ЕДНОГОДИШЕН ГРАНТ`21 / СЕСИЯ 2021

срок за кандидатстване: 16.09.2021 (11:00) - 07.10.2021 (15:00)

Допустими кандидати: Юридически лица

изтегли Условия

Програмата подпомага финансово цялостни едногодишни планове за дейност и развитие на частни професионални български организации с активна дейност в сферата на културата.

Програмата подпомага финансово цялостни едногодишни планове за дейност и развитие на частни професионални български организации с активна дейност в сферата на културата.

Входящ номер Име на кандидата Име на проекта Място на реализация Срок за реализация Общ бюджет (лева) Искана сума от НФК (лева) Отпусната сума (лева) Кратко описание Мотивация
ORG155-1 Фондация „Литературен вестник“ Фондация Институционална подкрепа за традиционни и дигитални творчески формати в литературата България, София 03.01.2022 - 04.01.2023 38992 31272 0 Цялостната насока на проекта е към институционална подкрепа на Литературен вестник в неговото подобрено разпространение. Планът включва разширяването на създадения от Литературен вестник нов сайт, разширяване на съдържанието на хартиеното издание по линия на засилването на експертните мнения, както и пряк диалог с публиката и въвличането й като автор на класации, коментатор на дискусии и др. Проектът е технически недопустим. Не е представен документ за съфинансиране, а има заложени разходи от собствен принос. Има разлика между обща стойност на проекта и обща разходи, защото не са описани разходите за осигуровки в административните и продукционните разходи. От тук се получава и разлика с формуляра за участие и сбора в общия бюджет. Структурните разходи са под 50%. Проектът не се предлага за финансиране.
ORG155-10 ВИП ФЕШЪН ИНВЕСТ ЕООД "ТЕАТЪР НА МОДАТА" България, гр. Варна 01.01.2022 - 01.01.2023 99922,08 99922,08 0 ВИП ФЕШЪН ИНВЕСТ ЕООД кандидатства пред Н Ф К с интердисциплинарен проект под наслов - ТЕАТЪР НА МОДАТА. Проекта е колоборация от мода, дизайн, музика, танц и актьорска игра. Заложени са дейности с целогодишен обхват, които съдържат в себе си и образователен характер. Предвидени са пет дигитални излъчвания в телефизионен ефир, което е иновативен подход за организацията. Общата концепция на дейностите по проекта е достигане до нови публики, популяризация и по-голяма устойчивост. В проектното предложение е заложено създаването на 5 така наречени артистични пърформанса, в които взимат участие артисти от различни области на изкуството. Всяко от представленията е с определена тематика, но липсва сюжетна им обосновка, както и от кой ще бъде разработена тя. Любопитно е, че във всяка една от темите ще бъде представен по един български дизайнер, но не се конкретизира кои имена ще бъдат привлечени и какво точно ще е тяхното участие. Проектът е разписан лаконично, липсват междусекторни партньорства и иновации, както и не съответства с целите и фокуса на програмата Комерсиалната по характера си дейност и възможността за представяне на различни модни марки в рамките на организираните събития, както и съответния потенциал за привличане на спонсорства, поставят въпроса за необходимостта от публично финансиране. Фокус на проектното предложение са не толкова развитието на организацията, нейният екип и нейния капацитет, колкото поемането на хонорарите при организирането на конкретен брой събития. Заложените методи за покриване на критерия за иновативност на практика не предлагат нищо иновативно. Основно предимство на предложението е образователния потенциал при работа с младите аудитории и учениците, но фокусът по отношение на разходите не попада върху този аспект на дейността. Проектът не се предлага за финансиране.
ORG155-100 Фондация 180 Градуса - лаборатория за иновативно изкуство Фондация Фестивал 180 градуса - лаборатория за иновативно изкуство България, София 01.01.2022 - 31.12.2022 67382,95 62882,95 50000 Лаборатория за иновативни изкуства 180 градуса е едно от най-иновативните събития за съвременно изкуство, случващи се в България. 180 градуса е не само фестивал, но и платформа и лаборатория за съвременна музика, танц, театър, дизайн и архитектура. 180 градуса е експеримент, който провокира изкуството, публиката, артистите и пространството. Мисията на екипа на 180 градуса е да предостави условия на млади артисти да развиват иновативните си творчески идеи. Организацията представя проект, който предлага ясна организационна стратегия за продължаване на дейността им и през 2022г. Безспорен приоритет на Фондация 180 - лаборатория за иновативно изкуство е създадената широка международна артистична партньорска мрежа, с която се организира не само фестивал, но и платформа и лаборатория за съвременна музика, танц, театър, дизайн и архитектура, насочени към млади артисти; през 2020г. фестивалът е изцяло онлайн. Иновативността и партньорството (междусекторно и международно) се налагат като основни характеристики, които напълно отговарят на фокуса на програмата и обещават устойчивост на организацията. Взаимодействието между български и чуждестранни артисти и куратори засилва потенциала за качествено съвременно съдържание, за което свидетелства и получените няколко лейбъла за Европейска фестивално качество от ЕФА за периода 2017-2022. Образователният модул е добре представен, както и няколко иновативни похвати за развитие устойчивост. Бюджетът е реалистичен, изчерпателен предвид нуждите на организацията, но не е спазено изискването за над 50% структурни разходи.При сключване на договор следва бюджетната матрица да е съобразена с процентните отношения в условията на програмата. Проектът се предлага за финансиране с редуциран и преработен бюджет.
ORG155-101 Сдружение "Спринт Продакшън" Сдружение ЕДНОГОДИШНА ПРОГРАМА НА СДРУЖЕНИЕ СПРИНТ ПРОДАКШЪН ЗА 2022 ГОДИНА ЗА ДИГИТАЛНИ ПРОДУКТИ София ,България 01.01.2022 - 30.12.2022 99780,58 99780,58 80000 Проектът е насочен към повишаване на организационния, административен и творчески капацитет на Сдружение Спринт Продакшън, адаптация в дигитална среда и разработване на иновативни механизми за оптимизиране дейността. Планът на дейността през 2022 година предвижда създаване на български произведения в музикален жанр, разработване на нови образователни програми, дооборудване на аудио визуалното студио на сдружението и повишаване на административния капацитет. Кандидатстващата организация е разпознаваема в областта на музикално-сценичното изкуство. С настоящия проект се цели устойчивост, като се визира продължаване на регулярните дейности - създаване на български произведения в музикалния жанр, организиране на традиционния Международен фестивал за поп и рок музика и фестивал Рок за труда, продуциране на български артисти, както и надграждане на организационния капацитет, адаптация в дигитална среда, дооборудване на аудиовизуалното студио, нови образователни програми (Албум на детската музика) и подготовка и реализация на концерт-спектакъла "Две пътеки", който да се представи на различни места в България. Заложената многообразна програма предвижда въвличане на голям брой творци на свободна практика, което би оказало ползотворно влияние върху сектора.Бюджетът е прекалено завишен в частта хонорари за изпълнителите, липсват обосновки. При сключване на договор следва бюджетната матрица да е съобразена с процентните отношения в условията на програмата и описаните в мотивацията бележки от финансов характер. Предлага се за финансиране с редуциран бюджет.
ORG155-102 "ББ Саундскейпърс" ООД Създаване на творческо пространство приобщаващо независимите артисти към по-големи публики с помощта на технологиите България, София 02.01.2022 - 31.12.2022 99625,12 99625,12 80000 Нашата организация е творческа и интердисциплинарна, свързваща музикалното изкуство с театъра и киното, културата и социалното приобщаване на независимите артисти към по-големи публики. Целта на проекта е разширяване на аудиторията чрез създаване на дигитално пространство обединяващо различни аудитории от независимата българска сцена. Ще бъдат проведени ревдица обучения и семинари, както и конкурси за млади творци. Предложението отговаря на целите и приоритетите на програмата. Предвижда разширяване на екипа и дейностите на организацията. Предложението е добре мотивирано и ясно разписано. Кандидатстващата организация е един от активните участници в развиването на съвременната българска музика, успешно колаборира през годините с другите изкуства и създава качествени творчески продукти. Организацията визира чрез въвеждане на нова организационна стратегия и приобщаване на двама нови експерти да премине по-уверено към маркетингов подход, придобивайки нови бизнес умения. Годишната програма предвижда и развиването на образователна програма - обучения, семинари, работилници, конкурси за млади творци, в партньорство с културен институт и университет. Бюджетът е добре структуриран и коректно обоснован. Разходите за дълготрайни материални активи надхвърлят допустимите по програмата 20% и следва да бъдат намалени. За да бъде спазено изискването за минимум 50% Административни разходи, е нужна редукция и на Продукционни разходи. При сключване на договор следва бюджетната матрица да е съобразена с процентните отношения в условията на програмата и описаните в мотивацията бележки от финансов характер. Проектът се предлага за финансиране с редуциран бюджет.
ORG155-103 БОТЕГА 3 ЕООД ЕООД "Изкуството да създаваш реплики на праисторически скални рисунки" България, София 01.01.2022 - 31.01.2022 99926,32 99926,32 50000 Изкуството да създаваш реплики на праисторически скални рисунки е проект, който ще развие и демонстрира собствена творческа продукция, която се явява иновативна за България. Творческата дейност ще се визуализира чрез оживяването на знакови участъци от залата със скалните рисунки, пещерата Магурата, под формата на реплики. Осъществяването на проекта изисква интердисциплинарни и междусекторни дейности, организиране на образователна и дискусионна платформа, експозиционни събития и форуми. Организацията е кандидат и на миналогодишната сесия на Едногодишната програма, останала без финансиране. В основата на дейностния план е залегнало изработването на реплики на праисторически скални рисунки, и по-специално от пещерата Магурата. На пръв поглед изглежда като индивидуален творчески проект, но имайки предвид интердисциплинарния подход, междусекторните партньорства и най-вече образователния елемент, проектът се вписва в целите и приоритетите на програмата, като обещава устойчивост на организацията. Проучването, опазването и популяризирането на културното наследство, черпейки от световния опит е една от основните мисии на нашата културна стратегия, и тук е и приноса на проекта на кандидатстващата организация, имайки предвид, че художествената стойност и уникалност на скалните рисунки в пещерата Магурата са безспорни. Организацията има опит в подобни проекти, в случая се залага на използването на нови материали и технологии на базата на световен опит, в партньорство с НХА, където ще бъдат въвлечени и студенти. Много важен факт е, че организацията има разрешение за достъп от община Белоградчик и разрешение за създаване на реплики от Министерство на културата. В бюджета силно завишени са продукционните разходи, и по-специално хонорарите на художника-реставратор и художника графична обработка, в същото време не са предвидени разходи за маркетинг и реклама. При сключване на договор следва бюджетната матрица да е съобразена с процентните отношения в условията на програмата и описаните в мотивацията бележки от финансов характер. Предлага се за финансиране с редуциран бюджет.
ORG155-104 B2Y productions ООД Digital production manager София, България 01.12.2021 - 29.06.2023 697284 100000 0 Digital production manager е иновативна платформа, която има за цел да подпомогне комуникацията и достъпа до информация в една филмова продукция. Идеята е да се развие 'зелена иновация' за мениджмънт в продукции, като се засили екологичната полза от дигитализирането на голяма част от документацията в един проект. Чрез платформата ще се облагороди комуникацията между различните звена, ще се изчисти потока на достъп до важна за процеса информация и ще има яснота при бюджетните решения. Проектът е технически недопустим. Има разлика между формуляра за участие и матрицата за бюджет в обща стойност на проекта. Документите за съфинансиране и доказащи някои от разходите не са на български език. Структурните разходи са под 50%. Проектът не се предлага за финансиране.
ORG155-105 РАДЛАБ ЕООД Алтернативни фотографски процеси Габрово, България 10.01.2022 - 30.11.2022 45266,70 45266,70 32281.7 Алтернативните процеси във фотографията са богат набор от техники за заснемане и възпроизвеждане на изображения върфу хартия в различни формати. Днес, когато фотографията е обезценена и всеки може да я прави, ние обръщаме поглед назад и предлагаме техники, които носят в себе си стойност за креативния човек. Без значение дали авторът е начинаещ или опитен фотограф, програмата дава възможност за творческо развитие на хора с интерес към експеримента и търсене на границите на възможности си. Проектът отговаря на целите на програмата. Съвместяват, както образователни, така и творчески цели. Особено важно е, че той се осъществява в Габрово, което важно от гледна точка на разширяване на потенциалните участници и аудотория извън София. Бюджетът е реалистичен. Проектът предвижда създаването на фотографско студио в Габрово, което да съвместява творческата с образователната дейност и инициативи. Идеята е добра и екипът от доказани професионалисти изглежда напълно посветен в реализацията й и има вече значителен опит в тази дейност. Проектът е изложен изключително подробно и дори образователно по отношение на фотографските техники. Има неясноти по бюджета. Подкрепата от страна програмата би дала добра възможност за развитието на тази иницатива в Габрово. Разходите за материални и нематериални активи над допустимите 20 % . Липсват документи доказващи разходите по т.1.3. При сключване на договор следва бюджетната матрица да е съобразена с процентните отношения в условията на програмата и описаните в мотивацията бележки от финансов характер. Проектът се подкрепя с редукция на бюджета.
ORG155-106 Каскадьори ЕООД Култура за България България 01.03.2022 - 15.10.2022 99507,87 99507,87 0 Музикантите от група „Сигнал“ са вдъхновени да организират дванадесет концерта в децентарлизирани райони на България, отпращайки послание към почитателите си, че нищо не трябва да ни спира да поддържаме онзи стандарт на живот, в който винаги има място за изкуство. Основна цел на програмата „Култура за България“ е културно-музикално разпространение на творчеството на група „Сигнал“ в малки децентрализирани райони, чрез реализиране и разпространение на серия от концерти на групата. Проектното предложение не съответства на целите и приоритетите на програмата и в голяма част от точките в приложенията липсва конкретика, важни детайли или ясна обосновка. Не става ясно дали ще има реализиране на нов творчески продукт или група „Сигнал“ предвижда единствено осъществяване на поредно турне с репертоарни песни из малки населени места. И в двата случая предложението е за конкретен проект – турне, а не предлага цялостна едногодишна стратегия за развитие, съобразена с изискванията на програмата. Обявеният за обосновка на бюджета документ на практика не предлага обосновка. Предвидените ежемесечни творчески хонорари са абсолютно необосновани и нерелевантни. Липсва име на кандидат и име на проект в матрицата за бюджет. Предвидените разходи за настаняване не са защитени с необходимите документи, доказващи стойността. Разходите за наем на читалища и площад са неправилно отнесени в режийни разходи. За транспортните разходи има обосновка, но не и талон(и) на автомобил. Структурни разходи са под задължителния минимум от 50%. Проектът не се предлага за финансиране.
ORG155-107 Фест продакшън ЕООД Уроци по фолклорни танци с Ансамбъл Българе България 17.01.2022 - 17.01.2023 99904,32 99904,32 0 Проектът има за цел да се популяризира и научи широката общественост на народни танци от различни фолклорни области, а именно: Пирински, Шопски, Северняшки, Добруджански и Тракийски, посредством - представянето на онлайн видео уроци на общо 48 народни танци. Ще се използва дигиталните технологии - телевизия и интернет пространство. Всеки урок чрез минимум 20 минутно видео ще разкрива богатството на българския фолклор като представя по 2 танца. Проектното предложение съвсем бегло отговаря на целите и приоритетите на програмата и въпреки че в документацията се твърди обратното, няма задоволителна аргументация към това твърдение. Няма изведена организационна стратегия, която да гарантира устойчиво развитие на принципната дейност на организацията. На практика няма предвидена адаптация на организацията към дигитална трансформация в културните и творческите индустрии. Няма предвидени организационни стратегии, които въвеждат дългосрочни планове за задържане, разширяване и развитие на своята аудитория. Не са предвидени никакви иновации, които да окажат принос в дългосрочното развитие на организацията – задължителната графа „Въвеждане на иновация“ е празна. На практика няма предвидено развитие на дългосрочни връзки и партньорства, защото е заложено да си партнират две организации, основани от един и същи човек и управлявани от един и същи човек. Не става ясно защо при партниране на телевизия с огромен ресурс трябва да се плащат сериозни суми към външен изпълнител за видеозаснемане на предвидените уроци по народни танци. В обосновката на бюджета предвидените разходи по т. 1.1 и 2.1 пише, че ще бъдат трудови договори (трудовите договори са представени в обосновката), но в матрицата за бюджет те са отразени като хонорари. Осигуровките от работодател са грешно изчислени. Хонорарите за ръководителя и координатора на проекта са необосновано високи. Структурни разходи са под задължителния минимум от 50%. Проектът не се предлага за финансиране.
ORG155-108 Българско Изкуство - Орфеев Завет Фондация Изкуството - културно многообразие, диалог и дипломация България, София, Варна, Казанлък, Троян 01.01.2022 - 31.12.2022 112917,02 99969,02 0 Изкуството - културно многообразие, диалог и дипломация е културен проект с акцент върху разширяване на транснационалния диалог между артисти, творци, интелектуалци, дипломати, нови аудитории от различни страни, за поредица от сътрудничества и културни инициативи Организацията очертава в своя проект "акцент върху разширяване на транснационалния диалог между артисти, творци, интелектуалци, дипломати, нови аудитории от различни страни за поредица от сътрудничества и културни инициативи." Проектът само заявява редица дейности, от които пряка връзка с целите и приоритетите на ЕГ е непроследима. Количеството и сферите на дейности представляват сбор от твърде общи идеи, които не намират конкретика в останалите статии на проектното предложение. От предоставените материали за досегашната дейност са видни основно чествания в различни посолства в РБългария, които се представят в проекта като международно сътрудничество. Предлага се фестивална форма (!), която се простира от май 2022 до септември 2022 и приложените документи не изясняват в детайл намеренията на организацията, а се органичават до думата "активности". Въпреки значителния брой артисти, които са включени в "активностите", програмата на фестивалната форма отново страда от липса на конкретика. Очакваните резултати и ефекти, както и описаната устойчивост на проекта заедно с развитие на публики са разписани схематично и с твърде общ характер. Предложената от организацията обосновка на бюджета по същество представлява наратив на дейности с финансови елементи, в която не са включени всички необходими оферти. Приложена е оферта на външен изпълнител, който ще проведе 4 събития с фестивален характер (което според документацията е работа на организацията). В Бюджета изцяло липсва разписан раздел 1. Проектът не се предлага за финансиране.
ORG155-109 Съюз на българските художници - СБХ Сдружение Програма за развитие и модернизиране на изложбената политика и експозиционната среда на СБХ България, София 20.01.2022 - 20.01.2023 107228,87 99999,00 80000 Проектът цели да постигне устойчиво развитие на организацията, базирано върху подобряване на експозиционните условия, обособяване на многофункционално пространство, прилагане на комплексен иновативен подход при формирането на изложбената политика, повишена комуникативност с членовете на организацията и с обществеността, формиране на положителни нагласи към дейността на СБХ. Основна цел на проекта е обновяване и осъвременяване на част от пространството в най-големият изложбен комплекс в страната. СБХ е организация с дълга история на дейностите и съответно устойчивостта на предложения едногодишен план е гарантиран. Изключитено мащабна дейност и широк кръг от публики. Добавени са и образователни иницативи към обичайната многобройна изложбена програма. Планирните подобрения на изложбеното пространстов са ключови за конкретния проект, тъй като предполагат по-голямо разнообразие в представените изложби и кураторски проекти. В проекта не е застъпено достатъчно елемента на развитие на екипа и на капацитета му. При сключване на договор следва бюджетната матрица да е съобразена с процентните отношения в условията на програмата и описаните в мотивацията бележки от финансов характер. Проектът се предлага за финансиране с редуциран бюджет.
ORG155-11 "Арт Хостерс" ЕООД Повишаване на организационния капацитет и адаптиране на АРТ ХОСТЕРС ЕООД към дигитална трансформация в културните индустрии, за гарантиране на устойчивото развитие на културно пространство PORTRAIT България, София 03.01.2022 - 02.01.2023 99997,77 99997,77 65000 Настоящият проект ще повиши организационния капацитет и ще адаптира организацията към дигитална трансформация в културните индустрии, чрез разработване на стратегия за управление на съществуващите ресурси и увеличаването им посредством бизнес и предприемачески инструменти за предлагане на качествено творческо съдържание. Проектът е част от дългосрочен план за разширяване на аудиторията, чрез насърчаване на културното потребление и развитие на партньорствата ни с JazzFM Radio и Чайка Арт ЕООД. Кандидатстващата организация има опит и експертиза, за да реализира своето предложение. Привлечен е широк кръг от артисти. Много професионално и добре подготвена презентация. По критерия за иновативност, предложените методи за постигането й не са в сферата на иновациите, а по-скоро са начин за стриктно документиране на дейността. Високо качество на предвиденото съдържание и добро професионално ниво на подбор на изпълнителите. Организацията разполага със собствено пространство, в което ще реализира предвидените дейности по проекта. При сключване на договор следва бюджетната матрица да е съобразена с процентните отношения в условията на програмата и описаните в мотивацията бележки от финансов характер. Проектът се предлага за финансиране с редуциран бюджет.
ORG155-110 Ви-Арт Дизан ЕООД ЕООД БЪЛГАРСКО СРЕДНОВЕКОВИЕ-ПРЕСЛАВ И ТЪРНОВО, КНИЖОВНИ ШКОЛИ,АРХИТЕКТУРА И ИЗКУСТВО България, гр.Елин Пелин,с.Нови хан 01.01.2022 - 30.12.2022 84401,85 84401,85 0 Проектът включва две стенописни пана върху фасадите на Начално училище Христо Ботев в гр. Елин Пелин и Основно училище Св.Св. Кирил и Методий в с. Нови хан.Паната ще пресъздават постиженията на българските средновековни школи - Преславска и Търновска в архитектурата, книжнината и изкуството.Композициите ще изобразяват най-добрите образци на средновековното изкуство и архитектурата,както и портрети на представителите на духовната и царска власт. Проектът е технически недопустим. Кандидатът не е предоставил задължителна матрицата за бюджет на НФК. Проектът не се предлага за финансиране.
ORG155-111 Сдружение "Синдикален дом на културата на транспортните работници на България" Сдружение Ново начало за Кино-театър Освобождение София 01.01.2022 - 31.12.2022 99965,67 99965,67 30000 Проектното предложение цели подновяване на културната дейност на Сдружение Синдикален дом на културата на транспортните работници на България и създаване на нови културни продукти през 2022 г. Освен създаване на нов репертоар и провеждане на културни събития, сдружението ще подобри условията и качеството на предлагане на културните продукти чрез частично обновяване на осветлението и озвучението в голямата зала, където ще се провеждат културните събития. Проектът на Сдружение „Синдикален дом на културата на транспортните работници в България“ обединява следните творчески екипи : Хор на слепите„Академик Петко Стайнов“/създаден 1935 г. под името „Балкан“ /, Смесен хор на транспортните работници – София,/основан през 1935 г./, Фолклорна формация „Жар“, Фолклорен танцов състав с ръководител Димитър Манов и Театрална школа "Аплауз". Предвидената артистичната програма отговаря на приоритетите на програмата и ще осигури устойчивост на организацията. Предвидената маркетингова и рекламна дейност са силно лимитирани и трудно ще стигнат до по-широка аудитория. „Проектното предложение не е насочено към реализиране на партньорски дейности.“, както и липсата маркетингова стратегия трябва да се преосмислят. Несъответствия в бюджета, които следва да се коригират: Предвидени са хонорари на ръководителите на творческите екипи, в същото време хонорарите на ръководителите на творческите формации не могат да бъдат по-ниски от заплащането на осветителя и почти равно на това на разпоредителя, както и хонорарите на администрацията да са еднакви по времето на активен творчески сезон и по времето, когато творческите формациите отсъстват; хонорарът на организатор конференции и събития е излишен тук. Представените режийни разходи не са дължими само от организацията, тъй като залите и се отдават под наем на външни наематели, които си плащат своите консумативи. Проектът се предлага за финансиране най-вече в частта за закупуване на техника.
ORG155-112 Хюмартс еоод ЕООД MOZEI- ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ СЦЕНИ НА ДУХА България 01.01.2022 - 30.12.2022 141278,11 91427,79 70000 MOZEI- ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ СЦЕНИ НА ДУХА - концепция за взаимосвързани артистично-образователни мероприятия, които да разчупят и обогатят духовното пространство на индивида, повишавайки интереса му към неортодоксалните културни изразни средства и техники, възпитавайки вкус и усет към естетиката на иновативното и провокиращото, и същевременно събуждайки вярата, амбициите и увереността му в собствения творчески потенциал. Организацията представя убедително цялостна едногодишна програма, която продължава линията на изследване и намеса в българско и европейско изкуство на един от ярките съвременни артисти, когото организацията продуцира. Предложението е ясно аргументирано и структурирано, предвижда се дългосрочно ангажиране на организационен и артистичен екип и развиване на разнородна, но кохерентна в замисъла си артистична програма. Културната организация предлага програма, която умело комбинира артистични и образователни дейности, които целят да продължат линията на творческите изследвания на артистите, както и да бъдат в подкрепа на развитието на млади професионалисти с любопитства и интереси в полето на съвременното сценично изкуство. Опитният екип е гарант за качествено изпълнение на заложените цели и дейности. Бюджетната рамка е реалистична, с малки неточности - разходите по т.1.4 и т.4 не следва да бъдат структурни, а след тяхното преместване се налага редукция на Продукционни разходи, за да се изпълни условието за минимум 50% от сумите по бюджетните пера да бъдат Административни разходи. При сключване на договор следва бюджетната матрица да е съобразена с процентните отношения в условията на програмата и описаните в мотивацията бележки от финансов характер. Проектът се предлага за финансиране с редукция в бюджета.
ORG155-113 "Кю Мюзик Медия Груп" ООД ООД Малките Големи - културна сцена за всички София 03.01.2022 - 03.01.2023 99801,44 99801,44 0 „Кю Мюзик Медия Груп”ООД е организация,чиято дейност е създаване,излъчване,популяризиране и развитие на музикалните телевизии Balkanika MTV и Фен ТВ,като целта им е да разпространяват,промотират и популяризират българската и балканска музика.Двете музикални телевизии се излъчват в България,на целия Балкански полуостров и в други европейски държави.Дружеството създава и продуцира различни формати и предавания,организира и провежда различни по вид мащабни събития,конкурси, концерти,фестивали и др. Проектното предложение не е добре разработено и в много от разделите е попълнена нерелевантна информация. От изложената в приложените документи информация не става ясно дали въобще проектът отговаря на целите и приоритетите на програмата. Проектът предвижда най-вече осъществяване на две нови предавания – „Балкански музикални награди“ и риалити формата „Малките големи звезди на България“, а не цялостна годишна стратегия за развитие, включваща изискваните според фокуса на програмата принципи на устойчиво развитие, адаптация на организацията към дигитална трансформация в културните и творческите индустрии и въвеждане на оказващи принос в дългосрочното развитие на организацията иновации. Обосновката на бюджета на практика не е обосновка, а предлага просто повторното му представяне в табличен вид. Самият бюджет има редица проблеми. Осигуровките по т. 1.1 и 2.1 са неправилно изчислени. Предвидените разходи за материални и нематериални активи надхвърлят допустимите 20% (т. 3.2) и не са отразени в правилната страница на бюджетната матрица. Разходът от т. 5.1 е административен разход, т.е. не е вписан в правилната графа. Разходът по т. 2.3.1 (канцеларски материали) не е вписан в т. 5, където би трябвало да бъде. Няма представени фактури за режийните разходи. Структурни разходи са под задължителния минимум от 50%. Проектът не се предлага за финансиране.
ORG155-114 Мистър Рок Мюзик ЕООД ЕООД ПО МОИТЕ СТЪПКИ България, София 10.01.2022 - 23.12.2022 125434,20 97745,90 0 „ПО МОИТЕ СТЪПКИ“ е едногодишен проект на продуцентската компания, който включва периода януари 2022 - януари 2023 и е насочен към обезпечаване дейността и развитието й, повишаването на качеството и обхвата на събитията, организирани и продуцирани от нея, с цел развитие на устойчивост. Проектът е технически недопустим. Липсва Приложение 2, вместо него се зарежда отново Приложение 1 и проектът не може да бъде разгледан в неговата цялост. Проектът не се предлага за финансиране.
ORG155-115 "Ара мюзик" ООД ООД Устойчиво развитие на Ара Мюзик чрез изграждане на дигитална платформа за избор и популяризиране на нови изпълнители Република България, град София 05.01.2022 - 05.01.2023 100488,52 99448,52 0 С цел стабилизиране и устойчиво развитие на компанията след негативното въздействие на Ковид-19, екипът на Ара Мюзик предвижда да организира дейността си за 2022 г. на база на следния иновативен интегриран процес за подбор, развитие и популяризиране на млади изпълнители: -Създаване на интерактивна дигитална платформа за подбор на млади музикални изпълнители; -Осъществяването на кастинг под формата на риалити шоу с пряко участие на зрителите; -Създаване на пилотна обучителна програма за артисти. Проектът е технически недопустим. Липсва документ за съфинансиране при заявено самоучастие. За разходите по т.1.3 липсва доказателства за стойност. Разходите по т.3.1 за закупуване на техника е за т.1.4. Проектът не се предлага за финансиране.
ORG155-116 Фондация ДА ЛАБ Фондация Програма на ДА ЛАБ за 2022 България 05.01.2022 - 30.12.2022 97377,24 97377,24 0 Проектът представя програмата от дейности на Фондация ДА ЛАБ през 2022 г. Програмата обхваща следните направления: Платформата e-valuation за подкрепа на млади артисти, работещи в сферата на дигиталните изкуства; DA Lab - образователна програма, с лекции и практически уъркшопи на гостуващи артисти; DA теория - теоретична и издателска дейност; Пътуващи програми, изложби и представяния и съвместни инициативи с партньори в представяне и популяризиране на дигитални изкуства и култура. Кандидатстващата организация е един от активните участници в полето на съвременните визуални изкуства в България, като е една от малкото в страната, които се занимават със създаването, представянето и популяризирането на дигитални форми на изкуството като самостоятелна художествена практика в локален, национален и международен контекст. Представена е цялостна едногодишна визия за развитие на организацията, с интригуваща артистична програма и предвидени дейности, които дават поле за изява на млади автори, тяхно представяне в изложби, както и възможността да обменят опит с чуждестранни артисти и лектори. Бюджетната рамка е релевантна на проектното предложение. За съжаление не е представена обосновка на бюджета, осигуровките по т.1.1 и т.2.1 са неправилно изчислени и не са представени документи, които да защитят разходите по т.5.2; т.5.3; т.5.4 и т.5.5. в размер повече от половината на бюджета. Проектът не се предлага за финансиране.
ORG155-117 Фондация "не мигайте пред българското кино" Фондация Не мигайте пред българското кино България 01.01.2022 - 31.12.2022 99955,16 99955,16 0 Проектът е възможност за продължаване и надграждане на дейността, за развитие на партньорските мрежи/ канали, повишаване на капацитета и постигане на дългосрочна устойчивост. Основният фокус е насочен към насърчаване на широкото и легално потребление на български филми, провеждане на редица прожекции с възможности за подобряване на връзката между творците и публиката и признание за талантливите творци. Предвижда се подобряване и на маркетинговата стратегия и по-добро стратегическо позициониране. Проектът не е добре разработен. Посочени са няколко вида дейности, не е направен ясен анализ на ситуацията. Посочени са проблеми при дистрибуцията на БГ кино, но твърде общо. Едногодишната активност включва създаване на Фейсбук страница, годишни награди но не става ясно каква е крайната цел на тази инициатива и т.н предвида се и създаването на филм/и. Голямата част от идеите в проекта са пожелателни без ясна конкретика. . Повечето идеи целят по-скоро популяризиране на фондацията, а не създаване на устойчивост на нейната работа. Бюджетът е несъразмерен, някои пера в бюджета са завишени чувствително. Проектът не се предлага за финансиране.
ORG155-118 СНЦ'Елита" Сдружение Кръстопът на изкуствата България, гр. Велико Търново 03.01.2022 - 30.12.2022 90321,11 90321,11 90321.11 Проекта цели развитие на Сдружението, и възможността да назначи персонал, работещ за целите на организацията, включващ образователна и артистична програма насочена към деца, младежи, възрастни хора. Дейностите и събитията ще се проведат в малки населени места - гр.Елена, гр. Ахтопол. Чрез иновативното отбелязване на 8 март Международен ден на жената ще подарим един незабравим празник на участничките в събитието.Майсторски клас за вокалисти и Концерт на млади талантни в гр.Велико Търново. Кандидатстващата организация има важна роля за динамиката в културния живот и творческото възпитание на младите поколения в община Велико Търново. Проектното предложение е съгласувано със съдържателния обхват, целите и приоритетите на програмата и неговото осъществяване категорично би спомогнало за устойчивото развитие на организацията. Целите на проекта са ясно поставени, стратегията за едногодишна дейност е детайлно разгърната, аргументацията е задоволителна. В дейностите по проекта е предвидена богата и разнообразна творческа и образователна програма, която е насочена главно към деца и младежи и която въвлича творци от различни поколения и различни области на изкуствата. Разработена е обещаваща партньорска мрежа, обединяваща няколко населени места, което би благоприятствало една от важните цели за проекта – децентрализирането на културните и творческите прояви в страната. Бюджетът е разумен, целесъобразен и защитен със съответните финансови документи. При сключване на договор следва бюджетната матрица да е съобразена с процентните отношения в условията на програмата и описаните в мотивацията бележки от финансов характер. Проектът се предлага за финансиране.
ORG155-119 Сдружение Реплика Сдружение Реплика - интеграция на свободната сцена 2 София 03.01.2022 - 31.12.2022 99880 99880 45000 Проектът съдържа няколко дейности, които да се осъществят в рамките на 2022 година, като основните цели са: да се продължат и доразвият добрите практики от осъществяването на дейностите, финансирани по гранта за частни организации в областта на културата на НФК за 2021; Подържане и разширяване на периметъра на партньорства с други творчески организации, артисти и творчески пространства. Създаване на висококачествен, съвременен културен продукт. Сдружение Реплика е утвърдено с метода си на създаване на алтернативен театър и през своето съществуване има стабилна позиция в независимото театрално пространство. Проектното предложение се концентрира да представи стратегия за надграждане, развитие и устойчивост през оновните дейности, които развива, а именно фестивала-лаборатория НеДрама, интердисциплинарно ателие, ателие за драматургично писане, програма „Развитие“ и Репертоар „Реплика“ от което се придобива впечатление, че проектът се концентрира върху създаване и разпространение на творчески продукти, което не е в съответствие с фокуса и целите на програмата. При сключване на договор следва бюджетната матрица да е съобразена с процентните отношения в условията на програмата и описаните в мотивацията бележки от финансов характер. Предлага се за финансиране с редуциран бюджет.
ORG155-12 БЕСТ 2020 ЕООД Култура за България България 01.03.2022 - 01.10.2022 99507,87 99507,87 0 Музикантите от група „Сигнал“ са вдъхновени да организират дванадесет концерта в децентарлизирани райони на България, отпращайки послание към почитателите си, че нищо не трябва да ни спира да поддържаме онзи стандарт на живот, в който винаги има място за изкуство. Основна цел на програмата „Култура за България“ е културно-музикално разпространение на творчеството на група „Сигнал“ в малки децентрализирани райони, чрез реализиране и разпространение на серия от концерти на групата. Проектът е технически недопустим. Кандидатстващи организации по програмата могат да бъдат само регистрираните не по-късно от септември 2019 г., организацията е регистрирана на 17.10.2019 г. Структурните разходи са под 50%. Разходите за настаняване /без доказателства за стойността/ и наем на читалища и площад са отнесени в режийни разходи. За транспортните разходи има обосновка, но не и талон/и на автомобил. Проектът не се предлага за финансиране.
ORG155-120 "БИЙОВА" ЕООД ЕООД Спомени за бъдещето България, Стара Загора 10.12.2021 - 28.02.2022 85000,00 81000,00 0 Нематериалното културно наследство, както е посочено в конвенцията на ЮНЕСКО от 2003 година, се отнася за традиции или живи изрази, наследени от нашите предци и предадени на нашите потомци, като традиции, сценични изкуствамци, ритуали, празници или знанията и уменията на традиционните занятия. Проектът е технически недопустим. Липсва документ за съфинансиране при планирани разходи от собствен принос. Структурните разходи са под 50%. Разминаване на цените между приложената оферта и т.1.4. Разходите за рекламни материали са в т.2.3, вместо в т.4. Проектът не се предлага за финансиране.
ORG155-121 МИРАМАР ФИЛМ ООД СТРАТЕГИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА МИРАМАР ФИЛМ: пакет от телевизионни проекти, подобряване на материалната база, партньорства, реклама на дейността България, София 03.01.2022 - 06.01.2023 115848,04 98680,17 80000 Устойчиво развитие и надграждане дейността на Мирамар филм чрез диверсификация на дейности – развитие на качествени и детайлни проекти за ТВ сериали; обогатяване на техническата база; създаване на сайт за промотиране дейността на Мирамар филм като сервизна компания и предимствата при снимки в България за чуждестранни продуценти; създаване и поддържане на партньорства; реклама на дейността и новия сайт на компанията В проектното предложение ясно е представена нуждата от допълнителен ресурс за вече работеща компания. Анализирани са позициите където трябва да се получи допълване и подкрепа. Компанията има няколко творчески проекта в областта на ТВ сериалите и стратегия как да финансира продукцията с навлизането на новата схема за държавна подкрепа за сериали предоставяна от НФЦ. В бюджета има надхвърляне на 20% за мат. и немат. активи.Проектът отговаря на целите на програмата, с устойчиво развитие и надграждане дейността на Мирамар филм. чрез обогатяване на техническата база; създаване на сайт за промотиране дейността на Мирамар филм като сервизна компания и предимствата при снимки в България за чуждестранни продуценти. Проектът се предлага за финансиране.
ORG155-122 Фондация "Елизабет Костова" Фондация Мобилен писателски център България 03.01.2022 - 23.12.2022 125275 92979 50000 Проектът обхваща поредица от онлайн и присъствени събития, насочени към усъвършенстване на писателските умения, популяризиране на българската литература и обогатяване на литературния живот в три града. Ключовите събития са Созополския семинар по творческо писане и СтолицаЛитература, наред със серия виртуални уъркшопове по творческо писане и индивидуални консултации за писатели и ученици. Добре разработен проект за традиционната дейност на организацията в областта на литературния обмен, за онлайн и присъствени събития и свързаните с това Столица Литература, Созополски семинар по творческо писане и уъркшопове (виртуални и реални - за деца в София, Русе и Ямбол, за възрастни – в Созопол, Пловдив и Ямбол). Би могъл да се разшири и повече да се промени кръгът на постоянно участващите автори, като стъпка в тази посока е привличането на Георги Господинов, Виргиния Захариева, Йосип Новакович. Има обаче несъответствия между формуляра за участие и матрицата за бюджет в частта за обща стойност на проекта, защото не са описани правилно разходите по т.1.3.3; в т.2.4.4; т.2.3.1 и т.2.1.8 в бюджета заради грешно пресмятане и изтриване на формули. Разходите за осигуровки не са правилно изчислени за точки 1.1 и 2.1. Проектът се предлага за финансиране с редуциран бюджет.
ORG155-123 ЗОНГ Сдружение ЗОНГ - 2022 България, София 01.01.2022 - 31.12.2022 99998,32 99998,32 50000 ЗОНГ - 2022 е проект за устойчиво развитие на Театър ЗОНГ през 2022г. Проектът залага на привличане на експерти, нови партньорства и дигитална трансформация - създаване на сайт, проф. запис на спектаклите на театъра, дигитален маркетинг, обучения и семинари за екипа. Въвеждане на подходи от груповата и индивидуалната психотерапия в репетиционния процес. Организиране на творческо ателие върху темата за насилието. Адаптация на декорите за турне. Закупуване на необходимото техническо оборудване. През последните години на Театър ЗОНГ заяви своето присъствие на българската театрална сцена с реализацията на спектакли от млади творци. В проектното предложението е заложен едногодишен план за развитие, който е съобразен с изискването на програмата за работа със съвременни театрални форми и средства. Проектът има ясна структура и реалистично изпълними цели в творческата концепция – заснемаме на създадените от сдружението спектакли, създаване на нови партньорства, създаване на дигитална платформа, дигитален маркетинг и реклама, привличане на експерти психолози, утвърждаване на екипа. Предвидени са организиране и осъществяване на дискусии и семинари в училищна среда като образователен модул, където ще се разясняват спецификите на театралните професии. Бюджетът е правилно разписан, но на места с нереалистични стойности или с липсващи оферти (1.1., 2.3.4, 4.2., 4.3.). При сключване на договор следва бюджетната матрица да е съобразена с процентните отношения в условията на програмата и описаните в мотивацията бележки от финансов характер. Проектът се предлага за финансиране с редуциран бюджет.
ORG155-124 "Фул Муун Улф" ЕООД ЕООД Кино Глутница България, София 03.01.2022 - 02.01.2023 127110 100000 0 Създаване на пакети от мултимедийни филмови събития. Направа на поредица от различни по жанр и вид кино, техния живот и свързани с тях тип пърформанси с пряко ангажиращи случки от драгия зрител, а тук вече и участник. Темите ще бъдат специално подбрани, някои по истински случаи и жизнеутвърждаващи. Седмото изкуство не само ще задава въпроси, но ще търси и подобаващи отговори, а защо не и решения. Проектът е технически недопустим. Няма документ за съфинансиране. Структурните разходи са под 50%. Неправилно изчислени осигуровките от работодател по т.1.1 и по т.2.1. Допълнително има разминаване между обща стойност на проекта и общо разходи в административните и в продукционните разходи. Липсват обосновка и оферти, на мястото на обосновката са прикачили описание на проекта - значимост. Проектът не се предлага за финансиране.
ORG155-125 Международен студентски театрален фестивал Данаил Чирпански Сдружение alala София, България. Пътувания в Европа 03.01.2022 - 30.12.2022 88302,51 54534,99 0 План '22 за постигане на устойчиво развитие на МСТФ “Данаил Чирпански” цели да подпомогне организацията в преодоляването на последствията от пандемията. Всички дейности ще се отразят пряко на повишаването капацитета на организаицтя за бъдещи периоди, задържането на връзката с пряката и непряката аудиторията, подобряване на средта за фестивалите за сценични изкуства и създадат интердисциплинарни локални и международни партньорства. Проектът е технически недопустим. Представените съгласия за доброволчески труд на някои от членовете на проекта не могат да бъдат соствен принос към проекта, тъй като част от представените разходи от собствен принос включват осигуровки, транспортни разходи, както и т.3, т.5 и част от т.4. Осигуровките са некоректно изчислени. Разходите за материални и нематериални активи са над допустимите 20%. Проектът не се предлага за финансиране.
ORG155-126 Криейтив Кет Дизайн ЕООД ЕООД Двуезична версия и развиване на онлайн присъствието на списание ВИЖ! в дигитална среда 01.01.2022 - 31.12.2022 63220,64 63220,64 60000 Независимото издание за култура ВИЖ! има зад гърба си 9-годишна история, над 100 публикувани броя и утвърдена аудитория на български език. Предвид лавинообразно нарастващия брой англоговоряща аудитория в България през последните години, целта на този проект е да отговори на острата нужда от медия, която осигурява достъп до информация и приобщава тази голяма общност хора към културните събития и процеси в страната. Проектът предвижда създаване и развитие на двуезична онлайн платформа. Проектът изцяло отговаря на целите и фокуса на програмата. Организацията има доказан опит, човешки и финансов потенциал и заслужава да получи устойчивост предвид ясната организационна стратегия, която предлага. Целите й са: да повиши многообразието на журналистическия и визуален материал и да предложи допълнително качествено творческо съдържание в дигитална среда; да разшири аудиторията на изданието чрез привличане на англоговорящи читатели; да развие и обогати вече съществуващите рубрики, като особено внимание е отделено на тази за литература, която има за задача да представи млади български автори не само на обикновените англоезични читатели, но и на професионалисти от света на литературата и книгоиздаването; да създаде партньорства с независими чуждестранни медии. Залага и на образователен модул сред най-младите. При сключване на договор следва бюджетната матрица да е съобразена с процентните отношения в условията на програмата и описаните в мотивацията бележки от финансов характер. Проектът се предлага за финансиране.
ORG155-127 Алегра Фондация Фестивал и академия Алегра 2022 България, Русе, София 01.01.2022 - 01.01.2023 182846,54 90106,54 70000 Фестивал и академия Алегра е модерен международен форум в областта на класическата музика и музикалното образование със седемгодишна история. През месец юли 2022 г. предстои да бъде проведено осмото издание на фестивала, в рамките на което освен майстроски класове и концертна програма ще включва провеждането на трети кръг на Allegra International Competition, както и създаване на Младежки фестивален оркестър Allegra. Със своята разгръщаща се през годините дейност кандидатстващата организация категорично е доказала важната си роля за съответния културен сектор както на регионално ниво (община Русе), така и на национално. Проектът е детайлно разработен, богато аргументиран и напълно съответства на условията на програмата. Предвижда се надграждане и развитие на успешно постигнатите цели от предходната година (организацията е подкрепена по същата програма на НФК). Проектът отново е от значение за стимулирането на музикалното образование в страната и културния обмен на международно ниво, за децентрализирането на музикалния живот в България и за възпитаването на нови публики. Предвидени са важни партньорства, поканени са за участие изтъкнати специалисти от различни страни, което благоприятства международния културен обмен и създава условия за бъдещи партньорства. Заплануваната образователна и творческа програма е максимално богата и предвижда както традиционни, така и новаторски подходи за достигане до и ангажиране на публики. Препоръчва се оптимизиране на перата от бюджета, свързани с PR, маркетинг, реклама и поддръжка на сайт. При сключване на договор следва бюджетната матрица да е съобразена с процентните отношения в условията на програмата и описаните в мотивацията бележки от финансов характер. Проектът се предлага за финансиране с редуциран бюджет.
ORG155-128 Джей Пи Мюзик ЕООД ЕООД JIVKO PETROV TRIO JP3 - ON THE WAY България, София 07.01.2022 - 30.12.2022 153774,19 96998,19 0 “JIVKO PETROV TRIO JP3 - ON THE WAY” е проект, насочен към създаване, разпространение и популяризиране на нова музикална продукция и 5 бр. концертни инициативи, които носят същото наименование. Проектните дейности са насочени към изграждане на устойчива среда за творческо и професионално развитие на едни от най-утвърдените музикални изпълнители в съвременната българска джаз музика. Проектното предложение отговаря на част на целите и приоритетите на програмата, но не е добре разработено – в приложенията има непопълнени важни графи като „Въвеждане на иновация“ и „Въвеждане на специфични дейности и стратегии в работата на организацията“, както и графи с недостатъчна аргументация или липсваща детайлна информация. В други графи като например „Очаквани резултати и ефекти“ просто са преписани по няколко точки от условията и целите на програмата, вместо да има конкретно разработен план или да бъдат прогнозирани резултати. По същество предложението представлява план за солидно финансиране на конкретен проект – нов албум и неговото промотиране с 5 концерта. Този конкретен проект като запланувана дейност е само част от обичайната годишна дейност на кандидатстващата организация и стоящия зад нея музикант (предвид описаното значение и дейност на организацията през последните години в Приложение 1). Респективно – предложението не отговаря на изискванията на програмата за годишна стратегия за цялостната дейност на кандидата. В обосновката на бюджета има разходи, които на практика на са обосновани, а са само описани. Не става ясно защо хонорарите за всеки отделен концерт на всеки от членовете на триото са по два – единият е посочен като финансиране от НФК, а другият като собствено финансиране. В допълнение към тези дублирани хонорари има предвидени хонорари на същия състав за звукозапис на отделните пиеси плюс творчески хонорар на композитора за всяка отделна пиеса. Налична е разлика между формуляра за участие и матрицата за бюджет в частта за обща стойност на проекта, защото не са описани правилно разходите по т. 3.1.4 и 3.1.5 в бюджета. Наблюдава се изтриване на няколко заложените в бюджетната матрица формули. Предвидените разходи за материални активи са над допустимите 20%. Проектът не се предлага за финансиране.
