МОБИЛНОСТ 1'22 / МОБИЛНОСТ

срок за кандидатстване: 08.04.2022 (15:00) - 12.05.2022 (15:00)

Допустими кандидати: Физически и юридически лица

изтегли Условия

Програма за финансиране на пътуване до събитие, в което кандидатът ще вземе участие, както и пътуване на чуждестранни артисти, които ще вземат участие в събитие, организирано от кандидата.

Входящ номер Име на кандидата Име на проекта Място на реализация Срок за реализация Общ бюджет (лева) Искана сума от НФК (лева) Отпусната сума (лева) Кратко описание Мотивация
MOB2022-1 Иван Иванов Иванов Примерен проект София, България 11.05.2022 - 24.06.2022 1000,10 500,10 0 Описание на проекта
MOB2022-10 Росен Карамфилов Станоев Against all odds България, Варна, Русе, Севлиево 04.08.2022 - 28.10.2022 19910,00 14920,00 0 Against all odds е гостуваща изложба която ще направи през 2022 г. 3 гостувания - Варна, Русе и Севлиево. Ако проекта през 2022 г' е успешен през 2023 г. планираме 10 гостувания в страната и чужбина. Кандидатът има опит в организирането на изложби, като самият той е и художник. Целите на кандидатурата - запознаване на местната сцена с активни и интересни български творци в полето на визуалните изкуства е декларирана по-скоро, отколкото ясно мотивирана. Гостуването на подобна мащабна групова изложба ще е събитие в културния календар на градовете, но от проекта е неясно какво налага пътуването на всички автори и то за повече от едно денонощие. Освен коктейл, не е предвидена някаква форма на срещи-разговори с публиката, работилници или друг форум. Проектът не се предлага за финансова подкрепа.
MOB2022-100 БЪЛГАРСКИ ЕКСПЕРТИ ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ Сдружение От Черно море до Охрид: варненската детска хорова традиция като мост на приятелството Северна Македония, Охрид 24.08.2022 - 30.08.2022 15034,92 14700,12 0 70-тата годишнина на Детски хор Добри Христов ще започне с участие в престижния Международен хоров конкурс в Охрид. На фона на обществените настроения ще разкрием силата на хоровото изкуство да обединява и сприятелява певци от различни етноси и възрасти. Един от най-добрите детски хорове у нас влиза в специалната селекция на европейски хорове и ще представи многогласни произведения от български, македонски и западноевропейски композитори, популяризирайки българското детско хорово изкуство. Съгласно записаното в условията на програмата и чл. 33, ал. 3 от ЗЗРК За получаване на средства от фонда могат да кандидатстват всички културни организации, включително и организации с нестопанска цел, както и отделни културни дейци. Организацията не отговаря на определението на пар. 1, т. 3 от Допълнителните разпоредби на Закона за закрила и развитие на културата: Културна организация" е структура, създадена съгласно чл. 4, ал. 1 или учредена съгласно чл. 10, ал. 1, т. 1 и 2, чийто предмет на дейност е създаването, разпространението и опазването на културни ценности в областта на театъра, музиката, киното, аудиовизията, литературата, художествения превод, танца, цирка, пластичните изкуства, архитектурата, дизайна, фолклора, включително опазването на културно-историческото наследство. Организацията е с вписани цели: 1. Утвърждаване ценностите на свободата, равенството,справедливосгта,човешкото развитие,високото качество на живот и националната идентичност на всеки български гражданин. 2. Гарантирана възможност за работа на всеки, безплатно здравеопазване за социално слабите български граждани, достойни условия за живот на пенсионерите и инвалидите. 3. Създаване на условия за успешно образование, развитие и реализация на младите хора в България. 4. Осигуряване на възможност за ускорено икономическо и устойчиво развитие на Република България. 5. Постигане на икономически стабилитет чрез създаването на механизми за развитието на малкия и среден бизнес. 6. Стимулиране на предприемачеството и подобряване на инвестиционната среда; 7. Създаване на устойчива среда в България и план за привличане на преки чуждестранни инвестиции, които да подсигурят разкриване на нови работни места и стимулирането на трансфера на технологии, управленски и организационни знания. Организацията не е допустим кандидат по програма "Мобилност".
MOB2022-101 Вероника Михайлова Тодорова-Лаковски JAM ON THE RIVER - Четвърто издание на международния фестивал на музиката и изкуствата, с.Дебнево, 2022 България, обл.Ловеч, общ.Троян, с.Дебнево, местност Лъка 12.08.2022 - 13.08.2022 3118,80 3000,00 0 Международен фестивал на музиката и изкуствата JAM ON THE RIVER ще осъществи четвърто издание на 12-13.08.2022 г. отново по идея,организация и с участието на световноизвестната млада българска музикант-акордеонистка Вероника Тодорова,която всяка година сред чудната природа на родното с.Дебнево в Балкана събира известни и млади български и чужди творци и музиканти пред многобройна публика да представят на живо изпълнения като традиционна програма или импровизирайки в различни жанрове и стилове. Кандидатът има богат професионален опит в областта на музиката. В проекта се предвижда изграждането на партньорства, но необходимостта от участието на чуждестранните артисти, както и тяхната основна роля в културното разнообразие на фестивалната програма, не е достатъчно добре аргументирана. Липсва по-подробно описание на артистичното съдържание, което ще бъде представено по време на фестивала. Бюджетът е придружен от всички необходими оферти, удостоверяващи неговата истинност. Проектът не се предлага за финансиране.
MOB2022-102 Национален военноисторически музей Културен институт Временна изложба Войните на Балканите през погледа на художниците Полша, Варшава 13.09.2022 - 13.10.2022 15148,37 11985,66 0 Между 13 септември и 13 октомври, в Български културен институт - Варшава, картини на утвърдени имена от българската живопис и някои от редките запазени фотоси от ранния 20ти век от фондовете на Националния военноисторически музей ще пренесат полската публика в атмосферата на въжделенията, патоса, размишленията и тревогите, дефинирали войните, разтърсвали Балканите в началото на 20ти век. Кандидатстващата организация е национален музей и ключова институция за опазването на културното наследство. Пътуването ще позволи да се реализира важно кулутрно събитие, което както да допринесе за българската история и изкуствознание, така и за представането на българска култура в чужбина и ангажиране на българите, живеещи в чужбина. Апликацията не се отличава с нов принос към международните отношения или със създаване на нови професионални контакти, мрежи и др. Заложени са недопустими разходи. Не е аргументирано защо се предвижда толкова голям пътуващ екип транспорт със служебни автомобили вместо транспортиране на произведенията с професионална спедиторска фирма. Проектът не се предлага за финансиране.
MOB2022-103 ФОРХЕНД ЕООД ЕООД Концерт на световно известния германски китарист Проф. Герхард Райхенбах съвместно с мандолинен квинтет Сезони в цикъла от концерти Музикални вторници София, България 10.10.2022 - 11.10.2022 797,96 797,96 0 Планираното събитие е концерт на световно известния германски китарист Проф. Герхард Райхенбах съвместно с мандолинен квинтет „Сезони“ – изтъкнат представител на мандолинно-китарното изкуство в България в цикъла от концерти „Музикални вторници в Биад“. Концертът е предвиден да се състои на 11 октомври 2022 г. Планираното събитие е концерт на световно известния германски китарист проф. Герхард Райхенбах съвместно с мандолинен квинтет „Сезони“ – изтъкнат представител на мандолинно-китарното изкуство в България. Проектът не предоставя по-подробна и конкретна инфромация за предвидените събития и резултатите от тях. От разменената кореспонденция с германския китарист е видно, че музикантът има интерес към участие в концерта, но липсва категорично потвърждение от негова страна. Разходите за пътуване и настаняване са във високия клас, което не е обосновано в проектното предложение. Проектът не се предлага за финансиране.
MOB2022-104 Светослава Георгиева Георгиева Рентгенография на латиноамериканското и европейското сърце гр. Варна 15.07.2022 - 10.08.2022 2995,24 2995,24 0 Изложбата “Рентгенография на латиноамериканското и европейското сърце” X-rays of the Latin-american and Еuropean heart е един колаборативен проект на Сандра Канеса Салвадор/САЩ и Светослава Георгиева България, която ще се реализира от НПО Аз съм Варна” и фондация Под един покрив и който представя чрез една съвременна визуална форма едни близки артистични виждания и търсения на артисти от два различни континента. Авторките са професионалисти в областта на абстрактната живопис и акварела. Предложението е интересно, но му липсва достатъчно иновативност, която да го утвърди като необходимо събитие за културния живот във Варна. Притеснителна е липсата на писмо за участие от едната авторка, както и писмо за подкрепа от галерийното пространство. Де факто две организации се явяват организатори, а липсват приложения за тях и писма за подкрепа. Това поставя под съмнение както реализацията на проекта, така и възможностите за задълбочаване на партньорствата. Липсва оферта за път, което възпрепятства оценката на бюджета. Проектът не се предлага за финансова подкрепа.
MOB2022-105 НЧ"Пробуда-1932 " Читалище Различното ни обединява с.Цонево, п.к. 9261, общ. Дългопол 01.07.2022 - 31.10.2022 14989,74 14989,74 0 Групата е създадена през 1965г. и изпълнява обработен фолклор. От 23 до 27.08.2022 ще участваме на Международен фестивал Света и децата за мир, от поредицата фестивали Разпилени бисери, който ще се проведе в Истанбул, Турция. Ще покажем красотата на българските носии и хубавата българска песен. Нашето участие ще допринесе за изграждането на нови партньорства с други самодейци, и обмен на добри практики в областта на обработения фолклор. Съставът има дългогодишен опит в посочената сфера на дейност, както и множество селекции и отличия от различни форуми. Препоръчва се кандидатът да представи по-обстойно информация за членовете на екипа и професионалното им развитие. Липсва посочване на критериите за селекция на кандидата, както и условията, при които е организиран фестивалът. Липсва подробна информация за предстоящото събитие - представители, конкуренция, жури и отличия. Това затруднява преценката за статут на организираното мероприятие и включването на кандидата в него. Кандидатурата не успява да убеди в значимостта на форума и съответност на самото участие и как то ще допринесе не само за развитието на участниците, но и за културната среда като цяло. Проектът не се предлага за финансиране.
MOB2022-106 НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ПРОБУДА-1926" - ГОРНА БАНЯ Читалище Стъпки в морето Испания, Коста Брава 28.06.2022 - 03.07.2022 14940 14940 0 Културното събитие е Mеждународен ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ в гр. Lloret de mar, Испания – единадесето издание. То ще се проведе след двегодишно прекъсване, наложило се заради Ковид пандемията. Темата на фестивала е „Магията на Испания, представена чрез испанския фолклор, традиции и обичаи“. Целта на фестивала е „Обогатяване и интернационализиране на културната среда в регион Lloret de mar, за утвърждаването му като международен културен център“. Кандидатът е заявил богата биография и множество реализирани проекти през годините. Ролята на организатора в развитието на ансамбъла не е изчерпателно описана. Очерани са параметрите на културното мероприятие, но са пренебрегнати ползите му върху развитието на кандидатстващата организация, както и ролята на представянето на българската култура сред чуждестранната аудитория. Културният обмен би обогатил участниците, но не е изведено по какъв начин това би се отразило при последващата им творческа дейност. Бюджетът е съобразен с предоставените допълнителни документи и оферти. Проектът не се предлага за финансиране.
MOB2022-107 Мирян Иванов Колев Мирян Колев на MUSIC AND PERFORMNIG ARTS FESTIVAL FOR THE SECRET TEMPLE Южна Корея, Гурие-Гу 29.09.2022 - 03.10.2022 2356,87 2356,86 2356 MUSIC AND PERFORMNIG ARTS FESTIVAL FOR THE SECRET TEMPLE е пилотно издание на фестивал за изкуства, организиран от Окръжният Съвет на Окръг Гурие, Южна Корея, в сътрудничество с организацията Sonic Islands, и артистичен директор Мин Ким. Фестивалът ще се проведе в будисткият храм CHEONEUN-SA. Целта на фестивалът е да представи духовната страна на музиката и изкуството, като съчетае съвременни форми на изкуство с традиционни такива в една традиционна и свещена за Южна Корея среда. Кандидатът има опит в областта на експерименталната музика, както и със сцената й в Южна Корея. Пътуването ще обогати опита и контактите на музиканта в специализираната му сфера на интерес. Участието във фестивала ще допринесе за развитието на артиста. Участието дава възможност за задълбочаване на познанията на кандидата в културни практики, различни от европейските, които обаче биха могли да бъдат пренесени в местната културна среда. Бюджетът е коректно разписан, приложени са необходимите оферти и документи. Проектът се предлага за финансиране със сумата 2356 лева.
MOB2022-108 Ансамбъл за народни песни и танци "Одесос" при ОД на МВР -Варна Сдружение Традиционното българско изкуство в Люблинското войводство - Полша Полша 07.07.2022 - 15.07.2022 10450 7450 0 Участие в международен фолклорен фестивал по покана на Република Полша. От 08 до 14.07.2022 град Люблин. "Кандидатът има практика в областта на съхраняване и популяризиране на българския фолклор. Ансамбълът е носител на награди в страната и чужбина. Кандидатът е получил покана за предвиденото по проекта участие. Целите, мотивацията и очакваните резултати са представени схематично. Бюджетната матрица не е попълнена и сумата се разминава с исканата. Проектът не се предлага за финансиране. "
MOB2022-109 Богдан Венеславов Иванов Турне на Изток-Запад в Канада Канада 18.09.2022 - 08.10.2022 72274,13 14999,77 14,999.00 Изток-Запад е проект за културен обмен между Канада и България във формата на серия концерти и образователни уъркшопове, който изследва взаимовръзките между фолклора на двете страни в контекста на съвременната класическа музика. Проектът е частично подкрепен от Канадския съвет за изкуства и чрез настоящата кандидатура по програма Мобилност цели да осигури пътни разноски на българската част от екипа. Кандидатът и групата, която представлява са професионалисти в областта си и имат значителна концертна дейност. Имат опит в осъществяването на международни проекти и сътрудничества. Проектът има спечелено финансиране от Канадски донор, покриващо основните разходи за осъществяването му, което дава увереност, че дейностите ще бъдат реализирани в тяхната цялост. Изпълнението на заложените дейности ще допринесе за достигането до широка публика и разшриряването на професионалната мрежа на кандидатите. Бюджетът е коректен, представени са всички необходими документи, сумите в него са реалистични и необходими за осъществавнето на дейностите. Проектът се предлага за финансиране в пълен размер.
MOB2022-11 Мелади МП ЕООД ЕООД Участие в международен танцов конкурс Вълшебен свят България, Хасково 17.06.2022 - 20.06.2022 15150 15000 0 Включването на участниците от школата - 77 участника в международен танцов конкурс Вълшебен свят предоставя възможност за представяне пред публика и жури на заучените от децата хореографии, за получаване на стипендии за обучение в различни танцови училища, което обогатява познанията им и допринася за последващото им професионално развитие. Участниците съпоставят нивото си с другите школи от страната и чужбина като това допринася за подобряване и развитие на танцовото изкуство в град Варна. Кандидатът има богат опит в обучението на деца и младежи в сферата на танцовото изкуство. Въпреки че форумът е авторитетен, кандидатът не е аргументирал достатъчно добре необходимостта от участието на всички включени в групата. Също така от участниците се изисква такса участие, което поставя под въпрос процесът на селекция за форума. В предоставените документи от организатора на събитието не са посочени финансовите параметри за участие във фестивала. Проектът не се предлага за финансиране.
MOB2022-110 Борис Яворов Узунов Участие в Colorado College Summer Music Festival, САЩ Колорадо спрингс, САЩ 04.06.2022 - 25.06.2022 2918 1918 0 Участие в летeн музикален фестивал, организиран от Колорадо колидж, САЩ - един от най-престижните фестивали в САЩ с близо 40 годишна история, с основен акцент върху камерната музика и оркестрови изпълнения. Този фестивал предоставя възможност за изграждане на контакти между млади музиканти от цял свят, развитие на техния талант, среща с водещи преподаватели и световни имена в сферата на класическата музика. Кандидатът е млад и амбициозен музикант, който е в началото на кариерата си и форуми като предложеният са важен принос за професионално развитие и създаване на мрежа, контакти, постигане на видимост сред професионална и широка публика. Проектното предложение е представено добре, като е изведена ползата за кандидата от участието му в резиденцията. Дейностите по проекта вече са започнали. Проектът не се предлага за финансиране.
MOB2022-111 Смарти пентс шуутър ООД Участие в престижното международно обучение за продуценти на документални филми EURODOC Франция, Hauts-de-France 01.10.2022 - 09.10.2022 2897,31 2897,31 0 Програмата за международно обучение EURODOC е насочена към продуценти на документални филми, които искат да работят успешно на международно ниво и да пренесат в родната си страна най-новите практики от световната киноиндустрия. Обучението предоставя възможност на 30 внимателно подбрани продуцента да развият проектите си за документални филми в среда, която стимулира творчество и обмен. Ралица Големанова, представлявайки прод. си компания Смарти пентс шуутър, е един от тези 30 продуцента. Кандидатът е сред младите и успешно развиващи се филмови продуценти в България, които насочват усилията си към популяризирането на творческата си дейност на европейско и световно ниво. Събитието - цел на настоящата кандидатура, е насочено към прякото развитие на дейноста на кандидата и професионалното й израстване. С посещението на културния симпозиум, кандидатът ще има възможност да създаде устойчиви партньорски отношения с продуценти от цял свят, които да имат дългосрочен ефект върху дейността му и след приключване на проекта. Допуснати са неточности при формирането на бюджета. Не се предлага за финансиране поради липса на средства.
MOB2022-112 Арте Урбана Колектив Сдружение Как да се превърнеш в Айнщайн за един час на фестивала MigrActions в Париж Париж, Франция 04.07.2022 - 07.07.2022 2673,88 2673,88 2 673,00 Проектът цели да осигури участието на спектакъла Как да се превърнеш в Айнщайн за един час на фестивала MigrActions, организиран от Théâtre de l'Opprimé / Театъра на потиснатите в Париж. Кандидатите изчерпателно са представили богатия си опит в областта на изкуството, като са изтъкнали освен професионалната си компетенция, но и постигнатите успехи. Проектното предложение е конкретно и добре структурирано, като ясно са изведени мотивите на кандидата за осъществяване на пътуването и възможността за развитие му извън рамките на проекта. Проектът е изцяло насочен към затвърждаване на вече създадените партньорства. Бюджетът е коректен, спрямо описаните дейности. Стойностите в бюджетната матрица са подкрепени с необходимите оферти. Проектът се предлага за финансиране със сумата 2673 лева.
MOB2022-113 Стефан Галинов Петров Турне "Автобиографията на един скенер" Бургас, Варна, Русе, Плевен, София, Стара Загора, Велико Търново, Пловдив 17.10.2022 - 24.10.2022 3597,74 3597,74 0 “Автобиографията на един скенер” тръгва на турне в най-големите български градове. Авторският мюзикъл, написан от Стефан Петров, засяга темата за търсенето на призвание и смисъл в живота, цели да стигне до колкото се може повече хора. Едно такова турне би дало възможност на проекта да се развие, да достигне нови публики и млади хора из България, а в последствие и извън границите на страната. Проектът ще бъде заснет и разпространен в училища и читалища в страната. Кандидатът е посочил множество разнообразни направления на професионалното си развитие. Проектното предложение не е разписано спрямо приоритетите на програма "Мобилност". Кандидатът е описал общи характеристики, цели и очаквани резултати отнасящи се за спектакъла, но не и мотивацията си за осъществяване на дейностите по програмата. Липсва ясна стратегия за разпространение на спектакъла. Не са предоставени документи от приемащи сцени и/или потвърдителни писма. На различни места са изброявани различни градове, като са заложени в настоящото проектно предложение 2 града, в които представлението тепърва ще реализира своята премиера. Проектът не се предлага за финансиране.
MOB2022-114 Народно читалище Васил Левски 1968 Читалище Прославяне на граовската песен България - с.Пещера /Земен/ и с.Лозенец /Царево/ 01.07.2022 - 15.09.2022 2910,00 2910,00 0 ЖФГ ,,Граово,, към НЧ ,,Васил Левски'' е група с над петдесет годишна история. Приоритетите на групата са: да се развива в областта на народният фолклор и граовската песен, да популяризира народния фолклор и граовската песен, да съхранява паметта към посочените. Чрез участието си във фестивалите: I.Фолклорен събор - конкурс сватбената обредност, с. Пещера и II. и Дъга над морето, с.Лозен, групата цели да популяризира граовската песен и фолклор. Представена е подробна информация за досегашната дейност на кандидата. В проектното предложение не се дава ясна представа за процедурата по селекция на участниците, както и тяхната значимост за обогатяването на програмата на форумите. От подадените документи не става ясно как участието на тазгодишните издания на посочените мероприятия ще надгради дейността на кандидата и постигнатите му резултати. Кандидатът не е посочил ефекта от участитето си в дългосрочен план. Бюджетът е ясно структуриран, съобразно заложените в проектното предложение дейности. Проектът не се предлага за финансиране.
MOB2022-115 Сдружение Академия Орфика Сдружение Фестивал Тракийски Мистерии 2022 България, Стара Загора 16.05.2022 - 31.10.2022 15000 15000 0 Фестивал Тракийски Мистерии 2022 е културно събитие включващо няколко компонента, които представят вълнуващо преживяване и потапяне в света на истинското антично изкуство. Фестивалът се състои от два централни интерактивни спектакъла – Тракийска Мистерийна Драма и Мистерия на Тракийския Херос. Те биват допълнени от няколко ателиета и лекции, които представят и за незапознатия древната тракийска концепция за изкуството, и така преживяното оставя траен отпечатък на всеки посетител Кандидатът има известен опит в сферата на организиране на фестивали. Предстои второ издание на фестивала. Много неясно описание на събитието, което прави проблемно оценяването на неговата програма, цели, потенциал за развите на местната сцена и привличане/работа с публиката. Има известна условност в поканата към кандидата и е трудно да се установи точната уговорка между организациите. Липсва информация за броя и профила на участниците и необходимостта от тяхното включане и роля в събитието. Това поражда и неяснотите в изготвения бюджет. Проектът не се предлага за финансиране.
MOB2022-116 Станимир Костадинов Стоянов Участие в 9-дневен форум към проекта "De Structura" Естония, Талин 17.07.2022 - 26.07.2022 646,46 646,46 0 De Structura е многоизмерна паневропейска инициатива, която се стреми да създаде повече възможности за младите хора в сектора на изкуството. 9-дневен форум в Талин, Естония - част от проекта De Structura. Целта на събитието е да се представят проектите, по които са работили избраните участници в De Structura, както и да се изяснят следващите стъпки от проекта. На основание чл. 6, ал. 1 и ал. 4, т. 1 и чл. 8, т. 9 от Наредба № Н-5 от 27 юни 2007 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за предоставяне на средства от Национален фонд "Култура", издадена от министъра на културата, Обн. ДВ. бр.55 от 6 Юли 2007г. проектът отпада от по-нататъшно разглеждане, тъй като не отговаря на критериите за административно съответствие и допустимост: не е представено изискуемото заявление за участие в конкурса по образец на програмата, ведно със задължителните нормативно изискуеми декларативни текстове в него, подписано от кандидата саморъчно или с валиден КЕП.
