ПОДКРЕПА ЗА ЧАСТНИ ОРГАНИЗАЦИИ В ОБЛАСТТА НА ЛЮБИТЕЛСКОТО ИЗКУСТВО`21 / СЕСИЯ 2021

срок за кандидатстване: 06.10.2021 (11:00) - 28.10.2021 (15:00)

Допустими кандидати: Юридически лица

изтегли Условия

Програмата цели финансиране на разходи за създаване на творчески проекти във всички сфери на любителското изкуство.

Входящ номер Име на кандидата Име на проекта Място на реализация Срок за реализация Общ бюджет (лева) Искана сума от НФК (лева) Отпусната сума (лева) Кратко описание Мотивация
LI159-1 НЧ "Прогрес 1939" Читалище Женилка -Старцевска сватба България, с.Старцево 15.12.2021 - 16.11.2022 15000,00 15000,00 15000 Идеята на проекта е да направим възтановка на Старцевска сватба.Ще издирим и разучим стари песни свързани с обичая . Основните етапи, през които тя е преминавала в миналото са пет: галене-харесване, искане на момата - момароване годеж, момкова вечер и моминска вечер, сватба и армаган. Проектът отговаря на целите и приоритетите на програмата.Проектът е одобрен за финансиране.
LI159-100 НЧ "Христо Ботев 1926" Читалище ЧИРПАНСКО ХАЙКУ България 01.12.2021 - 30.11.2022 24954 19964 0 В центъра на проекта ЧИРПАНСКО ХАЙКУ е самобитният едноименен фестивал и поетичен конкурс – да, за нечуваното до скоро чирпанско хайку! Но и просто за поезия, която ще се лее едновременно с чирпанската музика, но и с тази от ДЖЕМ СЕШЪН ПОД ДЪБА - под Онзи, Най-старият Дъб на Европа!, чиито вибрации ще се конкурират с тези от конкурсите за любители-живописци, за фотография и приложно изкуство. Работилница за фотографии и уъркшоп „живопис“ са само част от Фестивала в далечното село... Проектът не се предлага за финансиране с решение на Управителния съвет на НФК.
LI159-101 Африкая, представляваща се от "Бъдея ЕООД' ЕООД I and I - артистична среща между Западна Африка и България София 01.01.2022 - 30.07.2022 14970 14970 14970 Проектът се фокусира върху популяризирането на традиционно африканско изкуство / танц, театър, музика / и свързването му с българския фолклор. Програмата предвижда провеждане на 3 месечно обучение за деца и младежи, в което ще бъдат включени 4 танцово музикални ателиета, постановка на кратък спектакъл, създаване на кратък филм и представяне пред публика. Ателиетата ще бъдат водени от 4 професионални преподаватели в отделните дисциплини, а участници ще са 30 деца и младежи от София. Предвид факта, че запознава младежите с друга култура, но през нея ги свързва и със собствената им, т.е. българската или поне с българската фолклорна традиция, проектът е адекватен на заявените от програмата приоритети. Бюджетът му - също. Проектът се финансира в размер 100% от исканата сума.
LI159-102 "Кралица на музиката и изкуствата" Фондация Национален младежки фестивал за авторска песен Силата на рока 2022 България, София 01.05.2022 - 31.10.2022 23930,00 21730,00 15000 Фестивалът Силата на рока дава шанс за творческа изява на млади и талантливи автори на песни в стил поп и рок, привличайки нови и непознати изпълнители и групи, създаващи любителско изкуство от цялата страна. Организаторите си поставят за цел популяризирането на участниците, като им дават шанс да се изявят на професионална сцена. За спечелилите първа, втора и трета награда, както и наградата на публиката са осигурени предметни награди и запис на сингъл в професионално студио. Фестивалът се провежда вече 10 години, което означава, че екипът без съмнение има отличен опит в организацията и провеждането му. Бюджетът не е коректно и прецизно направен Проектът се подкрепя с редуциран бюджет.
LI159-103 "Клуб за изкуства Терпсихора" Сдружение Танцувай и учи България, София 01.12.2021 - 30.06.2022 14990,00 14990,00 0 Проектът е насочен към деца на възраст от 4 до 13 години. Целта е да се популяризира танцовото изкуство, да се включат родителите в заниманията на децата и да се привлекат нови ученици. По време на проекта ще се създадат 3 броя книжки за известни балетни спектакли с образователни задачи към тях. На финала ще се проведе събитие в две части -Състезание, в което децата играят,заедно със своите родители, отговарят на въпроси от книжките. Втора част - танцов спектакъл,включващ откъси от трите книжки. Проектът няма фокус и целесъобразност. Комбинацията от уроци по балет, елктронни книжки също с уроци по балет, спектакли, които може да са и онлайн, но пък предварително заснети, както и напълно неясното участие на родители, баби и дядовци са само някои от примерите, доказващи хаотичността на проекта. Не се предлага за финансиране.
LI159-104 СПОРТЕН КЛУБ РОНА Сдружение Ние сме грамотни България, Хасково 04.01.2022 - 31.10.2022 26191,62 20856,62 20856,62 Проектът свързва езиковото обучение със съвременния танц. Показва влиянието на дигитализацията върху комуникацията на младите. Чрез работни ателиета по език, ИТ, театър и хореография, и с иновативни подходи ще се научат съществени правила извън стандартните уроци чрез усилия на различен тип педагози по график. Насърчава се любителското творческото за младежта. Резултатът ще се визуализира с подготовката на спектакъл за пресъздаване актуалната обстановка и поведението на младите в нея. Проектът е компромисно написан, но приложените линкове към изяви на кандидатстващата организация доказват, че тя развива в град Хасково и района респектираща творческа работа с децата. Като описание проектът е противоречив - сякаш напълно механично съчетава уроци по български език с такива по танц, актьорско майсторство и по съвременни технологии. Не става ясно какво имат предвид авторите на проекта, пишейки, че целта им е да научат децата "да комуникират и да говорят правилно чрез танц". Дейностите по проекта би следвало да бъдат описани по-ясно, по-точно и по-кратко. Предлага се за финансиране.
LI159-105 Сдружение "Академия за таланти - Димитровград" Сдружение Звездни ателиета в Академия за таланти Димитровград 01.12.2021 - 30.11.2022 21624 16490 15000 В рамките на проект Звездни ателиета в Академия за таланти, сдружение Академия за таланти - Димировград планира с помощта на екип от специалисти да спомогне участниците да се докоснат, да се провокират да опознаят изкуствата, като почерпят от опита и професионализма на преподавателите. по достъпен и атрактивен начин, в нашите: Танцово музикално ателие Ателие за изящни и приложни изкуства Ателие Театрална лаборатория. Проектът е написан със старание и желание. Различните творчески ателиета, които включва, може би не са най-оригинални като като идея, но пък има шанс да са работещи и полезни като практика. Не става съвсем ясно защо през цялото време, планирано за проекта, а то е една година, в плана за действие неизменно присъства среща с психолог. Предлага се за финансиране с редуциран бюджет.
LI159-106 "ДЕТСКИ БАЛЕТЕН ТЕАТЪР-КАПКА" ООД Друга П.Ф. Балетна гала на Детски балетен театър "Капка" Бургас 15.01.2022 - 30.07.2022 15695 14945 14945 Проектът предвижда постановка на балетен спектакъл и представяне пред публика, с участието на млади любители танцьори от Детски балетен театър “КАПКА”, Бургас.Спектакълът ще представи над 15 солистични вариации и кордебалетни танци от световното класическо балетно наследство. Гости на спектакъла ще бъдат звездите на българския класически танц - премиер солисти на Софийска опера. Много съсредоточен проект, описан в конкретни параметри, от което става ясно, че авторите му знаят точно какво искат и имат отлична представа как да го реализират. Бюджетът е също без никакви забележки. Проектът се финансира с пълната сума.
LI159-107 АРТ ФОНДАЦИЯ ЕКС Фондация Съвременни техники в текстилното изкуството София, Варна, Пловдив, онлайн 10.12.2021 - 20.11.2022 31300 25000 0 Проектът предвижда заснемането и популяризацията на серия от видеа, представящи под формата на видео-ръководство техники за създаване на художествен текстил. Последователно въвеждане в работатата с широк набор от материи и комбинацията им, като централен фокус в работата сa вълнени материи от цял свят. Автор на видео-ръководствата е текстилния артист Здравко Минчев. Работата на текстилния артист Здравко Минчев е изключително интересна. Фактът, че става въпрос за видео- или онлайн уроци в случая е адекватен на спецификата на конкретната творческа дейност - приложените към проекта визуални материали доказват, че видеоуроците ще са не само полезни (художникът има богат опит в конкретната творческа практика), но и че ще са изключително атрактивни. Проектът не се предлага за финансиране. Кандидатът би могъл да кандидатства в програмата "Творчески инициативи" на Национален фонд "Култура".
LI159-108 "Съни Денс" ЕООД Танцов спектакъл България 03.01.2022 - 31.05.2022 14993,95 14993,95 14993,95 Темата разкрива от една страна тайнството на четирите елемента,които са в основата на нашето съществуване – земя,въздух,огън и вода,от друга страна традициите на древни народи и култури.Спектакълът е обединението на тези две явления в едно,представени чрез съвременен прочит на харктерния танц,танци на народите.Основният фокус е да представим на разнородната публика по нов,съвременен начин, смисълът на четирите природни стихии и връзката им с традициите и бита на народите. Проектът е добре написан, разумен като бюджет, а приложените линкове към спектакли на кандидатстващата организация - "Съни Денс Студио" - показват, че тя притежава опита и стандартите за реализацията на подобен музикално-танцов спектакъл. Проектът се финансира в пълен размер.
LI159-109 "ЮНИВЪРСЪЛ АРТ" ЕООД ЕООД Българските народни танци - магия на един клик разстояние България, Перник 01.12.2021 - 30.11.2022 31250 25000 0 Целите, които искаме да посгитнем чрез реализацията на този проект са -Да създадем и разпространим електронен самоучител по български народни танци с интерактивен механизъм , чрез който да популяризираме българските народни танци, носии и обичаи от 5-те етнографски области на България–Шопска, Тракийска,Северняшка, Пиринска и Добруджанска. - да разпространим в училищата и ОДК в Перник,София,Брезник и Радомир електронния самоучител чрез QR-кодове, които са изключително удобни за използване. Проектът е лишен от целесъобразност. В youtube вече има предостатъчно подобни видеоуроци с най-различни български народни танци. От настоящата програма се убедихме, че именно в Перник, Радомир и като цяло района около София има не малко школи, студия и училища за народни танци, тоест точно там да се разпространява електронен самоучител е неадекватно.Бюджетът също е излишно форсиран. е трудно защитим. Проектът не се предлага за финансиране.
LI159-11 Народно читалище Васил Левски 1828г. Читалище Колелото на годината село Климент 01.12.2021 - 30.11.2022 14940,40 14940,40 14940,4 Колелото на годината е проект, с който ще разкрием цветните нюанси на пъстрата плетеница от културни и природни богатства на село Климент, запазените селски обреди и обичаи, песни и танци устояли през вековете. Тази феерия от багри ще бъде пресъздадена от над 100 самодейци в танцов спектакъл и фолклорно ревю на климентски носии. Климент живее с гордостта на миналото, вярата и просперитета в бъдещето и надеждата, че ще успее да покаже красивото си настояще на света. Проектът е добре представен и отговаря на целите и приоритетите на програмата.Ще бъдат обхванати и подкрепени творческите способности на местните самодейци - 100 любители от различни възрастови групи.Ще бъдат издирени,съхранени и сценично представени мести традиционни обичайи от годишния обреден календар. Проектът е одобрен за финансиране.
LI159-110 Хор Сексагинта Приста Сдружение Участие във Фестивал/конкурс Чанаккале-Турция м.Юли 2022г. Русе, България - Чанаккале, Турция 01.12.2021 - 31.08.2022 16993,80 14933,80 2760 Подготовка на участници и репертгоар и участие в Международен фестивал Чанаккале-Турция през м.Юли 2022, с цел разпространението на красотата на българското хорово изкуство, възпитаване на вкус към него у младото общество. Любителските хорове имат сериозна традиция в България и особено в град Русе. Това е истинска любителска творческа дейност. За съжаление настоящата програма на Национален фонд "Култура" не предвижда средства за пътувания и нощувки. Организацията може да кандидатства за тези средства в програма "Мобилност". Проектът се финансира с остатъка от исканата сума (без нощувки и път) - 2760 лв.
LI159-111 "Майсторите на Танца" ЕООД ЕООД Разходка из света на танца от изток на запад и от север на юг България, Перник 01.12.2021 - 30.11.2022 31200 24960 17500 Проектът цели: - да създаде създаде уникален танцов спектакъл „Танцуващ свят“ представен от любители танцьори. -да развием творческия потенциал на любители в танцовото изкуство чрез създаване на нова танцова формация за реализацията на танцов спектакъл „Танцуващ свят“ - Да популяризираме българското танцово изкуство чрез видео стриминг на концертната програма по време на представянето на танцовия спектакъл „Танцуващ свят“, в Двореца на културата – гр. Перник Организацията "Майстори на танца" работи с деца от Перник, Радомир, Драгичево и е важно проектът й да получи подкрепа и финансиране, макар и непълно. Проектът се финансира в размер 70% от исканата от фонда сума поради включени недопустими разходи - ДМА, надвишаващо допустимата сума.
LI159-112 "Духът на Изкуството" Сдружение Симбиоза, светоусещане, съдба и традиции в българските народни обичаи, обреди и танци България, Перник 01.12.2021 - 30.11.2022 31248 24824 0 Проектът цели: - Да създадем цикъл тематични танцови работилници за запознаване на децата, младежите и възрастните с най-популярните обичаи, ритуали и празници в България през призмата на танцовото изкуство - Да улесним достъпа до танцовото изкуство на деца, младежи и възрастни, които имат желание да се самоизразяват чрез танца - Да създадем любителски танцов спектакъл Българските обичаи и ритуали, който да промотира българското любителско танцово изкуство Проектът "Симбиоза, светоусещане, съдба и традиции в българските народни обичаи, обреди и танци" популяризира народните танци и обичаи сред деца и ученици и отново в същия район - Перник, Радомир, Драгичево. Бюджетът на този проект има сериозни проблеми при определянето на хонорарите на художествения ръководител и заместник художествения-ръководител. Проблем е и че кандидатстващата организация "Духът на изкуството" е новооснована - създадена е през април 2021 г. - и на практика, доколкото се разбира от нейните фейсбук и инстаграм профили, няма никаква регистрирана дейност или какъвто и да било осъществен проект. Проектът не се предлага за финансиране.
LI159-113 Развитие-1893 г Читалище Съхраняване и развитие на традициите в областта на любителското кино творчество в Община Белоградчик Община Белоградчик 01.12.2021 - 30.11.2022 12549 12549 12549 Основната цел на настоящият проект е да съхрани и развие традициите в любителското кино изкуство чрез популяризиране и разширяване на дейността на Кино-видео клуб Ведерник и организиране и провеждане на Национален фестивал на алтернативното кино „Супер приз” – Белоградчик. Проектът е насочен и към децата и младежите на Белоградчик, като се очаква да се създаде в тях траен интерес към любителското творчество в сферата на документалното и алтернативно кино. Любителското кино има сериозни традиции в Белоградчик. Фестивалът на алтернативното кино "Супер приз" също има вече създадени традиции. Белоградчик е град с изумителна природа, но намиращ се в за съжаление най-бързо обезлюдяващия се и икономически най-бедния район на България. Фестивалът задължително трябва да бъде подкрепен, още повече, че бюджетът му е скромен и добре обоснован. Още повече, че проектът се отличава от другите с това, че е посветен на кинофестивал за алтернативно любителско кино. Проектът се финансира в размер 100% от исканата сума.
LI159-114 НЧ "Братство 1869" Читалище Камерна музикална академия България, Кюстендил 01.12.2021 - 30.04.2022 14960,00 14960,00 14960 Ще бъде проведена Камерна музикална академия с участието на ученици и преподаватели от школата към читалището, както и гост-преподаватели от НМА „Проф. Панчо Владигеров” гр.София. Ще бъдат проведени индивидуални уроци с 20 ученици, които ще усвоят произведения от български композитори, ще бъдат проведени 8 открити урока по китара, цигулка, пиано и акордеон, както и ще бъдат сформирани няколко камерни формации, които да изнесат 5 заключителни концерта в края на проекта. Проектът е добре написан, но по-важното е, че целта му е да се опита да въведе учениците в света на класическата музика. Това е начинът да се изгражда музикална култура и добър музикален вкус. Освен това читалищата в България и тяхната дейност трябва да бъдат подкрепяни. Проектът се финансира в размер 100% от исканата сума.
LI159-115 НЧ"Просвещение1871г" Читалище "Подготовка и представяне на театрална постановка от самодеен театър към НЧ "Просвещение- 1871 г."- гр. Стрелча България, гр. Стрелча 01.10.2022 - 30.09.2023 15000,00 12450,76 12450,76 По традиция театралният колектив избира и представя предимно български класически пиеси: Гераците, Вражалец, Боряна, такава ще бъде и пиесата по проекта. Проектът ще включва въвеждаща среща на състава с ръководителя. Избор на пиеса, разпределяне на роли, репетиции и подготовка на декор- осигуряване на реквизит и костюми, репетиции на сцена, репетиции с музика и осветление, генерална репетиция, премиера, представления, финална среща за закриване на проекта. Проектът за любителски читалищен театър е в пълно съответствие с целите на програмата, още повече, че става въпрос за по-малка община като Стрелча. Именно в по-малките населени места отсъствието на разнообразен културен живот е особено осезаемо. Чудесна е и идеята за гостуване из селата в района. Пътуващият театър е една от най-старите форми на театъра по принцип. Проектът се финансира в размер 100% от исканата сума.
LI159-116 Народно читалище "Св. св. Кирил и Методий 1882" Читалище РЕГИОНАЛЕН ПРЕГЛЕД НА ЧИТАЛИЩНОТО ЛЮБИТЕЛСКО ТВОРЧЕСТВО България, Попово 13.05.2022 - 14.05.2022 14907,34 14907,34 12000 От 2006 година, Народно читалище „Св.св.Кирил и Методий 1882“- е инициатор за провеждане на Регионален преглед на читалищното любителско творчество. От тогава и до днес ежегодно , читалищната сцена в Попово дава възможност на над 1000 самодейци от Североизточна България да се изявят в областта на песенното, и танцово изкуство. Участниците се разпределят в три възрастови групи в жанровете музикален и танцов фолклор, съвременно музикално и танцово изкуство и актьорско майсторство. Проектът ,,Регионален преглед на читалищното любителско творчество" отговаря напълно на целите на настоящата програма. Идеята за двудневен празник на любителското изкуство е повече от добра, защото именно създаването на празници, свързани с изкуство и култура, а не със сергии и кебапчета е нещо, което липсва в по-малките населени места. Хубаво е подобни прегледи наистина да се превърнат в традиция. Проектът се финансира в размер 80% от исканата сума (без недопустимите разходи за награден фонд), т.е. 12000 лв.
LI159-117 Младежко сдружение-България Сдружение Музиката в нас България, София 02.12.2021 - 30.11.2022 21090 16890 15201 Проектът подпомага една от най-стратегическите регулярни дейности на организацията, а именно работата с децата, младите хора и любителите на музикалното изпълнителско изкуство от различни възрасти. Той цели по-ефективното въвеждане на нови технологии и програми за офлайн и онлайн обучение. Широко популяризиране и реклама на дейностите за привличане на нови участници, както и представянето им в публичното пространство, а на най-добрите в национални и международни културни форуми. Проектът е написан хаотично, липсва му фокус и практичност . Дейността, за която се търси финансиране, е обвита в мъглявина от думи и намерения. Не става ясно какъв тип музика точно ще се преподава на тези музикални ателиета. Не става ясно какъв процент от дейносттите ще са присъствени и какъв - онлайн. След внимателно проследяване дейността на кандидатстващата организация, се разбира, че става въпрос за религиозна, християнска музика, така че проектът е ценен и важен. Нека авторите на проекта в бъдеще да се съсредоточат върху по-конкретните параметри на предложението си, а не върху общи изрази, които просто звучат добре. Проектът се финансира в размер 90% от исканата сума, т.е. 15 201 лв.
LI159-118 НЧ Васил Левски - 1922 Читалище Традиция, възродена в настоящето, за да пребъде... България, Яворец 25.11.2021 - 30.06.2022 16940,00 16890,00 15000 Проектът „Традиция, възродена в настоящето, за да пребъде…“ на читалище Васил Левски -1922 е да издири, запази и възстанови обичая „Силивистри“, който е бил ежегоден празник в календара на яворчани, празнувал се е по махали и чрез представянето му се стремим да съхраним и популяризираме на нематериалното културно наследство родния край. Създаден културен, социален и образователен продукт, който ще заеми място в културния и обществения живот на населеното място. Проектът на читалището в с. Яворец е добър - фокусиран е върху точно определен обичай, при това не особено познат. Читалищата в по-малките населени места трябва да бъдат подкрепени и стимулирани да работят. Бюджетната матрица не е коректно попълнена. Проектът се финансира в размер максималната по правилник сума, без самоучастие.
LI159-119 Арт група "Театрално забавление" ДЗЗД ЧЕТИРИ ДЕТСКИ ТЕАТРАЛНИ СПЕКТАКЪЛА гр. Варна, РБългария 10.11.2021 - 30.06.2022 15000,00 15000,00 0 През учебната 2021/2022 г. Арт група Театрално забавление започна работа с 50 деца артисти. Наложените противоепидемичните мерки ни принудиха да ги разделим на четири по-малки групи. Това обстоятелство, както и скъсеното време за присъствени репетиции, налага увеличаване на постановъчния екип и педагози. Идеята ни е в дейността ни тази година да се включат хореограф, художник, вокален педагог и помощник режисьор. Крайният избор на текстовете за работа се определя след пробна работа с артистите. Кандидатът е недопустим, тъй като не е юридическо лице. По програмата допустими са - културни организации - частни организации в сферата на любителското изкуство.Частни организации могат да бъдат: търговски дружества, фондации, сдружения, народни читалища.
LI159-12 "За българска музика и изкуство" Сдружение Летни вокални академии и концерти ГЛАСОВЕТЕ България, град Каварна 01.01.2022 - 31.10.2022 22850,00 17650,00 17650 Летните вокални академии в гр. Каварна ще се провеждат 3 пъти през лятото на 2022г. и ще завършват с концерти на централния градски площад в града.Участниците в летните академии и концерти ще бъдат 60 талантливи, пеещи деца и младежи от цялата страна, на възраст от 7 до 25 г.Всяка академия, ще трае по 5 дни и ще се провежда от двама вокални педагози в 2 репетиционни зали и в нея могат да вземат участие 20 индивидуални изпълнители. Проектът отговаря на целите и приоритетите на програма "Любителско изкуство". Има приложен документ за съфинансиране. Проектът се предлага за финансиране.
LI159-120 Народно читалище Просвета-1927-Лиляче Читалище Празник "Гергьовден" - мултикултурен продукт на любителските колективи България, село Лиляче, село Бели извор, село Трикладенци 15.12.2021 - 30.06.2022 14950 14950 11350 Проектът обединява усилията на любителските колективи от три села с различна етническа принадлежност за създаване на общ атрактивен мултикултурен продукт – „Празник „Гергьовден”, който ще се превърне в отворено пространство за провеждане на местни, общински и областни празници, където ще бъде демонстрирана култура на българи, власи и роми Добър проект, който дава шанс на три малки села от Врачанския регион - с. Лиляче, с. Бели извор и с. Три кладенци - да се опитат да организират среща на любителските колективи от тези села, още повече че става въпрос и за среща на фолклорните традиции на три общносоти - българи, роми и власи. Предвид отбелязаната от финансистите като недопустима сума от 3600 лв. за дневни, проектът се финансира с остатъка от сумата - 11350 лв.
LI159-121 НЧ "Христо Ботев - 1892" Читалище IV Фолклорен фестивал Път, вдъхновение, вяра България, гр. Белене 10.01.2022 - 15.12.2022 14982,23 14982,23 14982,23 Представяне на местен автентичен фолклор, който ще се разучава от танцьорите от школите към Читалището. За тази цел ще са ни необходими фолклорни костюми от северняшката етнографска област, а сценичните изпълнения ще допринесат за популяризиране на фестивала и местния фолклор сред подрастващите. Костюмите ще бъдат използвани при представянето на беленски танци и хора и в следващите издания на фестивала, и на други участия. Техниката ще осигури устойчивост на бъдещите издания на фестивала. Фолклорният фестивал „Път, вдъхновение, вяра“ при читалището в Белене се организира за четвърти път, което означава, че се оформя като традиционно културно събитие за общината. До този момент фестивалът е организиран с частни средства и спонсорства и си струва НФК да го подкрепи за четвъртото му издание. Организаторите вече имат опит, много добре са описали проекта, бюджетът е разумен. Проектът се финансира в размер 100% от исканата сума.
LI159-122 "ЗАДРУГА НА МАЙСТОРИТЕ НА НАРОДНИ ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ-СОФИЯ" Сдружение Наше е наследеното богатство България, гр. Копривщица, гр. Драгоман, Самоков - Шумнатица 01.04.2022 - 30.09.2022 25000,00 20000,00 20000 Проект „НАШЕ Е НАСЛЕДЕНОТО БОГАТСТВО“ ще се реализира, чрез провеждането на работилници: 3 бр. в гр. Копривщица, 1 бр. в гр. Драгоман и 1 бр. в с. Шумнатица, общ. Самоков. Ще има съпътстваща изложба към всяко събитие. Представят се различни занаяти и традиционни дейности от бита. Майсторите, като художествени ръководители на Работилницата ще демонстрират техники в областта на изработването на национални костюми, гайтан, работа на фуркет, везбени бодове, плъстене на вълна, плетене на кори. Сред наистина голямото изобилие от проекти, свързани с български фолклор и народни танци, този проект изпъква с това, че предвижда събития, представящи традиционни български занаяти, което е прекрасно и може да бъде много атрактивно, още повече, че в световен план занаятите и занаятчиите са изключително високо ценени. Проектът е малко по-сложен като логистика, тъй като предвижда 3 събития в гр. Копривщица и по 1 в Драгоман и в с. Шумнатица, обл. Самоков. Не видях предвидено перо за транспортни разходи – графата в бюджетната таблица е празна. Проектът се финансира в размер 100% от исканата сума.
LI159-123 "Сдружение "Светъл звън" Сдружение Пътуващо ателие - звук и светлина България 02.12.2021 - 30.11.2022 22100 17600 0 Програма за провеждане на ателиета в две направления – ансамблово пеене и работа в домашно студио. Доказани професионалисти в тези сфери, с домакинството на регионални партньори от цялата страна, ще проведат курсове по теми, свързани с придобиването на нови умения и усъвършенстване в тези области. Най-добрите изпълнения и студийни продукти ще бъдат разпространени в публичното пространство, чрез организираните по места прояви, чрез участия в културни форуми и в дигиталната среда. Като идея проектът не е безсъдържателен и авторите му, съдейки по образователния им ценз и приложените професионални биографии, също заслужават подкрепа. Проблемът е, че организацията е създадена буквално преди един месец и няма абсолютно никакъв опит с артисти любители и любителско изкуство. Липсват и приложени декларации за партньорства - тоест ще има ли интерес към въпросния проект. При евентуално следващо кандидатстване, нека инициаторите на проекта да проучат и докажат чрез документ поне няколко сигурни партньорства. Проектът не се предлага за финансиране.