ORG155-129 ДИНАМИК АРТС ЕООД Повишаване организационния капацитет на Динамик артс за създаване на устойчив културен продукт България, София 27.01.2022 - 27.10.2022 99780 99780 0 Привличането на сценаристи, които да развият три сценария в проекти е основа за нови активи на компанията. Сценаристите ще посетят международни работилници и ще установят нови контакти с патньори. Закупуването на нова снимачна техника ще повиши техническото качество на продукцията и ще намали разходите за наеми. Предвиждаме да адаптираме културните си продукти за реализация в дигитална среда. Това ще ни даде възможност да достигнем до нови за нас аудитории. Проектът е лаконично разписан. Липсва конкретика в дейностите заложени в програмата. В основата на проекта е закупуването на техника, което само по себе си не е иновация. Oбразователната програма има по-скоро пожелателен характер, отколкото конкретна визия. Проектът заявява интерес към надграждане на административния капацитет, но в основата на дейността са посочени разработването на сценарии за 3 филма, което не е кохерентно в случая. Има известна слабост в описанието на устойчивостта на реализацията. Новите технологии са материализирани в закупуването на нова камера и т.н. Доста общо са представени комуникационните канали. Проектът не се предлага за финансиране.
ORG155-130 "ПАНДИ" ЕООД ЧЕТИРИ ГОДИШНИ ВРЕМЕНА част втора БЪЛГАРИЯ 01.01.2022 - 28.02.2023 103760 82920 0 Филмова поредица, продължение на първия ни проект – документални портрети на ярки и талантливи майстори на четката. Наш приоритет и основна цел е да показваме българско съвременно изкуство. Това са художниците: живописец Нина Русева и скулптурът Иван Русев-баща и дъщеря, графикът Васил Колев-ВАСИЛО и Камен Старчев. Участниците в проекта ни дават реална представа за динамичните процеси в българската живопис, скулптура и графика. Те са изявени фигури в съвременното българско изкуство. Проектът е технически недопустим. Няма декларация за съфинансиране при заявено самоучастие. Обосновка на бюджета не се отнася до всички разходи. Структурните разходи са под 50%. Липсват доказателства за режийните разходи. Липсва обосновка и справка за транспортните разходи и настаняването - приложен е само талон на автомобил. Проектът не се предлага за финансиране
ORG155-131 "ШЕВИЦА" Фондация Минало в настоящето София 10.01.2022 - 11.01.2022 98935,06 98935,06 45000 През 2020-21 задвижихме цялостна стратегия за адаптираме към кризата в културния сектор, а с „Минало в настоящето“ ще продължим делата си в унисон с идеите ни за фолклора. Чрез проекта внасяме в организацията прийоми от сферата на културното предприемачество; консолидираме екипа, който съградихме; развиваме се отвътре навън; предоставяме на аудиториите си качествени творчески продукти, които въвеждат иновации. Проектът е разписан в синхрон с целите на програмата. Описан е процес на самоанализ на ресурсите на организацията и си личи стремеж да се развиват, да търсят нови партньорства и да мислят "извън кутията" в сферата на фолклорното изкуство, дейностен план за преминаване в сферата на културното предприемачество. Предвиждат се обучения на екипа в дигитален маркетинг с цел по-голям организационен капацитет, перкусионни работници за деца, концерти с нетипични за българския фолклор инструменти - хенг, джембе, кахон и др., създаване на книга за традиционното облекло с акцент символиката на носията и организиране на традиционния благотворителен концерт "Светлина искрица заедно с Шевица". Организацията е част от международен проект, създала е и междусекторни партньорства. Бюджетът отговаря на изискванията, има пера които са общо написани, но от обосновката става ясно какви са единичните стойности и за какво /примерно т.2.3.1 и приложената към нея оферта/. На този етап поради липса на отчет от миналогодишна дейност не става ясно дали част от разходите, включени в бюджета съвпадат и са били оползотворени във връзка с получена подкрепа през 2020 г. Има завишени стойности спрямо предвижданите резултати. При сключване на договор следва бюджетната матрица да е съобразена с процентните отношения в условията на програмата и описаните в мотивацията бележки от финансов характер. Проектът се предлага за финансиране с редуциран бюджет.
ORG155-132 Интелект Инвест АБВ ЕООД ЕООД Омега Опера Концертс България 01.01.2022 - 01.01.2023 91837,52 91837,52 0 Интелект Инвест АБВ ЕООД е създадена с визията за подпомагане на млади таланти в областта на класическата музика и положително повлияване на развитието на културната среда в страната. Нашата цел е да се осъществи подходяща среда и работещи платформи, които да улеснят прехода от академично образование към професионална кариера. В творчески работилници и майсторски класове, в които младите класически певци ще имат възможността да работят с високо квалифицирани, доказани професионалисти. В проектното предложение липсва конкретика и редица графи от приложенията не са попълнени или информацията в тях е незадоволителна. Не става ясно по какъв начин и дали въобще проектът отговаря на условията на програмата – няма аргументация по нито една от целите и няма отпратки към нито един от приоритетите. Проектът предвижда няколко майсторски класа и един концерт, които нямат особена връзка с принципната дейност на организацията според описанието на дейностите и целите ѝ в Агенцията по вписванията. Няма годишна стратегия за устойчиво развитие и цялостна дейност на организацията, няма предвидена адаптация към дигитална трансформация, няма описани иновации, няма изведен дългосрочен план за задържане, разширяване и развитие на аудитория. Няма никаква обосновка на бюджета и процентните му съотношения не са съобразени с изискванията на програмата. Има обобщени разходи, при които не става ясно за кой точно разход каква сума е предвидена. Липсват оферти и обосновки за предвидените разходи за транспорт и настаняване. Проектът не се предлага за финансиране.
ORG155-133 Човешката библиотека Фондация Дейности на Човешката библиотека 2022 България 01.01.2022 - 31.12.2022 99883,00 99883,00 0 Проектът касае подкрепа на дейността на Човешката библиотека в четирите основни направления на дейността й - книгоиздателска, културно-просветителска, обучителна за творци, работа с неформални младежки групи, включително организиране на конкурс за роман и издаване на спечелилите книги, организиране на писателски работилници и подпомагане на дейността на младежката група Светлини сред сенките чрез закупуване на техника за осъществяване на техни проекти. Неубедителен и наивен проект за издаване на книги и организиране на конкурс за роман и писателски работилници. Достоен за уважение е интересът на организацията към жанровата литература и фантастиката, но изложението на детайлите на проекта оставя усещане за аматьорство и любителство. Неясно е качеството на литературното съдържание (книгите, които ще бъдат наградени в конкурса, издадени и преведени след това английски и руски език), а под съмнение е капацитетът за реализация, което е предпоставка за рискове при осъществяването на проекта. Липсва име на кандидат на матрицата да бюджет. Няма наименование на единия разход по т.1.4. Разминаване на цената в бюджета и офертата по т.1.4. За транспортните разходи и тези за настаняване има обосновка, но няма справка за сумите. Проектът не се предлага за финансиране.
ORG155-134 Фондация Фотофабрика Фондация ФОТО УВЕЛИЧЕНИЕ България 03.01.2022 - 31.12.2022 99592,24 99592,24 0 Проектът ФОТО УВЕЛИЧЕНИЕ цели разширяване на териториите на фотографията върху територията на България; децентрализация на културата; увеличаване на партньорските мрежи и включването в тях на селища и средища, които да станат притегателни центрове за разнородни публики и да се превърнат в културни дестинации с добавена стойност. За фондацията това е сред приоритетите наравно със структурното укрепване на организацията в съответствие с устойчивите иновативни модели. Проектът е технически недопустим. Няма приложени доказателствени документи за предвидените разходите. Проектът не се предлага за финансиране.
ORG155-135 НСФА "Янка Кюркчиева" Сдружение Национално Сдружение Фотографска Академия Янка Кюркчиева - 23 години в името на фотографията България - София, Пловдив, Пазарджик, Бургас, Варна, Севлиево, Казънлък, онлайн пространство 01.01.2022 - 01.01.2023 87403,54 87043,54 60000 Целите на НСФА за 2022 са обединяване на фотографи и фотографски сдружения за издигане авторитета на българската фотография в България и чужбина, за защита на авторските права и защита на професионалните интереси на българските фотографи. Сред приоритетите ни е и богатяването и дигитализацията на аналоговия архив на НСФА, който се състои от над 12 000 фотографии, представянето на изложби пред публика, както и адаптирането им към дигиталната среда. При необходимост ще се приложи Ковид план. Кандидатстващата организация е едно от най-старите сдружения и активно действащи организации в сферата на фотографията, която притежава огромен архив и организира разнообразни изяви. Доказано устойчив и последователен в дейностите си кандидат. Чрез настоящото предложение тя предлага програма за продължаване на всички свои досегашни инициативи, като същевременно включва дейности, свързани с осъвременяването на своята визуална идентичност, на онлайн присъствието си и на комуникационната си стратегия. Предвидени са множество партньорства, които ще дадат видимост на проекта. В бюджетната рамка, и по-конкретно в частта с маркетинг и реклама, има някои разходи, които са твърде високи. Административни разходи под 50%. Разлика в стойността на оферта и матрица за бюджет по т.1.4.1. Разлика и в общия сбор на продукционни разходи между общо разходи и обща стойност на проекта - т.2.4.5 и т.2.3.15 са грешно описани и недописани. При сключване на договор следва бюджетната матрица да е съобразена с процентните отношения в условията на програмата и описаните в мотивацията бележки от финансов характер. Проектът се предлага за финансиране с редуциран бюджет.
ORG155-136 Театър на отговорността Сдружение Едногодишен план на Театър на отговорността град Пловдив, град София, град Смолян, онлайн/България 10.01.2022 - 10.12.2022 99996,96 99996,96 50000 Проект на Театър на отговорността за повишаване на организационния капацитет на сдружението, развитие на дигиталното присъствие и изследване на публики. Дейностите са един уъркшоп за съвременни сценични форми, два спектакъла, две флашмоб акции, една платформа за съвременно сценично съдържание за гостуващи спектакли и обучителни срещи на основния екип. Проектното предложение отговаря на целите и приоритетите на програмата като планира да ангажира дългосрочно оперативен и организационен екип. Проектът е ясно и изчерпателно аргументиран, като основният фокус е създаването на трайна ангажираност на екипа и създаване на условия за тяхната работа. Представената артистична програма акцентира върху развитието на съвременните перформативни практики в локален и национален контекст. Кохерентна и реализируема е, но би могла да бъде разгърната по-мащабно в съответствие с възможностите на екипа. Предвиждат се привличане на експерти и съставяне на план за дигитализация на част от съдържанието на организацията. Има несъответствия в бюджетните пера, източници на финансиране, приложени оферти и обосновка на бюджета. Изчисленията за осигуровките е вярно, ако всички възнаграждения са трудови, но между тях има един хонорар, който следва да бъде с друг % осигуровки. Режийните разходи са изчислени на база “препоръка на собственика” като няма други приложени документи за тях. Разходите по т. 1.4.1; 1.4.2 и 1.4.3 не съответстват на стойностите в предоставената оферта. Проектът се предлага за финансиране с редукция в бюджета. При сключване на договор следва бюджетната матрица да е съобразена с процентните отношения в условията на програмата и описаните в мотивацията бележки от финансов характер.
ORG155-137 МУЗИКАЛНА РАБОТИЛНИЦА ЕООД РАЗВИТИЕ И ОПТИМИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ НА МУЗИКАЛНА РАБОТИЛНИЦА ЕООД България, София 03.01.2022 - 01.01.2023 29563,17 29563,17 0 Концепцията за проекта РАЗВИТРИЕ И ОПТИМИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ НА МУЗИКАЛНА РАБОТИЛНИЦА ЕООД е да създаде подходяща среда, обезпечена със съответното техническо оборудване и музикални инструменти за по-нататъчно развитие на дейностите на организацията. Целта е да се даде възможност за развитие на образователната дейност на организацията, като се създадат нови пространства за дейността и да се осигури възможност на децата участващи в дейността да осъществяват звукозаписна дейност. Проектът е технически недопустим. Проектната документация съдържа непопълнена матрица за бюджет. 100% разходите са за поддръжка и модернизация. Проектът не се предлага за финансиране.
ORG155-138 Български хоров съюз Сдружение Детският хор на България 2022 България 01.01.2022 - 15.12.2022 102897,59 99997,59 0 Настоящият проект предвижда осъществяване на едногодишен план за за дейността на БХС чрез образователна и артистична програми с осезаемо въздействие за привличане и развитие на детска и младежка аудитории; за повишаване на организационния капацитет на БХС. Организирането на мащабния национален хоров форум „Детският хор на България“ ще създаде условия за активно участие и творческа изява на децата и младежите – певци, както и за популяризиране на хоровото изкуство сред неограничен брой публики. Проектът е технически недопустим. Липсва документ за съфинансиране при планиран разход от собствен принос. Разходите по точки 1.1.13; т.1.1.14 и т.1.1.15 не представляват структурни разходи, а продукционни, следователно структурните разходи са под 50%. Проектът не се предлага за финансиране.
ORG155-139 "Деа Арт" EООД ЕООД "ГОДИШНА ПРОГРАМА НА АРТ ГАЛЕРИЯ ПАПИЙОН ЗА 2022 г." Варна, София, България 04.01.2022 - 23.01.2023 85227,68 85227,68 25000 Проектът обхваща: Регулярна дейност на галерията: представянето на 13 индивидуални и 2 колективни артистични събития и еднократно за годината иновативно международно търговско събитие в 2 локации/София и Варна/ – Втори Международен Салон НАИВ България 2022. Предвижда се широка медийна онлайн и офлайн кампания, покриваща социални медии и електронни издания, радио и тв ефир. Привлечен е маркетинг и ПР експерт за подобряаване на комуникацията и ефективността в дългосрочен план. Галерия Папийон е едно от утвърдените пространства в гр. Варна. Проектното предложение на галерията е насочена в две направления: представяне на автори в самостоятелни или групови изложби и организирането на Втори международен салон НАИВ, посветен на наивистичното изкуство. Регулярната изложбена програма на галерията е разнообразна и включва някои от утвърдените съвременни художници. Бюджетът за събитийна медийна капания и рекламни материали е завишен. .Проектът се предлага за финансиране с редуциран бюджет.
ORG155-14 Сдружение "Лаборатория за изкуство и култура" Сдружение Сдружение България ,София , Шабла ,Дуранкулак 01.01.2022 - 31.10.2022 99997,12 99997,12 45000 Проектът представя стратегия за развитие и надграждане на административен капацитет на сдружение Лаборатория за изкуство и култура, чрез развитието и надграждането на уеб базирана платформа arthub.bg и фестивал за старинна музика,песен и танц Страваганца. Резултата от изпълнението на проекта ще бъде формулирането на инвестиционна стратегия и преминаването и в реализация, развитие на потенциала на екипа за реализация на заложените дейности и преминаване към работа изцяло в дигитална среда . Сдружението си поставя за цел да разработи вече създаден уебсайт, посветен на различните видове изкуства с цел развиване на партньорства между отделни художници и творци, както и включването на културни институции. В програмата е заложен и реализацията на музикален фестивала в град Шабла. Има художествен и технически потенциал, но за направеното до сега е планиран твърде голям екип. Към момента уеб базираната платформа не дава ясна представа за възможностите си за представянето на качествено дигитално съдържание. При сключване на договор следва бюджетната матрица да е съобразена с процентните отношения в условията на програмата и описаните в мотивацията бележки от финансов характер. Проектът се предлага за финансиране с редуциран бюджет.
ORG155-140 Ноу Блинк ООД ООД NO BLINK България 01.01.2022 - 31.12.2022 99997,40 99997,40 50000 Проектът е възможност организацията да предостави качествени услуги и съдържание, променящи положително живота на хората. През 2022 г. дейността е насочена към повишаване на организационния капацитет и ключовите партньорства. Предвижда се цялостна стратегия за регулярно създаване и разпространение на културно съдържание, задържане на настоящата и привличане на нова аудитория, чрез диверсификация на услугите и маркетингови активности, с цел дългосрочна устойчивост и конкурентоспособност. Канидастващата организация е представила 2 проекта в рамките на конкурса. Тук се развива досегашната дейност на платформата с предвидени надграждания. Комуникационната стратегия прдвижда организиране на 12 кампании, но има известна неубедителност. Партньорствата изглеждат доста формални. Бюджетът е съотносим към дейностите.Проектът надгражда и подпомага досегашната дейност на организацията. Няма ясно очертани иновативни идеи, а развитие на старите. При сключване на договор следва бюджетната матрица да е съобразена с процентните отношения в условията на програмата и описаните в мотивацията бележки от финансов характер. Проектът се предлага за финансиране с редуциран бюджет.
ORG155-141 СЪЮЗ ЗА НЕЗАВИСИМО ТВОРЧЕСКО ОБЩУВАНЕ Сдружение Шекспирова компания България 05.01.2022 - 20.01.2023 98905,80 98905,80 0 Проектът цели да изгради интегрирана платформа /уебсайт/, която да послужи за адаптиране на културното съдържание на компанията към дигитална среда и развитие на маркетингова стратегия за дигитално присъствие. Основният фокус е върху създаването на мрежа за комуникация и практическа обмяна на творчески идеи. Проектът включва и ежегодната реализация на шекспирово представление, актьорски тренинги за работа с шекспиров текст, нови дигитални културни продукти за широка и професионална публика. Кандидатстващата организация има богат опит в реализирането на театрално спектакли с тясно локално влияние. Като заложено структурно развитие, кандидатът посочва единствено създаването на интернет сайт на организацията и регулярни срещи на екипа, които би следвало да бъдат част от естествения работен процес на всяка организация. По същество обаче проектът се концентрира върху изработката на представление (с вход свободен, с обучителен елемент - разлики в Шекспировото слово на английски и на български език) и неговото представяне , което не е във фокуса и целите на ЕГ. Проектът предвижда закупуването на ДМА (около 15000 лв, вж. по-долу), но не описва повишаване на организационния капацитет, недоказано остава и повишаване на качеството и обхвата на събитията и продуктите в динамика. Предвидено е и гостуващо представление, което все още не е селектирано. Описани са и са приложени партньорства (вкл. и чуждестранно). Описаното развитие на аудиторията е с общ характер и остава непроследимо. Заявената иновативност се свежда до "мобилизирането на културни институции и творци за дейности в партньорска мрежа". Очаквани резултати и ефекти не борави с конкретика, а гравитира около пожелателното и недоказуемото (напр. "да усвоят специфични актьорски техники, разширяващи им актьорския потенциал и диапазон." - кои, как са подбрани и защо). Бюджетът и обосновката към него с приложени оферти се разминават, а за някои пера не са предоставени оферти.(2.4.1 - 2.4.2., 4.1 - 4.6). Разходите за поддръжка и модернизация са над допустимите 20%. Колона 10 Относителен дял на разходите не е попълнена навсякъде. Проектът не се предлага за финансиране.
ORG155-142 Синеленд ООД Достъп до качествено кино в малките градове: клубни карти Велико Търново, Плевен, Габрово, Карлово, Търговище, Перник, Приморско, Варна, Ахтопол и Китен 01.01.2022 - 31.12.2022 62440 49240 20000 Синеленд е верига от кино салони във Велико Търново, Плевен, Габрово, Карлово, Търговище, както и летни кина в Перник, Приморско, Варна, Ахтопол и Китен. Всички кина разполагат със съвременна цифрова кинопрожекционна техника, Долби съраунд озвучителна система, сребърен екран и удобни столове от най-висок клас. Въвеждането на клубни карти ще увеличи интереса и посещаемостта, особено сред младите хора и ще доведе до развиване на нови аудитории. Проектът предвижда въвеждането на клубни карти за кината на веригата с цел приобщаване на нови и лоялни публики. Идеята е интересна и лесна за изпълнение, въпреки, че не е нова. Остава въпросът дали тези карти не могат да бъдат разработени и приложени като апликация? Предлага се за финансиране с редуциран бюджет.
ORG155-143 Карнавал ЕООД Карнавал и Росалин България, София, Харманли 02.12.2021 - 31.12.2022 99976,22 99976,22 0 ъдъгевъдгйсдйъйгдйъйгдй Кандидатстващата организация не представя активна дейност в областта на културата и изкуствата за периода 2019 - 2021 г. и съответно, според условията на настоящата сесия, не е допустима като кандидат за едногодишен грант. Има пропуски и несъответствия в бюджета, обосновката и представените оферти. Проектът не се предлага за финансиране.
ORG155-144 Рок Академия Сдружение Едногодишна стратегия -програма за поддръжка, дейност и развитие на Сдружение РОК АКАДЕМИЯ за 2022 г. България, София 01.01.2022 - 31.12.2022 65540,59 65540,69 0 Основната цел на програмата на сдружение Рок Академия за 2022 година е насочена към популяризиране на рок музиката сред широка публика. Концепцията на програмата предвижда активно включване на публики в теми и събития свързани с рок музиката, както и създаване на възможности за публиката да се трансформира от слушатели към активни участници чрез свирене на рок музика. Дейностите от едногодишната програма на Сдружението са включени в 3 основни направления. В проектното предложение става ясна липсата на проектен опит - в документите, съпътстващи кандидатурата се повтаря едно и също съдържание. Не е разбрана концепцията на програмата, което прави проектното предложение слабо защитено и необосновано. В концепцията липсва най-вече цялостна организационна стратегия, която да въвежда принципи на устойчиво развитие. Предвидените дейности по проекта са насочени главно към повишаването на активността и творческия интерес на любители. Бюджетът не отговаря на изискванията на програмата. Освен многобройните бележки за несъответствия от страна на финансиста на НФК, не е налична цялостна обосновка на бюджета. Препоръчва се преработване на проекта и насочване към програми за финансиране на любителско творчество или за развитие на публики. Проектът не се предлага за финансиране.
ORG155-145 Камен Во Студио ЕООД Развитие на организационния и творчески капацитет на Камен Во студио ЕООД гр.София 01.01.2022 - 01.01.2023 98646,98 98646,98 0 Проектът предвижда увеличаване на административния капацитет, чрез назначаване на нови служители и реализация на два нови проекта в направления, които до този момент не присъстват в портфолиото на дружеството. Направленията за реализация на плана на дружеството са няколко, като основните са укрепване на административния и организационен капацитет, актуализация и поддръжка на актуалната публична информация, разработване на план за пазарно позициониране и др На пръв поглед проектът отговаря на целите на програмата, но всъщност страда от липса на конкретика. Всички идеи са написани общо и пожелателно. Използва се терминология и примери, които с нищо не помагат за изясняване на основните цели на проекта - издаване на книга и изложба. Проектът предвижда разширяване на административния капацитет с графичен дизайнер и специалист маркетинг, като същият се проявява с издаването на книга "София в кратки разкази" и организирането на изложба на Здравко Миленов. Заявен е образователен модул, но той не е изведен като дейност за 2022 г. Декларирани са две столични партньорства. Разширяването на потенциалната аудитория е сведено до използване на вече съществуващ модус и набор от материали, което по същество не представлява целенасочено увеличаване на публики. Привличането на "нови публики, обичайни за литературни форуми и художествени галерии." не е изведено и не е аргументирано като метод/анализ на нагласите. Тезите, залегнали в Очаквани резултати и ефект, са пожелателни и твърде общи.Документацията по Бюджета е некоректно разписана. Проектът не се предлага за финансиране.
ORG155-146 Флат Лайн Кълектив ЕООД ЕООД Организиране на фестивали, концерти и обучения за градска култура и музика София Лайв Фест България 01.01.2022 - 31.12.2022 100000 100000 0 София Лайв Фест 2021 се превърна в една от знаковите събития на столицата с над 8000 посетители, 2 локации, голяма база дигитална съдържание и влияения. Събитието представя както млади така и отвъртени български артисти и е първия по рода си фестивал за градска култура и музика с изцяло родни артисти от различни стилове и поколения. Дамите на джаза е проект, който включва освен концертна дейност и майсторски класове, както служи за мост между поколенията между три певици. Проектът е технически недопустим. Попълнен и подписан е само обобщения бюджет. Бюджетната матрица е променена, тъй като са изтрити формули. Стойността на исканата от НФК сума и сумата, която кандидатът ще съфинансира са различни от общата сума на бюджета. От обосновката на бюджета става ясно, че е планирано събитие, а не едногодишна програма. Проектът не се предлага за финансиране.
ORG155-147 Арте Урбана Колектив Сдружение Нови публики за театър и кино: мултидисциплинарни практики и дигитални ресурси София, Стара Загора, Велико Търново, Кюстендил, Ловеч, Луковит, с. Дерманци и с. Долен и др. 01.01.2022 - 01.01.2023 104796 94074,64 80000 Проектът има за цел да развие събития, съдържание, и капацитета на сдружение Арте Урбана Колектив. Като част от европейските културни процеси, двете основни програми на сдружението - Кино в училище и Театър и наука са свързани с желанието за по-глобална промяна и включване на неформално образование чрез изкуства в българската образователна система. Бихме искали проектът да бъде идентифициран като пространство, където младата публика формира вкуса си и през призмата на театъра и киното. В този проект са налице много дейности, но най-важната от тях, която е и в основата на мисията на кандидата, е образователната. Организацията има добри и дълготрайни партньорства, които със сигурност ще развие. Образоване на младата публика и създаване на усет към филма и киното е стратегичска посока, каквато не съществува в държавата. В проекта е заложено привличаното на експерти и професионалисти, които да съдействат за надграждането и развитието на работата с младежки публики в отдалечени райони, като им осигурява достъп до театрално и филмово изкуство. В стратегията са включени и приобщаване на групи от малцинствата. Структурните разходи са под 50 % което е в разрез с изискванията. Относителният дял на администтративни разходи в настоящия проект е 43%. При запазване сумите на административните разходи общият бюджет следва да е 80000 лв, за да бъде спазено съотношението. При сключване на договор следва бюджетната матрица да е съобразена с процентните отношения в условията на програмата и описаните в мотивацията бележки от финансов характер. Проектът се префлага за финансиране с редукция в бюджета.
ORG155-148 Нова българска драма Сдружение Адаптация към дигитална среда на ТФ "Нова българска драма" Шумен 05.01.2022 - 30.06.2022 17283,23 13826,58 0 Водени от новата реалност в общуването, наложена от пандемична обстановка, Сдружение Нова българска драма търси иновативни подходи за достигане на сценичното изкуство театър до публиката. Във века на дигитализация съществен принцип за нас е адаптирането на културния продукт към дигитална среда. Изискванията за реализирането на културния продукт Нова българска драма от участниците във Фестивала са свързани техническо обезпечаване, с което Сдруженето не разполага. Проектът е технически недопустим. Проектът не отговаря на основното изискване на програмата, тъй като административните разходи не са до 80% от исканата от НФК сума. Проектът предвижда единствено закупуване на техника и административните разходи са 100% от исканата сума. Проектът не се предлага за финансиране.
ORG155-149 Институт за съвременно изкуство - София Сдружение Суперпозиции 2: Заплитане България, София 05.01.2022 - 31.01.2023 104252,63 99692,63 90000 Проектът за годишна програма за административно укрепване и международна дейност на ИСИ-София се ръководи от принципа, че интердисциплинарността е основен вектор в съвременната художествена практика. Целта на проекта е да развие програмата от изложби, посветени на политиката, науката и технологиите, популярната култура, пола и социалните движения, екологията и миграциите. Обхватът от дейности предвижда освен създаването на културни събития и активен творчески обмен между куратора и художника. Една от организациите, подкрепени от програмата миналата година. Настоящият проект цели задълбочаването и осигуряването на дейността. Предложената артистична програма за годината е с участието на най-изявени професионалисти на българска и международна сцена. Институтът за съвременно изкуство е една от най-старите независими организации в сферата на съвременното изкуство, насочена изключително много към подкрепата на кариерното развитие на млади художници и куратори и прдложените в проекта имена и участници го доказват. Целта на проекта е и привличането на нови сътрудници към екипа на галерията, както и осигуряване на професионално документиране на планираните изложби и обновяване на изложбеното оборудване. При сключване на договор следва бюджетната матрица да е съобразена с процентните отношения в условията на програмата и описаните в мотивацията бележки от финансов характер. Проектът се префлага за финансиране с редукция в бюджета.
ORG155-15 Фондация Музикартисимо Фондация МузикАртисимо Фест и онлайн културен спот България, гр. София 06.01.2022 - 06.01.2023 99287,28 96287,28 85000 МузикАртисимо Фест и онлайн културен спот продължава дългогодишната политика на фондация Музикартисимо за представяне на музикални събития с непреходен знак, като надгражда тази събитийност в градивен иновативен процес. Програмата включва уникални събития, нови форми, премиерно творчество, представяне на млади музиканти, образователна програма. Културният онлайн спот е от ключово значение за продължаване дейността на организацията. Проектното предложение напълно отговаря на фокуса, целите и приоритетите на програмата и дава категорични гаранции за устойчиво дългосрочно развитие. Предвидени са трайни партньорства и дигитална адаптация на всички творчески резултати по заложените продукционни дейности, предложена е ясна стратегия за разширяване на аудиторията. Кандидатстващата организация вече с години доказва и разгръща своя капацитет и потенциал, отстоявайки своите мисия и принципи в многобройни успешно реализирани проекти, свидетелстващи за активното ѝ участие в културните процеси в България. Едногодишният план за дейността е подробен и детайлно аргументиран, художествената стойност на предвижданите прояви е безспорна. Основен акцент е МюзикАртисимо онлайн културен спот, който залага на информационни и комуникационни технологии с цел достигане на по-широка аудитория, което безспорно е иновация. Предвидени са редица събития с уникален знак разпознаваем творчески профил. Предвидени са също богата образователна програма и трибуна за изява на голям брой млади и дебютиращи музиканти. Препоръчва се оптимизиране на административните разходи (хонорарите за основния екип) и оптимизиране на хонорарите за солистите (включени в продукционните разходи). При сключване на договор следва бюджетната матрица да е съобразена с процентните отношения в условията на програмата и описаните в мотивацията бележки от финансов характер. Проектът се предлага за финансиране с редуциран бюджет.
ORG155-150 БГ Саунд Стейдж ООД Meet the World 2022 България - София, Пловдив, Варна 01.01.2022 - 20.09.2022 340573,75 94851,48 0 Програмата на БГ Саунд Стейдж за 2022 г. се нарича Meet the World и има за цел да представи на българската публика част от световното музикално многообразие, като организира серия от концерти на утвърдени изпълнители, представители на различни музикални жанрове. Целта на програмата ни е да бъде актуална, модерна и да направи достояние на българската публика най-адекватните световните стандарти в музиката. Проектът е технически недопустим. Матрицата за бюджет в ексел формат е различна от подписания бюджет. Само подписаната бюджетна матрица може да бъде разгледана. Проектът не отговаря на основното изискване на програмата - Админстративните разходи да са над 50% от исканата от НФК сума. Некорекрно попълнена матрица за бюджет. Сумата на разходите по източници на финансиране не е равна на общата сума на бюджета. Липсва документ за съфинансиране. Проектът не се предлага за финансиране.
ORG155-151 Моно Колектив ЕООД Моно Колектив 2022 София, Белоградчик, с. Превала, Чипровци, с. Търхово, Трявна, с. Васил Левски, с. Зимзелен, с. Горна крепост, Маджарово, с. Капитан Петко войвода, Тополовград, ПЗЦ Пода, с. Българево, Шабла, с. Крапец 01.01.2022 - 31.12.2022 105601,53 99937,41 50000 Проектът Моно Колектив 2022 предвижда развитието ни в няколко направления: въвеждане на иновации чрез придобиване на техника и софтуер; създаване на нови филми от документалната поредица Срещи с архитектурния модернизъм; промоция, премиери и разпространение на филмите от портфолиото ни; пътуващо кино, представящо документалните ни филми там, където са заснети; развиване на профили в професионални продуцентски платформи и подобряване видимостта ни чрез разширяване на онлайн присъствието ни. Проектното предложение е разнородно - създаване на нови епизоди от поредица, разпространение и представяне на стари филми. От заложените дейности има значимост и представлява интерес създаването на нови епизоди на "Срещи с архитектурния модернизъм". От проекта и неговата програма не става ясно колко епизода планират да бъдат заснети, както и кои архитектурни паметници ще бъдат включени. Липсват потвърдителни писма от специалисти в областта на архитектурната история и теория, които да консулират екипа, както и не са предвидени хонорари за тяхното участие в бюджета. Останалите активности в проекта са за реклама на вече заснети филми и закупуване на техника, която надвишава допустимите 20 % по програмата. При сключване на договор следва бюджетната матрица да е съобразена с процентните отношения в условията на програмата и описаните в мотивацията бележки от финансов характер. Проектът се предлага за финансиране с редуциран бюджет.
ORG155-152 "Култура, медии, комуникация" Сдружение Солинария - младежко арт-пространство България, Созопол 01.01.2022 - 31.12.2022 99870,00 99870,00 98670 Проектът „Солинария – младежко арт-пространство“ се фокусира върху цели свързани с професионалната реализация на даровити младежи в сферата на музиката. Предоставяне на творческо пространство за млади изпълнители и възможност за сценична изява. Подобряване на образователната среда в областта на класическата музика, чрез провеждане на майсторски класове по пиано и цигулка. Внимание върху теоретичните и емпирични резултати, в търсене на нови комуникационни канали провокирани от световна пандемия. Кандидатстващата организация продължава усърдно да развива своя потенциал, доказвайки се с успешно реализирани проекти през последните години. Проектното предложение цели надграждането и устойчивото развитие на миналогодишната програма, спечелила финансиране по Едногодишната програма на НФК. Отново ключов елемент от стратегията е работа чрез солидни партньорства, активно въвличане на ярки професионалисти от различни поколения и подпомагане чрез предоставяне на поле за изява най-вече на млади таланти. Проектното предложение напълно отговаря на целите и приоритетите на програмата и предвижда стратегии и дейности, съответстващи на всички изисквания. Заложената артистична програма е разнообразна и насочена към разнородна публика. Предвидената образователна програма е разгърната, поканени са изтъкнати специалисти от различни страни. Обхватът на творческите дейности също е разгърнат дори отвъд сферата на музикалното изкуство – предвижда се въвличане и на млади художници. Проектът е важен и за децентрализирането на културните прояви в България. Бюджетът е целесъобразен и защитен с необходимите финансови и други документи. Нужна е редъкция в транспортни разходи. При сключване на договор следва бюджетната матрица да е съобразена с процентните отношения в условията на програмата и описаните в мотивацията бележки от финансов характер. Проектът се предлага за финансиране.
ORG155-154 Общо Бъдеще Сдружение Electric Orpheus 2022 България, Пловдив 01.01.2022 - 15.06.2022 45141,91 11570,48 0 Electric Orpheus 2022 беше планиран за изпълнение през 2021 г, но се отложи заради пандемията за следващата календарна година. Новите дати са 27 и 28 май 2022 година. Обявената програма и участието на всички потвърдени международни и български артисти се запазва. Това ще е тринадесето издание на формата и девето такова в рамките на “Пловдив - европейска столица културата 2019”. Проектното предложение не е съобразено с условията и изискванията на програмата – то не представя цялостна стратегия за устойчиво развитие и повишаване на организационния капацитет на кандидата, а търси частично дофинансиране на вече готов конкретен проект – издание на фестивал, отложен за реализация поради пандемията и който не представлява цялостната принципна дейност на организацията. Това прави проектното предложение отново нерелевантно спрямо приоритетите на програмата – организацията кандидатства с този проект втори път към едногодишната програмата на НФК. Няма предвидена адаптация към дигитална трансформация. Като образователна програма са заявени само интервюта с изпълнителите – подобна заявка за образователна инициатива не е защитима. При формирането на бюджета не е спазено основното изискване за процентно съотношение от над 50% за административните разходи. Така заявен, бюджетът не подлежи на редактиране и е недопустим за финансиране. Проектът не се предлага за финансиране.
ORG155-155 Шарена гайда ЕООД ЕООД Пътят на твореца България, Варна 01.01.2022 - 31.12.2022 81668,95 81668,95 81668.95 Настоящият проект цели подобряването на условията за работа в организацията, привличането на допълнителни експерти, подобряването на материалната база, реализирането на нови творчески продукти, достигането на нови публики и установяването на трайни партньорства - необходими и достатъчни условия за успешното развитие на организацията в дългосрочен план. Изпълнението на заложените дейности се явява своеобразен творчески катализатор за устойчива бъдеща дейност, жизненост и успехи на организацията. Проектното предложение е изключително добре разработено, ясно структурирано и задоволително аргументирано. То изцяло съответства на фокуса, целите и условията на програмата. Осъществяването на добре обмислените административни, творчески и образователни дейности би гарантирало устойчивото развитие и повишаването на организационния капацитет на кандидатстващата организация, би развило и разширило нейната аудитория и би спомогнало за установяването на дългосрочни секторни връзки и партньорства (включително международни). Проектът е важен и за децентрализацията на културните прояви в България. Със своята активна дейност до този момент организацията дава категорична заявка, че има потенциал за развитие и пълен капаците да се справи с поставените цели. Предвидените иновации на различни равнища (административни и продукционни) са обосновани и съществени за стратегията за развитие. Заплануваната артистична и образователна програма е богата и насочена към различни таргет групи. Бюджетната рамка е целесъобразна и защитена чрез приложената документация. При сключване на договор следва бюджетната матрица да е съобразена с процентните отношения в условията на програмата и описаните в мотивацията бележки от финансов характер. Проектът се предлага за финансиране.
ORG155-156 ЕТ „ЕМАС - Василка Ванчева“ Друга П.Ф. Подкрепа за внедряване на иновации и подобрения с цел повишаване на ефективността в работата на издателство ЕМАС и на организационния капацитет, както и за подобряване достъпа до неговия културен продукт, с особен фокус върху дигитализация София 01.01.2022 - 31.12.2022 85192,45 85192,45 0 Проектът цели да помогне на ЕМАС в посока дигитализация със създаването на съвременен сайт с голям брой функции, позволяващи по-добър достъп до повече и качествено съдържание, както и с електронна книжарница. Друг важен момент е създаването на 24 е-книги. С оглед непредвидимостта на развитието на пандемията и опасността от затваряне, в помощ би било предвиденото поемане на режийни разходи и допълнителни плащания на членове от екипа, заети с реализирането на предвидените в стратегията дейности. Проектът е технически недопустим. Не е използвана задължителната бюджетна матрица. Проектът не отговаря на основното изискване на програмата - Админстративните разходи да са над 50% от исканата от НФК сума. Относителният дял на административните разходи в настоящия проект е 38%. Липсва обосновка на бюджет. Проектът не се предлага за финансиране.
ORG155-157 Фондация "Ателие Пластелин" Фондация Арт портали -10 годишен юбилей на Джобен фестивал и 14 г Ателие Пластелин България 01.02.2022 - 30.12.2022 99812,84 99812,84 70000 Проектът ще се стреми към повишаване на качеството и способностите на Ателие Пластенин за по-добро представяне на онлайн и стрийминг продукти на пространството. Във все по- продължителната Ковид вълна нашето ателие има за цел да се превърне в едно от водещите пространства - хъб за артисти и техните продукти. В този смисъл проектът е насочен да разширим дейностите си и да привлечем по-голяма разнородност от артисти, както и да достигнем до по-голяма публичност в онлайн пространството. Проект за разширяване на дейността на ателието, което има 14 годишен опит (изложби, пърформанси, представяния на книги), за повече онлайн присъствие, поддръжка и модернизация на дейността, хонорари и режийни разходи, подобрение на пространството и ремонт, две издания на „Джобен фестивал“ – пролетно и есенно. Пространството има интердисциплинарна програма изключително в сферата на алтернативната култура. Разнообразни партньорства. Проектът прави впечатление със структуриране на дейностите на организацията и ясно диференциране на отговорности между участниците в екипа. Както повечето кандидати и тук се търси по-добра база за дигитализиране на дейности и пренасянето им онлайн. Проектът отговаря изцяло на изискванията и целите на програмата. Разходите за поддръжка и модернизация надвишават допустимите 20% по програмата! При сключване на договор следва бюджетната матрица да е съобразена с процентните отношения в условията на програмата и описаните в мотивацията бележки от финансов характер. Проектът се предлага за финансиране.
ORG155-158 Открити пространства Сдружение Изкуство на открито България, с. Добралък, община Куклен 01.01.2022 - 31.12.2022 71672,57 71672,57 50000 Проектът има няколко основни направления - развиване на капацитета на организацията, онлайн присъствие, стратегия и разширяване на партньорските мрежи както в страна, така и международни; надграждане на натрупания опит и развитие на нови театрални форми, съчетавайки методите на форум-театър и сетивния театър за образователни пилотни инициативи; регулярна дейност, свързана с предоставяне на достъп на публиките до културно съдържание с фокус малки населени места, особено деца и младежи. Проектът "Изкуство на открито" на сдружение „Открити пространства” не отразява напълно целите и фокуса на програмата да надгражда досегашното развитие на организацията, като в по-голямата си част повтаря опита и проектите си от миналите години, на същите локации. Предвидената дигитална адаптация на досегашната дейност е може би това, което я доближава до приоритетите на програмата. Разгърнати са междусекторни партньорства, предимно в сферата на културния и алтернативен туризъм, както и международни. Проектът коментира издаване на дигитална книга. Бюджетът и обосновката към него са надлежно изготвени. Завишен бюджет за продукционни дейности. Проектът се предлага за финансиране с редъцуран бюджет. При сключване на договор следва бюджетната матрица да е съобразена с процентните отношения в условията на програмата и описаните в мотивацията бележки от финансов характер.
ORG155-159 ДИ ЕН КЕЙ МЕДИЯ ГРУП ООД Изследване, разширяване и развитие на аудиторията на музикална платформа Фен Фолк България, София 01.12.2021 - 30.11.2022 58234,12 58234,12 0 Проектът има за цел да привлече нови публики в България и Европа, да запознае различни групи хора с богатството и красотата на българската народна музика и развива използването на дигитални технологии за културни цели. Проектът цели да проучи аудиторията на музикална платформа FEN FOLK - нагласи, вкусове, навици и предпочитания, за да генерира ефективни стратегии за трайно ангажиране и разширяване на аудиторията. Кандидатстващата организация е с доказана роля в съответния културен сектор и от години има активна дейност в организирането и осъществяването на редица аудиовизуални и фестивални продукции. Проектното предложение не е в съответствие с фокуса и целите на програмата и не отговаря на основното изискване за представяне на детайлна едногодишна стратегия за цялостната дейност на организацията, а е фокусирано само върху отделен аспект от дейността – изследване и развитие на аудиторията. Проектът не предвижда иновация, а въвеждането на иновации, които оказват принос в дългосрочното развитие на организацията и повишават нейния организационен капацитет, също е основно изискване на програмата. При попълването на бюджета не е използвана одобрената бюджетна матрица. Проектът не се предлага за финансиране.
ORG155-16 Фондация "Божура Арт" Фондация "ФЕДРА - СИЯЙНАТА" България, София 07.01.2022 - 23.12.2022 101085,04 81279,76 0 Концепцията на проектните дейности е насочена към популяризиране и разпространение на театралната и образователната продукция на Фондация „Божура Арт“. Проектът е насочен както към традиционна театрална публика, която познава творчеството на Бойка Велкова и Теодосий Спасов, така и към аудитория от млади хора - студенти и ученици, с интереси към нови, съвременни прочити на класически сюжети. Проектът е технически недопустим. "Приложение 5" е подадено и подписано от член на Управителния съвет, а не от вписания в ТРРЮЛНЦ представляващ организацията. Нарушено е изискването "текущ ремонт и доставка на материали и нематериални активи - заедно не могат да надвишават 20% от общите допустими разходи по проекта", а заедно с т.1.4 разходи за подръжка и модернизация това прави 50%. Проектът не се предлага за финансиране.
ORG155-160 Сдружение на творците с увреждания в България Сдружение Уебсайт и пърформанс от и за хората с увреждания в изкуството България 01.01.2022 - 01.01.2023 100000 100000 0 С този едногодишен грант планираме да развием Сдружението на творците с увреждания чрез създаването на уебсайт на сдружението и документиран пърформанс, които да разпространяват информация за живота и творчеството на хора с увреждания. Целта на пърформанса и уебсайта е да помага на хората с увреждания да развиват изкуството си и да намират възможности за развитие и творчество. Съществуването на подобна организация като Сдружение на творците с увреждания безспорно има място в културния живот на страната. Кандидатстващата организация няма особено активна дейност в последните години, а проектното предложение е доста семпло и включва единствено създаване на уебсайт и документиран пърформанс ? за живота на хората с увреждания. Не се предвиждат партньорства. Бюджетът е зле разписан, необосновано високи са хононрар за юрист в административните разходи, както и софтуера и поддръжката на въпросния уебсайт. Не е представена обосновка на бюджета. Други разходи от заложените в бюджета изглеждат непропорционално високи и нерелавантни.Проектът не се предлага за финансиране.
ORG155-161 Блек Фламинго Пъблишинг ООД ООД Дигитална трансформация на Блек Фламинго Пъблишинг София 15.01.2022 - 30.11.2022 55255,52 43620,20 0 Начало на дигитална трансформация, чрез изграждане на допълнителен онлайн базирана платформа за виртуално присъствие на издателството. Платформа с вградени възможности за закупуване на изданията на издателството, достъп до драматургични текстове, онлайн подаване на заявки за сценични права и възможност за участие във виртуални събития свързани с театър и литература. Планът включва също така реализиране на стрийминг презентации на драматургични и др. текстове от програмата на издателството. Проектът е за засилване на дигиталното присъствие на организацията - издателство, което има интерес в областта на литературата и театъра. Желанието му е да разшири дейността си с онлайн платформа и магазин за електронна търговия за разпространение на изданията, за сценични права (за територията на България и Северна Македония), виртуални събития, стрийминг на текстове. Въпреки 10-годишния опит на издателството описанието на дейностите по проекта звучи твърде общо. Не са приложени сметки за стопански разходи. Проектът не се предлага за финансиране.
ORG155-162 Зографик филм ЕООД Създаване и развиване на детски анимационни проекти София, България 10.01.2022 - 10.01.2023 100660 100000 0 Създаване и поддържане на креативно и продуцентско ядро, което да създава и развива български анимационни проекти насочени за детска аудитория. Проектът е технически недопустим. Исканата сума от фонда надхвърля допустимите 100000 лв. Едната оферта не е описана в матрицата. Липсва документ за съфинансиране при заявено самоучастие. Проектът не се предлага за финансиране.