MOB2022-117 Фондация Свети Пимен Зографски-Национална художествена академия Фондация Участие на Националната художествена академия в Международния фестивал за куклен и площаден театър АРЛЕКИНО И МАРИОНЕТА в Община Созопол България, град Созопол 01.08.2022 - 12.08.2022 8566,00 8566,00 0 Международният фестивал за куклен и площаден театър АРЛЕКИНО И МАРИОНЕТА е създаден от Театрална къща Мариета и Марионета в Созопол. Съорганизатори стават Община Созопол и продуцентската компания Интернешънъл филм сървиз ЕООД. Още от първите си издания фестивалът събира в България световно-известни личности от сферата на театралното изкуство. През 2021 г. Фондация Свети Пимен Зографски – Национална художествена академия участва за първи път във фестивала – на неговото трето издание. Кандидатът има богат професионален опит в областта си. Целите на проектното предложение са постижими. Участниците в проекта ще приложат на практика наученото във висшето учебно заведение. По време на фестивала, участниците ще направят полезни контакти, които биха спомогнали бъдещата им професионална дейност. Наемът на няколко превозни средства не е добре аргументиран в проектното предложение. Проектът не се предлага за финансиране поради ограничения бюджет на програмата. Проектът се предлага за резерва.
MOB2022-118 СПЕКТРУМ МЮЗИК ООД Участие на група Spectrum Vocal Band във фестивал Singing Bridges гр. Нови Сад, Сърбия 18.07.2022 - 21.07.2022 3465,40 3465,40 3 465,00 Акапелна група Spectrum Vocal Band е с покана да бъде специален гост в престижния и мащабен международен хоров фестивал Singing Bridges, в Нови Сад, Сърбия, от 18.07 до 19.07. Вокалната формация ще изнесе един или повече концерти на сцени на открито и ще проведе свой уъркшоп с участници от фестивала, като акцентът ще е върху съчетаването на български фолклор със съвременни стилове - джаз, фънк, поп. Събитието привлича над 1000 певци - професионалисти и непрофесионалисти - от цяла Европа. Кандидатът е доказал професионализма си в сферата на акапелното пеене, като в последните години формацията отбелязва все повече активности в своята дейност. Участията са в престижни професионални форуми, както и отличията. Форумът, в който кандидатът има желание да участва, и има покана от организатора, е утвърден и категорично разпознаваем сред професионалната и по-широката публика. Престижният международен фестивал на хоровото пеене в разгърнат петдневен формат привлича изкушена публика и много професионалисти. Това участие ще надгради опита на акапелната формация "Спектрум". Петдневният формат на фестивала дава много възможности за срещи с потенциални партньори, за договаряне на бъдещи участия и съвместни проекти. Освен самостоятелен концерт, групата е поканена да води и свой уъркшоп в рамките на фестивала. Бюджетът е реалистичен и мотивиран. Проектът се предлага за финансова подкрепа със сума от 3465 лева.
MOB2022-119 Мостове-Източноевропейски форум за диалог ООД Drammen Sacred Music Festival- FAITH Норвегия, Драмен 15.09.2022 - 26.09.2022 10981,85 10981,85 6 810,00 Фестивала за сакрална музика в Драмен е с 12 годишна история и богат опит. Партньорството между сдружение Мостове и организация Драмен Сакред стартира преди 3 години, с идея и желание от двете страни да поставим стабилни основи и изградим устойчиво партньорство в сферата на сакралната музика и междукултурното сътрудничество. Екип на Мостове, заедно с гайдари с певица от Еподай ще вземат участие в три от фестивалните дни: откриването на 17.09, камерен концерт на 18.09. и екипни работни разговори. Проектът е за участие на кандидата във фестивала за сакрална музика в Драмен, Норвегия. Партньорството между кандидата и организатора на фестивала има тригодишна история. Очакването е междукултурното сътрудничество да продължи и да се разгрърне в нови проекти. По време на събитието партньорите ще обсъдят възможността фестивалът да има издание и в България/Пловдив през 2023г. В проектното предложение са включени трима души за водене на партньорските разговори, като броят им не е обоснован от кандидата. Проектът се предлага за финансиране с редукция, като групата следва да включва четиримата музиканти и един мениджър. Съкращава се и сумата за КОВИД тест. Проектът се предлага за финансова подкрепа със сумата 6810 лева.
MOB2022-12 EВРОПЕЙСКА МУЗИКАЛНА АКАДЕМИЯ Фондация Мобилност жури за Международен флейтов конкурс - седмо издание България Варна 26.10.2022 - 31.10.2022 4809,55 4809,55 0 Седмото издание на „Международен флейтов конкурс“ 22/Варна затвърждава нашата основна мисия да докажем, че България и градът ни имат своето заслужено място на световната културна карта, особено когато това подкрепя млади артисти. Конкурсът е единственият по рода си музикален форум в България. За наша радост в журито пристигнат професори от най-висок ранг, което е показател за оценката на събитието. Разпространяване на българска музика по света е цел, която изпълняваме с гордост и успешно. Представената от ръководителя на проекта биография не дава ясна представа за професионалната квалификация и постижения на кандидата. Кандидатът не е попълнил коректно изискуемите документи. Кандидатът не е описал значението на международното жури за събитието, както и ползите за участниците в конкурса. Липсва обосновка на предвидените разходи за летищни трансфери. Включени са недопустими разходи. Проектът не се предлага за финансиране.
MOB2022-120 Цвете Василева Янева За големи и за малки Исландия, Рейкявик 02.07.2022 - 10.07.2022 4313,26 3000 0 IX Световен Конгрес на IDEA - International Drama /Theatre & Education Association - Драма за всички – за големи и за малки. Честването на драмата в променящия се свят, ще се проведе в Рейкявик, Исландия, между 4 и 8 юли, 2022 г. Кандидатът е утвърден професионалист в областта си. Пътуването е добре обосновано и е представена убедително неговата необходимост. Форумът е престижен и професионален и ще допринесе за развитието на кандидата. Проектът предвижда запознаване с добри практики от цял свят. Бюджетът е целесъобразен, но липсва покана от приемащата страна, което поставя под въпрос изграждането на заложените партньорства. Не се предлага за финансиране.
MOB2022-121 Литъл Уинг Пръдакшънс ЕООД ЕООД Пътуване и участие в програма Мидпойнт Чехия, Прага и Карлови Вари 30.06.2022 - 07.07.2022 1448,93 1448,93 1 448,00 Уъркшопът за развитие на игрални филмови проекти Midpoint Feature Launch ще се състои между 30.06. и 07.07. в два града в Чехия - Прага и Карлови Вари, в рамките на Международния кинофестивал Карлови Вари. Проектът на нашето дружество You Better BE е селектиран там и сценариста и режисьор Джонатан Хайделбергер ще участва в събитието. Кандидатът е удостоверил богата биография с успешно реализирани проекти, множество селекции, участия на фестивали и отличия с международен характер. Проектът е добре структуриран и ясно обоснован, като са посочени конкретни цели за включването на кандидата в него. Проектът е насочен към дългосрочно подобряване на дейността на кандидата, чрез създаването на устойчиви международни връзки с професионалисти в киноиндустрията. Бюджетната матрица е коректно попълнена, съобразно приложените оферти и нормативната уредба. Исканото финансиране е пряко насочено към постигане на заложените в проекта дейности. Проектът се предлага за финансиране със сума от 1448 лева.
MOB2022-122 Иван Димитров Кръстев Представяне -концерт на албума Мелодия за двама на Маргарита Хранова и Иван Кръстев във Варна България Варна 20.07.2022 - 30.10.2022 5000,00 3000,00 0 Представяне на новият албум Мелодия за двама на голямата българска поп звезда Маргарита Хранова във Варна. Формата на събитието е концертно изпълнение на песните в акустична версия с пиано , струнен квартет и перкусии в емблематична зала с публика. Средствата ще послужат за самолетни билети нощувки и дневни на изпълнителиуте. Кандидатите са известни имена на българската естрада. Пътуването с цел осъществяване на концерт е рутинна практика за участниците. Липсват описание и материали за събитието и ролята на кандидата, както и аргументация на проекта. В проекта не се споменават други организации и партньори, не е посочена зала в която той ще бъде реализиран. Бюджетната таблица не е попълнена коректно. Ковид тестът не е необходим разход. Не са представени оферти за транспорт и настаняване. Проектът не се предлага за финансиране.
MOB2022-123 Сдружение Поанта Сдружение Фестивал Тракийски Мистерии 2022 България, Стара Загора, Несебър, Пловдив 16.05.2022 - 30.11.2022 15000 15000 0 Фестивал Тракийски Мистерии 2022 е културно събитие включващо няколко компонента, които представят вълнуващо преживяване и потапяне в света на истинското антично изкуство. Фестивалът се състои от два централни интерактивни спектакъла – Тракийска Мистерийна Драма и Мистерия на Тракийския Херос. Те биват допълнени от няколко ателиета и лекции, които представят и за незапознатия древната тракийска концепция за изкуството, и така преживяното оставя траен отпечатък на всеки посетител Проектът е интердисциплинарен. Интерактивни спектакли, допълнителни ателиета и лекции, които представят и за непознатия древната тракийска концепция за изкуството. Не става ясно обаче какви са познанията и интересите на кандидата конкретно в областта на хипотетичното тракийско изкуство и култура или към историческите въстановки и тематични туристическо-културни фестивали и събития. Кандидатите за мобилност, доколкото се вижда от подадените биографии, имат професионално образование в сферата на изкуствата и работят като обучители в школи, илюстратори и пр. Не е обосновано какво налага пътуването на толкова голям състав до трите дестинации: 3 по 2 дни и 1 ден в Пловдив. В проектното предложение липсва конкретика - каква е очакваната аудитория, какви инициативи за развитие на партньорства се преджиждат, какви потенциални партньори се очаква да се присъединят към събитието. Страницата на организатора също не дава такава информация. Разходите не са обосновани, тъй като не е ясно и не е аргументирано какво налага пътуването на толкова голям състав. Проектът не се предлага за финансиране.
MOB2022-124 НЧ"Напредък -1908г." Читалище ФОЛКЛОРНА ПАЛИТРА с.Борима, п.к. 5672, общ. Троян 01.07.2022 - 31.10.2022 14854,96 14854,96 0 През 1976г.се основава женска певческа група Боримски извори,репертоарът на групата наброява 260 песни включени в 450 участия от различни фолклорни области на България, обработен и автентичен фолклор.През 2005г. се сформира танцов състав Боримски огън, който изпълнява народни хора от различни фолклорни области.От 23 до 27.08.2022 ще участваме на Международен фестивал Света и децата за мир,9-то издание от поредицата фестивали Разпилени бисери, който ще се проведе в Истанбул, Турция. Кандидатурата не успява да убеди в значимостта на форума и съответност на самото участие и как то ще допринесе не само за развитието на участниците, но и за културната среда като цяло. Липсва посочване на критериите за селекция на кандидата, както и условията, при които е организиран фестивалът. Липсва подробна информация за предстоящото събитие - представители, конкуренция, жури и отличия. Това затруднява преценката за статут на организираното мероприятие и включването на кандидата в него. Проектът не се предлага за финансова подкрепа.
MOB2022-125 Народно читалище "Васил Левски 1901" Читалище Обичай Кукери България, Царево 23.06.2022 - 26.06.2022 9800,00 9800,00 0 Обичаят ”Камилари” е пренесен от Мала Азия през 18 вeк. Започва да се играе веднага след основаването на читалището през 1901г. Участниците са облечени във овчи кожуси,препасани със звънци и хлопки. Основната цел е популяризиране на традиционни и съвременни форми на култура и изкуство на международно и национално ниво чрез представяне на старите обичаи пред обширна публика. Кандидатът има опит в областта на фолклора, подкрепен с много награди от участия в конкурси и фестивали. Пътуването е с цел участие на фестивал, в който кандидатът заплаща такса за участие, което поставя под въпрос престижността на участието и неговата необходимост. Проектът има за цел да представи традиционна форма на изкуство в утвърден формат. От проекта не става ясно дали кандидатът е бил селектиран за фестивала. Кандидатът не е представил достатъчно убедително как участието ще допринесе за обогатяване и надграждане на досегашната му дейност. Проектът не се предлага за финансиране.
MOB2022-126 Малка Театрална Компания ООД ТУРНЕ НА ПЪТУВАЩИЯ ФЕСТИВАЛ ЛЯТНО ТЕАТРО България 21.05.2022 - 30.09.2022 12860,05 12860,05 0 Проектът цели да осигури подкрепа за пътните разходи на участващите трупи и артисти в пътуващия фестивал ЛЯТНО ТЕАТРО. Фестивалът се случва за втора поредна година. Неговата мисия е да развива публиките в по-малките населени места, като предлага качествени творчески продукти в крак със съвременните тенденции. Фестивалът е с безплатен достъп и се реализира с подкрепата на 16 общини и НФ КУЛТУРА. Участват 2 театрални компании, четирима индивидуални артисти, местни формации и таланти. Компанията и нейните членове имат богат професионален опит в областта на кукления театър, както и в организацията и съзадаването на културни проекти. Организаторите привличат местните администрации като партньори в проекта, както и ангажират местните общности, което допринася за създаването на партньорства и утвърждаването на добри практики за работа между независими артисти и местни администрации. Бюджетът е коректен и съобрасен с актуалните цени на пазара. По-голямата част от проектните дейности са приключили към момента на оценка на кандидатурата, поради което при одобряване на проекта финансирането не би представлявало финансово подпомагане на бъдещо събитие, съгласно принципа на работа на НФК, а обезщетяване на вече осъществени разходи за вече осъществени дейности. Посоченото обстоятелство противоречи на принципа на работа на фонда за подпомагане на осъществяване на проекти, а не заплащане на разноски по отминали дейности. Проектът не се предлага за финансиране.
MOB2022-127 ХРИСТО БОТЕВ-1959 Читалище На Фокус свети Клауд - 39200 ФРАНЦИЯ 15.10.2022 - 22.10.2022 8230,31 8230,31 0 НА ФОКУС“ е името на проекта, имащ за цел да представи през погледа на любителската фотография изложба на тема „ СЪДБА НА БЕЖАНЕЦ“. Тя ще покаже ежедневната грижа за живота им в гр. Плевен и ефективното спазване на правата и основните свободи на мигранта - бежанец, за изграждането на един по-сигурен, справедлив и безопасен свят- за тях, нас и децата ни. Другият фокус е към творческите школи на НЧ„Хр. Ботев-1959“ – Плевен. Предвидени участия в Плевен и община Свети Клауд –Франция. Авторът е любител, а предложената изява е първа публична за него. Не е съвсем ясен ангажиментът на читалището - вероятно става дума за възпитаник на школата по любителска фотография. Безспорно, едно пътуване би обогатило и вдъхновило творчеството на всекиго, но от проектопредложението не става ясно защо е избрано това населено място във Франция, близо до границата със Швейцария, нито какво е взаимодействието между фотографиите на бежанци и читалищните самодейци. Бъдещите партньорства са по-скоро пожелателни, отколкото конкретно формулирани като цел на пътуването. Де факто изложбата може да се състои и без непременното присъствие на автора. Проектопредложението не предвижда някакви специални изяви, изискващи лично присъствие. Стойностите в бюджета са реалистични, но има неясноти по отношение на бройката билети, посочен е съпътстващ екип, но в Приложение 1А той не е посочен. Проектът се занимава със значима и актуална тема, но кандидатурата има слабости в представянето на концепцията и изясняването на отношенията и избора на партньорите. Проектът не се предлага за финансиране
MOB2022-128 Климент Василев Климентов Участие на хор Ирина Щиглич на международен фестивал в Испания Испания 01.08.2022 - 31.10.2022 18446,25 15000 0 Участие на хор Ирина Щиглич във международен хоров фестивал в Испания през октомври 22 Кандидатът има голям опит в областта на хоровото изкуство. Участвал е в многобройни концерти, в партньорски проекти, получавал е престижни награди. Фестивалът е утвърден форум, на който присъстват хорове от цял свят. Специално предвидените в програмата общи активности работят за създаването на нови културни връзки и партньорства между отделните хорове и участници. Общите творчески работилници с диригенти и хористи обогатяват всеки състав с нови техники и методи за работа. Очакваните резултати са обективни. Фестивалната програма потвърждава възможността за усвояване на нови знания и умения. Липсва покана или потвърждение за участие, което е задължително условие при такъв тип кандидатури. Проектът не се предлага за финансиране.
MOB2022-129 Хор Сексагинта Приста Сдружение Транспорт и престой Фестивал Чанаккале 2022 Турция 19.07.2022 - 24.07.2022 20317,84 14950,00 9 866,00 Хор Sexaginta Prista-Bulgaria бе поканен да участва в Международен Фестивал Чанаккале 2022. Събитието е в продъжение на шест дни. Тъй-като екипът работи изцяло безвъзмездно, търсим помощ във финансирането на нашето участие. Хорът има сериозен опит в областта на хоровото изкуство, отличен е с редица награди. Участието в хоровия фестивал е по покана, а самият фестивал е със състезателен характер. Това го прави ценен елемент в развитието на хоровата формация. Събитието предвижда работилници за диригенти и срещи за работа в мрежа. В бюджета има разход за настаняване на шофьора, което е недопустим разход. Проектът се предлага за финансова подкрепа с редукция в бюджета - 9866 лева.
MOB2022-13 НЧ "Просвета-1929г." Читалище Международен фестивал за танци и песни Турски Рай- Анталия, Турция Анталия, Турция 30.09.2022 - 04.10.2022 19088,41 15000,00 0 Разпространение на фолклорната танцова традиция на България, чрез представяне на автентични български хора и танци, пред международната сцена на фестивала Турски Рай ,в четвъртия най-посещаван град в света - Анталия , Турция. Кандидатът, ръководител на състава, има, както доказан опит, така и отличия. Съставът, от своя страна, е участвал в три международни и в местни и регионални инициативи. Наградите са от национални и местни фестивали. Проектът обаче дава бегла представя за програмата на събитието и никаква за това с какво участникът ще се представи. Липсва ясна мотивация за участието и очакваните резултати от него. Този формат фестивали не предлага особени възможности за развитие на уменията на кандидатите. Събитието е по-скоро туристическа атракция с такса участие, което се заплаща от кандидата под формата на туристически пакет. Проектът не се предлага за финансиране.
MOB2022-130 Златка Ставрева Иванова Популяризиране на българското фолклорно изкуство извън границите на България гр.Истанбул, Република Турция 21.10.2022 - 25.10.2022 12610 12610 0 Пътуване на Младежка вокална група Морски перли - гр.Китен, общ.Приморско,обл.Бургас за участие в Международен танцов и музикален фестивал На Босфора - гр.Истанбул, Република Турция за представяне на българският фолклор пред чуждестранна публика, стимулиране на младите фолклорни таланти да продължават да се занимават с българска народна музика и песни. Създаване на нови приятелства, контакти в областта на фолклора на различните народи, обмяна на опит и добри практики. Канидадтът е посочил богата биография на организацията. Не са посочени годините на реализираните проекти, като би следвало да се изведат постиженията на кандидатстващата организация в настоящия й състав. Проектът дава бегла представя за целите, резултатите от пътуването и важността от участието на кандидата във форума, както и с какво той ще се представи. Фестивалната програма е по-скоро с акцент върху посещенията за забеелжителности, което напъно противоречи на целите и приоритетите не финансиращата програма. Липсва ясна мотивация за участието и очакваните резултати от него. Проектът не се предлага за финансиране.
MOB2022-131 Мартина Борисова Табакова Концерт и звукозапис на диск на трио Мартина Табакова, Зорница Иларионова, Кристиян Чернев Италия 19.09.2022 - 24.09.2022 4811,06 4811,06 4 541,00 Концерт и звукозапис на диск с произведения от Франц Шуберт /225г. от рождението/ Клавирно трио: Мартина Табакова-пиано, Зорница Иларионова-цигулка и Кристиян Чернев-виолончело. Концертът е предвиден за 20.09. в Teatro di Marcello в Рим по покана на арт. директор на международния фестивал Concerti del Tempietto.Звукозаписът на дигитален албум ще се осъществи в периода 21-24.09. в звукозаписното студио на италианския лейбъл за класическа музика OnClassical по покана на основателя на компанията От представените документи е видно, че кандидатстващото трио са професионални музиканти с ред отличия, като настоящият проект за пътуване е във връзка със спечелена награда в конкурс, изразяваща се в двудневен запис на изпълнение, което ще се реализира в Италия/Рим. Пътуването е свързано с изнасяне на концерт и звукозапис на изпълнението, като награда на конкурс, чийто финалисти са триото. Това е важен етап в развитието им като музиканти и ще има траен ефект върху кариерата им. Фестивалът, в рамките на който се изявяват участниците, датира от 1974 г. Концертното изпълнение само по себе си е ценен опит и възможност за създаване на нови контакти. В допълнение, професионалният студиен запис на изпълнението ще стане важен елемент от портфолиото на триото и ще подпомогне всякакви бъдещи контакти и потенциални партньорства. Бюджетът е реалистичен и обоснован спрямо целите на пътуването. Проектът се предлага за финансиране за сумата от 4541 лева, без разходите за КОВИД-19 тест.
MOB2022-132 Аракс Фондация Концерт на танцов състав "Марал" гр. Истанбул, Турция България, Пловдив 14.10.2022 - 16.10.2022 24372,40 15000 0 Фондация Аракс представя пред българска публика концерт на танцов състав Марал-Истанбул, Турция. Съставът е с 45 год. история и са събрали арменски младежи, представящи арменски народни танци. Представлението, предназначено за широта публика носи в себе си особената грация на арменския танц. Много не арменци биха желали да се запознаят с арменските традиции и танци представени в почти професионален формат. Концертът ще се състои на 16.10.22 г. в Пловдив в Дом на културата „Борис Христов“ Кандидатът е организация с дълогогодишен опит в работа за подкрепа на арменската общност и междукултурния обмен. Липсват конкретно заложени цели и очаквани резултати от реализацията на проектното предложение. Проектът е насочен към осъществяването на самостоятелен концерт на чуждестранен състав в България, като не са изведени ефектът и културната стойност от неговата реализация. Проектът няма дългосрочен характер за подобряване дейнсотта на кандидатстващата организация. Не е изведен потенциал за устойчивост на проекта, както и възможността за изграждане на стабилни отношения за културен обмен в бъдеще. Посочените стойности в бюджета са за четиридневен престой, при организация на еднократно събитие. Проектът не се предлага за финансова подкрепа.
MOB2022-133 Георги-Маноел Димитров Димитров Турне на спектакъла Иссън Боши 2022 България 01.09.2022 - 31.10.2022 15154,00 15000,00 12 000,00 „Турне на спектакъла Иссън Боши 2022“ е турне на независимата театрална формация „Сенджу“, което предвижда посещението на пет града в България – Пазарджик, Силистра, Дряново, Велинград и Вършец, представянето на спектакъла „Иссън Боши“ във всеки от градовете, както и провеждането на беседи и демонстрации пред местната публика. Компанията и екипът, който представлява имат професионален опит в областта си, реализирали са редица културни проекти и са получили добър отзвук. Пътуването ще предложи достъп на жителите на малки населени места до професионална театрална продукция и ще допринесе за творческото и професионално развитие на кандидата. Бюджетът е коректно попълнен и обоснован, спрямо приложените оферти. Наличен е и документ писмо за намерение за подкрепа на Община Силистра. Проектът се предлага за финансирани със редуциран бюджет, със сумата 12000 лева.