LI159-124 Народно читалище "Никола Й. Вапцаров-1866' Благоевград Читалище "Дуйни ми бел ветре..." БЪЛГАРИЯ, БЛАГОЕВГРАД 01.12.2021 - 30.11.2022 31349,60 24969,60 24969,6 Създаване на музикално-танцов спектакъл с оригинална музика и хореография, който е изграден по поетични, исторически, етнографски, музикални и танцови елементи от фолклора на българите-преселници по време на бежанските вълни в началото на XX век, заселили се в югозападна България, носейки своята материална и духовна култура, обогатила разнообразието на носии, песенен и танцов фолклор, диалектни говори и др. Читалищата в по-малките населени места в България заслужават подкрепа. Проектът е смислен и важен – музикално-танцов спектакъл плюс изложба. Добре са проучени възможностите за достигането му до публика, включително и край морето, където продължават да живеят наследници на преселниците, чиито традиции, обичаи и диалекти са обект на проекта. Хубаво е, че в проекта ще се включат и двата състава на читалището в Благоевград – танцов ансамбъл „Вихрен“ и вокален състав „Езерец“. Бюджетът и по-специално исканата от фонда сума също са адекватни, предвид факта, че проектът е свързан с пътувания между Благоевград – Гоце Делчев – Банско- Сандански – Кюстендил. Но пък от друга страна именно обхватът и фокусът върху преселническия фолклор по тези места са най-ценното в проекта. Проектът се финансира в размер 100% от исканата сума.
LI159-125 Откритие Фондация Къде живеят чудесата? България, гр. Варна 01.12.2021 - 30.06.2022 15000 15000 15000 Проектът „Къде живеят чудесата?“ съдържа посланието за чудото на творческото вдъхновение, което облагородява всяка човешка дейност. Планираните активности ангажират нови участници в Студио ДА. Чрез тях се цели отглеждане на култура и вкус сред децата и младежите. Ще се обогати музикалното творчество за деца и неговото популяризиране в специален спектакъл. В изпълнението на дейностите са привлечени уважавани и признати изпълнители и творци. Фактът, че детско шлагерно студио „Да“ е с 30-годишна дейност, говори достатъчно за опита на неговите създатели, които са в основата на проекта. Както студиото, така и кандидатстващата организация, фондация „Откритие“, са изключително надежден бенефициент на финансовата подкрепа от страна на НФК. Хубаво е, че са включени и деца в неравностойно положение от град Варна. Проектът е много добре и ясно описан, а бюджетът – целенасочен и защитен. Проектът се финансира в размер 100% от исканата сума.
LI159-126 Балетен клуб "ПА ДЕ КРЕ" Сдружение Танцът е здраве България, гр. Стара Загора 01.12.2021 - 30.11.2022 25000 25000 15000 Балетна школа „Па де Кре“ цели да увеличи достъпа до балетно изкуство до по-широка аудитория, като предостави трайна, безплатна възможност на 30 ученици от общообразователните училища от община Стара Загора да се докоснат до магията на балета чрез едногодишна програма за обучение по балет. Проектът е добър предвид семплата си формула - възможност за 30 деца да посещават безплатно уроци по балет, но още по-ценен е фокусът върху здравето, който проектът предвижда чрез отделното събитие "Прегърни здравето". Проектът обхваща не само Стара Загора, но и някои населени места в община Стара Загора. Бюджетната таблица наистина е попълнена погрешно. Проектът се финансира с максималната възможна сума без самоучастие 15 000 лв.
LI159-127 Народно читалище "Йордан Йовков - 1870 година" Читалище Майсторски клас - Акордеон България, Добрич 30.06.2022 - 31.07.2022 3550,00 3500,00 3500 НЧ Йордан Йовков - 1870 година има за цел да съхранява и обогатява културното наследство и живот в областта на Добруджа, за което работят различните съставляващи го звена - библиотека, състави, школи. Майсторски клас по акордеон е чудесна „малка“ идея. Предвиден е и голям акордеонен концерт. Нека авторите на проекта да помислят върху възможността да включат не само българска фолклорна музика, но и всякаква друга световна музика, която да се изпълнява на акордеон. Акордеонните концерти могат да се превърнат в традиционни за Добрич и за читалището, а защо не и да прерастнат в национален фестивал? Проектът се подкрепя в размер 100% от исканата сума и подлежи на стратегическо развитие в бъдеще.
LI159-128 НЧ "Тодор Пеев-1871" Читалище Традициите днес България, Етрополе 01.12.2021 - 30.09.2022 15000,00 15000,00 15000 Предвижда се провеждането на съвместен концерт-спектакъл „Магията на танца“ с участието на Танцов ансамбъл „Балканска младост“ към Народно читалище „Тодор Пеев 1871“, гр. Етрополе и Академичен танцов театър при Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“. Концертът ще представи произведения от Северняшката, Тракийската, Пиринската, Шопската и Добруджанската етнографска област, разкривайки богатата палитра от движения, музика и костюми на българския фолклор. Проектът "Магията на танца" предвижда фолклорни танцови спектакли на различни самодейни състави, в случая - в гр. Етрополе и към Варненския свободен университет "Черноризец Храбър". Бюджетът е адекватен. Проектът е добре написан. Кандидатстващата организация има опит. Проектът се финансира в размер 100% от исканата сума.
LI159-129 НЧ "Просвета- 1870" Читалище С народната музика в сърцето- помним, пазим, предаваме Р България, гр. Свиленград 01.12.2021 - 30.11.2022 14998 14998 14998 Основна цел е организиране на нова услуга-Майсторски клас по народно пеене с професионален педагог,с който ще се надградят силните традиции в сферите на фолклора на съществуващите 7 фолклорни формации.Проектът ще създаде нов културен продукт, ще обогати дейността на читалището и ще допринесе за изпълнение на основните цели на читалището при спазване на противоепидемичните мерки. Проектът на читалище "Просвета" в Свиленград е по-рафиниран и различен от обичайните проекти, свързани с работата на детски школи за народни песни и танци. Този проект предоставя възможност за обучение на вече участващи в различните формации към читалището любители артисти при гост преподавател, който ще направи майсторски клас. В края на майсторския клас е предвиден и открит урок с публика. Идеята е добра, бюджетът е защитен. Богатата дейност на читалището, многото формации с история, участия и награди - всичко това е респектиращо и заслужава стимул и подкрепа. Проектът се финансира в размер 100% от исканата сума.
LI159-13 Танцова школа"Всички стъпки-НЗ" ЕООД ЕООД Концерт Бъгария,Нова Загора 01.01.2022 - 30.04.2022 15000 15000 0 Закупуване на народни носии Сдружение "Всички стъпки" е кандидат по проект №8. Проектът не е одобрен за финансиране.
LI159-130 Джуниър Старс ООД ООД ПРИКЛЮЧЕНИЕ В ПАРКА ДЕЦА срещу РОДИТЕЛИ гр.София 01.12.2021 - 31.07.2022 14990,00 14990,00 0 Дейностите по проекта включват като целева група подрастващи и техните родители в активности подкрепящи развитието на творческия им потенциал, в които ще има творчески предизвикателства от различен тип. Дейностите ще се визуализират на онлайн платформа. Участие в събитията ще могат да се извършват и от различни локации, както и дистанционно. Кандидатът е недопустим. Допустими по програмата са - културни организации - частни организации в сферата на любителското изкуство. Това са организации, които имат статут на културна организация съгласно Закона за закрила и развитие на културата, с активна дейност в сферата на любителското изкуство. Вписаните в Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел или съответния окръжен съд предмет на дейност или цели следва да съответстват на определението за културна организация на ЗЗРК: ""Културна организация"" е структура, създадена съгласно чл. 4, ал. 1 или учредена съгласно чл. 10, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗЗРК, чийто предмет на дейност е създаването, разпространението и опазването на културни ценности в областта на театъра, музиката, киното, аудиовизията, литературата, художествения превод, танца, цирка, пластичните изкуства, архитектурата, дизайна, фолклора, включително опазването на културно-историческото наследство.
LI159-131 Алфа Криейтив Тийм Сдружение Пътеводител към творческото писане Хасково 01.12.2021 - 01.06.2022 29250,00 23250,00 0 “Пътеводител към творческото писане” е идеен проект за създаване на видео уроци за творческо писане представени по иновативен и уникален метод на поетът Митко Ламбов. Ще бъдат разкрити критерии, компоненти, познаване на литературознанието, цел, откриване на собствен стил, отстраняване на грешки и само редактиране, послание и отговорностите към читателя и още много техники. Тридесет години търсене и опит - подарени на хората в проекта “Пътеводител към творческото писане”. Тъй като проектът е именно за писане, а не за танци или пък рисуване, прави впечатление, че още в самото заглавие на проекта има допусната грешка - "Пътеводител КЪМ творческото писане" е погрешно. "Пътеводител ЗА творческо писане" е правилно. Самият проект има нужда от сериозно редактиране. Бюджетът също е изключително уязвим - костюми за лектора, декори, реквизит са пера, които не могат да бъдат защитени, когато става въпрос за онлайн уроци по творческо писане. Проектът не се предлага за финансиране.
LI159-132 Дъ Сентър ЕООД Танцоустойчиви по София, Варна, Пловдив, Русе, Велико Търново 01.12.2021 - 30.09.2022 24462,00 19512,00 19512 Отбелязваме 20 години творчески път като училище за танци и модерна култура създавайки видео продукция от концептуални танцови миниатюри „Нашият начин”. Творческия потенциал на 15 хореографи от 5 града и 300 любители танцьори в един общ проект. Музика композирана за проекта по мотиви от песента My Way на Frank Sinatra. Преживяване максимално близко до живото чрез онлайн преподаване в Covid условия от студийна среда. Документална поредица за работния процес и вълненията на участниците. Проектът е добре написан, макар и заглавието му да се нуждае от коригиране. Бюджетът е адекватен. Проектът се финансира в размер 100% от исканата сума.
LI159-133 НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "СИМОНА 2002" Читалище "Мис и Мистър Рома 2022" България, град София 01.02.2022 - 31.05.2022 7000 7000 0 Читалището от 2005 година до 2021 година без прекъсване организира и провежда конкурс за избор на най красиво Ромско Момиче и Момче. Надяваме се през 2022 година с финансова помощ Национален фонд Култура да се осъществи отново и да не се прекъсне традицията Конкурсът „Мис и мистър Рома“ не е културен проект, защото резултатът от провеждането му няма как да бъде културен продукт. Това, че участниците в конкурса ще изпълнят в един от кръговете традиционен ромски танц например, не означава, че цялостният проект може да бъде определен като „културен“. Освен това проектът по никакъв начин не съдейства за интегрирането на ромските младежи и девойки, тъй като не предвижда участието им в съвместна проява с представители на други етнически групи, а напротив – конкурсът се казва „Мистър и мис Рома“. Препоръчвам на авторите на проекта при следващите си кандидатствания да се спрат на идея, свързана със занаяти, музика, танци, изобразителни изкуства, визуални изкуства, сценични изкуства, различни форми на образование или обучение. Проектът не се предлага за финансиране.
LI159-134 МРВ КЪМПАНИ ЕООД Salsa con Miguel 2022 България - София 01.12.2021 - 30.11.2022 29630,12 24970,12 24970,12 Проектът Salsa con Miguel 2022“ цели да се осигурят условия за образователната и творческа дейност на школата през 2022 г., като това доведе до подпомагане на развитието на танцьорите, както и в дългосрочен план – да се осигури творческа устойчивост на школата чрез разширяване на аудиторията й и популяризиране на успешения модел на обучение. Проектът не предвижда нищо повече, освен традиционното, което една танцова школа така или иначе прави – репетиции и парти спектакълв края на годината . Основателят на школата е наистина респектиращо име в своята област и неговата школа има традиции. Проектът се подкрепя с пълната сума.
LI159-135 ММ Център ЕООД Саундтрак България , София 15.11.2021 - 24.09.2022 14945,00 14945,00 14945 Проектът Саундтрак цели да популяризира дейността на школата My Music Center, като представи работата на преподавателите чрез подготовка и реализация на един концерт с избрани творби от филмова музика. В концерта ще вземат участие възпитаници на школата, които ще изпълнят разнообразни откъси от популярни филми на сцената на Кино Влайкова. Това специално тематично събитие ще бъде записано и заснето професионално и разпространено в социалните мрежи, за да достигне до по-широка аудитория. Отлично написан проект с разумен и защитен бюджет. Много добре намерено партньорство с ItsyBitsyBg. Отлични педагози. Ако приемем, че не съществува проблем с авторските права на филмовата музика, Проектът се финансира в размер 100% от исканата сума.
LI159-136 НЧ”Св. Георги Победоносец 1999г.” Читалище Заедно творим сега България, София 01.12.2021 - 30.11.2022 14992,00 14992,00 0 НЧ Св. Георги Победоносец-1999 г. ще организира на онлайн фестивал-конкурс за музикално - танцово и приложно изкуство. Фестивала ще се проведе онлайн от 1.2.2022 г. до 1.11.2022 г. финансиран от НФ ‘Култура“ . Популяризирането и набирането на желаещи да участват и гледат фестивала - конкурс ще се осъществява чрез интернет по имейл, социалните мрежи и др. В проекта "Заедно творим сега" има голямо противоречие. Настоящата програма на НФК е насочена към любителското изкуство, творчество и т.н. Проектът „Заедно творим сега“ представлява организирането на онлайн конкурс за музикално, танцово и приложно изкуство. На практика самите любители творци, самодейци трябва да вложат изцяло свои средства в закупуването на материали за своите творби, за костюми, за заснемане и изпращане, а победителите ще получат грамоти, дипломи, плакети и рекламни материали като дори това на практика нямат право да получат, тъй като разходът за награден фонд е недопустим. Тоест ако проектът бъде финансиран, всички средства от НФК ще отидат изцяло в организаторите на фестивала, журито, администрацията на читалището, които нямат нищо общо дори с подготовката и обучението на кандидатите. Проектът не се предлага за финансиране.
LI159-137 НЧ"Пробуда 1903", с.Стойките Читалище Родопският фолклор - живо наследство България, с. Стойките 01.12.2021 - 30.11.2022 28791,52 23991,52 15000 Школите по народно пеене и каба гайда имат за цел да предоставят възможност на всички любители на родопския музкално-песенен фолклор да се докоснат до живата музика и песен. Посещаващите уроци по пеене ще овладеят особеностите на родопската мелодика и диалект, а посещаващите уроци по каба гайда - особеностите на инструмента и специфичната орнаментика. Обучението по каба гайда предвижда нотно ограмотяване на изпълнителите. Много добър проект на читалище „Пробуда 1903“ село Стойките, изцяло свързан с обучение – по народно пеене и каба гайда. Биографията на преподавателите, пък и на самото читалище, са респектиращи. Участието на някои от завършилите школите на Националния гайдарски събор „Апостол Кисьов“ е наистина отлична мотивация. Предлага се за финансиране с редуциран бюджет.
LI159-138 КАРАОЛИС ЕООД ЕООД С любов за Българския фолклор България, София 01.12.2021 - 31.03.2022 16469,00 15000,00 15000 Проектът предвижда създаване на продукт за преподаване онлайн на характерни танци от различните области на България, представени в традиционни носии и достигане на продукта до широка аудитория посредством разпространение чрез училища, школи и общности в и извън страната. Проектът „С любов за българския фолклор“, който представлява на практика школи по народни танци, се отличава с особено добре разработена стратегия за популяризиране на проекта и резултатите от него не само в България, но и в чужбина – например посредством посоченото партньорство с българското училище в Париж. Впечатление прави отличният пи ар на предишни проекти на кандидатстващата организация, а това говори за добро познаване на медийната среда. Важна и хубава е и тази свързаност между двата балкански народа – българския и гръцкия - и която е част от танцовата школа „Балканци“. В бюджета не става ясно какви точно материали за реализация на проекта имат предвид авторите му. Проектът се финансира в размер 100% от исканата сума.
LI159-139 Народно читалище Просвета 1907 Читалище Фолклорният танц, мост към младото поколение България, обл. Плевен, с. Бръшляница 07.03.2022 - 15.10.2022 7198,99 7198,99 7198,99 Проектът представя една идея за съхранението, предаването, развитието и популяризирането на българското фолклорно танцово изкуство в местната етническа общност и има за задача да развие и обогати творческия потенциал на артисти-любители от ранна ученическа възраст в позната и благоприятна среда с помощта на професионалисти в сферата. Целта е създаването на устойчиво творческо пространство за самодейци, които имат интерес към танцувалните прояви и желаят да изразят себе си чрез ритъма на танца. Читалище „Просвета 1907“ при с. Бръшляница, Плевенско, кандидатства със скромен проект, свързан отново с обучение по български фолклорни танци, но хубавото е, че в него изрично е упоменато, че въпросното обучение ще е за малки деца - от 6 до 12-годишна възраст. Много е важно читалищата в малките населени места да бъдат подкрепени на всяка цена, за да продължат да съществуват и да функционират. Бюджетът е съответен на проекта – скромен и разумен. Проектът се финансира в размер 100% от исканата сума.
LI159-14 НЧ"Обединение 1913" Читалище Пъстро хоро България, Кърджали 01.12.2021 - 31.05.2022 24719 18759 18759 Проектът планира създаване на спектакъл „Пъстро хоро”, който да представи танците на шестте основни фолклорни области в България - Шопска, Северняшка, Добруджанска, Македонска, Тракийска, Родопска, както и хора от Сърбия, Гърция, Турция. Целта на спектакъла е да покаже колко близки са корените на хората, които живеят на Балканите. Покетът отговаря на всички изисквания.Една от целите на "Пъстро хоро" е да покаже в мултиетническия град Кърджали колко близки са корените на хората,които живеят на Балканите.Проектът е одобрен за финансиране.
LI159-140 Нашенци София ЕООД Заедно в магията на танци - 10 години Танцов състав Нашенци България, София 10.12.2021 - 12.10.2022 14880 14880 14880 Проектът е пряко свързан с основните цели на организацията за любителско занимания, популяризиране на българския танцов фолклор и привличане на нови почитатели и активни участници в практикуването му. Проектът на танцов състав „Нашенци“ „Заедно в магията на танца – 10 години“ е написан много ясно и с конкретни параметри. Целенасочен и фокусиран е – финансирането е необходимо на танцовата формация, за да се подготви за две конкретни събития/участия, включително и да си закупи нови носии, необходими за сценичните изяви. Проектът се финансира в размер 100% от исканата сума.
LI159-141 Народно читалище Славянска беседа 1880 Читалище Хор Ирина Щиглич: Песни за Земята софия 01.12.2021 - 10.08.2022 30980,90 24909,08 24909,08 Проектът предвижда да подпомогне хор „Ирина Щиглич“ на НЧ „Славянска беседа“ като осигури подкрепа за развитие творческия потенциал на любителите хористи и привличането на нови членове. Отличен проект на НЧ „Славянска беседа“ – с грижа за камерен хор „Ирина Щиглич“. Хоровото изкуство в България има дългогодишни традиции и те задължително трябва да се поддържат. Вдъхновяваща е предвидената програма, върху която хорът ще работи, ако бъде подкрепен от НФК - „Песни за земята“ , както се нарича програмата, обединява в себе си произведения от класически композитори от епохата на Ренесанса до наши дни, както и фолклорни или близки до фолклора песни. Проектът се финансира в размер 100% от исканата сума.
LI159-142 НЧ "Родопска искра 2020" село Лилково Читалище Завещано от дядо, наречено от баба България, общ.Родопи, с. Лилково 01.04.2022 - 30.11.2022 15000,00 15000,00 15000 Завещано от дядо, наречено от баба включва пет творчески работилници - Отгледай с любов: чиста земя – чиста храна; Играчки с душа; Нишка по нишка; Вкуснотиите на баба. Те пресъздават старите занаяти, традиции и обичаи, и трапезата, която е непосредствено свързана със земята, като източник на прехрана. Всички събития по проекта ще се проведат под професионалните напътствия на квалифицирани ментори и са подходящи за деца и възрастни. Участниците ще се докоснат до бита и труда в миналото. Много добър и смислен проект! Работилниците за занаяти, работата по засаждане и грижа за различни земеделски култури, посланието „чиста земя-чиста храна“, изработването на кукли от естествени, природни материали и всичко това – в сърцето на Родопите. Чудесен образователен, възпитателен и в същото време екологичен проект. Проектът се финансира в размер 100% от исканата сума.
LI159-143 НЧ "Отец Паисий-1928г" с. Витановци Читалище "ФОЛКЛОРНО ЛЯТО - ТРАДИЦИИТЕ И ОБИЧАИТЕ В СЕЛО ВИТАНОВЦИ - НАУЧИ И ПОКАЖИ" България, обл. Перник, общ. Перник, с. Витановци 01.02.2022 - 31.10.2022 12730 12730 12730 - Проекта е насочен към децата и младежите- като бъдат запознати с игри и дейности от миналото. Да се ангажира вниманието им към опазването празниците и традициите в локалната общност, а съществуващите колективи към читалището ще бъдат ангажиране към интересно представяне на фолклорното наследство и бит на Витановци. Да върне обществената роля на читалището, като традиционен културен и образователен център в населеното място след последствията от пандемията през последните две години Проектът предвижда паралелни дейности по издирване на забравени празници и традиции, които включват цялата общност, и създаване на нов творчески продукт, с което се очаква да се повиши капацитетът на организацията да развива любителското творчество на местно ниво. Дейностите са добре разписани. Документите са изрядно подготвени. Приложено е писмо за подкрепа от партньорската организация. Бюджетът е реалистичен, но има изтрити формули, което налага да се представи в коректен вид.
LI159-144 "Пирует" ЕООД ЕООД "Вълшебството на Пепеляшка" - еднактов балет за деца България, София 25.11.2021 - 30.06.2022 31040 24850 24850 Проектът „Вълшебството на Пепеляшка“ е едноактен балет за деца, разказващ част от сюжета на едноименната приказка. Детското представление ще включва всички ученици, които понастоящем учат в балетно студио „Пирует“ на възраст между 4 и 15г. Проектът цели популяризирането на балетното изкуство сред деца и млади хора. След представлението проектът предвижда безплатни открити урочци по балет за деца от публиката, които имат желание да се запозначт отблизо и да открият света на танца. Проектът отговаря на целите и обхвата на програмата. Кандидатурата е добре подготвена с ясни цели и ползи за развитието на балетното изкуство. Кандидатът има богат и ценен опит в работа с любители.Проектът се предлага за финанисиране.
LI159-145 Народно читалище "Съгласие-1890" Читалище Музикален албум, видеоклип и концерт за 10 годишнината на Вокална академия Каварна България, Каварна 01.12.2021 - 31.10.2022 13784,45 13484,45 13484,45 За 10 годишния юбилей на Вокална академия Каварна, Народно читалище Съгласие-1890 в гр. Каварна предвижда: - реализация на 8 нови авторски песни от утвърдени български композитори и поети, издаването им, заедно с още 2 записани авторски песни в музикален албум с 10 песни - 1000CD бр. - заснемане на видеоклип на една от новите песни в албума - закупуване на 3 броя микрофони и 2 броя стойки за микрони - концерт за представяне на новия албум Проектът надгражда предишен опит на организацията Вокалната школа има много богата биография и дейността й е високорезултатна. Създаването и популяризирането на албум с 10 песни, вкл. и представянето му в концерт на живо пред публика, има за цел по смислен и атрактивен начин да привлече към музикалното изкуство нови възпитаници, като едновременно с това отдаде необходимото внимание на децата и младежите, които през годините са се обучавали във Вокална академия”Каварна”. Проектът се предлага за подкрепа.
LI159-146 ДИ ЕН КЕЙ МЕДИЯ ГРУП ООД Телевизионна поредица ТАНЦЪТ В НАС - българският танцов фолклор и децата на България Р България 01.12.2021 - 30.11.2022 25000 20000,00 0 Проектът „Танцът в нас“ – българският танцов фолклор и децата на България“ предвижда създаването и излъчването на телевизионна поредица от 24 предавания, които ще представят творчеството на самодейните детски фолклорни танцови състави и школи от всички краища на България. Това ще даде възможност за изява на младите самодейни изпълнители, привличане на нови участници към любителското изкуство, популяризиране на любителското изкуство и съхраняване на фолклорния танц. Кандидатът създава съдържание, излъчва, разпространява и популяризира сред широка аудитория българското музикално и танцово изкуство в областта на съвременната българска музика и българския фолклор, но от предоставената информация не доказва активна дейност в работата с артисти-любители. Проектът не аргументира и не предоставя конкретика как предаванията ще подпомогнат и ще допринесат за привличането и развитието на артисти-любители и как ще съдействат школите и клубовете да задържат своите участници, като едновременно с това мотивират нови попълнение. Кандидатът може да реализира потенциала си като партньор на организациите, активно ангажирани с артисти-любители, чрез реализиране на проекти в други програми на НФК, например „Публики”. Проектът не се предлага за финансиране.
LI159-147 Сдружение Арт Войс Център Сдружение Пролетен Концерт Арт Войс Център Пловдив 01.12.2021 - 07.05.2022 14550,00 14550,00 12550 Цялостно провеждане на цикъл музикални работилници, които завършват с общ концерт в публична среда. Участниците в събитието ще придобият знания и умения във вокалното майсторство, сценичен пърформанс и хореография. Като краен продукт от музикалните работилници се предвижда провеждането на съвмествен концерт с изпълненията на всички участници в проекта. Той ще представи резултата от общата работа на младите таланти. В концерта ще вземе участие и гост-изпълнител - Искрен Тончев – Искрата. Проектът съчетава провеждане на цикълмузикални работилници и концерт с изпълненията на всички участници в проекта.Предвидено епрофесионално обучение с високо качество. Проектът създава условия за развитиетона творческия потенциал на артистите - любители и едновременно с това гарантира възможност за изява на сцена. Проектът описва ясни цели и ползиза участниците. Предвидени са мерки за онлайн провеждане на обучителните срещии работилници. Подробно и логично разписани дейности. В бюджета е включен хонорар за известен изпълнител, но като участник в концерта, а не като вокален педагог или обучител в работилница, което не е допустим разход. Проектът се предлага за финансиране с редуцирана сума.
LI159-148 Театрална трупа ЧАЙ-КИ Сдружение ЧУТИ ИСТОРИИ БЪЛГАРИЯ 01.12.2021 - 30.11.2022 26040,00 20440,00 20440 Чути истории е проект, който предвижда да бъдат събрани няколко реални истории, свързани с проблемите на уязвими групи, които търпят ограничения по отношение на участието си в социалния живот и ползването на социални права, които да бъдат драматизирани и поставени на сцена, във формат драматичен, документален или форум-театър; флашмоб; създаване на аудиовизуално съдържание за целите на постановките и др. „Чути истории“ е интересен, актуален и добреразработен проект. Идеята е реални истории, свързани с проблемите на уязвими групи да се драматизират и поставят на сцена от артисти - любители .Проектът напълно отговаря на целите и приоритетите на програмата и имапотенциал да надгради постигнатото до момента от организацията - кандидат,която доказва богат опит в областта на любителското изкуство. Проектът се предлага за финансиране.