ORG155-163 Прочети София Фондация Литературни срещи София 2022 София 01.01.2021 - 30.11.2021 99161,00 99161,00 0 Литературни срещи София 2022 e оригинален нов формат литературно събитие, което ще се реализира през цялата година - с отделна праграма през април, юни и октомври. Почетен гост на първото издание на Литературните срещи ще бъде носителката на Нобелова награда Олга Токарчук. А на 1 октомври в парка на Военна академия ще се проведе Литературен бал в специално създадена визуална среда с дрес код, с много поезия, музика и нетрадиционни срещи с литературата. Амбициозен проект за продължаване дейността на организацията с дейностите, подпомогнати по същата програма предишната година, като сега акцентът е поставен върху нов културен продукт - организирането на своеобразен литературен фестивал, наречен "Литературни срещи", с три издания годишно в София. Планираните локации са Гьоте институт, театър „Азарян“ и парк „Военна академия“. Въпреки някои различни детайли, идеята в известна степен напомня съществуващия Софийски литературен фестивал, в подготовката и провеждането на който е участвал същият екип. Проектът не отговаря в достатъчна степен на целите на програмата за адаптация на кандидатстващата организация към дигитална трансформация и децентрализация, достъп до култура в периферни територии и малки населени места. Подобен проект, със съответната преработка, е по-подходящ за програма „Публики“ на НФК. Проектът не се предлага за финансиране.
ORG155-164 ИНТЕРШОУ ЕООД ФЕСТИВАЛ "БРАТИМЕНЕ" България, гр. Варна, гр. Бургас и с. Неофит Рилски 01.01.2022 - 31.12.2022 99874,88 99874,88 50000 Проекта БРАТИМЕНЕ е колоборация от етно джаз музика, образователни уърк шопове, дигитализация, стриймиг и оптимизация на социални канали. Музикални виртуози от седем държави селектирани от маестро Теодосий Спасов ще си дадът среща на три сцени в три различни населени места в рамките на фестивала . Целите са оптимизация , достигане до нови аудитории и устойчивост. Проектът до някъде отговаря на изискванията на програмата. В същността си той се отнася до реализация на летен концерт - джаз и етно музика. Организацията, която стои зад това предложение е много опитна и доказала капацитета си да организира музикални и шоу инициативи. Този проект е планиран с качествени и интересни музиканти, заложените артистични дейности предвиждат международни творчески сътрудничества в балкански мащаб. Бюджетът е с доста завишени разходи, не добре обосновани. Кандидатстващата организация е активна в своя сектор и залага на дългосрочно развитие и разширяване на своя потенциал. В матрицата е заложен различен лаптоп от този, в офертата. Допусната е техническа грешка - разходите за хард диск не са включени в общия бюджет. Да се вземат предвид бележките на финансиста при коригиране на бюджетната матрица. Проектът се предлага за финансиране с редуциран бюджет.
ORG155-165 „Център за неформално образование и културна дейност Алос“ Сдружение Годишна програма на Център АЛОС България, София, Пловдив, Сливен, Габрово, Троян 03.01.2022 - 31.12.2022 53550,00 45150,00 42000 Проектът подкрепя стратегическото планиране и развитие на АЛОС в посока работа с публики, междусекторни партньорства и международни връзки. Културната програма за 2022 г включва 11 публични събития в направленията Театър, Литература, Художествено образование и Социализиране на културното наследство. Ще се бъдат представени новите продукти на АЛОС - 4 театрални постановки, 2 книги, 1 виртуален тур – експозиция 1 симпозиум за кинетично изкуство, 2 уъркшопа за художествени инсталации и други. Организацията е една от активните в неправителствения сектор и се занимава с разнородни културни и социални инициативи и продуцентство в изкуствата. Проектът отговаря на целите и приоритетите на програмата като представя цялостен план за едногодишна програма, в който залага разнодордни, но кохерентни в съдържанието си дейности. Отличава се засилената програма с образователни модули, концентрирани изцяло чрез средствата на изкуствата. В проекта е заложено привличането на експерти и професионалисти, които да съдействат за надграждането и развитието дейността на организацията в работата ѝ с младежки публики в отдалечени райони, като им осигурява достъп до театрално и филмово изкуство. В стратегията са включени и приобщаване на групи от малцинствата. Планът за реализация е подробен и реализируем. Бюджетната рамка също е реалистична и релевантна. Структурните разходи са под 50%, което е в разрез с изискванията и налага редукция на Продукционни разходи. При сключване на договор следва бюджетната матрица да е съобразена с процентните отношения в условията на програмата и описаните в мотивацията бележки от финансов характер. Проектът се предлага за финансиране с редуциран бюджет.
ORG155-166 РУБЕКУЛА ООД Програма 2022: устойчивост и партньорства България 01.01.2022 - 31.12.2022 99994,54 99994,54 50000 Проект за финансиране едногодишната дейност на фирма в три направления - театрална /ТФ Сенджу/, адуио-визуална /документално и интерактивно кино/ и нови медии /VR, AR, 360 фото и видео, фотограметрия/. Чрез заложени стратегически партньорства, организацията се стреми към устойчивост и интегриране на иновации в дейността си. Сфери на дейност: куклен театър, кино, културно наследство, социално ангажирани изкуства, дигитализация, културно-образователни дейности, иновативни практики, нови медии. Проектът заявява принадлежност към целите на ЕГ (дигитализация, образователно-терапевтична програма, разширяване на публики, повишаване на организационния капацитет чрез допълнително обучение), но и такива, които не са във фокуса на ЕГ (създаване на културна продукция, регулярна програма - разпространение на индивидуални проекти). Повечето от заложените дейности отговарят на целите на ЕГ, но така разписаната програма на организацията губи фокус, макар че основата на дейността й са мултудисциплинарните проекти. Организацията предвижда изработването на три документални проекта с прожекции, дигитализиране на значими обекти (фотограметрия), интерактивна изложба. Предвижда се образователна програма без ясно проследимо сечение между отделните дейности (детски представления, обучения на музейни работници, обучения за служителите на организацията, организиране на разговори с "масовата публика".) Очакваните резултати и ефекти остават на места пожелателни и неясни. Заявени са 16 български партньори, които не са проследими в проектната документация. Бюджетът е коректно разписан, но включва закупуване на МПС. При сключване на договор следва бюджетната матрица да е съобразена с процентните отношения в условията на програмата и описаните в мотивацията бележки от финансов характер. Проектът се предлага за финансиране с редукция в бюджета.
ORG155-167 Блу Ем ЕООД ЕООД Пловдив Джаз Фест 2022 Пловдив 01.01.2022 - 30.12.2022 207170 88035 0 Дейността на Блу Ем е свързана с организация на културни събития, фестивали, концерти, майсторски класове, лектории, изложби и други. В програмната стратегия на организацията е заложен стремежът за развитие на нови публики и популяризирането на културно съдържание в различни социални среди. Това се осъществява методично през регулярните ежегодни събития, които са в две основни посоки: - Пловдив Джаз Фест Проектът е технически недопустим. Проектът не отговаря на основното изискване на програмата - Админстративните разходи да са над 50% от исканата от НФК сума. Бюджетната матрица е променена. Проектът не се предлага за финансиране.
ORG155-168 Десалекс ЕООД Място за достъпна култура в сърцето на София България, дигитално 01.01.2022 - 31.12.2022 103671,85 95122,69 63875.33 1 Добре разработен и аргументиран проект за развитие на място за достъпна култура в центъра на София – пространството Културен център FOX book café. Съответства на целите на програмата и е с висок потенциал - в същината си е проект за развитие и стимулиране на четенето сред деца и подрастващи, с музика и изложби (на деца и студенти), представяния на книги, творчески работилници, дигитални събития „Лисиците четат“, „Време за поезия“, „Всяка книга си има история“. Предвидени са събития и в Казанлък, което е предимство на проекта по линия на критерия за децентрализация и достъп до култура на малки населени места. Аудиторията е най-вече деца и родители от 0 до 10, но са предвидени и дейности за всички възрасти. Следва бюджетната матрица да се преработи при сключване на договор. Разходите за закупуване на ДМА грешно са посочени в т.2.3.Материали. Преместването им в т.1 няма да наруши изискването Административните разходи да са до 80% от исканата сума. При сключване на договор следва бюджетната матрица да е съобразена с процентните отношения в условията на програмата и описаните в мотивацията бележки от финансов характер. Проектът се предлага за финансиране с редукция в бюджета.
ORG155-169 МЮЗИК МЕДИЯ КЛЪСТЕР ООД ООД Иновативна стрийминг платформа на Мюзик Медия Клъстер Република България 03.01.2022 - 02.01.2023 97805,04 97805,04 0 Мюзик Медия Клъстер ООД е обединение от 7 компании с дългогодишен опит в организирането на събития, реализиране на медийни проекти, телевизионни програми, филми, видео, продуциране и менажиране на артисти. Клъстерът координира работата на компаниите членове. Основна цел на обединението е създаване на трайни и устойчиви във времето качествени мащабни музикални културни събития, съпроводени с видеореализация. Мисията на клъстера е да популяризира българската култура.   Проектното предложение отговаря на част от целите и приоритетите на програмата, но не е съобразено с изискванията за формиране на бюджет и процентно разпределение на разходите, включително с основното изискване административните разходи да бъдат над 50% от исканата сума. Бюджетът не подлежи на преработване с оглед на замисъла на проекта и предвид заложените разходи основно за видеострийминг. На практика няма обосновка на бюджета, а в заявения като обосновка на бюджета документ просто е копирана част от бюджетната таблица. На места аргументацията в приложенията е незадоволителна и не дава ясна представа как предвидената стратегия за развитие отговаря на условията на програмата. Заплануваните годишни дейности не са в съответствие с цялостната дейност на организацията до този момент, а засягат само малка част от тях, т.е. не биха могли да се приемат като едногодишна стратегия за развитие. В Приложение 2 има графи, които са попълнени с нерелевантно съдържание. Проектът не се предлага за финансиране.
ORG155-17 "АРТ ДЕНС" ЕООД ЕООД Надгарждане , иновация и устойчивост на Арт Денс ЕООД България, гр. Варна 01.01.2022 - 01.01.2023 99861,20 99861,20 0 Проекта: Надгарждане, иновация и устойчивост на Арт Денс ЕООДе интерактивен и иновативен за дружествато. Съвкупност от уърк шопове, представления в малки населени места, дигитализация и стрийм излъчвания до поставянето на нов спектакъл, разпределени по месеци през цялата 2022г. Целите, които си поставя дружеството са достигане до нови публики в малки и населени места. Оптимизацията на социалните канали за привличане на местна и чуждестранна аудитория. Достигане до по-голяма устойчивост. Проектът е технически недопустим. Има разлика в подадените данни на формуляра за участие за стойността на проекта и матрицата за бюджет. Липсва документ за съфинансиране - само са предоставени закупени през годината разходни документи за материали, но кандидатът е предвидил и осигуровки от собствен принос. Не са предоставени разходни документи за т.1.3.1 и т. 1.3.2. Офертата за консултантска дейност е за период от 13 месеца / 01.01.2022 - 31.01.2022/. Проектът не се предлага за финансиране.
ORG155-170 Младежко сдружение-България Сдружение Културни хоризонти България 03.01.2022 - 03.01.2023 96981,91 96981,91 0 Проектът цели създаване и реализиране на стратегия за подобряване на организационната и административна оперативност на сдружението. Предвижда разширяване на творческите дейности в посока аудиовизуално и дигитално изкуство, въвеждане на нови инициативи, творчески иновации по отношение на развитие на публиките и достъпа до култура в малки населени места. Включва музикални образователни и социални дейности, издаване на книги и музикални сборници, съхраняващи българското знание и родова памет. Проектът до някъде отговаря на изискванията на програмата, но отново е насочен повече към артистичната дейност на организацията, планираните активности, които са музикални, социални, литературни и документални (филми). Сериозни средства се искат от програмата за възнаграждения на екипа, като функцията на ръководителя не е ясна, освен него има и сътрудник и координатор, експерт маркетинг и мениджмънт. Предвидено е закупуване на видеокамера, но не е ясно кой ще извършва заснемане, монтаж и т.н. дейности, свързани с предложените за изработка филми. Бюджетът не е добре обоснован и аргументиран. Проектът не се предлага за финансиране.
ORG155-171 Сдружение "България завинаги" Сдружение Развитие и утвърждаване на творческия потенциал и дейности на сдружение България завинаги България, София 01.01.2022 - 31.12.2022 97292,59 80184,99 0 Продължаване и надграждане на постигнатото в предходните години. Укрепване възможностите на основния екип на организацията и привличането нов и широк кръг от сътрудници – експерти и творци. Реализирането на проекта ще доведе не само до разкриване на нови дейности, но и до утвърждаването на започнати такива вече. Концепцията е подчинена на виждането, че сдружението работи активно по посока опазване и популяризиране богатството на културното ни наследство – в неговото минало и съвременност. Към проекта на Сдружение „България завинаги“, чиято дейност е предимно в областта на културното наследство, са привлечени известни и утвърдени имена, като консултанти и участници. Стратегията за годината е по-скоро щрихована и доста общо написана и поставя повече въпроси,отколкото да дава отговори. Всъщност, артистичната програма включва предимно написването на музикално либрето за балетен спектакъл, но без яснота в графика и дейностите за по-нататъшната реализация, както и създаването на няколкото документални портрети на изявени творци и българи, без конкретика на имената и без яснота в коя сфера на културата. Липсват като пера в бюджета, а и в текстовата обосновка, дейности и хора от екипа за реализацията на филмите като наем техника, постпродукция и др. Уъркшопът предвиден в програмата, не не е ясно към кого е насочен, както и пленера в София " и в още три населени места в страната" - за утвърдени или млади художници, за любители. Създадени са партньорства с институции и културни браншови организации. Липсва ясно разписано предложение за комуникационната стратегия, което да представа какви са стъпките, които ще предприеме организацията заразгласата на събитията и дейността си. Така предложения проект не дава аргументирана представа , че финансирането му ще доведе до стабилност и устойчиво развитие на организацията. В бюджета са силно завишени творческите хонорари. Проектът не се предлага за финансиране.
ORG155-172 "ДИ УОЛФ СУДИО" ЕООД ЕООД Образователен канал Кино Про БГ България 03.01.2022 - 28.12.2022 92476,80 82156,80 0 Проекта Кино Про БГ има за цел да запознае широката публика с истинските лица на кино индустрията у нас. Екипът ни ще гостува на най-изтъкнатите професионалисти в различните сфери на една продукция. Нашите гости ще разкажат подробно какво е да работиш по мащабни проекти, както и ще дадат важни уроци на всички искащи да поемат по техните стъпки. Желанието на екипа ни е да превърнем канала Кино Про БГ в една неформална школа за всички, които имат желание да станат част от магията на киното. Проектът е технически недопустим. Проектът не отговаря на основното изискване на програмата - Админстративните разходи да са над 50% от исканата от НФК сума. Разходите за поддръжка и модернизация надвишават допустимите 20%. Липсва документ за съфинансиране при заявено самоучастие. Проектът не се предлага за финансиране.
ORG155-173 Съвременни Бохеми ЕООД Съвременни Бохеми - Медиа за съвреемнна култура София 01.01.2022 - 01.01.2023 99916,98 90653,70 0 Съвременни Бохеми е независима медийна платформа, която следи и отразява културния живот през призмата на личните преживявания на екип от професионалисти - медийни експерти и творци от различни части на културната сфера от 2011 г. Целим създаването на нови канали за разпространение, които да отговарят на съвременните нужди и ограничения, както и да развием съществуваща платформа на “Съвременни бохеми”. Проектът е технически недопустим. Разходите за поддръжка и модернизация надвишават допустимите 20%. Липсва документ за съфинансиране при обявно самоучастие. Проектът не се предлага за финансиране.
ORG155-174 Фондация "Зорница" - Център за изкуство Фондация "ЗОРНИЦА.БГ" България, София 01.01.2022 - 31.12.2022 99965,77 99965,77 78000 Проектът ще повиши вътрешно-организационния капацитет на Център Зорница, ще подобри условията за работа на вокалната школа с деца-таланти, включително чрез адаптиране към извънредното положение и въвеждане на иновативни подходи. Ще бъдат създадени качествени творчески продукти за деца, между които и културни събития с международно участие: два фестивала, месечно телевизионно предаване, нови авторски песни, видео клипове и концерти и ще бъде повишена тяхната видимост у нас и в чужбина. Дейността на кандидатстващата организация е от особено значение за развитието на съответния сектор със своята дългогодишна активност в организирането на детски събития (фестивали, конкурси, концерти, образователни програми) и продуцирането на детско творчество. Проектното предложение напълно съответства с изискванията, целите и приоритетите на програмата. Разработено е детайлно, с ясна визия за мащаба и етапите на реализиране на предвидените дейности – организационни, творчески и образователни. Аргументацията е обстойна и добре защитена със съответните документи и материали. Предвидена е богата и разнородна артистична и образователна програма, включваща провеждането на фестивал, допълнителна концертна дейност, създаването на ново творчество за деца, инициирането на ново детско телевизионно предаване и др. Разчита се на солидни партньорства и адаптиране на съдържание за дигитална среда. Представен е ясен план за устойчиво развитие и повишаване на организационния капацитет. С няколко изключения бюджетът е целесъобразен, икономичен и задоволително аргументиран. Необходима е редукция на разходите за поддръжка и модернизация, защото надвишават допустимите 20%. Разходите за реновация не са защитени – не е представен договор с Община Слатина, а предоставеният договор за наем на помещение в Читалище Слатина е с изтекъл срок, поради което следва да се редуцират от бюджета. При сключване на договор следва бюджетната матрица да е съобразена с процентните отношения в условията на програмата и описаните в мотивацията бележки от финансов характер. Проектът се препоръчва за финансиране с редуциран бюджет.
ORG155-175 СОФИЯПРЕСС.БГ ООД СОФИЯПРЕС.БГ - жива платформа за изкуства и иновации София 10.01.2022 - 15.12.2022 97786,62 97786,62 0 Сдружение СОФИЯПРЕС.БГ предлага мултижанров и интердисциплинарен проект, свързан с популяризация на българските творци по няколко начина: чрез обновяване и разширяване на аудиторията на сайта SofiaPress.com - информационен бюлетин за култура, чрез създаване на нова дигитална платформа Sofia Music Share, организиране на рецитали, изложби, презентации и семинари - присъствено и онлайн. Този проект цели промотиране на креативността на авторите и достигане на техния продукт до световна публика. Проектът е технически недопустим. Разходите за поддръжка и модернизация надвишават допустимите 20%. Сканирана и подписана е само първа страница на бюджета. Не са приложени оферти към предвидените разходи. Проектът не се предлага за финансиране.
ORG155-176 Асоциация за свободен театър – сдружение на свободно практикуващи професионални театрални групи (ACT) Сдружение Надграждане на организационния капацитет на АСТ и реализация на инициативи за видим, устойчив и иновативен свободен сектор в изпълнителските изкуства България, София 01.01.2022 - 31.12.2022 96316,50 96316,50 0 През 2022 АСТ ще надгради своя организационен капацитет и проведе по-ефикасни и балансирани дейности за развитие на свободния сектор в изпълнителските изкуства. Те целят по-цялостно консолидиране на професионалната общност, въвеждане на модели за устойчивост на свободната сцена, развитието на организациите и артистите в артистичен и мениджърски план, привличането на нови публики и промотирането на устойчиви екологични практики в полето на свободната сцена. Асоциацията за свободен театър е разпознаваема най-вече в София и с доказуема активност през последните години, декларирани чуждестранни контакти/партньорства, припозната е като браншова организация от заетите в сектора, които осъществяват най-вече некомерсиална и изследователска дейност, както и дейности с идеална цел (според собственото описание на кандидата). В Целите и направленията за реализиране на плана за 2022 г. (Прил. 2), които гравитират около общото и неконкретното, труднопроследимо се извежда, че целите са сведени до "целенасочена връзка с местната сцена" на градовете Пловдив, Велико Търново и Бургас. В полето "Артистична програма" пък е изложен миналогодишен опит с намерението той да бъде продължаващ, но от проектната документация не е ясно очертано постигането на по-висок организационен капацитет на организацията за 2022 г. В образователен план Организацията предлага разширяване на местни партньорства (НАТФИЗ, НХА, НБУ, Театрален колеж “Любен Гройс” и СУ, УНСС, НМА и др.) в семинарни и разяснителни срещи със студенти, томбола с безплатни билети, специален уъркшоп ). Предвижда се финансиране на комплексна услуга по комуникации, реклама и ПР (липсва оферта), както и професионална Video-on-Demand платформа, която ще бъде използвана като дигитален архив на свободната сцена (липсва, например, информация за уреждане на авторски права). По отношение на развитието на аудиториите организацията предлага основно форум/среда/платформи за провеждане на различни срещи между театрални професионалисти от свободния сектор (не са посочени методика на подбора и очаквани резултати), създаване на дигитална карта ("Свободни пространства"), както и разпространение (не е във фокуса на програмата) на свободни спектакли от цялата страна. Не става ясен критерият и методът, по който ще бъдат селектирани съответните спектакли. В Очаквани резултати и ефекти отново липсва конкретика. Бюджетът е некоректно разписан - към Обосновката на бюджета липсват данни/оферта за 2.3.1., 2.3.2. , 4.1. Част от възнагражденията са прекалено завишени. Проектът не се предлага за финансиране.
ORG155-177 Фондация Син Куб Фондация Изследователска и професионална платформа България 01.01.2022 - 31.12.2022 92827,82 92827,82 70000 През 2022 искаме да изградим Център за социална визия – платформа с изследователска, дигитална, публична и изложбена / продукционна дейност. Той се явява като продължение на образователната ни програма от 2018 г. насам, като целта му е да обеди около себе си организации и артисти, куратори, дизайнери, архитекти, др. с интерес към дълбоки проучвания и взаимодействие с различни полета. Ще продължим с инициирането на работни групи, публикации, лекции и форум за обмен и действие. Кандидатстващата организация управлява едно от най-активните понастоящем и най-видими пространства за съвременно изкуство в София. Пространството съчетавя представянето на съвременно изкуство с разнообразни образователни инициативи. Настоящето проектно предложение доразвива образователната програма на фондацията в изследователска платформа, която ще насърчава междусекторни и колаборативни практики за осъществяване на проекти, привличайки спецалисти от различни области на изкуството и технологиите. Като при много други подобни проекти присъства елемента с пренасяне на част от дейността онлайн. Разнообразни партньорства и широкоспектърна дейност на организацията, която позволява надграждане и доразвиване. Екипът на галерията е с доказан опит в менажирането и реализирането на проекти. При сключване на договор следва бюджетната матрица да е съобразена с процентните отношения в условията на програмата и описаните в мотивацията бележки от финансов характер. Проектът се финансира с редуциран бюджет.
ORG155-178 Реално и вълшебно ЕООД Повишаване капацитета и устойчивото развитие на детска телевизия Реално и вълшебно чрез създаване на ново атрактивно съдържание, и осигуряване на достъп до нови аудитори чрез линейно телевизионо разпространение България, София 03.01.2022 - 02.01.2023 99951,00 99951,00 0 Реално и вълшебно ТВ е детска медия за бебета и деца до 6г. разработена съвместно с педагози и психолози - експерти по детско развитие. Категориите на съдържанието обхващат основните етапи от развитието на всички умения за ранно учене и запомняне при децата. Чрез съдържанието, у децата се провокира творческо и изследователско мислене, веселието и обучението. Опознаване на българският бит и култура и съхранение на националната идентичност, чрез умело активизиране на тяхната съпричастност. Проектът е технически недопустим. В документът "Приложение 2 - Едногодишен план за дейност на организацията" съдържанието на файла не се визуализира. Проектът не се предлага за финансиране.
ORG155-179 Сдружение Кремък Сдружение Възраждане София 03.01.2022 - 03.01.2023 94977,32 94977,32 0 Чрез концертни събития и направата на нов танц ще захраним творчески колектива ни. Ще консолидираме и заплатим на екипа ни, който до тук е бил на доброволен принцип и е работил главно от любов към танците и фолклора. От друга страна, показвайки и запазвайки на ДВД уникалното автентично богатство на Видин и селата около него, ще допринесем за предаването му напред в поколенията. Кандидатстващата организация е активна в своята област и създава благоприятни условия за развитие на любителските занимания с народни танци, но не отговаря в пълна степен на условието за частни културни организации, активни оператори на събития и културно съдържание през периода 2019-2021 г. Проектното предложение не е добре разработено – липсва задоволителна конкретика, детайлна аргументация и не е ясно изведено по какъв начин реализирането на дейностите по проекта ще отговори на условията на програмата за представяне на цялостна едногодишна стратегия за устойчиво развитие и повишаване на организационния капацитет на кандидатстващата организация. Проектът съответства само на част от целите и приоритетите на програмата. Заявката за иновация не е убедителна и не е защитена. Предвидените дейности – творчески и образователни – са по-скоро в сферата на пожелателното. Бюджетът с малки изключения е добре разработен в съответствие с условията и защитен със съответните финансови документи. Хонорарът на консултанта по управление на проекти надвишава допустимите 5%. Предвижда се ремонт на танцова зала в НЧ „Св. св. Кирил и Методий – 1922“, но не е представен договор за наем или друг документ доказващ правното основание за ползване и извършване на ремонтни дейности. Препоръчва се пренасочване към програма за подкрепа на любителски изкуства. Проектът не се предлага за финансиране.
ORG155-18 Културна фондация А25 Фондация A25/2022 България, София 03.01.2022 - 03.01.2023 50607,84 49067,84 49067.84 A25/2022 е проект за развитие на капацитета, устойчивостта, локалните и международните партньорствата на Културна фондация А25 с партньори от културния и гражданския сектор, медиите и сферата на висшето образование, както и за осигуряване на достъп до качествено, разнообразно културно съдържание, от интерес както за по-широка, така и за специализирана аудитория от различни поколения. Културна фондация А25 е една от най-активните и профилирани в областта на културните политики неправителствени организации в страната. Настоящото им проектно предложение изяло отговаря на целите и приоритетите на програмата. То е много добре мотивирано и аргументирано като “стъпва” на задълбочен анализ на динамично променящия се локален и глобален контекст в изкуствата и културата. Ясно и конкретно са откроени моментите за надграждане на дейността на организацията спрямо инициативите, върху които е работила с подкрепата на едногодишния грант през 2021 година. Предложението се ангажира с дейности, които спомагат познанията и разбирането на публиките за съвременните изкуства в България и Европа. Важна добавена стойност на проекта е и предложената стажантска програма, която систематизирано да въведе нови участници в организационния екип и в полето на съвременните изкуства изобщо. Проектът, който е предложен на вниманието на експертната комисия, е напълно реалистичен, към него са привлечени разпознаваеми със своята експертиза партньори и е планирано да бъде продължено членството на фондацията в престижни международни мрежи като Culture Action Europe и European network on cultural management and policy. Бюджетната рамка е детайлно разписана, добре аргументирана и гарантира качественото осъществяване на заложените дейности. Проектът се предлага за финансиране.
ORG155-180 А. Г. - Арт Проект Фондация Театър в галерията България, Пловдив 03.01.2022 - 31.01.2023 80751,48 80751,48 70000 Проектът ни е естествено продължение на визията на фондацията. Във водещите й цели фигурира подкрепата на млади творци. Много художници и фотографи правят първите си стъпки с изложби в галерията, дом на фондацията, която също организира литературни четения, премиери на книги, кино прожекции, уъркшопове, лекции, фестивали и представления, с които се популяризират българското изкуство в страната и чужбина. С възможността проектът да бъде финансиран превръщаме дългогодишна идея, в реалност. Кандидатстващата организация е една от най-активните частни галерии в Пловдив, която има традиционен репертоар от изложби с развита публика и кръг от ценители. Конкретният проект е свързан с развитието на образователни дейности чрез ангажиране на публиката в обществено значими теми, както и с развиване на театрална програма в галерията, и излъчване на представленията онлайн. Проектът е добре структуриран и ясно аргументиран с детайлно представени планове за работа и график на заложените дейности. Бюджетната рамка е добре структурирана, ясно и изчерпателно разписана, реалистична и релевантна на проекта. Не е спазено изискването за над 50% административни разходи, което налага преработване на бюджета. При сключване на договор следва бюджетната матрица да е съобразена с процентните отношения в условията на програмата и описаните в мотивацията бележки от финансов характер. Проектът се предлага за финансиране с редуциран бюджет.
ORG155-181 БОКС ВИЖЪН ЕООД ЕООД "МИНАЛО И ДИГИТАЛНО БЪДЕЩЕ" - БОКС ВИЖЪН ЕООД България, гр.Габрово 01.01.2022 - 31.01.2023 101289,18 87369,18 50000 Бокс Вижън е организация, която работи в пресечната точка между културата, бизнеса и технологиите и непрекъснато инвестира в иновативни решения, технологии и професионалисти с разнообразна специализация. Целта е организацията да разнообрази и повиши качеството на предлаганите продукти и услуги, да стане конкурентна на пазара, да повиши организационния си и експертен капацитет, да разшири контактите си и на международно ниво, да съдейства за адаптацията на музеите към дигиталната трансформация. Предложението е любопитно, макар да няма нещо извънредно иновативно. Заслужава внимание желанието да се работи в посока "раздвижване" на музейната дейност и привличане на публика, чрез атрактивност на показаното там. Дейността на фирмата е в сферата на опазване и популаризиране на културното наследство, като за целта тя взаимодейства с различни културни иннституции в страната. Проектът е насочен към развиване на техническото оборудване на фирмата, привличане на допълнителни специалисти и структуриране на екипа. Предложението има потенциал за модернизация и актуализация на мзейнат дейност в страната, но тук има едно противоречие, дали се финансира културна или комерсиална дейност. Постъпилите писма за подкрепа от различни музейни и археологичеки обекти доказват по-скоро индиректното подпомагане на културна дейност чрез този проект.В бюджета има дисонанс в частта за разходи за поддръжка и модернизация - над 20% При сключване на договор следва бюджетната матрица да е съобразена с процентните отношения в условията на програмата и описаните в мотивацията бележки от финансов характер. Проектът се предлага за финансиране.
ORG155-182 Рони Геймс ЕООД Видео Игри от Рони Геймс България, София 01.11.2021 - 10.12.2022 136278,96 89082,40 0 Изработване и довършване на две мобилни видео игри - Twerk Hero и Dungeon Fighter. Проектното предложение цели доразработване на 2 приложения за мобилни игри. Въпреки че проектирането на видео игри включва елементи от визуалните изкуства, подобен тип проект не отговаря на профила на програмата. Проектът не отоговаря и на основното изискване - цялостна едногодишна стратегия за поддръжка, дейност и развитие на кандидата. С проекта се предлага разработка на две игри и нищо повече, свързано с капацитета и устойчивото развитие на компанията като култутна организация. Проектът не се предлага за финансиране.
ORG155-183 Издателство „Захарий Стоянов“ ЕООД ЕДНОГОДИШЕН ГРАНТ 21 - БЯЛАТА ЛЯСТОВИЦА - НАЦИОНАЛНИ КУЛТУРНИ ПРАЗНИЦИ БЪЛГАРИЯ 01.11.2021 - 31.10.2022 46125,00 35690,60 0 Издателство Захарий Стоянов досега е организирало над 3000 литературни премиери, изложби, спектакли, базари на книги в цялата страна, както и 13 издания на станалите традиционни вече Национални културни празници-Албена в Североизточна България. Бяха организирани паметни вечери, премиери и тържества свързани с новите издания на най-известните български учени. Издателство Захарий Стоянов се опитва да съхрани огъня на българската народностна идентичност. Проектът е технически недопустим. Проектът не отговаря на основното изискване на програмата - Админстративните разходи да са над 50% от исканата от НФК сума. Липсва документ за съфинансиране при предвидени разходи от собствен принос. Проектът не се предлага за финансиране.
ORG155-184 Вижънъри Фондация Visionary - едногодишна програма 2022 България, София 01.01.2022 - 31.12.2022 99323,65 99323,65 80000 В стратегията на Visionary през 2022 г. основно място заемат развитие на административен, организационен и творчески капацитет, както и разработване на едногодишен план за задържане, разширяване и развитие на аудиторията. Програмата от творчески дейности и културни инциативи включва три основни фокуса: 1 – колаборации между творци от различни изкуства 2 – развитие на публиките 3 – резиденции /обмен – чуждестранни артисти в България и български артисти в Италия. Сферата на дейност на фондацията е организиране на инициативи в сферата на изкуството в градска среда, фокусирайки се върху графити и стрийст арта - едни особено интересни и актуални теми. Графитите играят важна роля за в културния пейзаж на всеки град, като съвременна форма на стенопис. Предложената от организацията програма е добре балансирана и кохерентна, като тя включва български и чуждестранни артисти, както и международно партньорство с фестивална платформа в Италия. Предложеният план за разпространение е конкретен и ясен, а споменатите форуми и специализирани платформи, които организацията има интерес, са релевантни на нейната дейност. Проектът е добре обоснован, целите му са реалистични и изпълними предвид опита на екипа в организирането на подобен тип събития. При сключване на договор следва бюджетната матрица да е съобразена с процентните отношения в условията на програмата и описаните в мотивацията бележки от финансов характер. Проектът се предлага за финансиране с редуциран бюджет.
ORG155-185 БАЗА Х ЕООД Национално Турне БазаХ България 01.01.2022 - 31.12.2022 121890,68 99699,48 0 Осъществяване на 30 броя представления на трите заглавия в репертоара на компанията: Чамкория-по романа на Милен Русков. Спектакъл на Явор Гърдев Отчаяни Съпрузи- спектакъл на Васил Дуев Всички Страхотни Неща - спектакъл на Владимир Пенев с участието на Бойко Кръстанов "Проектът е за разпространение на продукцията на организацията, но не са посочени конкретни места, няма данни за съгласие от приемащи сцени, липсват партньорски писма, удостоверяващи обезпечаването на подобно разпространение, което не е приоритет на програма "Едногодишен грант". Един от трите спектакъла, които организацията си поставя за цел да разпространява, е с висока художествена стойност и професионално и обществено признание, за разлика от другите два спектакъла, за които липсват подобни данни. Проектът не коментира повишаване на качество и обхват на събитията. Образователен пласт в проекта не съществува. Развитие на аудиторията не е формулирано. Представеният бюджет не е подписан и не е приложена матрицата в excel. Начинът по-който са сканирани офертите ги прави нечетими. Липсва подпис на Декларацията за собствен финансов принос. В Приложение 5 не е попълнено наименованието на програмата. Някои от документите са попълнени небрежно. Офертата за счетоводни услуги е изготвена от Студио за графичен дизайн – не става ясно дали счетоводството е част от предмета на дейности на фирмата за графичен дизайн. Организацията декларира, че ще отчете заложените транспортни разходи чрез фактури, но не са представени оферти или други конкретни документи, удостоверяващи стойността на същите разходи. В бюджетната матрица същите разходи са схематично разделени по равно на общия заложен брой представления. Бюджетът е некоректно разписан (напр. 2.1.3., 2.1.4., 2.1.6. представляват хонорари за авторски права на театрални режисьори в разрез със ЗАПСП, от целия бюджет . В административните разходи е включен Консултант 1.1.6, което е недопустим разход. Проектът не се предлага за финансиране.
ORG155-186 Ронг Ивентс ООД Wrong Fest 2022 България, Пловдив 01.10.2021 - 05.09.2022 418619,21 98540,61 50000 Wrong Fest 2022 e десетото поредно издание на музикален фестивал, който ще се проведе на 01-03 юли 2022 на две сцени до в Пловдив. Програмата ще влючва 18 изпълнителя, като поне 12 от тях ще бъдат от чужбина. Сред потвърдените досега големи имена са UNKLE от Великобритания , Gogol Bordello от САЩ и Viagra Boys от Швеция. Основната цел на Wrong Fest е да запознаваме българската публика и публиката от региона с млади, актуални, алтернативни творци, като организираме достъпни концерти и събития. Кандидатстващата организация е отвоювала своето място в съответния културен сектор с реализираните до този момент фестивални проекти в областта на алтернативната музика. Проектното предложение в значителна степен отговаря на целите и приоритетите на програмата. Основните пропуски са по отношение на формиране и защитаване на бюджета. Обосновката на бюджета не е задоволителна. Проектът се предлага за финансиране.
ORG155-187 Реалити Байтс ЕООД Едногодишна програма на арт пространство КО-ОП и онлайн платформа BE DUENDE България, София 01.01.2022 - 31.12.2022 132049,76 99912,76 99912.76 Проектът има няколко основни аспекта. Артистична програма с 13 изложби, 4 сайт-спесифик намеси, 1 фестивал и 3 ексклузивно онлайн изложби. Образователна програма с 5 курса. Въвеждане на 4 иновации с технологичен и организационен характер. Програмата е подбрана, така че да се впише в концептуалната и творческа посока на организацията и изпълнява целите на финансиращата институция - привличане и задържане на публики, постигане на финансова устойчивост и поддържане и осъществяване на партньорства. Изключително активно и динамично развиващо се пространство за съвременно изкуство в София с изявено високо качество на съдържанието и висок критери ина презентация. Млад и посветен екип и разнообразни партньорства на местно и национално ниво. в конкретното проектно предложение са заложени образователни дейнсоти, както отново пренасянето на иложбена дейност в онлайн среда, сайт специфик произведения, създадени специално по повод на проекта.Проектът има ясно формулирани цели и приоритети, както и конкретно планиране повишаване на приходите на организацията, което ще допринесе за нейната устойчивост.. Подкрепа по програмата би дала възможност за реализацията на този план. Проектът се предлага за финансиране.
ORG155-188 СОНАРТ ЕООД ЕООД ТРИ КАМЕРНИ ПИЕСИ - съвременна визуална проекция на класически музикални творби България 01.01.2022 - 31.12.2022 98794,00 98794,00 31000 Проектът въвежда иновативна концепция за аудиовизуално представяне на високи образци от класическата музика чрез средствата на художественото кино – драматургичен текст и съвременна визия. Ще бъдат изработени три визуални проекции с работни заглавия “Соната за двама”, “Силуети” и “Песни и танци на смъртта”. Реализацията на проекта ще допринесе за сформирането на постоянен творчески екип от млади хора, които да работят съвместно в сферата на съвременните дигитални изкуства. Проектът напълно отговаря на целите на програмата. Устойчиво развитие и надграждане дейността, чрез дигиталното онлайн представяне на аудио-визуалните продукти. Кандидатстващата организация е една от бързо развиващите се в своя културен сектор и благодарение на миналогодишното си участие в едногодишната програма на НФК разгръща обсега на своята дейност и повишава организационния си капацитет. Проектното предложение отново отговаря в голяма степен на условията, целите и приоритетите на програмата, а обоснованата стратегия за развитие цели надграждане на постигнатото през годините по посока на устойчивото развитие, допълнително разширяване на обсега от дейности, развитие на организационния капацитет и обогатяване на аудиторията. За предвидените творчески дейности са привлечени изявени млади творци, гарантиращи високото качество на художествения резултат. На места в приложенията липсва детайлна информация. Основният проблем е при формирането на бюджета, където трябва да се вземат предвид бележките на финансиста на НФК. Преместването на разходите за техника в продукционни, каквито на практика са те, би нарушило отново процентния баланс. Иначе заложените разходи са целесъобразни и добре аргументирани, а предвидените хонорари са дори крайно скромни. Разходите за поддръжка и модернизация надвишават допустимите 20% повече от два пъти. При сключване на договор следва бюджетната матрица да е съобразена с процентните отношения в условията на програмата и описаните в мотивацията бележки от финансов характер.Проектът се предлага за финансиране с редукция в бюджета.
ORG155-189 "Нови драматургии" Сдружение Нови драматургии България, София 11.01.2022 - 11.12.2022 56222,32 48722,32 48722.32 Проектът цели да развие дейностите на Платформа Нови драматургии и нейния организационен капацитет, като задълбочава работата на сдружението в представянето и изследването на новаторски подходи в изпълнителските изкуства. Той включва няколко основни направления - развиване на критическа рефлексия върху тях и на нови форми на културна журналистика, резидентна програма с американски танцови артисти, куратори и теоретици, събиране на архив на съвременния танц в България. Платформата „Нови драматургии“ е основана през 2008 г. и е една от най-активно присъстващите с ясно заявена позиция да създава поле за развиването, популяризирането и изследването на експерименталните съвременни практики в сферата на театъра, танца и пърформанса. Проектното предложение на организацията е коректно разписано с представен едногодишен план, който отговаря изцяло на целите и приоритетите на програмата със заложените дейности за реализация на международна резидентска програма, създаване на нови критически и теоритични текстове и материали за онлайн платформата. Основният екип е с доказана професионална експертиза, както и допълнително привлечените експерти, което гарантира качественото изпълнение на заложените цели и дейности. Важен акцент в плана за развитие е създаването на архив на танцовото изкуство в България от началото на ХХ век до днес. Планирани са дейности, свързани с надграждане и развитие на местни и международни партньорства. Бюджетната рамка е напълно релевантна и реалистична, без забележки. Проектът се предлага за финансиране.
ORG155-19 Б Плюс Филм ЕООД ДРУГИЯТ МУЗЕЙ. СЛОВОТО България, София, Добрич, Стара Загора, Чирпан, Свищов 01.01.2022 - 31.01.2023 119000 100000 50000 Проектът предвижда създаването и дигиталната трансформация на четири аудиовизуални творчески продукта - филм, подкаст, виртуален тур, постановъчна филмова миниатюра - за всеки от подбрани пет литературни музея. В основата на търсенията е акцент на образованието чрез визуализация на писателското слово и увеличаване достъпността и атрактивността му за младото поколение. Проектът е творческо и иновативно надграждане на реализирания с подкрепата на НФК през 2021 г. ДРУГИЯТ МУЗЕЙ. Преминаването от създаване на единични аудиовизуални продукти към по-широка и по видима програма в различни медии е по същество амбициозна задача. Компанията има потенциал за реализация на предложеното. Много детайлен, аргументиран и добре разработен проект. Кандидатът е предоставил необходимите оферти за различните дейности, направил е и обосновка на всеки детайл на проекта. Има богат опит в областта на документалното кино и е отличаван с награди за филмите си, което говори за достатъчен потенциал да реализира проекта за развитие на дейността си, насочвайки я към културно-образователни цели със създаването на документална поредица за литературни музеи - на големи български класици като Яворов, Алеко Константинов, Гео Милев, Йовков. В административните разходи има разлика между колона обща стойност и общо разходи /сумата от т.1.3.5 не влиза в сбора на т.1.3. При сключване на договор следва бюджетната матрица да е съобразена с процентните отношения в условията на програмата и описаните в мотивацията бележки от финансов характер. Проектът се предлага за финансиранре с редукция на бюджета.
ORG155-190 "Парадокс Акт" ЕООД Център за четене, култура и сървиз дизайн София 01.01.2022 - 28.02.2022 96728,80 96728,80 0 Център за четене, култура и сървиз дизайн Вход Б е проект за културно пространство, с основна цел да се обособи и утвърди като постоянно действаща културна институция със собствен облик, идентифицираща се с многообразието на художествените форми на свободната литературна сцена; комплексно и интердисциплинарно схващане за четенето като неизменна част от културата, но и от цялостното съществуване на съвременния човек, има две неразривно свързани измерения – ново пространство и ново съдържание. Проект за развитие на център за четене и култура – книжарница и две зали за събития. Кандидатът вече е бенефициент по програмата от 2020 г. с проект, който има сходства с настоящия. Предвидени са предимно възнаграждения за екипа на организацията и творческия екип, както и за ремонт и реклама. Проектът предвижда създаване на ново пространство, като то е част от консорциум, създаден с тази цел. Съгласно договора с другите 3 юридически лица всичко, което консорциумът придобива, става обща собственост. По настоящата програма не се предвижда партньорство, засягащо финансовото подпомагане по нея, и не се допуска подялбата на финансиране между бенефициент и партньори. Разходите за ремонт надвишават допустимите 10 %. Проектът не се предлага за финансиране.
ORG155-191 АРТЕАСТ Фондация FAIR ARTS България, София 01.01.2022 - 30.12.2022 117843 99523 99523 Ще представим поредица от имерсивно /потапящо/ визуално изкуство на различни места в София- открити и вътрешни пространства, с участието на непрофесионални изпълнители - доброволци, в това число роми, бежанци, ЛГБТИ общност, деца, ученици, пенсионери и семейни групи. Тези визуални инсталации са съчетание между визуалнo изкуство, движенчески театър и пърформанс, театър и психодрамитични елементи. Човекът е в центъра на творческия акт, а художествената реалност е неговото въображение и сетивност. Християн Бакалов е сред най-изявените български съвременни артисти в страната и Европа. Настоящото предложение на културната организация, чийто основател е той, демонстрира ясна визия, ключови локални и международни партньорства, адекватна програма за разпространение на проектната дейност. Опитът на кандидатстващата организация е в работа с различни публики, общности в необичайни и алтернативни пространства, създаване на интерактивни инсталации, които превръщат изкуството в споделено преживяване на публиката. Основно предимство на проектното предложение е готовността за работа с различни маргинализирани групи и развиването на изкуството като повод за приобщаване. Към обичайната дейност на организацията се предвижда включване на психодрама сесии, резидентни програми и образователни дейности. Проектът се предлага за финансиране.
ORG155-192 Арт Фест ЕООД ЕООД Операция Кино България - София плюс още около 15 града из страната, сред които Бургас, Пловдив, Варна, Русе, Габрово, Велико Търново, Севлиево, Кюстендил, Ямбол и други 01.01.2022 - 31.12.2022 189098,04 100000,00 80000 „Операция Кино 21/22” като продължение на проекта „Операция Кино 20/21”, заложен в миналогодишната програма на Национален Фонд Култура. Нашата цел е да продължим да развиваме Дома на киното като пространство за кино и култура чрез събития, програми и инициативи, както и да продължим пътуващата филмова платформа София Филм Фест на път, която среща киното с публични прожекции на голям екран и неговите автори с публиката в населени места в България. Проектът надгражда и обобщава няколко проекта гравитиращи около Дом на киното и София филм фест. Най-важното е, че основен акцент пада на публиката и младите хора, както и на образователния фокус. Не е за подценяване и желанието за децентрализиране и излизане извън големите градове. Екипът има голям опит и силни партньорства, което обещава устойчив и качествен резултат. Кандидатстващата организация е една от най-активните в продуцирането и представянето на кино продукции в България, като тяхната дейност е международно разпознаваема. Предложението отговаря изцяло на целите и приоритетите на програмата като надгражда стратегически досегашната дейност на организацията като се фокусира и върху развиването на Дом на киното като знакова локация за прожектиране на качествени кино продукции и децентрализирано разпространение на кино продукции онлайн и в по-малките населени места в страната. В своята цялост проектът е изрядно представен с всички необходими документи. Доказва устойчивост с добрата си партньорска мрежа (подкрепена чрез редица партньорски писма) и значително съфинансиране (доказано чрез приложени сключени договори за изпълнение). Предвижда и въвеждането на иновация в локале и национален контекст - адаптиране на кино продукции за прожекции пред публика със специални нужди. Предложението изчерпателно аргументира потенциал и очаквани резултати, като анализира рисковете и евентуални начини за справяне с тях. Представя подробен и мащабен график на дейностите. Свързва хомогенно новопланираните инициативи с останалите свои дейности. Бюджетът е релевантен макар и малко висок. Следва да се редуцират всички режийни разходи за споделени пространства. Представени са всички необходими договори/фактури/оферти към него. При сключване на договор следва бюджетната матрица да е съобразена с процентните отношения в условията на програмата и описаните в мотивацията бележки от финансов характер. Проектът се предлага за финансиране.