MOB2022-134 Интернешънъл Филм Сървиз ЕООД Домакинство на Международния фестивал за куклен и площаден театър АРЛЕКИНО И МАРИОНЕТА в община Созопол - четвърто издание България, гр. София, гр. Созопол и гр.Черноморец 01.08.2022 - 12.08.2022 14982,09 14982,09 0 Международният фестивал „Арлекино и Марионета“ в Созопол е театрален форум-фестивал на уличните изкуства,с широк спектър и обхват:от камерния куклен театър по дворове и градинки до мащабните парадни фестивални шествия из целия град;от ренесансовите комедии и трагедии на откритите сцени до детските творческите ателиета при морето;от традиционното българско хоро на мегдана до най-иновативните площадни прояви на творческото начало в изкуството-като шоуспектаклите на музика и светлина.Вход свободен! Kандидатът има опит в организарането на културни форуми и събития по-скоро в киното отколкото в сценичните изкуства. Не е използвана актуалната форма за биография от комплекта документи. Проектът не отговаря в пълнотта на приоритетите на програма "Мобилност". Липсва потвърждение за реализация на дейностите на територията на гр. Черноморец. Предложението е подходящо за други програми на НФК. Проектът не се предлага за финансиране.
MOB2022-135 НЧ"Св. Климент Охридски 1858 година" Читалище УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДЕН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ В ГР. МИШЛЕНИЦЕ ПОЛША Полша, Мишленице 10.07.2022 - 20.07.2022 13092 13092 0 В отговор на поканата на Полската секция на ЦИОФФ до Ансамбъл Зорница при НЧ Св Климент Охридски 1858 година се организира творчески екип, който подготви програма, съобразно изискванията на домакините и е готов да вземе участие в Международния фолклорен фестивал МАЛОПУЛСКИ ФОЛКЛОРНИ СРЕЩИ 2022 от 10и до 20и юли. За целта е организирана група от 30 човека с ръководителя на групата и шофьорите, за да бъде организирано пътуването на ансамбъла с превоз на костюми, реквизит и личен багаж.. Любителски състав със значителна концертна дейност, както е видно от приложенията. Кандидатът не е описал конкретно какви са темата и целите на фестивала, както и с какво той подпомага развитието на организацията. Кандидатът описва участниците от минали години, поради което е трудно да се оцени доколко проектът предвижда създаване на нови или задълбочаване на съществуващи партньорства. Кандидатурата е неубедителна спрямо заложените в програмата критерии и посочените разходи. Проектът не се предлага за финансиране.
MOB2022-136 НЧ"Развитие 1878" Читалище "Магията на дълбошкия обреден фолклор на международна сцена" Северна Македония.Охрид 05.05.2022 - 26.09.2022 11792,91 11792,91 0 Проектът ,в който НЧ Развитие 1878 с.Дълбоки участва има за цел да подпомогне популяризирането на българското любителско творчество на международна сцена.Да създаде нови творчески запознанства и обмен на добри практики в сферата на фолклора.Осъществените контакти на фестивала ще дадат поле за нови изяви и ще утвърдят името,визията и репертоара на представителния ансамбъл.Читалището ще допринесе за съхраняването на част от културното наследство на България. Съставът е учреден преди десетилетия, а сегашните участници са средно от пет години в състава, имали са редица участия във фолклорни фестивали. Сред изредените отличия има присъдени в последните три години, награди от мащабни фолклорни събития и др. Проектопредложението не е достатъчно убедително доколко участието е необходимо, а форумът - значим. Участието във фестивала няма конкурсен характер. Програмата е силно туристическа, като се предвижда 1 участие и шествие. Фестивалът е член на ЕАФФ, което дава известни гаранции за качество и посещаемост. Участието на международен фестивал от няколко дни предполага възможности за неформални контакти между участниците, но без предвидени целенасочени сесии за обмен този елемент е по-скоро пожелателен, отколкото реално очакван. В бюджета е включен разход за настаняване на 1 човек, който според поканата на организаторите се настанява безплатно. Проектът не се предлага за финансиране.
MOB2022-137 Мартина Стефанова Йорданова Мартина Йорданова Велико Търново/ Габрово/ Камчия 24.06.2022 - 31.10.2022 2961,20 2961,20 0 Програма Мобилност за участие в проектите на ТАМ - Бъдеще за КДК като куратор, 25.Габровско Биенале на хумора и сатирата в изкуството като директор и фестивалът Ритуъл Гадърингс като куратор на мащабна експозиция на плажа Кандидатът е куратор със солиден брой обучения и реализирани изложби както в страната, така и на муждународно ниво. Проектопредложението по програма "Мобилност" обединява три съвсем различни проекта. От подаденото предложение не е видна никаква връзка между проектите, нито какво налага осемкратно пътуване от София до В. Търново и обратно. Ролята на кандидата в събитията е по-скоро организационна, кандидастването е за регулярни командировъчни разходи, за да може кандидатът да извършва поръчаните ѝ организационни дейности. Предложените командировъчни са завишени. Проектът не е отговаря на приоритетите на програмата. Проектът не се препоръчва за финансиране.
MOB2022-138 НЧ "Светлина - 1861" Читалище Шипка фест. Фестивал на изкуствата и занаятите България, гр. Шипка 02.09.2022 - 04.09.2022 5290,42 5290,42 0 От 2 до 4 септември 2022 НЧ Светлина-1861, гр. Шипка организира за четвърта поредна година Шипка Фест - Дни на Изкуствата и занаятите с цел да обогатят културния живот в Шипка, както и да съдействат за съхранение на нематериалното културно наследство. Програмата включва музикални изпълнители - автентичен фолклор, както и етно-фюжън, демонстрации на автентични занаяти, театър, забавни игри и работилници, беседи за Шипка, отворени врати на ЕК Чирпанлиевата къща. Кандидатът има опит в сферата на културата и читалищните дейности за опазване нематериалното културно наследство. Кандидатът е изпратил покани до участниците в събитието, но не е приложил към проекта тяхното потвърждение. Участието им в събитието може само да се предполага по предоставената от кандидата програма и творческите им биографии. От проекта не става ясно каква ще бъде ролята на поканените участници и кога ще бъде тяхното участие. От бюджета не става ясно за колко души и за какво време са предвидени дневни. Горивото е коректно описано, но от проекта не е се разбира дали броят на автомобилите е оправдан. Проектът не се предлага за финансиране.
MOB2022-139 Природа и наука - 1938 г. Читалище Оро се вие, цървули се кинат 2022 г. България, с. Първомай, петричко 17.06.2022 - 19.06.2022 1812,20 1332,20 0 Представителният състав за български народни танци „Дивля“ при НЧ „Природа и наука – 1938 г.“ ще вземе участие в официалната конкурсна програма на XI-ти национален фолклорен конкурс „Оро се вие, цървули се кинат“ – 2022 г. в с. Първомай, петричко. Читалището кандидатства за покриване на разходите за транспорт, нощувки и такса за участие в конкурса. Информацията, която кандидатът е предоставил в приложенията, е оскъдна, като само са щриховани дейнсотта, успешно реализираните проекти, постиженията на организацията и членовете на екипа. Необходимо е кандидатът да включва актуална и по-подробна информация за опита си, за да агрументира възможността за коректно изпълнение на проекта. Форумът е утвърден, има конкурсна програма, голям награден фонд и широко медийно отразяване - медийни партньори са БНТ и БНР. Неонходимо е кандидатът да аргументира необходимостта от участиетио си с по-конкретна и ясна информация за заложените цели, очакваните резултати и как проектът ще надгради досегашната практика на кандидата. Концертите са целодневни, което разширява аудиторията. Липсва ясна информация за това как реализацията на проекта ще допринесе за изграждането на нови или задълбочаването на съществуващи културни връзки и партньорства. Проектът не се предлага за финансиране.
MOB2022-14 Ипостас Еоод ЕООД Гастрол на театралния спектакъл "Сладка смърт" в три града Благоевград, Пазарджик, Пловдив - България 25.09.2022 - 10.10.2022 2181 2181 0 Проектът има за цел да осъществи културен обмен и укрепване на контактите и връзките между държавните театрални институции и независимия сектор, както и подобряване на достъпа до качествени културни продукти в страната и децентрализацията на културния живот. В допълнение към това, имайки предвид, че спектакълът е изготвен от независими артисти, ще се даде възможност на артистите да бъдат забелязани от по-голяма и алтернативна аудитория. Кандидатите са млади професионалисти и са сред активно участващите в развитието на независимия културен сектор. Гостуването им в държавни и общински извънстолични културни институти би спомогнало популяризирането на тяхната дейност и удължаване живота на представлението. Проектът предвижда създаването на партньорски отношения с театрите домакини. В бюджета са допуснати неточности. Не се предлага за финансиране поради липса на средства.
MOB2022-140 Жулиен Йорданов Ламбрев LEATHERS - визуална поема и пърформанс Токио, Япония 20.08.2022 - 31.08.2022 3918 2818 0 LEATHERS е визуална поема-пърформанс, създадена в международен колектив визуални артисти и поети, и представена от един от авторите й. Авторът представя поемата гол в специално проектиран огледален саркофаг, като думите се изписват директно върху кожата му и се четат чрез огледална проекция. LEATHERS има покани за представяне в култово пространство в Токио - Япония, както и в Аделаиде - Австралия На основание чл. 6, ал. 1 и ал. 4, т. 1 и чл. 8, т. 9 от Наредба № Н-5 от 27 юни 2007 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за предоставяне на средства от Национален фонд "Култура",Издадена от министъра на културата, Обн. ДВ. бр.55 от 6 Юли 2007г. проектът отпада от по-нататъшно разглеждане, тъй като не отговаря на критериите за административно съответствие и допустимост: не е представено изискуемото Приложение 1 - Творческа биография на кандидата/ите: за ръководителя на проекта и всички участници/пътуващи в проекта.
MOB2022-141 Студио за документален театър ВОКС ПОПУЛИ Сдружение Гостуване на Изабел Санчез за провеждане на два обучителни модула България, София 01.10.2022 - 15.10.2022 1541,50 1541,50 1 541,00 В настоящия проект са заложени два обучителни модула по международното партньорство на Студио за документален театър VOX POPULI с испанския педагог, изпълнител и тренинг инструктор по метода Viewpoints - Изабел Санчес. Първият модул е предназначен само за артистичния екип на организацията ни – той надгражда техники, които трупата развива от 2012. Вторият модул ще бъде уъркшоп по метода Viewpoints за професионални артисти и студенти със свободен достъп. Кандидатът е доказала се професионална театрална компания. Гостът е изявен творец и преподавател в специфични театрални практики и тренинги. Необходимостта от пътуването е добре обоснована. Кандидатът има потенциал да постигне очакваните резултати. Интегрирането на специфични творчески методи в работата на театралната компания е добра практика, която има потенциал да бъде добре развита. Проектът ще допринесе за изграждането и задълбочаването на партньорства. Бюджетът е коректен и обоснован. Проектът се предлага за финансиране със сумата 1541 лева.
MOB2022-142 СНЦ "Пъпетс Лаб" Сдружение Участие на спектакъла Италия, Торино 03.10.2022 - 05.10.2022 3493,98 3493,98 3 493,00 Фестивалът Инканти е с фокус върху фигуративния театър за възрастни. 2022 година е неговото 29-то издание. Фестивалът е с доказани традиции в областта на театралното изкуство. В неговите издания са взели участие много известни имена в сферата на кукления и предметния театър. За нас,театрална компания Пъпетс Лаб, е огромна чест да бъдем поканени на това издание на фестивала. Също така това би ни дало възможност да създадем контакти с колеги и селекционери в областта на театралното изкуство. Кандидатстващата организация и членовете на екипа по проекта са изявени професионалисти в областта на кукления театър за възрастни. Реализацията на заложените дейности би спомогнала, както за надграждане на професионалните качества, умения и постижения на кандидата и пътуващите артисти, така и в популяризриането на българските сценични изкуства на международна сцена. Проектното предложение е ясно разписано, като е насочено към участие в изява на международен културен форум. Бюджетът е реалистичен и коректно попълнен. Проектът се предлага за финансиране със сумата 3493 лева.
MOB2022-143 Тихо пространство Сдружение Пътни разходи на част от менторите в School of Kindness 2022 България, София 14.09.2022 - 28.09.2022 13955 10155 0 School of Kindness е перформативна, образователна и дискусионна програма, която се провежда ежегодно във и около София под формата на лятна школа, уъркшоп, резидентна програма и изследователска платформа, събираща практики, мислители и социални работници от цяла Европа. Настоящата кандидатура цели да обезпечи пътните разходи на част от чуждестранните ментори в програмата. Както кандидатстващата организация, така и гост менторите имат доказан опит в сферата си, както е видно от приложените биографии. В допълнение, предложената "Академия по доброта" е второ издание, след успешно миналогодишно издание. Проектът е в иновативен и нестандартен образователен формат, който засяга значими социални и политически теми, има силен международен характер и цели устойчиви резултати. В проектопредложението се упоменава, че участниците са селектирани, но не е ясно кои са, по какви критерии са подбрани. Колкото до менторите, участието в академията безспорно ще надгради техния опит в областта. Предложената академия е де факто обмен на добри практики, а форматът предполага и възможности за пълноценни контакти и създаване на бъдещи партньорства между участниците. Планирани са разходи за лектори от Турция и Полша без обаче да има яснота кои ще бъдат те. Липсват оферти, които да обосноват разходите. Проектът не се предлага за финансиране.
MOB2022-144 Ивайло Василев Захариев Участие в събитието България, Австрия, Германия 01.08.2022 - 30.10.2022 16448 14448 0 Български театрални вечери е проект, който цели да предостави на българските граждани, живеещи в чужбина, възможността да посетят културно събитие с българско изкуство в града в който живеят и да осъществят личен контакт с хора на изкуството от България. Събитието ще се проведе в общо 5 различни града в Австрия и Германия в период от 2 седмици през Октомври 2022. Програмата ще включва театрално представление с българска драматургия, срещи-разговори с екипа и коктейл със забавна програма. Проектното предложение не представя убедително качествата и значимостта на продукцията, като освен театрална дейност в програмата за пътуването е заложена и изцяло развлекателна програма. Обосновката на пътуването не аргументира достатъчно изчерпателно неговата необходимост. От проекта не става ясно как кандидатът ще постигне очакваните резултати. Проектът не се предлага за финансиране.
MOB2022-145 Чейз а клауд ООД ООД Анеси - MIFA 2022 Анеси, Франция 13.06.2022 - 18.06.2022 17299,24 3000 0 MIFA - International Animation Film Market е ежегодно събитие, провеждащо се по време на Международния фестивал за анимационно кино в Анеси, Франция. На MIFA, всяка компания има възможност да представи себе си, проектите си и държавата си, с цел да увеличи мрежата си от контакти в индустрията в света. Кандидатстващата организация е сред бързо развиващите се продуцентски компании, които прилагат иновативни подходи в своята дейност. Мотивацията и същността на проектното предложение са ясно обосновани. Културният форум дава реалната възможност на кандидата да постигне поставените цели и очаквани резултати. Проектното предложение е добре разписано, като кандидатът е наблегнал на дългосрочните ефекти от реализация на пътуването върху дейността на организацията. Не е предоставен превод на поканата / потвърждението от организаторите на събитието за присъединяване на кандидата. Проектът не се предлага за финансиране.
MOB2022-146 Народно читалище "Добри Войников-1856" Читалище Участие на Смесен хор "Родни звуци" в Международен хоров фестивал в гр. Чанаккале, Турция Турция, Чанаккале 19.07.2022 - 23.07.2022 14610,95 12990,95 0 Проектът предвижда участие на Смесен хор Родни звуци в VI-тото издание на Международен хоров фестивал в гр. Чанаккале, Турция - провежда се от 2011 г. на всеки две години. Организира се от община Чанаккале и Академичния хор в града. В този форум до сега са участвали над 200 хорови състава от цял свят. СХ Родни звуци ще се представи с обновен репертоар в два фестивални концерта, ще участва в творчески работилници и творчески срещи. Кандидатът има дългогодишен опит и много награди. Фестивалът предлага благоприятна среда за създаване на нови контакти и запознаване с добри практики и постижения в хоровата музика и изпълнителското изкуство. Кандидатурата очаквано ще допринесе за запознаване с нови тенднеции и практики и създаване на професионални контакти и евентуални партньорства. Кандидатът не е представил убедително как участието във форума ще допринесе за развитие на местната културна сцена и българската публика. В бюджетната матрица има влкючен недопустим разход. Не става ясно по коя оферта е формиран разходът за настаняване, тъй като в офертата са посочени по-ниски разходи. Има планирана голяма сума за Ковид тестове при положение, че вече не се изисват такива или поне няма обосновка защо са необходими тестове. Проектът не се предлага за финансиране.
MOB2022-147 РЕЗОНАНС Фондация ОТНОВО МОРСКИ РЕЗОНАНС Република България, Златни пясъци 02.09.2022 - 05.09.2022 14960,00 14960,00 0 След 2 години прекъсване отново ще се реализира 5-то издание на Международен арт фест Морски Резонанс. Отново на морския бряг изкуството ще се срещне с морето. На брега на Черно море ще се инспирира една отворена галерия на открито, която ще се обърне към изкуството във всичките му измерения. Отново ще се съберат съмишлениците, жадуващите морето, за да се срещнат лице в лице, както артистите помежду си, така и артистите и публиката. Кандидатът има доказан опит като галерия и организатор на събития в сферата на изкуството. Проектът продължава дългогодишната дейност на кандидата, но разширява дейността към Бургас. Предложението без съмнение има художествена стойност, авторите са утвърдени и интересни имена в изкуството. Липсва новаторски елемент и аргументация с какво това събитие е необходимо и направи нов принос към културния живот в Бургас или в професионалното развитие на авторите. Кандидатурата не е убедителна в това доколко резултатите ще бъдат устойчиви. Липсва аргументация как то ще допринесе за професионалното развитие, за местната публика или за установяването на нови контакти и партньорства. Разходът за превоз на сценография/материали е необосновано висок. Липсва покана за участие. Проектът не се предлага за финансова подкрепа.
MOB2022-148 Смиляна Лъчезарова Лозанова Концерт на ансамбъл MYXD по повод 9 май, Ден на Европа в Люксембург Луксембург 07.05.2022 - 11.05.2022 3949,87 3949,87 0 Концерт на ансамбъл MYX’D по повод 9 май, Ден на Европа и 25-годишнината на фестивала “Les Concerts du Foyer européen” в Люксембург на 10.05.2022 г. Програмата включва две световни премиери на композиции, написани специално за MYX’D: “Квинт-соната за пиано, кларинет, две цигулки и виолончело” от Константин Илиевски и “Пролет” из “Четирите сезона на дърветата” от Шин-Лей Чен. Освен тези творби, програмата допълва и емблематичният “Квартет за края на времето” от Оливие Месиен. Кандидатът демонстрира много високо професионални ниво в сферата на проектното предложение. Има богат опит и непрекъснато усъвършенства уменията и знанията си. В голяма степен предвиденото пътуване съответства на поставените от кандидата цели и очаквани резултати. От проектното предложение става ясно, че дейности са приключили към момента на оценка на кандидатурата, поради което при одобряване на проекта финансирането не би представлявало финансово подпомагане на бъдещо събитие, съгласно принципа на работа на НФК, а обезщетяване на вече осъществени разходи за вече осъществени дейности. Посоченото обстоятелство противоречи на принципа на работа на фонда за подпомагане на осъществяване на проекти, а не заплащане на разноски по отминали дейности. Проектът не се предлага за финансиране.
MOB2022-149 Държавен музикален и балетен център-София Културен институт Участие на Национална опера и балет на Северна Македония с балетния спектакъл Госпожиците от Авиньон на 08.07.2022г. в рамките на Софийски фестивал на музикалния театър 2022. България, гр.София 07.07.2022 - 09.07.2022 12030,00 12030,00 9 152,00 Участието на Национална опера и балет – Скопие/Северна Македония е ключово за Фестивала събитие, скоето Софийски фестивал на музикалния театър се превръща в своеобразна нова Балканска културна платформа, на която ежегодно да се представят селектираните международни постижения в областта на музикално-сченичните изкуства. Кандидатът има богат опит и много награди и отличия в областта на операта и балета. Участието на Национална опера и балет – Скопие/Северна Македония е ключово за Фестивала събитие, с което Софийски фестивал на музикалния театър се превръща в своеобразна нова Балканска културна платформа, на която ежегодно да се представят селектираните международни постижения в областта на музикално-сценичните изкуства. Партньорството между Държавен музикален и балетен център-София и Национална опера и балет – Скопие има своята история и успехи. Фестивалът предлaга добра възможност за създаване на партньорства и запознаване с добри практики. Проектът се предлага за финансова подкрепа със сумата 9152 лева.
MOB2022-15 Румен Михов Димитров Място за Медитация Белгия, Ипер 05.09.2022 - 09.09.2022 2000,00 1401,28 0 Място за медитация е обект в овална форма, а посетителите могат да влязат вътре и да седят на трона в средата на пространството и да усетят симбиозата с природата. размети ха обекта 5м х 5м х 2,5м Кандидатът има опит като художник, както и като организатор на художествени събития от група "Дупини". Участието ще допринесе за развитието на кандидата и неговата кариера, ще бъде и представяне на българско изкуство на международен форум. Предвид опита на кандидата от организаци на събития за лендарт, участието във форума има потенциала да се развие в бъдещи партньорства. Кандидатурата не е достатъчно убедителна в художествената стойност и значимостта на форума, критериите за избор на произведенията, възможностите за постигане на видимост за българското изкуство, създаването на контакти и евентуални бъдещи партньорства. Не е приложена обосновка за разходите за транспорт. Проектът не се предлага за финансиране.
MOB2022-150 DOMA Art Foundation Фондация Проект-изледоване към първото триенале на съвременното изкуство Lower East Side 2024 София, Варна, Русе, Велико Търново 01.07.2022 - 10.10.2022 11384,36 11384,36 8 000,00 Изследователско пътуване за поставяне начало на тема на триеналето Lower East Side – амбициозен проект, планиран да се проведе през 2024 г. в три града в Северна България – Варна, Русе и Велико Търново. Триеналето ще се съсредоточи върху художници от Източните Балкани /но не само, включително художници от Латвия, Естония, Литва, Украйна и Молдова, с курирани групови изложби, поръчкови творби и мащабни публични художествени и образователни проекти във всички три северни града и околностите. Канидидатът има професионален опит и активно присъствие в съвременното българско визуално изкуство. Проектът ще събере екип от куратори и културни продуценти, които имат богата международна практика и обхват. Проектното предложение съдържа много компоненти и при успешна реализация, ще повиши организационния капацитет на кандидатстващата организация. Проектното предложение разчита на изграждане и засилване на вече изградените комуникационни връзки и международни партньорства. Подкрепя децентрализацията на културното предлагане и разширяване на партньорството, включително и на Балканите. Проектът се предлага за финансова подкрепа с редукция в бюджета, със сумата 8000 лева, поради необосновани (целесъобразни) разходи за самолетни билети и кола под наем.
