинирайки VR видеа с интересно поднесена информация за културните ни забележителности, ще създадем един продукт, който е единствен по рода си. Пакетът ни ще съдържа VR очила и SMART наръчник на пътешественика.
KN147P-41 КИБЕЛА Сдружение АрхиТур Хасково - опознай архитектурните съкровища на града Хасково 01.07.2021 - 30.06.2022 15320 14960 0 Проектът има за цел да се създадат и доведат до пазара продукти и услуги, които притежават културна стойност, могат да са източник на добавена стойност и печалба, като се тества пилотен предприемачески модел за опазване и популяризиране на архитектурното културно наследство в градска среда в град Хасково. За тази цел се използват иновативни методи като съчетание на културен, образователен, туристически и социален модел
KN147P-42 "ФОЛК АРТ ОБЩЕСТВО Сдружение Странджа пее България, Бургас 01.06.2021 - 31.05.2022 25000,00 20000,00 0 Проектът включва в себе си културно предприемачество, разпространение и представяне на Странджа като фолклорна област. Чрез създаването на дигитално съдържание - видео и аудио материали и на дигитални помагала и обучителни програми, ние ще опазим и популяризираме културното наследство в Странджа сред младото поколение. Партньорството с образователни институции ще осигури съпричастност, взаимовръзка и интерес към българщината и ще се съберат нови познания за стойността на културното наследство.
KN147P-43 Коренуване Фондация Българско културно наследство - Софийски истории България, София 01.06.2021 - 01.06.2022 14995,33 14995,33 0 В рамките на проекта ще се дигитализира един класически пешеходен маршрут на София, обхващащ всички етапи от античност до съвременност чрез създаване на двуезични уебсайт и мобилно приложение за самостоятелно опознаване и изследване с интерактивна карта, игрово съдържание и история, показващи най-значимите паметници на материалното културно наследство. Предвидени са дейности за дигитализиране на обектите, чрез видео заснемане, снимки и запис на аудиофайлове.
KN147P-44 Общински културен институт "Дунав" Културен институт Сватба по Видински - модерен прочит на автентичните сватбени ритуали област Видин, България 01.06.2021 - 30.06.2022 12105,20 1205,20 8000 За българина сватбата винаги е била ключов момент в живота, а в последните години все по-често бъдещи младоженци се обръщат към традициите. В рамките на настоящият проект ще бъдат възстановени и заснети автентични ритуали от новоселска; турлашка и влашка сватба и ще се разработят анимации, подходящи за едно съвременно сватбено тържество. Така ще се създаде механизъм за генериране на приходи от предлагането на нови за региона услуги, чиято добавена стойност е свързана с тяхната автентичност.
KN147P-5 Консулт Къмпани България ЕООД ЕООД ЗАБРАВЕНИТЕ ВКУСОВЕ НА БЪЛГАРИЯ България, София 01.07.2021 - 30.11.2021 14993,85 14993,85 0 Проектът има за цел да открие, съхрани и популяризира автентични български рецепти на ястия, техния традиционен начини на приготвяне, украсяване и поднасяне от различни местни общности от всички краища на България, създавайки дигитална кулинарна карта. Да се съхрани не само автентичния вкус на отдавна забравени аромати и традиции, но и да предаде визията на храната, характерна за съответната етнография.
KN147P-6 Арт Център "Вихрони" ЕООД Възраждане, съхранение и популяризиране на традиционни практики в керамиката и грънчарството България, с. Долно Камарци 01.06.2021 - 31.05.2022 24781,00 19600,00 0 Нашата творческа концепция е свързана с демонстрирането и предаването на традицията между поколенията в областта на керамиката. Ще бъдат демонстрирани керамични практики в трите основни школи в България- Бусинска, Троянска и Търновска.Ще бъде демонстрирана и локална отмираща традиция за село Долно Камарци – известно като селото на подничарите с участието на местната общност. Предвижда се документиране и разпространение на резултатите.
KN147P-7 РДТ "Николай Хайтов" Културен институт Спомни си и оживи езика на баба и дядо България 01.06.2021 - 30.06.2022 14995,64 14995,64 0 Проектът ще създаде образователна програма за младежи на родопски диалект „ Спомни си и оживи езика на баба и дядо“ – като активно включи местната общност в създаването й и последващото съхраняване на колективната памет. Тази иновативна програма ще повиши значително видимостта на културното наследство - родопския диалект - пред целевата група и ще насърчи опазването му и популяризирането му.
KN147P-8 Камерен Сдружение "Българска православна музика от XII до XIX в." - ОНЛАЙН ПЛАТФОРМА за опазване, разпространение и популяризиране на уникални образци София, България 01.06.2021 - 31.05.2022 28067,46 22085,46 0 Проектът включва 22 неизпълнявани в съвременността музикални образци по оригинални ръкописи с времетраене от 54 мин, които ще бъдат публикувани на изготвена по проекта ОНЛАЙН ПЛАТФОРМА, която ще съставлява единствен по рода си безплатен информационен източник в областта на православното средновековно изкуство, и ще инкорпорира богато текстово, визуално и аудио-визуално съдържание, осигурявайки достъп до голям брой произведения, статии, изображения и др.