ORG155-193 DOMA Art Foundation Фондация Нова творческа академия / издание 2022 България, София 01.11.2021 - 15.12.2021 69264,30 69264,30 0 Фондация Дома Арт работи в сферата на културата, изкуството и градското развитие. Чрез стойностни проекти създава устойчиво развитие, провокира обмен, дългосрочни връзки и партньорства между местни и чуждестранни институции, организации, артисти. Чрез подпомагащия и доразвиващ основната дейност план за образование Нова творческа академия, включващ всичките сфери на дейност на фонацията, изгражда нов организационен капацитет, планове и стратегии за разширяване и развитие на аудиторията. Кандидатстващата организация е една от активните в сферата на съвременните изкуства в столицата и през годините развива редица инициативи, фестивали и диалогични формати между различните участници в културния живот. Предложението е добре мотивирано в описания контекст, но е представено схематично, липсват детайли. Например: споменава възможна колаборация между участниците в обучението, които да създадат собствени продукции в рамките на академията, но не се пояснява при какви условия, как това ще бъде организирано, какви ресурси ще бъдат ползвани. Графикът на дейности е също схематичен и не дава нужната информация за дейностите. Има обявени цени за 3 месечен курс, които са реалистични, но остава впечатлението, че няма платени такива, а са давани стипендии чрез помощта на НФК. Бюджетът отговаря на изискванията и е изцяло разработен да финансира едногодишната Академия, но обосновката на практика липсва, тъй като само описва общо какви разходни пера са заложени. Не са представени договори за наем и фактури/договори за стопански разходи както и обосновка за транспортни разходи. Проектът не се предлага за финансиране.
ORG155-194 Камера обскура ЕООД Поезия пердута България, София 01.01.2022 - 31.12.2022 31424,73 31424,73 29924,73 „Поезия пердута“ цели да промени положително нагласите към поезията сред младите хора като насърчи публични дискусии между артисти, учени и публика, които да повишат критичното мислене, да образоват аудиторията и да я ангажират като активен участник в рефлексията към поезията днес. В центъра на този проект е темата за училищното образование, културната памет и приемствеността, той „цели да промени положително нагласите към поезията сред младите хора, ангажирайки аудиторията като активен участник в рефлексията към поезията днес“. Проектът акцентира върху живота и творчеството на четирима емблематични български поети – Константин Павлов, Георги Рупчев, Биньо Иванов и Екатерина Йосифова. „Поезия пердута“ е формат с висока степен на иновативност, която да бъде реализирана в дигиталната и публичната среда, с авторитетни партньори - Институт за литература на БАН, Българско национално радио, Фондация Следваща страница, издателства като Жанет-45, Факел и др. Мотивираната убедително стратегия на проекта е насочена и към намиране на нови публики в страната. Планиран като дългосрочна инициатива, той създава очаквания и за един по-широк обхват на поетически имена, които да популяризира в бъдеще. При сключване на договор следва бюджетната матрица да е съобразена с процентните отношения в условията на програмата и описаните в мотивацията бележки от финансов характер. Проектът се предлага за финансиране.
ORG155-195 Саунд Уан ЕООД Създаване, разпространение и развитие на видео подкаст предаване България, София 16.01.2022 - 31.12.2022 99958,93 99958,93 0 Проектът на LP Studio е концепция за създаване, разпространение и развитие на видео подкаст предаване на теми, засягащи кино и артистичната среда в България и по света, както и теми, свързани с актуални културни събития и поп-културни феномени. Проектът разписва като единствена дейност създаването и разпространението на подкаст (52 епизода) в YouTube (безплатна платформа), което по същество представлява създаване и разпространение на индивидуален творчески проект, а това не е фокус на ЕГ. Кандидатът е действащо звукозаписно студио с доказана активност през последните години. Не са очертани обаче никакви стъпки към постигане на по-висок организационен капацитет или повишаване на качество и обхват на събития през 2022. Включени в проекта обаче са закупуването на ДМА, за да обслужват новия подкаст. Описаната Артистична програма не надхвърля дефиницията на "подкаст". Заявени са четирима български партньори, доказано с приложени писма. Развиването на аудитория е сведено до назоваване на целеви групи, без да се демонстрира анализ/метод на подобра на аудитория, изследване на нагласи и т.н. Очакваните резултати и ефект са в сферата на пожелателното и от общ характер. Предвижда се ангажиране на маркетинг агенция (не е посочена оферта). Бюджетът е старателно написан, но липсва оферта/данни за 4.1. (Създаване на визия и концепция), 4.2. (Медия план), 4.3. (сайт) ,разминаване в сумата и приложения договор по 3.1.1. дПроектът не се предлага за финансиране.
ORG155-196 Таратанци ООД ООД Последвай стъпките 2022 България, София, онлайн 01.01.2022 - 31.12.2022 125510,56 97980,07 75185 Проект Последвай стъпките 2022 следва изпълнението на три основни цели: 1. Дигитализиране и съхраняване за поколенията на 60 български народни хора; 2. Създаване на лесен, неограничен от време и място, достъп до дигиталните танцови схеми на хора́та чрез изграждане мобилно приложение с добавена реалност; 3. Повишаване на устойчивостта на Таратанци ООД с увеличаване мащаба на производствената дейност на организацията и разширяване пазарния дял, привличайки нови клиенти. Организацията е разпознаваема с мисията да опазва и популяризира българския фолклор по оригинален начин - метод за графично изобразяване на народните хора с техните стъпки (изложба), детска образователна програма Тинтири-минтири и др. В проектното предложение организацията продължава своите дейности в същата насока, като надгражда с ясно разписана организационна стратегия, широко партньорство и дигитална адаптация - създаване на мобилно приложение с добавена реалност. Може да се каже, че организацията е една от малкото, които имат визия и осъществяват културно предприемачество като за следващата година предвиждат увеличение на производствената дейност и създаване на нови клиенти. В резюме : настоящото проектно предложение ще помогне на кандидата да продължи своята мисия като дигитализира още 60 от най-разпространените и популярни хора́ от класификацията "Живи човешки съкровища", като разработи мобилно приложение с добавена реалност за виртуално изучаване на български хора и като увеличи тиражите на своето богато продуктовото портфолио.Бюджетът е с 30 % административни разходи, което принципно не отговаря на условията на програмата, предвидени са ремонтни дейности, които са недопустими. Проектът се предлага за финансиране след корекции в бюджета. При сключване на договор следва бюджетната матрица да е съобразена с процентните отношения в условията на програмата и описаните в мотивацията бележки от финансов характер.
ORG155-197 Сдружение "Конклав" Сдружение Конклав 22 София/Чирпан 01.01.2022 - 31.01.2023 63548,90 63548,90 50000 Проектът представя стратегията на сдружението за създаването на автентична творческа продукция, образователна дейност, първи негови стъпки по отношение на дигитализацията на дейността му и популяризирането му като независима структура. Проектното предложение на Сдружение „Конклав“ е добре разписано и отговаря на изискванията на програмата. Проектът е подробно разписан с добре изложена артистична концепция, заложено е дигитализиране на инсталация, създаване на сайт, предвидена е образователна програма, както и маркетингова стратегия. Проектът залага на представянето на съвременни методи и практики в създаването на театрални спектакли основно на открито, както и в алтернативни пространства, което е съобразно изискванията на програмата. Има стратегия за междусекторно сътрудничество. В разписаното бюджетно предложение разходите за поддръжка и модернизация надвишават допустимите 20%, също така са включени непредвидени разходи в размер на 1300 лв., което е в разрез с условията на програмата. При сключване на договор следва бюджетната матрица да е съобразена с процентните отношения в условията на програмата и описаните в мотивацията бележки от финансов характер. Проектът се предлага за финансиране с редукция в бюджета.
ORG155-198 Мариет и Марионет ЕООД Театрална къща "Мариета и Марионета" става на 30 години България, гр. София , гр. Созопол, гр.Кюстендил, гр.Перник, гр.Черноморец, с. Шишковци 15.01.2022 - 15.01.2023 110280,94 99864,46 85000 “Отдавна, много отдавна, чак около миналия петък”,през 1992 г. бе създадена театрална къща МАРИЕТА И МАРИОНЕТА, за да забавлява малки и големи. Днес тя е пъстро ветрило от творчески индивидуалности: актьори и кукловоди, клоуни и мимове, режисьори и кукломайстори, музиканти и художници...Макар и различни, те си приличат в едно: много обичат и децата, и театъра.От куклената сцена до грандиозния фестивал-навсякъде е вълнуващо с МАРИЕТА И МАРИОНЕТА. Организацията е разпознаваема в културната среда у нас, с доказана активност през годините, вкл. международен фестивал "Арлекино и Марионета" в Созопол, с богат творчески и организационен опит в областта на кукления театър и предлага целогодишна програма за развитие и поддръжка на дейността, която покрива изискванията, целите и приоритетите на НФК. Проектът доказва принадлежност към целите и приоритетите на ЕГ, заявява повишаване на организационния капацитет, увеличаване на партньорствата, увеличаване на продукцията чрез разпространение онлайн, Международния фестивал "Арлекино и Марионета", международен културно-образователен проект (съвместно с Френския културен институт), продължаващо разпространение на вече съществуващия репертоар на кандидата. Заявени са 31 партньори. Изведено е развитие на аудиториите. Очакваните резултати и ефекти обаче са пожелателни и от общ характер. Бюджетът и обосновката към него са коректно и подробно разписани. Проектът се предлага за финансиране при редуциран бюджет.
ORG155-199 Текнохед ЕООД ЕООД Метрополис 2022 България 01.01.2022 - 31.12.2022 131706,65 99982,28 99982.28 Проектът Метрополис 2022 на фирмата Текнохед ЕООД е едногодишната програма на организацията в няколко направления: - достигане до публиките в малките населени места - установяване на устойчиви партньорства с наши и международни организации - план за дихгитална трансформация на част от дейностите на Метрополис - въвеждане на иновации в дейността на организацията Проектното предложение напълно отговаря на фокуса, приоритетите и целите на програмата. Разработено е детайлно в съответствие с изисквания и е солидно аргументирано. Кандидатстващата организация е водеща и от особено значение за културния сектор, който представлява. С многобройни успешно реализирани проекти е доказала своите гъвкавост, иновативност и способност за стратегическо и устойчиво развитие. Проектът разчита както на оригинално замислени творчески и образователни програми, така и на иновативни подходи в реализирането им. Предвидена е адаптация към дигитална среда и модернизация. Разчита се на създаване на нови партньорства и развитие на аудиторията. Документацията е изрядна. Бюджетът е разумен, целесъобразен и защитен с необходимите оферти и документи. Проектът се препоръчва за финансиране.
ORG155-2 Евро Диалог ООД ООД Устойчивост и развитие на Нов театър НДК 2022 България, София 01.01.2022 - 31.12.2022 114400 100000 0 Устойчивост и развитие на НОВ ТЕАТЪР НДК е проекта, който Евро Диалог ООД, организацията управляваща театъра, представя за подпомагане на регулярната културна дейност на изграденото през 2014-15г. театрално пространство в НДК. Нов театър НДК предоставя целогодишен достъп на публиката до културно съдържание, включващо театрални спектакли, концерт-спектакли, представяне на книги, интердисциплинарни образователни събития, актьорски школи, фестивали, обучителни сесии и семинари. Проектът е технически недопустим. Матрицата за бюджет не е попълнена. Има стойности само в първата страница /общ бюджет/. Изтрити са формулите и са попълнени стойностите. Проектът не се предлага за финансиране.
ORG155-20 Международен Алианц за развитие Сдружение Културна точка/Culture Point София, Цялата страна 01.01.2022 - 31.12.2022 86086,98 77552,00 0 Проектът Културна точка има за цел да предложи нови начини и подходи за представяне на българските творци и популяризиране на техните постижения, чрез създаване на национална платформа и онлайн медиа за култура, с акцент визуални изкуства - изобразителни, приложни, дигитални, микс медиа. За целта ще реализираме следните дейности -дигитална платформа с представени мин 300 творци, 200 арт пространства; провеждане на еко творчески работилници и обучения. Достигане до мин 50 000 потребители. Проектът е нехомогенен и неубедителен. Основна част от дейността на кандидата е отдаването на пространства под наем за различни събития. Не се очертава конкретна политика или профил на организацията, който да изисква специално съсредоточаване на ресурс в развитието на капацитет и екип. Вероятно затова и структурните разходи са относително нисък дял от бюджета. С конкретното предложение организацията кандидатства за създаване на национална платформа и онлайн медия за култура, с акцент визуални изкуства - изобразителни, приложни, дигитални, микс медиа. До този момент организацията няма такъв заявен профил. За целта планират да реализират дигитална платформа с представени 300 творци, 200 арт пространства, провеждане на еко творчески работилници и обучения. От описанието и придружаващите документи не става ясно дали тази платформа ще представя професионални художници и съответно критици и куратори или любители, които тепърва се обучават в заявените работилници по творческо писане и по декупаж, ленд арт, папие маше и т.н. Не е ясен и принципът на селекция на тези 300 автори. Заявената иновативност и първенство в ред дейности не отговарят напълно на реалността. Структурните разходи са под 50%. Разходът по т.3.1.7 е описан като създаване на онлайн платформа и онлайн медия за изкуство, но в офертата пише изработка на Уеб базирана платформа и онлайн магазин. Проектът не се предлага за финансиране.
ORG155-200 Арт Линк Фондация Derida Dance Center Сезон 21-22 България, София 01.01.2022 - 01.01.2023 190359,36 100000 75000 “Derida Dance Center - Сезон 21-22” е мащабно проектно предложение фокусирано върху осъществяването на ключови дейности, свързани с цялостната работа на организацията за 2022 г. на национално и международно ниво. Стратегически направления: - Представяне на съвременно изкуство и култура от национален и международен характер; - Обучение; - Развитие на национални и международни партньорски мрежи; - Международно турне. Кандидатстващата организация е един от активните участници в развиването и надграждането на съвременния танц и пърформанс в България през последните години. Проектът покрива приоритетите на програмата. Предложението е целесъобразно, на места по-скоро декларативно, отколкото аргументирано. Проектът е ясно мотивиран и структуриран. Не представя регулярна артистична програма, въпреки че сцената, която организацията менажира, разполага с такава (предложена е само в графика на дейностите като кураторска дейност). Плановете за следващата година включват образователна платформа и резидентна програма, които насочват ресурсите в поддържане на значими за полето международни и локални партньорства. Бюджетната рамка като цяло е реалистична и релевантна. Като структурно-организационно подобрение е намерението да бъдат създадени нови позиции в екипа - технически изпълнител и връзки с обществеността, но те не са бюджетирани. Административните разходи са под изискуемия минимум от 50%, което налага редукция в Продукционни разходи. Проектът се предлага за финансиране с редуциран бюджет.При сключване на договор следва бюджетната матрица да е съобразена с процентните отношения в условията на програмата и описаните в мотивацията бележки от финансов характер.
ORG155-201 Гараж - колективна платформа за независими артисти Сдружение Годишна програма на ICC / Въображаем Хореографски Център 2022 - 2023 България, София, Бургас, Варна, Габрово, Македония, Скопие, Испания, Тенерифе. 05.01.2022 - 30.01.2023 103957 99957 99957 Годишната програма на Гараж Колектив е планирана да обогати и развие мнообразната международна творческа сцена на съвременния танц. Проектът включва стабилизиране и развитие на организационния капацитет на Гараж колектив и реализирането и распространението на творческа дейност в страната и чужбина. Сдружение "Гараж колектив" е неправителствена организация, която "се завърна" на родната сцена преди няколко години и започна изключително активно и систематично да работи в полето на съвременния танц и хореография. Организацията категорично се утвърди както като активна творческа компания, канена на престижни фестивали, така и като важна платформа за обмен на хореографски практики. Ключов момент за тяхната дейност е, че всички техни проекти (артистични и образователни) се реализират в международен контекст т.е. с участието на чуждестранни артисти или в партньорство с независими културни пространства и мрежи в Европа. Настоящото проектно предложение е подробно разписано и добре аргументирано; то е в синхрон с досегашните дейности на организацията като те ще бъдат надградени, спрямо получената подкрепа по едногодишния грант през 2021 година или ще се работи за разпространението на вече готови културни продукти. Като важна добавена стойност на проекта са предвидените дискурсивно-теоритичните модули и резидентската програма. Бюджетната рамка е целесъобразна. Проектът се предлага за финансиране.
ORG155-202 Музикаутор Сдружение ЗАЩИТАТА НА АВТОРСКИТЕ ПРАВА, КАТО ПЛАТФОРМА ЗА ОСЪЗНАВАНЕ СТОЙНОСТТА НА МУЗИКАТА И НАСЪРЧАВАНЕ НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО РБългария 03.01.2022 - 02.01.2023 99980,90 99980,90 0 СНЦ Музикаутор насърчава и защитава авторите чрез внедряването на иновативни практики за повишаване на приходите при използване на техните произведения и защита на авторските им права.Вярваме,че съвременните правни, лицензионни и технологични стандарти при колективното управление на авторски права, ще бъдем припознати като коректен и надежден партньор. Ще бъдем фактор за устойчиво интегриране, утвърждаване и реализация на авторското право в културно-историческата ценностна система. Проектът е технически недопустим. Не е представено Приложение 1- Информация за активността на организацията и представяне на екип. Съдържанието на файла не се визуализира. Приложение 5 – Декларации за участие и заявление е подписано от пълномощник, но не е предоставнен документ за упълномощаването. Проектът не отговаря на основното изискване на програмата - Админстративните разходи да са над 50% от исканата от НФК сума. Проектът не се предлага за финансиране.
ORG155-203 ДМВ СТАРС ЕООД ЕООД ПРОЕКТ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНО УЧИЛИЩЕ ЗА МУЗИКАЛЕН ТЕАТЪР България, София 01.01.2022 - 31.12.2022 96250,94 96250,94 74086 Проектът цели създаването на първото в България Специализирано училище за музикален театър. Идеята се ражда благодарение на дългогодишния опит на Даниела Станкова и нейния екип в реализирането на музикално-театрални продукции. Предвижда се и създаването на онлайн образователна платформа, иновация за България, която да спомага за обучението и развитието на участниците в сферата на музикалния театър, давайки възможност за онлайн консултации и обучение в реално време и от разстояние. Кандидатстващата организация предлага едногодишна стратегия за развитие главно в областта на художественото образование за младежи – в частност малко разработената в България област на музикалния театър. Проектното предложение предвижда главно образователни дейности за подготовка както на професионалисти, така и на любители. Основна задача е създаването на специализирано училище за музикален театър чрез онлайн образователна платформа за професионално и любителско ниво. Заложени са и две творчески изяви, показващи резултатите от предвидената образователна програма. Проектът е добре разработен с ясно изведена концепция и стратегия за реализирането ѝ. Отговаря в значителна степен на целите и приоритетите на програмата. Осъществяването му би гарантирало устойчивото развитие на организацията и разгръщането на нейния капацитет и на сферата ѝ на дейност. Аргументацията е детайлна и изчерпателна. Очакваните резултати и ефекти са обозрими, като кандидатът ги е анализирал в детайл. Документацията е изрядна с изключение на приложения анекс към договора за наем на офис, на който не е видима стойността на наема. Бюджетът е в съответствие с изискванията, разумен и целесъобразен е и е защитен със съответните оферти и финансови документи. При сключване на договор следва бюджетната матрица да е съобразена с процентните отношения в условията на програмата и описаните в мотивацията бележки от финансов характер. Проектът се препоръчва за финансиране с частично редуциран бюджет.
ORG155-204 Сдружение МУЗИКАНТ.ОРГ Сдружение Платформа за популяризиране на ученическа музика - topsong.bg България 01.01.2022 - 31.12.2022 92625,06 80725,06 0 Topsong.bg ще бъде онлайн платформа която има за цел да популяризира ученическата музика, като същевременно мотивира младежите да създават нови песни и ги образова за да повишат качеството на своята продукция. По този начин те ще бъдат подготвени за музикалния бизнес. Това ще стане под формата на класация-игра в която победителите ще печелят престижни награди, а всички участници ще могат да достигнат до нови фенове. Ползите в дългосточен план са че ще се повиши качеството на музиката в България. Проектът е технически недопустим. Липсва документ за съфинансиране при планирани разходи от собствен принос. Хонорарът за системна администрация, развитие и поддръжка - -т.1.4, слдва да се премести в т.1.1. Хонорари. Проектът не се предлага за финансиране.
ORG155-205 ФЕРИ АРТ ЕООД ЕООД "ВЪЗМОЖНОСТИ" България, София 03.01.2022 - 30.12.2022 224866,54 99926,54 0 „ВЪЗМОЖНОСТИ“ е едногодишен проект на продуцентска компания „Фери Арт“, включващ периода януари 2022 - януари 2023 и насочен към обезпечаване дейността и развитието на организацията, повишаване на качеството и обхвата на събитията, организирани и продуцирани от нея, с цел утвърждаване на постоянната аудитория и привличане на нови публики. Организацията предлага реализацията на проект, който по същество представлява разпространение на собствена театрална продукция, което не е фокус и приоритет на настоящата програма. Проектът е реалистичен и изпълним, но липсват конкретни доказателства за развитието и надграждането на потенциала на организацията, което пък е приоритет на програмата. Неубедително остава и художественото качество на предлаганото съдържание, както за професионалната публика, така и по отношение на общественото възприемане. Екипът на проекта не предлага въвеждане на иновация като инвестиция в развитието на капацитета на организацията. Очакваните резултати са формално изброени, не са посочени конкретни действия за постигането им. Не е предвидена образователна програма, иновации, повишаване на творческия капацитет. Бюджетът е некоректно разписан. Структурните разходи са в размер на 22%, което е в нарушение на едно от основните условия на програмата. С изключение на оферта за дим машина, всички останали ДМА са без посочени оферти. Част от разходите включват и ДДС. Липсва обосновка на транспортните разходи. Липсват обосновки за хонорарите, както и за редица от посочените разходи. Проектът не се предлага за финансиране.
ORG155-206 Народно читалище "Христо Ботев - 1869" гр.Калофер Читалище Светът на дантелата в Калофер България, Калофер 01.01.2022 - 31.12.2022 142062,72 99962,72 0 Следвайки логическия ход на събитията, след като българската совалкова дантела гостува в Европа и не само, време е Творческият център на калоферската дантела да се превърне в домакин, а традиционните Празници на калоферската дантела в международна сцена за изява и обмен на знания и опит. Проектът е технически недопустим. Не е предоставен документ за съфинансиране, гарантиращ планираните разходи от собствен принос. Проектът не се предлага за финансиране.
ORG155-207 Компот Колектив ООД Видимост на българското анимационно кино България, Франция, Грузия, Германия, Англия 01.02.2022 - 15.02.2023 117559,22 98435,22 96045.22 След дългогодишен успешен опит в създаването на късометражни анимационни филми, повечето от които международни копродукции, Компот Колектив има за цел да спомогне за видимостта на българското анимационно кино, чрез поредица от професионални семинари, образователни модули, прожекции, срещи с външни експерти и организиране на конкурс за млади таланти, в партньорство с Международния фестивал за анимационно кино Анеси. Проектът напълно отговаря на целите на програмата. Организацията от години развива и реализира проекти в областта на анимационното кино с много иновативни идеи, енергия и стремеж да се достигне до по-голяма аудитория и развитие и създаване на нова публика. Проектът напълно отговаря на целите на програмата. Организацията от години развива и реализира проекти в областта на анимационното кино с много иновативни идеи, енергия и стремеж да се достигне до по-голяма аудитория и развитие и създаване на нова публика. Представен е проект със значителна важност в областта на анимационното кино. Организацията кандидат е много активна не само в правенето на анимационни филми, но и в промотирането им в страната и по света. Огромният финансов и трудов ресурс за направат на анимационна продукция изисква адекватни дейности за популяризирането. Тук има предложени точно такива. В бюджета е заложен разход за такса кандидастване в НФЦ . Този разход е посочен за сметка на Фонда. В сумата за наем на анимационно студио са включени консумативи, а отделно са бюджетирани допълнителни консумативи. Сумата за закупуване на осветление вкл. и ДДС. следва да се редуцира. При сключване на договор следва бюджетната матрица да е съобразена с процентните отношения в условията на програмата и описаните в мотивацията бележки от финансов характер.Предлага се за финансиране с редуциран бюджет.
ORG155-208 Фондация Мусиз Фондация Майстори на фотографията - Андрес Серано София 01.12.2021 - 31.10.2022 69734,65 69734,65 0 Майстори на фотографията има тринадесет осъществени издания, представя утвърдени, световно признати автори на българската публика. Целта на програмата е да запознае аудиторията с най-добрите световни примери на съвременната фотография и изкуство, да срещне публиката с имена, които обичайно са представени в големите международни галерии и музеи, да постави България на световната карта на културни събития, да организира образователни програми за да популяризира и образова българската публики. Платформата "Майстори на фотографията" успешно развива и популяризира съвременната фотография през последните 8 г в България, представяйки най-известните имена в световен мащаб. Проектното предложение е насочено към подпомагането на един конкретен проект и едно конкретно събитие от дейността на фондацията, а не към нейното структурно развитие и развитието на екип и капацитет и не отговаря на целите и условията на настоящата програма. Проектът не се предлага за финансиране.
ORG155-209 Фондация "Златно ключе" към Малък куклен театър СЛОН Фондация Иновации, обогатяване, развиване, поддържане и изследване на традициите на кукленото изкуство и устойчиво интегриране и разпространение на водния куклен театър в България България, София и други градове в страната 01.01.2022 - 01.01.2023 97081,07 97081,07 0 Иновации, обогатяване, развиване, поддържане и изследване на традициите на кукленото изкуство и устойчиво интегриране и разпространение на водния куклен театър в България. Създаване на сценични продукти за присъстрена и дигитална среда използващи иновативен подход базиран върху научноизследователската ни работа-откриваща, отвърждаваща и възстановяваща рядко срещани или изгубени форми на куклен театър в културното наследство на Европа и света. Фондация „Златно ключе“ към Малък куклен театър СЛОН е учредена през 1991 г. и е добре позната в кукленото театрално пространство с основен фокус на работа за създаване на изкуство за деца, както създаването и разпространяването на воден куклен театър. Проектното предложение представя артистична програма с изграждане на нови сценични продукти, уъркшоп, издаване на компактдискове с театрална музика и приказки. Проектът демонстрира наличност на образователен модул/научно-изследователска програма и периферни дейности. Трудно проследими и доказуеми очаквани резултати и ефект. Бюджетът е некоректно разписан. Проектът не отговаря на основното изискване на Едногодишната програма Структурните разходи да са над 50% от исканата сума, бюджетната матрица е променена и има грешни тотали. Проектът не се предлага за финансиране.
ORG155-21 ОНЧ " Антон Страшимиров - 1926" Читалище Споделени пространства 2 България, София 10.01.2022 - 10.01.2023 34580,50 34580,50 25000 Проектът Споделени пространства 2 на кино Влайкова цели доразвиването на един успешен проект реализиран през 2021 г. с участието и събирането на една сцена на няколко вида изкуство и образование: кино, музика, танц, театър и изобразително изкуство, като част от предвидените дейности ще може да бъдат излъчени дигитално и ще стигнат до нова аудитория, достигащи и до големи групи възпрепиатствани от Ковид ограничения. Проектът отговаря на условията на програмата. Много положително е услието на екипа да ангажира една строго определена и сплотена квартална общност - характерно за едно читалище дейност. Има известна слабост във финансовата обосновка и бюджетни предвиждания. Проектната документация не прецизира способите за постигане на по-висок организационен капацитет. По същество проектът представлява аритметичен сбор на потенциални (неразписани в пълнота) инициативи с индивидуален характер. Очакваните резултати и ефект са пожелателни и не се основават на конкретна методика на изследване. Дигитализирне на програмните дейности се обяснява единствено с потенциални рестрикции, свързани с Ковид-19 (което не е фокус на програмата). Структурните разходи са под 50%, което е в противове с условията на програмата. При сключване на договор следва бюджетната матрица да е съобразена с процентните отношения в условията на програмата и описаните в мотивацията бележки от финансов характер. Проектът се предлага за финансиране с редуциран бюджет.
ORG155-210 Изкуство - дела и документи Фондация Дела и документи: Нови стратегии за курирането, критиката и комуникацията на съвременното изкуство София 01.01.2022 - 30.12.2022 121709 109309 0 Целта на програмата ни за 2022 г. е да оптимизираме работата на организацията, както и да поддържаме и развиваме устойчиви проекти. Такива са второ издание на Sofia Art Projects – годишна изложба, която има потенциала международен форум за съвременно изкуство и спечелен проект Критици в Космоса. За целта имаме нужда да подобрим административния капацитет на организацията с постоянно наети хора, отговорни по проектите, нов сайт, нова визуална идентичност и инфраструктура, където да работим. Проектът е технически недопустим. Исканата сума надвишава допустимите 100 000лв. Не е представен документ за съфинансиране. Разходите за обзавеждане не са режиен разход и следва да са в т.1.4. Не са приложени документи за режийните разходи, както и за транспортните. Проектът не се предлага за финансиране.
ORG155-211 СПАМ студиос Сдружение СПАМ студиос 2022 София, България 05.01.2022 - 21.12.2022 99730,76 99730,76 75000 Съгласно мисията, фокусът на концепцията на проекта е съвременният театър, изкуство и техните придружаващи ги аспекти: драматургия, теми, изразни средства. Създаването на три театрални представления, творческа работилница, две творчески срещи, два концерта и една изложба са събитията, които програмата има за цел да реализира. Проекта ще даде възможност на млади артисти да практикуват своята професия, а развитие на публики в неконвенционални пространства е в основата на нашата дейност. Кандидатстващата организация е ярък пример за организационен и творчески екип от млади професионалисти, които през последните 3 години много активно участват в софийския театрален живот. Представеният едногодишен план на организацията включва създаването на три театрални представления, творческа работилница, две творчески срещи с изявени артисти, два концерта и една изложба, отразяваща събитията на сдружението. Проектното предложение е съобразено с изискванията и приоритетите на едногодишната програма, както и с реалния организационен капацитет на организацията. Предвидените дейности са заложени за осъществяване най-вече на регионално ниво, но са включени дейности, свързани с междукултурен обмен – пет дневна творческа работилница с македонския драматург Деян Дуковски с образователен характер, както и среща-разговор с руския актьор, режисьор и драматург Николай Коляда. Заложени са срещи с публиката, изложба, концерти и финално караоке в нетеатрална среда, които имат за цел да привлекат нови аудитории. Проектът предлага надграждане на дейността на Сдружението си чрез създаването на творческо съдържание в дигитална среда със заснемането на интервюта с артисти, работещи в сферата на съвременното изкуство със заглавие „Те говорят“. Представените планирани дейности ще предоставят реална възможност на организацията за развитие, устойчивост и повишаване на собствения си капацитет. Проектът е добре структуриран и реалистичен за изпълнение. При сключване на договор следва бюджетната матрица да е съобразена с процентните отношения в условията на програмата и описаните в мотивацията бележки от финансов характер. Проектът се предлага за финансиране с редуциран бюджет.
ORG155-212 Филизи 33 ЕООД ЕООД Нова методология за обучение на деца и юноши по изкуства България, гр. София; село Арковна, община Дългопол, област Варна 03.01.2022 - 02.01.2023 87363,48 87363,48 0 Проектът се състои от три етапа: Първи етап: Създаване на материални пособия, интелектуални игри, книги, албуми и др. Втори етап: В закупеното от нас бивше училище в с. Арковна ще проведем с децата, живеещи в селата в общ. Дългопол, безплатни занимания по изготвените материали. Децата ще бъдат поделени на групи по възрастови категории. Трети етап: Създаване на методологично четиво – анализ на извършената работа, описание на приложения новаторски метод. Проектът е технически недопустим. Разходите за закупуване на ДМА некоректно са посочени в т.2.3 Материали и в т.5 Други. Преместването им в т.1 ще наруши изискването общата сума на разходите за поддръжка и модернизация да са до 20%. Няма разбивка на матеиали за 24000 лв. Не са приложени никакви договори и оферти, доказаващи предвидените разходи. Проектът не се предлага за финансиране.
ORG155-213 Галерия Структура ЕООД КОЛКО СКОРО Е СЕГА? Съвременното изкуство и отговорността на творците България, София 01.01.2022 - 31.01.2023 267336,80 98119,00 50840 Едногодишнота програма позволява задълбоченото и всеобхватно развиване на стратегията на галерия Структура да подкрепя българското изкуство, да осигурява контакти с международната сцена и да показва на публиката най-интересните и качествени образци от тази сфера. Галерийната политика ще се реализира чрез продуциране на произведения, организиране на изложби с актуални концепции, създаване на архив чрез видео интервюта с авторите и публикуване на двуезични вестници и каталози. Една от най-изявените галерии в София с изграден екип и ясна изложбена политика, добре обмислена програма, представяща както български, така и международни автори в самостоятелни и групови проекти, подпомагаща млади артисти, развиваща издателска дейност. Едногодишната й програма продължава да следва устойчивата си политика, има ясна структура и поставени цели, които са обединени около девиза ""Колко скоро е сега?"". Фокус са серията от изложби, разделени тематично и пространствено в 3 различни проекта, един от които е насочен към млади автори и куратори. Заявените участници са сред най-известните артисти на сцената. Успоредно с това галерията си поставя за цел развиването на NFT проект за дигитално изкуството – една нова и модерна сфера, която набира популятност. Предвиждат се разнообразни образователни събития и беседи, издатеска дейност. Галерията залага на смислена и многолика програма, с която екипът на галерията, доказал се през годините, би реализирал успешно. Представен е документ за съфинансиране само за част от сумата. Не са приложени сметки за режийни разходи, както и оферта а СМР. При сключване на договор следва бюджетната матрица да е съобразена с процентните отношения в условията на програмата и описаните в мотивацията бележки от финансов характер. Проектът се предлага за финансиране с редуциран бюджет.
ORG155-214 Монте Мюзик ООД ООД Устойчиво развитие на Монте Мюзик България, София 01.01.2022 - 31.12.2022 99769,28 99769,28 0 Проектът „Устойчиво развитие на Монте Мюзик“ отговаря на идентифицираната нужда от административно развитие на фирмата, ще стимулира екипа, който тя задържа въпреки ковид кризата. Създаването на музика изисква използването на хардуерни и софтурерни решения, които планираме да въведем. За оптимизиране на работата в дигиталните платформи ще обновим две работни станции. Ще привлечем автори, които създават качествена музика като използваме иновативна онлайн платфома за подбора им. Организацията е една от разпознаваемите в музикалната индустрия като подпомага и издава едни от популярните сред младата и подрастващата аудитория артисти. Проектното предложение частично отговаря на целите и приоритетите на програмата. Добре разработено, защитено със съответната документация и богато аргументирано е, но макар и да отговаря фиктивно на условията на програмата и да е съобразен с изискванията ѝ за настоящата сесия, проектът предвижда като краен продукт само онлайн платформа, която ще позволи на талантливи композитори да участват със свои авторски произведения в конкурс за излъчване на един победител и продуциране само на една песен, с което не защитава цялостна едногодишна подкрепа за развитие дейността и капацитета на организацията. Проектът не се предлага за финансиране.
ORG155-215 Сдружение "Мале-мале" Сдружение Едногодишен план за устойчиво развитие на Куклен театър България 01.01.2022 - 31.12.2022 84623,55 84623,55 50000 Проект за едногодишната дейност на театър „Мале-мале”, включваща няколко насоки. Създаване на нови културни продукти – представление, уъркшоп, видео съдържание. Продължаване на успешни наши инициативи и повишаване тяхното качество. Турне за разпространение и достигане до нови публики, включително такива без достъп до културно съдържание. Установяване на театъра в пространство - склад, снимачно студио, ателие, сцена. Крачка към по-добра организация, професионализъм и ефективност. Театър Мале-мале е един от любопитните театри, работещи предимно на открито, със създаването на улични акции и спектакли и е разпознаваема в културното пространство. На този етап театърът не разполага с пространство, в проектното предложение е заложено намерение да бъде наето такова без ясна концепция какво точно трябва да представлява. Проектът е разработен спрямо капацитета и възможностите на организацията, но липсва конкретика за привличане на експерт в маркетинг рекламата, което е на ниво намерение и не е заложено в организационния капацитет. Представена е стратегия за осъществяването на проектното предложение чрез създаване на спектакъл, онлайн-стрийминг излъчвания, провеждане на творческа лаборатория, свързана с основната им дейност – сапунените балони, но не предвижда разнообразие в разработената артистична програма, която е по-скоро за разпространение и не е обект на програмата за финансиране от НФК. Създаването на нов продукт интерактивна онлайн игра, свързана с дейността им ""Нарисувай приказка"" е иновативен подход, който ще привлече вниманието на подрастващата аудитория. Проектът разписва намерения за повишаване на творческия и организационния капацитет на организацията - финансово осигуряване на председател на УС и маркетинг специалист; оборудване (закупуване на ДМА) и начална фаза за създаване на база на организацията, но не навлиза в конкретика. Заявени са четири партньорства, доказуеми с документи. Разписаните аргументи за Развитието на аудиторията страдат от липса на конкретика - анализ на публики и нагласи - звучат общо и наивистично - важи и за Очакваните резултати и ефект. Бюджетът е надлежно разписан, но липсват оферти за т. 4.2., 1.3.1. Проектът се предлага за финансиране с редуциран бюджет. При сключване на договор следва бюджетната матрица да е съобразена с процентните отношения в условията на програмата и описаните в мотивацията бележки от финансов характер.
ORG155-216 Блубалу Рекърдс ООД ООД VR AUDIENCE София 01.01.2022 - 30.12.2022 68194 68194 0 Основната ни концепция е иновационното развитие на организацията чрез създаването и предлагането на продукти за виртуални изпълнения: виртуални зали и аудитории/виртуална публика/ за формат 360 Video . Целта на компанията е да развие и предложи на пазара истинско виртуално преживяване, съчетание на зали с виртуална публика, която е без аналог в настоящия момент в света . Проектът е технически недопустим. Документът "Приложение 5 – Декларации за участие и заявление" не е представен. Проектът не отговаря на основното изискване на програмата - Админстративните разходи да са над 50% от исканата от НФК сума. Проектът не се предлага за финансиране.
ORG155-217 Сдружение "Асоциация на създателите на авторско съдържание" - АСАС Сдружение ПроекПодкрепа за повишаване на капацитета на сдружение АСАС и участие и представяне на творческо съдържание пред международни форуми и публикит България, София 01.01.2022 - 31.12.2023 96851,28 96851,28 0 Сдружение АСАС представлява активни създатели на творческо съдържание и развива дейност в посока подкрепата им в етапите на производство и най-вече на етап разпространение и достигане до публики. Настоящият проект ще проведе обучение на неограничен кръг от творци, за технологични изисквания за разпространение на външни пазари, както ще осигури участие в 5 от основни международни форуми за разпространение на съдържание, чрез платформата на АСАС и участие в онлайн събитията на форумите. Проектът е технически недопустим. Кандидатът не е вписан в Търговския регистъри регистър на юридическите лица с нестопанска цел, предоставено е Удостоверение за актуално състояние от съда, но не е сканирано в цялост и не е видно кой представлява към момента Асоциацията и има право да подаде заявление за участие в конкурса. Разходите за поддръжка и модернизация надвишават допустимите 20% . Проектът не се предлага за финансова подкрепа.
ORG155-218 Ларго Арт ЕООД Повишаване на организационния капацитет и развитие на международните партньорства на Арт Галерия Ларго. Реализация на годишна изложбена програма България, Варна 12.01.2022 - 22.12.2022 43540 42796 37320 Цели на проекта са повишаване на организационния капацитет на Арт Галерия Ларго, успешно развитие на международните ѝ партньорства, ефективна реализация на годишната ѝ изложбена програма, осъществяване на четвъртата поред пътуващата екслибрис изложба и устойчиво развитие на галерията през 2022 година. Финансирането на проекта ще подпомогне реализирането на 15 изложби на български художници, гостуването на пътуващата изложба в 5 училища и университети и реализацията на 3 международни проекта. Една от изявените варненска галерия с утвърден репертоар и кръг от почитатели. Галерията е инициатор и организатор на ежегодния екслибрис конкурс във Варна. Освен към изложбената дейност конкретното предложение е насочено към образователни активности, свързани с екслибрис конкурса, както и към дигитализиране на част от дейността. Предложената изложбена програма е насочена към представяне на традиционни и класически форми от изявени на българската сцена автори. Част от проекта е и модернизация на постранството и подобряване на техническото оборудване. Организацията притежава необходимия капацитет, за да осъществи заложените дейности, които са добре обосновани, отгаварящи на целите на програмата. При сключване на договор следва бюджетната матрица да е съобразена с процентните отношения в условията на програмата и описаните в мотивацията бележки от финансов характер. Проектът се предлага за финансиране.
ORG155-219 Международен фолклорен фестивал Витоша Сдружение Заедно от любов към танца България, София, Троян 01.12.2021 - 31.07.2022 153621,61 78521,61 0 Цели на проекта: 1. Междукултурен обмен - общуването и споделянето на фолклора между народите по време на МФФ “Витоша”. 2. Обединяване чрез танц - с организирането на три тематични концерта 3. Институционализация на сдружението - за устойчива дейност във времето е нужно усвояването на добри практики и работен опит и етика, както и постоянен екип. 4. Обмяна на опит - Ще организираме кръгла маса, в която ще се включат хореографи от България и света и ще споделят опита си. Проектът е технически недопустим. Не е предоставен документ за съфинансиране, гарантиращ планираните разходи от собствен принос. Проектът не се предлага за финансиране.
ORG155-22 ФОНДАЦИЯ "ВИА ФЕСТ - МЕЖДУНАРОДЕН ТЕАТРАЛЕН ФЕСТИВАЛ "ВАРНЕНСКО ЛЯТО" Фондация Виа Фест: обучение, дигитализация, интердисциплинарност България, София, Варна 04.01.2022 - 31.12.2022 107420,93 99981,90 88261,9 Проектът „Виа Фест“: обучение, дигитализация, интердисциплинарност на фондация „Виа Фест“ е насочен към надграждане на организационния ѝ капацитет и разработване и прилагане на стратегии за достигане до нови аудитории, както и представяне на иновативни, хибридни форми на сценично изкуство. Той предвижда осъществяване на дейности в няколко стратегически направления. Фондация „Виа Фест“ има много активна дейност от 1994 г. С провежданите от нея Международен театрален фестивал „Варненско лято“ и платформата Световен театър в София, тя има важно значение в културния сектор. Проектът предвижда представяне на иновативни, хибридни форми на сценично изкуство, които представят съвременни артистични практики. Проектът предвижда надграждане на работата с аудиторията на Фондация „Виа Фест“. Проектното предложение е написано ясно, с точно планирани дейности и предлага стратегии за развитие на организационния капацитет. Описаните цели и очаквани резултати са реалистични за постигане от организация с подобна биография. Проектът предвижда партньорства с Международен музикален фестивал „Варненско лято“, с Френски институт в България и др. Бюджетът на проекта е реалистичен. Липсват разходни документи по т.1.3.1 и т.2.4. При сключване на договор следва бюджетната матрица да е съобразена с процентните отношения в условията на програмата и описаните в мотивацията бележки от финансов характер. Проектът се предлага за финансиране с редуциран бюджет.
ORG155-220 Танцова Забава ЕООД ЕООД Фонотека електрика 2022 Годишна стратегия за развитие и устойчивост на електронната сцена в България България 01.01.2022 - 31.12.2022 112266,08 88978,08 0 През 2022 екипът на Фонотека електрика ще работи в пет основни посоки, за да стимулира развитието на електронната сцена в България и да разшири международното ѝ присъствие. Нашата концепция е базирана на опита ни да ангажираме нова публика, да създаваме междусекторни партньорства и нова добавена стойност в полето на съвременната електронна музика. Проектът е технически недопустим. Проектът не отговаря на основното изискване на програмата - Админстративните разходи да са над 50% от исканата от НФК сума. Липсва документ за съфинансиране. Проектът не се предлага за финансиране.
ORG155-221 СДРУЖЕНИЕ АСОЦИАЦИЯ БЪЛГАРСКА КНИГА Сдружение Книгите и литературата - иновативни подходи за достъпност и нови публики На територията на страната, онлайн 10.01.2022 - 09.01.2023 101871 99981 0 Проектът е посветен на книгите и литературата. Целта му е да повиши организационния капацитет на Асоциация Българска книга като най-важното и единствено в страната обединение на книгоиздатели чрез въвеждане на иновации, задълбочаване на партньорствата и развитие на четящата аудитория. Проектът се фокусира върху нови културно-образователни модели, дигитализация и децентрализация на културния живот. Проектът е технически недопустим. Разходите за поддръжка и модернизация надвишават допустимите 20%. Липсва документ за съфинансиране при заложено самоучастие. Не са приложени документи за режийните разходи. Проектът не се предлага за финансиране.
ORG155-222 Сдружение Балкански Документален Център Сдружение Нови дейности на БДЦ - Документал и програма за индустрията София, България 01.01.2022 - 19.12.2022 94074,60 70396,60 0 София Документал е първият в България международен документален фестивал с фокус върху човешките права и развитие на млада и ангажирана публика. Чрез прожекции на най-важните нови документални филми и организирането на дебати, фестивалът ще допринесе за повишаване степента на социално включване и за разширяването на гражданското общество в България. През 2022 г. за първи път ще има специална програма за индустрията, както и презентация на проекти в развитие /пичинг/. Проектът е технически недопустим. Проектът не отговаря на основното изискване на програмата - Админстративните разходи да са над 50% от исканата от НФК сума. Липсва документ за съфинансиране при предвидени разходи от собствен принос. Проектът не се предлага за финансиране.
ORG155-223 "За българска музика и изкуство" Сдружение 5 години Детска мелодия на годината, 5 албума, 70 нови песни, 70 видеоклипа, 150 автори, 600 малки таланти България 03.01.2022 - 31.01.2023 109524,48 99924,48 0 Продължаваме напред с увереност в необходимостта от отстояване на качествената съвременна детска авторска песен и висока сцена за изява на талантливите български автори и малки изпълнители. За 5 годишния си юбилей Детска мелодия на годината ще сподели с почитателите си 5 музикални албума, съдържащи 70 нови песни с инструментали, 70 видеоклипа, летни вокални академии и концерти, нов национален фестивал за изпълнение, гала-концерт и награждаване на песните от IV Детска мелодия на годината. Проектът е техничекси недопустим. Не е попълнена задължителната бюджетна матрица на НФК. Проектът не отговаря на основното изискване на програмата Админстративните разходи да са над 50% от исканата от НФК сума. Проектът не се предлага за финансиране.