MOB2022-151 Кауза Пещера Сдружение Арт театър: резиденция литература изток-запад, изд. 2 Германия: о. Узедом, Кьолн, Франкфурт, Мюнхен и Берлин. 01.07.2022 - 31.10.2022 8000 8000 0 Проектът на Сдружение Кауза Пещера предвижда включване на резидентски модул в дейността на Арт театър в Германия. Второто издание на проекта ще се проведе с културен обмен и престой в Германия на четири представителки на съвременната българска литература и култура, две писателки, културна журналистка и културмениджърка. Програмата включва посещение на немската част на остров Узедом, последвано от професионални събития в Кьолн, Франкфурт, Мюнхен и Берлин. От представените документи става ясно, че организаторът има опит в междукултурния обмен, но биографии на артистите не са приложени. Събитието е интересно с насочеността си към жени, работещи в сферата на литературата, както и с пътуващия си характер в различни градове в Германия. Предвидени са обаче престои от по един ден във всеки град, което поставя под въпрос какво може да се постигне с толкова кратко време. Има неясноти относно графиците на пътуване и целите на всяка участничка. Проектът не се предлага за финансиране.
MOB2022-152 НЧ"Христо Ботев-1952" Читалище EТНО РИТМИ 2022-VII България, гр.Варна,Слънчев бряг 02.09.2022 - 06.09.2022 8280 8280 0 Международeн фолклорен танцов и музикален фестивал ЕТНО РИТМИ се провежда за седма пoредна година в курорта „Златни пясъци”. Фестивалът няма конкурсен характер. Участници са читалищни и самодейни колективи от страната и чужбина. Целите на фестивала и творческите срещи са да развиват културния обмен между общностите; да представят фолклорните и културни традиции на етническите групи в България; създаване на приятелства. "Фолклорната певческа група е учредена през 1978, а някои от настоящите членове са оттогава част от състава. В приложените документи не са представени нагади и грамоти, а участията само са маркирани. Фестивалът се провежда за 7 поредна година, член е на ЕАФФ. Събитието няма конкурсен характер и е по-скоро с културно-развлекателна насоченост. Липсва информация за важността на фестивала с оглед установяването и поддържането на контакти между участниците, както и по отношение на развитието на кандидатат и възможността за прилагане на иновативни и добри практики в дейността му след приключването на проекта. Проектното предложение не предвижда обогатяването на аудиторията и местната културна среда. Липсва оферта за транспортните разходи. Проектът не се предлага за финансиране."
MOB2022-153 Куриосас ЕООД Участие на концерт-спектакъла Curiosas - women out of time and spaces във фестивала Дни на класиката в Балчик България, Балчик 24.07.2022 - 27.07.2022 3558,40 3558,40 0 Проектът предвижда участие на Надежда Цанова - пиано, Веса Тонова - танц, Йоана Буковска-Давидова - диктор и Росен Канев - танц с концерт-спектакъла им Curiosas - Women out of time and spaces в рамките на дванадесетото издание на фестивала Дни на класиката Балчик. Проектът е интердисциплинарен. Темата е съвременна и концептуална. Екипът е от професионалисти с много богат опит. Проектът е разработен ясно и конкретно по отношение на цели на участието, резултати и възможност за развитие на публиката. Има потенциала да популяризира жанровете на съвременните камерни интердисциплинарни сценични проекти на българската сцена и да развива аудитория за тях. Бюджетът не е изцяло обоснован и реалистичен. Проектът не се предлага за финансиране, поради липса на средства. Проектът се предлага за резерва.
MOB2022-154 Петя Грозданова Пеева Тленността на пясъка България, Варна 08.08.2022 - 12.08.2022 15000 4703,50 0 Целта на събитието е заснемането на късометражен танцов филм, в който различни български артисти, чиито творчество и работа са базирани в София, ще имат възможност да колаборират помежду си и да създадат дълготрайни партньорства. Проектът “Тленността на пясъка” се ситуира в артистичен жанр, който е недостатъчно представен в съвременния български контекст, а именно този на танцовия филм. Кандидатът е представил биографии на основните участници в реализацията на проекта, като не е приложена информация за всички изброени имена. Проектът не е свързан с популяризирането на конкретен културен продукт или дейността на конкретен артист. Проектното предложение е насочено към създаването на нов творчески продукт - филм, което прави кандидатурата подходяща за други финансиращи програми. Проектът не се предлага за финансиране.
MOB2022-155 Paliev art ООД Фестивал Музите, Созопол България,Созопол 10.07.2022 - 15.07.2022 993,04 993,04 0 Международен младежки фестивал Музите е традиционен арт форум, който събира хиляди участници от цял свят в България. Фестивалът се провежда от 5 до 15 юли в две петдневни сесии, разделени на различни изкуства. Журито на конкурса е международно – учени от БАН и престижни международни университети, утвърдени творци, директори на международни фестивали, ръководители на арт асоциации, носители на Голямата награда за различни изкуства от предишни издания на фестивала Проектът е разписан лаконично. В описанието са представени двама души пътуващи, а в бюджета са заложени дневни за 3-ма. Кандидатстващата организация е частен образователен център с недостатъчно изчерпателно представена биография. Проектното предложение не е добре разписано, като е предоставена оскъдна информация за необходимостта от присъединяването на кандидата към събитието. Не са изведени мотивацията, целите и очакваните резултати от реализацията на проекта. Липсва информация за останалите участници, журито и творческото съдържание, което кандидатът ще представи на фестивала. По този начин не може да се придобие представа за значимостта от осъществяването на проекта. В цената за нощувки е включена такса за организационно и техническо осигуряване на конкурсните и фестивалните изяви, което е недопустимо. Проектът не се предлага за финансиране.
MOB2022-156 Лилиана Георгиева Константинова-Маркова Лилиана Маркова A Love story София 01.07.2022 - 30.11.2022 3000 3000 0 МОБИЛНОСТ / I сесия / МОБИЛНОСТ Международно участие на танцова формация Паланте денс тиим на фестивал в Барселона по покана на организаторите. Ръководителят на проекта и кандидатите имат опит и постижения в областта. От представените документи не се добива ясна представа за значимостта на събитието. Към бюджета няма приложени оферти, разходът за Ковид тест не е обоснован. Проектът не се предлага за финансиране.
MOB2022-157 Искра Асенова Ангелова Куфар с книги и плочи Париж, Франция 01.09.2022 - 31.12.2022 15000 15000 0 Трите представления: Соаре с Багряна, Гората на ужасите, Следобед с Яворов са модерен синтез между поезия, музика и проза, документални кадри и интерактивно общуване с публиката, базирани са на произведения от български автори, и трите са реализирани чрез ТС на НФК като проекти на Искра Ангелова, и трите имаха голям успех в София, музикантите и в трите са едни. Това и предпоставя лесното компактно пътуване на девет човека за три различни представления. Инициаторът на кандидатурата и основен автор на спектакъла е представил своя биография, но не и на участниците в представленията, които, макар да са известни професионалисти, следва да бъдат надлежно представени. Пътуването на представленията е по покана на БКЦ в Париж, известен с активната си дейност, е гаранция, че трите спектакъла биха достигнали до българската си публика в града. Не е представена конкретна и подробна инфромация за необходимостта на пътуването, потенциала за прилагане на добри практики в развитието на културната сцена на местно/регионално/национално ниво. Не е посочено и до каква степен пътуването е необходимо за развитието на кандидата и на неговите публики. Кандидатът не е представил програма, за да обоснове шестдневния престой в Париж на деветимата участници. Проектът не се предлага за финансиране.
MOB2022-158 Асоциация Фестивалите в България Сдружение Участие на Били Кобъм бенд в Банско джаз фестивал 2022 България, Банско 01.08.2022 - 31.08.2022 3965,00 2860,00 0 Поканен за хедлайнер на 25-тото издания на джаз фестивала в Банско Били Кобъм според мнозина, включително Allmusic Critics, е най-добрия фюжън барабанист в историята. През 2001 Били Кобъм е поставен сред 25-те най-влиятелни барабанисти в света от списанието Modern Drummer. Били Кобъм с неговия бенд концертира изключително активно и е желан гост на всеки голям джаз форум в света. Участието му в Банско джаз фестивал поставя това събитие на световно ниво. Кандидатът коректно е подал информация за привлечените към проекта участници. Липсва подробна информация за досегашната дейност на ръководителя. Проектът е синтезиран, като са очерани мащабите на събитието. Препоръчва се да се обърне повече внимание на конкретните дейности, съобразени с параметрите на програма "Мобилност". Липсва подробна обосновка за ролята на чуждестранните участници, както и ползите от тяхното привличане в рамките на фестивала. Допуснати са пропуски в предоставените документи за потвърждение за участие на привлечения артист. Проектът не се предлага за финансиране.
MOB2022-16 "ШЕВИЦА" Фондация ПФА ШЕВИЦА в Полша Полша, град Замошч 10.07.2022 - 19.07.2022 13710,88 13710,88 0 Представителен фолклорен ансамбъл ШЕВИЦА е избран да участва в деветнадесетото издание на международен фестивал ЕВРОФОЛК-ЗАМОШЧ 2022, гр. Замошч, Полша. Фестивалът се организира от Асоциация Приятели на фолклорната песен и танцова група Zamojszczyzna под егидата на ЦИОФФ-Полша. ЦИОФФ е международен съвет на организациите на фолклорни фестивали и фолклорни изкуства и официален партньор на ЮНЕСКО, целящ опазването на културното наследство по света. Кандидатът ще бъде единственият български фолклорен ансамбъл - участник в международния фестивал ЕВРОФОЛК-ЗАМОШЧ 2022, гр. Замошч, Полша, който се организира под егидата на ЦИОФФ - Международен съвет на oрганизациите на фолклорни фестивали и фолклорни изкуства. В проекта обаче липсва информация за спецификата на фестивала и значимостта му за развитието на културната сцена у нас. Описанието на публиките е направено общо, без да дава информация за възможността за достигане до нови публики и развитие на аудиторията/кандидата. Очакването е проектът да донесе много нови контакти на организацията с партньори от Европа и света, но липсва конкретика. Потенциалът за надграждане и устойчивост на проекта не е описан конкретно и аргументирано. В бюджета са включени командировъчни за шофьорите на автобуса, което е недопустим разход. Проектът не се предлага за финансиране.
MOB2022-17 Кей Пи Ем Ди ЕООД ЕООД От упор - серия от срещи с Гаро Кешишян България 01.08.2022 - 30.10.2022 10000 10000 0 Гаро Кешишян е световно известен фотограф-художник, който повече от 50 години живее и твори във Варна. Талантът му е международно признат. През 2021 излезе книгата му От Упор, съставител Красимир Машев. За 2022 г. предвиждаме серия от срещи с Гаро Кешишян в София, Пловдив, Бургас, Русе и Казанлък. Целта ни е учредяване на фондация на името на Гаро Кишишян и финансово подпомагане на творци, които са славили България, но днес не получават заслуженото от социалната ни система. Съгласно записаното в условията на програмата и чл. 33, ал. 3 от ЗЗРК За получаване на средства от фонда могат да кандидатстват всички културни организации, включително и организации с нестопанска цел, както и отделни културни дейци. Организацията не отговаря на определението на пар. 1, т. 3 от Допълнителните разпоредби на Закона за закрила и развитие на културата: Културна организация" е структура, създадена съгласно чл. 4, ал. 1 или учредена съгласно чл. 10, ал. 1, т. 1 и 2, чийто предмет на дейност е създаването, разпространението и опазването на културни ценности в областта на театъра, музиката, киното, аудиовизията, литературата, художествения превод, танца, цирка, пластичните изкуства, архитектурата, дизайна, фолклора, включително опазването на културно-историческото наследство. Организацията е с вписан предмет на дейност управление на проекти и консултации; търговско представителство и посредничество; операции с недвижими имоти; извършване на всякаква друга търговска, комисионна, спедиторска, складова и производствена дейност, която не е забранена от закон. Организацията не е допустим кандидат по програма "Мобилност".
MOB2022-18 Рут Неделчева Колева Българско участие на Берлинските Музикални Награди за Музикални Видеоклипове Берлин, Германия 09.06.2022 - 12.06.2022 13114,88 13114,88 0 Музикалният видеоклип на Рут Колева Kiss my attitude е първият проект на изцяло български екип и български музикален изпълнител, който е селектиран за участие в програмата на най-елитните награди за музикални видеоклипове в света - Берлинските награди за музикални видеоклипове BMVA. Видеото е част от официалната програма на събитието и ще бъде излъчено в поредица от вечери по време на фестивала в Берлин. Екипът, както и певицата са поканени за участие и семинар по време на събитието в Берлин. Проектните дейности са приключили към момента на оценка на кандидатурата, поради което при одобряване на проекта финансирането не би представлявало финансово подпомагане на бъдещо събитие, съгласно принципа на работа на НФК, а обезщетяване на вече осъществени разходи за вече осъществени дейности. Посоченото обстоятелство противоречи на принципа на работа на фонда за подпомагане на осъществяване на проекти, а не заплащане на разноски по отминали дейности. Проектът не се предлага за финансиране.
MOB2022-19 Фондация "Мечта за Дете" Фондация Деца пеят за повече български деца България 15.07.2022 - 25.08.2022 15000 15000 0 Организиране на поредица от концерти, посветени на детската песен, в които децата от детско вокално студио Палави ноти вземат участие. Целта на проекта е да се даде възможност на местни детски музикални състави да се изявят и обменят опит с децата от Палави ноти. Концертите ще бъдат организирани в подкрепа на фондация Мечта за дете и осъществяваната от тях национална кампания Роди Дете в България. "В кандидатурата лисва информация за опита на кандидата в сферата на културата, липсват оферти за настаняване и транспорт, упоменати са партньорства с общини, но няма доказателства за такива, планираи са разходи за ""артисти"", но не става ясно кои са те и как ще бъдат избрани. Турнето в подкрепа на дейностите на Фондация Мечта за дете на детска формация Палави ноти е с цел популяризиране на каузата на фондацията, но от проекта не е видно какви ще са конкретните дейности в тази посока. Няма данни в тази посока, но вероятно ще има срещи по фондонабиране и популяризиране на дейността на организацията. Проектът не отговаря на приоритетите на програмата. Проектът не се предлага за финансиране."
MOB2022-2 Станислава Иванова Иванчева Cinema Confidential Лос Анджелис, САЩ 19.08.2022 - 10.09.2022 16000 13000 0 Cinema Confidential е документална онлайн поредица, която обикаля света, за да покаже работата на кино професионалистите. Епизоди са заснети в Берлин, Барселона, Севиля, Лондон, Торонто, Ванкувър, Сан Франциско и Лос Анджелис, а част от героите са били хора като Жулиет Бинош, Стелан Скарсгард, Педро Алмодовар, Исабел Алиенде и много други. Проектът показва на българската публика с какво се занимават актьори, сценаристи, режисьори, композитори, продуценти и сценографи, покорили света на киното. Кандидатът е едно от разпознаваемите лица в кино средите в България. По-голямата част от дейността на кандидата е предимно в сферата на журналистиката и шоубизнеса. Предложената поредица е продължение на вече реализиран проект. Пътуването е важно за реализацията на проекта, който продължава вече успешно наложена документална поредица на творческия колектив. От проектното предложение обаче не става ясна концепцията за развитието на българската аудитория и прилагане на чуждите практики в българската кинематография. Липсва информация за култруната стойност и ефекта от реализацията на проекта. Не са приложени оферти за всички посочени в бюджета разходи. Стойността на офертите се различава от посочените в бюджета. Липсва обосновка на собствения принос. В проектното предложение са условно очертани заложените дейности и очакваните резултати, но липсва подробно съдържание и потвърждение от участниците в отделните епизоди. Проектът не се предлага за финансиране.
MOB2022-20 Театрално-музикален център - Кърджали Културен институт ДЕЦА НА СВЕТА България 01.07.2022 - 31.10.2022 15111,58 14391,58 0 Гостуване на ТМЦ–Кърджали със спектакъла Деца на света от Стефан Цанев в Париж – Франция по покана на Културна асоциация АРТАВЕНИР. Асоциацията има в историята си 2 изложби в България и Франция; 5 български театрални представления в сърцето на Френската столица; оперен концерт по случай Международния Ден на музиката във Френски Институт в София; два оперни концерта в катедрали във Версай и Париж; международен фолклорен концерт в Париж; френски моноспектакъл във Версай и др. Като представител на държавния културен сектор, кандидатът има дългогодишен опит в сферата на изкуството и културата. Проектът не си поставя за цел усвояването или прилагането на нови практики. Бюджетът не е коректно съставен и не е ясно аргументиран. Проектът не се предлага за финансиране.
MOB2022-21 Сдружение „Хор на медиците Родина“ Сдружение Музика под небето на Шабла България , Шабла 10.08.2022 - 17.08.2022 6450 6450 6 450,00 Хор на медиците Родина е поканен да участва в 15тото международно издание на фестивал за старинна музика ,песен и танц Страваганца . Предвиждаме да изнесем богата програма ,да популяризираме любителското хорово изкуство и да станем част от културния живот на град Шабла.Участието ни е от изключително значение за нас и публиката след продължителния период на спиране на културните мероприятия и дава възможност да стъпим отново на сцена пред многобройна аудитория.Пътуването ще се реализира групово. И хорът, и ръководителят са с множество престижни отличия и богат опит от национални и международни участия. Фестивалът за старинна музика, песен и танц Страваганца е добре познат както на любителите, така и на по-широката публика. През 2022 той се завръща след прекъсване заради пандемията, а този път е и с международно европейско участие. Участието на хора на медиците безспорно ще ги срещне на живо с многобройна специализирана публика, което е и цел на кандидатурата за финансиране на пътуването на хора. Бюджетът е реалистичен при този брой участници. Проектът се предлага за финансова подкрепа със сумата 6450 лева.
MOB2022-22 НЧ"Отец Паисий 1927" Читалище "Да запазим нашите корени" Сърбия, гр. Врънячка баня и гр. Александровац 16.09.2022 - 19.09.2022 13680,00 13680,00 0 Участие в Международен фолклорен фестивал, който ще се проведе във връзка с традиционните културни мероприятия и манифестации Жупска берба 2022 От посочената биография и информация става ясно, че кандидатът има богат опит в художествената самодейност. Липсва подробна информация за постигнатите резултати от дейността на организацията. Предоставена е оскъдна информация, относно необходимостта от участието на кандидата в събитието. От получената покана за участие не става ясно дали желаещите подлежат на селекция или ще бъдат включени всички проявили желание и заплатили такса за участие. Липсва подробно описание на ролята на кандидатстващата организация във фестивала, както и художественото произведение, което ще бъде представено. От програмата на фестивала се създава впечателение, че участието на ансамблите е съпътстваща, а не основна дейност във форума. Бюджетът не е добре структуриран и подробно разписан. Допуснати са грешки при дефинирането на отделните разходи. Проектът не се предлага за финансиране.
MOB2022-23 Сдружение Фолклорен Танцов Ансамбъл “Гайтани„ Сдружение Участие на ДТА Пъргавелче в международен фолклорен детски фестивал в Черна гора България, гр. Шумен 07.08.2022 - 13.08.2022 14138,00 14138,00 0 Участие на ДТА Пъргавелче в международен фолклорен фестивал Фолклор в сърцето в гр. Сутомаре – Черна гора. Чрез настоящия проект ще се осъществи организирано пътуване на ДТА Пъргавелче от гр. Шумен, България до гр. Сутомаре в Черна гора. Целта на пътуването е участие на концертния състав от 20 деца, 5 музиканта и художествения ръководител в международния фолклорен фестивал, който ще се проведе в рамките на 7 дни през месец август. В биографията са изведени основните професионални постижения. Проектното предложение е добре разписано, като се препоръчва кандидатът да представи по-обстойно репертоара и творческото съдържание, което ще представи по време на фестивала. Липсва информация по какъв начин в дългосрочен план ще се отрази участието в културния форум и как ще подобри професионалното развитие на кандидата. Според приложената покана, настаняването и храненето са поети от организатора, следователно, не би трябвало да присъства като перо в исканата сума. Проектът не се предлага за финансиране.
MOB2022-24 Стефан Щерев Стефан Щерев Стефан Щерев Съвременен български театър - представяне на фото албум и серия изложби в Америка Америка 10.10.2022 - 31.10.2022 20586,69 14903,43 0 Представяне на фотоалбума “Съвременен български театър“ том 1. пред българските общности Америка. Кандидатът е доказан професионалист в областта си. Не е представена биография на втория пътуващ. Кандидатът има потенциал да постигне заложените резултати. Проектът има потенциала да представи актуалната театрална сцена в България сред българите в САЩ. Предложението е убедително, но не е представена информация за разпределението на получените вече средства от Министерство на културата и Столична община. Проектът не се предлага за финансиране.
MOB2022-25 Народно читалище "Христо Боте3в - 1900 гр. Вършец" Читалище НА ФЕСТИВАЛ В ОДРИН 2022 Турция, Одрин 25.06.2022 - 28.06.2022 5916 5916 0 Балканският фолклорен фестивал се провежда в град Одрин и е съпътстващо събитие на 661 – то издание на най - големия в Турция Фестивал на мазните борби, които са включени в списъка на ЮНЕСКО за опазване на световното нематериално културно наследство, чрез провеждащия се всяка година в Одрин турнир по пехливански борби „Къркпънар“.Публика от цяла Турция и от чужбина се събира в Одрин за провеждането на фестивала. Кандидатът има опит в сферата на любителските изкуство и култура, но няма натрупани постижения и значими успехи в областта. Проектното предложение не е обстойно разписано, тъй като не са изведени мотивацията за участие, целите и очакваните резултати от осъществяването на пътуването. Липсват критерии за оценка при осъществената селекция за присъединяване мъм програмата на фестивала. Не са изведени възможностите на кандидата да реализира обмен на знания и умения с други сходни организации, както и начина, по който участието във фестивала би спомогнало професионално му развитие след приключване на проекта. Бюджетът е формиран на база предоставените ценови оферти. Проектът не се предлага за финансова подкрепа.
MOB2022-26 Народно Читалище"Зорница2010-Нено Щрегарски" гр. Ловеч Читалище XI Международен фестивал на Кападокия от 12 до 16 Юли 2022 год. Кападокия - Турция 12.07.2022 - 16.07.2022 14380 7980 0 Фестивала се организира от Международната фестивална асоциация WOFA. WORLD FESTIVAL ASSOCIATION WOFA е организация, чиято цел е да свърже всички фестивали по света. Мисията на WOFA е да празнува музика, танци, специални събития, да обедини различни култури от цял свят чрез музика, танци и традиционни национални носии на нациите. Представената биография е добре структурирана. Липсва потвърждение за участие на кандидата в културния форум. Не е описана подробно ролята на кандидата в цялостната програма на събитието. Липсва подробна информация за конкурентната среда, при която кандидатът ще представи своята дейност, както и художественото съдържание, което ще бъде предсатвено. Допуснати са неточности в бюджетната матрица. Проектът не се предлага за финансиране.
MOB2022-27 Асоциация на реставраторите в България Сдружение Представяне на България в Европейската конфедерация на организациите на реставратори - Е.С.С.О. Атина, Гърция 13.05.2022 - 17.05.2022 928 928 0 От 14 до 17 май 2022 г в Атина се провеждат Общо събрание на Европейската конфедерация на организациите на реставратори - Е.С.С.О., Среща на Председателите на организациите и научна конференция. Проектът предвижда участие на български представител в това събитие в качеството му на делегат на Асоциацията на реставраторите в България и вицепрезидент на Е.С.С.О. Това ще допринесе за разпространение на постиженията в областта на реставрацията и опазването на културното ни наследство у нас. Кандидатурата убедително представя необходимостта от пътуването и представянето на България във форума. Има несъотвествие между броя нощувки и продължителността на събитието. Проектните дейности са приключили към момента на оценка на кандидатурата, поради което при одобряване на проекта финансирането не би представлявало финансово подпомагане на бъдещо събитие, съгласно принципа на работа на НФК, а обезщетяване на вече осъществени разходи за вече осъществени дейности. Посоченото обстоятелство противоречи на принципа на работа на фонда за подпомагане на осъществяване на проекти, а не заплащане на разноски по отминали дейности. Проектът не се предлага за финансиране.