LI159-149 Народно читалище "Изгрев - 1930" Читалище "Дигиталните реликви на Баничан в любителското творчество на младите" България с.Баничан 01.12.2021 - 31.12.2022 14866,00 14866,00 14866 Това е надграждащ проект на всички реализирани до сега. Дигиталните реликви на Баничан ще намерят място в арт инсталациите в центъра на селото и на международен път, на които човек може да спре за снимка и QR кода да го препрати към останалата информация, и която ще се пълни от новите/младите хора. Така ще чуят историята на селото от древността, ще звучи новосъздадената песен, а това ще се захранва със соларен панел. Заложена е изследователската дейност на младежите. Интересен проект, който предвижда създаването на нов продукт от артисти - любители и неговата дигитализация. Проектът предлага и иновативен подход в реализацията на планираните дейности. С проекта организацията показва потенциал за създаване на устойчиви резултати. В перо реклама са заложени по-малко 10 % разходи, както е по условие на Програмата. Предложението е кандидатът да прехвърли дейност: „QR код/иновативна инсталация с надпис на донорската организация и лого на НФК” от „продукционни разходи” в разходи за реклама и маркетинг. Формулите за източници на финансиране трябва да се коригират. Проектът се предлага за финансиране.
LI159-15 Петлите Сдружение Помниш ли..... град Бургас 01.12.2021 - 30.11.2022 14984,20 14624,20 14624,2 Проекта разказва за българското село. Сценарият е написан по разкази на Йордан Йовков, Елин Пелин и други български поети и писатели, като техни цитати от произведения ще бъдат прожектиране по време на спектаклите в градовете Бургас и Малко Търново. Ще вземат участие 25 деца и младежи от различни социални групи, които освен с магията на танца, ще съединят сюжета. Активно участие на сдружението в социалните мрежи- излъчване на живо на спектаклите във Фейсбук страницата. Проектът отговаря на целите и приоритетите на програмата.Фокусът е с изразена социална насоченост по отношение интеграцията на деца от 10 до 18 годишна възраст в неравностайно положение,малцинствени групи и тяхната социална интеграция. Проектът е одобрен за финансиране.
LI159-150 Витоша 2010 ЕООД Pretty Dance Show and Workshops 2022 България, София 01.12.2021 - 30.11.2022 42926,94 13465,97 13465,97 Проектът представляява годишен цикъл от поредица културни инициативи – танцови работилници и концерти, които се планира да започнат през Декември 2021 година и да завършат през Ноември 2022 година. Основните цели на планираните събития са: да поддържат и развият творческия потенциал на любителите-артисти в школите на Pretty Dance Hall; да представят безплатно всички новосъздадени културни продукти онлайн и офлайн; да се привлекат нови артистични и талантливи хора в школите на живо и онлайн. Един мащабен и амбициозен проект, който включва поредица от културни инициативи – открити уроци и концерти, които трябва да се реализират в рамките на една година. Кандидатът ще представи безплатно всички новосъздадени културни продукти онлайн и офлайн пред максимално широка публика в страната и чужбина. Организацията - кандидат има солиден предходен опит в областта на любителското изкуство. Перфектно подготвена канидатура. Приложени са документи, доказващи самоучастието на кандидата, оферти, както и договори за наем. Ясно и подробно разписани дейности. Необходимо е да се уточни какво се включва в перото: „Разходи за публично разпространение”, както и да се възстановят формулите в бюджета.. Проектът се предлага за финансиране.
LI159-151 Милев Денс ЕООД Семейна Фолклорна Работилница България, гр. София 01.02.2022 - 31.05.2022 15000,00 15000,00 15000 Проектът Семейна фолклорна работилница цели съхранение и разпространение на автентичния български фолклор и опазване на културните исторически ценности на българския народ. Насочен е към всички желаещи семейства, родители с техните деца, без ограничения. Предвижда се прилагане на иновативен и достъпен метод на преподаване на деца. Предоставяне възможност на повече българи да се докоснат до магията на българското хоро и традициите ни да бъдат съхранени от поколенията. Проектът е насочен към развитието ипопуляризирането на любителското изкуство с идеята за изграждане на действащасистема за работа със семейства. Особено днес, връзките и взаимната подкрепа всемейството за жизнено важни, затова подходът на проекта е ценен. Проектътпредвижда интерактивен механизъм за задържане и привличане на участници приневъзможност за тяхното физическо присъствие. Проектът е с конкретно разписани дейностии очаквани резултати за задържане на участниците и привличане и развитие на новиартисти -любители, както и за сплотяване на българското семейство съссредствата на любителски творчески занимания. В бюджета е необходимо да секонкретизират разходите за: рекламни материали и за разпространение. Проектът се предлага за финанисране.
LI159-152 Народно читалище "Пенчо Славейков 1871" Читалище Магия българска България, Трявна 01.12.2021 - 28.10.2022 14997,21 14997,21 14997,21 Целта на проекта е популяризиране на фолклорното танцово и певческо изкуство сред децата от детските градини и началния етап на обучение от училищата по достъпен, ангажиращ и интерактивен начин. Показването на магията на българското фолклорно изкуство, обуславя привличането им в сферата на фолклора, за да развият своя потенциал. Сблъсъкът на децата с пъстротата на нашия фолклор ги предопределя като наследници на техните родители в Танцов Ансамбъл „Трявна“ към читалището. Прецизно изготвен проект, насочен към популяризиране на фолклорното танцово и певческо изкуство сред децата от детските градини и началния етап на обучение от училищата по достъпен, ангажиращ и интерактивен начин. Организацията има богат опит и устойчиви инициативи, благодарение на които интересът към дейността й се увеличава. Проектът описва конкретни целеви групи и представя измерими цели. Кандидатъ е предоставил коректни оферти за всеки включен разход, което е важен елемент в оценката на проекта. Проектът се предлага за финансиране.
LI159-153 И ЕМ ДЖИ МЮЗИК ООД Музикален уъркшоп Приятели в душата, а не дрога гр.София 01.02.2022 - 31.08.2022 15000 15000 0 Основната цел на проекта е да се подпомогнат, чрез финансова помощ, дейностите на организацията в изграждането на музикален уъркшоп с послание. Проектът предвижда създаване на културна инициатива в сферата на любителското изкуство в публична среда. Идеята е да се създаде музикален продукт, с активното участието на младежи, като социалното послание и да се запознаят с вредите причинявани от наркотиците, поднесено на техен език със запомнящо видео и ритъм Проектът е тематично обвързан и адресира актуален социален проблем - разпространението на наркотици сред младите хора. Очевидно е, че организаторите целят чрез изкуство да се постигне енергия и желание за положителна социална промяна сред младите хора. За съжаление кандидатът не предоставя информация и не е убедителен, че работи активно с артисти-любители в определена творческа сфера. В продукционните разходи са включени единствено творчески хонорари. Този проект е много подходящ за участие в програма. Социално ангажирани изкуства”. Проектът не се предлага за подкрепа.
LI159-154 Народно читалище "Зора" -1982 Читалище Проект "Весело е тука" България, Хасково 01.12.2021 - 30.11.2022 24854,00 19846,00 0 По проекта ще бъде създаден двоен компактдиск с 12 детски, авторски песни на фолклорна основа, с тираж 500 бройки и безплатно разпространение. Двойният компактдиск ще съдържа песни, синбеци и прилежаща книжка с текстовете им. Ще представлява продукт с културна и образователна стойност, предназначен за деца от детски градини, предучилищна възраст и техните преподаватели по музика. Ще бъдат направени видеоклипове и ще се организира голям концерт, на който ще се представи цялата продукция. Проектът предвижда създаване на двоен компактдискс 12 авторски детски песнина фолклорна основа, но това е по-скототворчески проект на един автор, вместо проект на артисти - любители. В бюджета са включени пътни разходи, които не са обосновани в проектното предложение. Нямааргументация и конкретика за разходите за създаване на YouTube канал, намултимедиен продукт и на Facebook страница. Предвиден е творчески хонорар зазвукозапис, което не е пряк ангажимент и работа с артистите - любители. Липсват документи доказващи съфинансирането, а писмата за ангажимент не потвърждават сумите от бюджета. Проектът не се предлага за финансиране.
LI159-155 ОРФЕА ЗВУКОВ ЦЕНТЪР ООД Експресивно Пътешествие София 22.01.2022 - 31.01.2022 24450 19850 0 „Експресивно пътешествие“ е проект за творчески работилнички.Творческите работилнички са съвременно, абсолютно модерно намиране на фолклорните корени чрез изкуство и подпомагат разбирането на вековната мъдрост на българите, влагана в техния бит, традиции, празници, надежди за благополучие, за избавяне от тежки болести и беди. Проектът е за организиране и провеждане на творчески работилници и усвояване на приложни изкуства, свързани с най-древните български традиции. За съжаление проектът е описан доста неясно, без конкретика и аргументация. Например не е ясно как са избрани предложените участници в работилниците (любители-творци на възраст 25-60 години) и каква ще бъде ползата за предвидените целеви групи. Очакваните резултати са общи и периферно отразяват заложените в програмата цели и приоритети. В описанието на дейността на кандидата липсва убедителна информация за ангажимент и принос към работата с артисти-любители и развитието на любителското изкуство. В бюджета липсват суми по източници на финансиране.Не е ясно каква е исканата сумата от НФК. Проектът не се предлага за финансиране.
LI159-156 НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ ПРОБУДА-1906 ООД Любителското творчество - духовен мост между Тракия и Лудогорието България с. Никола Козлево 01.12.2021 - 30.11.2022 14432,38 14432,38 14432,38 Проектът свързан със събиране, обогатяване и експониране на духовното и материално богатство, пренесено преди 140 години от тракийските преселници в днешното с. Никола Козлево между земите на Добруджа и Лудогорието .Подобряване достъпа на събраното, обработено и експонирано култулно наследство през атрактивно дигитално представяне. Изучаване, възстановяване и представяне на спектакалът Любителското творчество – духовен мост между Тракия и Лудогорието Проектът съчетава дейности по събиране и обработване на културното наследство на част от Добруджа и Лудогорието, като чрез любителското творчество и атрактивното му дигитално представяне, то ще съдейства за поддържане на духа на поколенията и ще мотивира младите хора към активното творческо участие. Проектът е предвидил интерактивни механизми за популяризирането му в дигиталното пространство. Кандидатът има похвален опит в работата с любители и включването на новите технологии в работата с тях. Разходът за „наем пространство филм” следва да се представи детайлно. Липсва оферта. Проектът се предлага за финансиране.
LI159-157 Международна Фондация България 2002 Фондация Академия ЧАПЛИН - развитие на любителското изкуство сред ромската общност в квартал Факултета гр. София в областта на филмовото, телевизионното и театрално изкуство София, кв. Факултета 01.12.2021 - 30.11.2022 23780 18780 18780 Общата цел на проект „Академия „ЧАПЛИН” е да съдейства за развитието на любителското изкуство сред широката ромска общност в квартал „Факултета”, гр. София в областта на филмовото, телевизионното и театрално изкуство. В рамките на една година проектът ще съдейства за отключване на творческия потенциал на 12 младежи и девойки от ромски произход чрез включването им в цикъл от интерактивни обучения и творчески ателиета, ръководени от утвърдени професионалисти в съответната сфера. Значим проект, който надгражда работата на организацията през последните години с ромската общност и я насочва в сферата на любителското изкуство. Проектът включва образователни дейности, изграждащи базисна обща култура и познания в сферата на театъра, киното и телевизията у младежи от ромския квартал "Факултета", както и творчески дейности, които развиват техния креативен потенциал, като техните резултати ще бъдат публично представени. Зад проекта стои сериозен организационен и творчески екип с прецизно изготвена програма и специална преподавателска методология. Той ще допринесе за приобщаването на една традиционно изключена от културното потребление и художествена експресия общност към сферата на изкуството, както и за личностното развитие на участниците. Реалистичен бюджет. Проектът е одобрен за финансиране.
LI159-158 Народно читалище "Христо Ботев 1928" Читалище Международен младежки форум за класически,съвременни и характерни танцови техники Varna Summer 2022 България, Варна 09.07.2022 - 15.07.2022 36352,91 14987,30 14987,3 Проектът се стреми да развие творческия потенциал на младите хора.Световно доказали се чужди и български преподаватели и хореографи ще представят своите майсторки класове, като ще дадат на участниците нови знания и техники за съвременното танцово изкуство.Конкурсите по класически балет, съвременни и характерни танци ще покажат танцовото ниво на бълг. и чужди танцови школи, клубове,училища. Гала вечерта ще бъде представи най-добрите танцови произведения на финалистите. Кандидатът е организация с безспорен опит и активна дейност в областта на любителското изкуство. Проектът се стреми да развие творческия потенциал на младите артисти-любители. Майсторските класове ще дадат знания за нови техники и тенденции в съвременното танцово изкуство; ще изградят умения в спецификата на изпълнение на различните стилове танци. Проектът отговаря на целите и приоритетите на програмата и има потенциал за надграждане на резултатите от дейността на кандидата, както и на самото проектно предложение.Проектът се предлага за финансиране.
LI159-159 Студио Арти ЕООД ЕООД Нарисувай София България, София 02.12.2021 - 15.10.2022 15000 15000 13500 Проектът „Нарисувай София“ е творческо ателие - конкурс, който ще привлече нови участници към любителското изкуство чрез интерактивен метод. Интересен проект, който предоставя възможност на желаещите любители-фотографи да се занимават с това изкуство. Проектът има ясна стратегия за адаптиране към кризисната ситуация. Организацията има много добър опит в работата с любители артисти и активно подпомага популяризирането на българското любителско изкуство по достъпен начин сред широка аудитория. Проектът събира сериозна експертиза на административен и творчески екип. Отговаря на целите и приоритетите на програмата. В бюджета има разходи от 1500 лв. за награди, които са недопустим разход. Разходите за реклама и маркетинг имат нужда от детайлно представяне. Бюджетът трябва да се преработи съгласно формулите. Проектът се предлага за финансиране.
LI159-16 ЕТ "Камила - Илия Деведжиев" Друга П.Ф. ЛЯТНА ШКОЛА Театрална ваканция в музея България, Русе 01.12.2021 - 30.11.2022 14850,00 14850,00 0 Проект за цялостно провеждане на цикъл творчески ателиета, обединени в инициативата „Лятна школа „Театрална ваканция в музея“. Ателиетата се провеждат, водени от професионални артисти, с участници деца любители непрофесионалисти в четири изкуства: литература, танц, приложни изкуства /кукли, костюми и декор/, театър. Програмата завършва с общо събитие - фестивал на ателиетата и спектакъл, представен в публична среда. Кандидатът е недопустим по програмата. Допустими са единствено културни организации - частни организации в сферата на любителското изкуство, кандидатът е едноличен търговец. Проектът не е одобрен за финансиране.
LI159-160 Народно читалище "Зора 1860" Читалище Пинокио България, гр.Сливен 01.12.2021 - 30.11.2022 20000,00 16000,00 15000 Проектът ще реализира представление Пинокио на Детски театър Зора при НЧ Зора 1860 по едноименната приказка на Карло Колоди, драматизирана от Венцислав Асенов, с режисьор Ивайло Гандев. Под ръководството на професионален творчески екип ще участват като актьори 30 деца от 9 до 17 години. Проектът цели да изгради в децата творческо мислене, развитие на въображението им и вокално-певчески и артистични умения. Кандидатът организира разнообразни дейности в подкрепа на любителското изкуство и има богат опит. Описанието на проекта, вкл. дейностите за реализацията му, е много добро, съобразено с изискванията на програмата. В бюджета е необходимо е да се опишат подробно сумите за материалите за реализация на проекта и за рекламните материали. Проектът се предлага за финансиране с редуциран бюджет.
LI159-161 НЧ"Родолюбие-1873" Читалище Албена по Йордан Йовков България, Асеновград 01.12.2021 - 01.11.2022 15000 15000 15000 Любителски театър Арте при НЧ Родолюбие-1873 ще постави на сцена драмата Албена от Йордан Йовков. Кандидатурата е за създаване на театрален спектакъл с участието на любители, с конкретно разписани участници, цели, резултати и очаквани резултати. Има добри послания за развитието на любителското творчество. Проектът се предлага за финансиране.
LI159-162 Народно читалище "Просвета - 1895г" с. Топчии Читалище Капанското наследство на село Топчии - живо и днес България, село Топчии, община Разград 01.12.2021 - 30.11.2022 9518,00 9518,00 9518 Проектът цели да запази и продължи местните капански традиции и обичаи, специфични и характерни само за региона, както и да привлече още участници и съмишленици в танцова и вокална групи за автентичен фолклор, краеведческа група и работилница за накити, позиционирани и функциониращи в читалището и Етнографски капански комплекс към него. Проектът ще се финализира с Празник на Етнографския капански комплекс, на който всички групи ще покажат своето творчество. Канидидатът работи много активно в областта на любителското изкуство, Идеята е добра и надгражда досегашните резултати от дейност на организацията. Бюджетът е дорбе разработен. Към всеки продукционен разход е предложена оферта, което прави изключително добро впечатление. Това, от което има нужда, е по-детайлно представяне на предвидените дейности. Проектът се предлага за финанисране.
LI159-163 фондация "Център за Музикални Изкуства" Фондация Отново заедно на сцена - два празнични концерта България, София 01.12.2021 - 31.01.2022 12386,00 12386,00 12386 Проектът Отново заедно на сцена - два празнични концерта има за цел да стимулира развитието на музикалното изкуство у любители музиканти - курсисти на Център за музикални изкуства. Да надгради и насърчи духовните ценности у тях и да представи стилово разнообразна програма. Предвиждат се 2 концерта: 16.12., концерт на барабанистите и 22.12. концерт на др. курсисти и преподавателите. Ще се реализират в Joy Station, София - клубна концертна зала с 1200 места. Концертите ще бъдат с вход свободен. Проектът отговаря на целите и приоритетите на програмата. Бюджетът е попълнен коректно. Липсват оферти за продукционните разходи и разходите за реклама и популяризиране. Проектът се предлага за финансиране при корекция на липсващата информация.
LI159-164 НЧ "Пробуда-1924" гр.Плачковци Читалище "Малки приказки за големи деца" гр. Плачковци 01.12.2021 - 30.11.2022 14800 14800 14800 Проектът Малки приказки за големи деца има за цел да постави основите на театрална школа за деца и младежи към НЧ Пробуда - 1924, гр. Плачковци като с това създаде предпоставка за продължаване работата в сферата на театралното и танцовото изкуство към читалището и допринесе за приемственост между успешната театрална трупа за възрастни и младото поколение, което да продължи делото ѝ. Проектът отговаря на целите и приоритетите на програмата. Кандидатът е с много добър опит и умения да привлича и задържа артисти-любители от различни поколения. За реализирането на сценичния продукт е избран интересен текст от български автор, чрез който ще се осъществи приемствеността между две поколения участници в театралната трупа към организацията. Добре разработен проект, с ясно формулирани задачи, цели и резултати. Приложено е писмо за подкрепа с конкретни параметри, но липсват оферти за разходи за стратегически продукционни разходи. Необходимо е да се коригират формулите в бюджета. Проектът се предлага за финансиране.
LI159-165 Народно читалище "Светлина-1929г." с. Труд Читалище С пълни шепи от извора - възстановяване на обичай На жътва в село Труд, пресъздаване като музикално-танцова постановка, видеозаснемане и представяне на откриването на XX Национален събор за автентичен фолклор От извора 2022 г. с. Труд Труд 01.12.2021 - 02.07.2022 12470,00 12470,00 12470 Проектът предвижда ангажиране на деца и възрастни - участници в любителски състави при НЧ Светлина-1929г. с. Труд, доброволци и гости на XX Национален събор за автентичен фолклор От извора. Крайният продукт е насочен към тях, чрез прожектиране на заснетия на полето филм и с образователна цел по време на изнесени уроци на ученици, пресъздаването му на сцената на откриването на събора и продължаване на традицията всяка година да бъде пресъздаван и възстановяван характерен за село Труд обичай. Проектът отговаря на целите и приоритетите на програмата. Има ясни задачи и очаквани резултати. Подкрепя и допълва основанта дейност на организацията. Важен за общността проект. Проектът се предлага за финансиране.
LI159-166 МАНДОЛИННА ФОРМАЦИЯ "ЕЛЕНА ГЕНОВА" Друга П.Ф. "МАНДОЛИНАТА Е ЛЮБОВ!" България 01.11.2021 - 01.12.2022 15000 15000 15000 Запис на диск с мандолинна музика, закупуване на мандолини и китари, организиране на съвместни лагер школи с музиканти мандолинисти, арт събития с актьори и художници Много интересен проект, отличаващ се с фокуса си върху любители музиканти, които се занимават с мандолинно изкуство. Проектът има потенциал за широк отзвук и положителен ефект върху публиката. Проектът съответства на целите и приоритетите на програмата. Проектът се предлага за финансиране.
LI159-167 "Просвета 1908" НЧ Читалище Виртуален събор С песни и танци Мадара ни събира въпреки всичко България, НЧ Просвета 1908 с. Мадара 01.12.2021 - 31.07.2022 14768 14768 14768 Проект Виртуален събор „С песни и танци Мадара ни събира въпреки всичко“ цели да даде поле за изява на самодейци от българските читалища в условия на невъзможност за физическо представяне, чрез клипове с техни изпълнения, събрани във филм и представени в YouTube и фейсбук. За доброто представяне на танцовата и певчески групи към читалището в с.Мадара ще способства както подготовката им с художествен ръководител по народни танци, така и заснемането с нова цифрова техника и новите носии. Много добре разписан и обоснован проект, с ясно поставени цели и очаквани резултати. Напълно съответства на целите и приоритетите на програмата. Дейностите и целевите групи са подробно представени. Проектът предлага идея за провеждане на фолклорен събор – неприсъствено, използвайки дигиталните технологии. Подробен и реалистичен бюджет, всеки разход е описан детайлно. Средствата за грамоти иплакети са недопустими и следва да се извадят от разходите за популяризиране. Проектът се предлага за финансиране.
LI159-168 Чанове ООД ООД Уебинар по родолюбие България, София 07.01.2022 - 31.05.2022 14977,00 14977,00 0 Проекта Уебинар по родолюбие има за цел да запознае участниците в него с различни теми и автентични хора от българския фолклор, с литературни произведения на бележити български автори, като участниците ще могат да се запознаят с творческия път на изтъкнати български хореографи, музиканти и ансамбли от областта на фолклора. Проекта ще се осъществи в онлайн среда. Екипа на Уебинар по родолюбие е съставен изцяло от професионалисти, които са с доказан опит и умения в своята област. Проучването на традиции, танцово и музикално изкуство в областта на фолклора, както и на творчеството на изтъкнати български хореографи, музиканти и ансамбли е интересен ракурс към популяризирането на любителското изкуство, но не достатъчен за да покрие целите и приоритетите на програмата. Очакването е уебинара да достигне до 500 души аудитория, но не се аргументира как тези хора ще бъдат привлечени към любителското изкуство и мотивирани да се включат в различни творчески занимания. Дейностите са описани схематично и не предлагат конкретна информация за темите и структурата на уебинара. Предложеното онлайн събитие може да бъде по-скоро елемент от проект, който развива потенциала на любители в споменатите изкуства, ангажира артисти-любители, и/или предвижда създаване и популяризиране на културен продукт. Проектът не се предлага за финансиране.
LI159-169 Сдружение Фолклорен Танцов Ансамбъл “Гайтани„ Сдружение Споделени пространства - Сдружение България, гр. Шумен 01.12.2021 - 10.11.2022 14785,00 14785,00 14000 Целите, които си поставяме да постигнем с настоящия проект са: 1.Дигитализиране дейността на Сдружение „Гайтани“ . 2.Привличане на нови публики и дълготрайно ангажиране на младите хора с културна дейност. 3.Създаване на съвместен продукт - видеоклип с младежите от Layout Bulgaria - „Фрийрън клуб“ гр. Шумен. 4.Поставяне на Концерт-спектакъл по повод 33 год. активна сценична дейност на ДТА Пъргавелче. Проектът е подготвен и написна много добре. Детайлно е представен творческият екип, дейностите са подробно разписани, отговарящи на заложените цели и очаквани резултати. Кандидатът има ясна стратегия за дейностите по публичност и реклама. Кандидатът работи активно в областта на любителското изкуство. Много интересна и ценна е идеята за дигитализиране на дейността на организацията и за създаване на интерактивна интернет страница. Проектът се предлага за финансиране с редуциран бюджет.
LI159-17 АртЧекмедже Фондация Автентичен фолклор в съвремието България, София 01.01.2022 - 01.09.2022 13160 13160 13160 Проектът „Автентичен фолклор в съвремието“ цели групата да продължи работата си по усвояване и популяризирането на автентичен шопски фолклор чрез изучаване на още пет песни от в сб. „Българщици“ на композитора К. Колев. Композиторът Марек Дяков ще създаде инструментални съпроводи, които ще бъдат записани от професионални музиканти. С помощта на хореограф ще се подготви цялостно автентично музикално-танцово представяне на песните, което ще обогати репертоара на групата Проектът е добре предтавен и отговаря на целите и приоритетите на програмата.Проектът е одобрен за финансиране.
LI159-170 НЧ "Съгласие 1905" - гр.Българово Читалище ШАРЕН СВЯТ България, Българово 01.12.2021 - 01.11.2022 14992 14992 13000 Нарекохме проекта на Народно читалище „Съгласи-1905“ град Българово „ШАРЕН СВЯТ“. Мечтаем да сътворим танцово-музикален спектакъл със същото име, който да обедини по модерен начин фолклора с хип-хопа и зумба, дръзновението на младите, умението на възрастните и моженето на професионалните ръководители. Да представя пред месна и външна публика труда и възможностите на различните любителски формации на Читалището, но да има и свой собствен живот като цялостен, завършен спектакъл. Кандидатурата е подготвена компетентно, с коректно отношение и познаване на изискванията на програмата. Атрактивна е идеята за създаване на спектакъл, обединяващ фолклора с хип-хопа и зумбата. Подходът ясно таргетира младата публика и, следвайки нейните потребности и интереси, популяризира разнообразни форми за осмисляне на свободното време. Бюджетът има нужда от преработка, защото сумите за костюми и декори са дадени общо и не е приложена оферта. Включени са недопустими разходи за награди и за почерпка на участниците. Проектът се предлага за финансиране с редуцирана сума.