ORG155-224 Ривайв Вижън ЕООД Гъвкавост и мобилност при видео заснемане и стрийминг излъчване на живо България, София 01.01.2022 - 01.01.2023 72262,46 57809,96 25000 С проекта ще предоставим на своите клиенти цялостно професионално решение за многокамерно видео заснемане и излъчване на живо в интернет чрез стрийминг. То трябва да предоставя високо качество на видеото, но също така да бъде компактно и мобилно с оглед по-висока производителност и ефективност на екипа ни по време на работа, включително в условия на пандемия. Подкрепа и развитие на творчески проекти, ПР и реклама с маркетинг специалист, анализ и разширяване на публиките. Безплатен видео семинар. Проектът поставя акцент върху закупуването на техника и оборудване. Дейностите предвиждат бъдещо предлагане на видеозаснемане и стрийминг услуги както за бизнес, така и за артистични групи. От представените материали не става ясно как този толкова скромен екип ще се справи с многостранните и амбициозни задачи.Предлага се за финансиране с редуциран бюджет. При сключване на договор следва бюджетната матрица да е съобразена с процентните отношения в условията на програмата и описаните в мотивацията бележки от финансов характер.
ORG155-225 Самсара ООД МАСТЕР АКАДЕМИ България 01.01.2022 - 31.12.2022 99000 99000 0 Мастър академи е онлайн стрийминг платформа за изкуство, от която всеки може да научи от най-добрите в областта на киното, театъра, музиката, изобразителното изкуство и танца. Лекторите ще са професионалисти от България и света, който могат да се включат от всяка точка на земното кълбо. Онлайн платформата дава изключителна възможност за комуникация в сферата на изкуството като прескача физическите граници, давайки възможност на Българите да получат по голям шанс за реализация. Проектът е технически недопустим. Информация за активността на организацията и представяне на екип не е съставено съобразно задължителното приложението. Не е попълнена одобрената бюджетна матрица. Проектът не отговаря на основното изискване на програмата - Админстративните разходи да са над 50% от исканата от НФК сума. Проектът не се предлага за финансиране.
ORG155-226 Денс Мениджмънт ЕООД ЕООД Танцов сезон 2022 Dance Station развитие на степ и бродуей джаз културата България, София 01.01.2022 - 31.12.2022 255462,19 99999,68 0 Проектът Танцов сезон 2022 Dance Station претендира за цялостност и обхват в дългосрочен план на поставените мисии пред себе си: формирането, разпространението и популяризирането на културно танцово съдържание и танцов културен продукт целогодишно. Водеща цел е изграждането на самостоятелна обучителна програма в стиловете степ и бродуей джаз за танцови артисти, водена от признати специалисти в областта на степ и джаз културата и да създаде собствен авторски продукт: тип танцов мюзикъл. Кандидатстващата организация претендира, че работи с основен фокус създаване на творческа продукция, но от биографията, презентационните материали и самото проектно предложение, става ясно, че основната дейност е по-скоро комерсиализация на танцовото изкуство чрез платени обучения и школи в различни популярни стилове. От така представения проект не става ясно какъв точно е организационно-артистичният фокус и добавена стойност на предложението. Не е защитена цялостна едногодишна програма, която да има ясни и структурирано аргументирани направления и дейности. Не са представени организации, партниращи на проекта. Наблюдават се сериозни пропуски при презентирането и мотивирането на бюджетната рамка - файлът в пдф формат е размазан и трудно четим; в екселската таблица не е попълнено име на кандидата и име на проекта; сумата на бюджета не е равна на сумата по източници на финансиране; не са приложени документи относно режийните и разходите за наем, транспорт, закупуване на софтуер; приложена е декларация за собствено финансиране за сериозна сума, незащитена с банково извлечение или друг вид документ, доказващ наличието й. Проектът като цяло не е в конкурентна позиция спрямо по-задълбочено и ясно аргументираните проекти в същата сфера на изкуствата и културата в рамките на програмата. Проектът не се предлага за финансиране.
ORG155-227 НИРА Комюникейшънс ЕООД ЕООД Зона Нира Арт - територия за приобщаване към изкуството България, Варна 03.01.2022 - 30.12.2022 44144,40 43735,40 0 Проектът развива идеята за общуването с изкуството като начин на живот, като през годината ще работи в няколко модула: 1. Академия Нира Арт, която ще включва занятия за хора от всички възрастови групи, . 2. Живите интервюта - разговори с водещи артисти, с активно включване на публиката. 3. “На махалата с любов” - срещи за най-стария квартал във Варна - Гръцката махала. 4. “Открий красота!”. Творчески работилници с включване на ресайклинг и ъпсайклинг арт, природни елементи Проектът е технически недопустим. Не е приложена обосновка на бюджета и липсва документ за предвиденото съфинансиране. Не са приложени оферти за исканите за закупуване ДМА. Проектът не се предлага за финансиране.
ORG155-228 Виктория Филмс ЕООД ЕООД 3, 2, 1... България София, България 01.01.2022 - 01.01.2023 119500 100000 0 “3, 2, 1... България” е едногодишна програма за развитие на “Виктория Филмс” ЕООД, фокусирана върху 3 проекта за пълнометражен игрален филм - развитие на сценарий и подготовка, 2 сборника с разкази - предпечат, печат и разпространение, 1 проект за късометражен игрален филм - развитие на сценарий и подготовка, и уъркшоп с национален конкурс за най-добър сценарий на късометражен игрален филм на тема “България”. Проектът е представен като проект за развитие на компанията, но в голяма степен всъщност е проект за развитие на няколко филма от каталога на кандидастващата фирма, няма приоритеи и фокус. Остава усещането, че няма яснота при структурирането на точните дейности по точно този проект. Прави впечатление, че има известно припокриване или по-скоро объркване при партньорите - изброени са организаци, които са изцяло финансиращи, а не партньорски. Има добър анализ на ситуацията в областта на киноиндустрията в България и познаване на европейския пейзаж Заложени са твърде много амбизиозни задачи за такъв срок при това с неясен резултат. Заявеното участие във фестивали не зависи от кандидата, а от селекционерите. По-скоро е заявка за кандидатстване, което все още е в кръга на пожеланието, особено за все още нереализирани (заснети) филмови проекти. Не се предлага за финансиране.
ORG155-229 Сдружение "Атом Театър" Сдружение АТОМ ТЕАТЪР - танцова компания, обучителни инициативи, международна мрежа България 01.01.2022 - 31.12.2022 99959,31 99959,31 75000 През 2022 г. фокусът на компанията е насочен към младите имена в групата, новото поколение съвременни танцови артисти, които търсят своето място на съвременната танцова сцена в България и ярко заявяват индивидуалността си, формирайки своя собствена танцова естетика. Предвиждаме създаването на две нови танцови продукции на АТОМ ТЕАТЪР, повишаване качеството на изпълненителите и усъвършенстване на трупата чрез всекидневен тренинг, осъществяване на серия от обучителни инициативи по съвременен танц. Сдружение "Атом театър" е ключова културна организация, която работи в полето на съвременните сценични форми в столицата, а от миналата година и в с. Воден, Община Болярово. Настоящото им проектно предложение е в синхрон с техните регулярни и дългосрочни инициативи - създаване на нови танцови продукции, организиране на платформа АТОМ Хореографски Серии, насочена към млади хореографи и водене на класове по съвременен танц. В проекта си те залагат и ново направление - разработване на едногодишната обучителна програма по съвременен танц – АТОМО, която да подготви танцьори, които да участват в бъдещите продукции на компанията. Бюджетната рамка на проекта не е детайлно разписана, административната и творческата дейност на екипа не е разпределена вярно в матрицата между отделните пера, посочени са общи суми, които не ориентират точно в разпределението по единицата мярка. При сключване на договор следва бюджетната матрица да е съобразена с процентните отношения в условията на програмата и описаните в мотивацията бележки от финансов характер. Проектът се предлага за финансиране с редукция на бюджета.
ORG155-23 “МЕЖДУНАРОДЕН СЪВЕТ НА ОРГАНИЗАТОРИТЕ НА ФЕСТИВАЛИ ЗА ФОЛКЛОР И ТРАДИЦИОННИ ИЗКУСТВА – БЪЛГАРИЯ” /ЦИОФФ – БЪЛГАРИЯ/ Фондация Културна панорама на Фондация Международен съвет на организаторите на фестивали за фолклор и традиционни изкуства-България /ЦИОФФ-България/ за 2022 г. България - София, Велико Търново, Китен и др. градове в страната. 01.01.2022 - 31.12.2022 124835,94 99651,09 65000 Настоящият проект включва: - Ежегодна Национална среща-семинар на хореографите и специалистите, работещи в сферата на НКН; - Провеждане на Финален етап на Шести Национален преглед на фолклорните ансамбли; - Работа в мрежа от МФФ в страната; - Цялостна организация на 24-ти МФФ Велико Търново 2022; Арт творилница Фолклорна въртележка; - Лятна академия 2022 – МФИ Лятна дъга, Летен детски творчески лагер, демонстрационни репетиции, мастър класове и Културна конференция. Проектът отговаря на целите и характера на програмата, а именно да осигури устойчивостта на организацията, която е разпознаваема, бидейки от дълги години асоцииран партньор на ЮНЕСКО в раздела НПО. Дейностният план и стратегията за развитие включват продължаване на регулярните дейности на фондацията-национални прегледи на фолклорните ансамбли, ежегодни национални срещи на хореографи, подкрепа за изяви у нас и в чужбина на фолклорни ансамбли, фестивали, арт-работилници за деца и др, в областта на популяризирането на фолклора у нас и в чужбина.Организацията разполага с нужния опит и човешки капацитет, както и в управление на финансов ресурс. Предвидени са широк аспект от партньорства с общини и много фолклорни състави. Бюджетът е точен и ясен и има обосновка на всички разходи, което показва добро познаване на дейността и умело бораване с необходимите разноски по дейността и организираните събития. При сключване на договор следва бюджетната матрица да е съобразена с процентните отношения в условията на програмата и описаните в мотивацията бележки от финансов характер. Проектът се предлага за финансиране с редуциран бюджет.
ORG155-230 Българска Асоциация на Независимите Художници и Аниматори "Пройко Пройков" Сдружение За изкуството на "душата" - програма за устойчивост и независимост дейността на БАНХА, чрез въвеждане на иновации, подобряване на организациоония капацитет и реализация на мултидисциплинарни инициативи България, София, Велико търново, Пловдив, Сливен, Карнобат, Стара загора, Добрич, Нова Загора, Варна, Бургас 01.01.2022 - 31.12.2022 115880,00 98498,00 0 Общата цел на проекта е подпомагане стабилизирането и възстановяването на процесите в БАНХА свързани с реализирането на културни инициативи на организацията, включително изпълнението на годишна програма за създаване на публики и разпространение на приложните изкуства, включени в анимационното изкуство във всички форми, както и създаването на предпоставки за подобряване процесите и постигнатите резултати, включително повишаването капацитета и обхвата на събитията и продукциите. Формално, проектът отговаря на целите на програмата, но съдържателно е твърде далеч от идеята за иновативност. В проектното предложение няма ясна визия и обосновка на заложените дейности, с изключение на образователната програма. Предвижда се нов метод на обучение чрез иновация, но и той не е достатъчно добре аргументиран и убедителен. Предвидени са 10 изложби на дебютиращи и изявени художници, но без конкретика относно критерии за селекция на авторите, брой участници, тема, както липсва и конкретна локация. В проекта е предвидено гостуване и организация на творчески ателиета, но в бюджета липсват транспортни разходи. Проектът не се предлага за финансиране.
ORG155-231 Каброн и Пекеньо ООД CP Fast Forward България, Благоевград 01.01.2022 - 31.12.2022 139759,59 99920,23 50000 C&P Fast Forward е проект на „Каброн и Пекеньо“ ООД в сферата на създаване на кино и аудио-визуално съдържание, като надгражда продуктовото портфолио на копанията с традиционни и иновативни продукции и паралелно развива организационния й капацитет. Ще се създадат предпоставки за ускоряване на развитието на организацията, като в проекта са заложени инициативи за структурно разгръщане и изграждане на консистентна бизнес рамка. Проектът е амбициозен и сравнително добре структуриран. В описанието често се повтарят едни и същи дейности разписани в различни позиции. От една страна е поставен акцент върху развитието на компанията, но по същество са заложени, разписани и финансово планирани дейности по производството на няколко филма. Конкретното проектно предложение е за развитие на организационен капацитет и развитие на иновативни практики като част от дейността. Проектът включва определен брой тематични филмови продукции, планирани за следващата година и значителна част от предложениея бюджет и график на дейности е насочена за това изпълнение. В бюджета заложените административните и структурни разходи са по-ниски от предвиденото в програмата.Предлага се за финансиране с редуциран бюджет. При сключване на договор следва бюджетната матрица да е съобразена с процентните отношения в условията на програмата и описаните в мотивацията бележки от финансов характер.
ORG155-232 Петлите Сдружение Летим нд България Бургас 01.01.2022 - 31.12.2023 9202395 8492395 0 С дейностите предвидени по програмата следва да бъдат създадени условия за развитие потенциала и възможностите на децата и младежите в танцова формация Петлите за успешна бъдеща социална професионална и лична реализация За децата и младежите в групата за които пълноценното развитие е свързано с преодоляване на образователни деифиците следва дейностите по проекта да спомогнат и за решаване на този проблем Сдружение "Петлите" е утвърдена организация, която има по-скоро социален профил, отколкото професионално културен. Проектът не съответства напълно с целите и фокуса на програмата. Настоящото проектно предложение не успява да защити кохерентна едногодишна програма. Посочено е, че ще се разработват политики за сдружението, но не са очертани ясно и категорично техните цели и намерения, също така периодът за тази дейност е само една седмица, което звучи нереалистично. Като партньори на проекта са посочени по-скоро организации подизпълнители (компанията, която ще извозва техниката и организацията, която ще отдаде зала), вместо да бъдат потърсени и привлечени институции и мрежи, които да споделят общи визии с тази на организацията или да бъдат сериозна предпоставка за междусекторно сътрудничество. Бюджетът не е попълнен коректно - липсва попълнено име на кандидатстващата организация и на проекта, не е спазено процентното съотношение за поддръжка и модернизация. Организацията не е посочила да разполага със собствено пространство и остава неясно по какъв начин ще се съхранява сценичната техниката . Проектът не се предлага за финансиране.
ORG155-233 СТХРЛ ЩУРЧЕ Сдружение Изкуството и хората - традиции, иновации и ... овации Варна и интернет 01.01.2022 - 31.12.2022 99849,21 99849,21 65000 Проектът ще даде възможност на сцена Щурче - единствената камерна театрална сцена във Варна, да се запази и развие в Ново пространство за изкуство и култура. Сцена Щурче ще продължи да представя качествени театрални постановки за деца и възрастни, наравно с разнообр. представления в интернет; Сцената ще стане място за изява и на други изкуства, място за развитие на млади таланти; ще се развият иновативни канали за достъп до нови публики. Повишаване организационния капацитет на Сдружението. СТХРЛ „Щурче“ развива своята дейност от 2005 г. и е с утвърдена позиция и ясна цел за популяризиране и опазване на културните традиции във Варна. Проектното предложение за финансиране по едногодишния грант на НФК, ще предостави реална възможност на единствената независима камерна театрална сцена в морската столица да развива своята дейност. Не са посочени иновативни стратегии, но от своето съществуване до сега организацията е доказала своя творчески потенциал в реализацията на творчески продукти и дава заявка за ясна и изпълнима артистична и образователна програма, както и желание за развитие в онлайн пространството. Представен е бюджет, който е реалистичен, с изключение на процентното изискване за структурните разходи, които са 33% при изискуеми над 50%. При сключване на договор следва бюджетната матрица да е съобразена с процентните отношения в условията на програмата и описаните в мотивацията бележки от финансов характер. Проектът се предлага за финансиране с редуциран бюджет.
ORG155-234 Фондация Ей ту Зет Фондация Подпомагане на реализацията на годишната стратегия за устойчиво развитие на фондация Ей ту Зет в дейността й за популяризиране на българската джаз сцена в международен план България, София 01.01.2022 - 31.12.2022 99763,94 99763,94 99763.94 Проектът предвижда изпълнение на цялостната стратегия за устойчиво развитие на фондация Ей ту Зет за 2022 г. с фокус към усилената международна дейност на организацията, целяща дългосрочно позициониране на българската джаз сцена на международно ниво и създаване на нови възможности за музикантите у нас. В рамките на проекта са включени дейности по организацията на Европейската джаз конференция в София 2022 г., Ей ту Джаз фестивал, професионалната конференция Ей ту Джаз Толкс 2022 г. Кандидатстващата организация е с безспорен опит и доказано място в съответния културен сектор, с множество успешно реализирани проекти, изключителен капацитет и надеждна стратегия за развитие и разгръщане на организационния потенциал, надграждаща тази от миналата сесия за финансиране по едногодишната програма на НФК. Проектното предложение и тази година напълно отговаря на условията, целите и приоритетите на програмата и е от особено значение за популяризирането и развитието на българската джаз музика в международен план. Предвиждат се многообразни дейности по проекта, в това число провеждане на фестивала A to JazZ и съпътстващи събития. Залага се на изграждането на още по-масивна партньорска мрежа от вече създадената през годините. Предвидена е иновативна стратегия за промотиране на Българската джаз музика, която би благоприятствала развитието на сектора. Потенциалът и устойчивостта на проекта наред със стратегията за развитие са богато аргументирани. Бюджетът е целесъобразен и защитен. Документацията е изрядна. Проектът се предлага за финансиране.
ORG155-235 Фондация "Академик Николай Кауфман" Фондация Николай Кауфман. Калейдоскоп на еврейската песен България, София 01.01.2022 - 31.12.2022 99896,87 80027,60 0 В основата на проекта „Николай Кауфман. Калейдоскоп на еврейската песен” са хоровите произведения на Н. Кауфман върху еврейски песенен тематизъм. Използваните песни са различни по „възраст”, различни по произход, идват от различни райони на Европа по различно време – от времето на Късното Средновековие до времето на Романтизма, дори до 20-ти век. Те носят различно европейско мислене, различни начини на орнаментиране, различни структури, свързани с различни обреди и обичаи. Дейността на кандидатстващата организация е от значение за опазването на културната памет в съответния сектор. Проектното предложение отговаря на част от целите и приоритетите на програмата. Въпреки обстойно въведената информация в приложенията цялостната стратегия за развитие не е добре защитена с ясна и задоволителна аргументация. Голяма част от изискванията на програмата са просто преписани и приложени към различни графи от Приложение 2, но не е изведено експлицитно по какъв точно начин предвидената стратегия и предприетите специфични дейности ще гарантират устойчивото развити и повишаването на организационния капацитет или как точно ще бъде привлечена и задържана нова аудитория. Не е спазено условието за въвличане на партньори или създаване на партньорски мрежи. Липсва обосновка на бюджета. Структурни разходи са под задължителния минимум от 50%. Проектът не се предлага за финансиране.
ORG155-236 Център ПРО ЕООД ЕООД Дигитален хъб с инструменти и ресурси за творци София 25.01.2022 - 25.10.2022 33614,17 33614,17 0 Проектът Дигитален хъб с инструменти и ресурси за творци цели разработване и апробиране на серия модули за предприемачество в изкуството, като целта е да се открие ефективен мениджмънт към соловите изяви на артистите при работа с публиката, предвид затрудненията пред този сектор в условията на пандемия. Проектът е технически недопустим. Некоректно попълнена матрица. Липсват суми по тоталите. Приложена е само първа страница от бюджета. Договорът за наем на пространство е в текста на Приложение 2. Проектът не се предлага за финансиране.
ORG155-237 Артистика БГ ЕООД Културен институт Стратегия за развитие и надграждане дейността на Артистика БГ ЕООД България 01.01.2022 - 31.12.2022 177631,16 98873,20 0 Проектът на Артистика БГ ЕООД цели да съхрани и надгради създаденото през последните години от Ансамбъл Чинари, Група Етнотикс, Булгарина и Чинари Дръмс. Основната мисия на Артистика БГ ЕООД в момента е запазването на творческия, административен и артистичен екип, бързата и навременна адаптация към новите условия на пазара, повишаване капацитета на работа на организацията чрез иновативни подходи и стратегически решения, отговарящи на настъпващите промени в културния сектор в България. Проектът отговаря на изискванията на програмата до толкова, че организацията има такъв предмет на дейност, който не дава много възможности за мащабен план за стратегическо развитие и устойчивост, както и за иновации. Проектът не е детайлно и ясно разписан. Кандидатът изброява различни инициативи, но не конкретизира по какъв начин те ще бъдат надграждащи и развиващи дейността му. Организацията има дълга история на реализирани спектакли и други форми във фолклорното изкуство, спечелили много фенове и публика. Посочено е традиционно участие с всички спектакли на компанията на общински и градски празници, но не са приложени документи за тези ангажименти. Договорени са единствено медийни партньорства. Бюджетът не отговаря на изискванията на програмата Админстративните разходи да са над 50% от исканата от НФК сума. Проектът не се предлага за финансиране.
ORG155-238 Студио за документален театър ВОКС ПОПУЛИ Сдружение 10 години VOX POPULI - към реактивен, достъпен и видим театър България 01.01.2022 - 15.12.2022 85920 65760 50000 2022 е годината, в която се навършват 10 години от основаването на Сдружение „Студио за документален театър ВОКС ПОПУЛИ“. През тези години ние въведохме вербатим театъра в България и създадохме 17 спектакъла по теми социално значими, актуални, проблемни. Творческата концепция за 2022 задава посока на развитие към техническото оптимизиране и повишаване функционалността и пространствените възможности и стартирането на нов дигитален формат за т.нар. „реактивен театър“ . Студио за документален театър ВОКС ПОПУЛИ е организация основоположник на документалния театър на съвременната независима театрална сцена у нас. Днес организацията е една от най-активните в перформативните практики в България и вече е добре позната сред професионалната гилдия и аудиторията, посещаваща предимно независими театрални продукции. Представеното проектно предложение е в съответствие с целите на програмата, в артистичната си визия Студиото залага на съвременни форми на представяне на продукти в несценични публични пространства и реализация на документални спектакли по актуални проблеми. В програмата е заложено създаване на дигитално съдържание в платформата VOXPOT канал за онлайн стрийминг за разпространение на артистични акции, както и продължаване на образователната си програма. Организацията предлага план за надграждане на дейността си със създаване на „бързи“ театрални акции и развиване на маркетинг стратегия чрез разработването на онлайн форум и развиването на мърчандайз щанд. В съдържанието съществува иновативен подход за създаване на про-активен театър в градска/екстериорна среда. В творческото си съдържание и концепция проектът е ясно разписан и реалистичен за изпълнение. Бюджетната рамка е релевантна на проекта, но липсват обосновка на бюджета, както и оферти, договори и/или фактури за част от заложените разходи (наем пространство, озвучителна и осветителна техника), като без тях административните разходи падат под задължителния минимум от 50% и се налага редукция на Продукционни разходи. Липсва обосновка за разходите за транспорт. Осигуровките към административните хонорари не са част от общия бюджет, следователно няма как да са част от исканата от НФК сума. При сключване на договор следва бюджетната матрица да е съобразена с процентните отношения в условията на програмата и описаните в мотивацията бележки от финансов характер. Проектът се предлага за финансиране с редуциран бюджет.
ORG155-239 галерия Нюанс ООД Изложбен календар 2022 - 2023 София, България 15.01.2022 - 15.01.2023 148082,85 82845,96 0 Програмата предоставя подновен подход, основан на досегашния опит на организацията и на набор от споделени принципи и нови дейности. Целта е да се насърчават и улесняват устойчивия културен обмен, човешки дейности и процеси на съвместно създаване на културен продукт и развитие на капацитета на организацията, както и получаване на обратна връзка относно нововъведенията. Проектът е технически недопустим. "Приложение 5 – Декларации за участие и заявление" е подписано от лице, което не е оправомощено да представлява дружеството. Не представено пълномощно в нейна полза. Липсва документ за съфинансиране. Не са приложени документи за наем и режийни разходи. Проектът не се предлага за финансиране.
ORG155-24 Интегрирани Изкуства ЕООД ЕООД INTEGRATED ARTISTS България, София 01.01.2022 - 31.12.2022 61158,47 61158,47 0 Integrated Artists е онлайн платформа с пространство за галерия, която представя български професионални артисти във водещите световни Интернет платформи за разпространение на произведения на изкуството. Проектът развива дейностите на организацията чрез програма за събития на живо и разширен екип от специалисти. В резултат изгражда устойчива достъпност до оригинални произведения на авторите и тяхната качествена дистрибуция, популяризирайки съвременното българско изкуство по цял свят. Проектното предложение не е достатъчно добре мотивирано и не убеждава в своя план и визия за една кохерентна програма през следващата година. Акцентира се твърде много върху пазарния елемент на онлайн платформата, а не върху артистичната и образователна стойност на отделните планирани инициативи. Партньорствата, които се споменават са единствено и само със сходен профил международни онлайн платформи като не се нюансира ясно и точно с какво сътрудничествата ще спомогнат за устойчивостта на организацията. Асистент-мениджърът, за когото се търси финансиране, е с най-високия хонорар в бюджета като той ще бъде избран чрез конкурс, а в кандидатурата не са посочени никакви ключови характеристики за профила на тази позиция. Не е спазено процентното съотношение между административни и продукционни пера в бюджета. Проектът не се предлага за финансиране.
ORG155-240 Малка Театрална Компания ООД Малка Театрална Компания - Дигитализиране и устойчиво развитие България 01.01.2022 - 31.12.2022 99993,59 99993,59 50000 През последните две години Малка Театрална Компания, полага много усилия да актуализира своята стратегия за развитие и да работи активно в посока дигитална трансформация и устойчивост. Настоящият проект ще ѝ даде възможност да ускори започнатия преход и да увеличи капацитета си чрез въвеждане на нов иновативен продукт /дигитални кукли/, привличане на партньори, увеличаване компетенциите на екипа и ползването на експертна помощ. Основана през 2013, „Малка Театрална Компания“ е позната с работата си в сферата на сценичните изкуства и създаването на спектакли със социална ангажираност. Организацията е с демонстрирана активност. Проектът й заявява намерение да постигне по-висок организационен капацитет чрез внедряване на дигитални продукти и основно разпространение на съществуваща продукция, което не е фокусът на програмата. П Предложена е иновация чрез създаването на първата 3D дигитална кукла на компанията, която ще представлява компютърно генериран персонаж, който се управлява от актьор чрез система за улавяне на движението. Декларирани са партньорства с прилежащи документи. Развитието на аудиториите е разгледано схематично, същата забележка важи и за Очакваните резултати и ефекти. В бюджета не са посочени осигуровки към административните хонорари, а разходите за маркетинг са представени като режийни, което е недопустимо.Проектът се предлага финансиране с редуциран бюджет. При сключване на договор следва бюджетната матрица да е съобразена с процентните отношения в условията на програмата и описаните в мотивацията бележки от финансов характер.
ORG155-241 Мултикулт Сдружение Мултикулт 2022 България, София 17.01.2022 - 17.01.2023 86056,21 86056,21 50000 Основна цел е чрез дейностите в проекта да се развие стратегия за устойчиво развитие на сдружението, за разширяване и развитие на аудиторията и интереса към видовете театрално изкуство, както и да провокира по-широка и пряка ангажираност на своята аудитория. Проектът залага на експериментирането с нови форми на театър и пространства за изява. Цели се адаптиране на творческото съдържанието към дигитална среда и възможност за достъп до културни инициативи от страна на по-голям брой целеви групи Организацията е активна в създаването на сценични продукции във формата на импровизационния театър. Предложеният проект частично отговаря на заложените цели и приоритети на програмата. Дейността на "Мултикулт" се заключва в организирането на културни мероприятия, част от които произвеждат театрален продукт. За периода на кандидатстване организацията планира провеждането на фестивал. Проектът предвижда експериментиране с нови пространства, дигитализация на съществуваща продукция. Артистичната програма залага на създаване на нов интерактивен спектакъл в сътрудничество с "Топлоцентрала" ; фестивал на импровизационния театър в "Театро", "Топлоцентрала", "Фотосинтезис"; тридневен образователен модул; публичен показ на чуждестранен спектакъл. Проектът се предлага за финансиране с редуциран бюджет. При сключване на договор следва бюджетната матрица да е съобразена с процентните отношения в условията на програмата и описаните в мотивацията бележки от финансов характер.
ORG155-242 Арт център Стринджендо Сдружение Устойчиво развитие за успешни партньорства България, София, Балчик, Албена 01.01.2022 - 01.01.2023 93891,69 93891,69 0 Проектът на Сдружение ,,Арт Център Стринджендо,, е свързан с подкрепа за организационна стратегия на организацията, която въвежда принципите на устойчивото развитие, повишаване на организационния капацитет и измерване на ефекта от инвестициите, които се извършват. Проектът не отговаря на изискванията на програмата, защото кандидатстващата организация има нужда само от допълнително финансово подпомагане, за да продължи да си реализира дейностите, такива каквито са в последните 15-20г. след Ковид кризата. Самата организация заявява, че не планира нищо по линия на "Въвеждане на специфични дейности и стратегии в работата на организацията". Това не омаловажава инициативите, които самоотвержено и последователно екипът на организацията извършва в полето на любителското детско и младежко артистично представяне. Откриването на таланти и предоставянето на сцена на деца и младежи е важна дейност. Какво е нивото, стилистиката, и т.н. не е предмет на настоящата програма. Бюджетът отговаря на изискванията, но отново е насочен към това да финансира изцяло дейността на организацията, която до този момент в дългата си история е разчитала на доброволен труд, дарения и помощ от общини. Приложената обосновка на бюджета на практика не го обосновава и не става ясно за коя точно дейност или инициатива са предвидени значителна част от разходите (най-вече продукционните), следователно не може да се прецени тяхната целесъобразност. Проектът не се предлага за финансиране.
ORG155-243 ДИАПАЗОН РЕКЪРДС ООД Модерните носителки на Българския фолклор Р.България 05.01.2022 - 03.01.2023 99907,96 99907,96 0 Приоритет на Компанията ни е създаването, изграждането и утвърждаването на различни артист-изпълнители на музикалната сцена, както и пъблишинг и лицензиране на музикални произведения, и организаране на различни събития.Стремежът е те да се реализират успешно на българската сцена, а на по-късен етап да постигнат успехи и на международния пазар. Компанията се стреми да създава качествена продукция, която да е конкурентноспособна на пазара и може да лицензира на чужд език в друга държава. Проектното предложение не отговаря на условията на програмата, защото предвижда единствено издаване и промотиране на звукозаписен албум, а не излага цялостна едногодишна стратегия за устойчиво развитие. За това свидетелства дори разминаването на заглавието на реалния проект (звукозаписното издание) и заглавието на проектното предложение. Поради това проектът е напълно нерелевантен на фокуса, целите и приоритетите на програмата. Голяма част от включените разходи за маркетинг и реклама са всъщност продукционни разходи, но това не променя необходимия процент на административните разходи. На практика няма обосновка на бюджета, а вместо този задължителен документ е копирана част от бюджетната таблица. Разходите за поддръжка и модернизация надвишават допустимите 20%. Проектът не се предлага за финансиране.
ORG155-244 Еклектика Сдружение Симфонична лаборатория България, София 01.12.2021 - 28.01.2023 103964,20 99964,20 0 Програма за създаване на иновативни творчески и образователни практики, и повишаване на организационния капацитет с фокус разширяване на публиките на сдружение „Еклектика“. Кандидатстващата организация е с доказана активност и с опит в реализирането на мащабни творчески проекти, достойно отстоява своето важно място в съответния културен сектор и е била бенефициент на едногодишната програма на НФК. Проектното предложение отговаря на фокуса, целите и на значителна част от приоритетите на програмата. Предвидената стратегия е съобразена с по-голямата част от изискванията и е добре обмислена, но при оформянето ѝ като проект в приложенията на места не е ясно структурирана, замъглена е от огромно количество нерелевантна информация с която се прикрива липсата на конкретика по важни въпроси като например с кой точно или с какъв тип оркестър ще работят младите диригенти, предвидени като участници в проекта. Обезпечаването на работата с оркестъра не фигурира нито в бюджета (като очакван от НФК или собствен принос), нито подсигуряването на този оркестър е защитено с някакъв документ за партньорство. Основните пропуски и несъответствие на проекта с изискванията на програмата са при формирането на бюджета. Освен че административните разходи не са съобразени с изискването за процентно съотношение от поне 50%, разходите за ДМА надвишават допустимите 20%. На практика няма обосновка на бюджета за разясняване на сумите при по-голямата част от разходите, нито са приложени необходимите документи (оферти, декларации, предварителни договори и пр.), които да защитят предвидените суми, особено тези по т. 4 и 5. Несъответстващият на изискванията бюджет прави проекта недопустим. Проектът не се предлага за финансиране.
ORG155-245 СДРУЖЕНИЕ "КОНЦЕРТИ.БГ" Сдружение INSIDE OUT София 05.01.2022 - 03.01.2023 99908,68 99908,68 80000 С Inside Out целим цялостно повишаване на организационен капацитет, надграждайки вече постигнатото. Развивайки междусекторна мрежа от партньорства на локално, регионално и национално равнище, Концерти.бг ще разгърнем дейността си по-мащабно и с по-голям фактор на социално въздействие. Ще продължим и да подкрепяме нови музиканти чрез провеждането на конкурси и организирането на концерти, тъй като това е инвестиция в бъдещото развитие на сектора. Кандидатстващата организация е бенефициент на предишната сесия на програмата с изрядно разработен и защитен проект. Проектното предложение е напълно съответстващо на фокуса, целите, приоритетите и изискванията на програмата. Разработено е детайлно, с ясна и задоволителна аргументация. Документацията е без пропуски. Бюджетът е разумен и целесъобразен, защитен е с необходимите финансови документи и обосновка. Допусната е грешка в разходите за осигуровки, които следва да останат в бюджетната част на кандидата. Наличен е несъмнен потенциал за качествено осъществяване на предвидените дейности, които са пряко обвързани с изведената едногодишна стратегия и поставените цели за надграждане на постигнатото до момента. Предвиждат се редица иновации и разгръщане на вече изградената партньорска мрежа. Има подробен план за развиване на аудиторията. Осъществяването на проекта би гарантирало устойчивото развитие на организацията и нейния капацитет. При сключване на договор следва бюджетната матрица да е съобразена с процентните отношения в условията на програмата и описаните в мотивацията бележки от финансов характер. Проектът се предлага за финансиране.
ORG155-246 Видински фонд Читалища Сдружение Устойчиво развитие на читалищната мрежа в област Видин Видин 03.01.2022 - 02.01.2023 48940,40 48940,40 0 Проектът представя едногодишна програма за дейността на Видински фонд Читалища, насочена към повишаване на капацитета на Сдружението и на читалищната мрежа, която то администрира- 70 читалища от област Видин. Предвиждаме организиране и подкрепа на 9 събития и тяхното трансформиране в дигитална среда, ако епидемиологичните условия го налагат. Въвеждат се иновационни практики, свързани с маркетинг и реклама и се предвиждат обучения за членовете на мрежата и за децата и младежите от област Видин. Проектът е технически недопустим. В Приложение 2 и в бюджета на кандидата са предвидени средства за ремонтни дейности. Не е представена обосновка и оферта на дейността, не е видно дали става въпрос за текущи ремонти. Разходите за поддръжка и модернизация надвишават допустимите 20%. Приложени са само сметки за телефонни разходи. Липсват други оферти, доказаващи предвидените разходи. Проектът не се предлага за финансиране.
ORG155-247 Фондация Изиарт Фондация музеен детектив България София 01.01.2022 - 31.12.2022 99871 99871 75000 Създаване на интерактивна платформа за културно-образователни игри в музеите и художествените галерии в България, както и прилежащите им културно-исторически и археологически сайтове. Тази апликация за мобилни устройства, на български и английски, има за щел да привлича широката българска и чуждестранна публика в музеите и да и помогне да разгледа и опознае по забавен начин българското културно наследство. Проектът е насочен към предложение за реализиране на мобилно приложение за деца, с което да се популяризират галериите и музеите в няколко български града. Въпреки, че не е визуализирана самата идея, предвид досегашния опит на организацията и нейната разпознаваемост, устойчивостта на проекта е защитен. Организацията е насочила вниманието си по отношение на едногодишния си план към градовете Враца, Несебър, Сливен и Казанлък. Стремежът на екипа да приложи опита си със столични музеи и галерии в по-малки градове, говори за мислене в посока на децентрализирането на културните, в дадения проект, иновативни похвати за образование и интерес на децата към културно историческото наследство на страната. Бюджетът отговаря на изискванията, но има пера, които могат да се преосмислят /не са приложени договори за наем/. При сключване на договор следва бюджетната матрица да е съобразена с процентните отношения в условията на програмата и описаните в мотивацията бележки от финансов характер. Проектът се предлага за финансиране с редуциран бюджет.
ORG155-248 Чили Ивент ЕООД План за устойчиво развитие на ПТ Скрин и юбилейно честване с. Драгичево 03.01.2022 - 23.12.2022 82960,04 82960,04 0 Предстоящата 2022 година е много важна за ПТ„Скрин“ поради 5 годишния ни юбилей, който възнамеряваме да използаме за популяризиране на дейността ни, развиване на нови публки и привличане на нова аудитория. Фокусирали сме се в няколко аспекта, които трябва да доведът до устойчиво развитие на организацията: Реализиране на 3 нови заглавия; организиране на официално честване на рождения ни ден; издаване на луксозна интерактивна книга-албум; повишаване квалификацията на Лариса Койнова. Проектът е технически недопустим. Бюджетът не отговаря на изискванията. Некоректно попълнена бюджетна матрица. Попълнена е само първа страница на бюджета. Липсват разбивки на разходите по видове. Проектът не се предлага за финансиране.
ORG155-249 Бахово общество в България Фондация Бах и необарок в България България, София 03.01.2022 - 02.01.2023 106674 76101 0 Организация и изпълнение на два концерта с барокова музика от Йохан Себастиан Бах и създаване, подготовка и представяне на ново произведение от български композитор – жанр необарок. Кандидатстващата организация предлага преработен вариант на предложения проект за миналата сесия на програмата, но и този път проектното предложение не е съобразено с фокуса, целите, приоритетите и изискванията на програмата. Предложената информация в документите е незадоволителна като конкретика и аргументация или нерелевантна спрямо поставените въпроси и условия. Отново липсва както обосновка на бюджета, така и каквито и да било документи, защитаващи предвидените разходи. Част от предвидените разходи са вписани в несъответстващи (неправилни) графи. В допълнение към това бюджетът не е съобразен с изискванията за процентното разпределение на типовете разходи. Изброените пропуски при формирането на бюджета правят проекта недопустим за финансиране предвид финансовите условия. Проектът не се предлага за финансиране.
ORG155-25 сдружение "Метеор" Сдружение Метеор 2021 България, София 03.01.2022 - 27.01.2023 139992,54 94680,54 50000 Проектът обхваща дейността на Метеор за 2022 г., която ще се фокусира въру няколко основни направления: създаване на творческа продукция, развиване на международни партньорства, образователна дейност и развиване на разширена онлайн и дигитална дейност. Договрени са партньорства и участия с големи чуждестранни институции, предвидена е разнообразна, богата програма, наситена със събития - създаване на нови произведения, художествени и образователни издания, обучителни програми и видеоформати. Организацията е разпознаваем участник в културния живот на страната, с разработена мрежа от чуждестранни партньорства. Проектът разписва подробно предвидените направления в развитието на организацията, като извежда създаване на нов сценичен продукт, което не приоритет на "Едногодишен грант" ("Атлантида", вкл. видеозаснемане); проектът включва отпечатване и разпространение на книга; проектът очертава заявени и доказани международни партньорства; както и създаване на електронен магазин за разпространение и продажба на книгите на "Метеор" (което по същество представлява търговска дейност, чийто (потенциален) пазарен ефект не е разгледан); развиване на собствено пространство, с нови възможности за дейности (разширяване на организационния потенциал); разрастване на дейността в нови посоки (самостоятелност, участие в партньорски мрежи, стабилизиране на производствения процес и приходите). Посочените очаквани резултати и ефекти, евентуално заявяващи устойчивостта на проекта в контекста на средата, боравят с имагинерни стойности и остават недоказуеми. Същото важи и за заложените, но неразписани "стратегии за задържане, разширяване и развитие на своята аудитория". Съществуват несъответствия между заложените в проекта дейности и предложения бюджет (напр. в проекта се споменава "стратегия за разпространение, разработена от pr-специалист" (в Основни цели на програмата), а подобен разход не е разписан в бюджета, липсва оферта). Бюджетът е доста разточителен в структурните разходи. При сключване на договор следва бюджетната матрица да е съобразена с процентните отношения в условията на програмата и описаните в мотивацията бележки от финансов характер. Проектът се предлага за финансиране с редуциран бюджет.
ORG155-250 МЕНКЛИПС ЕООД Нови хоризонти България - София, Варна, Бургас 01.01.2022 - 31.12.2022 94660,80 94660,80 75000 Едногодишна програма за развитие на компанията, която цели да развие проекти в нови форми с режисьори, с които работи съвместно от години по множество успешни проекти. Пред 2022 г. бихме искали да осъществим проекта FilmGate BG, в рамките на който представяме програма от късометражни филми на изходите за излитане на самолети на различни летища. Проектът беше успешно осъществен на Летище София и Летище Пловдив, а през 2022 г. бихме искали да го реализирама на летищата във Варна и Бургас. Проектът е съобразен с изискванията на програмата. В него са включени няколко творчески инициативи. Една от тях е добре позната - ФилмГейт, с която се създаде ново пространство за представяне на късометражни филми. Предложен е проект с няколко основни артистични дейности, включващи както развитието и производството на филми, така и разпространение и показ на програма от късометражни филми на нетрадиционни пространства. От НФК се очаква да подкрепи софтуерно и капацитетно обновление с цел устойчивост на компанията. Реалистични са целите. Има партньорства. Наемът на техника грешно е посочен в т.1.4.РАЗХОДИ ЗА ПОДДРЪЖКА И МОДЕРНИЗАЦИЯ. Не е приложен голям талон, както и оферти за самолетни билети. При сключване на договор следва бюджетната матрица да е съобразена с процентните отношения в условията на програмата и описаните в мотивацията бележки от финансов характер. При сключване на договор следва бюджетната матрица да е съобразена с процентните отношения в условията на програмата и описаните в мотивацията бележки от финансов характер. Предлага се за финансиране с редуциран бюджет.
ORG155-251 Театър Цвете Сдружение Театър на познанието 2021 София 22.01.2022 - 21.01.2023 99999,99 99999,99 70000 Проектът има за цел утвърждаване на Театър Цвете като необходим и достоен партньор в образованието на подрастващите. Предвиждаме развитие на нови образователни програми за обучители и обучаеми. Планираме организационни и маркетингови промени, чрез които да осигурим база за дъгогодишното развитие, да задържим старите и привлечем нови публики. Дигитализирането ще осигури възможност за доставяне на продукцията ни до цялата страна и при съществуване на форсмажорни обстоятелства Театър ""Цвете"" е добре позната организация в България, с много добра партньорска мрежа и международно участие, която е една от малкото, които се занимават с неформално образование (вкл. тясно сътрудничество с МОН) през театър с цел интеграция на малцинствени общности, но и на хора с увреждания. В проектното предложение е заложена реалистично изпълнима артистична програма, която включва създаване на интерактивен образователен спектакъл. В образователния модул се залага на програма за педагози и театрална работилница за социално слаби деца и двете са предвидени за осъществяване на регионално ниво с междусекторно сътрудничество. Потвърдени са партньори и партньорски мрежи за проекта, както и канали за разпространение. Дейностите са разписани коректно (вкл. реклама чрез документални видео материали, маркетинг чрез обучения на педагози, рекламни кампании за платени тренинги). В предложението е включено привличане на експертен екип и партньори. Дейностите са разписани коректно (вкл. реклама чрез документални видео материали, маркетинг чрез обучения на педагози, рекламни кампании за платени тренинги). Бюджетът и обосновката към него не са напълно коректно разписани, напр. 1.1.1. трудов договор организатор дейности и 1.1.2. граждански договор ръководител проект ; 1.3.5. офис консумативи се отнасят към т. 5., а не към структурни разходи; 1.1.6. организатор представления би следвало да бъде в т. 2. При сключване на договор следва бюджетната матрица да е съобразена с процентните отношения в условията на програмата и описаните в мотивацията бележки от финансов характер. Проектът се предлага за финансиране с редуциран бюджет. При сключване на договор следва бюджетната матрица да е съобразена с процентните отношения в условията на програмата и описаните в мотивацията бележки от финансов характер.
ORG155-252 Сдружение Фюжън Уей Сдружение ПРЕСЕЧКИ България 03.01.2022 - 30.12.2022 111787,78 100000,00 70000 През 2022г. Сдружение „Фюжън Уей“ планира да продължи и надгради своите дългосрочни дейности: Организиране на ежегоден международен китарен фестивал - GuitArt Festival; Организиране на ежегоден фестивал на фюжън музиката във Велико Търново - Fusion Fest.. Същевременно се планира да се надградят тези чрез осъществяване на нов проект “ПРЕСЕЧКИ” - музикално - образователно пътешествие, което ще премине през различни градове на България и ще запознае публиката с различни стилове музика и танц. Проектът изпълнява изискванията на програмата, съдържайки всички компоненти от формуляра. Идеите, заложени в едногодишния план, са изпълними и интересни, макар че устойчивостта им, ако няма публични средства, е под въпрос. Екипът на организацията има опит и визия за развитие, дейностите са взаимосвързани. "Просветителската" дейност на тема нови музикални течения и желанието да запознаят публика във вътрешността на страната с тях е интересна и рядко срещана. Ако се подкрепи проектът и се изпълни, би имало явен ефект върху хората от споменатите по-малки населени места. Като слабости на кандидатурата могат да бъдат посочени - наличието единствено на медийни партньорства, ангажирането на фирма за консултиране на проекта, а не на конкретен експерт, чиято биография може да ориентира експертната комисия в неговите качества и възможности. Същото важи и за IT специалиста, за когото е предвиден месечен ангажимент, но който не е посочен, а са описани само характеристиките на една бъдеща обява. Проблематично е и разбирането за иновация в смисъла на дигитализация на дейността на организацията и съдържанието на провежданите събития, което е по-скоро архивна дейност. Бюджетът отговаря на изискванията. При сключване на договор следва бюджетната матрица да е съобразена с процентните отношения в условията на програмата и описаните в мотивацията бележки от финансов характер. Проектът се предлага за финансиране с редуциран бюджет. При сключване на договор следва бюджетната матрица да е съобразена с процентните отношения в условията на програмата и описаните в мотивацията бележки от финансов характер.