MOB2022-28 Сдружение "Перспективи 21" Сдружение Участие на трима гост-професори в младежки фестивал за камерна музика Quartet Intensive гр. София, България 05.07.2022 - 14.07.2022 19000 9401 0 Участие на трима изтъкнати американски професори - Мони Симеонов - Colburn School of Music, California State University; Майкъл Кауфман - Colburn School of Music и Рйо Усами - Los Angeles Philharmony във второто издание на младежкия фестивал за камерна музика Quartet Intensive - 5.07-14.07, НМА П. Владигеров, гр. София. В рамките на фестивала те ще изнасят лекции, ще дават майсторски класове и ще ръководят подготовката на камерните състави. В проектното предложение не е представена информация за организатора на събитието. Представени са биографии на гостуващите участници, но не и на ръководителя на проекта. Липсва писмо от приемащото пространство, потвърждаващо ангажимента към организаторите. Форумът е описан като фестивал, но според информацията на приложения сайт представлява майсторски класове на посочените артисти. В бюджета са надвишени сумите за командировъчни спрямо действащата наредбва в страната, съответно има недопустим разход в размер 900 лева. Проектът не се предлага за финансиране.
MOB2022-29 Фондация "Театър Хамелеон" Фондация Театър Хамелеон на Фестивал в Крайова Румъния, Крайова 25.08.2022 - 01.09.2022 341,06 341,06 0 Фестивалът Puppets occupy street Festival, Craiova обединява частни театрални трупи от Румъния и чужбина със събития като: представления, работилници, изложби и др. В рамките на фестивала Театър Хамелеон ще изиграе по 4 пъти представленията си Уличен мюзикъл и Лече-Буболече, популяризирайки българското куклено изкуство на Международна сцена. Публиката ще бъде запозната с кукли на долен параван, както и различни импровизирани кукли и феерия от горска сценография от естествени материали. Според предоставените документи, организацията е сред развиващите се представители на независимия културен сектор в областта на кукленото изкуство. Проектът не е добре развит и обоснован. Кандидатите не са структурирали ясно мотивацията си за участие, целите и очакваните резултати от реализацията на проекта. Липсва подробна информация за структурата и значимостта на културното събитие. Не са приложени задължителни документи към кандидатурата. Изпратените бюджетни матрици са без нанесени стойности, което възпрепятства оценката на експертната комисия. Проектът не се предлага за финансиране.
MOB2022-3 СУ"Любен Каравелов" Училище "Ансамбъл Тракийска младост - посланик на българската култура в Париж" Франция, Париж 21.07.2022 - 24.07.2022 28173 10000 0 Фолклорен ансамбъл Тракийска младост при СУ Любен Каравелов Пловдив ще участва в престижен Международен фолклорен конкурс и фестивал в Париж Франция. Талантливите ученици на възраст от 15 до 18 години ще представят българския фолклор и култура и резултатите от обучението по народна музика в училище пред международно жиру и пред участници от цял свят в концертните зали на Париж. Ще осъществят контакти със свои връстници и обменят опит. Проектът предвижда представяне на български фолклор на престижен международен форум, с което цели представянето и популяризирането на българското нематериално културно наследство в чужбина. Участието във форума не само предлага възможност за международен обмен, но и за подпомагане на младежи в тяхното бъдещо развитие. Форумът е утвърден като място за популяризиране на фолклора, танца и музиката и представя възможности както за сценични изяви, така и за участия в конкурс и за създаване на контакти и обмен на добри практики. Не достатчъно добре обосновано участие предвид поставените цели и очаквани резултати. Проектът не се предлага за финансиране поради липса на средства. Проектът се предлага за резерва.
MOB2022-30 ФОЛКЛОРЕН АНСАМБЪЛ "ТРАКИЯ" Друга П.Ф. Международен фолклорен фестивал "FESTIVALUL INIMILOR 2022" Румъния, Тимишоара 05.07.2022 - 11.07.2022 10820,00 10820,00 10 820,00 Фолклорен фестивал FESTIVALUL INIMILOR 2022 се провежда в град Тимишоара, Румъния от 1990 година до сега. За повече от тридесет години фестивалът се е превърнал в един от най-важните международни форуми в страната и региона. Любителите на фолклора могат да се насладят на едни от най-известните фолклорни ансамбли в света, като по този начин се създава своеобразен празник на световния фолклор в Тимишоара. Кандидатът е доказан професионалист в областта си. Кандидатът е обосновал необходимостта на пътуването си. Участието в престижен международен форум на професионален фолклорен състав ще допринесе за утвърждаването на формацията на международната сцена."TIVALUL INIMILOR” в Тимишоара е с 30-годишна история. Събитието е подкрепено от CIOFF и е един от престижните световни форуми за фолклор. Участието в такъв фестивал надгражда творческата биография на професионалистите от ансамбъл "Тракия". Без да е изрично зададено като цел, участието в подобен форум на толкова високо ниво ще допринесе за запознаване с добрите практики в областта на организирането на международни фестивали. Ясна цел на ръководителя на ансамбъла е поддържането и създаването на нови партньорства на международно ниво. Фестивалът в Тимишоара е възможност за ансамбъл "Тракия" да се срещне с други фолкорни формации на неговото ниво. Бюджетът е коректно попълнен, представени са необходимите покани, оферти и материали. Разходите са реалистични и необходими. Проектът се предлага за финансова подкрепа в пълен размер.
MOB2022-31 Народно читалище "Пробуда 1961" Читалище Участие на Танцова формация Нова Генерация в XII Световен шампионат по фолклор World folk 2022 България, Несебър 24.08.2022 - 28.08.2022 13616,00 13616,00 0 Танцова формация „Нова генерация“ ще вземе участие в XII Световен шампионат по фолклор World folk 2022, който ще се проведе от 18 - 28 Август 2022 в гр. Несебър, к.к. Слънчев бряг, к.к. Св. Влас и гр. Поморие, България. Участието на групата в този международен музикален форум ще повиши професионално ниво на танцьорите, ще даде възможност за обмяна на добри практики, ще създаде нови контакти и бъдещи партньорства, които да доведат до нови участия в страната и на международна сцена. Кандидатът убедително е посочил досегашната си дейност и постижения на организацията. Проектът не предоставя информация доколко форумът има потенциал за обмен на добри практики. Събитието се организира от частна телевизия, която ще използва записите за излъчване, което е с комерсиален характер. Положително за кандидатурата е заявеното участие в трите конкурски вечери. Съгласно приложена оферта, нощувките на ръководителя са безплатни и трябва да се намали сумата на нощувките. Сериозният бюджет на проекта не съответства на не добре аргументираните цели и потенциал за устойчивост. Проектът не се предлага за финансиране.
MOB2022-32 Колибри ООД Нова литература от Стария континент София 01.11.2022 - 21.12.2022 4400,78 4400,78 0 Проектът осигурява самолетни билети и настаняване за четирима международно признати писатели, творчеството на всеки от които има специфични жанрови характеристики: Патрик Модиано, Франция; Вивека Стен, Швеция; Пиер Льометр, Франция; Йенте Постюма, Нидерландия. Четиримата гости ще участват в безплатни, отворени срещи с публиката в София, представляващи литературни премиери на съответните български издания. Темите на дискусиите произтичат от сюжетите, темите и посланията на самите произведения. Утвърдено издателство с традиции в областта на съвременната преводна литература. Същото е в сила и за предложените автори, единият от които нобелов лауреат за литература 2014 г. Проектопредложението представя основните акценти на събитията и аргументира необходимостта от срещите на авторите и тяхната публика. Тези гостувания и срещи биха спомогнали за задълбочаването на съществуващите културни връзки. Събитията ще се състоят в интервала ноември-декември 2022 г., което излиза извън обхвата на настоящата програма. Проектът не се предлага за финансиране.
MOB2022-33 Северняшки ансамбъл за народни песни и танци "Иван Вълев" Културен институт Участие в Международен фестивал и конкурс Унгария, гр. Будапеща 04.06.2022 - 11.06.2022 6790,00 6790,00 0 Северняшки ансамбъл за народни песни и танци „Иван Вълев“ получи покана за селекция във фестивала - Карнавал на Дунава. Основната идея на фестивала – да се представят пред широка публика традиционните фолклорни танци на България, предизвика интереса на ансамбъла. Северняшки ансамбъл за народни песни и танци „Иван Вълев“ ще представи танци и костюми характерни за Северозападна и Средна Северна България. По този начин зрителите ще е докоснат до стиловото разнообразие на този регион. Кандидатът има много богата биография като реализирани проекти, участия във фестивали и получени награди. Проектът предвиждащи участието му на международен фестивал в Будпеща, Унгария, който в продължение на близо три десетилетия представя най-добрите изпълнители в различни жанрове, целящи да запазят ценностите и културното наследство, които са важни елементи в изграждането на общността. Събитието за което се кандидаства вече се е случило, което противоречи на принципите на НФК за финансиране на предстоящи и бъдещи проекти. Проектът не се предлага за финансиране.
MOB2022-34 Кремена Цанева Кряколова Кремена Цанева Кряколова и Школа за естрадно пеене при ЦМДИ гр.Търговище България/ Слънчев бряг 19.08.2022 - 24.08.2022 7360,00 7360,00 0 Участие в МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ НА ИЗКУСТВАТА ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ KARNOLSKY SUMMER CAMP Летен лагер - фестивал с конкурсен характер. Дава възможност за изява на солисти и групи в стиловете поп, мюзикъл, джаз, евъргрийн и рок. Възможност за обмяна на опит между изпълнители от различни населени места и националности. Списъкът с участия и награди на младите изпълнители говори, че те работят сериозно по развитието на вокалните си способности. Ръководителят има предишни успешно реализирани проекти към НФК. Участието в международния конкурс в Слънчев бряг с очаквани над 500 участници ще даде възможност на младите изпълнители да се изявят на голяма сцена в полето на рок, поп, джаз пеенето. Проектът дава възможност за обмен, за създаване на нови партньорства както за младите изпълнители, така и за формацията и нейния ръководител. Въпреки това проектопредложението не мотивира категорично необходимостта от пътуването за развитието на кандидатите и не поставя ясно проследими цели. От бюджета става ясно, че конкурсът организира и самото настаняване, което придава комерсиален характер на събитието. Проектът не се предлага за финансиране.
MOB2022-35 Косара Венцеславова Константинова Участие в 9-дневен форум в Естония, част от проекта De Structura Нарва и Талин, Естония 17.07.2022 - 26.07.2022 953,57 807,07 807,00 Целта на мобилността е участие в голям форум в Естония с избрани от цяла Европа 100 участници в първото издание на международния проект De Structura, който ще събере млади професионалисти в областта на визуалните и сценичните изкуства. Те ще общуват с експерти и техни колеги с цел да се опознаят и да сформират групи за изследване на институционалните политики в областта на изкуството и да реализират 20 трансгранични проекта в рамките на 1 година. Кандидатът е млад, амбициозен и многообещаващ професионалист в сферата на културата. Предложението е за участие на форума De Structura в Естония, това е първото издание на международен и интердисциплинарен проект, който ще събере млади професионалисти в областта на визуалните и сценичните изкуства. Поставените цели и мотивацията за участие отговаря на фокуса, целите и критериите на програмата. Има предвидени елементи на иновативност и потенциал за доразвиване на досегашната дейност на кандидата. Участниците ще общуват с експерти и техни колеги с цел да се опознаят и да сформират групи за изследване на институционалните политики в областта на изкуството и да реализират 20 трансгранични проекта в рамките на 1 година. Проект с художествена стойност и обосновани цели, резултати и разходи. Участието във форума е, от една страна, важно за представянето на България и установяването на международни връзки и мрежа, от друга, то е важен принос в професионалносто развитие на младата кандидатка. Проектът се предлага за финансиране със сума от 807 лева.
MOB2022-36 Синелибри ЕООД ЕООД Публични срещи и дискусии в рамките на Синелибри 2022 София 08.10.2022 - 30.10.2022 5328,47 5328,47 3 483,00 Проектът осигурява самолетни билети, хотелско настаняване и PCR тестове за петима международно признати европейски артисти в областта на съвременното сценарно писане, драматургия, игрално и документално кино: Сеск Гай, Испания; Маги Перен, Германия; Пиерфранческо Фавино, Италия, Елица Георгиева, Франция; Альона Глухова, Франция. Петимата гости ще участват в срещи с местната публика през октомври в София. Всички събития са със свободен достъп. Кандидатът успешно развива и надгражда своята дейност. Богатата биография, както и изградената партньорска мрежа са предпоставки за успешната реализация на заложените в настоящото предложение дейности. Проектното предложение е добре структурирано и съобразено с изискванията на програмата. Заложените дейности са част от по-голям проект, като кандидатът ясно е извел и аргументирал необходимостта от финсирането. Реализацията на проекта ще обогати съдържанието и ще развие форума, ангажирайки пряко целевите аудитории. Бюджетът следва да бъде съкратен в частта за хотел, тъй като не е обоснована необходимостта от настаняване в 5 звезден хотел, както и Ковид тестовете към настоящия момент не са задължително изискване за пътувания и провеждане на събития. Проектът се предлага за финансиране със сумата от 3483 лева.
MOB2022-37 СНЦ ЗЛАТНИЯТ ДЕЛФИН - ВАРНА Сдружение Посещение на фестивални мениджъри от Тайван и Хонконг в XVIII издание на Международния куклен фестивал Златният делфин България 01.10.2022 - 07.10.2022 6184,00 6184,00 6 184,00 МКФ Златният делфин е най-старият и авторитетен куклено-театрален форум в България. По време на фестивала, 1–7 октомври, ще бъдат представени около 20 заглавия, одобрени от Селекционната комисия. Една от основните цели на фестивала е установяване на контакти и стимулиране на международния творчески диалог и обмен на театрален опит. Поканените фестивални мениджъри от Тайван и Хонконг са с богат опит в областта на културния мениджмънт и организацията на международни фестивали. Като представител на държавния културен сектор в България, кандидатът има дългогодишен опит и успешно реализирани проекти в областта на сценичните изкуства. Проектното предложение е добре разписано, като, освен дейностите по настоящата кандидатура, са посочени и общите цели и очаквани резултати от провеждането на форума. Ясно са изведени културните връзки, които ще бъдат надградени след реализацията на дейностите по проекта. Бюджетът е реално изготвен и съобразен с предоставените оферти. Проектът се предлага за финансиране със сумата 6184 лева.
MOB2022-38 Софийски камерен хор "Васил Арнаудов" Сдружение Международно творческо ателие - GLORIA - Вивалди Гърция, о-в Корфу 01.09.2022 - 04.09.2022 14762,00 14762,00 14 000,00 Инициативата ще се проведе за първи път на остров Корфу, Гърция с участието на Софийския камерен хор Васил Арнаудов с диригент проф.д-р Теодора Павлович и смесения хор SAN GIACOMO с диригент Антоний Живков. Целта на събитието е двата хора да изработят заедно и да представят творбата на А. Вивалди Глория във версията за смесен хор и клавирен съпровод чрез иновативния формат - творческо ателие, който СКХ Васил Арнаудов интегрира в своята дейност и сега представя за първи път на международна сцена. Кандидатът е утвърдено име в областта си и има богат опит в сферата на културата. Събитието има висока художествена стойност, творчески потенциал и капацитет за бъдещо развитие в контекста на нов вид представяне на творческите интерпретации на артистите с участието на публиката. Проектът планира участие в международна работилница, която предвижда не само международен обмен и публично представяне с концерт, но и нови партиципативни и новаторски подходи, което го прави особено значим. Проектът е добре описан и точно структуриран. Програмата на събитието и ролята на кандидатът в него са описани подробно. Кандидатът е представил много добре очакваните резултати от пътуването и своята мотивация. Предложението съдържа елементи на устойчивост и продължаващо въздействие. Проектът се предлага за финансова подкрепа със сумата 14000 лева.
MOB2022-39 Борислава Александрова Танева Участие в Lancaster international piano festival САЩ 13.07.2022 - 06.08.2022 2730 2730 0 Международният музикален фестивал представлява уникален по рода си формат, обхващащ разнообразни дейности, свързани с професионалното музикално образование. Богатата програма на фестивала дава възможност на студентите, участващи със формата да имат достъп до професори и педагози от Европа, Америка и Азия, с които да надградят своите умения. Поканата към професор от България /в мое лице/ е доказателство за международното признание на нашата клавирна школа. Кандидатът има натрупан професионален опит и значителни постижения. В допълнение към практиката на кандидата е и международното признание на дейността му. Проектът предвижда участието на кандидата като професионалист в неговата област, който да сподели своите знания и умения с участниците. Чрез реализацията на проектното предложение ще бъдат осъществени много културни връзки, които са насочени към развиването на професионалните качества и умения на участниците във форума. Липсва приложена оферта, според която да се определи стойността на посочените в бюджетната матрица разходи. Проектът не се предлага за финансиране поради липса на средства. Проектът се предлага за резерва.
MOB2022-4 Професионален фолклорен ансамбъл "Странджа" Културен институт Танците на българина България - Пловдив и София 01.06.2022 - 30.06.2022 12900,00 12900,00 0 Събитието „Танците на българина“ ще се проведе в два града – в Античен театър Пловдив на 10.06.2022 г. и в София на 28.06.2022 г. - Зала 1 на НДК. То ще събере на една сцена най-изявените фолклорни танцови ансамбли в България и е посветено на 100 години от рождението на професор Кирил Дженев – един от доайените на българското фолклорно танцово изкуство, основател на ансамбъл „Тракия“ – гр. Пловдив, основател на катедра „Българска народна хореография“ в АМТИ „Проф. Асен Диамандиев“ – гр. Пловдив. Професионален фолклорен ансамбъл. Ръководителят на проекта има опит в областта си. Кандидатът има потенциал да постигне заложените в проекта резултати. Бюджетът не е сформиран правилно в частта за разходи за нощувки. Към момента на оценка на проектите, половината от заложените дейности са приключили, поради което при одобряване на проекта финансирането не би представлявало финансово подпомагане на бъдещо събитие, съгласно условията на програмата, а обезщетяване на вече осъществени разходи за вече осъществени дейности. Посоченото обстоятелство противоречи на принципа на работа на НФК. Проектът не се предлага за финансиране.
MOB2022-40 Фондация Модерат Фондация Международен филмов фестивал Бургас 2022 България, Бургас 16.07.2022 - 22.07.2022 3633,22 2942 2 942,00 Международен филмов фестивал Бургас ще се проведе за седма поредна година от 16 до 22 юли 2022 г. и има за цел да развие устойчива платформа за представяне на игрални и анимационни филми запознавайки публиката със съвременното световно киноизкуство. Фестивала се нарежда сред най-значимите събития в културния календар на град Бургас и е един от водещите филмови форуми в България и Черноморския регион. Кандидатът е удостоверил сериозна биография. Реализацията на шест предходни издания на филмовия фестивал затвърждават устойчивото развитие на проекта. Пътуванията посочени в проектното предложение ще спомогнат развитието и разнообразието в програмата на фестивала, както и международно участие на филмови дейци, чрез което ще се популяризира ефекта от фестивала и извън границите на България. Бюджетът е ясно и конкретно структуриран, спрямо заложените в проектното предложение дейности и очаквани разултати. Приложени са необходимите оферти и стойностите са съобразени с актуалните пазарни цени. Проектът се предлага за финансиране със сумата 2942 лева.
MOB2022-41 РОК ЗА ДОБРИЧ Сдружение КУЛТУРЕН МОСТ ДОБРИЧ - МАЛАГА Испания 01.09.2022 - 15.09.2022 13410 13410 0 Обучение на млади испански музиканти. Изграждане на сътрудничество между асоциация Ла Кахита Музикал де Малага и сдружение Рок за Добрич. Обмен на културни събития между двете организации. Представяне на българската рок музика на чуждестранна сцена и запознаване на нова публика с българската музика. Обмяна на музикални идеи и повишаване професионалния капацитет на младите испански музиканти, чрез организиран двудневен уъркшоп. "Към проекта е приложена една биография. В документите липсва приложение 1 А и информация относно пътуващите участници, и не може да се прецени доколко предвидените разходи съответстват на целите и дейностите на проекта. Тъй като кандидатът е представил всички документи сканирани, линковете в текста не са достъпни. Предполагаемо проектът е от значение за партньорството между българската и испанската рок групи и за развитието на рок сцената в гр. Добрич. Но, проектът е разписан лаконично, неясно и без конкретна информация, поради което не може да бъде обективно оценен. Проектът не се предлага за финансиране. "
MOB2022-42 Виктория Даниелова Костова Посещение на Форум De Structura на Виктория Костова Талин, Естония 17.07.2022 - 26.07.2022 1469,29 1469,29 0 Проектът включва посещение на Виктория Костова на десетдневен форум към проекта De Structura, за който Виктория е избрана като един от 150 участници - млади професионалисти в културата от цяла Европа. Форумът е продължение на онлайн процес за дискусии, менторски срещи и създаване на проекти и ще се проведе в Талин, Естония. Проектът цели свързване между младите хора и институциите и създаването на партньорства на международно ниво. Кандидатът е млад професионалист, който вече има богат опит и умения в различни области на културата. Участието във форума е, от една страна, важно за представянето на България и установяването на международни връзки и мрежа. От друга, то е важен принос в професионалносто развитие на младата кандидатка. Проектът има иновативен, обучителен и нетуъркинг характер с висок потенциал за създаване на партньорства и последващи проекти. Бюджетът включва недопустим разход (такса за участие). По програмата е постъпила и друга кандидатура за участие в същия форум, която е със значително по-целесъобразно изготвен бюджет. Проектът не се предлага за финансиране.
MOB2022-43 НЧ " Напредък 1898" Читалище Търнава пее и танцува в Дорково България, село Дорково 29.07.2022 - 31.07.2022 3229,90 3229,90 0 Проектът на НЧ „ Напредък 1898” с. Търнава е изготвен за пътуване и участие в трите фестивални дни на Международния фестивал за автентичен фолклор в Дорково. За нас това е шанс за представяне пред публика на северняшкото народно творчество и традиции. Типичните за село Търнава народни танци и песни заслужено получават аплодисментите на публиката и награди от участия, а представянето им на едно такова събитие с международен характер се надяваме да повиши интереса към Северозапада. Представените творчески биографии не демонстрират убедително опита на кандидатстващата организация и изявите й в областта на автентичния фолклор. Все пак фестивалът за автентичен фолкор в Дорково има институционално признат статут и поканата в такъв форум е признание за вокалната формация от Търнава. Бюджетът не е коректно формиран. Проектът не се предлага за финансиране.