LI159-171 Светлина – 2021 Читалище "Танцуващи светлици" България, Велико Търново 01.12.2021 - 30.11.2022 14990,00 14990,00 14990 Основната цел е да приобщим децата и учениците на възраст между 8 и 18 години към българския фолклор. В съвременната пандемична обстановка, при която и родители, и учители отчитат все по-малките възможности за физическа активност поради онлайн обучението, танците са добър начин децата не само да се раздвижат и да повишат своята социална активност. Фолклорен танцов клуб Търновски светлици ще бъде съставен от 20 ученици на възраст между 8 и 18 г. Много интелигентно и компетентно разработен проект, с отношение и грижа за физическото и психическо здраве и развитието на децата чрез танци. Целите на проекта и подбора на целевите групи са аргументирани през мнение на специалисти - педагози и психолози, което прави добро впечатление. Опитът на екипа за работа децата е оценен като изключително важен за привличането и задържането на децата не само към изкуствата и културата, а и към социалния живот и образованието. Целите, дейностите и резултатите са разписани много подробно и в свързаност. Приложени са оферти към продукционните разходи. Проектът се предлага за финансиране.
LI159-172 Хор на учителките Сдружение История и бъдеще България, гр. Добрич 01.12.2021 - 30.11.2022 14984,06 14984,06 5084 За 55-та годишнина на Хора на учителките - Добрич е предвиден празничен концерт, през Коледните празници 2021г. Част от произведенията са посветени на Хора през годините, а във втората част ще участват млади музикални от Добрич. За закриване на учебната година хорът ще гостува на Сдружението „Българи/я/ в Хановер“ и на децата от Българско училище „БГ- банда „Патиланци”. В програмата са основно български песни, а с децата ще разучим детски песни от български композитори. Много добро предложение за подкрепа на хоровото изкуство, с фокус приемственост между поколенията. Групата има дългогодишна история и принос в развитието на българското хорово изкуство. Предложенията проект има за цел да привлече нови участници към любителското изкуство, като даде поле за изява на обещаващи млади инструменталисти и музиканти. Кандидатът амбициозно е разширил целевата група с българската общност в гр. Хановер, Германия. Проектът предлага стратегия и за онлайн представяне и популяризиране. В бюджета е заложена много голяма сума за пътуване, без да е предоставена оферта. Пътните разходи би трябвало да са подкрепящ ресурс, а не основен. Подобни разходи са релевантни при кандидатстване по програма „Мобилност” на НФК. Комисията предлага за финансиране дейностите по подготовка и създаване на културния продукт.
LI159-173 НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ГЕОРГИ КОНДОЛОВ-1914" Читалище Танц, музика и поезия, като една Вселена България, гр. Царево 01.12.2021 - 30.11.2022 25000,00 20000,00 15000 Спектакълът е интердисциплинарен проект, пресъздаващ историята на латино-американските танци чрез поезия, танц и музика. По увлекателен начин се разказва приказка за Вселената, свързвайки планетите с различните по темперамент стилове танци. Всеки стил носи своята националност, бит и култура. В заключение Спектакълът ще обогати публиката и участниците със знания за Вселената и историята на латино-американските танци. Любопитен проект за създаване на нов културен продукт, съчетаващ уменията и изпълненията на артисти - любители в различни изкуства. Дейностите са описани подробно и отговарят на цялостната концепция на проекта. Към проекта са приложени декларация за съфинансиране и оферти за продукционните разходи. Проектът се предлага за финансиране.
LI159-174 ТАНЦОВ СЪСТАВ СРЕДНОГОРСКИ ПОЛЪХ Сдружение Искрици от миналото България гр.Ихтиман 01.03.2022 - 30.10.2022 14369,00 14369,00 0 Чрез нашето изкуство желаем да съхраним, опазим и развием нашите ценности и фолклор , за да останат младите хора при корените си в родината и родния град, като им помогнем да намерят в миналото смисъл за тяхното бъдеще. За духовното мерна единица не е измислена. Нашето име Средногорски полъх, вече е като мерило за духовното израстване. Ние не мислим във времеви категории , а в духовни измерения, защото народ без история е като дърво без корен. Проектът е недопустим. Кандидатстващата организация не е пререгистрирана в Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел. На заявлениетоза участие не е вписан ЕИК на кандидата. Представено е удостоверение за актуално състояние от Софийски окръжен съд от 2015 г., според което сдружението се представлява от Мариела Иванова. Приложение 4 - Подписана декларация и заявление за участие е подписана от Десислава Иванова.
LI159-175 НЧ "Васил Левски 1928" Читалище Читалище на открито България 05.01.2022 - 07.07.2022 14720 14720 14720 С реализацията на проекта Читалище на открито НЧ Васил Левски 1928 ще даде възможност на своите любителски изпълнители и състави да се изявят пред публика. Преподавателите ще представят своите дейности в различни работилници и по този начин ще има възможност да привлечем нови участници в школите. Чрез тези три концерта на открито ще обогатим културния живот на София и популяризираме любителското изкуство. „Читалище на открито” е интересен, разработен в параметрите на програмата проект. Кандидатът е организация с активна и многообразна дейност в сферата на любителското изкуство, вкл. има опит в провеждането на онлайн събития. В проекта участват голям брой професионални творци и педагози, което безспорно гарантира ползи за участниците и тяхната аудитория. Много добре подготвена кандидатура. Необходимо е да се представи оферта за наема на техника за озвучаване. Проектът се финансира с пълната сума.
LI159-176 Денс Мениджмънт ЕООД ЕООД Целогодишна танцова работилница мастър класове Dance Station България, София 01.01.2022 - 30.11.2022 15000 15000 14900 Същността на представяния проект се състои в създаване на програма от тематични танцови работилници за деца на възраст от 8 до 16 години в 4 основни танцови стила, застъпени в обучителната програма на организацията. Обучението в програмата ще бъде подчинено на основните проблеми, свързани с цялостното личностно развитие и кризите на възрастта при подрастващите – чрез провеждането на отворени философски ателиета за работа с емоции чрез танц. Кандидатът е с впечатляващ опит в областта на любителското изкуство, което важи и за включените в проекта специалисти и педагози. Стойност към идеята на проекта добавят предвидените отворени философски ателиета, водени от танцови специалисти с образователно-професионална педагогическа квалификация. Проектът има потенциал да привлече разнообразна публика и да осигури достъп до любителското творчество на широка аудитория. Проектът се подкрепя с редуцирана сума.
LI159-177 Център за устойчиво развитие и иновации Сдружение Фотографски походи с фокус върху любовта в природата България, Габрово 01.01.2022 - 30.11.2022 14940 14940 0 Ще организираме 4 фотографски похода под мотото „С фокус върху любовта в природата”. В тях ще се включат мин. 60 души – индивидуално или семейно, които имат интерес да развият потенциала си, свързан с фотографското изкуство. Походите ще осигурят съприкосновение с природата, където фотографите ще потърсят различните проявления на темата за любовта. Ще се набавят художествени фотографии, които ще бъдат отпечатани в каталога „Мигове любов в обектива на природата”,популяризиращ любителите-фотографи. Идеята за връзката между изкуството, природата, екологията и иновациите като естествени съюзници в постигането на определени каузи е много добра и актуална. Екипът е от млади и вдъхновени хора, видно от тяхната професионална биография и интереси. Самите те са артисти - любители в различни изкуства. За голямо съжаление в раздела „Информация за проекта” кандидатът е приложил документ, който се отнася за друг проект. Проектът не се финансира.
LI159-178 "ПРОСТРАНСТВА" Фондация за изкуство и култура Фондация IT IS NOT FUN ANYMORE София 03.01.2022 - 31.10.2022 23541 17787 15000 Проект „It is not fun anymore“ цели създаване на авторски мултимедиен театрален спектакъл като изследва темата за изолацията през гледната точка на деца и младежи. Участниците ще се включат в творчески работилници по документален театър, танц и кино , сами ще генерират материал по темата , който да ги доведе до създаване на самороден авторски спектакъл. и серия късометражни кино истории. Чрез публичното им и онлайн представяне ще се привлече вниманието на широк кръг аудитория. Идеен и качествен проект, вдъхновен от мисълта на Пикасо, че „всяко дете е творец и е важно да създадем условия то да остане такъв и като порасне”. Дейността на организацияат има за цел успешно да интегрира и деца със СОП и комуникативни затруднения чрез включването им в разнообразни артистични форми. Предложените творчески екип и дейности са целесъобразни и добре аргументирани. Резултатите са конкретни и измерими. Предвиденият по проекта мултимедиен театрален спектакъл, който ще бъде създаден от деца и младежи, заедно публични представяния на три различни места и в онлайн пространството, ще получи широк отзвук и интерес към любителското изкуство. Проектът се предлага за финансиране с редуциран бюджет.
LI159-179 Народно Читалище "Будителите 2017" Читалище Фестивал на светлината България, Габрово 01.01.2022 - 30.11.2022 13620 13620 13620 Фестивал на светлината е младежки форум, които цели да даде възможност за изява на групи за огнени изкуства. Към момента в страната съществуват над 10 групи за огнен театър и танц, но специализиран форум не съществува. Фестивалът ще даде възможност за общуване помежду си . а чрез подготвените уъркшопи ще подобри и капацитета им. Проектът се състои в провеждането на три уъркшопа в съвременни сценични и визуални изкуства в контекста на младежки фестивал за огнен театър и танц. Той има интересен и необходим фокус, през който ще привлече повече любители в този атрактивен и популярен жанр и негови последователи. Проектът разширява дейностите на читалището в интересна и значима посока и включва добър екип от ментори. Съответства на параметрите на програмата. Проектът е одобрен за финансиране.
LI159-18 СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „ДЮССИ АЛЛЕГРА“ Сдружение Спектакъл "Училище за магьосничества" Стара Загора 06.12.2021 - 20.11.2022 32554,19 25000,00 15000 Спектакълът Училище за магьосничества е в жанра на мюзикъла. Сюжетът е създаден от популярния детски писател Никола Райков. Чрез вълшебните персонажи той внушава идеята за силата на любовта, привличането на противоположностите и вярата в доброто. Престои написване на авторска музика, създаване на режисура и хореография. Артисти ще бъдат 70 деца-любители на възраст 4-18 години, които се обучават в танцово, вокално изкуство и актьорско майсторство. Проектът отговаря на целите и приоритетите на програмата. Кандидатът е подготвил кандидатурата си старателно. В бюджета е необходимо да се въведат оригиналните формули. Проектът се предлага за финансиране.
LI159-180 СДРУЖЕНИЕ СЪЮЗ НА НАРОДНИТЕ ЧИТАЛИЩА Сдружение Национален преглед на любителските литературни клубове Република България, София, онлайн 10.12.2021 - 31.05.2022 15000 15000 15000 Ще бъдат ангажирани 22 литературни клубове от цялата страна към народни читалища с над 220 участника /поети и белетристи - любители/ чрез директно излъчване на техни творби чрез Националната читалищна стрийминг платформа за любителско изкуство и фолклор/ aarts.eu/,собственост на Съюза на народните читалища, за да могат да достигнат до най-голяма аудитория. Мащабен по обхват проект, който е важен за общността на артистите - любители от литературните клубове в страната. Целите и приоритетите на програмата са вложени в тези на проекта и в очакваните резултати. Кандидатът е предложил план за адаптиране към кризисна ситуация и онлайн среда. Проектът се подкрепя с пълната сума.
LI159-181 Сдружение „Русенска Джаз Колегия” Сдружение "Русе помни - в ритъма на импровизацията" България, Русе 01.12.2021 - 30.11.2022 15000 15000 15000 Русенска Джаз Колегия вярва, че трябва да имаме памет за това, което е било, защото ”който не уважава и не тачи миналото, няма бъдеще”. Проектът се вписва в целите ни за популяризирането на джаза чрез творчеството на оркестър „Русе”, правейки го достъпно и до младата джаз аудитория и създавайки условия ученици от НУИ да тръгнат по пътя на легендите. Участници са любители музиканти привлечени към RJS. Събитията ще бъдат със свободен достъп до публика и публично разпространение чрез уеб платформа. Проектът популяризира слабо застъпена в настоящата програма област на любителското изкуство - джаза. Причината проектът да се подкрепи обаче е неговото съответствие с целите и приоритетите на програмата, които са добре обосновани в представената информация. Има достатъчно доказателства за целесъобразността и ползата на проекта за развитието на посоченото изкуство сред любителите. Дигитализираните изпълнения ще да бъдат свободно разпространени, което е възможност да достигнат до разнообразни публики и да вдъхновят повече почитатели на този стил да тестват и развият умения. Проектът е одобрен за финансиране.
LI159-182 Сдружение "АРТИКУС" Сдружение Школа "Аплауз" България 01.12.2021 - 29.11.2022 23100 14600 14600 Школа “Аплауз” е иновативна театрална школа за усвояване на актьорско майсторство и сценични похвати, която преминава през всички етапи на създаването на сценичен продукт и предоставя възможност на участниците за участие в авторско театрално представление, част от репертоара на столичен театър. Школата е предназначена за любители на изкуството и непрофесионалисти в сферата, и е без възрастови ограничения. Проектът е разписан добре. отговаря на целите на програмата. Организацията има богат опит в работата с артисти - любители. Необходимо е да се представи документ за съ-финанисране. Това е единственото условие за подкрпеа на проекта. Предлага се за финансиране.
LI159-183 Фондация Оранжева Луна Фондация РЕКЛАМАЦИЯ 2022 България 15.01.2022 - 15.11.2022 14800 14800 0 РЕКЛАМАЦИЯ е конкурс за дизайнерски плакат - социална реклама. Отворен за студенти в творчески специалности и за любители дизайнери. Темата тази година е промяната в климата и необходимостта от промяна в навиците. Най-добрите попадения ще бъдат отпечатани на картички, ще бъдат разпространени в метрото и ще станат част от бъдещи кампании. РЕКЛАМАЦИЯ е възможност за развитие на дизайнерски умения, креативно мислене, социална чувствителност и за вникване в този така важен глобален проблем. Идеята на проекта е актуална и привлекателна за обществените нагласи да се подкрепят значими каузи (като промяна в климата) чрез изкуство. В проекта не става ясен опитът на кандидата в работата с артисти - любители; не са ясно формулирани и аргументирани целевите групи, към които е насочен конкурсът за креативна социална реклама. Не е ясно в каква сфера на любителското изкуство участниците трябва да имат опит и умения; какъв е регламентът на конкурса; как ще се достига до участниците и как те ще се подбират. Студентите не попадат в категорията "артисти - любители". В бюджета са включени разходи за награди за сметка на субсидията, което е недопустимо. Липсват документи за съфинансиране. Проектът не се предлага за финансиране.
LI159-184 ЕТ "Фиеста" - Николай Антов Друга П.Ф. "ВД 3700 - портфолио на съвременни видински творци" Видин 01.12.2021 - 30.11.2022 14670,00 14670,00 0 ВД 3700 - портфолио на съвременни видински творци е продукт, инициран от нова генерация дейни личности. Планираният алтернативен подход към подбор на съдържание, а именно перфектен баланс между текстово и визуално съдържание, ще създаде едно издание без прецедент в града, и не само. Очакваният резултат от първото издание на списание „ВД 3700“ е да се демонстрира нагледно творческият потенциал на хората от града и да се афишира културната дейност. Кандидатът е недопустим по програмата. Допустими са единствено културни организации - частни организации в сферата на любителското изкуствокандидатът е едноличен търговец.
LI159-185 Изгрев 2019 НЧ Читалище Танцувай МЕ България, село Горна Бела речка 01.12.2021 - 30.11.2022 14850 14850 12545 Танцувай МЕ ще създаде, развие и поддържа любителска група за съвременен танц в региона на Северозападна България и ще превърне свободата на движение в начин на живот за деца, млади и възрастни хора. В Северозападна България няма нито една любителска група за съвременен танц. Танцувай МЕ има амбицията да постави началото и да осигури достъп на отдалечена аудитория до произведения на артисти-любители в сферата на съвременния танц и да формира нови публики. Проект, макар и с фокус върху съвременния танц, предлага на артистите - любители да се включат в различни инициативи и да опознаят различни видове курсове, предлагани от читалището. Дейностите са описани детайлно, в съответствие с очакваните резултати. В бюджета са описани разходи за дневни и квартирни, които са недопустими по тази програма. Проектът се предлага за финансиране с редуциран бюджет (12545.00 лв.)
LI159-186 НЧ "Иван Вазов - 1947" гр. Костинброд Читалище Аудитория Театър /Младежка театрална общност/ България, Костинброд 01.12.2021 - 30.11.2022 14970,00 14970,00 14970 Проектът предвижда Обучение за млади любители на театралното изкуство, включващо теоретични и практически занятия в 32 модула. Обучителните модули ще могат да бъдат провеждани и онлайн. Създаване, представяне, заснемане и разпространение, включително в дигитална форма на спектакъл по произведения на Алеко Константинов – „Разни хора, разни идеали”. Актьорите ще участват активно в избора на произведения или откъси от тях, които да бъдат драматизирани и изградени в единен спектакъл. Интересен, богат на теми и послания проект, свързан с любителското театрално изкуство. Проектът е подготвен изрядно, подадена е оферта за основен разход, но има нужда и от оферти за материали за реализацията на проекта, както и за рекламните материали. Проектът се предлага за подкрепа.
LI159-187 Фондация "Ред Ноус" Фондация Школи Хенд към театър Хенд и фондация Ред Ноус България, Пловдив 01.12.2021 - 30.11.2022 39600,00 25000,00 15000 Проект “Школи Хенд” към театър “Хенд” и фондация “Ред Ноус” представлява: Едногодишна програма за утвърждаване и развитие на дейността на детската школа на театър “Хенд” Кандидатът има богат опит в работата с деца и младежи, които професионални актьори и педагози ще въведат и обучават в изкуството на театъра. Предложеният проект надгражда основната дейност на организацията. Предложена е стратегия за разпространение на създадения продукт и популяризиране на дейността на театралната школа, вкл. привличане на нови артисти - любители към театралното изкуство. Предвидени са мерки за работа в онлайн среда. Приложените писма за подкрепа са общи и не става ясно в какво се изразява тя. Приложена е оферта за разходи за реклама. Липсват оферти за наем зала и за материали за реализация на проекта. Нереалистичен разход за „ПР, поддръжка социални мрежи и уебсайт”. Проектът се предлага за подкрепа със сумата от 15000.00лв
LI159-188 Сдружение "Арт асоциация "Водолей" Сдружение Словото на политика, философа и поета С.Стамболов, Н.Шейтанов, В.Петров за корена, бита, душевността и пътя на един народ България, София, Троян, Велико Търново, Троян, Обзор 01.12.2021 - 31.12.2022 43055 25000 25000 Създаването на три художествено-публицистични епизода с участието на деца-артисти от град Велико Търново, гр. Троян и гр. София; осъществяване на премиери съпроводени с изложби, театрални спектакли и прожекции; Реализация на минимално 15 прожекции с ученическа публика със свободен вход пред минимум 1500 ученици; Разпространение на филмите чрез безплатна платформа в социалните медии. Създаване на собствен сайт на програмата. Много интересен проект, богат на теми и творчески форми. Разписан е много добре, спазвайки всички изисквания на програмата. Целите, приоритетите, целевите групи и дейностите са конкретни и съгласувани за постигане на очакваните резултати. Предложен е професионален екип за работата с любителите. Бюджетът е реалистичен, подкрепен с много коректно оформени оферти. Проектът е одобрен за финансиране. Препоръката е разходите за наем зала да се прехвърлят в раздел "продукционни разходи", тъй като това не са разходи за маркетинг и реклама. Проектът се предлага за финансиране.
LI159-189 СНЦ „Трак ийск и к ултурен к луб „Св. Св. Константин и Елена““ Сдружение Живи традиции - Коледа в Странджа България, гр. Царево 01.12.2021 - 30.11.2022 6360 6360 6360 Ние вярваме, че мястото на традициите не е в музея, а трябва да се поддържат живи, като се предават от поколение на поколение. С настоящия проект Сдружението иска да съхрани жива характерната за Странджа коледарска обредност, като съвместно с коледарска група в гр. Царево и допълнително привлечени участници подготви и представи на сцена художествен продукт под формата на флашмоб, който да популяризира обичая. Целта е да се събуди интереса и да се приобщят подрастващите към местната култура. Проектът се вписва в целите и приоритетите на програмата. Въпреки малкото слабости като липса на конкретика и многословност, проектът се предлага за финансиране.
LI159-19 АРТ ДЕНС ЕЛЕКТРА ЕООД Танцов спектакъл Малката русалка България, Варна 01.01.2022 - 30.09.2022 31000,00 24800,00 24800 Детски танцов спектакъл Малката русалка е проект на танцова школа Електра, насочен към деца на възраст от 6 до 12 г. В реализацията му ще вземат участие деца, които посещават заниманията на школата във всички възрастови групи. Хореографията ще бъде съобразена с техните възможности и танцови умения. Костюмите ще бъдат изработени специално за спектакъла. Цялостната организация по подготовка, репетиции, комуникация ще бъде създадена от екип на танцова школа Електра. Кандидатът е изпълнил всички изисквания. Проектът е представен правилно и отговаря на целите и изискванията на програмата. Проектът е одобрен за финансиране.
LI159-190 Фолклорен танцов ансамбъл София - 6 Сдружение Фолклорна магия България, София 10.01.2022 - 06.05.2022 14965,20 14965,20 14965,2 Проектът на Сдружение „Фолклорен танцов ансамбъл София – 6“ предвижда реализирането на самостоятелен фолклорен концерт, workshop по български народни танци за деца, младежи и възрастни хора, дефиле на народни носии от всички краища на България и изнасяне на лекция на тема: „Български народни носии и техните специфики“ от изявен експерт в областта на българските народни костюми. Проектът, макар и частично отговаря на целите и приоритетите на програмата. Изложените цели в описанието респондират с дейностите по него. В бюджета липсват оферти по конкретни разходи. Препоръчва се изясняванв на връзките между същността на проекта и проявите в дейностите. Въпреки изброените слабости, проектът се предлага за финансиране.
LI159-191 НЧ "Иван Радоев-1907" Читалище С любов към театралното изкуство гр. Пордим, обл. Плевен, България 01.12.2021 - 30.09.2022 14800 14800 0 НЧ Иван Радоев - 1907 е организация в която се развива любителското изкуство. Основната цел на проекта е: Създаване и свободно разпространение на културна инициатива в сферата на любителското изкуство в публична среда. - представяне на театър в публична среда със свободен достъп на публика и съгласно ограниченията, свързани с епидемичната обстановка`. Участие в постановка ще вземат артисти самодейци от читалището. "С любов към театралното изкуство" е име, което проектът в същността си трудно защитава. Изложените цели в описанието не респондират с дейностите - постановка на една пиеса. В бюджета липсват оферти по конкретни разходи. Препоръчва се изясняванв на връзките между същността на проекта и проявите в дейностите. Проекта не се предлага за финансиране.
LI159-192 БСЛе-спорт ЕООД Придобиване на продуцентски умения за организиране на турнири и предавания, които се излъчват в онлайн платформи като YouTube, twitch.tv и т.н. София 25.11.2021 - 15.03.2022 15000 15000 0 Мрежово изкуство, виртуална реалност, стрийминг в областта на дигиталните видео изкуства – спортни игри, представя в нов проект Българската СтарКрафт Лига... Кандидатът е недопустим. Допустими по програмата са - културни организации - частни организации в сферата на любителското изкуство. Това са организации, които имат статут на културна организация съгласно Закона за закрила и развитие на културата, с активна дейност в сферата на любителското изкуство. Вписаните в Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел или съответния окръжен съд предмет на дейност или цели следва да съответстват на определението за културна организация на ЗЗРК: "Културна организация" е структура, създадена съгласно чл. 4, ал. 1 или учредена съгласно чл. 10, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗЗРК, чийто предмет на дейност е създаването, разпространението и опазването на културни ценности в областта на театъра, музиката, киното, аудиовизията, литературата, художествения превод, танца, цирка, пластичните изкуства, архитектурата, дизайна, фолклора, включително опазването на културно-историческото наследство.
LI159-193 Народно читалище "Христо Танев-2020" НЧ Читалище Работилница за художествена керамика при НЧ Христо Танев 2020 Стара Загора България, Стара Загора 01.12.2021 - 30.09.2022 14935,00 14935,00 14935 Проектът „Работилница за художествена керамика“ при НЧ Христо Танев 2020 Стара Загора предвижда поредица от работилници за изработка на изделия от глина и тяхното художествено оформяне и оцветяване. Насочени са към няколко възрастови групи, а именно деца на 5-6 години, подрастващи на 11-12 години и съвместен формат от деца заедно с член от семейството. След изработката на изделията, на общо събитие – изложба, всеки участник ще има възможност да представи своите произведения. Проектът предвижда поредица от работилници за изработка на изделия от глина и тяхното художествено оформяне и оцветяване. Насочен е към няколко възрастови групи. Целите и дейностите на проекта се вписват в целите и приоритетите на програмата. Въпреки липсата на оферти за разходите предвидени в бюджета, проектът се препоръчва за финансиране.
LI159-194 Асоциация Фестивалите в България Сдружение Проектът Художествени занаятчийски работилници - място за изява на любознателни сръчковци, привлича в своите работилници любознателни млади хора, които прегръщат идеята за опознаване и съхранение на художествените занаяти. с.Локорско, България 10.12.2021 - 31.10.2022 14982,00 14982,00 14982 Проектът съдейства за приобщаването на все повече хора и особено на младите към инициативи за опознаване, усвояване и съхранение на художествените занаяти – бисер в многовековната съкровищница на българското нематериално културно наследство. Той надгражда традиционните вече майсторски работилници за обучение на студенти и гимназисти-приложници и детските школи с деца от Локорско, с нови творчески инициативи с цел разширяване на публиката. Проектът е с ясна насоченост към определени целеви групи. Целите и дейностите по осъществяване на ясно посочените идеи на проекта, респондират добре с целите и приоритетите на програмата. От описанието се вижда ясно дефинирана идея за бъдещо надграждане.Проектът е одобрен за финансиране с 14982 лева.
LI159-195 НЧ "Доростол-1870" Читалище Креативност и иновативни решения в любителското творчество на НЧ Доростол-1870 България, гр. Силистра 01.12.2021 - 30.11.2022 15000,00 15000,00 15000 НЧ„Доростол–1870” развива дейности в направление любителско творчество. Чрез проекта се създават алтернативни пътища за разпространение на песенното и танцово творчество от Добруджа. С видеозаписи от изпълненията на АНПТ „Силистра” и ДФФ „Добруджанче”, флашмоб и концерт, се представят в интернет пространството Добруджанските народни песни и танци. Проекта допринася и за участие на любителските читалищни формации в онлайн конкурси, популяризиращи българските традиции и фолклор. Дейността на читалището доказва ясно целевите групи на проекта. Очертана е тенденция за бъдещо надграждане. В проекта са предвидени дейности, провокиращи търсенето на нови публики. Сред малкото слабости на проект са липсата на оферти, оправдаващи рзходите в бюджета. Проектът се препоръчва за финансиране.
LI159-196 НЧ "Отец Паисий - 1893" Читалище Велинград, get inspired! България, гр. Велинград 15.12.2021 - 30.09.2022 24152,00 18652,00 18652 Проектът работи за съхраняване традицията на духовата музика в гр. Велинград, предаването ѝ на младите поколения и култивиране на музикална култура. С дейностите се цели изготвянето на развлекателна програма, като за интензивната подготовка на оркестрантите са предвидени лектории с външни гост-преподаватели и заснемане на видео уроци. На следващия етап с разучените произведения ще бъде реализиран и заснет флашмоб с участието на гост-преподавателите и всички самодейци към Читалището. Проектът се вписва в целите и приоритетите на програмата. Въпреки малкото слабости, проектът се препоръчва за финансиране.