ORG155-253 Къщата на София EOOD ЕООД "Къщата на София 2022" България, София 01.01.2022 - 31.12.2022 99093,74 99093,74 50000 Подкрепа на дейността и повишване капацитета на артцентър „Къщата на София“ вече наложило се културно пространство в София. Въвеждане на иновации, предоставяне на възможност за осъществяване на дейност в пандемична обстановка. Целта е популяризиране и разпространение на нематериалното културно наследство, както в исторически план, така и с поглед към бъдещето и привличането на млади таланти в областта на различните видове изкуства. Даване на изява и сцена на млади музиканти, художници и поети. Кандидатът менажира културното пространство, намиращо се във фамилната къща на актрисата Адриана Будевска. Предложението е предимно за ремонтни дейности на наетото пространство, поддържане на организационен екип, изработка на маркетинг и бизнес стратегии, закупуване на материални активи. Инициативата за създаване и поддържане на независимото пространство е похвална, но в същността си все още липсва ясен фокус и категорични артистични намерения. Предвижда се организирането на концерти, изложби, представяния на книги, музикални прояви. Вечери на Йовков, Елин Пелин, Валери Петров и др. Като цяло аргументацията на проекта е много обща и на места дори по-скоро поетична, отколкото да представя детайлно дейности за реализация на едногодишна програма. Представеният график е също неизчерпателен и схематичен. Проектът се предлага за финансиране с редуциран бюджет. При сключване на договор следва бюджетната матрица да е съобразена с процентните отношения в условията на програмата и описаните в мотивацията бележки от финансов характер.
ORG155-254 "Отворена Творческа Общност Глобал Вижън Съркъл" Сдружение Развитие на жанра на сетивния театър у нас и създаване на устойчив растеж на трупата "Театър на сетивата София" България 01.01.2022 - 31.12.2022 99464 99464 65000 Проектът е насочен към развитието на жанра „сетивен театър“ у нас и увеличаване на организационния капацитет на „Театър на сетивата София“, които са пионери и основни двигатели в разработването на този вид изкуство в България. От 2008 г. насам Трупата продуцира авторски сетивни представления, обучителни програми и проекти, които развиват творческия потенциал, както на млади артисти и дебютанти, така и на самата публика. "Театър на сетивата София" е разпознаваем компонент от културния пейзаж на София, с доказана активност през последните години. Проектът разписва дейности и намерения, които се припокриват с целите и приоритетите на ЕГ, като включва в себе си всички реквизити на устойчив и изпълним организационен план. Освен силния фокус върху индивидуални творчески проекти (което не е приоритет на програмата), кандидатът акцентира и върху повишаване на организционната компететност (вкл. закупуване на целесъобразни ДМА), развитие на партньорства, образователна дейност и т.н., като проектът предвижда излизане от София (децентрализация). Разписаните статии по развитие на аудитории и очаквани резултати в известна степен звучат свръх амбициозно, но пък страдат от липса на конкретика. Между Бюджета и Обосновката към него съществуват извстни разминавания. На места Бюджетът не е разписан коректно - не са начислени осигуровки към хонорарите, липсва оферта към 1.4.5. При сключване на договор следва бюджетната матрица да е съобразена с процентните отношения в условията на програмата и описаните в мотивацията бележки от финансов характер. Проектът се предлага финансиране при редуциран бюджет.При сключване на договор следва бюджетната матрица да е съобразена с процентните отношения в условията на програмата и описаните в мотивацията бележки от финансов характер.
ORG155-255 Дона Стоянова ЕООД ЕООД РАСТЕЖ 2022 България, София, с. Огоя; Австрия, Виена 03.01.2022 - 03.01.2023 99996,90 99996,90 0 РАСТЕЖ 2022 е свързан с постигането на устойчивост и стабилност на финансовите постъпления и нарастването им. Това се предвижда да стане чрез: Сформиране на творчески екипи в областта на скулптурата. Предвижда се да бъде поставено началото на скулптурен парк. Засилено медийното присъствие на дейностите на фирмата. Международно представяне на български творци. Формално проектът отговаря на целите на целите на програмата, но има по-скоро пожелателен характер. Собственикът на дружеството е обосновал желанието си за развитие, но не особено убедително и детайлно. Прави впечатление, че дейността на едноименната фирма е насочена главно към развиването и популяризирането на творчеството на нейния ръководител - Дона Стоянова. Настоящото проектно предложение предвижда създаването на склуптурен парк в с. Огоя и привличането на кръг от артисти, които да се презентират там, както и екип, който да разработи пространството. Също като част от проектната документация прави впечатление, че управителката на фирмата Дона Стоянова отдава сама на себе си под наем имот за целите на проекта, макар и безвъзмездно. Проектът има потенциал, но като частна инициатива с комерсиален характер, която не се нуждае от подкрупа на публични фондове. Проектът не се предлага за финансиране.
ORG155-256 Сито Студио ЕООД ЕООД Sito Studio - база за сериграфия и други печатни технологии България, София 01.01.2022 - 31.12.2022 97356,61 92906,61 0 Основната ни мисия е да насърчим и съхраним желанието на артистите да създават творбите си на ръка. През 2022 ще развием организационната структура, материалната база и създаването на дълготрайни партньорски отношения, като по този начин ще предоставим на аудиторията си по-качествени услуги и продукти от сферата на изкуството. Ще покажем една разнообразна, вдъхновяваща и креативна образователна програма, която да ни помогне да бъдем устойчива творческа индустрия. Проектът е технически недопустим. Липсва документ за съфинансиране при предвидените разходи за собствен принос. Разходите за СОТ и интернет са посочени в т.3.2. СОФТУЕРНИ ПРОДУКТИ И УСЛУГИ. Не са приложени оферти за тях и за разходите за транспорт. Проектът не се предлага за финансиране.
ORG155-257 ЕЙН ЕООД Спортист България 15.02.2022 - 31.12.2022 107972 99722,38 0 “Спортист” е развлекателно спортно предаване. То е насочено към тези, които се интересуват от спорт и се стреми да даде стимул на онези, които никога не са проявявали интерес към него. По данни на Световната здравна организация, като ниво на физическата активност на гражданите, България се нарежда на последно място. Нервно-психическите разстройства, затлъстяването, стреса, агресията, оказват своя негативен ефект. “Спортист” си поставя за цел да се намеси в този социален проблем. Проектът предвижда заснемането на 48 видеоклипа на спортно-образователна тема. Представянето на компанията е много бегло. Няма потвърдени партньорства. Планира се разпространение на клиповете (наричани предавания) в социалните мрежи. Не се разбира каква е единичната продължителност, а интерактивността с потенциалната публика е само загатната. Изключително кратко и неаргументирано представен проект, който не защитава цялостна едногодишна програма на организацията, а представя намерение за заснемане на 48 спортно-развлекателно-образователни клипа. Всяка част от План за дейността е попълнен с 1-2 изречения, което не дава възможност на оценителите да преценят качествата на проекта. Не е спазено изискването Административните разходи да бъдат минимум 50% от исканата сума. Разходите за администрация са под изискуемите (тук са 43%), по-голяма част от предвидените разходи са за творческа дейност (предполага се изработката на клиповете). Не се предлага за финансиране.
ORG155-258 Сдружение Седем Акт Сдружение Три Акт Тиътър България, гр.София 01.01.2022 - 31.12.2022 100698,41 99798,41 50000 Проектът цели стартиране на нова за организацията дейност - създаване на собствена продукция. С реализирането на проекта ще дадем поле за изява предимно на свободно практикуващи артисти, които бяха сред основните засегнати от пандемията Covid-19. Ще помогнем на артистите да преодолеят социалната и творческа изолация и ще съхраним културния сектор за времето след кризата. Проектното предложение на Сдружение Седем Акт има добри намерения за създаване на театрални спектакли от вече утвърдени независими артисти, но без изработена стабилна стратегия за устойчивост, което не отговаря на условията и критериите на програмата на НФК за едногодишна подкрепа. Фокусът е единствено върху създаването на три представления с неизяснена концепция за разпространение. Не е заложена образователна програма, както и ясна стратегия за работа с публиките. Няма разработен подробен график и планиране за дейностите след премиерите на спектаклите, от май до декември. Проектът се предлага за финансиране. При сключване на договор следва бюджетната матрица да е съобразена с процентните отношения в условията на програмата и описаните в мотивацията бележки от финансов характер.
ORG155-259 Варна Денс Театър ООД Варна Денс Театър - развитие Варна 03.01.2022 - 31.12.2022 48856,56 48856,56 25000 Проектът цели повишаване на охвата на дейности на Варна Денс Театър чрез повишаване на административния и творчески капацитет на организацията. Варна денс театър е сравнително млада организация, която работи активно в сферата на танца в град Варна и е разпознаваема чрез собствени продукции, чрез фестивал "Танцови маршрути" и чрез платформа за танцови текстове и танцова критика "АртсТАНЦии". В настоящото проектно предложение обаче откриваме план за 2022 година, който съсредоточава усилията само по една от изброените линии, а именно - собствени продукции. За артистите-изпълнители в бъдещите продукции е уточнено единствено, че ще бъдат подбрани с конкурс, но липсва информация на какви критерии те трябва да отговарят. Посочената сума за наем на зала и режийни разходи е твърде висока. Проектът се предлага за финансиране с редуциран бюджет. При сключване на договор следва бюджетната матрица да е съобразена с процентните отношения в условията на програмата и описаните в мотивацията бележки от финансов характер.
ORG155-26 Шуберт Мюзик Пъблишинг ООД ООД Създаване на нов репертоар и нови концертни програми на хор България чужбина 01.01.2022 - 31.12.2022 128377,70 100000,00 45000 Стратегията ни за създаване на собствена творческа продукция включва създаването и разучаването на нови произведения за репертоара на хор Мистерията на българските гласове, както и изготвянето на две концетни програми, както следва: 1. Концертна програма включваща участието на струнни класически инструменти, и 2. Концертна програма с Коледна музика. Творческата ни стратегия включва и участието на съвременен танц към концертните ни програми. Макар и да отговаря на значителна част от целите и приоритетите на програмата, проектното предложение не извежда достатъчно ясно доколко реализирането му ще повиши организационния капацитет на кандидатстващата организация. Едновременно с това организацията е устойчива във времето с доказани постижения. Финансовата подкрепа от НФК ще осигури съществуването на емблематичен женски народен хор „Мистерията на българските гласове“ ще даде възможност за създаването на нови произведения и ще допълни артистичното представяне чрез смесването на хорово пеене и съвременен танц. В приложения 1 и 2 не е достатъчно убедителна аргументацията и информацията по същество, какво ще бъде художественото съдържание. Бюджетът отговаря на изискванията за процентно съотношение, но не е детайлно разписан в графите с хонорарите. Липсват стойности в колона % относителен дял в т.2.3 и т.3.1.3 както и задължителната обосновка на бюджета. При сключване на договор следва бюджетната матрица да е съобразена с процентните отношения в условията на програмата и описаните в мотивацията бележки от финансов характер. Проектът се предлага за финансиране с редукция в бюджета.
ORG155-260 Фондация 'Човек с шапка' Фондация Фокус Кино Танц София, други градове в България, онлайн пространство 01.01.2022 - 01.01.2023 125929 89006 51000 Фокус Кино Танц цели да развива и разпространява жанра танцово кино в България. Програмата включва 9-месечен обучителен курс, продукция на три нови танцови филма, национално турне с прожекции по малки населени места и организация на международен фестивал за танцово кино. Програмата надгражда над успеха на пилотното си издание, разраства общността и предлага организационни позиции на успешни курсисти от миналогодишното си издание. Проектът отговаря на целите на програмата. Организацията доказва своя творчески и организационен потенциал. Разходите за мракетинг са подценени и твърде малко за събитията, които са предвидени. Организацията става все по-разпознаваем и важен културен оператор в страната и чужбина. Проектното им предложение стъпва на дейностите, подкрепени в рамките на едногодишния грант за 2021 година като ги доразвива и обогатява. Предложен е широк творчески екип с богат международен опит, създадени са партньорства с ключови формати и платформи, част от предложените инициативи ще спомогнат за подобряването на достъпа до култура в слабо населени места в страната. Има бележки от финансиста, които трябва да се вземат под внимание: Творчески хонорари, посочени като административни - по този начин изкуствено се завишава процента на структурните разходи. При сключване на договор следва бюджетната матрица да е съобразена с процентните отношения в условията на програмата и описаните в мотивацията бележки от финансов характер. Проектът се предлага за финнасиране с редуциран бюджет. При сключване на договор следва бюджетната матрица да е съобразена с процентните отношения в условията на програмата и описаните в мотивацията бележки от финансов характер.
ORG155-261 „Талант Девелопмент Рисорсес“ ЕООД Разработка и продуциране на иновативна система за обучение по музикални инструменти, базирана на съвременна музика. София 01.01.2022 - 31.12.2022 97000 55000 0 Планираме изработване на образователна платформа, която да допълва артистичната програма на организацията и да спомага за генериране на публика. Проектът е технически недопустим. Проектът не отговаря на основното изискване на програмата - Админстративните разходи да са над 50% от исканата от НФК сума. Липсва документ за съфинансиране при предвидено самоучастие. Проектът не се предлага за финансиране.
ORG155-262 Студио Комплект ООД ООД Мелба инициативи за дизайн - устойчиво развитие и повишаване на качеството и обхвата на българския съвременен дизайн в България и чужбина България, София 01.01.2022 - 20.12.2022 99724,12 99724,12 96400.12 Проектът Мелба инициативи за дизайн е силна и умело оформена едногодишна програма от различни дейности в сферата на съвременния дизайн. Тя протича през разнообразни програмни елементи като международен дизайн фестивал с изложба и симпозиум, редовни лекции през годината, серия специализирани обучения и онлайн архив за дизайн. Мисията на проекта е представяне на българския дизайн в местен и международен план с реални живи участия в София, Габрово и Париж и онлайн съдържание. Студио Комплект е една от водещите организации, които активно изследват, представят и популяризират проблемите на съвременния дизайн. През годините екипът се е доказал в курирането на изложби и организирането на културни събития. Техни кураторски проекти са реализирани успешно както в страната, така и в чужбина. Конкретното предложение е насочено към една от основните инициативи на студиото - “Мелба инициативи за дизайн - устойчиво развитие и повишаване на качеството и обхвата на българския съвременен дизайн в България и чужбина”, която има вече широк кръг от публики, почитатели и партньори. Целта на проектното предложение е през тази конкретна инициатива да се развие и доизгради екипа на студиото, да се осигури офисно пространство за неговата дейност и да се разшири кръга на сътрудници. Проектът напълно отговаря на целите и приоритетите на програмата.Настоящото проектно предложение е ясно обосновано и цели чрез 5 разнообразни активности да представи успешните и иновативни подходи в областта на съвременния дизайн - тема, която е спорадично изследвана и представяна в България. Дейностите по проекта са реалистични и изпълними. За успешното реализиране на програмата са привлечени партньори от различни сфери на изкуството и културата.При сключване на договор следва бюджетната матрица да е съобразена с процентните отношения в условията на програмата и описаните в мотивацията бележки от финансов характер. Проектът се предлага за финансиране. При сключване на договор следва бюджетната матрица да е съобразена с процентните отношения в условията на програмата и описаните в мотивацията бележки от финансов характер.
ORG155-263 "Обществен комитет "Васил Левски" - Габрово Сдружение Едногодишна програма за развитие на Обществен комитет Васил Левски - Габрово за 2022 г. България, София, Пловдив, Габрово, Троян 01.01.2022 - 31.12.2022 117264,34 99264,34 80000 Едногодишен проект, развиващ организационния ни капацитет, прилагащ модернизация на дигиталните ни проекти и технологични иновации, свързани с основните ни творчески направления. В творческата програма за 2022 г. са заложени две издания на Фестивал за улични изкуства 6Fest; Документална филмова поредица за Сторник, основана върху популяризирането на лични, семейни, родови и селищни истории; Радиопоредица за инициативата Добрите българи. Организацията е разпознаваема и активна чрез своите многолики формати в насърчаване на развитието на гражданското общество чрез култура, образование и изкуства, както и даваща изява на млади творци. В проектното предложение се предвижда да се продължат и надградят основните формати: Фестивал на уличните изкуства 6Fest, поредицата Добрите българи, историко-етнографския сайт Сторник, Нощ на историите, онлайн музей на Габрово. Търси се устойчивост чрез организационни иновации-привличане на нови партньори експерти, технологични иновации, както и дигитална адаптация. По този начин организацията ще бъде с осъвременена визуална идентичност и подобрено онлайн присъствие с цел да достигне до по-широка аудитория. Привлечени са сериозни партньори, като общините Пловдив, Габрово, Троян. В бюджета има завишени разходи за подръжка и модернизация, което надвишава условията в програмата. При сключване на договор следва бюджетната матрица да е съобразена с процентните отношения в условията на програмата и описаните в мотивацията бележки от финансов характер. Предлага се за финансиране с редуциран бюджет. При сключване на договор следва бюджетната матрица да е съобразена с процентните отношения в условията на програмата и описаните в мотивацията бележки от финансов характер.
ORG155-264 СТУДИО КЪРКЕЛАНОВ ЕООД Повишаване на капацитета на Студио Къркеланов за продуциране и разпространение на адаптирани за онлайн-представяне културни събития чрез собствената платформа ArtLive България, София 01.01.2022 - 31.12.2022 99196,67 99196,67 50000 Концепцията ни за развитие през 2022г. Включва развиване и обогатяване на съдържанието на онлайн платформата ни за изкуство и култура ArtLive, чрез създаване на наш собствен контент – периодична продукция „Приказки за джаза“, на принципа на ефирните телевизионни канали. Планираме преоборудване, което ни дава възможност да се преоборудваме с цел създаване на новия си контент, изпълнявайки всички високи технически и художествени изисквания, наложени по света. Проектът е сравнително добре представен.Има качествен образователен потенциал и артистично ниво. Предвидени са партньорства, но представените материали в платформата Artlive са доста сурови и поставят под въпрос амбицията за качество на предаванията описани в проекта. Проектът не предвижда дейности по надграждане капацитета на организационния екип, но въвежда нов модел на работа, в който се генерира собствено съдържание в поддържаната онлайн платформа. В бюджета заложените разходи за ДМА надхвърлят значително допустимите 20%. Проектът се предлага за финансиране с редуциран бюджет. При сключване на договор следва бюджетната матрица да е съобразена с процентните отношения в условията на програмата и описаните в мотивацията бележки от финансов характер.
ORG155-265 Аутбокс Интерактив ЕООД Заедно София - Самоков 01.01.2022 - 31.12.2022 99000 81840 0 „Заедно” е един проект с насоченост към детска аудитория. Той обединява издателска дейност на преводна детска литература от италиански автори и нейното артистично представяне, чрез серия от спектакли и презентации пряко свързани с предвидените за издаване четири книжки отправени в областта на изкуствата. Представянето на вече изданените книги се обвързва и със създаване на артистична продукция в областта на театъра и музиката и предвижда серия от детски работилници с образователна цел. Неясен и неубедителен проект, който не отговаря напълно на целите на програмата – той е за издаване на 4 образователни книжки и представянето им чрез поредица спектакли и презентации със средствата на театъра и музиката, както и организиране на детски работилници. Има писмо за подкрепа от организация в Болоня, но не са предоставени достатъчно материали, които да дадат информация за автора (вероятно самият ръководител на проекта) и книгите, върху които се гради проектът, от което остава усещане за нещо, което е далечно на българското книгоиздаване, литература и култура. Проектът не се предлага за финансиране.
ORG155-266 Грийн рок фест Сдружение Green Rock Fest Incubator Русе и онлайн 01.11.2021 - 30.12.2022 99347,10 99347,10 40000 Стратегия за развитие на сдружение Грийн рок фест - град Русе през 2022 година. Въвеждане на иноватвно онлайн обучение на млади музиканти и създаване на рок групи. Създаване на онлайн радио Кандидатстващата организация достойно отстоява своята мисия през годините и дейността ѝ е от особено значение за децентрализирането на фестивалните събития в съответния културен сектор (областта на рок музиката). Проектното предложение в значителна степен отговаря на целите, приоритетите и условията на програмата, но на места аргументацията не е задоволителна и не е достатъчно ясно изведено по какъв начин реализирането на дейностите по проекта ще благоприятства за устойчиво развитие на организацията и как точно ще повишат нейния организационния капацитет. Основно предимство на проектното предложение е предвидената платформа за обучение на младежи и за създаване на нова рок музика. Тя е идейна и иновативна, също така би разширила значително спектъра от дейности на организацията и би разгърнал ефекта на въздействие на фестивала. Сериозен недостатък на проекта е формирането на бюджета, където процентното разпределение на отговаря на условията на програмата. В допълнение към това разходите по т. 2.3 и 4 не са защитени със съответните документи. На практика липсва обосновка на бюджета във връзка с разходите за хонорари (продукционни и административни).При сключване на договор следва бюджетната матрица да е съобразена с процентните отношения в условията на програмата и описаните в мотивацията бележки от финансов характер. Проектът се предлага за редуцирано финансиране. При сключване на договор следва бюджетната матрица да е съобразена с процентните отношения в условията на програмата и описаните в мотивацията бележки от финансов характер.
ORG155-267 Таляна Сдружение Развитие на творческия потенциал на Таляна Варна 03.01.2022 - 31.01.2022 98834 98834 49480 Едногодишна програма за укрепване на административния капацитет на СНЦ Таляна в областта на маркетинг, дигитални комуникации и културно предприемачество и създаване на артистична програма, която ще се реализира в пространство РеБонкърс, гр.Варна. Подобряване на институционалните и междусекторни партньорства и реализиране на образователна програма за разширяване на обхвата на дейността и създаване на нови публики. Инициативите са в синхрон с политиките Зелен град и Нов Европейски Баухаус. Проектовносителят Сдружение "Таляна" е доброволна, независима и самоуправляваща се организация на физически и юридически лица, участващи в процесите на градското развитие и градоустройство, както и създаващи зони за градска култура и изкуство. Проектът "Развитие на творческия потенциал на Таляна" надгражда организационния капацитет на организацията, която вече е доказала своите успехи в облагородяването и обживяването на друга по функционалност сграда, наречена днес РеБонкърс. Организацията е с доказана активност през последните години във Варна, но и със завидна разпознаваемост в Европа (награда Regio Stars, Брюксел, Issuu, New European Bauhaus) и партньорства в страната (Община Пловдив, Община Габрово, организации за градско озеленяване). Проектът ясно разписва намеренията на кандидата в изграждането на устойчиви градски практики и трансформация на урбанистичната среда през изкуство и културни дейности, което намира сечение с целите и приоритетите на ЕГ в частта повишаване на качеството и обхвата на събитията. Виден от проектната документация е подробен алгоритъм за постигане на по-висок организационен капацитет (разработка на цялостна културна идентичност и артистичен план - РеБонкърс). Артистичната програма разписва безплатни публични уъркшопи, културни хепънинги, лекции, дебати, семинари, лекции и събития, свързани с културното предприемачество ("Зимнина", "Изкуство и наука" и др.) (образователен модул), изложби, чрез приобщаване на местни млади творци (изредени са в проекта) ще се цели припознаване на РеБонкърс и околността като нова градска среда за култура (в съзвучие с утвърдени европейски практики). Организацията се насочва към разработване на собствената си стратегия за бизнес план и финансиране на част от дейността си чрез обучения, организиране на част от културните събития с входна такса, предоставяне на услуги, създаване на продукти и т.н. в съзвучие с гореописаните цели, вкл. привличане на екип от експерти в областта на комуникации, маркетинг и брандинг, бизнес планиране, както и координатор за творческите проекти (развитие на творческия капацитет). Бюджетът и обосновката към него са коректно разписани, като следва да се редуцират всички разходи за споделени пространства с други юридически лица. При сключване на договор следва бюджетната матрица да е съобразена с процентните отношения в условията на програмата и описаните в мотивацията бележки от финансов характер. Проектът се предлага за финансиране.
ORG155-268 Театър "Ателие 313" Сдружение "Ателие на скорост" България, гр. София 10.01.2022 - 27.02.2023 100000 100000 0 e Театър „Ателие 313“ е създадено през 1989 г. като студийна формация и от тогава до днес развива активна и успешна театрална дейност. Проектът разписва намерение за реализация на нов продукт и реновирането на общинския имот, в който се помещава „Ателие 313“, привличане на нови кадри, както и превръщането на творчески ателиета в спектакли, а също така и 2 творчески „акции-интердисциплинарни интерактивни събития за артисти от всички изкуства, за дискусии и дебат по актуални проблеми на съвременната сцена, за творчески диалог и обмен“, публикуване на лекции на наши именити театрали (развитие на критическата мисъл), свързани с кукленото изкуство. Заявени са и са доказани партньорства. Развитието на аудиторията коментира амбициозно повишаването на достъпа до култура, но на практика твърденията са пожелателни и общи (същото важи и за Очакваните резултати и ефекти), а на места и наивистични (напр. "Интердисциплинарните инициативи и спектаклите за възрастни привличат младежката аудитория-студенти и ученици от гимназиалния курс и театърът се превръща в пространство за младата публика, която разпознава репертоара и платформата на „Ателие 313“ като алтернатива на комерсиалната, конвенционална сцена."). Не е направен (проектът не се позовава на анализ) метод на изследване на аудиторни нагласи и видове целеви групи. Липсва обосновка на бюджета. По тази причина остава неизяснена целесъобразността на отделните функции, посочени в Административните разходи: ръководител на проект, технически ръководител на проект, организатор на проект, администратор на проект, като за всеки един е предвиден равен по стойност хонорар . Актьорският хонорар по 2.1.1. е силно завишен и липсва обосновка. Липсват осигуровки към творческите хонорари . Проектът не се предлага за финансиране .
ORG155-269 Фондация "Културни перспективи" Фондация Културама България, София 01.01.2022 - 31.12.2022 166450 99450 70000 Културама е проект за годишните дейности на Фондация Културни перспективи. Той включва повишаване на административен капацитет, развиване на дигитална платформа за артисти, МузикаЕ - образователен проект за деца и други дейности от календара на фондацията. Кандидатстващата организация е един от активните участници в културния живот в България, които подпомагат и допринасят за развитието на младите творци у нас. Предлаганият проект има стойностни художествени и артистични качества, като най-значимо, комисията отбелязва цялостната образователна стойност на предвидените дейности. Предложението покрива целите и приоритетите на програмата, а представената многогодишна активна и успешна дейност на организацията в областта, гарантира качествено изпълнение на заложените цели. Бюджетът е релевантен и реалистичен, но не е отчетено мимимум 50% изискване за Административни разходи и се налага редукция по пера в Продукционни разходи. При сключване на договор следва бюджетната матрица да е съобразена с процентните отношения в условията на програмата и описаните в мотивацията бележки от финансов характер. Проектът се предлага за финансиране с редукция в бюджета. При сключване на договор следва бюджетната матрица да е съобразена с процентните отношения в условията на програмата и описаните в мотивацията бележки от финансов характер.
ORG155-27 Кантус Фирмус ЕАД Друга П.Ф. Кантус Фирмус 2022 - традиция и перспективи - 20 години Оркестър на Класик ФМ радио София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Плевен, Стара Загора 01.01.2022 - 31.12.2022 343482,46 100000 70000 Проектът Кантус Фирмус 2022 – традиция и перспективи – 20 години Оркестър на Класик ФМ радио включва едногодишната дейност на организацията. Ключови събития в работата на екипа ще бъдат Конкурс и академия да оркестър – събитие, насочено към млади музиканти с включени образователни дейности, а също организиране на Европейски музикален фестивал 22-ро издание и отбелязване 20-тия юбилей на Оркестъра на Класик ФМ радио. Проектното предложение отговаря на фокуса, целите и приоритетите на програмата. Изискваните документи са попълнени детайлно, напълно аргументирано и с ясно изведена концепция и стратегия за развитие, с подробен план на творческите дейности, с многобройни предвидени партньорства и категорични гаранции за устойчивост. Организацията е с безспорен капацитет, доказан с многобройни успешно осъществени проекти с категорично качество и от особено значение за културните процеси в страната. Предвижда се богата артистична и образователна програма. Препоръчително е да се оптимизират някои от особено високите хонорари за жури и ментор, защото са в драстична разлика с останалите предвидени хонорари за подобен тип дейност и не са обосновани. Разходите по точки 5.1, 2.4.1 и 2.4.3 от бюджета не са защитени с необходимите финансови документи (оферти). При сключване на договор следва бюджетната матрица да е съобразена с процентните отношения в условията на програмата и описаните в мотивацията бележки от финансов характер. Проектът се предлага за финансиране с редуциран бюджет.
ORG155-270 Д2 Груп ООД ООД Едногодишен план за дейността на Д2 Груп в условията на, и след COVID-19 България 01.01.2022 - 20.12.2022 73199,14 73199,14 60000 1. Подготовка и реализация на „Голямото Rock Междучасие Х”- десето юбилейно издание 2. Музикално училище/авторитетни преподаватели/работа с младежи в обществена полза 3. Техническо дооборудване и модернизация на аудио/видео студио: Hardware/Software 4. Творческа и техническа реализация на нова продукция /Архив и дигитализация Проектното предложение е в съответствие с фокуса и приоритетите на програмата и предлага цялостна стратегия за устойчиво развитие на кандидатстващата организация – един от музикалните състави в България, които не спират да доказват своето културно значение за областта на популярната поп и рок музика. Концепцията е ясно разгърната и обстойно аргументирана. Предвидените дейности – творчески и образователни, са пряко обвързани с поставени цели. Включен е важен елемент с дейности по съхраняване и представяне на дигитален архив. Съществена част от проекта е структурирана около осъществяването на инициативата „Голямото Rock Междучасие Х“. Предвижда се и осъвременяване и допълване на техническото оборудване на организацията. Осъществяването на проекта би благоприятствало и за развитието на съответния културен сектор. Важен момент е, че предвидените образователни дейности ще бъдат безплатни за обучаващите се. Проектът има недостатъци само по отношение на бюджета. На места обосновката му не е задоволителна. Разходите за поддръжка и модернизация надвишават допустимите 20%. Не са приложени документи за доказване на разходите за електрическа енергията. Налични са разходи с включен ДДС, което в случая е недопустим разход за кандидата поради наличната регистрация по ЗДДС. При сключване на договор следва бюджетната матрица да е съобразена с процентните отношения в условията на програмата и описаните в мотивацията бележки от финансов характер. Проектът се препоръчва за финансиране с редуциран бюджет. При сключване на договор следва бюджетната матрица да е съобразена с процентните отношения в условията на програмата и описаните в мотивацията бележки от финансов характер.
ORG155-271 Център за изкуства и култура "Миларт" ЕООД Работилница България София 01.01.2022 - 01.01.2023 64540,79 64540,79 0 Проектът „Работилница Фантазия“ е насочен към развитието на въображението и инвенцията на децата, чрез средствата на литературата, изобразителното изкуство и театъра Проектът е технически недопустим. Приложение 5 – Декларации за участие и заявление не е подписано от лицето, което представлява дружеството. Проектът не отговаря на основното изискване на програмата - Админстративните разходи да са над 50% от исканата от НФК сума. 100% от бюджета представлява Творчески разходи. Проектът не се предлага за финансиране.
ORG155-272 ТЛ ФИЛМ.ООД ООД Opera D Amore България, град София 01.01.2022 - 31.01.2023 634117,57 99572,04 0 Проектът Opera D'amore спектакъл,който ще бъде показан на максимално много места по света и да прослави българският артистичен талант на много престижни сцени. Синкретичната му същност обединяваща музика, кино, танц и оперно пеене е иновативна не само за България. Атрактивния характер на представяне на класически произведения ще докара публики, които не биха влезнали в мраморните салони на високия арт. Проектното предложение не отговаря на фокуса, целите, приоритетите и изискванията на програмата – не представяла цялостна едногодишна стратегия за устойчиво развитие и повишаване на организационния потенциал на кандидатстващата организация, а предвижда само популяризирането на вече готов продукт, който ще бъде представен през месец декември 2021. В кандидатурата си кандидатът не предоставя доказателства за активността на организацията през последните две години, което също е основно изискване. Представеният общ бюджет надхвърля финансовите параметри на програмата. В допълнение към това липсва подписана матрица за бюджет. Обосновката на бюджета на практика не е обосновка, а предлага две страници с нерелевантна информация. Проектът е неподлежащ на оценяване предвид несъответствието му с условията на програмата. Проектът не се предлага за финансиране.
ORG155-273 САУНДПОРТ ООД ПРОЕКТ ЗА УКРЕПВАНЕ И РАЗШИРЯВАНЕ НА КАПАЦИТЕТА НА "REPTILLA" ЗА ДОСТИГАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧНА УСТОЙЧИВОСТ ЗА ДЕЙНОСТТА София, България 01.01.2022 - 31.12.2022 94171,13 89215,13 0 Планът за укрепване и разширяване на капацитета на студио Reptilla, за постигане на дългосрочна устойчивост за дейността и продуктите му на местно и международно ниво. Проектът е технически недопустим. Проектът не отговаря на основното изискване на програмата - Админстративните разходи да са под 80% от исканата от НФК сума. 100% от исканата от НФК сума за Административни разходи е за Разходи за поддръжа и модернизация. Проектът не се предлага за финансиране.
ORG155-274 АВЕДА ООД ООД Финансова подкрепа за Cu29 Пловдив 31.01.2022 - 31.01.2023 24851 19764 0 Акцента в дейността на “Coffee&Gallery Cu29” е в излагането, промотирането и активната подкрепа на български визуални артисти, работещи в България и чужбина от една страна, и активизирането и привличането на по-широк кръг публика към нашите инициативи и събития, от друга страна. Проектът е технически недопустим. "Приложение 5 – Декларации за участие и заявление" е подписано от лице, което не представлява дружеството, съгласно извършена справка в Търговския регистър. Не е представено пълномощно за оправомощаването му. Проектът не отговаря на основното изискване на програмата - Админстративните разходи да са над 50% от исканата от НФК сума. Приложеният подписан бюджет не е целия файл. Проектът не се предлага за финансиране.
ORG155-275 Арт мюзик ателие ЕООД Развиване на Модерен театър като пространство за култура и изкуство-разширяване обхвата на дейността на Арт мюзик ателие. България, Бургас 01.01.2022 - 01.01.2023 100000 100000 0 Основната цел на проекта е клуб Модерен театър да може да обезпечи технически гостуването и представянето на различни по вид и съдържание културни продукти. Друга цел на проекта е мястото да се превърне в сцена и за млади таланти, а не само познати и утвърдени такива. Изключително кратко проектно предложение. Приложение 2 в по-голямата си част не е попълнено. Не се планира въвеждането на дейности и стратегии в работата на организацията, не са попълнени Очаквани резултати, Потенциал и устойчивост, Рискове, Допълнителни материали, График на дейностите, План за популяризация и разпространение. Бюджетът е некоректно разписан. Административните разходи са едва 4% от стойността на проекта. Проектът не се предлага за финансиране.
ORG155-276 Д МЮЗИК ЕООД Концерти за малчугани и великани 2022 стратегия 5х5 България 01.01.2022 - 31.12.2022 47145 47145 0 Концепцията за развитие на Д Мюзик ЕООД през 2022 г. е укрепване и развитие на административния и творчески капацитет на предприятието, чрез инвестиране в работния екип, надграждане квалификацията на персонала, наемане на офис, създаване на музикална платформа, развитие на проекта „Концерти за малчугани и великани” в направление култура и образование, работа с партньори и закупуване на техническо оборудване, което да е в съответствие с бъдещо развитие на предприятието в дългосрочен план. Проектът е технически недопустим. Некоректно попълнена бюджетна матрица. Попълнена е само обобщената страница на бюджета. Липсва разбивка на разходите по видове. Проектът не се предлага за финансова подкрепа.
ORG155-277 СТОРИБОРД СТУДИО ЕООД ЕООД Едногодишна програма за работа на Сториборд Студио ЕООД София, България 01.01.2022 - 31.12.2022 109393,56 98793,56 0 Едногодишната програма за развитие през 2022 г. на Сториборд Студио ЕООД е свързана с повишаване на организационния ни капацитет и развитие на продуцентската ни дейност чрез финализиране на продукцията ни от документални филми и поредици, както и осъществяването на първи стъпки в продуцирането на телевизионно предаване. Ще работим за повишаване на качеството на нашите продукти, привличане, задържане и развитие на аудиторията и постигане на устойчивост и независимост. Проектът по принцип отговаря на целите на програмата. Със серия от творчески инциативи се търси едногодишна устойчивост на организацията. Проектът представя разнородни дейности, но идеята за надграждане в областта на вътрешно-административната структура обединява и рамкира положителната оценка. Проблем на проекта, е че структурните разходи са под 50%. Заявеният бюджет с подпис не е е пълен. Проектът е технически недопустим и не се предлага за финасиране.
ORG155-278 22:22 ЕООД 22:22 в 2022 България 10.01.2022 - 31.01.2023 70000,00 70000,00 70000 Проектът предвижда изработване на цялостна стратегия и концепция за развитие на организацията, разширяване обхвата на дейностите в областта на театъра и театралните практики, надграждане на устойчите и регулярни събития. В проекта е заложано участието на над 40 човека - творчески, административен и експертен екип, за някои от които организацията ще осигури целогодишна заетост. Проектът отговаря на изискванията на програмата. Организацията се стреми в своя едногодишен план да изпълни една мисия: популяризиране на нова българска драматургия, която е добре мотивирана, изградени са партньорства. Стремежът е да се постави начало на успешен и устойчив модел за представяне на културно съдържание от млади режисьори, вече започнали своята кариера в колаборация с млади актьори, веднага след образователния период. Модулът "Докосни сцената" е свързан с дейности, чрез които се осъществява работа на актьори с деца и младежи с увреждания, като целта е да се приобщят децата към театъра, танците и музиката. Бюджетът е разработен по правилата, балансиран, реалистичен. Предлага се предлага за финансиране.
ORG155-279 Сдружение "Наш Свят" Сдружение Продуциране на театрални и аудио-визуални продукции за деца и юноши гр. София, гр. Варна 20.01.2022 - 20.01.2023 76653,80 76653,80 0 Проектът предлага иновативен подход за продуциране на културно образователно съдържание с терапевтичен и интеркултурен подход. Създават се 30 аудиовизуални театрално обучителни епизода за деца в онлайн канал, провежда се конкурсна програма за продуциране и сценична реализация на 3 нови пиеси за деца и юноши от независими творци, реализира се образователна програма за деца и младежи, както и семинарни занимания за млади творци. Проектът достига до 5400 бенефициенти. Проектът на кандидат заява реализирането на културно-образователна стратегия за създаване на устойчиви сценични и аудио-визуални продукти за деца, като общият брой бенефициенти е 5400 човека (остава недоказуемо от проектната документация), като кандидатът ще "продуцира, проучи (не е описан способ), създаде и изготви 30 специално разработени аудиовизуални продукта в три основни секции" (разписани са обаче само две), като към тях ще бъдт продуцирани 3 детски спектакъла и аудио-визуален канал с театрално-образователно съдържание (образователен модул). Организацията заявява разширяване на аудиторията през различни специфики на целевите групи (творци, деца със специални нужди, деца билингви, вкл. представители на малцинствата, но не навлиза в конкретика как ще се подхожда към тези групи). Заложените дейности са семинари, творчески ателиета, създаване на спектакъл, създаване на 30 епизода, разпространение. Заявени са, но не и подкрепени с писма, партньорства. Към проектната документация не се приложени никакви оферти. Обосновката на бюджета коментира грешно сметнати стойности. Административните разходи са под 50%. Проектът не се предлага за финансиране.
ORG155-28 Софийски камерен хор "Васил Арнаудов" Сдружение Софийски камерен хор Васил Арнаудов - нови хоризонти след пандемията гр. София, гр. Берлин, Германия 01.01.2022 - 31.12.2022 99360,32 99360,32 50000 Проектът ще реализира обновяването, модернизирането и развитието на Софийски камерен хор Васил Арнаудов: - набирането и обучението на нови хористи и възтановяване на подготовката - активно представяне на иновация - ателиета с интерактивно участие от страна на публиката и новите хористи. - подготовка и участие в престижно международно събитие КАРМИНА БУРАНА@BerlinPhil 2022, в залата на Берлинската филхармония през м. юни 2022 г. по специална покана. Проектът отговаря на основната цел на програмата и на значителна част от приоритетите. Кандидатстващата организация – един от най-изтъкнатите хорове в България, имащ ярки световни изяви, е с несъмнен потенциал и с години доказва високото художествено ниво на своите творчески прояви. Дейността на организацията е и от особено значение за културните процеси в съответната област. В проектното предложение е заложено организационно обновяване чрез набиране на нови хористи и продължаване на регулярните дейности като участия в концерти, фестивали и др. както у нас, така и на международна сцена. Иновативната идея е организирането на творчески ателиета с участие на публиката и нови хористи. Предвижда се и дигитална адаптация на тяхното музикално творчество. Предвиденото участие в международен проект би било особено престижно и представително въобще за българската култура. Проектното предложение има и своите недостатъци. Липсва детайлно описание на художествените програми в предвидените творчески дейности. В редица точки при Приложение 2 липсва задоволителна аргументация или конкретика. Не всички разходи в бюджета са защитени. Не става ясно какви точно дейности предполагат заложените хонорари за мениджър и за двама координатори. Сумата за PR е крайно завишена и не е обоснована. Трите предвидени хонорара за диригент също не са ясно обосновани и заложените суми не са реалистични. Видима е разлика между обща стойност на проекта и общо разходи, защото не са попълнени осигуровките докрай в т-2.2. Разходите за координатор музикални и сценични следва да са отнесени в продукционнни.При сключване на договор следва бюджетната матрица да е съобразена с процентните отношения в условията на програмата и описаните в мотивацията бележки от финансов характер. Предлага се за финансиране с редуциран бюджет.
ORG155-280 Феникс Арт Нетуърк ООД ООД Crossroads България, Италия 01.01.2022 - 31.12.2022 65997,66 52597,66 30000 Дейността на организацията за 2022 е под мотото „Crossroads“: Пресичане на реалност и виртуалност, на сцена и на екран Артистът като публика и публиката като артист Екранът като творческо пространство Пресичане и взаимодействие на култури Пресичане на конвенционално и нетрадиционно Проектът е част от дългосрочната концепция за обучение на артисти в областта на екранните, музикалните изкуства, с актуални метод, професионално интегриране в динамично-променящата се среда и пазар . Предлагат се дейности от т.нар тренинг в областта на екранното изкуство, описани са и други активности на организацията в областта на артистичния мениджмънт. Организацията кандидат има амбицията да предложи алтернативна форма на образование чрез онлайн курсове и общуване. Проектът разписва 12 амбициозни цели, обединени около намерението за дългосрочна концепция за развитие на организацията, но по същество предлага спорни, недоказуеми или абстрактни идеи (напр. "Въвеждане на нов психологически подход в работата с артистите", "Въвеждане на условия за преминаване в условия на тотална дигитализация на дейността и проектите, ако условията го налагат или работа в хибридна среда.", "Промотиране и разработване на ново артистично пространство – Екрана"). Обучителният модул включва академия за "умения за явяване на кастинг и работа пред камера", като не става ясно как това намерение надгражда/променя/допълва преподаваното в НАТФИЗ например; академия за "публична реч", за която може да се приложи същото разсъждение, и т.н. Не може да се проследи повишаване на качеството и обхвата на събитията, увеличаването на организационния капацитет в посока устойчивото развитие на кандидата. В този смисъл проектът не намира сечение с целите и приоритетите на ЕГ. В проекта съществуват в различни раздели редица недоказуеми твърдения и други, които могат да бъдат квалифицирани поне като наивистични (напр. "Развитие на система за неформално образование в областта на екранните изкуства по система и методология, актуална в сферата в САЩ", "Осъзнаване на Екрана като нова творческа възможност", Получените знания и умения могат да бъдат успешно прилагани и в други професионални сфери, което създава предпоставка за интегриран професионален подход" и т.н.). В екипа е посочен преводач без необходимия ценз. Презентационните материали са малко, липсва документ с подпис на бюджета (грешно е качен 2 пъти "Обосновка на бюджета") Проектът не се предлага за финасиране.
ORG155-281 Ей Ви Груп България ООД ООД Национално турне на Balkan Trio B/G България 20.05.2022 - 30.09.2022 132898,00 89218,00 0 Национално търне на Balkan Trio B/G с участието на виртуозните музиканти Теодосий Спасов, вокал и кавал – България, Влатко Стефановски, вокал и китара - Северна Македония и Васил Хаджиманов, клавири - Сърбия. Турнето включва няколко концерта на Balkan Trio B/G в атрактивни летни пространства и сцени. Триото ще потопи публиката в уникална етно, поп, рок и джаз експлозия част, както от новите си музикални проекти, така и от познатите в цял свят и много обичани техни хитове. Проектното предложение не отговаря на фокуса, целите, приоритетите и изискванията на програмата – не представяла цялостна едногодишна стратегия за устойчиво развитие и повишаване на организационния потенциал на кандидатстващата организация, а предвижда осъществяването само на турне на музикална група. В допълнение към това някои задължителни графи от приложенията не са попълнени, което е разбираемо предвид несъответствието на проекта с условията. Освен общата таблица в бюджета, всички други не са попълнени. В общата бюджетна таблица не е спазено и задължителното условие административните разходи да са над 50 % от исканата от НФК сума. Няма обосновка на бюджета, приложени са само два договора и една оферта. Проектът е неподлежащ на оценяване предвид несъответствието му с условията на програмата и непълната документация. Проектът не се предлага за финансиране.
ORG155-283 Фондация за информационен обмен "Равностойно партньорство" Фондация Докосни света София 01.01.2022 - 31.12.2022 99506 98706 70000 Радиотеатър за големи 3 пиеси, 2 пиеси за малки. Преки участници са ХУ за всички - създаване на културни продукти: Гласът на картините и Мизеите говорят. Фондация за информационен обмен "Равностойно партньорство" и Радио Брайл FM предлагат проект "Докосни света", който отговаря на целите и приоритетите на програмата, с който целят да надградят своята дейност за достъп и предоставяне на информация на хора със сетивни проблеми. Незрящи хора са ангажирани на работа и в самата организация. Проектът предвижда да обогати програмата на радиото с пет нови пиеси радиотеатър, 9 филма от поредицата "Гласът на картините", 6 филма от поредицата "Музеите говорят", както и предавания в областта на археологията, което ще достигне до по-широка аудитория и предполага по-голяма устойчивост на организацията. Предвижда се и дигитална адаптация чрез мобилно приложение. Съществуват партньорства с музеи и организация. Има неточности в бюджета и при подписване на договор трябва да се преработи. Предлага се за финансиране с редуциран бюджет. При сключване на договор следва бюджетната матрица да е съобразена с процентните отношения в условията на програмата и описаните в мотивацията бележки от финансов характер.