MOB2022-44 Неотъпкана пътека Фондация Пътни разходи за участниците в четвърто издание на фестивал Неотъпкана Пътека за камерна музика в Ковачевица Ковачевица, България 26.07.2022 - 08.08.2022 25580 15000 15 000,00 С настоящият проект кандидатстваме за финансирането на пътните разходи на музикантите, които ще участват в четвъртото издание на фестивал Неотъпкана пътека в село Ковачевица, както и за транспорт на роял и арфа и наем на стаи за настаняване на музикантите и екипа на фестивала по време на събитието. Участниците включват световноизвестната флейтистка Керъл Уинсенс, арфиста Никола Тюлие и композиторката Юко Уебаяши, които за първи път гостуват в България. Кандидатът е реализирал 3 успешни присъствени, както и едно виртуално издания на фестивала. Ясно структурирани са мотивите за надграждане на дейността и професионалната ангажираност на кандидата. Заложените дейности са съобразени с параметрите на програмата, като са част от по-широкообхватен проект за културното развитие на нетрадиционен район. Проектът затвърждава своята устойчивост с досегашните си реализирани издания. Проектът обогатява и разнообразява културната среда в региона, допълвайки традиционно фолклорната сцена. Проектът поставя акцент върху образователните програми като средство за създаване на бъдещата публика на фестивала. Кандидатът формулира и по-обща цел, свързана с популяризирането на Родопите като дестинация за културен туризъм и подпомагането на туристическата индустрия и частния бизнес в региона. Бюджетната матрица е стриктно попълнена, като всички разходни пера са подкрепени от съответните оферти. Проекът се предлага за финансова подкрепа със сумата 15000 лева.
MOB2022-45 Румяна Николаева Тонева Corps de Textes - Корпуса на Текста Франция - Авиньон 12.07.2022 - 26.07.2022 2233,91 2073,91 1 913,00 Корпуса на текста - Corps de Trxtes Europe се ангажира в подбора, разпространението на текстове от съвремени автори. Проекта лансира текстове, изтъква авторите, дава възможност за поставяне на сцена творбите и ги предоставя на български и европейски театри и публики. Участие в ежегоден Летен фестивал Шартрьоз–Авиньон - Национален център сценични изкуства на Франция. В продължение на пет седмици програма от четения, спектакли, дискусии изложби. Кандидатът е представил богата биография в различни области на изкуството и културното предприемачество и мениджмънт. Същността на събитието, в което кандидатът иска да се включи е културен обмен на добри практики в арт мениджмънта, както и създаването на устойчива партньорска мрежа от международен характер, която да има дългосрочен благоприятен ефект за развитието на изкуствата и културата. Реализацията на проекта е от значение за професионалното развитие на кандидата. Проектът се предлага за финансова подкрепа със сумата 1913 лева.
MOB2022-46 Георги Атанасов Малаков Участие в международна лятна академия и фестивал за маримба и перкусии на Небойша Живкович, Виена 2022 Австрия, Виена 27.08.2022 - 04.09.2022 13133,84 13133,84 0 Участие в “Международна лятна академия и фестивал за маримба и перкусии на Небойша Живкович, Виена 2022”. Академията се провежда в Ямаха център във Виена. Майсторски класове с професори от различни държави, отворени лекции, концерти, изложби на музикални инструменти, партитури и др. Кандидатите са млади професионалисти, които показват опит и амбиция за развитие в полето на музиката. Пътуването ще допринесе за придобиване на професионални умения и нови познания за музикантите. В проекта не са разписани убедително потенциалните възможности за изграждане на партньорства, неговата цел е по-скоро обучителна. Пътуването ще допринесе за придобиване на професионални умения и нови познания за музикантите. Групата за пътуването включва и участници, които не са музиканти и няма да се включат в обучението. Проектът не се предлага за финансиране.
MOB2022-47 Никола Николаев Грозданов Сляпо присъствие Биот, Франция 30.07.2022 - 06.12.2022 3000,00 3000,00 0 Проектът се състои от три спрея за графити, направени от прозрачно стъкло и заредени с истински, обезопасени куршуми. Куршумите служат като метафора за потенциала на изкуството да бъде оръжие, защитаващо свободата на словото. Прозрачността на стъклото е ключов елемент в работата – от една страна чрез нея се разкриват куршумите в спрейовете, а от друга служи като препратка към необходимостта от прозрачност в демократичните процеси. Кандидатът е млад професионалист и артисти с интересно творчество. Събитието е концептуално, с художествена стойност. За представянето на кандидата като визуален пред специализирана аудитория е от голямо значение. Липсва обаче коректна информация за формата, пространствата и програмата на събитието и на предвиденото участие на кандидата във форума . Липсва по-подробна информация за важността на проекта с оглед установяването и поддържането на контакти между участниците, очаквани резултати и ползи за местната културна сцена. Кандидатурата има много пропуски - липсва покана/потвърждение за участие в изложбата, няма оферти за път и настаняване. Проектът не се предлага за финансова подкрепа.
MOB2022-48 Пламен Монев Петков Диагонали - част 2 Великобритания, Лондон и онлайн 01.07.2022 - 31.10.2022 2949,46 2949,46 0 Диагонали - част 2 Нарекох предстоящото ми творческо пътуване 'Диагонали', описвайки траекторията на самолетния полет Варна–Лондон–Варна. Диагонал през континента между две страни,разположени на външните граници на Европа. Ще проследя процеса на създаването на ‚Диагонали‘ онлайн и ще споделя работата си - от идеята и първата скица до последната мазка. Проектът е насочен към мои сънародници извън България и млади хора от всички националности. Кандидатът е художник с дългогодишен опит най-вече в България и множество участия. Проектът надгражда върху друга стартирала с подкрепата на НФК инициатива, включва както резиденция, така и две изложби в чужбина. Кандидатурата представя значимостта на начинанието, неговото разнообразие и стойност за кариерата на художника и представянето на българско изкуство в чужбина. Недостатък на проекта, адресиран към програма "Мобилност", е, че разчита и кандидатства за поредица от пътувания, които твърде утежняват бюджета и не са ясно аргументитрани и обосновани. Проектът не се предлага за финансиране.
MOB2022-49 Народно читалище "Св.Св.Кирили и Методий-1927" Читалище "Ансамбълът за изворен фолклор на конкурс в град Живец, Полша" Република Полша, град Живец 28.07.2022 - 09.08.2022 15000,00 11000,00 0 На МФФ се представят групи от определен район на съответната страна, който пресъздава традиционни ритуали , свързани с обредите и семейството. За 2022 година покана е изпратена само до НЧ“Св. Св. Кирил и Методий-1927 г.“ , да представи България. Конкурсният характер, автентичните песни и танци , срещата с различни култури и приятели, приемствеността между поколенията и популяризирането на нашия фолклор в тази страна допълва значимостта на тази международна проява. Кандидатът е ансамбъл за изворен фолклор, който е поканен за участие в конкурс в град Живец, Полша и ще представи автентична българска сватба. Има опит в областта на опазване и представяне на българския фолклор. Организатор е на национален събор. Проектът е разработен добре, но липсва по-подробно описание и аргументиране как пътуването ще допринесе за развитието на местната културна сцена, с какво ще подобри програмата или представянето на кандидата в перспектива, как той ще продължи да работи със своята публика. Проектът не се предлага за финансиране.
MOB2022-5 Лира Груп ООД Участие на детско-юношески състав "Лира Денс" в Международен танцов фестивал "Изомруденият остров" 17-22.09. 2022 г. Гърция, о. Тасос 17.09.2022 - 22.09.2022 6137,48 5408,17 0 Участие на детско-юношески състав Лира Денс към Лира Груп ООД в Международен танцов фестивал Изомруденият остров 17-22.09. 2022 г. Кандидатът е детско-юношески състав с активна дейност, добри творчески проекти и много награди. Моделът, по който участници в детските школи преминават в младежките, а от младежките - в състава за възрастни, показва приемственост и устойчивост на резултатите. Посочени са и редица награди в областта на народните танци, грамоти, призови места от конкурси, в това число национални и международни. Пътуването е мотивирано като стъпка за осъществяване на международни контакти, придобиване на нови умения. Възможността за международни контакти е по-скоро декларирана, отколкото планирана, доколкото на подобни форуми се предполага създаване на международни контакти. Събитието, към което кандидатите искат да се присъединят, е по-скоро в туристическо-развлекателния жанр и не представлява важно участие за развитието на състава. В бюджета са включени недопустими разходи. Сумата за настаняване е формирана на база на такса правоучастие, което включва такса участие в програмата на фестивала и концертите, което е недопустим разход по програмата. Проектът не се предлага за финансиране.
MOB2022-50 Емилия Стефанова Базлянкова Bal-Love: Творческо развитие на български балбоа танцьори в Чехия Чехия, Прага 06.08.2022 - 15.08.2022 6036,00 6036,00 0 На международното събитие Bal-Love едни от най-добрите балбоа артисти ще предоставят своите знания на подбрана група танцьори. Фокусът на нашето участие е задълбочено изследване на танца, подготовка за танцови изяви, обогатяване на учителските ни практики. С присъствието си на Bal-Love ще създадем нови контакти, което ще предостави възможност да бъдем поканени като основни гости на бъдещи фестивали, както и да осъществим съвместни творчески проекти с чуждестранни артисти в България. Кандидатите имат опит в сферата на културата и изкуствата. Целта на участието на български представители в този форум е с да разшири българското присъствие в конкретна и специфична общност, както и да спомогне за професионалното развитие на кандидата. Събитието и неговите цели са описани подробно, участието е с покана. Представителите на кандидата ще вземат участие като обучаеми, ще представят България със специално подготвена хореография, както и ще се включат като състезатели в организираните състезания. Липсва по-подробно описание на аудиторията и очаквания й обхват. Не става ясно как проектът ще допринесе за привличане на нови участници и как ще разшири интереса на местната публика към този вид танци. Канидатът споменава, че има успех в създаването на общност от почитатели на стила в България, но не предоставя по-конкретна информация за техния брой, достъп и активност. Остава впечатлението, че резултатите от проекта се ограничават до лично развитие като артисти/танцьори и преподаватели на двама души без обоснована обществена полза от изпълнението на проекта, както и без конкретика и ясно обоснована устойчивост на проекта във времето. Избраните самолетни билети са необосновани. Включени са такси участие в събитието, което е недопустим разход. Включените дневни са завишени. Проектът не се предлага за финансиране.
MOB2022-51 Лилия Константинова Жекова Юбилеен концерт на Камерен ансамбъл Силуети - гостуващи чуждестранни изпълнители СОФИЯ 04.10.2022 - 09.10.2022 2384,61 2384,61 0 Концерт по повод десетгодишния юбилей на Камерен ансамбъл Силуети, в който са поканени за участие двама чуждестранни изпълнители с международна кариера - виолистът проф. Патрик Юд /Музикална академия Берн, Швейцария и артистичен директор на Европейската академия за камерна музика, ЕСМА/ и датският цигулар Никлас Валентин /член на ЕСМА, Лауреат на втора награда от Международния конкурс Карл Нилсен, Копенхаген и др./ Концертът ще се проведе на 8 октомври в залата на Сити Марк Арт Център, София. Ръководителят е доказан профсионалист в областта, а ансамбъл "Силуети" е добре познат като една от малкото формации на млади изпълнители на класическа музика. Поканените гост-музиканти са с доказан опит. Концерът по повод юбилея на ансамбъла ще е още едно съвместно представяне на професионалните участници. Безспорно гост-музиканти от такава величина ще привлекат по-широк кръг публика, която би имала потенциал да се превърне и в публика на ансамбъла. В този смисъл пътуването е необходимо за развитието на кандидата и аудиторията. В проекта не е изведена визията за прилагане на обменения опит в бъдещата дейност на организацията. Програмата на проектното предложение включва еднодневно събитие, а посочените оферти и стойности в бюджета са за престой за по-дълъг период. Не е описана подробно програмата на събитието, където да бъде аргументиран по-дългият престой. Проектът не се предлага за финансиране.
MOB2022-52 Надежда Василева Павлова Срещи в Арл - бюлетин от мястото на събитието София 02.07.2022 - 20.12.2022 6098,64 6098,64 6 089,00 Организирано посещение на Les Rencontres d'Arles, най-известния фотографски фестивал в света, от неформална група артисти. В рамките на престоя си те ще документират посетените изложби и събития, ще публикуват материали в социалните мрежи на живо в профилите на партньорите си Фотосинтезис, сп. Виж и личните си профили . Като резултат ще се оформи солидна база от информация, която ще бъде представена в последващи събития пред заинтересована публика. Кандидатът активно участва в развитието на визуалните изкуства и популяризирането им сред широката аудитория. Посещението на събитие с подобен статут и мащаб би обогатило професионалния капацитет на кандидата. Проектът предвижда запознаване на българските културни среди с добрите практики в областта. Заложените дейности в проектното преложение са насочени към отразяването на значимо културно събитие сред българската аудитория. Проектът предвижда запознаване на българските културни среди с добрите практики в областта. Разходите са подробно разписани и подкрепени от детайлни оферти. Необходимите средства, посочени в бюджета, са пряко свързани с осъществяване на заложените дейности и очаквани резултати. Проектът се предлага за финансова подкрепа със сумата 6089 лева.
MOB2022-54 Даниел Иванов Ангелов Babelsound Festival Унгария, Балатонбоглар 18.07.2022 - 24.07.2022 1804,00 1804,00 0 BabelSound е етно-фюжън фестивал, чиято мисия е да среща разнообразни култури и различни разновидности на изкуството. Артистите, които свирят по време на фестивала представят своята националност и държава. Тяхната мисия е да предадат културното си наследство и да засилят връзката между различните националности, чрез силата на изкуството. Нашето дуо Летящите номади беше поканено да вземе участие в това събитие. Кандидатът е профилиран в етно фюжън музиката и представената биография показва нарастващи ангажименти и участия в това поле на изява. Спечелени проекти към НФК и към програма на СО също са добра атестация наред с двете международни награди. Фестивалът в Унгария е тясно профилиран именно в жанра, в който кандидатстващата формация се изявява. Възможността дни наред на място да общуват неформално с професионалисти и да се включват в джем сешъни и творчески работилници е ценна възможност за професионалното им израстване. Форматът на фестивала - творческа резиденция и концерти за специализирана професионална публика - допринася за разпространението на добри практики и несъмнено, за изграждането на бъдещи партньорства. В проектопредложението са посочени двама участници в групата "Летящите номади", но в бюджета има планирани 3 билета. Липсва покана, която да доказва, че участието е потвърдено. Проектът не се предлага за финансиране.
MOB2022-55 Севдалина Петрова Стойчева Участие на Балетна формация "Търговище" в Международен фестивал на музикалното и танцово изкуство "Егейско слънце" Република Турция, Мармарис 11.10.2022 - 16.10.2022 22330,00 14740,00 0 Участието на танцьорите от Балетна формация Търговище в Международния фестивал има за цел да представи авторския репертоар от класически, характерни и съвременни танци на формацията. Международното участие ще ни предостави нови възможности за съвместни бъдещи проекти с изявени творци в танцовото изкуство. Опитът на кандидата в сферата на културата е ограничен. Фестивал организиран от туристическа агенция с включена туристическа програма. Кандидатурата не представя убедително доколко пътуването е необходимо и доколко планираните резултати ще бъдат постигнати. Проектът не отговаря на приоритетите на програмата. Проектът не се предлага за финансиране.
MOB2022-57 Калина Димитрова Терзиева изложба на Калина Димитрова и Красимир Терзиев Словакия, Братислава 05.10.2022 - 31.10.2022 3309,66 3309,66 3 169,00 „БиосПолис” e съвместен проект на двама художници от България, споделящи афинитет към работата в различни медии, фотография, видео, обекти, живопис. За първи път, по покана на Station Contemporary Art Gallery, Братислава, двамата артисти работят по общ проект. В последните си проекти Димитрова, и Терзиев използват сложни паралаксни възгледи, които произвеждат експлозивни перспективи, поддържайки извънорбитална дистанция и интимни отношения с материали и образи, запечатани в съзнанието. Кандидатите са утвърдени имена в сферата на изкуството в България. Реализацията на проекта е важна за професионалното развитие на кандидатите, пректът има изразена висока художествена стойност и международно измерение. Присъствието на авторите на откриването на изложбата ще допринесе за задъблочаване на установеното партньрство с галерията в Братислава. Изложбата ще допринесе за представянето на българско съвременно изкуство в чужбина. Проектът се предлага за финансиране със сумата 3169 лева.
MOB2022-58 Фондация Музикартисимо Фондация Концерт на квинтет ПИЛЕКАДОНЕ в концертната серия Les Concerts du Foyer Europeen Люксембург Люксембург 01.10.2022 - 30.10.2022 5358 5358 5 358,00 Проектът включва концерт на квинтет ПИЛЕКАДОНЕ - един от най-реномираните български камерни ансамбли. Той ще се състои в Люксембург в рамките на концертната серия Les Concerts du Foyer Europеen сезон 2022 - 2023  г. по покана на реномирания европейски форум. Събитието ще се проведе в сградата на Културния център на европейските институции Темата е представяне най-новото творчество на изтъкнатите български композитори Васил Казанджиев, Пенка Кунева, Албена Петрович – Врачанска, Явор Гайдов. Кандидатът е един от най-реномираните български камерни ансамбли, носител на награда “Златна лира” на СБМТД за високи постижения в изпълнителското изкуство. Проектът представлява популяризиране на съвременното българско музикално изкуство сред международна аудитория, сред която и специализирана (професионална) публика. Това би спомогнало изграждането на комуникационна мрежа между участниците в проекта и посетителите на събитието. Отговаря на целите на програмата и си поставя постижими и реалистични цели. Бюджетът е обоснован и реалистичен. Проектът се предлага за финансиране със сумата 5358 лева.
MOB2022-59 Иван Атанасов Младенов ПРЕДИ ПОЗНАНИЕТО Гърция, Солун 29.08.2022 - 03.09.2022 1500 1060 0 Докладът, който ще изнеса на 15 световен конгрес по семиотика В Солун има за цел да формира нова стратегия за изследване на мисловния процес, основаваща се на две идеи на американския философ и семиотик Чарлс Сандерс Пърс 1839 – 1914. Това е идеята за ground, основност, която възниква преди всеки акт на осъзнато възприемане, както и концепцията му за начало на мисълта. Новото, което предлагам е комбинираният подход към темата, разработен във връзка с международен проект заедно с мои докторанти. "Проектът е за участие на кандидата с доклад на 15 световен конгрес по семиотика в Солун. Докладът е одобрен от организаторите да бъде представен. Проектът е неясно разписан. Липсва конкретна връзка на идеята с целите и приоритетите на програмата. Кандидатът не е формулирал добре очакваните резултати от участието си в събитиетои по какъв начин проектът ще съдейства за развитието на кандидата след приключването му. В проекта не са описани добри практики за развитието на културната сцена. Като възможни бъдещи партньори са споменати участници от областта на точните науки: биолози, занимаващи се с проблеми на човешкия мозък; химици и физици, но не е обяснено как тези партньорства имат отношение към изкуствата и културата. Бюджетът не е попълнен по източници. Не става ясно каква е исканата сума от НФК. В бюджетната матрица са отбелязани закръглени суми за транспорт и настаняване, а не тези от приложените оферти. Проектът не отговаря на приоритетите на програмата. Проектът не се предлага за финансиране. "
MOB2022-6 СНЦ'Елита" Сдружение "Артисти на път" България, гр. Велико Търново 24.06.2022 - 30.09.2022 5398,10 5398,10 0 ПРОЕКТ „ АРТИСТИ НА ПЪТ“ НА СДРУЖЕНИЕ „ЕЛИТА“ ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО включва 3 събития: 1. Лятна академия по Изобразително изкуство Ахтопол от 24.06 до 02.07.2022 г. Провеждане на Лятна академия по Изобразително изкуство в Читалището в Кметство Ахтопол. 2. Лятна академия за Вокални изпълнители гр. Елена от 20.08 до 27.08.2022 г. 3. Концерт на млади таланти на фондация „Консонанс“ гр. София. Биографията на ръководителя е добре структурирана, като е представена синтезирана информация за професионалните опит и квалификация. Липсва по-подробна информация и за другите членове на екипа. Проектът има образователен характер и е добре разписан като индивидуална творческа инициатива, но не е съобразен пряко с целите и приоритетите на настоящата програма. Не са добре изведени показателите, според които ще стане ясно дали са постигнати очакваните резултати. Кандидатът не е обяснил добре какъв е потенциалът за устойчивост на проекта. От предоставените допълнителни материали не става ясно как са формирани част от разходите. Проектът не се предлага за финансиране.
MOB2022-60 Владимир Шунев Владимир Шунев Владимир Шунев Участие в Трети международен салон на наивизма Saint Jean Cap Ferrat, France Франция,Сен-Жан-Кап-Ферат 30.08.2022 - 03.09.2022 1429,00 1229,00 0 Художникът Владимир Шунев е получил покана за участие в III Международен салон на наивизма в град Сен-Жан-Кап-Ферат, в непосредствена близост до Ница, Френската Ривиера. В рамките на този салон ще бъде представен българския наивизъм с 15 автора от България. Куратор от българска страна е Николай Стоев. Кандидатът е бил изключително лаконичен в представянето си, няма назован конкретен творчески опит, няма линкове, портфолио или описание на дейността и посоката на работата му. Трудно е да се прецени значимостта на форума в сферата на наивистичното изкуство, по така представената информация. Участието на кандидата и личното му присъствие ще го срещне с колеги, рабтещи в същото поле. Има потенциал за нови партньорства. Стойностите в бюджета са реалистични, но дневните не са изчислени според утвърдените за чужбина командировъчни. Макар и проектът да е интересен сам по себе си предложението има формални пропуски. Кандидатът не е предоставил достатъчно информация за себе си. Проектът не се предлага за финансова подкрепа.
MOB2022-61 ЛИАНА ПД ООД ООД Участие на ТШ "ЛИАНА" в "Чудесата на Адриатика" Харватия-Пореч 21.09.2022 - 25.09.2022 14809,00 14809,00 0 От 21.09.2022г. до 25.09.2022г. в град Пореч, Харватия ще се проведе 4-то издание на Международен фестивал на изкуствата Чудесата на Ариатика. Настоящото проектно предложение е свързано с участието на ТШ Лиана във фестивала, категория Танц Кандидатът е балетна школа, в която се обучават любители. Школата е с богат опит на реализирани дейности, проекти, участия във фестивали и получени награди. Проектът е за участие във фестивал с конкурсен характер. Кандидатът не е получил покана от организатора на фестивала, а е предоставил потвърждение за участието си от посредническа фирма. Таксата за участие във фестивала, която е необходимо да се плати покрива както самото участие така и настаняването. Проектът не отговаря на условията на програма "Мобилност". Пътуването е с туристически характер. Проектът не се предлага за финансиране.
MOB2022-62 Виктория Страхилова Митрева Участие в Brussels Co Production Market - Up and Coming Producers Белгия, Брюксел 28.06.2022 - 01.07.2022 1566,50 1566,50 1 261,00 Участие в Brussels Co Production Market - програма Up and Coming Producers на продуцент Виктория Митрева с филмов проект в развитие Резонанс. Кандидатът е професионалист в областта си с награди и постижения в киното. С проектното предложение се затвърждава желанието на кандидата да надгражда натрупаните знания и умения и да се развива в избраната професия. Реализацията на проекта е от съществено значение за професионалното развитие на кандидата. Успешното осъществяване на заложените дейности и активното включване в събитието биха имали дългосрочен ефект върху дейността на кандидата, като натрупаните знания и създадените контакти биха спомогнали продуцирането, както на конкретния филм, така и на следващи творчески проекти. Проектът е насочен към прякото и активно участие на български филмови продуценти в европейските културни процеси в сферата. Участието в подобно събитие, което има и образователен характер би спомогнало развитието на кинематографията в България. Сред ползите от реализацията на проекта е и представянето на българско художествено съдържание (в процес на неговата реализация) пред специализирана (професионална) аудитория. Бюджетът е подробно разписан, като са предоставени оферти за всички посочени разходи. Стойностите отговарят на пазарните цени. Тестът за ковид не е задължителен и стойността му е премахната от предложеното финансиране. Проектът се предлага за финансиране с редуциран бюджет със сумата 1261 лева.