LI159-197 Сдружение Добруджанци Тервел Сдружение Някъде в Добруджа- сценично фолклорно танцово произведение България, Тервел 01.12.2021 - 30.06.2022 12000 10400 10400 Някъде в Добруджа е сценично фолклорно танцово произведение с времетраене 35 минути.Създадено на основата на автентичен фолклор от района на Тервел и Силистра.Изследвани и проучени 11 хора от региона и пресъздадени чрез хореографска обработка и режисура в танцово фолклорно произведение.За създаването на произведението ще бъде използвана авторска музика на местен музикант аранжирана и записана в студио.Създадения проект ще се представи на сцена пред публика и онлайн среда. Проектът насърчава издирването на изворен фолклор и неговото адаптиране към съвременността. Поощрително е желанието на екипа за работа с местен композитор. Целите и дейностите на проекта се вписват в приоритетите на програмата. Проектът се предлага за финансиране.
LI159-198 Вега арт център Сдружение Слънцето е в нас Търговище/България 15.12.2021 - 31.07.2022 15000,00 15000,00 15000 Проектното предложение на Сдружение ВЕГА АРТ ЦЕНТЪР предвижда организиране на танцов фестивал Слънцето е в нас, който ще бъде проведен онлайн.Фестивалът ще бъде достъпен за любителски състави и формации, работещи в областта на съвременното танцово изкуство. Предвидено е дейностите да бъдат проведени онлайн. След определяне на победителите е планирано Тържествено награждаване - присъствена форма. В рамките на тази творческа среща ще се проведе и Мастър Клас/Уъркшоп. Организиране на танцов фестивал Слънцето е в нас е проект, вписващ се в целите и приоритетите на програмата. Проектът е ясно конструиран. Проектът се предлага за финансиране.
LI159-199 НЧ"Алеко Константинов-1907г."-с.Марково Читалище ГРИЖА ЗА ЗЕМЯТА С ИЗКУСТВО ОТ ДЕЦАТА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЕТСКИ ТЕАТРАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА ЛЮБИТЕЛСКОТО ИЗКУСТВО България, с.Марково. общ.Родопи- Пловдив 10.01.2022 - 18.06.2022 14600 14600 0 ДТФ за любителско изкуство ще подобри достъпа до културата , до зрители и участници от региона.Осъзнаване на факта, че всеки човек може с малки стъпки да спомогне за опазване и съхраняване на нашата природа. Да се разбере ,че замърсяването на природата води до необратими последици. Фестивалът цели да събере деца и тийнейджъри от различни театрални трупи с възможност да обменят опит и идеи, уъркшопи за изработване на кукли, на които ще се обсъждат представените на фестивала спектакли. Проектът има добра идея. Въпреки това, не става ясно как дейностите допринасят за опазването на околната среда и "съхранение на нашата природа". Целите на проекта не дават пряка връзка към името на проекта. Лиспват оферти за много от разходите, предвидени в бюджета. Проектът не се предлага за финансиране.
LI159-2 Лос ПАМБОС ИВЕНТ ООД ООД Пролетна фиеста 2022 България 01.02.2022 - 30.04.2022 14800,00 14800,00 14800 Пролетна фиеста 2022 ще даде възможност за среща с танцовото изкуство на няколкостотин души. Предвижда се инструктори да работят в осем групи с по петдесет броя участници. Четирима музиканти ще преминават сред участниците. На финала най-изявените любители на танцовото изкуство ще се изявят в концерт пред публика. В програмата ще бъдат включени традиционни български и гръцки народни танци и образци от латино жанра. Проектът отговаря на целите и приоритетите на програмата.Ще бъдат обхванати стотици любители на балканските и латино танците.Проектът е одобрен за финансиране.
LI159-20 Сдружение "Танцово студио Милениум" Сдружение Юбилеен концерт-спектакъл 20 години Танцово студио Милениум Пловдив, България 01.12.2021 - 30.06.2022 12306 12306 12306 Подготовка и провеждане на Концерт-спектакъл послучай 20 години от създаването и успешната творческа дейност на Танцово студио Милениум Пловдив. Участват сегашни и бивши възпитаници, завоювали много награди на конкурси и фестивали в страната и чужбина и създали репутацията на най-добро студио за модерни танци в Пловдив. Идеята за проекта е добре представена и аргументирана. Проектът отговаря на целите и приоритетите на програмата. Бюджетната матрица трябва да се коригира съобразно заложените формули. Проектът се предлага за финансиране.
LI159-200 Даскал Гено Серафимов Сдружение Свеженски истории - корените на бъдещето село Свежен 01.12.2021 - 25.11.2022 17050 14900 0 Проектът ще ангажира жителите и гостите на село Свежен в едно пътуване през традицията, наследството и бъдещето на селото. Ще бъдат привлечени любители с интерес към антропология, театър, музика и пеене. Чрез проведените интервюта с местни хора и събрани истории, както и предвидените работилници, участниците ще имат възможност да работят чрез методите на баладата-спектакъл и имерсивния театър. Сцена за финалното представление ще бъдат природните пейзажи и архитектурната среда на самото място. Кандидатурата е недопустима. Приложение 4 - Подписана декларация и заявление за участие не е подписано от представляващия сдружението РУМЕН ГЕОРГИЕВ ТОСЕВ. Не е представен в цялост бюджет на проекта.
LI159-201 НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ПРОБУДА-1926" - ГОРНА БАНЯ Читалище Децентрализиране на изкуството и привличане на младото поколение в читалищата по крайните квартали България, София 01.12.2021 - 30.11.2022 20000 16000 10000 Основната цел на нашия проект е материалното обезпечаване на читалището и неговите дейности, като местен център за развитие на изкуствата сред младото поколение, включително чрез съхраняване на традиционните празници и обичаи, и чрез развиването им с иновативни идеи и технологии. Името на проекта не е достатъчно добре защитено в описанието на проекта. От посочените цели и дейности не става ясно как ще бъде децентрализирано изкуството. Въпреки многото слабости в изложението на проекта, препоръчваме частично финансиране.
LI159-202 НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "СЪГЛАСИЕ 1869 г." Читалище "АНСАМБЪЛ ТЕТЕВЕН" България, обл. Ловеч, община Тетевен,гр. Тетевен 25.11.2021 - 15.09.2022 17000,00 15000,00 15000 АНСАМБЪЛ ТЕТЕВЕН Обединяване на любителските фолклорни състави на НЧ „Съгласие 1869 г,“ Тетевен: ФФ „Алтън Тетевен“ ,ФФ „Кенар“, Танцова формация и ГАФ „Тетевенски божурчета“ в любителски ансамбъл с име: „Ансамбъл Тетевен“ Създаването на сценична разработка на уникалния за гр. Тетевен обичай „Пейкуване“ със съдействието на професионален хореограф и композитор, които да обединят любителските състави в ансамблова постановка. „Пейкуване“ - Обичаят е характерен само за Тетевен. Проектът отговаря на целите и приоритетите на програмата. Проектът е одобрен за финансиране.
LI159-203 БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО СПОРТНИ ТАНЦОВИ ДИСЦИПЛИНИ ЕРА-3000 Сдружение Лъчи България, Пловдив, София, Созопол 09.12.2021 - 08.12.2022 20980,00 17280,00 15000 Подпомагане на талантите на любители в: танцово; вокално; изобразително и цирково изкуство. Стартира с уъркшопове по: танци и цирк в: София, Бургас, Варна, Пловдив. Продължава в Пловдив и Карлово с арт-работилница по рисуване; скулптура и изработка на бижута, с изложба в Пловдив и Созопол. Вокални уъркшопове част от арт-работилници Лъчи, в София и Пловдив, с фестивал в София. Втори цикъл започва май 2022 в Пловдив, Созопол, Варна и София, заключителен етап – Арт-Олимпиада в Созопол. Проектът "Лъчи" ще подпомогне любителите в много области на културата и изкуството в различни краища на страната. Една от много малкото слабости на проекта е напускането на публицистиюния стил в изложенията. Проектът е одобрен за финансиране.
LI159-204 ЧИТАЛИЩЕ НАДКА КАРАДЖОВА-2012 Читалище Развитие на творческия потенциал на любители в танцовото и певческото изкуство посредством създаване и популяризиране на танцово-певческа постановка СБОР СЕ СЪБРА България, гр. София и гр. Пазарджик 01.12.2021 - 30.11.2022 14905,60 14905,60 14905,6 Проектът предвижда създаване и популяризиране на танцово-певческа постановка „Сбор се събра…“ от любителския ансамбъл за народни песни и танци „Славей“. Представянето ще се състои в концертна зала, както и онлайн. Чрез изява и показване на новата постановка, ще приобщим и привлечем хора от публиката да станат част от артистичния екип на ансамбъл за народни песни и танци „Славей”, с което да разширим неговия състав. Със създаването и популяризиране на танцово-певческата постановка „Сбор се събра…“, проектът ще привлече включване на публика в от артистичния екип на АНПТ „Славей”. Проектът се вписва в целите и приоритетите на програмата. Проектът е одобрен за финансиране.
LI159-205 СОЦИАЛНА ФОНДАЦИЯ " ИНДИ - РОМА 97" Фондация Работилница за приказки и театър на движението България, Куклен 01.12.2021 - 30.11.2022 15000 12800 12800 Проекта ще се реализира на територията на община Куклен, ще сеформират ателиета за работи с приказки от 3 до 6 години, ателие за изработване на кукли и истории от 7 до 14 години, ателие за младежи от 15 до 18 години за тетаръ чрез движение и звук и творческо ателие за жени над 19год. Бъди вода Проектът отговаря на целите и приоритетите на програмата. Проектът е одобрен за финансиране.
LI159-206 НЧ "Извор - 1873" Читалище НЧ"ИЗВОР-1873" с.Самоводен България 25.11.2021 - 30.04.2022 9020 7540 0 С този проект създаваме визията на приобщаване към театралното изкуство на младежи, работещи и интелектуалци, живущи в малко населено място. Чрез този проект се цели да се осмисли желанието на всички участници в театралните колективи за създаване на достойни ценностни творчески продукти /спектакли/. Проектът е недопустим. Приложение 4 - Подписана декларация и заявление за участие не е подписано саморъчно от представляващия читалището. Подписът е насложен с технически средства.
LI159-207 НЧ Развитие - Пенчо Дамянов - 2017 Читалище Баба и внуче - да съхраним традициите с.Копчелии, България 01.12.2021 - 31.08.2022 11758 11758 11758 Проектът предвижда запазването на дейността на възроденото ни читалище и реализация на нова инициатива, посветена на културното наследство и предаването на знания от поколение на поколение. Ще организираме 10 тематични работилници на различна тематика, свързана с българските празници и традиции при приготвяне на празнична трапеза – Великден, Гергьовден, Никулден и др. Майки, татковци, баби и дядовци и внучета ще се съберат и ще преживеят традициите отново. Проектът отговаря на целите и приоритетите на програмата. Липсват оферти, оправдаващи средствата за тях, заложени в бюджета. Въпреки тези слабости, проектът е одобрен за финансиране.
LI159-208 ОНЧ"Св.св.Кирил и Методий-1905" Читалище "Добрите сърца добро мислят и добро правят" България, Велинград 22.11.2021 - 31.10.2022 14352 14352 14352 Музикално танцова постановка стъпва върху мотиви от детска приказка. Цели да срещне участници и публика с вълшебния свят на приказките и да разкаже популярна приказка чрез похватите на музиката и танца.Музиката и танците включени в него стъпват върху българския фолклор.Проекта е предвиден за широка аудитория с приоритет децата Освен като музикално сценично произведениер той може да се използва като образователен материал в часовете по литература и музика. Прекрасен проект, отговарящ на целите и приоритетите на програмата. От малкото слабости на проекта са неподкрепените с оферти разходи в изготвения бюджет. Разходите за маркетинг, реклама и дизайн са под допустимия минимум. Въпреки това, проектът се предлага за финансиране.
LI159-209 Фондация “Тереза Зиковска” Фондация Любовта да мислиш в картини Варна 9000 01.11.2021 - 30.11.2022 20000 15000 0 Проектното предложение включва провеждане на ателиета по рисуване и скулптура, реализиране на изложба. В целите на проекта се посочва подпомагане дейността на Фондацията, като не е ясно това по какъв начин ще подпомогне дейността на санодейците. Очакванията на организаторите са "реалистични" без това да бъде защитено с доводи. Споменат е иновативен подход към аудиториите, без да бъде изяснено какъв е той. Липсват оферти за разходите, предвидени в бюджета. Проектът не се предлага за финансиране.
LI159-21 Народно читалище "Христо Смирненски - 1889" Читалище Театрална постановка България гр.Златица 01.12.2021 - 22.05.2022 14904,52 13609,52 13609,52 Да бъде поставена Театрална постановка „И най-мъдрият си е малко прост“ по Александър Островски пред многобройна публика. Актьорите са самодейци с различни професии и образование, като доктори ,учители ,миньори, металурзи ,библиотекари , ученици и др. работещи в производството. Някой от тях са с дългогодишен опит в любителското театрално изкуство , който успешно предават на своите по- млади последователи .Така се постига приемственост в творческия състав . Проектът е добре разработен и отговаря на приоритетите и изискванията на програмата. За малко населено място като Златица той е от голямо значение. Проектът е одобрен за финансиране.
LI159-210 "Обществен комитет "Васил Левски" - Габрово Сдружение Работилници на Фестивал за улични изкуства 6Fest България, Пловдив 01.01.2022 - 01.11.2022 14820 14820 14820 Проектът планира провеждането на 10 работилници в сферата на уличните, цирковите, карнавалните и театралните артистични форми, като част от програмата на Фестивал за улични изкуства 6Fest през 2022 г. в Пловдив. Работилниците ще бъдат насочени към младежки, семейни, детски публики и артисти-любители, а техни обучители ще бъдат професионални артисти от Театър на огъня и сенките Fireter, Цирк Играчка-Плачко, Пътуващ театър Скрин, Куклен театър Хамелеон, както и артистката - жива статуя Ashton Ka. Проектът отговаря на целите и приоритетите на програмата. Проектът ще осъществи работилници, чрез които самодейците ще бъдат обучени от професионалисти.Проектът е одобрен за финансиране.
LI159-211 Народно читалище "Христо Ботев 1884", гр. Ботевград Читалище Международен детски фестивал Единството е сила Ботевград 2022 България, Ботевград, с.Трудовец и с. Врачеш 28.06.2022 - 30.06.2022 25000 20000 20000 Международният детски фестивал „Единството е сила“ – Ботевград 2022 допринася за: • изява талантите на участниците като част от развитието и обогатяването на културния живот, социалната и образователната дейност; • запазване на обичаите и традициите на българския народ • приобщаването на публиката към ценностите и постиженията на изкуството и културата чрез реализирането на творческите постижения на децата, децата със специални нужди, децата от етническите малцинства и децата гости от чужбина Международният детски фестивал „Единството е сила“ ще бъде форум за изява на талантите, като едновременно с това ще подпомогне запазването на обичаите и традициите на народа ни. Особено място заема отношението към децата със специални нужди и от етническите малцинства. Проектът е одобрен за финансиране.
LI159-212 Сдружение ДРЕНАРТ Сдружение С любов към изкуството България, село Дрен 30.11.2021 - 30.11.2022 25000 19994 19994 Основната цел на проекта е да подпомогне популяризирането на българското любителско изкуство по достъпен, ангажиращ и интерактивен начин в района на с. Дрен и община Радомир, да създаде едногодишна пилотна програма за артисти-любители в изкуството, чрез която да се осигури достъп на аудиторията до създадените артистични продукти на артистите-любители и да се насити нуждата от културен обмен в района на селото и общината и да възбудят интерес и търсене на такъ. Популяризирането на българското любителско изкуство е основна цел на проекта "С любов към изкуството". С иновативен, но достъпен наюин ще бъде осигурен достъп до създадените от артисти-любители продукти.Проектът е одобрен за финансиране
LI159-213 Мюзикхолен театър - Пловдив Сдружение танцово театрален спектакъл "ДАЛИ Е ЛЮБОВ" България гр. Пловдив 05.12.2021 - 23.10.2022 14990,00 14990,00 14990 Спектакълът е сбор от събития и места в един град, като в него се сблъскват различни характери, ситуации и герои. Има 5 сюжетни линии, които в края на спектакъла се събират в един общ танц. 30 души, интелигентно осветление, 3 проектора и 2 подвижни панела с размери 3-4м., върху които ще се проектират места от града, движеща се хора, коли, ще се използват и като прозорци, зад които зрителите ще надникват, за да съпреживеят емоциите на участниците. Танците са 14! Проектът предвижда осъществяването на спектакъл с пет сюжетни линии, който ще обедини усилията на екипа с трийсет самодейци. Проектът отговаря на целите и приоритетите на програмата. Бюджетът е подробно обоснован. Проектът е одобрен за финансиране.
LI159-214 Български визуален архив Фондация Съхранение и представяне на любителски филми София, България 01.12.2021 - 30.09.2022 10962,27 10962,27 0 Проектът цели архивиране и дигитализация на любителски филми заснети преди 1989 г. и включване в интернет страницата www.visualarchive.bg. Организиране на две публични събития-срещи с любители-видеоператори и техните семейства с цел представяне на част от произведенията, както и дискусия и обучение за запазването и грижата за подобни архиви. Проектът слабо респондира с целите и приоритетите на програмата. В дейностите се забелязва организиране на подготовка на проекта, която би трябвало да е осъществена преди това. В регулярната дейност на Фондацията не се намират условия за надграждане на конкретния проект. Липсват оферти за предложените разходи в бюджета. Проектът не се предлага за финансиране.
LI159-215 Видински фонд Читалища Сдружение Развитие на любителското творчество сред децата и младежите в Община Видин община Видин 01.12.2021 - 30.11.2022 8170 8170 8170 Проектът предвижда създаването на три творчески ателиета, във всяко от които ще се включат минимум 15 деца и младежи от община Видин на възраст от 11 до 18 години – творческо ателие по театрално майсторство, по пеене и по народни танци. По този начин ще създадем реален механизъм за развитието на творческите възможности на децата и младежите, ще популяризираме любителското творчество и ще допринесем за разнообразяване на културният пайзаж на Видин. Проектът предвижда осъществяването на творчески ателиета за деца. Създаването на реален механизъм за развитието на творюеските възможности на самодейците е една от основните му цели. Проектът е одобрен за финансиране.
LI159-216 Камбанария Сдружение Любителски хор за етнически песнопения София, България 01.12.2021 - 31.07.2023 12000 12000 0 Създаване на вокална група за любители, в която участниците ще се обучават във вокална техника и ще интегрират наученото в подбрани песни с лесен аранжимент от различни етноси и култури. Регулярни занимания два пъти в седимцата ще осигурят наслагване и изграждане на репертуар, което да позволи изяви на местна сцена. Проектът е с цели, отговарящи на програмата. Слабости в бюджета са надхвърлянето на допустимите административни разходи, както и недостатъчните разходи за маркетинг, реклама и дизайн. Проектът не се предлага за финансиране.
LI159-217 НЧ "Пробуда - 1935г." Читалище Фестивал на музиката и танца"Кракра" България, град Перник 01.12.2021 - 01.12.2022 21160,69 16908,59 0 Фестивала на музиката и танца Кракра събира на една сцена изпълнители от музикалното и танцово изкуство от слдните жанрове: поп, рок, джаз и фолклор. Организира се на територията на град Перник в рамките на три дни. Фестивалът има конкурсен характер. Участниците печелят множество награди, ато най-голяма награда - заснемане на видеолклип и разпространение в българската медия. Фестивалът е насочен изцяло към любителските изпълнители. Оценяващото жури се състои от седем члена. Проектът отговаря на целите и приоритетите на програмата. Въпреки значителните пропуски в бюджета - административни разходи, надхвърлящи допустимите, липса на оферти, проектът не се предлага за финансиране.
LI159-218 АРТ Сдружение "Делфин" Сдружение ДЕЛФИН България 01.12.2021 - 01.06.2022 14000 13700 0 Основната мисия на сдружението е да създава арт - продукти със социалнопедагогическа насоченост, като ги разпространява в малки театри, читалища места за лишаване от свобода, в домове за сираци, инвалиди, старчески домове, маргинализирани етнически общности, и социално уязвими групи. "Кандидатът е недопустим. Не са предоставени изискуемите за лицата, невписани в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел - Удостоверение за актуално състояние (издадено от съда) И Съдебно решение за първоначална регистрация. От представеното удостоверение от регистър БУЛСТАТ не са видни целите на сдружението. "
LI159-219 МКФ “Велики Преслав - история на цял един народ” Сдружение Азбуки - светът около нас България, гр. Велики Преслав 01.12.2021 - 01.12.2022 15000 15000 15000 Проекта има за цел да обедини хора от неравностойно полжение от различни възрастови групи в пряк контакт с ученици и любители от читалища. Тяхната форма на творческо общуване, чрез изкуство за културно наследство са много ценен капитал за местните общности, важнията ресурс е придобиване на нови знания, сформиране на сценични и изпълнителски умения, както и популяризиране таланта на самодейците изразен в музикално образователни пейки. Проектът е с добро фолмулирано описание и прекрасно име. В описанията се виждат редица слабости, сред които лиспата на CV на екипа, недопустимо отсъствие на фамилии. Въпреки посочените слабости, проектът се предлага за финансиране.
LI159-22 Сдружение "Арт палитра" Сдружение Гласовете на Карловойс - вчера, днес и утре! България, Карлово 01.12.2021 - 30.11.2022 15000,00 15000,00 15000 „Гласовете на „Карловойс“- вчера, днес и утре!“ има за цел създаване на 5 нови български песни с видео заснемане за децата от ВГ„Карловойс“, издаването на албум и разпространението му. Чрез проекта музиката ни ще достигне до много детски градини, училища, читалища, школи безплатно и ще подпомогне работата на учителите и музикалните педагози, като обогати репертоара им. Значим проект и добре разписан. Отговаря на изискванията на програмата. Организацията и с утвърден опит и ясни цели. Проектът е одобрен за финансиране.
LI159-220 Народно читалище "Съгласие 1869" Читалище Спектакъл "За буквите" Плевен 25.11.2021 - 30.09.2022 22064,52 17639,70 17639,7 Създаване и популяризиране на танцов спектакъл с участието на деца от състави при НЧ Съгласие 1869. Съдейства за развитие и популяризиране на творческия потенциал и таланта на участниците. По нетрадиционен начин ще представи пред децата от населени места с ограничен достъп до изкуство значението на българската азбука. Предвижда се ангажиране на голяма аудитория в Плевен и в още 6 населени места. Всички събития ще бъдат със свободен достъп, съобразени с епидемиологичната обстановка. Спектакъл "За буквите" е проект, който отговаря на целите и приоритетите на програмата. Проектът е одобрен за финансиране.
LI159-221 Народно читалище "Ведрина-1932" Читалище ART VIBES - 3D виртуална галерия България, гр. София 01.12.2021 - 30.11.2022 14999,65 14999,65 14999,65 Изграждане на 3D-виртуална галерия, където ще бъде представено творчеството на малките художници, за да се стимулира техния творчески потенциал, а „продуктът” на техния талант да може лесно и бързо да бъде видян от широк кръг потребители по атрактивен начин. 3D галерията ще бъде форма на реклама на читалището и морална награда за труда на преподавателите. Ще бъде базирана на интернет платформата artsteps.com и имплементирана й в уебсайта на читалището. Проектът е фактологиюески и идейно добре представен и обоснован. Вписва се в целите и приоритетите на програмата.Проектът е одобрен за финансиране.
LI159-222 Винтидж Ентъртеймънт ООД ООД Актьорска школа - Винтидж България, гр.Благоевград 01.12.2021 - 30.06.2022 15000,00 15000,00 0 „Актьорска школа – Винтидж“ ще има за цел да събере след проведен кастинг трупа до 10 деца, момчета и момичета от 7 до 12-ти клас и имат желание да се занимават любителски с театър и сценични изкуства. Предвижда се провеждане на репетиции в рамките на два часа - два дни в седмицата или общо 10 посещения в месеца. Проектът "Актьорска школа - Винтидж" частично се вписва в целите и приоритетите на програмата. От представените дейности става ясно, че не е осигурено помещение за школата, а от липсата на оферти и юе не е търсено такова. От информацията за кандидатстващата организация се разбира, че тя не разполага с творчески пространства.От така представените CV-та на хореографа и вокалния педагог не става ясно къде са придобили науюните си степени. Проектът не се предлага за финансиране.
LI159-223 Студио Ритмо ООД ООД Танцувай навсякъде България, София 10.01.2022 - 10.07.2022 24040,56 19090,56 15000 Проект Танцувай навсякъде е проект за изграждане на онлайн платформа за обучение на любители в сферата на танцовото изкуство. Платформата ще ключва няколко стила танц - български народни танци, салса, бачата и ча ча. За всеки танц ще бъдат създадени видео уроци, в които ще бъдат преподадени основите на танца от преподаватели с многогодишен опит в преподаването. Онлайн платформата ще бъде със свободен и безплатен достъп и ще съдържа общо 60 видео урока в различните стилове танц. Проектът "Танцувай навсякъде" отговаря на целите и приоритетите на програмата. Проектът е одобрен за финансиране с редуциран бюджет.
LI159-224 Младежка фондация "Аморфа" Фондация Академия за създатели на културен живот - изграждане на капацитет на младите хора за работа с артисти, пространства и публики с цел организиране на събития Варна, България 03.12.2021 - 30.11.2022 30000,00 24000,00 24000 Академия за създатели на културен живот консолидира опита на фондацията за изграждане на капацитет на младите хора за организиране на събития и работа с публики. Напътствани от екипа и ментори - млади творци с международен опит, те участват в 5 модула - визуални, изпълнителски изкуства, архитектура, литература и интердисциплинарен. Лектори с богат опит гостуват в модулите. Финал на всеки модул е организиране на събитие от участниците с бюджет и избрани от тях артисти, пространства и партньори. Проектът отговаря на целите и приоритетите на програмата. Проектът е одобрен за финансиране.
LI159-225 НЧ "Самообразование -1927" Читалище Нови творчески възможности за Танцов състав с Капитановци 01.12.2021 - 01.11.2022 4705 4705 4705 Народно читалище Самообразование- 1927 е единственото читалище на територията на село Капитановци. Като такова именно то е единствен образователен, културен и информационен център в селото. Към Читалището функционират Танцов състав за автентичен фолклор „Здравец“ и настоящият проект дава възможност за неговото бъдещо развитие. Проектът е с добра идея, ясно кореспондираща с целите и приоритетите на програмата. Проектът се предлага за финансиране.