ORG155-284 Асоциация на софийските писатели ООД Едногодишен гранд 2021 България 01.01.2022 - 31.12.2022 100897,38 99897,38 20000 Основни направления: 1. Изграждане на инмтернет мрежа за комуникации – писател – читател 2. Провеждане на нова среща / вероятно он лайн/ на писатерли от Югоизточна Европа. 3/ Реалиизиране на проект „Балканските бардове – заедно на Балканите -слово, музика, пластика/. 4. Развитие на проекта Поезията като приятел. Проектът е за подкрепа на дейността на организацията и развитие в дигитална посока – изграждане на онлайн мрежа, среща на писатели от Югоизточна Европа, събитие с фокус бардовата поезия. Организацията е награждавана от Столична община. Сред нейните членове са значими творци като Христо Бойчев, Михаил Белчев, Кирил Топалов, Здравка Евтимова…, което е знак за потенциал на проекта, въпреки че дейностите са представени най-общо – издаване и представяне на книги и музикални продукти, среща на писатели от Югоизточна Европа. Изразено е желание за работа с млади хора, както и амбиции за разпространение на произведения на български автори на Балканите, в Италия и Украйна, както и на балкански автори в България. Приложената оферта не отговаря на сумите, заложени в матрицата. В документа за наем не е посочена сума. Проектът се предлага за финансиране с редуциран бюджет.При сключване на договор следва бюджетната матрица да е съобразена с процентните отношения в условията на програмата и описаните в мотивацията бележки от финансов характер.
ORG155-286 ЛУКСУРИА ЕУРОПАЕ Сдружение Развитие на културното предприемачество в областта на старинната европейска музика чрез активно балканско сътрудничество България, София 01.01.2022 - 31.12.2022 208848,55 99104,80 0 Продължаване на сътрудничеството с балкански сродни организации, с които, след срещата за обмяна на опит през 2021г. Възнамеряваме да реализираме съвместни проекти, насочени към квалификацията на професионални млади музиканти и реализацията им на барокови фестивали както у нас, така и в други балкански страни. Разширяване аудиоторията за старинна музика извън столицата. Кандидатстващата организация е с безспорно значение и важна роля за разработването на съответния слабо развит културен сектор в България. Била е бенефициент на едногодишната програмата с добре защитен и обещаващ проект. Настоящото проектно предложение е крайно лаконично разработено и в отделни графи от документацията конкретиката е оскъдна и липсва задоволителна аргументация. Цялостната едногодишна стратегия за развитие не е защитена и от предложената информация не става ясно по какъв начин осъществяването на предвидените дейности по проекта ще спомогне за устойчиво развитие и повишаване на организационния капацитет на кандидата. Не е отговорено на основното изискване за включване на иновация, което ще окаже принос в дългосрочното развитие на организацията. Полето в Приложение 2 за описание на задължително изискваната иновация е празно. Предвижда се сериозна партньорска мрежа в балкански мащаб и многобройни дейности. При заявените творчески дейности не са вписани конкретни имена на отговарящите за изпълнението им. Няма детайлна обосновка с разяснение и аргументация на продукционните разходи, заложени в бюджета. Има предвидени многобройни хонорари за български и чуждестранни изпълнители, но няма посочено нито едно име. Процентното разпределение на бюджета не отговаря на изискването административните разходи да са над 50% от очакваната сума за финансиране от НФК. Проектът не се предлага за финансиране.
ORG155-29 Фондация "Приятели на НСО" Фондация Нов симфоничен оркестър - една много степенна стратегия България, гр. София, гр. Дряново, с. Скалско, с. Славейково 01.01.2022 - 31.12.2022 94933,82 94933,82 94933.82 Проектът Нов симфоничен оркестър - една многостепенна стратегия, надгражда дългогодишни инициативи, адаптирани към днешната действителност и предизвикателства, сред които Да си върнем музикалните таланти на България, Нов симфоничен оркестър отива по места, Музиката лекува, Партньорство с международни мрежи, Иновативни репертоарни политики, Развитие на системата на Годишен фонд, Привличане на нови млади музиканти в състава и утвърждаването им в професията. Проектното предложение отговаря на фокуса, целите и приоритетите на програмата и е от значение за устойчивото дългосрочно развитие на кандидатстващата организация и поддържания от нея състав на Нов симфоничен оркестър – един от малкото частни (независими) симфонични оркестри в България с особено значение за развитието на съответния културен сектор. Кандидатстващата организация (една от най-застрашените предвид съвременната извънредна ситуация) е доказала се културна институция, отстояваща достойно мисията и целите си вече над 30 години с реализирани многобройни творчески проекти, даващи възможност за изява на млади музиканти. Проектът предвижда оригинална като замисъл образователна програма, създаваща и възпитаваща нова млада публика в малки населени места, в които няма достъп до класическа музика „на живо“. Предвидени са обещаващи за устойчивото развитие специфични дейности и стратегии в работата на организацията. Разчита се на стабилна партньорска мрежа. Визията за развитие на аудиторията е ясна, оригинална и социално ангажирана. Стратегията за цялостната едногодишна дейност на организацията е детайлно обмислена. Бюджетът е реалистичен и целесъобразен. Административните разходи са дори скромни (особено тези за заплати на организационния екип). Проектът се предлага за финансиране.
ORG155-3 "Скрийн Бокс" ЕООД АДАПТАЦИЯ НА ПРОЦЕСА И СЪДЪРЖАНИЕТО НА РАБОТА НА СКРИЙН БОКС ООД КЪМ ДИГИТАЛНА СРЕДА България, София 01.01.2022 - 31.01.2022 113325,24 99575,24 45 000 Целта на проекта е да се създаде продукт и съответно съдържание, чрез който ще се дигитализира дейността на компанията - за управление на всички процеси по време на снимки – пре-продукция /избор на артисти-изпълнители/, продукция /снимачен процес/, пост-продукция /документация и административни дейности/, т.е. от набирането на хора до изплащането на хонорарите им. Всички процеси ще бъдат свързани изцяло в цифрова среда, включително съхранението на информацията в необходимия от закона срок. Идеята за модернизиране на кастинг услугата посредством качването ѝ на онлайн платформа е добра. Липсват по-широки партньорства с подобни платформи от Европа и от региона. Като цяло проектът има своята логика и се представя добре , но е средно ниво идеи за реализация. Следва да се коригират разходите за наеми и такси и създаването на иновативна платформа. Проектът се предлага за финансиране с редуциран бюджет.
ORG155-30 Уан Модерн ЕООД Едногодишна програма на галерия ONE България, София 01.01.2022 - 01.01.2023 110008,77 99901,77 99901.77 Стратегическата концепция на галерия ONE за 2022 г. е реализиране на едногодишна културна програма от различни вид взаимно свързани дейности, въвеждащи принципите на устойчиво развитие. Посоката на действие обхваща няколко направления – регулярна изложбена дейност, образователна програма, печатна дейност и дигитализиране на културното съдържание. Уан галери е една от водещите галерии в столицата, която изследва, представя и популяризира формите на съвременно изкуство в България. Организация с доказан опит и активно присъствие на сцената. Екипът на проекта е съставен от професионалисти в сферата на изкуството. Високо ниво на изложбена програма и адекватно международно представяне. Предложените автори са утвърдени, с безспорен принос за развитието на българското съвременно изкуство. Предвижда се образователна програма, насочена към млади изкуствоведи и критици. Внедряването на NFT изкуство към дейността на огранизацията е иновационен момент не само за България, но и световен мащаб. Проектът съответства на целите и фокуса на програмата. Проектът се предлага за финансиране.
ORG155-31 АРТ ОФИС Фондация Програма Достъп София и страната, България 03.01.2022 - 30.01.2023 99535,35 99535,35 80000 Програма Достъп има за цел да подпомогне разпространението на културно съдържание в малки населени места и периферни градски части и да създаде положителни нагласи в необхванати публики към потребяването на изкуство. Тя представлява надграждане на досегашния опит на организацията и адресира в еднаква степен независимите артисти, тяхната продукция и комуникацията с потенциалните им аудитории. Програмата са включени 3 модула: Разпространение, Създаване на спектакъл и Обучителна програма. Предложената едногодишна програма на организацията отговаря на повечето цели и приоритети на програмата като е фокусирана основно върху достъпа на публики в малките населени места до сценични и кинематографски продукции и работни ателиета. Проектът е изчерпателно представен и ясно аргументиран. Бюджетът в своята цялост е балансиран и реалистичен, някои от перата са общо обосновани и мотивирани. При сключване на договор следва бюджетната матрица да е съобразена с процентните отношения в условията на програмата и описаните в мотивацията бележки от финансов характер. Проектът се предлага за финансиране с редукция на бюджета.
ORG155-32 Театър-студио "4хС" Сдружение 4хС - иновации, образование, изкуство София, Бухово, Стара Загора, Трън, България 01.01.2022 - 31.12.2022 154264,35 99996,09 50000 Проектът 4хС - иновации, образование, изкуство акцентира върху развитието на пара-театрални форми, децентрализирането на културни събития, адаптирането на класически произведения в съвременен контекст с образователна цел, провеждането на културно-образователни програми за младежи със зрителни увреждания и дигитализиране на културни съдържания, които да използваме като медиум за неформалното образование. В рамките на проекта предвиждаме три платформи - театрална, пара театрална и дигитална. Сдружение Театър-студио ""4 х С"" е разпознаваема организация с експериментаторската си линия на работа. Проектното предложение е изчерпателно и представя документи за гарантирани партньорства в страната и чужбина, с което заявява желание за структурно развитие, но не е видно надграждане на организационния капацитет, както и ясно проследима устойчивост. Посочени са различни дейности в сферата на театралното, музикалното и танцовото изкуство в няколко направления. Първото направление по същество обаче представлява организирание, реализация и разпространение на три индивидуални творчески проекти, които не отразяват гореспоменатата цел. Реализацията и разпространението на сценичен продукт не представлява приоритет на Едногодишната програма. Проектът не извежда художествен мотив за създаването на тези три продукта, нито по линия на съдържанието им, нито по линия на приложението им в различни териториални части на страната. Към това направление се включват и вече създадени спектакли в предишни периоди. Във второто направление са предвидени ""еко-концерти"" (джем сешън). Също така и ""психодраматически пара театрален експеримент"", който"" ще даде възможност на участниците да преживеят нещо уникално в собствения смисъл на думата, което да доведе до дълбочинно самоопознаване"". Има интеграция между зрящи и незрящи чрез ателие по танци (увеличаване на творчески потенциал). Кандидатът предлага да развие и Дигитална платформа: нов подкаст канал „Гласът на нашите корени“. В очакваните резултати проектът кръжи около пожелателното и недоказуемото (напр. ""осъвременяване и популяризиране на класически литературни произведения и преодоляване на последиците от пандемията, чрез изследване и осъзнаване на личностните и културни процеси"" - не е посочен аналитичен способ, чрез който това да бъде доказуемо, ""прилагане на иновативни методи за усвояване на задължителната учебна програма по литература"" - не е посочен педагогически или друг подход при създаването на културното съдържание, така че да бъде в синхрон с образователната система, ""изграждане на нови междусекторни партньорства между 4хС и други институции"" - не е изведено и т.н.) Бюджетната матрица е разписана коректно според изискванията на програмата, също така организацията разполага с капитал за собствено финансиране и посрещане на непредвидени разходи. При сключване на договор следва бюджетната матрица да е съобразена с процентните отношения в условията на програмата и описаните в мотивацията бележки от финансов характер. Проектът се предлага за финансиране с редуциран бюджет.
ORG155-33 Art Center Karnolsky Сдружение Път към Славата 2022- реализация на млади таланти България, София, Слънчев бряг, Бургас 01.01.2022 - 31.12.2022 99967,01 99967,01 50000 Проект „Път към славата 2022– реализация на млади таланти“ включва административни и творчески музикални дейности, които се изпълняват от Арт център Кърнолски – обучение на деца и младежи във Вокална Студия „Дъга“, провеждане на национален конкурс „Път към славата“ и Международен Фестивал и академия „Karnolsky Summer camp”, модернизация и усъвършенстване на работните процеси. Проектното предложение е добре разработено, ясно аргументирано и отговаря на значителна част от целите и приоритетите на програмата. Кандидатстващата организация е особено активна в своя културен сектор и осъществява многобройни и многолики творчески и конкурсни прояви за деца. Предвидената целогодишна програма е богата и разнообразна. Замислена е и обширна образователна програма. Разчита се на сериозна партньорска мрежа. Основен недостатък в проекта е липсата на убедителни иновации, които да окажат по-сериозен принос за дългосрочното развитие на организацията. Бюджетът е целесъобразен, но не и безпроблемен. Има разлика между общата стойност и общия сбор в административните разходи, на тези редове липсват и стойности в процентен относителен дял, защото не са допълнени редовете на т. 1.4.5, 1.4.4, 1.3.2, 1.1.5 и 1.1.7. Това не нарушава стойностите на страницата с общия бюджет. Договорът за счетоводство е посочен с различни суми при различните страници от бюджета. Обосновката за разходите по транспорт е с предоставен договор от 2019 г., в който няма стойности с конкретна оферта към НФК. В т. 1.1.4, 1.1.5 и 1.1.7 има описани само имена, но не е посочено за каква дейност ще е разходът. Липсва детайлна обосновка на бюджета. При сключване на договор следва бюджетната матрица да е съобразена с процентните отношения в условията на програмата и описаните в мотивацията бележки от финансов характер. Проектът се предлага за финансиране с редуциран бюджет.
ORG155-34 Граждански форум Фондация Форум за сътрудничество и култура България 23.01.2022 - 23.01.2023 82797,20 82797,20 75000 Разширяване на партньорската мрежа на платформата Култура ОН ЕР с привличането на 12 организации и творци и създаване на 36 културни медийн продукта за представяне на дейността им. Тези продукти са разделени на три категории. Първата е общ текстови и снимков разказ. Втората е обработена и разширена аудио версия с времетраене до 15 мин. Третата включва половинчасова видео версия на всеки от продуктите. Разширява се и аудиторията на Култура ОН ЕР и се образоват нови публики. Фондация "Граждански форум", Форум за сътрудничество и култура е финансиран от НФК на миналогодишното издание на Едногодишната програма. Основната дейност на организацията е да администрира он-лайн платформа - Култура ОН ЕР - в сферата на културата, изкуствата и образованието, без да позволява свободно рекламиране. В тази си програма и дейностен план за 2022г. организацията надгражда вече съществуващата дейност като визира да привлече нови 12 организации и творци от културната сфера, както и да създаде 36 културни медийни продукта. В условията на пандемична криза, аудио и видео-предаванията за култура са несъмнено необходими, още повече, че кандидата си поставя за цел "Образование на нови публики, които да станат активни потребителина културен продукт", предвижда също нови партньорства, предимно в региона на Габрово и Панагюрище т.е. предимно локални. Организацията има ясна комуникационна стратегия като използва умело почти всички съществуващи канали на социалните мрежи, като така достига успешно до младежка аудитория. Бюджетът предвижда предимно хонарар на IT специалист, както и закупуване на техника. Липсва обосновка, има само оферти за посочената техника в бюджета. При сключване на договор следва бюджетната матрица да е съобразена с процентните отношения в условията на програмата и описаните в мотивацията бележки от финансов характер. Проектът се предлага за финансиране с редуциран бюджет.
ORG155-35 ВОХ студио ООД Култура от екрана България, София 01.01.2022 - 31.12.2022 99669,75 95669,75 30000 Проектът Култура от екрана цели създаването на дигитални културни продукти, посредством иновативни методи за анимация, виртуална реалност, 3Д и съживяване на образи, локации и други - моушън кепчър технология. Проектът предвижда девет дигитални и дигитално-хибридни събития от три културни сектора в три междусекторни партньорства. Основната мисия на организацията е да създава интерактивни, дигитални, доспътни продукти с добавена стойност, които да достигат до неограничена публика. Проектът е много ясно насочен към закупуване на техника за дейност на студиото. Това би допринесло за по-нататъшна устойчивост на организацията. Трите предлагани програми са интересни, но липсва мащаб. Партньорите са малко. Не се вижда иновативно разивтие на проекта. Бюджетът не дава яснота за продукционните разходи. При сключване на договор следва бюджетната матрица да е съобразена с процентните отношения в условията на програмата и описаните в мотивацията бележки от финансов характер. Проектът се предлага за финансиране с редуциран бюджет.
ORG155-36 Ориндж Фактори Друга П.Ф. Sonic Fibers Звукови нишки София 01.02.2022 - 31.12.2022 8623,66 8623,66 8623.66 Проектът предвижда създаване на софтуер и платформа за интерактивно изкуство със заглавие Sonic Fibers-Звукови нишки, с цел изграждане на връзки между целеви групи и мрежи в международен контекст, както и разпространение на дигитален артистичен продукт за сонификация на жестове и генериране на звукови пейзажи в реално време. Макар и лаконично разработено проектното предложение изцяло отговаря на фокуса, целите и приоритетите на програмата, като основен акцент е въвеждането на иновативна онлайн платформа и адаптация на организацията към дигитална трансформация в културните и творческите индустрии. Предвижда се създаването на софтуер за работа в мрежа на обособени групи творци от музикалната сфера. Реализацията на проекта би благоприятствал бъдещото разрастване на предвидената партньорска мрежа и би създало сериозен потенциал за устойчиво развитие по посока на иновативни и експериментални интердисциплинарни творчески прояви. Предвидена е образователна програма и проектът цели предимно ангажиране и въвличане на по-младата публика. Организацията е с доказан опит в успешното осъществяване на подобни интердисциплинарни и иновативни творчески проекти. Бюджетът е крайно икономичен, целесъобразен и защитен с необходимите документи. Проектът се предлага за пълно финансиране.
ORG155-37 Сдружение " Арлекин арт" Сдружение ПРЕОТКРИЙ МЕ Варна 01.01.2022 - 31.12.2022 99880,82 99880,82 50000 Проектно предложение ПРЕОТКРИЙ МЕ има за основна цел да надгради управленския административен и организационен капацитет на СНЦ АРЛЕКИН АРТ, да повиши професионалните компетенции на екипа от творци по отношение на по-ефективно разпространение и надграждане на творческия продукт, фиделизиране на аудиторията и привличане на нови публики. Това е поредната инициатива на СНЦ АРЛЕКИН АРТ да пази и множи разнообразните културните традиции, да ги преоткрива и показва за публиката си. Проектът е добре представен така, че формално да отговаря на целите и приоритетите на програмата. Предвижда изработка на меркетинг и рекламна стратегии, но не дава детайли дали и как се планира те да бъдат приложени. Голяма част от заложените цели трудно могат да бъдат проследени в последващото описание в проекта. Така например, организацията предвижда изработка на "Културен календар", но не става ясно какво той представлява и с какво се различава от естественото програмиране на артистичната и организационна работа, част работния процес на всяка организация в сферата. Бюджетни пера 1.1.3 и 1.1.4 са заложени като хонорари в Административни разходи, но е представена оферта за услуга и би следвало тези разходи да бъдат в перо "Маркетинг и реклама". Представеният бюджет предвижда 38% за Административни разходи, което не отговаря на условията на програмата за минимум 50% Административни разходи. В допълнение, след преместване на част от разходите в перо "Маркетинг и реклама", общият дял на Административни разходи намалява до 31%. Има и други разминавания между предвидени дейности и бюджетираните, така например е заложено надграждащо обучение на екипа, но то не е посочено в бюджета.При сключване на договор следва бюджетната матрица да е съобразена с процентните отношения в условията на програмата и описаните в мотивацията бележки от финансов характер. Проектът се предлага за финансиране с редуциран бюджет.
ORG155-38 Бългериан Лайв Мюзик ЕООД SOFIA SUMMER FEST 2022 - Летния Фестивал на София България, гр. София 01.01.2022 - 31.12.2022 488044,50 100000,00 100000 Проектът е свързан с подготовката, организирането, провеждането и отчитането на SOFIA SUMMER FEST 2022 - фестивал, който за последните две години се превърна в едно от най-чаканите летни събития в столицата. Инициативата подпомага българския артист, като в продължение на три месеца му предоставя възможност за изява на открита сцена, която събира кино, музика, култура и изкуство в тази непредвидима и трудна за прогнозиране социална и финансова обстановка. Проектното предложение отговаря на целите и приоритетите на програмата. Има ясен план за реализацията. Пакетът с документи са попълнени детайлно, има добър презентационен материал, от който става ясно, че организацията има капацитет да изпълни проекта. Представен е подробен план на творческите дейности. Има плътност на програмата и яснота на целите. Досегашната работа на организаторите показва сериозност и познания в областта на културния мениджмънт. Ефектът от самото многомесечно събитие е много добър и видим. Организацията има постигнати положителни резултати в полето на действие в предходните години на съществуване. Налага се прецизиране на структурните разходи по отношение на заложениете в условията на програмата процентни отношения. При сключване на договор следва бюджетната матрица да е съобразена с процентните отношения в условията на програмата и описаните в мотивацията бележки от финансов характер. Проектът се предлага за финансиране.
ORG155-39 Галерия "Ракурси" ООД ООД Ракурси за внедряване на иновативна интегрирана организационна стратегия във визуалните изкуства България, София 01.01.2022 - 31.12.2022 97781,24 97781,24 50000 Прилагане на иновативна интегрирана организационна стратегия и план към нея, насочени към повишаване устойчивото развитие на кандидата, чрез изпълнение на взаимосвързан комплекс от мерки на организационно-управленско, маркетингово и ресурсно-съдържателно ниво. Ракурси е една от водещите частни галерии през последните 17 г., заемаща значимо място в културния живот на столицата. Откроен почерк на сцената и кръг от автори. Пространставо, което активно представя и лансира млади автори, наред с утвърдените имена. Заложена е управленска и маркетингова стратегия, която е в основата на проектното предложение, но не е достатъчно добре обосновано какви ще бъдат иновациите на технологично и организационно ниво. Предложената изложбена програма е без съмнение за качество на съдържанието. Бюджетът е редуциран и следва да се преработи, тъй като структурните разходи са под 50%. При сключване на договор следва бюджетната матрица да е съобразена с процентните отношения в условията на програмата и описаните в мотивацията бележки от финансов характер. Проектът се предлага за финансиране с редуциран бюджет.
ORG155-4 Клуб на Пътешественика България ЕООД ООД Клуб на пътешественика: 10 години на сцената България, София и други 01.01.2022 - 31.12.2022 78018,52 78018,52 0 Клуб на пътешественика е пространство, създадено с мисията да послужи за търсене и споделяне на знания, информация и опит, свързани с широкия свят и неговите обитатели. Нашата визия е да предоставим най-доброто място за среща на хора, интересуващи се от пътувания, пътуващи независимо и споделящи опит от пътувания по целия свят с максимален досег до местната култура и обичаи. Като цяло, проектът отговаря на целите и приоритетите на програмата, но организационната стратегия за следващата година е много слабо описана (с правописни грешки и терминологични неточности) и всъщност предвижда предимно продължаване на съществуването на пространството "Клуб на пътешественика" като място за популяризиране на пътуването чрез представяне на различни по жанр събития, дебютна сцена, но без особено надграждане на дейностите, без представяне на обстоен дейностен план и стратегия за развитие за следващата година. Предвидените партньорства продължават тези от миналите години, участието в локален фестивал също, няма предвидени нови такива. Иновациите се визират единствено чрез създаване на архив с абонамент към клауд услуга. Капацитетът на организацията е слаб, не са привлечени достатъчно допълнителни експерти, липсва и всякакъв опит в управлението на финансов ресурс през изминалите три години. Бюджетът е реалистичен и включва предимно годишна издръжка на персонала, както и закупуване на техника. Проектът не се предлага за финансиране.
ORG155-40 Фондация "Следваща страница" Фондация Литература отвъд границите София 01.01.2022 - 31.12.2022 117161,10 99560,20 91237 Проектът е насочен към институционално укрепване и развитие на фондация „Следваща страница“ и Къща за литература и превод, което ще гарантира устойчивост на ефектите от работата ни, продължение на процеса по дигитална адаптация, нови партньорствата и по-добър контакт с публиките. Това ще позволи реализация на програмата за 2022 г.: международни резиденции, творчески събития, обучителни формати, консултации, информационни кампании, участие в международни форуми и др. Отлично разработен и мащабен проект за надграждане на дейността на Фондация „Следваща страница“ и свързаната с нея „Къща за литература и превод“ като медиатор в областта на международната литературна комуникация. Освен функциониране на „Къща за литература и превод“ като културен център с организиране на събития, срещи, работилници и семинари, проектът предвижда резиденции на писатели и преводачи, участие в международни мрежи с цел представяне на българската литература пред света, както и дейности с младежи. Цялата поредица от дейности, насочени към разширяване на международните контакти и вписването на българската литература в световен контекст, са ясно артикулирани. Гаранти за успех на предвидените нови инициативи са собствените дигитални канали и платформи, както и авторитетните постоянни партньори от България и чужбина. Респектира фактът, че през 2020 г., вече в условията на пандемия, фондацията е увеличила програмната си дейност 2 пъти и е привлякла до 3 пъти повече публика в сравнение с предходни години. Организацията е с голям и доказан опит в тази сфера, което е гаранция за качествено изпълнение на проекта. Проектът се предлага за финансиране с изключение на недопустимите разходи за поддръжка на градинско пространство и винетка, както и тези, за които не са предоставени доказателства за разходите за транспорт, настаняване и комуникационни. При сключване на договор следва бюджетната матрица да е съобразена с процентните отношения в условията на програмата и описаните в мотивацията бележки от финансов характер. Проектът се предлага за финансиране с редуциран бюджет.
ORG155-41 СИТИ МАРК АРТ ЦЕНТЪР ЕООД Да запазим сцената жива. България 01.01.2022 - 01.01.2023 107926,17 100000,00 0 Сити Марк Арт Център вече седма години се занимава с продуцентска и мениджърска дейност в областта на изкуството. Под нашия покрив се събират театър, музика, литература, изложби, образователни инициативи и прожекции. Освен собствената културна продукция, даваме сцена за представления и репетиции на много свободни проекти и театрални трупи от провинцията. За да запазим сената жива в сложните времена на пандемия, политическа и икономическа криза, имаме нужда от вашата финансова подкрепа. Проектът е технически недопустим. Липсва документ за съфинансиране при предвидени разходи собствен принос. Проектът не се предлага за финансиране.
ORG155-42 Сдружение "Радар София" Сдружение Радар 2022 - Distance and Resistance София, Синеморец, Варна, Бургас, градове извън България, онлайн 01.01.2022 - 31.01.2023 130518,10 99998,94 45000 През 2022 г. “Радар София” ще се развива в три направления. Първо това е резидентно пространство, привличащо в страната значими чуждестранни драматурзи/театрали. Също така продуцираме и разпространяваме произведения в сферата на перформативните изкуства - у нас и в чужбина. Трето, ние сме институционалният двигател на “Драма пакт” - професионална платформа за обучителни формати, обмен на опит, дискусии и критическа рефлексия, целяща подкрепа на нови гласове и форми в театъра и драматургията. Организацията разполага с експертен екип, а по същество проектът отговаря формално на условията. На лице са доказани партньорства и активност в културния живот в последните 2-3 години, но липсват убедителни доказателства за устойчивост на дейностите, които организацията развива и залага в проекта. Неубедителни остават потенциалът за развитие на организацията и екипът, както и повишаването на качеството и обхватът на събитията и продуктите, което е и фокус на настоящата програма. В бюджетната матрица фигурират необосновани разходи. Предоставения документ за разход по т.1.3.4 не е на името на сдружението, а на името на председателя на УС. Липсват справки за сумите по т.2.4.2 /в обосновката е написано ""средната стойност на един билет от ""Х"" евро за отиване и връщане е реалистична""/. Аргументите, представени в обосновката са свързани с това, че през настоящата година организацията има спечелен проект към НФК. При сключване на договор следва бюджетната матрица да е съобразена с процентните отношения в условията на програмата и описаните в мотивацията бележки от финансов характер. Проектът се предлага за финансиране с редуциран бюджет.
ORG155-43 Номад Денс Академи България Сдружение ТанцФликс България, София 01.02.2022 - 31.12.2022 61681,21 58701 30000 ТанцФликс е двуезична видео платформа, която ще заснема, излъчва онлайн и дава достъп до съвременни танцови представления от България. Тя ще е насочена както към широката публика така и към танцьори, хореографи, режисьори, куратори, организатори на събития, както в България, така и от чужбина. Всяко заснето представление ще бъде представено и с текст на два езика-български и английски. Номад Данс Академи е една от разпознаваемите и активни организации в областта на съвременните перформативни изкуства. Настоящото проектно предложение разгръща важна тема за качествено заснемане и дигитално представяне на съвременни танцови представления. В същността си проектът е ценен. Разходите за закупуване на дълготрайни материални активи и и осигуровки са завишени, следва да бъдат редуцирани. При сключване на договор следва бюджетната матрица да е съобразена с процентните отношения в условията на програмата и описаните в мотивацията бележки от финансов характер. Проектът се предлага за финансиране с редуциран бюджет.
ORG155-44 АЖУР ПИКО ЕООД Устойчиво развитие и разширяване обхвата на дейността на продуцентска къща "Ажур Пико" България, София и цялата страна 15.11.2021 - 15.11.2022 150000,00 100000,00 0 Стратегията на продуцентска къща Ажур Пико предвижда създаване на нови културни продукти и тяхното разпространение и в най-малките населени места. Това ще направи достъпа до култура реален навсякъде. Огромният интерес към дейността на тази организация в цялата страна и Европа изисква да се работи и върху разпространението на нейните продукти до всички хора, които имат нужда от тях, независимо къде се намират. Звената на разпространение ще бъдат както традиционни, така и иновативни и мобилни. Проектът е технически недопустим. Разлика в стойностите на формуляра за участие /150 000 лв. - проект в тази програма на НФК може да достигне максимална искана сума от 100 000 лв./, а в матрицата за бюджет е посочена сумата 146 200 лв. - проект и искана сума от НФК- 131 580 лв. Има разлика в матрицата за бюджет между обща стойност на проекта и общо разходи. Липсва документ за съфинансиране при планирани разходи и собствен принос. Липсва обосновка на бюджета. Не са предоставени разходни документи за разходите по т.1.3.1 и т.1.4.3. Разходите са нереалистични - след като има разходи за ДЗПО, то задължително трябва да има и разходи за ДОО и ЗОВ. Проектът не се предлага за финансиране.
ORG155-45 Арденца Фондация Лъчите на Арденца - музика през поколения, граници и прояви София, Лом, Рила, Прищина, Виена, Сеул, Пусан/ България, Косово, Австрия, Ю.Корея 10.01.2022 - 10.01.2023 85314,29 85314,29 74000 Арт-маратон 100г Лазар Николов - кръгла маса, концерт и представяне на архивни записи. Конкурс за написване на нови произведения Intermezzo per Lazar, издаване на виртуален диск с биграфични данни и снимков материал за Л.Николов; издаване на нотния материал на клавирните му триа. Майсторски класове по цигулка, виолончело, дирижиране, оркестрови трудности и клавирен акомпанимент, както и музикални игри в зала Арденца и в залата на Читалище гр. Рила. Серия концерти в България, Европа и Азия. С разностранната си дейност през последните години кандидатстващата организация безапелативно доказва своето устойчиво развитие, разгръщането на организационния си капацитет и спектъра от творчески и образователни дейности. Организацията е една от най-перспективните в частния независим музикален сектор и запълва все още неразработена културна ниша в България. Особено значение има за децентрализацията на музикалния живот и за привличането чрез възпитаване в младежка възраст на нови публики. Проектното предложение предвижда изключително богата програма с разнородни дейности – от честване на годишнини и запълване на документалната памет за важни творчески личности за музикалната ни история, до популяризиращи българското музикално творчество концерти в чужбина и образователни програми. Артистичната програма е обширна, но балансирана и добре структурирана. Цялостната концепция на проекта е добре изведена и обстойно аргументирана. Едногодишният план надгражда и развива този от предходната година, който е подкрепен от програмата на НФК. Значителна част от заплануваните нововъведения и творчески прояви са иновативни и биха оказали принос в дългосрочното развитие на организацията. Бюджетът е целесъобразен и защитен с необходимите документи. В него проблематична е само допуснатата разлика в матрицата за бюджет между обща стойност на проекта и общите разходи поради неописани правилно стойности в т. 2. Разходите за материални активи надвишават допустимите 20%. При сключване на договор следва бюджетната матрица да е съобразена с процентните отношения в условията на програмата и описаните в мотивацията бележки от финансов характер. Проектът се предлага за финансиране с редуциран бюджет.
ORG155-46 АРТ ТЕАТЪР Друга П.Ф. 30-ти Юбилеен сезон на АРТ ТЕАТЪР България, София, АРТ сцена на Шипка 09.10.2021 - 30.09.2022 70000 50000 0 През 30 Юбилеен сезон АРТ ТЕАТЪР ще създаде 3 нови спектакъла: 1.*Драскотини от дъжда* от Яна Добрева, режисьор: проф.Ал. Великовский, сценограф: Нина Пашова 2.*Игра на война*от Максим Маскин, режисьор: Валентин Ганев, сценограф: Сиана Миладинова 3. *АРТ ТЕАТЪР - 30 години любов* - Празничен Юбилеен спектакъл с участие на цялата трупа на АРТ ТЕАТЪР. Сценарий и постановка : Милена Червенкова. В 3-те спектакъла ще участват артисти от АРТ ТЕАТЪР. Проектът е технически недопустим. Кандидатът не е приложил матрица за бюджет на НФК. Липсва и документ за съфинансиране. Проектът не се предлага за финансиране.
ORG155-47 Сдружение Брас Асоциация Сдружение Устойчивост, развитие и иновации в дейността на Брас Асоциация България 01.01.2022 - 31.12.2022 145658,92 98736,71 98736.71 Проектът цели устойчиво развитие на дейността на огранизацията, повишаване на организационния капацитет и финансовата стабилност, надграждане на техническото обезпечаване и по-голяма независимост в упражняване на регулярните дейности от портфолиото, разширяване на творческото портфолио и развитие обхвата на организираните събития, запазване и надграждане на съществуващите публики, както и възстановяване на образователните ателиета. Проектът отговаря напълно на приоритетите на програмата и на нейните цели. Подробно и изчерпателно разработен проект с план за устойчиво развитие. Реализираните и в ход дейности на организацията са значими за културния живот на страната. Възможностите за изпълнение на дейностите, предложени в едногодишния план са изпълними и реалистични; с високо ниво на очакван успех. Проектното предложение е в пълно съответствие с изискванията и идейната рамка на програмата, включително по посока на иновативността. Предвидените образователни дейности са важни за развитието на джаз музиката в България. Бюджетът е ясен, отговаря на изискванията на програмата, има добро съотношение. Разходите в точка 1.4. са административни, тъй като се приемат като „закупуване на техника, свързан с регулярната дейност или с цел модернизиране“ . В случая към техниката е включен и инструментариум (музикални инструменти). При сключване на договор следва бюджетната матрица да е съобразена с процентните отношения в условията на програмата и описаните в мотивацията бележки от финансов характер. Проектът се предлага за финансиране.
ORG155-48 "ИВАН АСЕН 22" концептуална дизайнерска платформа и Фондация за представяне и подкрепа на съвременни дизайнери Фондация Едногодишна програма на ИВАН АСЕН 22 с дейности и събития за представяне и подкрепа на съвременни модни дизайнери България, София 10.01.2022 - 31.12.2022 99590,70 99590,70 70000 Годишната програма следва трите основни направления в дейността ни: 1. тематични курирани групови дизайнерски представяния 2. мащабни концептуални проекти, колаборация между съвременни артисти и дизайнери 3. документирането на постигнатите резултати за създаване на собствена, разпознаваема идентичност в съвременния български моден дизайн, чрез публикации на книги и новия ни приоритет за 2022: 4. достъп до творческите съдържания в дигитална/онлайн среда чрез уебсайт с интегриран онлайн магазин. Фондация "Иван Асен 22" е финансирана в миналогодишното издание на Едногодишната програма. В настоящия проект организацията продължава своята дейност за представяне и подкрепа на съвременни български дизайнери, като надгражда своята дейност и си поставя за цел тематични курирани групови дизайнерски представяния, мащабни концептуални проекти, колаборация между съвременни артисти и дизайнери и разпознаваема идентичност в съвременния българския моден дизайн. Комуникационната стратегия се развива в дигитална онлайн среда, чрез уебсайт и онлайн магазин, като се цели да се достигне до нови публики. Развита е и международна партньорска мрежа, която надхвърля европейските граници, стигайки до Япония. Предстои печатно издание на "Антология на съвременния български моден дизайн" с известна българска издателска къща. В бюджета има превес на продукционните разходи. Дейността на организацията предлага иновативен интердисциплинарен подход към модата и дизайна. Няма съмнение за успешното развитие и високото качество на съдържанието. Добавена стойност на проекта е образователните инициативи и работата със студенти. Предвидените структурни разходи за значително по-малко от предвиденото в изискванията на програмата. При сключване на договор следва бюджетната матрица да е съобразена с процентните отношения в условията на програмата и описаните в мотивацията бележки от финансов характер. При сключване на договор следва бюджетната матрица да е съобразена с процентните отношения в условията на програмата и описаните в мотивацията бележки от финансов характер. Проектът се предлага за финансиране с редуциран бюджет.
ORG155-49 Съюз на българските писатели Сдружение Парнас - надграждане на традицията България, София 03.01.2022 - 15.12.2022 99654 99654 0 Проектът е разработен с фокус върху обновяване на базата, развитие на администрацията и творческите кадри на СБП и създаване на по-добри условия за продуциране на дигитално съдържание чрез обновяване на официалния сайт, чрез стриймване на литературни събития във фейсбук и привличане към четенето на млада публика. Креативност и образование, традиция и съвременност вървят заедно, когато писателското слово служи за запазване на националната идентичност и естетико-моралните ценности на българина. Проектът е технически недопустим. Описани са ремонтни работи в Приложение 2, но не са описани във финансова обосновка. Не е представен документ, въз основа на който се ползват ремонтираните помещения. Предоставен е сканирана матрица за бюджет само първата страница / общ бюджет/, но другите страници не са попълнени. Разлика в сумите между формуляр за участие и първата страница на общия бюджет. Проектът не се предлага за финансиране.
ORG155-5 Фондация „Отворени изкуства“ Фондация Отворени Изкуства 2022. Развитие: институции, партньорства, съвременно изкуство, град и култура, млади автори, международен обмен Пловдив, София, чужбина 01.01.2022 - 31.12.2022 132189,24 99991,04 90 000 Проектът цели да повиши капацитета на организацията, да подпомогне локалното и международно развитие на българското съвременно изкуство, да предложи нови модели за устойчива работа на институциите. Обхваща програмите: Въведение в съвременното изкуство, Град и Култура, Международен обмен. Ще се приложат иновативни визии за хибридни и партниращи иституции, с идеята да допринесат за развитието на организацията, но и на сектора и общността. "Отворени изкуства" е фондация с ярко присъствие на културния хоризонт, изследвайки и представяйки процесите в съвременното изкуство на локално и международно ниво, привличайки в проектите си както утвърдени имена, така и по-млади автори. Екипът продължава да надгражда с нови формати и инициативи вече добре разработени програми, както чисто културни, така и образователни, които са доказали своята устойчивост във времето. Отделните дейности по проекта са разписани по ясен и достъпен начин, а поставените цели са реалистични и изпълними. Големият опит на организацията гарантира устойчивост и реализация на предложените събития и програми. Предвидени са международни партньорства, които да представят млади български артисти. При сключване на договор следва бюджетната матрица да е съобразена с процентните отношения в условията на програмата и описаните в мотивацията бележки от финансов характер. Проектът се предлага за финансиране с редуциран бюджет.
ORG155-50 Сдружение "Кей - Търн" Сдружение Изкуството - гостоприемния дом за всеки България, Пловдив 03.01.2022 - 31.01.2023 99648 99648 0 Проектът ни Изкуството - гостоприемния дом за всеки, е програма за цялостното реализиране на седем под проекта: Концерт на Пловдивски музикално-артистичен форум; Концерт на младежка вокална група MusicArt гр.Пловдив; Разработване на наше споделено пространство за изкуства - Арт Клуб N’Joy Театрална постановка на трупа - Театърът на Чарли; Едногодишен изложбен цикъл - Срещи; Събития за деца - Приказен блясък Артистична психо-социална терапия - Време за себе си. Проектът покрива в малка част целите и приоритетите на програмата. Предложението е добре и изчерпателно представено и аргументирано, като предвижда мащабна за организацията цялостна едногодишна артистична програма на организацията. Организацията има своята стабилна биография и натрупан организационен опит, но фокусът на проектното предложение е предимно създаване и представяне на творчески продукти и ателиета и съпътстващото ги ангажиране на артисти, а не толкова към разгръщане и надграждане капацитета, уменията и дългосрочното развитие на организацията, което е основният приоритет на настоящата програма на НФК. Препоръчва се пренасочване на проекта към друга, по-подходяща програма за финансиране за създаване и разпространение на творчески проекти. Проектът не се предлага за финансиране.
ORG155-51 Арт Уинар ЕООД Повишаване на организационния капацитет и адаптация на АРТ УИНАР ЕООД към дигитална трансформация на съдържанието й за увеличаване на публики и достигане до международна аудитория България, София 01.01.2022 - 31.12.2022 103139,72 99139,72 0 Основен проект на Арт Уинар е документалната поредица Без Багаж. От този продукт са създадени и излъчени в ефир 550 епизода на български език. Проектът цели да се премине към локализация на продукта на английски език, за достъп до многомилионна аудитория и пазари. Процеса включва превод и редакция на скриптовете за всеки пизод, видео- и аудио-обработка в съответствие с изискванията на дигиталните платформи. Резултат – дигитализирани за разпространение на английски език 100 броя епизоди. Проектът е технически недопустим. Разходите за материални и нематериални активи са над допустимите 20%. Липсва документ за съфинансиране при заявен собствен принос. Проектът не се предлага за финансова подкрепа.
ORG155-52 Алто комюникейшънс енд пъблишинг ООД ООД Укрепване на организационния капацитет на Алто комюникейшънс енд пъблишинг ООД чрез изграждане на електронна система за реализиране на достъпна издателска продукция в дигитална среда България, София 01.01.2022 - 31.12.2022 95332,22 95332,22 0 Едногодишната програма за дейност на „Алто комюникейшънс енд пъблишинг“ ООД е насочена към създаване и реализиране на иновативна управленска стратегия в дигитална среда, която залага на оптимизиране на организационната дейност, чрез дигитализиране на работните и творческите процеси за постигане на достъпността като основен стандарт на културната организация. С реализирането на проекта ще бъде изградена „достъпна издателска екосистема“ за създаване и публикуване на „родени достъпни“ издания. Проектът е добре поставен в контекста на целите на програмата, като са цитирани приоритетите й и е изложена стратегия за развитие на издателствата Enthusiast и „Апостроф“ в дигитална среда – за закупуване на компютри, абонамент за софтуер, както и за привличане на експерти по четене, авторско право и информационни технологии. Недостатъчно ясно е обяснена идеята за достъпност в процеса на написване и издаване на книги, т.е. от автора до търговеца. Главен акцент в проекта е партньорството с Национално читалище на слепите „Луи Брайл - 1928“: за тестване на издателската система от лице с увреждане и печатно и електронно издание на първата „родена достъпна“ книга, идеята незрящ човек да напише книга, която да бъде издадена както за зрящи, така и за незрящи. Подобна книга обаче вече е реализирана с подкрепата на Министерството на културата - „Загърбената земя“ на Владислав Кацарски бе издадена през 2019 г. като печатно (за зрящи и на брайл) издание, а също и като електронно, в аудио и e-pub формат; през 2021 г. бе номинирана за Наградата за литература на ЕС. В предложения бюджет не са спазени финансовите изисквания на програмата, има неточности и пропуски: разходите за материални и нематериални активи са над 20%, липсват стойности в колоната с % относителен дял на страницата с административните разходи. Проектът не се предлага за финансиране.
ORG155-53 ТЕАТЪР КРЕДО БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕООД кредО!шинел! София България 01.01.2022 - 31.12.2022 99964,98 99964,98 65000 Театър Кредо и спектакълът му Шинел по Гогол през 2022 отбелязват своя 30-ти юбилей. кредО!шинел! е проект за едногодишна дейност през юбилейната за театъра година за развитие на организационен и творчески понтециал, дигитална адаптация, развитие на национални и международни парjньорства и отбелязване на юбилея на театъра и спектакъла с различни юбилейни инициативи. Театър Кредо е утвърден и разпознаваем със своите спектакли и специфика на работа, както и с множеството си национални и международни награди и отличия. Представеното проектно предложение е изчерпателно. Основният екип ще бъде задържан и към него ще бъде привлечен един нов, който да отговаря за дигиталното присъствие на организацията. В образователната програма е заложена Творческа обучителна лаборатория за създаване на собствени кадри, както и на евентуални бъдещи спектакли на база проведената лаборатория. Организацията разполага с експертен екип, а по същество проектът отговаря на условията. На лице са доказани партньорства и активност в културния живот в последните 2-3 години, но липсват убедителни доказателства за устойчивост на дейностите, които организацията развива и залага в проекта. Предвижда се дигитализация на историята на театъра, която да бъде достъпна в интернет пространството, както и заснемане на спектакли и интервюта свързани с театъра. При сключване на договор следва бюджетната матрица да е съобразена с процентните отношения в условията на програмата и описаните в мотивацията бележки от финансов характер. Проектът се предлага за финансиране с редуциран бюджет.
ORG155-54 Страйп Медиа ЕООД Театро сезон 2021 - 2022 София 01.01.2022 - 31.12.2022 184257,51 100000 0 Ще продължим да създаваме наша продукция и да даваме дом на гостуващи спектакли, но очевидно е, че тази продукция трябва да стигне да повече публики, най-добре и до такива извън територията на страната, за това създадохме демо вариант и ще продължаваме да развиваме нашата платформа „Дигитална сцена“ https://digitalstage.online. Създаването на тази платформа изисква привличането на специалисти в дигиталното съдържание, както и във видео-снемането. Проектът е технически недопустим. В обосновката са заложени разходи единствено за закупуване на отоплителна, осветителна и озвучителна техника. Липсва документ за съфинансиране при заявен собствен принос. Разходите за материални активи са над 20%. Проектът не се предлага за финансиране.
ORG155-55 Сдружение Изкуство днес Сдружение Изкуство днес - 2022 България, Пловдив 01.01.2022 - 31.12.2022 119085,95 99485,95 80000 Проектът цели надграждане капацитета на организацията и развитие на дейността й, която през 2022 година ще се осъществява в няколко посоки: провеждане на високо художествени артистични национални и международни проекти в областта на съвременното изкуство; включване на обучителни и образователни модули, лекции и презентации към проектите; развитие на партньорски национални и международни мрежи. Сдружението е едно от най-дълго просъществувалите артистични организации, коeто изследва, представя и документира алтернативните и експериментални форми на изкуство както на български, така и на чуждестранни автори. Екипът има дългогодишен опит в организирането на културни събития. Проектното предложение е с разнообразна артистична програма, която е регулярна за сдружението. Има известна повтаряемост през годините, но трябва да се отбележи, че това са инициативи, които са доказали своята устойчивост във времето. Проектът отговаря на целите и фокуса на програмата. По отношение на бюджета: не са приложени оферти за самолетни билети и настаняване на участниците в конференцията, предвидена в програмата, много високи разходи за закупуване на техника. При сключване на договор следва бюджетната матрица да е съобразена с процентните отношения в условията на програмата и описаните в мотивацията бележки от финансов характер. Проектът се предлага за финансиране с редуциран бюджет.