MOB2022-64 Фондация Аполония Фондация Финансиране разходите за транспорт и нощувки на участници в Аполония 2022 Созопол, България 30.08.2022 - 03.09.2022 5165,92 5165,92 5 165,00 Музиката заема важно място в програмата на Празниците на изкуствата Аполония. Участниците в този проект са едни от основните изпълнители в класическите концерти на фестивала. Макар и млади, те вече са известни на европейските и световни сцени и ще пристигнат в Созопол благодарение на субсидията по проекта Финансиране на разходите за транспорт и нощувки на участници в Аполония 2022. Предвид дългогодишната история на форума, неговата традиционна публика и опита на участниците, предложението има потенциала да изпълни всички заложени резултати. Апликацията убедително представя необходимостта от пътуването и стойността на събитието. И фестивалът Аполония, и музикантите, чиято мобилност е обект на това проектопредложение, са доказани имена в сферата. Реализирането на концертите на четиримата изтъкнати музиканти ще е събитие за публиката на Аполония и със сигурност ще привлече и нови публики. Проектът се предлага за финансова подкрепа със сума от 5165 лева.
MOB2022-65 Нов български университет ВУЗ Театър на село България, гр.Балчик,гр.Шабла,с.Камен бряг, с.Тюленово,с.Българево 18.07.2022 - 24.07.2022 7096 6196 5 871,00 Театър на село е турне на УТ НБУ със спектакъла Тошко Африкански в пет малки населени места в североизточна България – с.Камен бряг,с.Тюленово,с.Българево,гр.Балчик и гр.Шабла. Идеята за реализацията на турнето е в резултат на покана от НЧ Г. Раковски -1941 с. Камен бряг, което през последните 15 години организира различни културни събития в района. Гостуването в гр.Балчик ще бъде част от художествено-творческа програма на ДКИ 'Двореца'–Балчик,а домакин в гр.Шабла е ЗЕЛЕН ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР. НБУ с департамент Театър е авторитетно учебно заведение, предлагащо образование в областта. Университетски театър е активен участник в културния живот на столицата. Пътуването е необходимо както на младите актьори, така и на публиките в отдалечени населени места, до които рядко достигат театрални произведения. Младите актьори ще имат възможност да реализират пълноценно турне в Североизточна България. Осъществяването на турнета в партньорство с местните читалища е добра практика, която допринася за обогатяването на културния живот в малки и отдалечени населени места. Успешната реализация на проекта и най-вече, рефлексията, научените уроци са важна стъпка за създаване на партньорства между театрални трупи и читалищни сцени. Предвидените разходи са обосновани и реалистични. Транспортът е с включен ДДС/недопустим разход/. Бюджетът следва да се намали с 325 лв. Проектът се предлага за финансова подкрепа със сума от 5871 лв.
MOB2022-66 ФОНДАЦИЯ БЪЛГАРСКО ИЗКУСТВО И КУЛТУРА Фондация Среща с директора на Центъра Жорж Помпиду, Париж Париж, Франция 01.06.2022 - 08.07.2022 2670,40 2670,40 1 300,00 Среща на представителите на Фондация Българско изкуство и култура с Г-н Ксавие Ре - новият директор на Центъра Жорж Помпиду в Париж, и с куратора от Центъра – Никола Лиучи – Гутников. Срещата е необходима за официалното предоговоряне на проекта за дарение на колекция от съвременно българско изкуство, иницииран от Десислава Димова през 2018 г, и поет официално от 2022 година от Фондация Българско изкуство и култура. Кандидатите са доказани професионалисти в сферата на съвременните визуални изкуства. Пътуването е част от значим проект, който ще предложи видимост на българското съвременно изкуство в един от най-големите и реномирани музеи в Европа. Реализирането на проекта е следствие от вече създадено партньорство и успешното приключване, гаранция за което е и предложеното пътуване, ще даде основа за разгръщане на бъдещи партньорства. Опитът за новата организация ще даде път на нови добри практики за сътрудничество с музеи и галерии за популяризиране на съвременното българско изкуство. Пътуването ще допринесе за реализацията на проекта, затова се препоръчва то да бъде финансирано по програмата, но в редуциран наполовина бюджет, тъй като апликацията не аргументира нуждата от пътуване на двама души. Проектът се предлага за финансова подкрепа със сумата 1300 лева.
MOB2022-67 Фондация 180 Градуса - лаборатория за иновативно изкуство Фондация Демос България България, София, Широка лъка, Котел 03.10.2022 - 24.10.2022 23757,99 14757,99 0 Резиденция на международен проект “Демос” в България в колаборация между Фондация “180 градуса- лаборатория за иновативно изкуство” и базирания в Берлин ансамбъл за експериментална музика и научно-творчески изследвания “Феникс 16” основан 2012 г. И кандидатът, и организацията показват опит в полето на експерименталната музика и на обучението на млади хора. Предложената резиденция и майсторски класове ще са новост за учениците от фолклорните училища, техните преподаватели и за публиката. Проектът е интердисциплинарен. Има силен елемент на иновативност и надграждане на досегашните практики и умения. Предлага възможност на участниците да видят нови практики и да развият нови умения. Обединява творци и изследователи, традиция и модерност, изследователска и творческа част, професионални творци и любители. Кандидатът е формулирал добре мотивацията си и очакваните резултати, които реализирането на проекта очаквано и логично би осъществил. Потенциалът за партньорства е голям, но само при условие че целевите групи в Котел и Широка лъка активно се включат в предложените работилници, като няма ясни индикатори за успешното реализиране. Бюджетът е реалистичен и обоснован. Документацията към проекта е коректна, но сумата за нощувки е завишена. Проектът не се предлага за финансиране, поради липса на средства. Проектът се предлага за резерва.
MOB2022-68 Народно Читалище Димитър Полянов - 1927 Читалище Представяне на българските сурвакарски традиции в гр. Риека, Хърватия Хърватия гр. Риека 17.06.2022 - 19.06.2022 5880,00 5880,00 0 Участието на Сурвакарска група към НЧ„Димитър Полянов - 1927“ в карнавала в гр. Риека, Хърватска. Кандидатът има опит в сферата, в която е проектът, участниците са получавали награди и са работили за надграждане на уменията си. Форумът е добра възможност за международно участие на колектива, създаване н контакти и популяризиране на българското нематериално наследство. Резултатите не са добре формулирани. Няма информация как проектът ще допринесе за развитието на кандидата или аудиторията. В проекта липсва информация за обмен на добри практики и доколко проектът предвижда създаване и развитие на нови партньорства. В необходимите документи липсва потвърждение за участие. В бюджета има включени недопустими разходи. Проектът не се предлага за финансиране.
MOB2022-69 Народно читалище "Христо Смирненски - 1889" Читалище Участие във фестивал на любителските театри гр.Лом 26.09.2022 - 02.10.2022 1308 1308 0 Театралният състав “Мара Пенкова „ ще участва с постановката „И най-мъдрият си е малка прост“ по Александър Островски във Фестивал на любителските театри с международното участие на името на Кръстьо Пишурка гр.Лом 2022г. Ръководителят на любителската театрална трупа е професионалист. Трупата е от активните участници в сферата на любителските театрални форми. Режисьорът, с когото поставят спектакъла в този проект, е също професионалист в областта. Участието в срещата на любителските театри е важна изява за театрална трупа. Участието в подобен форум ще надгради организационните умения на ръководителя. Срещата на местната публика с нови трупи е добра възможност за обогатяване на театралното преживяване. Проектното предложени не е разписано подробно и не е предоставена достатъчно информация за мащабите на фестивала, процесите по селекция на групата, както и останалите участници. Към бюджетната матрица не са приложени необходимите оферти, които да удостоверят размера на посочените във формуляра стойности. От представения проект не става ясно какво налага ползване на 35-местен автобус за 16 души състав. Проектът не се предлага за финансиране поради липса на средства.
MOB2022-7 Александра Миткова Драгова Танцов спектакъл 8 - Dance Essence Romania Клуж Напока, Румъния 01.09.2022 - 10.09.2022 14940 10000 0 Денс Есенс - зашеметяваща програма от иновативни, енергични и провокиращи мисли произведения от хореографи от България, Румъния и САЩ. Авангардни съвременни премиери, които изследват силата на колектива и празнуват разнообразието във всичките му аспекти, предлагайки навременно отговор на нашите времена на глобални сътресения. На сцената на Национален театър Лучан Блага, Румъния, ще се изявят: Mario Dance Atelier, Танцов спектакъл 8, DJ SMART. От проекта не става ясно каква е целта на събитието, за което се кандидатства. Според представените формуляри става въпрос за участие в комерсиално събитие за местна публика. Проектът не предвижда запознаване с нови практики или творческо развитие на кандидата. От проекта не става ясно до колко задълбочени са партньорските отношения между организатора и артистите. В документите липсва официална покана от организатора към артистите. Липсва справка за цените на самолетните билети и настаняването. Липсва цена на единичната нощувка, също така не става ясно исканата сума от НФК колко нощувки покрива и за колко участници. Проектът не се предлага за финансиране.
MOB2022-70 Сдружение "Лаборатория за изкуство и култура" Сдружение СТРАВАГАНЦА България , Шабла 29.07.2022 - 16.08.2022 14997,76 14997,76 0 Фестивал за старинна музика, песен и танц Страваганца – 2022 фестивалът е международен, ще участват изпълнители от Великобритания, Белгия, Литва и Република Северна Македония.Основният приоритет, към който сме се насочили е развитието на културен арт форум на Североизток , който да предлага оригинална културна програма ,да обединява творческия заряд на гостуващите творци с местните културни организации и творци от региона , които да могат да станат траен актив от местния културен календар. Страваганца е международен културен форум, в който връзката между старинните изкуства има за цел да възроди и утвърди културните ценности. Кандидатът е описал подробно аудиторията на събитието; предоставил е информация за участниците; представил е детайлно програмата на събитието. В частта си за транспортни разходи бюджетът е неточен: липсва детайлна обосновка на големия брой заложени пътувания. Предвид неяснотите в бюджета проектът не се предлага за финансиране.
MOB2022-71 Хор на учителките Сдружение ПЪТУВАНЕ ВЪВ ВРЕМЕТО България, гр. Стара Загора 11.06.2022 - 12.06.2022 3958,99 3958,99 0 Пътуване за участие в V- ти хоров фестивал Августа Траяна в гр. Стара Загора на 11/12.06.2022 г. Съставът има дългогодишен опит в посочената сфера на дейност, както и множество селекции и отличия от различни форуми. Участието на кандидата на международния фестивал ще спомогне популяризирането на дейността му, както и ще даде възможност за развитие на творческия състав. Добре са разписани целите и очакваните резултати на проекта. Проектните дейности са приключили към момента на оценка на кандидатурата, поради което при одобряване на проекта финансирането не би представлявало финансово подпомагане на бъдещо събитие, съгласно принципа на работа на НФК, а обезщетяване на вече осъществени разходи за вече осъществени дейности. Посоченото обстоятелство противоречи на принципа на работа на фонда за подпомагане на осъществяване на проекти, а не заплащане на разноски по отминали дейности. Проектът не се предлага за финансиране.
MOB2022-72 Братан Цветиев Братанов Участие в лаборатория и представление на 4RUDE Берлин, Германия 30.08.2022 - 11.09.2022 2000 2000 0 Финансирането ще ми помогне да възобновя дългогодишен план за обучение и сътрудничество с компания 4RUDE, като участвам в лаборатория и представление на компанията от 1/09 до 10/09, 2022 г. в Берлин. Бележка: Документът за потвърждаване на участие и поканата за проекта, включваща базова информация са прикачени в съединен файл към Допълнителни материали. В опциита Декларация за самоучастие; Приложение 1А и Приложение 3.1. са качени празни форми, за да може апликацията да бъде приета за ипзращане. Кандидатът има опит в сферата на изпълнителските изкуства. Пътуването би допринесло за изграждане и подобряване уменията на кандидата. В проекта не са изведени достатъчно ясно и убедително мотивацията на кандидата и резултатите от реализацията на проекта. Бюджетът е коректен, представени са всички необходими документи. Не се предлага за финансиране, поради липса на средства.
MOB2022-73 Радослав Генчев Мъглов Flаеshed out Финландия 01.09.2022 - 30.09.2022 2828 2828 0 Flæshed out е артистично - изследователски проект, който се реализира чрез телесното преживяване, амбивалентността в предефинирането на личното срещу социалното. Процесът на глобално разпространение на инфекцията COV-ID-19, който де-факто се случва чрез обмен на вирусен материал в глобален мащаб между милиони хора, придава ново измерение на усещането за интимност и уникалност. Това ново измислено състояние е хранително вещество за предложеното художествено изследване. Кандидатът е познато име в сферата на съвременното изкуство. Една самостоятелна изложба особено в нова и непозната среда винаги е важна стъпка за всеки художник. Присъствието на художника е важно за реализацията на изложбата, но и за да може да се срещне с местна професионална и широка публика. Проектът ще допринесе за развитието на кариерата на художника, както и за представянето на българско изкуство в чужбина. Не става ясно защо е планиран едномесечен престой на автора. Пристигането е броени дни преди откриването, така че престоят явно не е свързан с подготовката на изложбата. Проектът без съмнение ще допринесе за развитието на художника и представянето на българско изкуство във Финландия, но липсва обосновка на 30-дневния престой и свързаните с това разходи. Проектът не се предлага за финансиране.
MOB2022-74 Ния Иванова Пушкарова Участие в международен фестивал за пърофманс Overlap Kassel live performance festival Касел, Германия 16.06.2022 - 26.06.2022 2452 2252 0 Участие в международен фестивал за пърофманс Overlap Kassel live performance festival - част от Документа Касел, Германия Кандидатът има сериозен опит както като художник, така и като организато на събития. Форумът се случва по време на Документа, което дава възможност за разнообразна международна и професионална публика и със сигурност участието в подобен междуанроден форум ще бъде от голямо значение за развитието на кандидата. Проектните дейности са приключили към момента на оценка на кандидатурата, поради което при одобряване на проекта финансирането не би представлявало финансово подпомагане на бъдещо събитие, съгласно принципа на работа на НФК, а обезщетяване на вече осъществени разходи за вече осъществени дейности. Посоченото обстоятелство противоречи на принципа на работа на фонда за подпомагане на осъществяване на проекти, а не заплащане на разноски по отминали дейности. Проектът не се предлага за финансиране.
MOB2022-75 НЧ "РЕПУБЛИКА-1950" Читалище Българската песен - послание за мир в света България, с.Мокрище - 4408 01.07.2022 - 31.10.2022 13614,56 13614,56 0 Вокална Формация Деница е създадена през 1999г. и изпълнява обработен фолклор. От 23 до 27.08.2022 ще участваме на Межд. фестивал Света и децата за мир,9-то издание от поредицата фестивали Разпилени бисери, който ще се проведе в Истанбул, Турция. Ние ще представим България пред света. Ще покажем красотата на българските носии, хубавата българска песен. Нашето участие ще допринесе за изграждането на нови партньорства с други самодейци, и обмен на добри практики в областта на обработения фолклор. Съставът има дългогодишен опит в посочената сфера на дейност, както и множество селекции и отличия от различни форуми. Липсва достатъчно ясна информация за членовете на екипа и професионалното им развитие. Не са посочени критериите за селекция на кандидата, както и условията, при които е организиран фестивалът. Липсва подробна информация за предстоящото събитие - представители, конкуренция, жури и отличия. Няма достатъчно информация за това как проектът ще нарърчи развитието на организацията, създаването на нови партньорства и нови публики. В проекта има неяснота по отношение на датата и мястото на реализацията му. Не е посочена причината за наемане на транспортна фирма от Истанбул. Проектът не се предлага за финансиране.
MOB2022-76 Аглея Лазарова Гумнерова МОБИЛНОСТ Сан Себастиан, Испания; По, Франция 28.06.2022 - 10.07.2022 5492,89 3800 3 000,00 Участие в световен танцов конкурс DWC 2022 и обучение в EBB Dance Company Кандидатът е в началото на професионалното си развитие, но въпреки това вече има множество успехи и постижения в своята област на обучение и практика. Преминал е успешно през стриктна селекция от професионална комисия и е класиран за финал на световно първенство, което затвърждава значимостта на събитието, за което кандидатства. Форумът има състезателен характер с реална възможност за отличие на кандидата, който ще предсатви България. Ползите от включването на кандидата в събитието са добре изведени и разписани, като имат дългосрочно положително влияние и след приключването на проекта. Бюджетната матрица е коректно попълнена, спрямо предоставените оферти за необходимите разходи. Проектът се предлага за финансиране със сумата 3000 лева.
MOB2022-77 Петя Иванова Илиева изложба живопис Азербайджан, Баку и Иран, Техеран 03.10.2022 - 13.10.2022 2998,44 2998,44 0 Пресъздавам традиционни, фолклорни мотиви по нетрадиционен начин - чрез средствата на живописта. Целя напомняне на съвременните хора по интересен начин да се обърнат към корени си и запознаване на широка чуждестранна публика с българското наследство с помощта на картините, като друг вид инструмент. Изложбата е част от събитията за честванията на 30 г. от установяване на дипломатическите отношения между България и Азербайджан и 125 г. между България и Иран. Представените документи дават информация за множество изложби у нас и по света, за отличията, както и за дейността й в сферата на дипломацията. Гостуването на идзложбата е част от дипломатически културен обмен. Представянето на българско изкуство в посолства в чужбина е добър подход за междукултурен обмен, но липсват по-сериозна информация как точно той ще се случи, как ще се привлекат публики и какъв е ангижментът на посолствата домакини. Проектът не се предлага за финансиране.
MOB2022-78 "Саморазвитие -1924 г.-с.Брестник" Читалище Бисери от България с. Брестник п.к. 4107, общ. Родопи 01.07.2022 - 31.10.2022 14888,32 14888,32 0 Ансамбъл Брестнешко хоро е създаден през 2013г. и изпълнява народни песни и танци. От 23 до 27.08.2022 ще участваме на Межд. фестивал Света и децата за мир,9-то издание от поредицата фестивали Разпилени бисери, в Истанбул, Турция. Ние ще представим България пред света. Ще покажем красотата на българските народни песни и танци. Нашето участие ще допринесе за изграждането на нови партньорства с други самодейци, и обмен на добри практики в областта на българския фолклор. Самодейният състав и неговият ръководител имат опит от участия във фолклорни конкурси и фестивали в страната, като са спечелили и някои отличия. Фестивалът в Турция има състезателен характер, но не се отличава с престиж. Едно 20-минутното изпълнение на българска фолклорна музика няма да изпълни целта да популяризира пред публика, която е от региона и вече е добре запозната с българския фолклор. Фестивалът е само 4 дни, в които такава голяма група трудно може да бъде координирана в някакви целенасочени контакти за постигане на бъдещи партньорства. Бюджетът е реалистичен, но участието на толкова голям състав в рамките на 20-минутно участие е ненужно разточително на фона на другите проекти. Проектът не се предлага за финансиране.
MOB2022-79 Иванка Георгиева Делова Федерикус Алтамура, Италия 30.09.2022 - 02.10.2022 3084 3000 0 Федерикус Federicus е историческо възстановяващо събитие, което се провежда в Алтамура в почит към Федерик II от Швеция, основател на града. Типичните манастири и площади на стария град пресъздават средновековната атмосфера с шествия, игри, улични представления, военни лагери и реконструкция на строителна площадка. За оживяване на събитието има множество културни инициативи конференции, изложби в съответствие с тематиката на изданието. "Интересно събитие, но схематично и неясно описан проект. Кандидатът не е представил детайлна биография, от която да е виден придобитият опит в сферата, в която е предложения проект. Не са посочени придобити допълнителни квалификации, умения и др. Липсва повече и конкретна инфорамция за очакваните резултати на проектното предложение, както и степента, до която пътуването е необходимо за развитието на кандидата и местната културна сцена. Информацията, относно прилагане на добри практики в развитието на културната сцена, както и на създаване и задълбочаване на партньорства в страната и чужбина, не е конкретна. Към кандидатурата е приложена покана, но преводът е автоматичен и неясен като съдържание. Бюджетната матрица не е попълнена коректно. Попълнени са само единични цени. Не е ясна исканата сума от НФК. Проектът не се предлага за финансиране. "
MOB2022-8 Хоумрън ЕООД ООД КНИГА ЗА ХОРАТА в Кан Франция, Кан 22.05.2022 - 28.05.2022 4758,86 4758,86 0 КНИГА ЗА ХОРАТА е дебютен късометражен филм, реализиран по програма ДЕБЮТИ 2020-2021 и е с валидирано участие в Short Film Corner в Кан - най-големият кино фестивал в света. Проектът е за покриване на разходите на екип от двама души, които ще промотират филма и ще осъществят бизнес контакти за нови проекти в сферата на киното. Към този момент кандидатът е реализирал успешно няколко филмови проекта, последният от които има значими постижения от национален и международен характер. Кандидатстващата организация ще представи своя филм пред широка професионална аудитория на един от най-големите световни кинофоруми. Проектните дейности са приключили към момента на оценка на кандидатурата, поради което при одобряване на проекта финансирането не би представлявало финансово подпомагане на бъдещо събитие, съгласно принципа на работа на НФК, а обезщетяване на вече осъществени разходи за вече осъществени дейности. Посоченото обстоятелство противоречи на принципа на работа на фонда за подпомагане на осъществяване на проекти, а не заплащане на разноски по отминали дейности. Проектът не се предлага за финансиране.
MOB2022-80 Милена Недкова Налбантова XII Intensive Summer School, Siena, Italy - 7-17 юли, 2022 Италия, Сиена 06.07.2022 - 18.07.2022 2837,50 2837,50 0 Лятно танцово интензивно обучение на Академия “Ateneo della Danza” в Сиена, Италия дава възможност на танцьори от България да се обучават в танцовите стилове – класически балет, модерн, характерен танц с изявени преподаватели и специалисти от професионални театри и академии от различни държави. Събитието завършва с Гала спектакъл с изучения репертоар. Като официален представител на „Ateneo della Danza” и “Balletto di Siena” за България, подпомагам развитието на български участници в събитието. Кандитатът е представил в пълнота професионалния си опит. Проектът предвижда пътуване за ежегодно събитие, в което кандидатът участва регулярно и е част от неговата организация. От така представеното проектно предложение не става ясна точната роля на кандидата от включването му в проекта. Не са посочени участниците, които ще бъдат придружавани, както и тяхното участие в лятното училище. Проектът не се предлага за финансиране.
MOB2022-81 Световен фестивал на анимационния филм Сдружение 18- Световен фестивал на анимационния филм Варна България, гр.Варна 07.09.2022 - 11.09.2022 6595 6595 0 Световният фестивал на анимационния филм – Варна вече 17 години се стреми да създаде свободно творческо пространство, в което, посредством споделяне на идеи, проекти и продукции, автори, жители и гости на град Варна да се потопят в необятния свят на анимационното кино. Фокус в програмата на фестивала са представяне на специализирани лекции, презентации, конференции, и селекция от най-добрите филми и автори в света на анимацията през последната година. Кандидатът има неоспорима биография и е една от значимите фигури за развитието на анимационното кино в България. Привлечените артисти, поканени на фестивала, са професионалисти в областта и ролята им в проекта е изведена и мотивирана. Събитието е доказало своята устойчивост като е един от разпознаваемите културни форуми в своята област. Мотивацията, целите и очакваните резултати от осъществяване на проектното предложение са ясно разписани и постижими в рамките на предложението. Бюджетната матрица е попълнена некоректно, като са изтрити форумили и не са спазени полетата, спрямо образеца. Проектът не се предлага за финансиране.