LI159-226 МУЗАРТО ЕООД ЕООД Международен онлайн конкурс Flight of stars София, България 22.11.2021 - 30.06.2022 14942,38 14942,38 0 Проектът е свързан със създаване, реализиране и утвърждаване на Международен онлайн конкурс.Целите на конкурса са свързани с развитие на музикалното образование, достъп до международна платформа за изява и чрез обратна връзка от международното жури, съставено от доказани професионалисти. Конкурсът е първият по рода си в България, който предоставя възможността за рецензия, както и за последващи майсторски класове, уъркшопи и индивидуални консултации с преподавателското жури. Проектът е с добра идея, ясно респондираща с целите и приоритетите на програмата. Въпреки това, в описанието се откриват основни слабости като липсата на регламент, описание на наградния фонд и въобще общия поглед върху конкретността на един сериозен форум като конкурса. Липсва оферта за изработване на уебсайт. Проектът не се предлага за финансиране.
LI159-227 Народно читалище "Напредък-1911" с. Шемшево Читалище ТЕАТРАЛНО ПРЕДСТАВЛЕНИЕ НА ДРАМАТА МАЙСТОРИ, АВТОР РАЧО СТОЯНОВ Българя 01.12.2021 - 30.09.2022 14899,39 14899,39 0 Театрално представлене на драмата Майстори с автор Рачо Стоянов. Арт работилница Дионисий подхожда към Майстори на Рачо Стоянов, т.к. сме радетели за българщината и от уважение към личността на автора, от чиято смърт през януари 2021 г. се навършиха 70 години. В заглавието на проекта "Театрално представление на драмата Майстори, автор Рачо Стоянов" е конкретизирана само една проява. Въпреки това, в дейностите са предвидени и други спектакли. Описанието на проекта не зашитава името и по-нататъшното изложение. От описанието на целите на проекта не става ясно как те се вписват в целите на програмата. Проектът не се препоръчва за финансиране.
LI159-228 Възрожденско читалище "Зора - 1866 г." Читалище ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРЕН ЛАБОРАТОРИУМ ПО АЛТЕРНАТИВНИ СЦЕНИЧНИ ТЕХНИКИ България , град Русе 24.06.2022 - 03.07.2022 15000,00 14900,00 14900 Лабораториумът по алтернативни сценични техники ще събере познания за видовите и многообразието на сценичните изкуства: театър , пантомима , клоунада , карнавал , танцов и физикъл театър.Участниците и публиката ще се насладят на алтернативните техники иновативни практики в сферата на сценичното изкуство.Ще присъстват педагози -артисти от 5 държави - Италия , Кипър , Сърбия , РС Македония и България. Проектът е добре написан и обоснован, и отговаря на целите и приоритетите на програмата.Проектът е одобрен за финансиране.
LI159-229 АРТ СТАЯ Сдружение Нови спомени с ухание на рози България, Казанлък 01.11.2021 - 31.12.2022 15000 15000 15000 Творчески работилници за деца от 7 до 19 години с изобразяване на роза Дамасцена Проектът отговаря на целите и приоритетите на програмата. От така посочените дейности не става ясно каква би била ролята на вокалния педагог в проекта. Въпреки това, проектът е предложен за финансиране
LI159-23 НЧ ,, Народна просвета - 1908'' Читалище IV Международен фолклорен фестивал Ехо от Стовци България с. Смоляновци 21.02.2022 - 30.11.2022 14950,00 14950,00 14950 НЧ ,, Народна просвета - 19087'' с. Смоляновци , общ. Монтана е духовен център с мисия да създава и разпространява , развива творческите, образователните , информационните , социалните и други потребности и интереси на общността. Проектът отговаря на целите и изискванията на програмата. Бюджетът има нужда от корекция като възстановени формули в матрицата. Предлага се за финансиране.
LI159-230 Европиа ООД ООД ИЗУКСТВОТО Е ЗА ВСЕКИ Б-я, Пазарджик, Пловдив,Куклен 15.12.2021 - 30.11.2022 9800 9800 0 ИЗКУСТВОТО Е ЗА ВСЕКИ е проект, развиващ иновативна форма за стимулиране развитието и рехабилитацията на възрастни и хора с увреждания - Център ЕВРОПИА – в който чрез използване различни форми на АРТ-ТЕРАПИЯ -занимания с живопис, графика, Приложни изкуства и фотография – всички под компетентното ръководство на добри педагози-художници подпомага развитието , рехабилитацията и реализация на хора от описаните целеви групи. Проектът отговаря частично на целите и приоритетите на програмата. Сред слабосите в проекта са липсата на регламент, както и състав на жури и критерии за оценяване. Бюджетът не е съобразен с изискванията на програмата. Административните разходи надхвърлят допустимия минимум. Разходите за маркетинг, реклама и дизайн са под изискуемия минимум. Част от продукционните разходи са в административни. Проектът не е одобрен за финансиране.
LI159-231 Моварте ООД Легенда за летящото драконче България София 01.12.2021 - 01.12.2022 14950 14950 14950 Макар и светът да е в плен на социалната изолация,Легенда за летящото драконче ще покаже на децата, че трябва да вярмат и мечетаят,че и в такъв период може да се твори , чрез красотата на танца и литературата. Проектът отговаря на целите и приоритетите на програмата. Аудиовизиаулният танцов спектакъл, който ще бъде създаден от любители, участници в детска танцова школа, е вдъхновен от авторския текст на българска писателка. Добре подготвен бюджет, с приложени писма за партньорство. Проектът се предлага за финансиране.
LI159-232 "Вито хоро" Сдружение Вито хоро Русе, България 01.12.2021 - 01.12.2022 24480,00 21770,00 0 Опазването и разпространението на културното наследство на България, като създава предпоставки за получаване на знания и умения в областта на народните танци и хора Проектът отговаря на целите и приоритетите на програмата. Сред слабостите на проекта е липсата на конкретика и яснота в краткото описание на проекта. В изисканата информация за кандидатстващата организация липсва описание на творюеските пространства, които поддържат. Основни пропуски в представянето на пректа са намеренията на организаторите - какво биха направили, а не какво ще направят. Има разлика в стойностите мажду подадения сканиран бюджет и този в Excel. Липсват документи за съфинансиране, оферти към бюджета, както и документи за партньорство. Административните разходи надхвърлят допустимите. Разходите за реклама, маркетинг и дизайн са под изискуемите. Проектът не е одобрен за финансиране.
LI159-233 Народно читалище „Цачо Ненов-1897“ ООД С песни танци край Вит Гложене 01.12.2021 - 30.11.2022 16865,00 14310,00 14310 Проектът „С песни и танци край Вит” е спектакъл, в който формациите на читалището ВГ „Гложенски напеви, Самодейна танцова формация „Радост” и Детски танцов съсав, както и индивидуалните изпълнители на тамбура и кавал и заедно изграждат по сценарий художествена програма с сюжети от богатия местен фолклор, легенди и предания в средата в която са създадени – местности с свързани с историята на селото и недалечното минало и с празнични събития организирани от читалището. Проектът отговаря на целите и приоритетите на програмата. Проектът е одобрен за финансиране.
LI159-24 ФОНДАЦИЯ АРКАДИЯ ФЮЖЪН АРТ Фондация BFF приятели завинаги България, София 01.12.2021 - 30.11.2022 30780 24624 15000 BFF – приятели завинаги е театрален проект , който отговаря на основните ни цели, свързани с духовното израстване на младите хора в областта на сценичните изкуства. Един от главните проблеми на съвременния театър за подрастващи е липсата на такъв тип драматургия, която да може да се изиграе адекватно от деца за деца във възрастта 13-16 години. Този спектакъл ще отговори на техните творчески потребности, чрез създаване на уникално произведение, написано специално за тях! Проектът отговаря на изисванията на програмата, но бюджетната рамка е завишена.Включени са творчески хонорари за ръководителите за цялата година.Прави впечатление включени разходи над 4 000лв за Техника за интелигентно осветление.Проектът е одобрен за финансиране с редуциран бюджет.
LI159-25 Сдружение с обществено-полезна дейност "Поощряване и подпомагане на детски таланти-Вега" Сдружение Танцов спектакъл За хората, земята и хляба България, град Разград 01.12.2021 - 30.11.2022 8788,00 8788,00 8788 Танцов спектакъл За хората, земята и хляба. Представя се темата за достойния труд на българина и връзката му със земята. Той ще се представи на живо пред публика и онлайн чрез заснемане на филм. Участват деца и младежи от Театрално танцова формация Пулс от град Разград, които се обучават в областта на съвременния танц. Проектът ще провокира интереса към творческия процес и ще привлече нови участници в групата - едно специално пространство, в което всеки има свободата да бъде себе си. Интересен и актуален проект. Реалистичен и скромен бюджет. Проектът е одобрен за финансиране с исканата сума от 8 788лв.
LI159-26 НЧ "Нови хоризонти 2009 Читалище Разказваме мечти с рисунка и песен България 01.03.2022 - 30.09.2022 14866,00 14866,00 14866 Проектът Разказваме мечти с рисунка и песен ще ангажира трийсет деца и младежи за приобщаване към творческа работа в школа Синьо лято в областта на изобразителното и в школа София – the voice в областта на съвременното певческо изкуства. В две публични събития те ще покажат своите умения пред публики, които ще участват пряко в творческия процес. Читалище "Нови хоризонти" има опит с НФК по три проекта от предходни години. Проектът е правилно разписан и отговаря на целите и задачите на програмата.Бюджетът е реалистичен. Проектът е одобрен за финансиране.
LI159-27 НЧ " МАКСИМ ГОРКИ 1928г." Читалище "ТАНЦ НА САМОДИВИ ЗА ЕНЬОВДЕН" България, с. Просена, общ. Русе 01.12.2021 - 31.07.2022 11507,00 11507,00 8000 Танц на самодиви за Еньовден Идея е да създадем на цяло нов продукт в областта на любителското творчество. Самодивски танц, издържан като стилистика, хореография, костюми, оформление, музика, който да отразява ритуалите, свързани с Еньовден. Той ще включва отделни елементи на обичая. Проекта се вписва изцяло в целите на организацията: съхраняване на българската традиция и фолклор, създаване на условия за развитие и стимулиране на любителското творчество. Много добре разработен проект. Напълно отговаря на целите и приоритетите на програмата. Бюджетът трябва да бъде коригиран преди сключване на договора за финансиране в перото Разходи за озвучаване- до 1000лв.Сумата за закупуване на озвучителна апаратура да се редуцира до 1000лв.Проектът е одобрен за финансиране с редуциран бюджет
LI159-28 Народно читалище "Наука - 1870 г." Читалище Картини от България България, Троян,Смолян, Ловеч,Севлиево, Априлци 02.12.2021 - 30.11.2022 24993 19994 19994 Проектът Картини от България е танцов спектакъл, създаден за фА Траяна, с авторска музика и хореография.Той включва танци от четири фолклорни области - родопска, пиринска, северняшка и тракийска. Връзката между тях се осъществява от разказвач-троянски грънчар, който обикаля България, за да си продава грънците и мултимедия, в чието съдържание влизат характерните красоти на дадената фолклорна област, с препратка към местните троянски занаяти и местни ястия.. Интересен и иновативен проект,който се ангажира да подкрепи творческият потенциал на местните любителски състави, в които са включени самодейци от различни възрастови групи. Проектът напълно отговаря на целите и приоритетите на програмата.Бюджета е реалистичен. Проектът е одобрен за финансиране.
LI159-29 Клуб на фотографа в България Сдружение Открити уроци по фотография за фотолюбители България, София 03.01.2022 - 30.11.2022 28674 23010 23010 С настоящия проект целим да организираме интересна учебна програма по фотография през 2022г. Наели сме 6-има майстори на фотографията, като всеки един ще води група от 16 човека, които в рамките на 3 месеца ще минат специализирано обучение в дадена фотографска област. Проектът ще завърши с голяма изложба, разположена в нашата галерия и пространствата в подлеза пред нея. Проектът е насочен към учениците изучаващи фотография. В същото време той ще е отворен и за участия свободни фотолюбители. Проектът отговаря на целите и приоритетите на програмата.Разписан е правилно.Главната цел е да се подпомогнат 96 ученици изучаващи фотография и фотолюбители. Проектът е одобрен за финансиране.
LI159-3 Мелади МП ЕООД ЕООД Създаване на танцов спектакъл Пътешествие България, Варна 01.12.2021 - 15.05.2022 31690 25000 25000 Проектът Създаване на танцов спектакъл „Пътешествие“ има за цел изграждане на цялостен, завършен, качествен, напълно нов творчески продукт, който да допринесе за популяризирането и развитието на любителското танцово изкуство на регионално и национално ниво. В проекта ще бъдат включени 60 деца и младежи, които се обучават в организацията. Хореограф – режисьори на спектакъла са утвърдените професионалисти в областта на танца. Проектът е пригоден за офлайн и за онлайн среда. Проектът отговаря на целите и приоритетите на програмата.Ще бъдат обхванати 60 любители на танцовото изкуство.Проектът е одобрен за финансиране.
LI159-30 НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ,,РАЗВИТИЕ-1928" Читалище Варено жито - пиеса България, с. Замфирово общ. Берковица 03.12.2021 - 30.11.2022 15000 15000 14100 Авторска пиеса на Стоян Николов - Торлака, написана специално за любителски театрален колектив при НЧ “Развитие - 1928“ с. Замфирово. Пресъздаваща колоритния бит, специфичния светоглед и дух на Северозапада. Имаща за цел да популяризира местния диалект, успешно пресъздаван от местните актьори самодейци под ръководството на гост режисьор Иван Истатков от град Монтана. Значим проект, много добре разписан и отговарящ на целите и изискванията на програмата. Нужно е да се коригира бюджетната матрица - изключва се недопустимият разход за коктейл. Проектът е одобрен за финансиране с редуциран бюджет.
LI159-31 "РА АРТ" ЕООД "Любовта в мен" - авторски концерт и издаване на аудио диск на авторските песни на Радостина Николова България, град Смолян 01.12.2021 - 30.11.2022 14950 14950 0 Проектът цели издаването и популяризирането на авторска музика. Певицата през годините има написани текстове и музики на песни, които иска да издаде в албум. Стиловете са различни . В две от песните ще вземат участие децата от вокална група Щурче към детска градина Зорница и певеца Владимир Спасов от Дует Бургас. След записването на албума е предвиден концерт спектакъл в град Смолян на сцената на Родопски драматичен театър . Проектът не отговаря изцяло на целите и задачите на програмата.Основната насока е идаване на музикален албум с авторски песни на един артист.Този проект успешно може да бъде пренасочен за кандидатстване към други творчески програми на НФК. Проектът не е одобрен за финансиране.
LI159-32 Искра - 1964 Читалище Творчески искри България, гр. София 01.12.2021 - 31.07.2022 14749,10 14749,10 14749,1 Целта на проекта е продължаване и популяризиране на работата на читалището и развитие на творческия потенциал на любителите в съставите му чрез разучаване на нов високо художествен репертоар за два концерта на мандолинния оркестър и фолклорната формация и издаване на алманах от нови произведения на литературния клуб. Стремежът е към запазване и привличане на съществуващата и нова аудитория и партньори на читалищните дейности чрез широка медийна кампания и видеозаписи на събитията и продуктите. Проектът е разписан правилно и отговаря на изискванията на програмата. Бюджетът е реалистичен.Целта на проекта е създаване на нов репертоар за любителските музикални състави към читалището, както и за дейността на литературния клуб.Особено ценен и рядко срещан състав е мандолинният оркестър към читалището.Проектът е одобрен за финансиране.
LI159-33 НПО "Станимака мюзик център" Сдружение Фолклор за всички Асеновград 01.12.2021 - 31.07.2022 15000 15000 15000 Проект който ще обхваща любители певци с желание да участват в различни фестивали, конкурси, концерти. Проекта включва възможност за обучение, звукозапис, изготвяне на костюми, транспортни раходи, наеми с една цел - без ограничение на възраст и финансови възможности до българския фолклор. Проектът е разписан кратко и ясно и отговаря на целите и изискванията на програмата. Бюджетът е реолистичен.Проектът е одобрен за финансиране.
LI159-34 СТАРТИСТИ ЕООД Българско съвременно изкуство в ежедневието България София 03.01.2022 - 30.11.2022 14930 14930 0 Активна популяризация на българско съвременно изкуство и български артисти като част от участниците от проекта „Шкафа на колекционера“ ще направят презентация / лекции, workshop за съвременното изкуство, техники и стилове. Проектът е насочен към обогатяване на общата култура на публиките,които биха проявили интерес към организираните събития с изложения на творби от професионалисти.. Насоката е фокусирана към популяризиране на професионално изобразително изкуство. Проектът не отговаря напърно на целите на програма за подпомагане на любителското изкуство. Препоръчва се проектът да бъде насочен към други програми на НФК.
LI159-36 Стенд Арт Сдружение ВиЖна ПАКт - влез в час! България, гр. Русе 10.02.2022 - 30.07.2022 16067 14867 0 Проектът предвижда активна работа по разширяване на любителската импровизационна трупа „ВиЖна“, създадена през пролетта на 2021 г. в гр. Русе, чрез набиране на нови членове, организиране на доразвиващи тренинги и създаване на нов тематичен спектакъл. Предвидени са и дейности по ангажиране на ученици за популяризиране на този вид любителско изкуство чрез практически занимания с импровизаторски техники с доказан принос за развиване на ценни умения, подобряващи образователните резултати. Импровизационната трупа ВиЖна е създадена през пролетта на 2021г.,което означава, че предстои да натрупа необходимия опит. Проектът е разписан правилно, но не отговаря в пълна степен на целите на програмата. Голяма част от исканата сума е разпределена за хонорари на участващите в проекта професионалисти.Проектът да бъде пренасочен за кандидатстване към програма „Публики“. Не се предлага за финансиране.
LI159-37 Гайтани - 2020 ЕООД Игри и напеви от Павелско България, София 01.12.2021 - 30.09.2022 22880,00 18250,00 15000 Проектът „Игри и напеви от Павелско” има за цел създаване на ново сценично фолклорно произведение, което да представи специфичните за село Павелско и региона песни, танци, музика и обичаи. То ще се състои от: женска част - представяща обобщения образ на родопчанката, мъжка част – представяща мъжката общност, и смесена част – празнично веселие в селото. Ще бъдат вплетени и два камерни момента: любовта на двама млади и хумористичните взаимоотношения между баба и дядо. Проектът „Игри и напеви от Павелско“ е насочен към издирване и съхранение българското фолклорно наследство и неговото сценично представяне. Музикално-танцовата постановка ще обхване близо 100 самодейци от различни възрастови групи. Проектът е правилно разписан. Проектът се предлага за финансиране с редуциран бюджет.
LI159-38 Сдружение "Фолклорен свят- Седенчица" Сдружение "Последвай стъпките" Пловдив 01.03.2022 - 30.10.2022 15000,00 15000,00 15000 Проектът предвижда следните дейности: -Три фолклорни концерта на открито в кварталите на гр. Пловдив; -Три обучителни занимания /хоротеки/ с публиката, включващи ревю на български носии от различните етнографски области; -Концерт /Следвай стъпките/ на Летен театър, гр. Пловдив; -Изработка на фолклорни носии; -Видеозаснемане и излъчване на живо по Eurofolk.tv, както и изработка на DVD дискове за разпространение и популяризиране дейността на любителите на фолклорното танцово изкуство. Проектът отговаря на целите и изискванията на програмата. Добре е представен и бюджетът е реалистичен. Проектът е одобрен за финансиране.
LI159-39 Сдружение Общество на литературния кабинет "Димчо Дебелянов" Сдружение Поколението Z в литературата София 05.01.2022 - 30.10.2022 14920 14920 0 Проектът подпомага развитието на нови имена в литературата - студенти и докторанти, чрез издаване на антология и CD Поколението Z в литературата. Авторите са родени от 1992 до 2002 г., спечелили награди в 7 издания на конкурса Георги Черняков. Ще се проведат: рецитал Среща на поколенията, премиера на двете издания, лекции по творческо писане - от Здравка Евтимова и Надя Попова, онлайн конкурс по зададена тема; изработка на рекламен трейлър и сайт. Целта е: от любителство към професионализъм. "Кандидатът е недопустим. Не са предоставени изискуемите за лицата, невписани в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел - Удостоверение за актуално състояние (издадено от съда) И Съдебно решение за първоначална регистрация. От представеното удостоверение от регистър БУЛСТАТ не са видни целите на сдружението. "
LI159-4 Танц БГ Сдружение Един сезон на Танцова школа ДЮН Бургас 01.12.2021 - 30.11.2022 41808,40 24968,40 24968,4 Проектът предвижда образователните и творчески дейности, включени в един сезон на Танцова школа ДЮН, Бургас, към Сдружение Танц БГ. Целта на проекта е да подпомогне развитието на танцьорите, участващи в школата към сдружението, като им предостави достъп до качествен танцов тренинг и сценична реализация. В основата му е развитието на творческия потенциал на участниците, представяне на творчество пред публика и разпространението. Сдружение “Танц БГ” е организация с доказано активна дейност в областта на любителското танцово изкуство. Има голям принос в популяризирането му сред широка аудитория. Предлага професионални услуги с високо качество. Проектът отговаря на целите и приоритетите на програмата. Предлага се за финансиране.
LI159-40 Изкуството на танца ЕООД Ежегодни танцови фестивали Sofia Open Dance Festival и Sofia Open Dance Festival-Kids България, София 04.12.2021 - 30.11.2022 14991,60 14191,60 14191,6 Ежегодни международни отворени танцови фестивали и семинари за класически, характерен и модерен танц, спортни и ориенталски танци, акро танц, танцово шоу, хип-хоп, салса, Български народни танци, танцов театър-мюзикъл и мажоретки. Проекта дава възможност за среща и изява на млади танцьори от Европа и България за насърчаване на тяхното танцово развитие. Връчва се голяма награда Златна роза на един от победителите в категориите.Фестивалите се провеждат в зала Арена Аемеец-Тренировъчна. Проектът отоваря на целите и приоритетите на програмата Проектът е одобрен за финансиране.
LI159-41 Народно читалище "Иван Вазов - 2014" Читалище Традиция: визуална история на българските символи България, София 01.12.2021 - 31.10.2022 30780 24680 24680 Проект Традиция – визуална история на българските символи, залага на създаването на стенописи, които ще разкрият историята на два национални символа – българската шевица и кирилицата, която днес е сред официално използваните азбуки в ЕС. Композициите ще бъдат създадени върху образователни институции - училище и детски градини. До всеки стенопис ще бъде поставена табела с QR код, като при сканиране ще води до пространство в интернет, посветено на българската история и традиции. Иновативен и интересен проект със значимо социално въздействие. Стенописите с акцент българските символи: шевица и кирилица, които ще бъдат разположени върху сградите на образователни институции ще провокират интереса на подрастващите към важните символи на българщината.. Проектът е разписан правилно с реалистичен бюджет и отговаря на целите и приоритетите на програмата.Проектът е одобрен за финансиране.
LI159-42 НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ 1897 Читалище Традиции с бъдеще България, с. Куртово Конаре 01.12.2021 - 30.11.2022 14999 14999 14799 Резюме: Проект „Традиции с бъдеще” цели да предостави възможност за развитие на любителското изкуство, да привлече нови участници и публики чрез организиране на 3 мащабни събития и да даде публичност на проекта по атрактивен начин. Тези цели ще постигнем с поредица от дейности в областта на фолклора, занаятите и визуалните изкуства. Ще организираме фестивалите „Плетеница” и Куртово Конаре Фест, както и 125 годишния юбилей на читалището. Ще информираме за подкрепата от НФК. Проектът отговаря на целите и приоритетите на програма "Любителско изкуство". Бюджетът е реалистичен. Не се одобряват единствено разходите за такса "участие'' в конкурса. Проектът се предлага за финансиране с редуциран бюджет.
LI159-43 Фолк Вижън ЕООД Пеене на пръстени и наричане на китки България 01.12.2021 - 31.10.2022 14900,00 14900,00 14900 Проектът ще създаде съвременен аудио-визуален продукт за народния обичай Пеене на пръстени и наричане на китки от село Баня, община Панагюрище и околните села. Чрез визуализацията и популяризирането на продукта ще се постигне висока степен на информираност за характерен елемент в традиционната култура на района. Проектът е добре разписан и отговаря на целите и изискванията на програмата. Създаването на видео-филм за народния обичай „Пеене на пръстени и наричане на китки” от село Баня, община Панагюрище и околните села е ценно начинание за съхраняване на фолклорните традиции и обичаи. Бюджетът е реалистичен. Проектът е одобрен за финансиране.
LI159-44 НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ ОСВОБОЖДЕНИЕ-1884 Читалище Организиране на културни събития с цел подобряване на здравословното състояние на местното население след пандемията от Ковид 19 България, село Шейново 01.01.2022 - 31.10.2022 15000,00 15000,00 14400 Проектът включва организиране на културни събития с цел подобряване на здравословното състояние на местното население след пандемията от Ковид 19. Предвижда се организирането на 3 фестивала - национален кукерски фестивал, национален фестивал на певчески фолклорни групи и клубове по народни танци, национален младежки фестивал, 3 национални конкурса по рисуване и приложно изкуство за деца и младежи и 1 национален литературен конкурс за деца, младежи и възрастни. Проектът отговаря на целите и приоритетите на програмата.Правилно е разписан. От бюджета е необходимо да се изключи разходът за награден фонд, който е недопустим. Проектът е одобрен за финансиране с редукция в бюджета.
LI159-45 НЧ"Христо Ботев-1927" Читалище Време за форклор България,Общ.Плевен, с.Коиловци 01.03.2022 - 22.06.2022 8215 7342 6000 Има една магия която свързва танц музика песен и обичаи-това е българският фолклор! Именно за това решихме да организираме фолклорен празник на 22 юни-ден на фолклора. Акцента на проекта е да се превърне това в ежегодно провеждано събитие, включено в културния календар на МК, което ще е поле за изява, на което всеки да покаже таланта си чрез българското песенно и танцувално изкуство, чийто корени са в неизчерпаемия роден фолклор. Проектът отговаря на целите и задачите на програмата.Проектът е одобрен за финансиране след корекция на бюджетната матрица.
LI159-46 В ШОПЛУКЪ ЕООД Приказка за танца София 01.01.2022 - 15.11.2022 24920,00 19970,00 15000 Танцова школа В Шоплука е създадена през 2009 година с цел запазване, популяризиране и разпространение на фолклорното танцово наследство на България. Проекта Приказка за танца е замислен за да поднесе високо професионално ниво на осъществяване на проекта с цел устойчиво развитие във времето и да популяризира дейността на школата с цел привличане на повече любители на фолклорното танцово изкуство с акцент върху работата с деца. Проектът е професионално разписан и отговаря на целите и задачите на програмата. Посоченият в бюджета хонорар за сценарист, консултант не е аргументиран в проектното предложение. Проектът е одобрен за финансиране с редуциран бюджет.
LI159-47 ФОРМАТИ Ф ЕООД LIGHTS, CAMERA, ACTION! София, онлайн 01.12.2021 - 01.05.2022 14840 14840 14840 Проектът цели привличане и образоване на нови публики като предостави неформална среда за овладяване на практически умения и аналитичен поглед в сферата на късометражното кино. Късата форма на аудиовизуалния продукт се утвърждава като начин за себеизразяване и провокиране на киновъображение. Интересен проект насочен към любителите на късометражното кино.Много добре разписан проект с реалистичен бюджет.Проектът е одобрен за финансиране.