MOB2022-82 Коле Китанов Китанов Сапунена фантазия гр. Перуджа, Италия 13.10.2022 - 18.10.2022 1720 1320 0 Сапунена фантазия е проект, който съчетава представяне на куклено-театрално представление и работа в творческа работилница с деца от българската общност, учещи в Българско неделно училище К.П.Войвода гр. Перуджа и гр. Монтепулчано, Италия. Събитието и гостуването на артиста е част от целогодишните покани, които Асоциация Малката България в центъра на Италия организира, като целта им е да среща децата и техните родители от българската общност с български млади артисти. Кандидатът е доказан професионалист в областта на кукления театър с множество участия и награди. Без да надгражда уменията на кандидата, предложеното представление ще е приятно разнообразие за децата в българското училище „К.П.Войвода“ гр. Перуджа и гр. Монтепулчано, Италия. Проектът предлага стандартно единично представление и работилница за децата. Реализирането на проекта би дало начало на ново партньорство межд кандидата и местните български организации, но в проекта не са представени детайли в тази посока. Проектното предложение не е достатъчно убедително развито, не е представена и обстойна информация за творческото съдържание, което ще бъде представено по време на проекта. Разходите са реалистични, но необосновани за единично представление. Проектът не се предлага за финансиране.
MOB2022-83 България Танго ЕООД София Танго Фестивал 2022 България, гр. София 23.09.2022 - 25.09.2022 6390,90 6390,90 0 София Танго Фестивал се провежда ежегодно от 2018 г. насам и единственият фестивал, посветен на тангото в България. Предоставя обучения от най-добрите преподаватели от Аржентина, практики и социална част на танцуване. Фестивалът се радва на международно присъствие и на положителни отзиви, но има отрицателен икономически резултат. Финансирането на част мобилност ще способства да бъде повишено нивото на събитието, като бъдат поканени едни от най-добрите гост преподаватели и диджеи в света. Кандидатът не е предоставил своя биография, което пречи на преценката за професионалната му квалификация. Препоръчва се кандидатът да наблегне на необходимостта от привличане на чуждестранни експерти и професионалисти, както и на краткосрочния и дългосрочния ефект от реализацията на проекта. Липсва подробна информация за предходните издания на фестивала и постиженията му, което да е в подкрепа на настоящата кандидатура. Бюджетната матрица е попълнена съобразно предоставените оферти, но сумата за дневни е завишена. Проектът не се предлага за финансиране.
MOB2022-84 Веляна Георгиева Пацова Танцово обучение по стила FCBD Style в Германия град Зоест, Германия 11.07.2022 - 17.07.2022 10906 3890 0 Проектът представлява изпращането на двама танцьори от България на обучението General Skills & Teacher Training for FCBD® Style през юли 2022г. в Германия, което е възможност те да станат първите сертифицирани инструктори по този стил танци у нас и представлява допълнителна мотивация да продължат разпространението им сред българската аудитория. Обучението ще бъде водено от създателката на стила, пристигнала за целта специално от САЩ. Кандидатът няма в опит в традиционното поле на културата, но представя интересна и малко позната артистична позиция. Обучението е за придобиване на квалификация за учител/треньор. Какво следва след това и дали въпросната квалификация ще се използва за развиване на културна или предимно комерсиална дейност, не става ясно. Кандидатурата не е достатъчно убедителна в това доколко обучернието е необходимо само за развитието на кандидата или и за обогатяването на културния живот в България. Има неточности при изчисляването на дневните. Проектът не се предлага за финансиране.
MOB2022-85 СПОРТЕН КЛУБ РОНА Сдружение VII International Beach Dance Cup - Шьофок, Унгария 27-28 август, 2022 Унгария, Шьофок 26.08.2022 - 29.08.2022 7287,25 7287,25 0 Международният танцов конкурс е в Календара на Световната артистична танцова федерация /WADF/ и е утвърдено ежегодно събитие, което събира над 2000 участника от различни държави. Конкурсът цели да реализира надграждане и обмен на добри практики в сферата на танцовото изкуство.Чрез него се затвърждава и обогатява активната мрежа на сътрудничество между България, организаторите в Унгария и участниците, ръководителите и специалистите от другите държави. Клубът има дейност в областта на културата. Проектът е с културно-развлекателна насоченост. Проектът не предвижда прилагането и запознаването с нови практики. В проекта не са аргументирани и възможностите за партньорства. Бюджетът е коректен, представени са всички допълнителни документи. Проектът не се предлага за финансова подкрепа.
MOB2022-86 НЧ "Нови хоризонти 2009 Читалище Поздрави от България Ново Чиче, Хърватия 10.06.2022 - 10.07.2022 4880,00 4880,00 0 Представяне на българско традиционно и съвременно песенно творчество пред публики в Ново Чиче, Република Хърватска. Хорът към читалището е от 2019-та година и приложените биографии не показват участниците да са натрупали значителен опит в представянето на фолклорно изкуство. От приложенията и от сайта на читалището става ясно, че хорът работи съвместно с други инициативи на читалището по събиране и опазване на автентични фолклорни традиции от Габрово. Събитието в Ново Чиче, Хърватска, е във формат, който позволява неформален културен обмен, работни ателиета, запознаване с местната култура, тоест културно, а не туристическо събитие. Събитието е в малък формат, като същевременно е подкрепено от ЕСФ и от хърватски институции. Проектопредложението не успява да аргументира по-детайлно защо пътуването е необходимо за развитието на кандидата, аудиторията и местната културна сцена. Проектът не се предлага за финансиране.
MOB2022-87 Youth Foundation Фондация Адриетическо Приключение Пореч, Хърватия 20.09.2022 - 26.09.2022 4194 3709 0 Пътуване до фестивал на музикалното и танцово изкуство - Адриетическо Приключение в Пореч, Хърватия. Проекта търси финансиране за разхоите на ръководителите на танцовата школа, за да може да заведе деца на участие за 7 дена, на международния форум под гилдията на Европейски Фестивали на Изкуствата. Кандидатът е описал много подробно и ясно опита си, придобитите допълнителни умения, както и получените отличия. Събитието няма състезателен характер и не са представени конкретни методи за предварителна селекция на участниците, което пречи при установяване на неговите статут и значимост. Не са приложени всички необходими документи, придружаващи посочените в бюджетната матрица разходни пера. Проектът не отговаря на условията на програма "Мобилност". Пътуването е с туристически характер. Проектът не се предлага за финансиране.
MOB2022-88 Настоятелство на Национално училище по изкуствата Панайот Пипков - гр. Плевен Сдружение Участие в Международен фестивал Децата на плнината, Полша Полша, Нови Сач 22.07.2022 - 01.08.2022 10080 10080 0 Юношеският фолклорен ансамбъл към НУИ “Панайот Пипков” е един от шестте чуждестранни състави, преминали подбора и получили одобрение за участие във фестивал “Децата на планината” в Полша. Той ще представи пред международната общност песни, танци и стилови особености от Северняшка фолклорна област, Западна Тракия, Западните покрайнини на Шопска област, както и три български обичая - сурвакане, кукери и баба Марта. Кандидатът е доказал опита си в областта на фолклора. Съставът е поканен за участие във фестивала след конкурсна селекция. Пътуването е важна стъпка в развитието на младите професионалисти. Фестивалът дава добра възможност за културен обмен и за създаване и задълбочаване на творчески партньорства. Липсва подробна информация за дълготрайния положителен ефект от реализацията на проекта, при неговата реализация. Разходите са целесъобразни и реалистични. Не се предлага за финансиране поради липса на средства.
MOB2022-89 Свързано с изкуството Фондация СРЕДА София 18.07.2022 - 24.07.2022 13223,80 2969,36 2 969,00 Фондация Свързано с изкуството заедно с Район Оборище, Фондация Резонатор, Център Витус и артистичен колектив AIDE AIDЕ ще осъществят проект СРЕДА с цел да подкрепят изкуството в публичното пространство и да насърчат участието на гражданите, включително и това на младежи и юноши, в работата на художниците. Чрез художествена селекция, изготвена от организаторите, проектът ще отвори дискурс за връзката на градската среда с нейните обитатели и възможностите. Кандидатстващата организация има международен опит и е съставила артистичен екип от автори от различен контекст и работещи в различни обласи. Събитието включва работа с общности и в конкретната градка среда и пътуването със сигурност е необходимо. То ще бъде и интересен принос към културния живот в София. Предвид межуднародния характер и вече потвърдените партньори, събитието прави силна заявка за устойчиви резултати и постигане на дългосрочни партньорства. Събитието е интересно със своя творчески характер и стремеж за работа с публиката и градското пространство. Проектът има утвърдени институционални партньори и интересни млади международни художнци. Кандидатът убедително представя проекта си и необходимостта от реализирането на пътуванията. Проектът се предлага за финансиране със сумата 2969 лева.
MOB2022-9 Училищно настоятелство при Национално училище по изкуствата "Проф. Веселин Стоянов" - Русе Сдружение "Концерт "Имена от бъдещето" във Виена" Австрия, Виена 18.09.2022 - 22.09.2022 10240,86 10240,86 7 000,00 Проектът предвижда на 20 септември 2022 лауреатите на първа награда от Международния конкурс Франц Шуберт – Русе, 2021 да изнесат концерт в Български културен институт Дом Витгенщайн - Виена. В програмата са включени солови и ансамблови творби от различни автори. Изпълнителите са инструменталисти и певци, носители на награди от национални и международни конкурси и фестивали. Концертът е и едно от събитията, отбелязващи Деня на Независимостта на България - 22 септември в австрийската столица. Кандидатстващата организация има опит в сферата на културата и подпомагането на талантливи деца и младежи. Проектът ще има положителен ефект както върху професионалното развитие на участниците, така и върху популяризирането на българската култура в чужбина и отбелязване на българския национален празник сред българската общност във Виена. Проектът е важен за личностното и професионално развитие на участниците. Резултатите са конкретни и ясно описани. Представен е подробен план на дейностите. Проектът е с високи художествени качества. Той затвърждава опита в представянето на българско изпълнителско изкуство на местно и национално ниво и го популяризира и на международна сцена. Плнирани са близо 2500 лв. за ковид тестове без те да са наложителни за реализиране на пътуването към този момент. Проектът се предлага за финансиране с редуциран бюджет, със сумата 7000 лева.
MOB2022-90 Арт Мюзик Сдружение Cracovia Cantans 2022 Полша, Краков 16.06.2022 - 20.06.2022 14645,03 12335,02 0 Международен хоров фестивал „Cracovia Cantans” има конкурсен характер и цели полуляризиране на културните особености. Той дава възможност за сценична изява на интернационално ниво. Със своето единадесето издание, конкурсът е затвърдил авторитета си сред световното хорово общество и събитията от подобен тип. „Cracovia Cantans” е член на международната федерация за хорова музика. Кандидатът има богат опит в сферата на културата. Представени са всички необходими документи, удостоверяващи селекцията и поканата за присъединяване и участие на събитието. В бюджетната матрица е нанесен недопустим разход, като са попълнени и транспортни разходи от и до градове, които не са описани в съдържателната част на проектното предложение. Проектът не се предлага за финансиране поради липса на средства.
MOB2022-91 Марио Боянов Бобоцов Участие на пианиста Марио Бобоцов в Летен фестивал ПианоУебФест Арад 2022, Израел Израел, Арад 17.07.2022 - 22.07.2022 1952,56 1952,56 0 Младият пианист Марио Бобоцов е поканен да участва в Летен фестивал PianoWebFest Arad 2022, който ще се проведе в гр. Арад в Израел. Той е един от малкото избрани участници в международния форум. Марио Бобоцов е поканен да изнесе концерти и да участва в майсторските класове, уъркшопи и други културни активности, които ще се проведат в Консерваторията в Арад. Марио Бобоцов ще представи България и родните постижения на клавирното изпълнителско изкуство в международния фестивал в Израел. Младият изпълнител вече има солиден списък от участия и награди зад гърба си. Пътуването би било ценен опит за кандидата, но за съжаление, липсата на активни уебсайтове за този уеб фестивал поставя под съмнение цялото провеждане на събитието. Програмата предлага възможности за запознаване с добри практики през майсторските класове и за създаване на партньорства, но липсва информация за значимостта на форума. Приложени са линкове към неактивни интернет страници, които възпрепятстват правилната оценка на комисията към истинността на предоставената информация и статута на мероприятието. В бюджета са включени разходи за настаняване, които според поканата за участие са включени в таксата, заплатена от кандидата. Проектът не се предлага за финансиране.
MOB2022-92 Забелски глас Сдружение Мюзикълът "Цар Лъв" на Международния Театрален Фестивал "Експеримент", Полша Збоншин, Полша 23.07.2022 - 29.07.2022 16560 9000 9 000,00 Мюзикълът Цар Лъв на Международния Театрален Фестивал Експеримент, Полша, е проект за представяне на мюзикълът на един от младите български режисьори - Георги Арсов, на големия международен фестивал за експериментален театър в Збоншин Селекцията на фестивала включва както театрални представления, така и изложби, концерти, пара-театрални дейности, интерактивни инсталации, уъркшопи, дискусионни панели, графити, улично изкуство и др. Кандидатът е авторитетен артист с богата биография и солиден опит в сферата на изкуствата и културата. Очакваните от пътуването резултати са подробно и аргументирано описани. Кандидатът е мотивирал много добре необходимостта от пътуването и ползите от него за своето развитие, както и това на аудиторията и местната културна сцена. Форумът е утвърден и ще даде възможност на кандидатъта да срещне творческия продукт с нови за него аудитории. Проектът предвижда прилагане на иновативни практики в развитието на културната сцена. Проектът има потенциал за задълбочаване на създадените партньорства. Бюджетът е съобразен с дейностите и целите на проекта, приложени са необходимите документи. Проектът се предлага за финансова подкрепа в пълен размер.
MOB2022-93 Елена Мирославова Маринова Хореографски срещи DANCE FRAME Варна, Бургас, Пловдив, Варна 12.08.2022 - 17.08.2022 9650,00 9650,00 0 Поредицата събития „Хореографски срещи DANCE FRAME” ще предостави възможността на 4-ма дебютиращи хореографи от България и чужбина да представят своите танцови миниатюри / късометражни танцови филми и да се срещнат с нова публика в София, Пловдив, Варна и Бургас, където ще имат възможността да запозмаят публиката с работата си и чрез уъркшопи. Проектът се фокусира към създаване на мрежа от контакти с международни артисти. Кандидатът е представил биография, която свидетелства за много добро професионално развитие и умения, важни за успешната реализация на проекта и постигане на целите и предвидените резултати. Предложението е интересно и стойностно със стремежа си към международен обмен и представяне на резултатите в различн български градове. В рамките на проекта публиката ще има възможност активно да участва в интерактивни дискусии и артистични събития, като по този начин ще научи повече за артистичните подходи в работата на хореографите и танцьорите. Кандидатът е представил ясно, конкретно и добре структурирано своята мотивация за участие в Програмата на НФК, дейностите по проекта, очакваните резултати и работата с аудиторията. Проектът има потенциала да надгради и разшири досегашната дейност на кандидата и културната среда, като стимулира участието на публиката и развитието на нова публика. В бюджета е посочена сума за наем на автобуса за участниците, съгласно приложената оферта, в която е включен и недопустим разход. Не са приложени оферти за самолетен билет и нощувки. Проектът не се предлага за финансова подкрепа.
MOB2022-94 Фондация "Културни перспективи" Фондация Фестивал CULTURAMA София, Берлин 01.06.2022 - 30.10.2022 20602,03 3343 0 CULTURAMA е фестивал за музикално-сценични изкуствата, представени в съвкупност и ярко взаимодействие - серия от пърформанси в България и в други европейски градове в колаборация със световни артисти.CULTURAMA ще се проведе за четвърта поредна година. Фестивалът ще даде заявка за важно международно събитие като елемент от политиката на международния културен туризъм в страната. Безпорно кандидатът - артисти и организатор - са професионалисти в своята област, както е видно и от представените документи. Предложеното събитие - Културама концерти - има повече принос за развитието на аудиторията и запознаването й с форми на съвременната музика, отколкото за развитието на артистите. Проектът разчита на вече изградени партньорства, които може да доведат до бъдещи съвместни проекти. Недостатък на проектното предложение е, че бюджетната рамка съдържа неясноти. Исканата сума във формуляра и в бюжетната матрица не кореспондират. Проектът не се предлага за финансиране.
MOB2022-95 Народно читалище "Настроение 2017" Читалище Участие на НЧ Настроение 2017, град Стара Загора в Международен фолклорен танцов фестивал Чанаккале Троя Турция, Чанаккале 16.07.2022 - 20.07.2022 15597,00 15000,00 0 Целта на Международен фолклорен танцов фестивал „Чанаккале Троя“ е създаване на нови преживявания, развиване на иновативни и креативни сегменти в бранша и създаване на събития. Групата на НЧ Настроение 2017 ще има възможност да покаже своята идентичност на останалите, които ще научат нещо повече за историята и обичаите на българския народ. НЧ Настроение 2017 ще се включи във фестивала с две групи. На сцената ще се качат юношите от школата, както и концертна група-любители към читалището. Творческата група е активна в областта на българския фолклор и работа с местната общност, за което е получавала много награди и подкрепа от общността. Фестивалът, в който групата е поканена да участва, е насочен по-скоро към категорията туристи, които търсят автентични преживявания и възможност да се „потопят“ в духа и уникалността на дестинацията чрез активно участие в различни творчески прояви. Това поставя под съмнение възможността проектът да съдейства за надграждане на уменията на участниците, за обмена на добри практики и за поставяне на фокуса върху работата с местната българска общност и нейното развитие след приключване на проекта. Кандидатурата не успява да убеди в значимостта на форума и съответност на самото участие и как то ще допринесе не само за развитието на участниците, но и за културната среда като цяло. Проектът не се предлага за финансова подкрепа.
MOB2022-96 Дона Стелиянова Стоянова Кралицата на феите Англия, Кембридж 23.07.2022 - 01.08.2022 860 860 0 Участие в сценично поставяне на ранната барокова опера Кралицата на феите от Хенри Пърсел,под диригентството на Лорън Каминг, професор в Кралската академия за музика и музикален директор на академията за стара музика https://www.cambridgeearlymusic.org/baroque-summer-school/ Оперният спектакъл е част от дейността на Cambridge Early Music. https://www.cambridgeearlymusic.org/about-summer-schools/ Той ще бъде осъществен в рамките на седмицата на барока от 24 до 31 юли 2022 г. Кандидатът е попълнил образеца за биография, без да дава ясна информация за образованието и професионалния си опит. Проектното предложение е прекалено синтезирано и не дава представа за мотивацията и целите. Очертани са само идеите на кандидатурата, като се препоръчва да се даде по-обстойна информация. Кандидатът не е представил ясно как настоящото проектно предложение ще надгради уменията му и професионалната му биография, както и дългосрочния ефект от реализиране на пътуването. Бюджетът е формиран съгласно приложените оферти, удостоверяващо посочените стойности и е пряко свързан с постигането на заложените дейности. Проектът не се предлага за финансиране.
MOB2022-97 НЧ "Хаджи Ненчо Д.Палавеев-1869" Читалище Традиция в музика, танц и слово гр. Копривщица, п.к. 2077, общ. Копривщица 01.07.2022 - 31.10.2022 14939,54 14939,54 0 Юношеска танцова формация Копривщенчета към Народно читалище Х.Н.Д.Палавеев-1869 и детски театрален състав Смехурко - гр. Копривщица ще вземе участие в II част на ІХ Международен Фестивал Света и децата за мир с представянето на традиционен български народен обичай чрез танцово-театрален спектакъл. Фестивалът ще се проведе в Истанбул, Турция. Нашето участие ще допринесе за изграждането на нови партньорства с други самодейци, и обмен на добри практики в областта на танцово-театралното изкуство. От подаденото Приложение 1А е видно, че юношеската самодейна група има участия и опит на местно, регионално и национално ниво. Фестивалът, в който групата желае да се включи, не предвижда конкурсна програма или някаква друга форма, която би допринесла за развитието на уменията на кандидатите. Не става ясно как кратко участие във фестивал с общ профил ще допринесе за развитието на формацията и за установяването на нови партньорства. Проектът не се предлага за финансиране.
MOB2022-98 Росен Любомиров Балкански Представяне на авторски творби и аранжименти на западно-европейски произведения от Росен Балкански, изпълнени от мандолинен квинтет Сезони в рамките на XXV Festival Internacional de Plectro en la cuna De Cervantes в Алкала де Енарес, Испания Испания, Алкала де Енарес 16.09.2022 - 18.09.2022 8273,24 8273,24 7 875,00 Мандолинен кнвинтет „Сезони“ има покана да участва в Юбилейното 25-годишно издание на Международния фестивал Festival Internacional de Plectro en la cuna De Cervantes в Алкала де Енарес, Испания. Фестивалът ще се проведе в дните 16-18 септември 2022 г. „Сезони“ ще представи авторски творби и аранжименти на западно-европейски произведения от композитора Росен Балкански. Квинтетът ще изпълни нова българска музика, композирана специално за мандолинен квинтет на международна сцена. Кандидатът и съставът са доказани професионалисти в областта. Пътуването е с цел участие в утвърден фестивал - престижен форум, което ще допринесе за утвърждаването на кандидатите на европейската музикална сцена. Участитето по покана на фестивала дава възможност на музикантите да създадат и задълбочат своите партньорства. Бюджетът е реалистичен, исканите разходи отговарят на целите на пътуването, с изключение на 397,80 лв от нощувките, които следва да бъдат съкратени. Проектът се предлага за финансова подкрепа със сумата 7875 лева.
MOB2022-99 Народно читалище "Светлина-1900" Читалище Представяне на цалапишки фолклор с. Цалапица, п.к. 4218, общ. Родопи 01.07.2022 - 31.10.2022 14993,02 14993,02 0 Танцов състав Каламица от с. Цалапица е създаден през 2008г. От 23 до 27.08.2022 ще участваме на Международен фестивал Света и децата за мир,9-то издание от поредицата фестивали Разпилени бисери, който ще се проведе в Истанбул, Турция. Подготвили сме шарена китка от народни танци за конкурсната програма и сме изработили Послание за мир, което ще представим на откриването на Фестивала. Кандидатът е самодеен танцов състав, участвал в различни фолклорни събития, фестивали, получавал е награди. Проектът е за участието му в ІХ Международен Фестивал "Света и децата за мир" в Истанбул, Турция, с народни танци. Несъмнена е важността на участието на групата във фестивала, но от особена важност за високата оценка на проекта е как той конкретно ще допринесе за обогатяване и надграждане на досегашната дейност на кандидата. Как след приключване на финансирането кандидатът ще продължи да работи, като се възползва от наученото по време на участието си във фестивала, какви нови и добри практики ще приложи. Необходимо е при участие в програми с голяма конкуренция кандидатът да бъде по-конкретен и да обосновава много ясно всеки разход, като например участие на по-голяма група в проекта (32 души). По-високият разход трябва да има много ясна обществена полза и въздействие. Предвид не добре мотивирания проект и бюджет проектът не се предлага за финансиране.