LI159-48 Народно читалище "Пробуда 1961" Читалище Проект: Надиграване в Шоплука България, Кюстендил 01.12.2021 - 29.05.2022 18550 14800 0 Основната цел на проекта е опазване, съхранение и популяризиране на характерните традиции за Шопската фолклорна област, чрез създаване на ново музикално-танцово произведение с авторска музика, написана от Д. Христов - диригент на народния оркестър при БНР, хореография - постановка на Маестро-Академик Ев. Вучков и изработване на костюми, образци от Шопска фолклорна област. Предложението ни е да обхванем Шопския фолклор, който се играе в кюстендилско - танцова композиция Надиграване в Шоплука. От описанието на проекта не става ясно какъв точно ще е финалният продукт. От офертата на композитора се разбира, че става въпрос за създаване на 7-минутна фолклорна музикално-танцова композиция с танцьори-младежи, с участието на много професионални музиканти, която да се заснеме и излъчи по ФОЛК ФЕН ТВ и ФЕН ТВ. Създаване на ТВ съдържание не е в приоритетите на програмата. Посочено е, че ще се подготвя спектакъл по случай юбилея на ТФ "Нова генерация", но не е посочено кога, къде и как ще се представя. Проектът не е одобрен за финансиране.
LI159-49 КБНТ ФЪРТУНИТЕ НА МИШО Сдружение Фестивал Хайдушка софра, Хасково Хасково 01.12.2021 - 30.11.2022 14950 14950 0 Проектът цели организирането и провеждането на 9-то издание на фестивал „Хайдушка софра“. Събитието няма състезателен характер и традиционно събира на една сцена над 40 колектива в сферата на любителското изкуство от цялата страна, които играят хорà по регламент. Това затвърждава стиловото и характерно изпълнение на българските традиционни хора, а от друга страна изгражда социална мрежа от активно подкрепящи се помежду си любители танцьори и техните ръководители, както и специалисти в областта. Проектът не се предлага за финансиране с решение на Управителния съвет на НФК.
LI159-5 Фондация "ВЕДНА" Фондация ТЕАТРАЛНА ШКОЛА ВЕДНА 2022 г. НА ФОКУС БЪЛГАРСКОТО ИЗКУСТВО София 01.12.2021 - 30.11.2022 28250 22550 22550 Проектът „ТЕАТРАЛНА ШКОЛА „ВЕДНА“ 2022 г. – НА ФОКУС БЪЛГАРСКОТО ИЗКУСТВО“ ще насърчавана, съдейства и подпомага младите хора в България в посока на креативно и критично мислене, популяризирането на аматьорското изкуство у нас и в чужбина и добрите примери за работа в екип и добри партньорски взаимоотношения между участниците, преподавателите и институциите, свързани с образованието и културата Проектът е добре представен и отговаря на целите и приоритетите на програмата.Прави впечатление, че голяма част от исканата сума е предвидена за хоронари на ръководители,които ще бъдат ангажирани. Проектът е одобрен за финансиране.
LI159-50 КЛУБ ПО СПОРТНИ ТАНЦИ ИМПУЛС - БЛАГОЕВГРАД Сдружение Музикално-театрален спектакъл Ревизор България, Благоевград и селата 01.12.2021 - 20.08.2022 13500,00 13500,00 0 Представяне на седем музик.-театрални представления,които да достигнат до зрители,които нямат възможност да посещават театър.В спектакъла могат да се включат неограничен брой деца и младежи.След представянето на спектакъла,с публиката ще бъде проведена беседа,също така ще може да се снима със сценичните костюнми.Целта е провокиране на желание в децата и младежите, да станат част от спектакъла. В проекта ще вземат участие четирима педагози,които първоначално ще обучават 15деца. Неясно представен проект. Той включва създаване на музикално-театрален спектакъл "Ревизор" (по Гогол ?) и неговото представяне в Благоевград и още 5 населени места - околни села. Липсва информация в какви пространства ще се представя и потвърждение от домакини - партньори. Липсва информация как ще се набират децата, с които ще се работи. Проектът не е одобрен за финансиране.
LI159-51 Наподно читалище "прсвета-1951г.-кв. Златари" Читалище Златари пее и танцува Габрово, България 01.12.2021 - 30.09.2022 25000 19990 15000 Проектът предвижда провеждането на поредица от 3 концерта в квартал Златари. Нашето читалище е единственото средище на културна дейност за хората от общността ни. Те разчитат на нас и ние сме готови да организираме Коледен концерт, Великденски концерт и Летен концерт на 15 август. Съпътстващо събитие към всеки концерт ще е провеждането на фолклорна работилница - за разучаване на песни, на танци, на традиционни музикални инструменти. Неясно описание на съдържанието на проекта. Концертите ще са с фолклорна насоченост. Участващите формации стават ясни от посочените партньори. С тях читалището иска да работи и в бъдеще. Заслужава да се подкрепи заради инициативността на читалището. Проектът се подкрепя до 15 000 лв.
LI159-52 СТЕП УАН - ВАРНА Сдружение Подкрепа за развитие и устойчивост на творческия потенциал на Сдружение Степ Уан - Варна България, гр. Варна 01.12.2021 - 30.11.2022 24856,00 19856,00 16000 С настоящния проект в ситуация на пандемиологична обстановка, организацията е изготвила стратегия за адаптация към настоящите условия. За да успее да задържи настоящите си възпитаници и да привлече нови такива. Концепцията на проекта е чрез интерактивен механизъм в онлайн пространството да се достигне до повече целеви групи. Проекта дава възможност и достъп до културни безплатни услуги в малки отдалечени райони. Проектът отговаря на целите на програмата. Завишени са разходите за реклама. Проектът е одобрен да финансиране с 16 хил лв.
LI159-53 Фондация ЦЕННОСТИ, ДОБРОДЕТЕЛИ, ИНТЕГРИТЕТ Фондация Говорим чрез сенките си България София Габрово 01.12.2021 - 30.11.2022 15000 15000 15000 Проект ГОВОРИМ ЧРЕЗ СЕНКИТЕ СИ ще работи с резиденти в два съседни центъра за настаняване от семеет тип за деца и младежи без увреждания в столичния ж.к. Люлин с идеята да ги вдъхнови за творчески изяви чрез атрактивния метод на театъра на сенките и да ги направи съпричастни към културния живот, вкл. в качеството им на създатели и изпълнители на висококачествен художествен продукт - спектакъл по метода Театър на сенките, който да представят пред по-широка аудитория в София и Габрово. Добре представен проект, отговаря на целите и приоритетите на програмата, има силен социален аспект. Проектът е одобрен за финансиране.
LI159-54 Фондация "ОТ БГ." Фондация ВдъхновителиТЕ България, Габрово 03.01.2022 - 31.10.2022 29800 23750 19000 Проектът предвижда организиране на седем работилници, насочени към седем вида любителско изкуство, в които професионалисти ще работят с любители, в резултат на което ще бъде изработен краен, по същество нов, културен продкут. Процесът на работа ще се излъчва на живо в интернет платформата vcentara.com. Създадените нови културни продукти ще бъдат представени пред аудитолрия на финално събитие, което фондацията ще организира, заснеме и тиражира чрез сайт и социални мрежи. Кандидатите си партнират с НЧ “Априлов-Палаузов – 1861“, като създават възможност любителите в различните му групи и школи по изкуства да имат обмен с изтъкнати професоналисти-артисти. А това е много поощрително. Завишени разходи реклама. Недопустими разходи за храна и спане. Проектът е одобрен за финансиране до 80% - 19 000 лв.
LI159-55 Национално читалище на слепите "Луи Брайл 1928" Читалище От тъмното към светлото България, София 01.02.2022 - 15.08.2022 14650 14650 14650 Проектът цели провеждането на театрална школа за зрящи и незрящи любители на театралното изкуство. В школата ще вземат участие хора от различни възрасти и социални групи, с интереси в полето на театралното изкуство. Курсът ще продължи два месеца и ще завърши със спектакъл, който ще се играе на тъмно, проектът предвижда още три представления на спектакъла. Това ще бъде първият по рода си тактилен спектакъл. Курсът, както и спектакълът ще бъдат безплатни за участниците и публика Значим проект, много добре разписан и защитен. Стабилна организация, утвърден и опитен екип, ясни целеви групи като участници и аудитория и ясна стратегия за тяхното достигане. Реалистичен бюджет. Проектът е одоборен за финансиране.
LI159-56 Народно Читалище "Съзнание 1914г.- с.Първенец" Читалище Първенешки седянки България, с.Първенец, община Родопи 03.04.2022 - 03.07.2022 15000,00 15000,00 0 Подготовката за проекта Първенешки седянки следва да се изпълни в рамките на три месеца, а същинската му част в рамките на три дни,като всеки ден ще бъде посветен на различна област от фолклора като : Занаятчийство, Музикално и Танцово изкуство. Идеята на проекта е да съчетае и представи на хората от с.Първенец и околността разнообразието и богатството на фолклора, и да даде възможност на хората да се докоснат до стари български занаяти. Проектът е неудопустим.Приложение 4 - Подписана декларация и заявление за участие е подадено от лице, което не представлява читалището, съгласно вписаното в търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел.
LI159-57 Народно Читалище,,Надежда-1869" Читалище Драматичен спектакъл за деца Дивите лебеди по приказката на Андерсен на НЧ Надежда 1869 РБългария, Велико Търново 01.12.2021 - 30.11.2022 14978,00 14978,00 14978 Драматичен спектакъл за деца Дивите лебеди по приказката на Андерсен на НЧ Надежда 1869 e нов театрален спектакъл, в който са обединени две любителски читалищни формации - младежкия театър и балетната школа Класика. Насочен е към широка театрална аудитория със специален фокус върху ученици от началните класове в градовете Велико Търново, Горна Оряховица и Елена. С него се популяризират добрите практики на любителското изкуство по достъпен и интерактивен начин. Добре разписан и защитен проект, отговаря на целите и приоритетите на програмата. Проектът е одобрен за финансиране.
LI159-58 Народно читалище "Напредък1869" Читалище Пирдопска словесница - илюстрован литературен сборник България, гр. Пирдоп 01.12.2021 - 30.11.2022 14830 14330 9700 Проектът представя местни творци в илюстрован литературен сборник, обединяващ в едно литература и изобразително изкуство. Същият ще се реализира като интеракция и ще бъде представен в публичното пространство като иновативно културно събитие-членове на литературен клуб, арт школа и детска вокална група. Предвиждат се медиини излъчвания, включване в културно събитие Влайкови дни. Предвиждат се пленери, онлайн конкурси и работа в дигитална среда, посредством социалните медии. Основната цел на проекта е издаване на сборник с текстове на членове на литературния клуб. Включва участници в школата по изобразително изкуства с конкурс за картини от Пирдоп и придружаващи дейности, включващи и вокалната школа. Необоснован разход за платена ТВ рубрика и материали. Проектът е одобрен за финансиране без този разход - общо 9 700 лв.
LI159-59 БГ Хорце ЕООД Възстановяване на "Главинишка копаница" от Танцовафа формация "Хорце" България, гр.Пазарджик 01.12.2021 - 30.11.2023 14950 14950 0 Танцова формация „Хорце“ гр. Пазарджик с опита който е придобила през годините, при откриване и възстановяване на автентични танци от любители, има амбицията да възстанови хорото „Главинишка копаница“ , обвързано с певчески съпровод както е в автентичният му вид. Въпреки поредицата от инициативи, които се предвиждат около основната дейност - разучаване на едно конкретно хоро, за което се изисква финансирането, това е твърде ограничен предмет на дейност. Необосновано висок хонорар за счетоводител. Не е аргументирана потребността от цялостното обновяване сайта на школата. Не се предлага за финансиране.
LI159-6 Лира Груп ООД Създаване на музикално-танцово произведение Крайдунавска импресия България, София 01.12.2021 - 30.11.2022 19623,19 14997,99 14997,99 Създаване на ново музикално-танцово произведение Крайдунавска импресия, дивертисмент, за артисти-любители от самодеен танцов ансамбъл Лира Денс по музика на Димитър Христов, хореография Румян Занев и постановка Лорета Димитрова. Много добре представен проект, от което става ясно ,че авторите има ясна представа за постигане на целите и задачите,които са в съотвествие с приоритетите на програмата н НФК. Проектът е одобрен за финансиране.
LI159-60 НЧ "Съзнание 1895" Читалище "Родопите на север" Луковит, България 01.12.2021 - 30.11.2022 25000 25000 0 В последните години нематериалното култирно наследство на България да изчезва, с този проект имаме за цел да разпространим и да продължим да разпространяваме нематериално културно наследство под формата на музика, родопски фолклор. Проекта предвижда чрез любителска гайдарска група да разшири аудиторията на родопския фолкор. За нас родопската гайда и фолклор са ценност която не бива да бъде погубена, с този проект се предвижда запазването и в Бъгария и популяризирането и в северняшкия край Неубедително разписан проект. В биографиите е представен единствено ръководителят на проекта, без информация за останалите участници в него. Заявено е партньорство с училища в Луковит за провеждане на обучителни семинари, но липсва потвърждения от тях, както и представяне на по-ясна стратегия за привличане на нови участници към гайдарския състав. Като хонорар е предвидено е заплащане единствено за ръководителя на проекта, без административно и организационно обезпечаване на дейностите по него (счетоводител, координатор), което поставя под въпрос капацитета на организаторите да го обслужват, липсват и други творчески разходи. Не е ясно какво включва дейността по "изучаване на родопската култура". Реалната цел на проекта изглежда е закупуването на нови гайди и публични изяви на съществуващия състав. Не е обоснован броят на гайдите, които искат да закупят. Завишен бюджет за реклама. Липсва документ за съфинансиране. Проектът не е одобрен за финансиране.
LI159-61 Цанко Церковски - 1946 Читалище Любителска палитра България, гр. София 01.01.2022 - 31.07.2022 14160 14160 14160 Целта на проекта е развитие на творческите таланти на любителите, участващи в дейностите на читалището, чрез разучаване на нов репертоар и представянето му в голям концерт и приспособяване на организацията към наложените ограничения и достигането ѝ до по-широка аудитория и нови участници чрез създаване на видео концерт за свободно разпространение в Интернет и широка медийна кампания. Проектът обхваща голям брой участници от екипа на читалището - ръководители на част от успешно развиващите се школи в него, и изпълнителите в тях. Целта е да развие и поддържа тяхната дейност и да привлече нови участници през подготовката и представяненето на сборен концерт. Утвърдено читалище и екип, ясно представени цели, които отговарят на целите и приоритетите на програмата. Проектът е одобрен за финансиране с пълната сума.
LI159-62 Сдружение "Инициатива за развитие" Сдружение Интерактивна творческа каскада Северен централен регион 01.12.2021 - 30.11.2022 25000,00 20000,00 0 В рамките на проекта ще бъде реализирана творческа каскада от инициативи, които ще позволят активно включване на аудиторията по един интересен и интерактивен начин. Ще проведем осем творчески инициативи в областта на музиката, танца, рисуването и приложното изкуство. Финална изложба с картини от всички творчески инициативи ще бъде заключителният обединяващ елемент в нашия проект. Ще приобщим публиката към нашите дейности чрез активна популяризация и интересни възможности за семейни занимания. Въпреки доброто намерение да осъществи осем творчески работилници, достъпни да всички желаещи да се включат в тях, проектът не дава достатъчно ясна представа как ще се достигне до участниците, как и къде ще се работи с тях. Административните разходи в бюджета са единствено за ръководител проект, а за реклама са единствено за Разходи за разпространение, като от описанието не става ясно в какво ще се състои то. Организацията е с фокус граждански инициативи и не толкова любителско изкуство. Липсва документ за съфинансиране. Проектът не е одобрен за финансиране.
LI159-63 Център Зита ЕООД Реализиране на театрална школа Р.България, гр. София 01.12.2021 - 30.11.2022 15000,00 15000,00 0 Реализиране на театрална школа, която да развива творческите способности на децата и да създава отношение у тях към изкуството, като към ценност. Привличане на артисти и театрални педагози, които да предадат своите знания и опит на децата. Поставяне на спектакли. Активно рекламиране на театралната школа с цел популяризиране на дейността и привличане на нови таланти. Нецялостно представяне на организацията, която функционира като частен общообразователен център. Твърде оскъдно и непълно представяне на проекта и неговите дейности. Необосновано перо за ремонт на наета зала. Проектът не е одобрен за финансиране.
LI159-64 Фолклорен клуб - Гергьовче ЕООД Детски фолклорен събор България, Бургас 01.12.2021 - 31.07.2022 14974,30 14974,30 14974,3 Пректът предвижда организиране и провеждане на Детски фолклорен събор в град Бургас през месец юни 2022 г. Реализацията на събитието има за цел да утвърди нов формат в региона - детски фолклорен фестивал, с участието на детски и юношески фолклорни танцови формации от страната. Проектът ще допринесе за утвърждаването на ново културно събитие с потенциал за привличане на нови публики. Проектът се стреми да утвърди Детски фолклорен събор в Бургас. Отговаря на приоритетите на програмата. Проектът е одобрен за финансиране.
LI159-65 Фондация АртЛаб Фондация Сън в лятна нощ България 01.12.2021 - 03.11.2022 24920 19920 19920 Проектът „ Сън в лятна нощ“ е театрален спектакъл, в който ще вземат участие деца и младежи ще придобият умения за работа с Шекспиров текст и ще работят с професионалисти в сферата на театъра. Целта му е да разширим достъпа на деца и младежи до театралното изкуство и чрез дигитализирането на спектакъла да разширим аудиторията си. Проектът позволява продължаване на дейността на Театрална къща Пластелин и АртЛаб посредством създаване на спектакъл с млади участници в театралната школа, като част от творческия екип са изявени професионалисти. По проект са предвидени 3 представяния и има ясна стратегия за разпространение. Цялостна и коректна документация, с приложени оферти за основни разходи. Проектът е одобрен за финансиране..
LI159-66 Сдружение ПОДКРЕПА ЗА ДЕБЮТ Сдружение Художествени занаятчийски работилници - място за изява на любознателни сръчковци България, с. Локорско 10.12.2021 - 31.10.2022 14982,00 14982,00 14982 Проектът съдейства за приобщаването на все повече хора и особено на младите към инициативи за опознаване, усвояване и съхранение на художествените занаяти – бисер в многовековната съкровищница на българското нематериално културно наследство. Той надгражда традиционните вече майсторски работилници за обучение на студенти и гимназисти-приложници и детските школи с деца от Локорско, с нови творчески инициативи с цел разширяване на публиката. Стабилна организация и сериозен екип, значима дейност за съхраняването и развитието на художествените занаяти. Добре промислен и подробно разписан проект. Включва комплекс от дейности, които са насочени към продължаване, надграждане и популиризиране дейността на организацията, широк обхват от участници и потенциална аудитория: Проектът е одобрен за финансиране.
LI159-67 НЧ "Елин Пелин 1896" Читалище Полянци край Струма България, Община Елин Пелин 10.01.2022 - 07.11.2022 25000,00 25000,00 15000 Макар и под общото наименование шопи, различните подобласти на Шоплука /полянци, граовци, знеполци, торлаци, тутавци, ихтиманци и др./, същите водят задочен спор за най-оригинален костюм, хоро и музика. Шопите - полянци от едноименния Шопски ансамбъл Ради Радев, град Елин Пелин, провокирани от различния преходен стил на кюстендилските шопи, имат за цел да възстановят забравения от десетилетия танц - Празник край Струма на несъществуващия вече ПФА Струма град Кюстендил. Проектното предложение е подробно и аргументирано описано. Препоръчва се при бъдещи кандидатствания по-прецизно попълване на бюджетните матрици. Проектът е одобрен за финансиране в рамките на 15 хил. лв.
LI159-68 НЧ "Искра-1860" Читалище Популяризиране на рок-групата Бабсбг Казанлък София 15.12.2021 - 30.09.2022 14550 14550 0 Основна цел на настоящия проект е чрез запис на аудио и заснимане на видеоклип на песен на Бабсбг да покажем на хората от третата възраст, че пред тях има много възможности за продължаване на активен и пълноценен живот.Съчетаването на традициите с модерното звучене ще позволи да достигнем до по-широка публика, като покажем, че професионалното изкуство може успешно да се съчетава с любителското.Сценарият на видеоклипа , текстът и музиката ще представят и магнетизма на Долината на розите. Твърде ограничен обхват на проекта, който не спомага директно за развитие дейностите на организацията, твърде общо представени намерения за разпространение и реклама на продукта. Проектът не е одобрен за финансиране.
LI159-69 Народно читалище "Пробуда 1914" Читалище Похвално слово за българката България, Ивайловград 01.04.2022 - 30.09.2022 24778,90 19678,90 19678,9 Проектът планира създаване на поетично-музикален спектакъл по стихове на Ивайло Балабанов, в който участват самодейци от читалището. Спектакълът обединява поетичното слово, театъра, музиката и танца, което го превръща в интердисциплинарен. Ще бъде направен пълен запис на спектакъла, който ще бъде публикуван в Интернет и по този начин той ще достигне до широк кръг зрители. Много добре разработен проект. Напълно отговаря на целите и приоритетите на програмата. Съчетава опит на организацията, художествени качества на проекта и реалистичен бюджет. Кандидатът е приложил оферти за основните разходи. Предлага се за подкрепа с пълната сума.
LI159-7 "ШЕВИЦА" Фондация Северняшки плищ София 01.12.2021 - 30.11.2022 14942 14942 14942 „Северняшки плищ“ ще бъде хореографска танцова разработка на основата на традиционен танцов материал от северна България. Ще бъде изпълнен на сцена от детско-юношески фолклорен ансамбъл „ШЕВИЦА“, гр.София като стремежът е старото да срещне новото, да се покаже как е било, за да бъде запазено и предавано и занапред, а на децата да се преподаде танцовия материал под формата на игри и хора. Проектът е прекрасен и бюджетът е реалистичен. Относно забележката,че административните разходи са по-скоро творчески, това е въпрос на формулировка на длъжностите. В конкретния случай, явно става въпрос за творчески лица,които изпълняват и административни фунции по проекта, което коректно и поименно е посочено в приложение 2. Проектът е одобрен за финансиране.
LI159-70 ЮЛНЦ Спортен клуб Самодива Сдружение Танцов възстановителен лагер "Отново във форма" град Несебър 15.01.2022 - 30.07.2022 14998,40 14998,40 14098,4 Проектът е за организиране и провеждане на 10 дневен възстановителен танцов лагер, завършващ с концертна изява на сцена. Предвидено е обучение на 10 деца и младежи, възпитаници на СК Самодива в 3 танцови направления - Български народни танци, Класически балет и Модерни танцови техники, както и общофизическа възстановителна подготовка. Проектът има за цел да възстанови физическите и психически щети, причинени от пандемията Ковид 19 на част от децата и младежите в школата. Подробно разработен проект, който ще подпомогне развитието на танцовата подготовка на участниците в него под ръководството на опитни педагози в различни танцови направления. Единствено поради настоящата ситуация се допуска обучението да е под формата на лагер. Приложена е оферта за настаняване, но не и за лайвстрийминга на публичната изява, който е значително перо, а и смисълът от лайвстрийминг на публично събитие през лятото е под въпрос. Проектът е одобрен за финансиране с редуциран бюджет.
LI159-71 СДРУЖЕНИЕ "МЕЖДУНАРОДНА АКАДЕМИЯ НА ИЗКУСТВАТА ЕВРОПА" Сдружение Национален празник на българската детска песен България, София 01.12.2021 - 30.06.2022 14990 14990 14990 Организиране на концерт с български детски песни, в който ще участват Вокални групи, хорове, ф-ции към специализираните училища за обучение на деца със специфични потребности.Песните могат да са в обновен вокален и инструментален аранжимент.Комисия ще определи участниците, от най-добрите доказали се вокални школи, както и българските песни за деца, които ще се изпълнят на концерта на 4-5 юни 2022, в ДК Средец.И в двата дни са предвидени срещи с автори, продуценти, вокални майсторски класове. Проектът подпомага популяризирането на детската песен с публичен конкурс, както и повишаване на мотивацията и уменията на участниците в него, като привлича широк кръг от деца от различни вокални школи. Добре представена идея. Проектът е одобрен за финансиране.
LI159-72 НЧ Иван Вазов-1893" Читалище Театрална работилница Мост през времето и поколенията чрез пиесата на Антон Страшимиров Вампир България, село Първомайци 25.11.2021 - 30.11.2022 14844,68 14844,68 14844,68 Театралната работилница подготвя реализацията на представление по пиесата на Антон Страшимиров Вампир. Цялостната идея на работилницата привличане, подготовка и усъвършенстване на любители артисти от всички възрасти с акцент върху младите хора и хора със СОП. Целта ни съвременни и новаторски театрални техники да навлязат в любителското изкуство. Проектът подсигурява продължаване дейността на читалището в с. Първомайци с реализиране на театрална постановка с участниците в неговата театрална школа, като включва и закупуване на необходима техника. Необходимо е коригиране на графика. Отговаря на параметрите на програмата и е одобрен за финансиране в пълен размер.
LI159-73 Сдружение "Арт ЦентърПАЛИТРА" Сдружение ЗАЕДНО В РАЗНООБРАЗИЕТО България, гр. Добрич, гр. Дулово 03.01.2022 - 28.10.2022 28842,00 22386,00 22386 Проектът на Арт център Палитра ще позволи да бъде създаден в условията на пандемия нов артистичен продукт, който ще бъде представен пред публика в два града и онлайн. Ще бъдат създадени и аудио-визуални продукти. В рамките на 5 месеца ще се изработят 10 нови музикални и танцови постановки, които ще обединяват възпитаниците на различни школи, разширявайки познанията им. Работата по проекта ще развие професионално педагозите на Центъра. Амбициозен и добре представен проект, който обединява участници от различни школи на Центъра. За поощряване е включването на съвременния танц и брейк танца както в дейностите на организацията, така и в планирания спектакъл. Предвижда се представяне на сцени в два града - Дулово и Добрич, за което са приложени партньорски писма. Проектът включва още закупуване на необходима техника и инструмент. Приложени са оферти по основни разходи. Проектът е одобрен за финансиране в пълен размер.
LI159-74 Асоциация за изкуство и младежки инициативи "Студията" Сдружение "Отнася се до всички" България София 04.12.2021 - 28.11.2022 31233,00 24999,00 0 Отнася се до всички е проект за създаване на музикален спектакъл по пиесата „Към всички заинтересовани“ от Дана Сидерос, с интегрирани в него лични текстове на участниците, създадени по време на лаборатория за творческо писане. Проектът включва и изработване, заснемане и разпространение в дигитална среда на кратки видео продукти, които утвърждават личното творчество на участниците и стимулират индивидуалната им креативност като ефективен метод за личностно развитие. Проектът е неудопустим. Приложение 4 - Подписана декларация и заявление за участие е подадено от лице, което не представлява сдружението, съгласно вписаното в търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел. Не се предлага за финансиране.
LI159-75 Нова Асоциална Поезия Сдружение Нова Асоциална Поезия България, София 01.12.2021 - 01.11.2022 29350,59 22750,95 22750,95 Сдружението Нова асоциална поезия се състои отпостоянен екип – съставен от млади професионалисти и студенти в сферата на литературата, компютърните науки, графичен дизайн, философия и маркетинг. За успешното завършване на проекта привлякохме творческа група музиканти, изпълнители, художници и фотографи, които да доразвият идентичността на организацията. Основната творческадейност се изразява в двумесечните броеве на списанието ISSN 2738- 8476, както и последващите литературни сбирки. Проектът цели популяризиране на дейностите на Сдружение "Нова асоциална поезия" посредством включване на музиканти в техните сценични четения и дигитален маркетинг. Добре представен проект с приложени оферти по основни разходи и партньорски писма. Допринася за популяризиране на свободното литературно творчество и стабилизиране на Сдружението, което селектира и спомага за представянето на авторите. Поектът е одобрен за финансиране.
LI159-76 Фондация Помощ на лица с проблеми в развитието Фондация Творчески изяви на аутистични личности чрез изложби от керамични творби и tableau vivant с хореографски пърформанс София 13.12.2021 - 10.04.2022 16070,00 15000,00 0 Двадесет деца и младежи ще творят в ателие по керамика и ще създадат tableau vivant с хореографски пърформанс. Ще овластим участниците сами да изберат темата на пърформанса и изработят визуалната концепция. За първи път ще представим керамична изложба и табле вивант на 02.04.22г. – Световния ден за повишаване на информираността за Аутизма. Ще насърчим социалното включване, ще повишим осведомеността на обществото за Аутизма и живеещите с него, ще изградим емпатия и приемане. Кандидатът е недопустим по програмата. Допустими кандидати са културни организации - частни организации в сферата на любителското изкуство. Това са организации, които имат статут на културна организация съгласно Закона за закрила и развитие на културата, с активна дейност в сферата на любителското изкуство. Вписаните в Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел или съответния окръжен съд предмет на дейност или цели следва да съответстват на определението за културна организация на ЗЗРК: "Културна организация" е структура, създадена съгласно чл. 4, ал. 1 или учредена съгласно чл. 10, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗЗРК, чийто предмет на дейност е създаването, разпространението и опазването на културни ценности в областта на театъра, музиката, киното, аудиовизията, литературата, художествения превод, танца, цирка, пластичните изкуства, архитектурата, дизайна, фолклора, включително опазването на културно-историческото наследство.
LI159-77 ТАНЦОВА ОРГАНИЗАЦИЯ ТАНГРА за изкуство, култура и образование Сдружение Корени и мистика в танца. Хасково 01.12.2021 - 31.10.2022 22494,00 15000,00 14100 Спектакълът Корени и мистика в танца ще бъде своеобразно отбелязване на 40 годишнината от създаването на балета през 1981г. С него се надяваме да повдигнем завесата на българския фолклор, чрез прийомите на танца и музиката. Вплитайки в едно модерен балет и фолклорни мотиви, ще върнем зрителя назад във времето към нашите митични корени.Очакваме да бъде въздействащо, възпитаващо, обогатяващо и запомнящо се преживяване. Юбилейният спектакъл на формацията ще ангажира над 50 нейни курсисти, участващи в групи по различни танцови стилове, четирима педагози и трима творци. Осъществява се с подкрепата на Община Хасково, за което е приложен документ, както и оферти за част от предвидените разходи. Планира се и бъдещо надграждане. Изисква се финансиране и по перо (мултимедия), което е покрито но Община Хасково. Проектът е одобрен за финанскиране без дублиращото се перо.
LI159-78 Народно Читалище "Иван Вазов-1928" Читалище По Сирни заговезни България, с. Нови хан 01.12.2021 - 30.11.2022 15000,00 15000,00 0 Проектът „По Сирни заговезни“ е музикално-танцова постановка, която има за цел да отрази местната традиция в отбелязването на празника Сирни Заговезни в село Нови хан Проектът е неудопустим.Приложение 4 - Декларация и заявление за участие не е подписана от представляващия читалището. Не се предлага за финансиране.
LI159-79 Школа за приложно изкуство - Ива Пенчева ЕООД Изкуство върху коприна с полъха на Балкана и морето България 01.04.2022 - 30.09.2022 15000 15000 15000 Школа за приложни изкуства Ива Пенчева развива творческия потенциал на любителите на приложните изкуства като акцентира върху рисуването върху коприна, стъкло и керамика. С този проект ще се привлекат нови участници към любителското изкуство – минимум 60, от различни градове в страната. Ще се осигури достъп на широката публика до създадените артистични продукти и ще се опуляризира българско любителско изкуство по достъпен и интерактивен начин. Достъпът за публиката ще е свободен. Проектът насърчава интереса към рядка и специфична художествена дейност като рисуване върху коприна, стъкло и керамика. Заложен е с широк обхват на участници в няколко града и изложба на избрани финални произведения. Липсва информация за времетраенето на всяко от планираните ателиета, но зад тях стои опитен екип. Проектът е одобрен за финансиране.
LI159-8 ТАНЦОВА ШКОЛА ВСИЧКИ СТЪПКИ Сдружение ДОБРУДЖАНСКИ ТАНЦ България, Ямбол 01.04.2022 - 30.06.2022 15000 15000 15000 Същността на проекта е танцово произведение в девертисментна форма на фолклорна основа. Предвижда се танцът да има три основни части. Първата част се изпълнява от момичета и е изградена върху хорото Ръка. Втората част се изпълнява от момчета и е изградена върху добруджански Ръченик. Третата част е смесена момчета и момичета и е изградена върху хорото Изхвърли кундак. Авторът на проекта е явно с недостатъчно опит, но въпреки това целите и задачите са ясни и отговарят на целите и изискванията на програмата. И тук в приложение 2 виждаме съвпадение на административна и художествена длъжност както в проекта на Фондация "Шевица". Проектът е хубав и значим. Проектът е одобрен за финансиране.
LI159-80 Народно читалище "Никола Й. Вапцаров 2005" Читалище От нашите баби за нашите внуци с. Струма общ. Сандански обл. Благоевград 01.01.2022 - 30.11.2022 21600 17280 0 Този проект е от голяма значение за населинието на с.Струма и общ.Сандански, защото на нас българите винаги ни е липсвала онази искрица от миналото с която да запалим желанието на младото поколение за научаване и пресъздаване на нашите традиции и обичаии. Прекрасните български традиции с уникалните български гласове и ритми ще подхраняти и върнат усещането за гордост и силата на родовия корен в младото поколение, ще покажат красотата на народното творчество сътворена с много любов и вдъхновение Дейностите по проекта са свързани основно с издирване, записване и разучаване на народни песни, танци и обичаи, без в неговите рамки да се предвижда публичното им представяне. Липсва информация за екип и опита му в подобен вид проучвателна дейност, гарантиращ коректното ѝ провеждане. Липсват предвидени административни разходи по проекта и документ за съфинансиране. Не е аргументирана целесъобразността на предвидените рекламни материали. Основно перо на проекта е закупуване на носии, което не е от приоритетите на програмата. Проектът не е одобрен за финансиране.
LI159-81 Народно читалище Съзнание 1873 Читалище Възстановяване и съхранение традициите на любителското кино и фото изкуство - поглед към културното богатство на Брестовица РБългария, село Брестовица 01.12.2021 - 28.09.2022 14820,00 14820,00 14820 Целта на проекта е възстановяване традициите на кино и фото-любителското изкуство в село Брестовица. Изграждане на Кино-фото клуб. Той ще бъде от полза на участниците в него, които ще бъдат обучавани в операторско майсторство, компютърен видеомонтаж, усвояване на различни фотографски изразни средства. Заснемане на традиционните празници на селото - Трифон Зарезан, събор Родовата памет и фестивал Брестовица - грозде и вино и представяне на готовия продукт пред публика. Интересно намерен и аргументиран нов фокус в дейностите на читалището, свързан с обучения и поредица от инициативи в кино и фото документалистиката и дигитализиране на филмов и фото архив, който има голям потенциал за развитие.. Проектът отговаря на целите и приоритетите на програмата. В бъдеще се препоръчва по-прецизно изготвяне на бюджета и аргументиране на предвидените разходи спрямо дейностите. Проектът е одобрен за финансиране.
LI159-82 Моряците М2 ЕООД Моряшки фолклорни вълни Варна 01.12.2021 - 30.11.2022 14996,02 14996,02 0 Целта на проекта „Моряшки фолклорни вълни“ е, чрез създаването на две нови танцови постановки за ансамбъл „Малките морячета“ и ансамбъл „Моряците“, да продължим развитието и обогатяването на репертоарите им. Също така целим популяризиране на ансамблите, участия във все повече различни форуми, концерти, надигравания и фестивали в България и чужбина. Клубът за народни танци "Моряците" във Варна е изключително активен и успешно реализиращ се, дори по време на Ковид-кризата. Проектът включва създаване на нови хореографии за две от групите му в партньорство с професионалния НФА "Българе", за което е приложено писмо. На фона на подробно разписания проект, бюджетът му е твърде общ. Основно перо в него са "Материали за реализацията на проекта", което не е сред приоритети на програмата, още повече, че не става ясно какво точно включват те. Закупуване на материални активи е допустим, но не и приоритетен разход по програмата. В описанието е спомената необходимостта от закупуване на носии, но в бюджета липсва ясно посочване на брой и цени, за да се прецени тяхната реалистичност. Перото Реклама също е твърде общо сумирано. Поради тези причини проектът не е одобрен за финансиране. .
LI159-83 Локално наследство Сдружение Надиграване - Дръж се земьо, граовец те гази. Празник на селското хоро в Пернишкo България 01.12.2021 - 31.03.2022 14659,00 14659,00 14659 Проектът цели да популяризира един от значимите елементи на нематериалното културно наследство на Пернишкия регион – Селското хоро. В рамките на проекта ще се организира празник на Селското хоро в Пернишко, в който да се включат носители на традиционното умение от целия регион, ще бъде организиран уъркшоп за разучаване стъпките на хорото за публиката и гостите на празника. Ще бъде изработен видеоклип, който да популяризира елемента сред широки публики в дигитална среда. Организацията има важно значение за проучването и популиризирането на нематериалното културно наследство, като в нея са ангажирани специалисти, гарантиращи критерии за научност в това начинание. Проектът съдейства за продължаване на нейните дейности и достигането им до широк кръг участници и публики. Той е фокусиран върху представяне и разпространение на Селско хоро, характерно за региона. Добре разписан проект, отговарящ на параметрите на програмата, подробен и реалистичен бюджет. Приложени са оферти за необходимите за закупуване материали и техника. Проектът е одобрен за финансиране.
LI159-84 Сдружение Кремък Сдружение Златното момиче София 01.12.2021 - 30.11.2022 14931 14931 14931 „Златното момиче“ е тематично-сюжетно произведение, което ще е на основата на едноименната фолклорната приказка на Ангел Каралийчев, превърнала се в неотменна част от детството на поколения българи. Сюжетът на „Златното момиче“ е изграден по модела на вълшебните приказки, където доброто винаги побеждава злото. Танцът ще бъде изпълнен на сцена от танцьорите-любители на ансамбъла за танци към сдружение „Кремък“. Сдружението е активна и развиваща се организация, с екип със стабилна подготовка, като периодично организират семинари с изтъкнати гост-преподаватели по фолклорни танци. Проектът позволява надграждане на тяхната дейност с нова постановка, за която е предвидена и публична премиера. Приложени са партньорски писма и оферти за пространства. Отговаря на параметрите на програмата. Проектът е одобрен за финансиране.
LI159-85 Народно читалище " Светлина1940" Читалище Непознатото в Шоплука България, София 01.12.2021 - 30.09.2022 22087,00 17772,00 17772 Проектът „Непознатото в Шоплука” е разработен в две основни направления. Първото предвижда създаването на танц от шопската фолклорна област, който да включва в себе си само сложни неравноделни тактови размери, а второто направление включва организирането на поредица от уъркшопи, на които по увлекателен и интерактивен начин чрез обрисуване на познатото и популярното, да откроим непознатото и специфичното за областта. Читалището извършва широка дейност, като неговите фолклорни състави получават високо признание и са носители на престижни отличия. Проектът предвижда създаване на нова постановка в характерен фолклорен стил, за който се демонстрира добро познаване и амбиция за проучване на нови материали. Той включва и образователни уъркшопове. Приложени са писма за партньорство от две столични училища, които ще организират участници за тях. Приложени са оферти за необходимите за закупуване костюми. Проектът отговаря на изискванията на програмата. Проектът е одобрен за финансиране.
LI159-86 СНЦ "Музикален свят-Балчик" Сдружение Силата на хоровата общност Виртуален мост във време на социална изолация България, гр. Балчик 02.12.2021 - 12.06.2022 23088,82 18200,00 18200 Справяне с изолацията и привличане на нови изпълнители.Деца и младежи - настоящи и бъдещи любители певци, влизат в пряк контакт с реални видео връзки.В три основни интерактивни модула, по достъпен и ангажиращ начин стимулираме участие в активна певческа дейност и развиваме самочувствие и увереност. Всички реализирани етапи от проекта ще се записват /видео продукция/, публикуват и разпространяват. Постигаме: Удовлетвореност на участниците, популяризиране на дейността и широка зрителска аудитория Проектът е насочен към популяризиране на вокалното и хорово изкуство, интегрирайки нови технологии и адаптирани към тях педагогически методи за работа. Основно е насочен към ангажиране на деца и ученици за участници и включва редица дейности в онлайн среда и в градска среда. Приложени са партньорски писма от дестки градини, училища и пространства.. Включва обширна рекламна кампания и разнообразни рекламни материали. Стабилна организация с професионален, инициативен и опитен екип. При бъдещи кандидаствания се препоръчва по-ясно и структурирано представяне на дейностите. Проектът е одобрен за финансиране.
LI159-87 Народно читалище "ИЗВОР-1907" Читалище Дни на традициите и културата в Съботковци Съботковци, България 01.12.2021 - 31.08.2022 12300 12300 0 Проектът предвижда провеждането на поредица Дни на традициите и културата в Съботковци - един по време на Коледните празници, един по време на Великденските празници и един на Еньовден. Във всяко едно от изданията ще съберем певческия състав към Читалището, детския състав за танци и песни и любители от селото, готови да предават знанията и уменията си на децата. Ще има изпълнения на живо, както и работилници за предаване на знания и умения. При невъзможност-ще се провеждат онлайн. Проектът е неудопустим.Приложение 4 - Подписана декларация и заявление за участие е подадено от лице, което не представлява читалището, съгласно вписаното в търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел.
LI159-88 Дивизи ЕООД ДЕЦА В ОРКЕСТЪРА 2 гр. Пловдив 01.11.2021 - 30.11.2022 14992,80 14992,80 14992,8 ДЕЦА В ОРКЕСТЪРА 2 е продължение на проект Деца в оркестъра, реализиран с подкрепа на НФК. Целта е да се надгради постигнатото чрез включване на децата от целевата група в индивидуални занимания с музикален инструмент, групови занимания по солфеж и история на музиката и работа в ансамбли, съвместно с талантливи деца изучаващи инструмент към музикална къща Дивизи. В проекта са включени регулярни концерти, както и концерт съвместно с професионални оркестранти от Пловдивски филхармоничен оркестър. Значим проект със силен социален аспект, като дава възможност за достъп до културно образование, запознаване с класическата музика и създаване на умение за свирене на инструмент на уязвими групи деца, като предоставя възможност за развитие и на редовни участници в курсовете на музикалната къща. Впечатление правят разнообразните направления, в които ще бъдат включени участниците за развиване на творческия им потенциал. Реалистичен бюджет. Проектът е одобрен за финансиране.
LI159-89 Театрална школа Нюанси Сдружение Любителски театър в Балкана България, общ. Троян и общ. Априлци 01.12.2021 - 30.07.2022 24976,00 20090,00 20090 Заложените в проекта “Любителски театър в Балкана” три авторски спектакъла засягат актуални за деца, младежи и възрастни теми, свързани с нашите съвременни морални ценности, като нашето израстване, взаимоотношенията ни с нашето бъдеще, мястото на индивида в обществото, вярата и важността на семейството, като всички тези теми съвпадат с целите на сдружението. Проекта цели да повиши достъпа до театрални спектакли и творческо образование в региона на Балканските общини Троян и Априлци. Интересен проект на развиваща се и амбициозна театрална школа, насочена към съвременни теми и сценични форми. Включва създаването на три авторски спектакъла с младежи между 10-18-годишна възраст и тяхното разпространение в няколко населени места в община Априлци. Той спомага за творческото и личностното развиване на участниците в него и за достъпа до култура в района. Коректно представен проект и бюджет, отговаря на целите и приоритетите на програмата. Проектът е одобрен за финансиране.
LI159-9 Арт Наив Капана ООД Любителско изобразително изкуство - онлайн обучение и изложба България 01.12.2021 - 31.07.2022 14990 14990 0 Проектът предвижда съзавана на серия онлайн уроци по наивистично изобразително изкуство и организация на изложба, включваща творби на артисти-любители, участници в обучението Организацията не доказва опит в работата с артисти-любители. Проектът не представя убедително намерението на кандидата да работи активно с тази целева група, както и да популяризира наивистичното изкуство сред любители. Препоръчваме на кандидата да се насочи към програми на НФК като"Публики". Проектът не се предлага за финансиране.
LI159-90 Народно читалище "Пробуда 1929" Читалище Популяризиране на автентични странджански народни песни България, Бургас 01.12.2021 - 30.11.2022 14800,00 14800,00 14800 Фолклорна група Дъбравка към НЧ Пробуда1929-с.Извор е създадена през м.март 2004г.Групата има множество участия и награди от регионални,национални и международни фестивали.Художественият ръководител на състава-Донка Грудева е певица от професионален фолклорен ансамбъл Странджа-гр.Бургас.Целта на настоящия проект е да възроди и популяризира автентични странджански народни песни чрез създаване на албум и неговото представяне на концерт, както и привличане на млади хора към дейността на групата. Проектът е лаконично, но коректно представен, неговото качество се гарантира от богатия опит на художествения ръководител на състава, който поддържа успешна дейност. Проектът ще съдейства за нейното надграждане, популяризиране и привличане на нови участници посредством издаване на албум и концерт на живо. Реалистичен бюджет. Проектът е одобрен за финансиране.
LI159-91 Сдружение "ИСТИНАРИ" Сдружение По пътя на Духа в Странджа - сезонни форуми за любителско изкуство и културно наследство България, Общ. Царево и Общ. Малко Търново, гр. Царево 01.12.2021 - 30.11.2022 25000,00 20000,00 0 По пътя на Духа в Странджа е идеен проект за създаването на поредица от сезонни форуми, целящи представянето на културното наследство и любителското изкуство като метод за повишаване на жизнеността и творческия потенциал. Проектът предвижда четири форума, по един за всеки сезон, в различни точки на Странджа. Основните средства, които ще използваме включват музикални вибрационни инструменти, поезия, арт терапия, възстановка на древни ритуали и местни обичаи. Интересен проект, но липсва конкретна информация за отделните дейности, които предвижда всеки от четирите форума, кои любителски изкуства адресира и какви участници включва. От подадената твърде обща информация е трудно да се прецени до каква степен отговаря на целите и приоритите на програмата, като изпъква силен туристически аспект. Твърде общ и неаргументиран през дейностите и условията за тяхната реализация бюджет. Към него липсва документ за съфинансиране. Проектът не е одобрен за финансиране.
LI159-92 Арт Фондация Башар Рахал Фондация Новото робство София 01.11.2021 - 30.11.2022 31250 25000 0 Пиесата разказва за приключенията и нещастията на група образовани младежи, работещи в кол център в северен Лондон.„Новото робство“ е комедийна драма за това да бъдеш млад, да работиш на неблагодарна служба, да живееш с дългове, и всички онези забавни и тъжни неща, до които прибягваш, за да се справиш с действителността. Историята е за модерната работна ръка – децата на Новото робство, техните надежди, тяхната реалност. Проектът цели поставянето на съвременен англоезичен текст с участници в любителска театрална школа. Липсва информация за автора на текста и за уреждане на авторските права за превод и поставяне, което излага проекта на риск. Липсва информация за броя на участниците. Завишен и небалансиран бюджет. Проектът не е одобрен за финансиране.
LI159-93 Акцент - ДД ООД ТРАДИЦИЯ, РАДОСТ, ДВИЖЕНИЕ , ВЪРХУТОВА АКЦЕНТИРАМЕ НИЕ! София, България 01.01.2022 - 01.11.2022 14300,00 14300,00 0 Със създаването на този проект имаме за цел да създадем група за сценични танци, като се стремим да ги провокираме и да събудим желание у тях да се върнат отново в залата, както и да привлечем нови любители на танцовото изкуство. Желаем да докоснем нашите съмишленици до магията на сценичния танцов фолклор, като поставим ярки образци на танцовото ни фолклорно изкуство, което те ще могат да представят като разработен сценичен фолклор на фестивали, събори и концерти. Твърде неясно представен проект, от който не става ясно неговото съдържание, как ще постигне заявените цели и към какви целеви групи се насочва. Дейностите са описани телеграфно в График, което не е достатъчно да се добие приедстава за тях. Затова и не може да се прецени и реалистичността на бюджета. Проектът не е одобрен за финансиране.
LI159-94 МУЗИКАЛНА РАБОТИЛНИЦА ЕООД Албум Вокална Група Мики Маус на 10 години България, София 01.12.2021 - 15.04.2022 14860 14860 0 Проектът „Албум „Вокална Група Мики Маус на 10 години“ цели създаването на музикален албум с авторски детски песни. Пролетта на 2022 г. Вокална Група „Мики Маус“ навършва 10 години. По този случай бихме искали да създадем и реализираме албум с 10 авторски детски песни, за да отбележим този празник. Основна цел на проекта е да популяризира творчеството на Вокална Група „Мики Маус“ сред детската аудитория и да привлече нови малки почитатели. Проектът включва участници в детска вокална група в създаване на музикален албум с нови песни. Безспорно групата е утвърдена, с опитни и признати педагози, но проблемът е, че това се превръща в албум единствено на един автор и композитор на песни, към когото са насочени различните творчески хонорари. Това прави обхватът му твърде ограничен и не се вписва в приоритетите на програмата. Проектът може да се насочи към програма Творчески инициативи. Проектът не е одобрен за финансиране.
LI159-95 Музикекспорт ЕООД Виртуално музикално училище Онлайн и Музикална къща Джубокс 05.04.2022 - 31.10.2022 24347 19507 19507 „Виртуално музикално училище“е насочен към любителското музициране и цели да подпомогне обучението и самоподготовката на любители-изпълнители от всяка възраст в онлайн-среда.Проектът е пряко свързан,развива и надгражда основната дейност на музикална къща„Джубокс“-обучение по музика и предвижда създаването на видео-курсове по 5 музикални дисциплини от професионални преподаватели за начинаещи музиканти,както и насърчаване на любителското музициране чрез активна реклама и съпътсващи събития. Много необходим и иновативен проект, със стабилен екип зад него. Изцяло насочен към любителска аудитория, той ще допринесе за разпространението на качествено образователно онлайн съдържание по отделни инструменти и солфеж. Проектът се вписва в дългосрочни стратегически цели на организацията. Добре разписан, с прецизно аргументиран бюджет и приложени оферти за закупуване и наем на техника и услуги, свързани със заснемане на видеата и постпродукция. Отговаря на параметрите на програмата. Проектът е одобрен за финансиране.
LI159-96 НЧ "Пробуда - 1928 Читалище "Живият театър в дигитален ракурс" България, гр. Каспичан 01.12.2021 - 30.11.2022 14911,50 14911,50 14911,5 Проектът представя форма, интегрираща претворяването на творческия процес по създаването на живия сценичен продукт и неговия дигитален образ. Разгледани си два паралелни процеса при създаването на един продукт от сценичните визуални изкуства - процес на времево обусловен физически артистично-експресивно представен сценичен наратив и вторият процес - дигитално интерпретиран ракурс на вече реализирана творческа идея, която е с разширена граница на достъпност през т.н. виртуален свят. Проектът е изключитено интересен и модерен, и прави чест на читалище в малък български град, че ориентира своята дейност към новите технологии и тенденции в създаването и представянето на един сценичен продукт. Проектът предвижда обогатяване на дигиталната база от културни продукти на организацията и включването на дигиталния подход в създаването на сценичен продукт, чрез интегриране с класическия подход. Важното в случая е, че това не е първият подобен проект, реализиран от органзиацията, в който се използват двата паралелни процеса в творческата работа. Препоръката е при разработване на следващ проект, описанието му да включва повече конкретика и аргументи за сметка на твърде много теоритизиране. Проектът се финанисра с пълния размер на исканата сума.
LI159-97 Роял Денс ЕООД ООД Детски танцов спектакъл "Принцеса Анастасия" България, София 01.12.2021 - 04.06.2022 24910,54 19905,54 19905,54 Детски танцов спектакъл, който преразказва историята на принцеса Анастасия от руската династия Романови. Спектакъла се изпълнява предимно от деца и младежи, като в него ще се включат и малка част от техните родители. Ще бъде изнесен на голяма сцена пред широка публика. Целта на този балетен спектакъл е да достигне до по-голяма част от подрастващите с което искаме да засилим техния интерес, желание и вдъхновение за танц - култура - изкуство. Кандидатът има богат опит в работата с артисти - любители и усепшно реализирани творчески проекти. Екипът от професионалисти, с които балетната школа работи, са гарант за качеството на творческата дейност, както и за привличане на бъдещи любители. Кандидатурата е подготвена добре, има приложени оферти, писма за партньорство, документ за уредени авторски права. Проектът се предлага за финансиране.
LI159-98 ФК Плетеница ЕООД ЕООД Мъжка сватба - Ергенска България-Велико Търново 01.11.2021 - 30.09.2022 26293,20 20000,00 0 Проучване на обичай типичен за област Велико Търново на име Мъжка сватба-Ергенска. Създаване на музикално танцов спектакал базиран на проучването. Проектът не се предлага за финансиране с решение на Управителния съвет на НФК.
LI159-99 Фондация "Таласъмче Арт" Фондация В царството на мюзикъла - Юбилеен спектакъл 30 години ДВТФ Таласъмче България, София 01.12.2021 - 30.11.2022 29580 23460 18000 Спектакълът се фокусира върху приемственост между поколенията. Възпитаници на ДВТФ Таласъмче от няколко поколения представят постиженията на Формацията чрез съчетаване на музика, танц и театър. В основата на този разказ са фрагменти от сценични произведения, поставяни във времето от Формацията и откъси от мюзикъли, станали световна класика. Проектът е много добре написан и говори за сериозния опит на неговия автор и на цялата организация. Идеята за приемствеността и за срещата на няколко поколения от възпитаниците на формацията на сцената е прекрасна. Предвид насочеността на настоящата програма на НФК към любителското изкуство, прави впечатление факта, че въпросната формация се е изявявала почти само на професионални сцени, т.е. сцени на професионални театри. По отношение на бюджета притеснителна изглежда огромната сума за наем на сцената на Националната опера. След като планираният спектакъл ще бъде направен по вече създадени музикални произведения, как да си обясним хонорара от 2000 лв. за композитор? Бюджетът би следвало да претърпи сериозна редукция. Проектът се финансира в размер на 75% от исканата сума,