ORG155-56 Център за реставрация на художествени ценности ООД Нови бизнес модели за устойчиво развитие на Центъра за реставрация на художествени ценности България, София 03.01.2022 - 03.01.2023 99973,03 99973,03 76973.03 Проектът предвижда въвеждане на бизнес модели, основани на интердисциплинарни научно-развойни дейности и междусекторни партньорства, разработка и прилагане на нови техники и технологии в реставрацията на културни ценности и ще стимулира опазването им в периферни райони. Ще бъде създаден дигитален архив за културно наследство по утвърдени международни стандарти чрез интегриране на програмата Arches и редица иновативни културни продукти и услуги, базирани на дигитални технологии, канали и медии. Проектът е написан с голяма вещина и познание в областта на професионалната реставрация и консервация на художествени ценности, което всъщност от 2002 г. е основната дейност на кандидатстващата организация. Като цели за следващата година Център за реставрация на художествени ценности си поставят да надградят регулярната си дейност чрез промени във вътрешно-организационните процеси на работа, повишаване на дела на проучвателно-проектански дейности (иновативни методи и нови технологии, изпреварващо възлагаемо проектиране), дигитализация, три реставрационни проекта на средновековни църкви от страната, стратегия за маркетинг и образователна програма (видео-филми за културни обекти). Реставрацията е сложен интердисциплинарен процес, в който участват много и различни по специалност експерти - химици, геолози, археолози, климатолози, архитекти, изкуствоведи и др. т.е. само осигурявайки тази пълна палитра от висококвалифицирани специалсти, организацията изпълнява своите дейности оптимално, което си поставя като цел през следващата година, предлагайки консултански услуги, експертна оценка, изготвяне на програми, методики и технологии на реставрация. Имайки предвид, че това са скъпоплатени услуги от възложителите, проектът е обоснован най-вече в частта си, в която организацията предвижда създаване на интерактивна карта на културно-исторически обекти и дигитален архив за културно наследство за световната информационна платформа Arches. Предвид големия брой застрашените от разруха и напълно изчезване културно-исторически сгради, като например малки средновековни църкви по села или в периферията на големите градове, считаме, че точно това е най-голямата необходимост, заради която проектът трябва да бъде финансиран. Предвидени са междусекторни и международни партньорства - предимно с научни центрове и университети. Чрез дейността на организацията, използвайки нови комуникационни канали, се визира създаване на една по-широка аудитория от ангажирани граждани. При сключване на договор следва бюджетната матрица да е съобразена с процентните отношения в условията на програмата и описаните в мотивацията бележки от финансов характер. Предлага се за финансиране с редуциран бюджет.
ORG155-57 списание Нула32 ООД Повишаване на организационния капацитет на сп. Нула32 България, Пловдив 01.01.2022 - 31.12.2022 72071,12 68485,92 45000 Проектът има за цел да назначи за постоянно двама от редовните сътрудници на изданието с цел оптимизация на настоящите процеси и по-нататъшно развитие на дългосрочната стратегия за устойчивост на Нула32. Представени са плановете за 4 нови броя на изданието през 2022 г. и възможностите за надграждане на вече създадените онлайн и офлайн канали за разпространение на съдържание и комуникация с публиката. Младият екип на това списание за стил и култура с тримесечна периодичност, тематичен характер и безплатно разпространение в Пловдив и София има амбицията да представи модел на „печатна медия на бъдещето“ в епохата на дигиталните технологии. Излиза от 2015 година и освен постоянно поддържаните рубрики за знакови обекти на пловдивската градска култура (архитектурни, исторически, артистични) предлага и страници за критика, за срещи с млади артисти и рубрика за художествена литература. Използва разнообразни, често иновативни средства за диалог с аудиторията, получили признание, включително и от НФК – като подкрепа в програмите „Критика“ и „Публики“ през 2020 и 2021 г. Новият проект предвижда издаване на 4 броя през 2022 г. и двойно увеличение на тиража – от 2000 да стане 4000 с цел изданието да стигне до по-широка аудитория. Въпреки заявеното намерение не е очертана ясна стратегия за излизането му от периметъра на локално-регионалното и постигане на една от съществените задачи в програмата на НФК - децентрализация и достъп до култура в периферни територии и малки населени места. При сключване на договор следва бюджетната матрица да е съобразена с процентните отношения в условията на програмата и описаните в мотивацията бележки от финансов характер. Проектът се предлага за финансиране с редуциран бюджет.
ORG155-58 БОНИНИ ЕООД Повишаване на организационния капацитет на Театър БОНИНИ за устойчиво присъствие на класически и иновативни пространства за култура в столичния афиш 2022 България, София 01.01.2022 - 31.12.2022 308465,38 99923,36 0 Проектът залага на повишаване на организационния ни капацитет при утвърждаването и развитието в дългосрочен план на партньорства и връзки на локално и национално ниво, основно сцени, които приемат нашата продукция и осигуряват достъп на широк спектър публики до култура. Това ще спомогне за задържане и привличане на аудитория на основната ни сцена, а представянето й на иновативни и безопасни новаторски пространства, ще е принос в развитието на нови културни територии на открито. Кандидатът е един от активно участващите в столичния театрален живот организации, с разпознаваеми и популярни продукции. Проектното предложение отговаря на много малка част от заложените цели и приоритети на настоящата сесия, предвиждайки основно дейности за разпространение на готова и нова театрална продукция. Административните разходи са едва 20%, което е в сериозен разрез с изискването тези разходи да бъдат минимум 50% от общата стойност на исканата сума. Препоръчва се пренасочване на проекта към друга по-подходяща програма за финансиране. Проектът не се предлага за финансиране.
ORG155-59 СПОТЛАЙТ ООД Филмов фестивал "Мастер оф Арт" 2022 за документални филми за изкуство и съпътстващи събития. България 01.01.2022 - 01.11.2022 164267,84 97417,84 0 През 2022 г. филмовият фестивал Мастер оф Арт ще се проведе на три етапа: Онлайн през февруари 2022 г.; С прожекции и съпътстващи събития в София, Пловдив, Варна, Стара Загора, Русе, Бяла и Копривщица - 7-28 април 2022 г.; С прожекции на открити сцени в София, Пловдив, Стара Загора - август 2022 г. Фестивалът представя документални филми от цял свят посветени на изкуството и има конкурсен характер. Международно и младежко жури определят 15 награди. Проектът е технически недопустим. Административните /структурни/ разходи са под 50% . Разходът по т. 1.1.3 не е административен. Липсва документ за съфинансиране - приложените документи са писма за партньорство с НДК, които не покриват посоченото самоучастие. Проектът не се предлага за финансиране.
ORG155-6 Ромска академия за култура и образование Сдружение Културни хоризонти Сливен 01.01.2022 - 15.01.2023 98761,45 98761,45 65000 Проектът Културни хоризонти има за цел да приложи принципите на устойчивото развитие чрез повишаване на капацитета на РАКО за организиране на събития и привличане на широк кръг публики. Основната цел на проекта е свързана с целите и мисията на организацията ни за осъществяване на активна дейност за обръщане на ромската общност към своите корени, към фолклора, историята и ромската култура; популяризира високите постижения на ромите в областта на културата, изкуството и науката. Проектът "Културни хоризонти" продължава мисията на кандидатстващата организация за осъществяване на културно-образователни инициативи сред ромската общност в град Сливен, чрез популяризиране на постиженията на ромите в областта на културата, изкуството и повишаване на образователното равнище на младежите. С богат предишен опит и доказани резултати от изпълнение на предишни проекти, организацията РАКО цели да поддържа и надгражда своя организационен капацитет и през следващата година, с което напълно отговаря на приоритетите на програмата. Организацията има необходимия експертен капацитет и опит в управлението на финансов ресурс през последните три години, както и доказани партньорства с общини, неправителствени организации, детски градини, училища и творчески състави. В проекта е представен детайлен дейностен план, като освен организационна стратегия, се визира и провеждане на пилотно събитие, а именно литературно-музикален концерт. Добре разработени рекламно-маркетингови дейности с цел популяризиране на събитието и привличане на нови публики чрез социални мрежи и други онлайн инстументи. Ясен и реалистичен бюджет и обосновка с приложени оферти. При сключване на договор следва бюджетната матрица да е съобразена с процентните отношения в условията на програмата и описаните в мотивацията бележки от финансов характер. Проектът се предлага за финансиране с редуциран бюджет.
ORG155-60 Сдружение Сладкопойна чучулига Сдружение ИНТЕГРАЛИ новата българска детска песен гр. Бургас 10.01.2022 - 30.11.2022 62679,77 62679,77 0 Проектът създава условия за нов творчески продукт с естетическа и професионална стойност, отговаряща на потребностите на аудиторията. Подкрепя и подпомага композитори и творци за деца. Осигурява свободен достъп до изкуство с качествено творческо съдържание за деца, родители и преподаватели. Подпомага изграждането на усещане за интонационна среда, като основа за развитие и надграждане на музикален усет и вкус в младата публика. Дава възможност за широко разпространение на авторски продукт. Проектното предложение не е добре разработено, липсва конкретика и задоволителна аргументация. Заявката за иновации е напълно неубедителна и на практика няма такава – поддържането на уебсайт, страница във Facebook и канал в YouTube не отговаря на поясненията за иновативност в условията на програмата. В допълнение – сайтът на организацията не работи, фейсбук страницата не е актуализирана от цяла година, каналът в YouTube също. Заявените партньорства са в сферата на пожелателното. Няма конкретни имена при творческия екип, отговорен за създаването на детските песни. Не става ясно как и дали проектът ще спомогне за устойчивото развитие и разширяването на организационния потенциал на организацията. Отсъства стратегия за разширяване на аудиторията. Липсва обосновка на бюджета. Налична е разлика в общата стойност на проекта и общите разходи, защото не са отразени разходите за изработка на сайт в източници на финансиране и оттам се получава разликата при формуляра за участие и матрицата. Разходите по т. 2.3 трябва да се отнесат в т. 5. Разходите по точките от 1.1.5 до 1.1.8 не са административни. Проектът не се предлага за финансиране.
ORG155-61 СБФД - списание „Кино“ Сдружение Повишаване на организационния капацитет и устойчивост на дейността на СБФД и повишаване на качеството, и разширяване на съдържанието, създавано от СБФД в областта на изкуството и културата България, София 10.01.2022 - 10.01.2023 142708,92 99943,64 80000 Повишаване на организационния и творчески капацитет, създаване на мултимедийно пространство за провеждане на събития и активностии, трансформация на сп. Кино в дигитално издание с месечна периодика с цел подобряване на диалога и комуникацията с публиката и разширяване на аудиторията чрез улесняване на достъпа до културно съдържание, както и професионално развитие на млади автори. Издаване на годишен Алманах КИНО’2022. Проектът е добре разработен и стъпва на основите, които авторите са положили още миналата година. Отговаря както на целите на СБФД, така и на нуждите на широката аудитория. В същността си е иновативен проект, който създава мост между поколения и най-вече привлича младите автори в една общност. Липсват стойности в колона % относителен дял в т.1.3. При сключване на договор следва бюджетната матрица да е съобразена с процентните отношения в условията на програмата и описаните в мотивацията бележки от финансов характер. Проектът се предлага за финансиране.
ORG155-62 Организация за съвременно алтернативно изкуство и култура - 36 маймуни Сдружение Програма 2022 на ОСАИК - 36 маймуни България, София, Габрово, Велико Търново 01.01.2022 - 31.12.2022 129516 99971 70000 Проектът цели да подкрепи развитието на организацията в създаването и представянето на интердисциплинарни артистични продукции, както и съвременна българска и международна драматургия. Планираните дейности включват: поддържане на постоянния организационен екип на организацията, създаване на устойчиви партньорства, реализиране на интердисциплинарни продукции, разпространение на спектали, разширяване на каналите и похватите за комуникация и ангажиране на публиките и аудиториите. Проектът отговаря на целите и прироритетите на прогрмата. Организацията е с богата история в сферата на независимите перформативни изкуства и с фокус алтернативни сценични практики. Проектът предлага цялостна едногодишна програма, която разширява и надгражда досегашните екип и дейности на организацията и допълнително включва създаването на нови образователни и театрални продукции, както и продължаващо целогодишно разпространение на вече създадена продукция. Предвижда се поддържането на вече изградена маркетинг и ПР стратегия и увеличаване на екипа, който да се грижи за нейното изпълнение. Заложени са развиване на дългосрочни партньорски отношения в локален, национален и международен контекст, като част от изпъленението на заложените дейности. Представен е добре изграден план за ангажиране на публики и извън столицата. В своята цялост, проектът е много добре и ясно представен и изчерпателно аргументиран. Бюджетът има малки несъответствия - разлика в общата стойност на проекта и общо разходи. Предвид неправилно отразените по 1.1.3. разходи, структурните разходи са де факто под 50%. При сключване на договор следва бюджетната матрица да е съобразена с процентните отношения в условията на програмата и описаните в мотивацията бележки от финансов характер. Проектът се предлага за финансиране при редуциран бюджет. Проектът се предлага за финансиране с редуциран бюджет.
ORG155-64 КЛАПА ЕООД Музиката е танц с МЕГА ПИАНО БЪЛГАРИЯ България 01.01.2022 - 31.12.2022 96359,19 96359,19 0 Проектът има за задача да разработи потенциала на иновативно и уникално за Източна Европа гигантско пиано със 7 октави и размери 8,80 м/ 1,50 м, на което се свири чрез танц. Предвидените дейности, които ще бъдат изпълнени на МЕГА ПИАНО БЪЛГАРИЯ, включват провеждане на уроци с деца и възрастни, създаване на танцово-музикални спектакли, провеждане на концерт пред публика и заснемане на 12 видеопродукции с участието на популярни български личности в сферата на културата и спорта. Проектното предложение залага на подчертано иновативна идея – разработването на потенциална за многообразна образователна и развлекателна дейност посредством употребата на уникалното съоръжение МЕГА ПИАНО, което евентуално би съдействало за устойчивото развитие и повишаването на организационния капацитет на кандидатстващата организация. Проектът залага на богата образователна програма, но предвидените творчески дейности са предимно в сферата на развлекателното, а не на художественото, и на практика не може да се говори за разширяване на аудиторията на творческите дейности. Кандидатът има по-скоро комерсиален профил и дейността му е в полето на развлекателната индустрия. Приложени са линкове към интервюта, но не и към официален сайт, в който да са описани мисията, целите и осъществените проекти на организацията. Проблематичен е и фактът, че инструментът не е собственост на организацията, което прави ежемесечния му наем твърде сериозна сума и в дългосрочен план прави устойчивостта на кандидатурата подвъпросна. Предвидените партньорства на практика не са партньорства, защото секторните са представени от пряко ангажираните на хонорар лица за изпълнението на творческите и образователните дейности по проекта, а като извънсекторно е посочена само фирмата, на която ще се заплаща наем на пространството и съоръжението. Разходите по т. 1.3. от административните са всъщност продукционни разходи, защото са пряко обвързани с осъществяването на творческите и образователните дейности по проекта и прехвърлянето им в съответната графа би нарушило изисквания баланс при процентното съотношение в бюджета. Разходът за печатни рекламни материали е крайно висок и не е обоснован предвид съвременната ситуация и дигиталните тенденции в стратегиите за популяризиране на културни събития. Разходите за хонорари са разумни и обосновани. Проектът не се предлага за финансиране.
ORG155-65 Агенция "Сребърен ключ" ООД ЕДНОГОДИШЕН ПЛАН ЗА 2022 ГОДИНА НА АГЕНЦИЯ "СРЕБЪРЕН КЛЮЧ" ЗА ИНОВАТИВНИ ПРОДУКТИ И СЪБИТИЯ София ,България 03.01.2022 - 30.12.2022 99353,58 99353,58 0 Устойчиво развитие на организацията и повишаване на организационния капацитет, за разширяване и развитие на своята аудитория, осигуряване на достъп до култура, организиране на образователни и информационни инициативи. Адаптиране на организацията към дигитална трансформация на културните събития за предлагане на качествено творческо съдържаниe в дигитална среда.Изпълнение на Програмата за 2022 год. за подпомогане развитието на организация в сферата на културата и творчеството. Проектното предложение е разработено по-скоро като презентация на реализираните до този момент дейности на организацията, но не и като едногодишен план за повишаване на нейните капацитет, устойчиво развитие и разширяване на дейността. Въпреки това от дейностите, с които се занимава организацията, става ясно, че тя има своето място в областта на културните събития, насочени към подкрепа на любителското изкуство и развитието на таланти сред деца и младежи. В графите „Концепция и цели“ и „Значимост и обхват на програмата за дейност за 2022 г.“ просто са преписани основните пунктове от условията за кандидатстване, т.е. не е въведена необходимата информация и аргументация. По-голямата част от предвидените творчески дейности отговарят на програми като „Социално ангажирани изкуства“/регулярна програма на НФК/. От проектното предложение на става ясно доколко и дали въобще реализирането на проекта ще спомогне за устойчивото развитие на организацията и как точно ще повиши нейния организационен капацитет. Заявката за иновативност не е обоснована и не е аргументирано защитена. Разхода по т. 2.1.7 би следвало да са в продукционни разходи, но това би намалило структурните разходи под изискваните поне 50%. Предвидените разходи за материални и нематериални активи са над допустимите 20%. Липсва оферта за разхода по т. 2.3. Няма обосновка на необходимостта от огромния разход за консултантски услуги, нито за озадачаващо високия за маркетингова стратегия. Проектът не се предлага за финансиране. Препоръчва се пренасочването му към други програми.
ORG155-66 Сдружение "Изкуство в действие" Сдружение Съвремнно изкуство - история и памет България, София 01.01.2022 - 05.01.2023 61234,10 60434,10 0 Основна цел на проекта е дигитализиране и подреждане на част от архива на сдружение „Изкуство в действие“. Той включва документи, текстове, фотографии, видео VHS касети и др. Те са свързани с художествени акции, пърформанси и концептуални изложби реализирани от сдружението в продължение на 32 годишната му дейност в страната и чужбина. Друга важна цел е архивът да се превърне в общодостъпна онлайн база данни в глобалната мрежа и да се популяризира сред широка публика чрез публични презентации. Проектът е технически недопустим. Исканата сума от НФК по матрица бюджет е 60634,10, по формуляр участие 60 434,10 лв. Липсва документ за съфинансиране при посочено самоучастие. Липсват оферти за разходите по т.1.4. В продукционнните разходи в колоната за наименование на разхода от т.2.1 не става ясно за какво ще се изплащат хонорари / присъстват само имена. Проектът не се предлага за финансиране.
ORG155-67 Международен фестивал "Софийски музикални седмици" Фондация Развитие на екипа, ребрандиране и модернизация на Международен фестивал Софийски музикални седмици София 01.01.2022 - 31.12.2022 39771,91 39771,91 38891.91 За 2022 г. Фондация Международен фестивал „Софийски музикални седмици“ планира осъществяването на цялостно обновяване на организацията, като са обхванати всички нива на дейност: организационно укрепване, развитие на административния капацитет, обогатяване на експертния ресурс, разширяване на партьорските мрежи, инвестиране в екипа и техническо оборудване с цел добавяне на иновативно предлагане и достъп, както и подобряване на творческия продукт чрез дигитализация на културно съдържание и архив. Проектното предложение на МФ „Софийски музикални седмици“ – най-стария и авторитетен музикален фестивал в столицата с неоспоримо огромно значение за културния сектор в България, предвижда осъществяването на цялостно обновяване на кандидатстващата организация – ребрандиране, организационно укрепване, развитие на административния и мрежовия капацитет на фондацията, както и инвестиране в екипа и техническо оборудване, което изцяло отговаря на целите на едногодишната програма и предполага устойчиво дългосрочно развитие. Предвижда се също дигитализация на културното съдържание и архив. Разработена е огромна партньорска мрежа. Ежегодно творческата и образователната програма на фестивала обхващат богата палитра от многобройни и разножанрови събития. В случая в проекта е включена само минимална част от разходите по съпътстващата програма, защото фестивалът разчита на финансиране по други програми и на стабилната си партньорска мрежа. Предвидени са реално нови специфични дейности и стратегии в работата на организацията. Планът и каналите за разпространение са подробно разработени и добре обмислени. Бюджетът е целесъобразен и добре обоснован. Включени са недопустими разходи за такса правоучастие. В административните и в продукционните разходи са предвидени само осигуровки за ДОО, а трябва да има поне и ЗОВ. При сключване на договор следва бюджетната матрица да е съобразена с процентните отношения в условията на програмата и описаните в мотивацията бележки от финансов характер. Проектът се препоръчва за финансиране с редуциран бюджет.
ORG155-68 ВТ Ивентс Сдружение Бъдеще За КДК Велико Търново 03.01.2022 - 19.12.2022 113915,46 89277,46 88877,46 Бъдеще За КДК е интердисциплинарен проект, който чрез история, архитектура, визуални изк.,театър и танц иска да възроди старата фунция на бившият Клуб на Дейците на Културата. Екипът на ТАМ се заема с възстановяването, както на сградата, така и на историята на клуба чрез разлини артистични намеси в пространството базирани на архи събран от антрополог и архитект, които сме поканили да работят с нас. Архивът ще бъде публичен и достъпен на два езика. Организацията е била бенефициент на миналогодишната Едногодишна програма. В проекта тук се цели да се надгради административният капацитет на организацията (както и индивидуалните умения на екипа), и най-вече да развие и обживее ТАМ-пространство за култура и социални събития, в което да се представят нови артистични форми и практики, насърчаващи активното участие на граждани в управлението на културния и социалния живот в град Велико Търново. В програмата за 2022г. са предвидени представяне на 6 изявени български артисти и 4 млади местни артисти. Съществена част от дейностния план е "Разкажи ни КДК", с което се цели да се създаде архив, изследвайки архитектурните, социалните и исторически наративи за сградата Клуб на дейците на културата, което е новото пространство, предоставено на организацията от община Велико Търново срещу символичен наем. Предвижда се и създаване на нов уебсайт. Изградени са локални, национални и международни партньорства, както и широка аудитория потребители на културните продукти на пространството. В бюджета са предвидени закупуване и инсталация на климатизация и вентилация на пространството, което не би трябвало да е в разрез с допустимите разходи за ремонт, става въпрос също за общински имот. При сключване на договор следва бюджетната матрица да е съобразена с процентните отношения в условията на програмата и описаните в мотивацията бележки от финансов характер. Проектът се предлага за финансиране с редуциран бюджет.
ORG155-69 Асоциация за изкуство и младежки инициативи "Студията" Сдружение Между дигиталното и реалното България София 05.01.2022 - 19.12.2022 100936,08 99691,08 75000 Между дигиталното и реалното е едногодишна стратегия на АИМИ Студията за прилагане, утвърждаване и развиване на социален инструмент за превенция срещу дугитални зависимости при юноши чрез създаване и разпространение онлайн и офлайн на интердисциплинарни и интерактивни творчески проекти в дигитална, сценична и градска среда - провеждане на творчески ателиета, заснемане и онлайн разпространение на спектакли и изиграване на театрални представления на живо. Проектът "Между дигиталното и реалното" на Асоциация за изкуство и младежки инициативи отговаря напълно на целите и фокуса на програмата. Вече бенефициенти на програма "Социално ангажирани изкуства" на НФК, с това проектно предложение, организацията продължава своята основна мисия, а именно чрез интерактивни спектакли и ателиета (основно театрални) да се позиционира като социален инструмент за превенция срещу дигитални зависимости при деца и юноши. В организационната си стратегия за 2022г. е заложено повишаване на административния капацитет чрез обучение в дигитален маркетинг и наемане на Директор дигитално присъствие и модератор на информационни канали, което всъщност предполага и по-голямото присъствие на художествените им продукти в дигитална среда. Бюджетът включва преди всичко продукционни разходи за създаването и записването на театрални спектакли и мюзикъли, както и тяхното излъчване онлайн. Създадени са широка мрежа от партньорства, както у нас, така и с културни организации в чужбина, предимно на българи в чужбина. При сключване на договор следва бюджетната матрица да е съобразена с процентните отношения в условията на програмата и описаните в мотивацията бележки от финансов характер. Проектът се предлага за финансиране с редуциран бюджет.
ORG155-7 Фондация "За Родопите" Фондация 2022. НОВИ ХОРИЗОНТИ Смолян, Област Смолян, Малмьо, Мардин, Йерусалим, Амстердам, Прага 01.01.2022 - 31.12.2022 100000 100000 80000 Проектът включва дейности по 3 стратегически направления в работата на Фондация За Родопите: организиране и провеждане на 11-то издание на Международния фестивал за детска и младежка публика Забранено за възрастни в Смолян и областта; разпространение на собствена продукция в 2 нови сценични пространства в България; международна дейност - участие в международен театрален проект, участие в 2 културни форума и участие на спектакли на Център за изкуства За Родопите в 3 фестивала в чужбина. Проектът отговаря на целите и приоритетите на програмата представяйки ясна и добре аргументирана цялостна едногодишна програма фокусирана върху разпространение на творчески продукти в локален, национален и международен контекст. Кандидатстващата организация залага на утвърдени практики в своята работа, като допълва и надгражда регулярната си дейност, свързана с ежегоден фестивал, който организира. В предложението се включва също развитие на нови публики в отдалечени райони, поддържане и развиване на партньорска мрежа и обновяване на материална база. Като цяло организацията има натрупан опит в осъществяването на посочените дейности в проекта, както и в ситуация на пандемия, което дава гаранция за осъществяването на заложения едногодишен план за реализация. Основен плюс в дейността на организацията и нейната програма е децентрализацията при изработката и представянето на творчески продукти, фокусирайки своите усилия върху район в страната, който има затруднен достъп до качествени сценични продукции. Проектната документация е изрядно представена. Бюджетът е добре изготвен и обоснован. Има завишени стойности по пера за закупуване на техника. Разходът по перо 3.2.3. е вече извършен, което го прави недопустими съгласно условията на програмата. При сключване на договор следва бюджетната матрица да е съобразена с процентните отношения в условията на програмата и описаните в мотивацията бележки от финансов характер. Проектът се предлага за финансиране с редуциран бюджет.
ORG155-70 Брейн Стор Проджект Фондация "Живото и дигитално тяло" България, София 03.01.2022 - 03.01.2023 97792,92 97792,92 97792.92 Проектът Живото и дигитално тяло е фокусиран върху възвръщането на крехкия баланс между живото преживяване и дигиталното присъствие в съвременния танц и пърформанс. Проектът предвижда поредица от дейности за привличане на нова публика и такива за задържане, сближаване и образуване на вече оформено ядро от зрители. Проектът включва три програми: Танц в мрежата #2; Тяло и афект и Разпространение на представлението Преди края... на света. Фондация "Брейн стор проджект" е една от водещите организации в страната, допринесли в най-голяма степен за утвърждаването на жанровете - съвременен танц и пърформанс, както чрез собствена продукционна дейност, така и чрез организирането на ежегодния международен фестивал "Антистатик" и издаването на "Списание за танц". Организацията притежава необходимия капацитет, експертиза и международна партньорска мрежа, за да осъществи заложените дейности в своето проектно намерение за 2022 година като надгради инициативите, които е стартирала, благодарение на едногодишния грант през 2021 година. Тяхният проект умело балансира между ""живо"" и дигитално присъствие на предложените дейности, с ясното съзнание колко е важно сценичните изкуства да имат среща с публиките си в залите. От своя страна дигиталните проекти на организацията спомагат за популяризирането на съвременния танц изобщо. Планът за разпространение и създаване на нови творчески продукти е реалистичен и реализируем в зададените параметри. Привлечените творчески екипи са своеобразен гарант за качествено изпълнение на заложените в това направление дейности. Бюджетът на проекта е балансиран и реалистично обоснован. Проектът се предлага за финансиране.
ORG155-71 Арт Диалог ЕООД ЕООД Фестивален дневник Варна 01.01.2022 - 10.01.2023 34242,75 31742,75 25000 Проектът, с участието на философи, културолози, филолози, музиколози, артисти и програмисти, ще популяризира публикации за фестивалите в българската и световната литература, ще насърчи независимите анализи на фестивалите във Варна, ще припомни добри практики във фестивалната история на града, ще създаде устойчива система за наблюдение и оценка на ефектите и ще насърчи добре организираните местни форуми със специални награди, връчени от специално създадената Фестивална академия - Варна. Проектът "Фестивален дневник" на Арт Диалог ЕООД визира проучване и оценка на фестивалните практики в град Варна от началото на ХХ век до наши дни, крайната цел е създаването на един вид Алманах на фестивалите във Варна, и по-точно идентифициране и картографиране на 75 фестивала в града. След запознаване с проектните предложения, е видно, че тази тематика е вече многократно третирана от организацията, бидейки в началото научен труд на един от участниците в проекта. Една от посочените дейности на организацията е да подпомага местното самоуправление в създаването на капацитет за по-добра организация на културния живот в различни общини, но всъщност тук се цели създаване на един продукт - Фестивален дневник - като по-голяма част от продукционните са за създаването на 8 подкаста, 15 видео-клипа и 20 критически текстове. Има подкрепа от местни институции.Проектната документация е съставена схематично. При сключване на договор следва бюджетната матрица да е съобразена с процентните отношения в условията на програмата и описаните в мотивацията бележки от финансов характер. Проектът се предлага за финансиране с редуциран бюджет.
ORG155-72 ПЪРФОРМАНС РУУМ ЕООД ЕООД PERFORMANCE ROOM 2022 България, Варна / Онлайн 01.01.2022 - 31.12.2022 87117,99 87117,99 87117.99 Едногодишният план за работа на културна организация “Пърформанс руум” ЕООД е свързан със създаване на благоприятна среда и условия за развитие на съвременните сценични изкуства в град Варна и страната чрез различни формати и инициативи, всички те обединени от силна хореографска чувствителност и работещи за развитието на националната професионална сцена и вкусовете на широка аудитория, в диалог с глобалните културни процеси и изследващи философски казуси чрез артистични процеси и произведения. Проектът напълно отговаря на целите на програмата, като устойчивостта е защитена от обоснована и изчерпатела информация за реализираните инициативи през изминалите години. Мисията на представената едногодишна стратегия и програма е ясна, добре описана, за да става ясно, че ще са налице множество ползи за културния живот в град Варна и за развитието на съвременното изкуство. Има разработени програми/платформи, насочени към образователни дейности и свързани със стажантска програма и програма за разпространение на културно съдържание, насочено към младежи и хора в активна възраст. Налице е съществуваща партньорска мрежа. Бюджетът е добре разпределен, обоснован с необходимите документи. Разходите от т. 1.4.5 до т.1.4.8 се отнасят за т. 3.2. Класически пример за това какви средства са необходими на една независима организация за съвременно изкуство за нейното едногодишно реалистично съществуване. При сключване на договор следва бюджетната матрица да е съобразена с процентните отношения в условията на програмата и описаните в мотивацията бележки от финансов характер. Проектът се предлага за финансиране.
ORG155-73 Кинематограф Медия Сдружение Разширяване капацитета и инфраструктурата за разпространение на българско късо кино България 01.01.2022 - 31.12.2022 86237,73 69999,63 0 Кинематограф е най-голямата платформа в България и първата за късометражно кино, със свои почерк, разпознаваем във всичките им дейности - онлайн каталог с филми от над 70 държави, маркетинг, събития, летни кина и киноклубове в училища. За 9 години платформата направи много за публиката, подобрявайки значително достъпа до късо кино. Сега целим да подобрим достъпа и на кинотворците до техните публики, превръщайки Кинематограф в инструмент за управление на разпространението на филмите им. Проектът е технически недопустим. Липсва документ за съфинансиране. Проектът не се предлага за финансиране.
ORG155-74 Школа по изкуствата за деца и младежи в неравностойно положение "Дедал" Сдружение Фарът на Дедал свети Варна, България 01.01.2022 - 31.12.2022 54692,93 54692,93 40000 Ние сме устойчива среда за младите творци. В създадената вече база в гр. Варна те изучават изкуство, създават свои творби и получават професионална помощ и съвети по въпросите, които ги интересуват. Резултат от обучението им през всяка учебна година са изложби, събития на открито, джем сешъни, пленери, кинематографски продукции. Най-важното след 13-те години работа е създадената общност от будни хора с общи идеи, които винаги могат да намерят съмишленици под покрива на Дедал. Проектът напълно отговаря на целите на програмата. Организацията развива своята дейност единствено и само на доброволни начала, без заплащане и хонорари към целия екип. Обществено полезната дейност на школа "Дедал" се провежда без такси за участие. Култура в най-чистия ѝ вид, възрожденски и образователни мисии. Проектът е свързан с продължаване функционирането на Школа по изкуствата за деца и младежи в неравностойно положение, в чиито дейности се включва широка гама от образователни модули : школи по рисунка, живопис, графика, графичен дизайн, фотография, кинематография, история на изкуството и др., както и организиране на нетипични културни събития, свързани с наблюдения на морето и морското дъно, посещения на рибарски селища и т. н. Два пъти са описани разходи за счетоводител и счетоводни услуги.Разходите за по т.1.3.4 - юридически услуги и счетоводни услуги и т.1.3.5 трябва да се преместят в т.1.1. При сключване на договор следва бюджетната матрица да е съобразена с процентните отношения в условията на програмата и описаните в мотивацията бележки от финансов характер. Предлага се за финансиране с редукция на бюджета.
ORG155-75 Танц БГ Сдружение Устойчиво развитие и разширяване обхвата на дейността на Сдружение Танц БГ Бургас, България 10.01.2022 - 10.01.2023 120005,86 99649,86 70000 Надграждане капацитета и артистичния обхват на Сдружение Танц БГ чрез разширяване и развитие на екипа, създаване и разпространение на артистична продукция, повишаване на международното сътрудничество и представяне на съвременно международно културно съдържание. Сдружение "Танц БГ" е сред най-активните културни оператори извън столицата, които работят в сферата на съвременните изпълнителски форми чрез създаване и презентиране на собствена продукционна дейност и чрез организиране на международния фестивал "Вода", формата "Дни на Африка в България" и разнообразни танцови работилници. Настоящото проектно предложение е в синхрон с всички инициативи на организацията до момента, както и с дългосрочните им цели, свързани с осигуряването на достъп на бургаската публика до съвременно културно съдържание чрез образователни и курирани програми, проекти и фестивална платформа. Проектът разписва в конкретика целите, които си поставя и начините за тяхното постигане. Като ключови моменти и важни дейности в проектното предложение могат да бъдат откроени - планираните ко-продукции с артисти от Молдова, Корея и Сенегал, както и организирането на образователна танцова работилница "Град на танца – Бургас". Организацията притежава административния и финансов потенциал да реализира предложението си, както и богата партньорска мрежа, която да гарантира видимост и устойчивост на културните продукти. Бюджетната рамка е релевантна на проекта, но липсва обосновка на бюджета, а т. 1.1.3. и 1.1.7 не се отнасят към посоченото перо. При сключване на договор следва бюджетната матрица да е съобразена с процентните отношения в условията на програмата и описаните в мотивацията бележки от финансов характер. Проектът се предлага за финансиране с редуциран бюджет.
ORG155-76 Сдружение "Тишина" Сдружение ЕДНОГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТ И РАЗВИТИЕ НА СДРУЖЕНИЕ "ТИШИНА" ПРЕЗ 2022 ГОДИНА гр. София 01.01.2022 - 31.12.2022 98513,35 98513,35 0 Проектът е свързан с повишаване на организационния капацитет, насърчаване на междусекторните партньорства, създаването на артистични и образователни програми в дигитална среда и разработване на иновативни механизми за оптимизация. Изпълнението на Плана на Сдружение „Тишина“ за дейност през 2022 г. ще надгради натрупания опит. Съвременните методите за работа с онлайн връзките и дигитализацията на творческите продукти, ще осигурят по-големи възможности за популяризиране на сценичните ни изяви. Проектът е технически недопустим. Сканирана е само първата страница - общ бюджет и не е подписана. Липсват другите страници на бюджетната матрица. Разходите за ремонт и материални и нематериални активи са над допустимите 20%. Страницата за маркетинг и реклама не е попълнена докрай. Част от офертите са без подпис. Проектът не се предлага за финасниране.
ORG155-77 Пловдивфилм ООД МУЗЕЙ НА ИСТОРИЯТА НА КИНОТО Пловдив 01.01.2022 - 31.12.2022 118200 95400 0 Създаване и развитие на Музей за историята на киното Проектът е коректно представен, а организацията кандидат има интерес в тази област от доста години. Подкрепа от страна на НФК би имала стимулиращ ефект и би превърнала едно за сега хоби, в истинска музейна експозиция. Финансовите разчети са малко завишени в част от перата. Административните разходи под 50%. Непопълнена докрай страницата за маркетинг и реклама. Няма обосновка на бюджета. Не са предоставени оферти за закупуването на осветление, озвучанване и за режийните. Въпреки активността на организацията в менажирането на пространство за представяне на качествени филмови продукти и 25-годишна история в областта на фестивалната киноиндустрия (фестивали за деца, международни кинофестивали), проектът не доказва със своите предложения, които не са добре разписани, че ще допринесе за устойчивостта на организацията, която има доказан успех и търговска дейност. Сумите, заложени в бюджета за реставрация на киномашини и маркетинг и реклама, са доста завишени, липсва и обосновка и оферти, административните разходи са 32 %, което не отговаря на условията на програмата. Проектът не се предлага за финансиране.
ORG155-78 Нова Асоциална Поезия Сдружение Списание Нова асоциална поезия България, София 01.01.2022 - 01.01.2023 31836,81 31836,81 0 Сдружението Нова асоциална поезия се състои отпостоянен екип – съставен от млади професионалисти и студенти в сферата на литературата, компютърните науки, графичен дизайн, философия и маркетинг. За успешното завършване на проекта привлякохме творческа група музиканти, изпълнители, художници и фотографи, коитодадоразвиятидентичността на организацията. Основната творческадейност се изразява сдвумесечните броеве на списанието ISSN 2738- 8476, както и последващите литературни сбирки. Проектът е технически недопустим. Административните разходи са под 50%. Разходите за материални и нематериални активи са над 20%. Липсва обосновка на бюджета. Проектът не се предлага за финансиране.
ORG155-79 АМАТЕРАС ФОНДАЦИЯ Фондация НОВИ ХОРИЗОНТИ България, Япония, Норвегия, Корея, Бразилия и Аржентина 20.11.2021 - 20.11.2022 113197,80 99747,80 80000 Проекта НОВИ ХОРИЗОНТИ набляга на нова стратегия в целогодишната програма на Аматерас фондация за дигитални изложби, дигитален каталог на колекция АМАТЕРАС, дигитална лектория за съвременните изкуства и новите технологии, създаване на хибридни експозиции в София, страната и чужбина с пътуващи дигитални формати включващи лектории, дискусии и прожекции.Дигиталният каталог на колекция АМАТЕРАС, книгата Динамика в изкуството и филмът са ново направление в дейността на фондацията Организацията е с дълъг опит, станала известна с организирането на биеналето на хартията. Дейността й е в ясно заявен нишов кръг на интереси и публика. Конкретното предложение е представено доста обстоятелствено и, както при много други организации, предвижда изнасянето на част от дейността онлайн, както и в инвестирането на повече ресурси във видео документирането и промотирането на дейността чрез печатни издания. Бюджетът се нуждае от преработка поради завишени стойности и включване на суми за хонорари в административните разходи. При сключване на договор следва бюджетната матрица да е съобразена с процентните отношения в условията на програмата и описаните в мотивацията бележки от финансов характер. Проектът се предлага за финансиране с редуциран бюджет.
ORG155-8 Арт Ленд еоод ЕООД "Куклата като ОБЕКТ на изкуството за деца и възрастни" България 01.01.2022 - 01.01.2023 100091,00 100091,00 50000 Куклата като ОБЕКТ на изкудтвото за деца и възрастни е изграден от четири модула. първи модул Онлайн куклено пространство втори модул Кукли и природа трети модул Кукли в действие четвърти модул Първи малък фестивал Lambe, Lambe - уличен театър в кутия /работно име/ Всеки един модул награжда наши дейности и творчески търсения. Организацията е с доказана активност. Проектът посочва повишаване на качество и обхват на събитията. Заложените дейности в проектното предложение, създаването на сайт и дигитализиране на спектаклите, както и провеждането на онлайн уъркшопи е добра иновативна стратегия, но липсва ясна и стабилна аргументация като цяло. Бюджетът не е разписан с пълно съответствие на описаните дейности. Следва да се премахнат разходите за транспорт в т.2.4 и нощувки в т. 3.1 и да се съобрази изискуемото процентно съотношение на продукционни разходи. Проектът се предлага за финансиране с редуциран бюджет.
ORG155-80 сдружение "Прегърни ме" ООД Четвъртък в Галерията Република България 01.01.2022 - 31.12.2022 99290,47 99290,47 50000 Мисията и целта на Сдружение „Прегърни ме“ е да подпомогне социалната интеграция и личностната реализация на лица от уязвими групи, чрез насърчаване интереса и развиване на уменията към културата и изкуствата, посредством директен досег с творци и осъществяване на творчески проекти. Сдружението в Ателие предоставя подкрепа на изоставени деца, като ги среща с художници, артисти, писатели и журналисти, с които заедно творят. Сдружението отваря Галерия „Прегърни ме” през 2019г Артистичната програма на сдружението залага на серия от културни събития в направленията театър, кино, литература, музика. Предвидена е и образователна програма за деца. Основната мисията на сдружението е да подпомага деца в неравностойно положение чрез развиване на художествените им умения и организирането на срещи с хора на изкуството, с които заедно да творят. В обосновката на проекта тази връзката между деца и творци липсва. Не е конкретизирана спецификата на творческите работилници и как ще бъдат ангажирани децата. Проектът не предвижда партньорства. Бюджетът не е ясно обоснован. Не отговаря достатъчно на приоритетите на програмата. При сключване на договор следва бюджетната матрица да е съобразена с процентните отношения в условията на програмата и описаните в мотивацията бележки от финансов характер. Проектът се предлага за финсиране с редуциран бюджет.
ORG155-81 Фондация „Стоян Камбарев“ Фондация Целогодишна Платформа за подкрепа на млади таланти Стоян Камбарев 2022 България 01.12.2021 - 01.01.2023 100000 100000 0 Фондация Стоян Камбарев предвижда да продължи организирането и провеждането на устойчивите си събития и кампании за подкрепа на млади таланти и да показва тяхното творчество пред публика, за да достигне до по-голям кръг зрители: НАГРАДАТА ЗА ПОЛЕТ В ИЗКУСТВОТО, ЕЛХИ НА ТАЛАНТА, НАГРАДА ЗА КИНО 355 , регулярните три годишни творчески събирания на АКАДЕМИЯ СТОЯН КАМБАРЕВ. Ще се продуцират 8 КЪСОМЕТРАЖНИ за промотиране на младите открития. Проектът е на организация, която е устойчива с множество реализирани дейности и събития, свързани с подкрепа на български млади таланти. Едногодишният план е за реализация на вече съществуващи програми и инициативи. Дългогодишната история на организацията и не малкия брой организации, медии и институции, които я подкрепят и до сега гарантират съществуването и. Не е достатъчна мотивацията за нуждата от исканото финансиране. Бюджетът е в нужното процентно съотношение по условието на програмата, но не е добре обоснован. Проектът предвижда закупуване на ДМА в размер на 7.6% от исканата сума. Фигурира индивидуален хонорар - 15% от исканата сума. В обосновката на бюджета се твърди, че "Ще успеем да привлечем екип от експерти, с които ще разработим и въведем различни стратегии – комуникационни, партньорски, медийни, творчески.", което не е посочено/доказано в останалата част от документацията - способ на избор, търсени цели, очертаване/следване на тенденции и т.н. В Бюджета са заложени средства за разработване на стратегия за управление на социални мрежи (Фейсбук и Инстаграм) - не е налична нито обосновка, нито оферта. Проектът не се предлага за финансиране.
ORG155-82 БСТ ФИЛМ ЕООД ЕООД eXplore Bulgaria България 10.01.2022 - 10.01.2023 97576,60 97576,60 0 “eXplore Bulgaria” е платформа за туризъм и пътуване в социалните медии, в която да споделяме висококачествени и професионални видеа, филми, снимки на места и дейности от България. Тук има много дестинации, които са непопулярни или почти няма информация за тях. Нашата цел е именно такава: чрез серия от видео клипове и снимки да възродим и да популяризираме културно-исторически обекти, места за екстремен туризъм, кулинарен туризъм, риболовен туризъм и др. Кандидатстващата организация е специализирана в създаването на търговски рекламни клипове в имиджовата индустрия. Предложеното проектно предложение Explore Bulgaria не отговаря на целите и приоритетите на програмата за създаване на организационна стратегия и устойчивост на организацията, която иначе има опит в управлението на финансов ресурс през изминалите години. Подобна платформа за туризъм, която предлага филми и материали за места и дейности от България, би заинтересовала по-скоро Министерство на туризма или различни общини, които биха искали да рекламират и популяризират своите дестинации. В същото време няма никакви партньорства. Силно завишени стойности в перото "Разходи за модернизация" за мобилни компютри и дрон. Проектът не се предлага за финансиране.
ORG155-83 ФОНДАЦИЯ ЕДНО ЗА КУЛТУРА И ИЗКУСТВА Фондация ONE FOR ALL - целогодишна комуникационна стратегия за преодоляване на тежките последствия от пандемията България, Пловдив 01.01.2022 - 31.01.2023 148102,99 100000,00 0 Проектът ONE FOR ALL - целогодишна комуникационна стратегия за преодоляване на тежките последствия от пандемията надгражда вече създадената мултидисциплинарна образователна платформа ONE FOR ALL. Като втори етап от проекта дейностите се фокусират върху генериране на съдържание в социалните мрежи Instagram, което да привлече нови публики и млада аудитория, чрез качествено културно съдържание в дигитална среда и чрез образователния елемент, който ONE FOR ALL носи със себе си. Проектът е технически недопустим. Липсва документ за съфинансиране при заложено самоучастие на кандидата. Проектът не се предлага за финансиране.
ORG155-84 "Ами да-6" ООД ООД Подпомагане развитие на дейността на театър Ами да България, София 03.01.2022 - 03.01.2023 99826,04 99826,04 0 Театър Ами да е изграден от професионалисти и съмишленици, чиято дейност е насочена към развитието и обогатяването на българския театър и утвръждаването му като част от духовната ни култура. Осъществяването на тези високи цели налага и непрестанното търсене на ресурси, чрез които тези цели да бъдат реализирани. В тази връзка изготвеният от нас проект е насочен към подпомагане на планираните творчески задачи и свързаните с тях дейности през 2022 година. „Ами да -6“ представя в своето проектното предложение провеждането на две ателиета с намерението те да се превърнат в творчески продукт. Предвижда се разпространение на създадения спектакъл, провеждане на онлайн срещи и дискусии в страната с образователен характер, които нямат ясни цели и конкретен метод за обучение. Проектът не демонстрира през дейността си постигане на по-висок организационен капацитет (съществуват заложени създаване на уеб сайт и закупуването на ДМА). Заявените партньорства са от силно локален характер и са две на брой. От така представения проект се разбира, че ще бъде изработен индивидуален творчески продукт, както и разпространение на вече съществуващ такъв, което не е обект на финансиране по Едногодишния грант на НФК. Поради липсата на Приложение 1 не става ясен екипът, който ще обслужва едногодишния план за реализация. От обосновката и бюджета е видно, че 1.1.3 и 1.1.5. не принадлежат на перото, в което са вписани. Проектът не се предлага за финансиране.
ORG155-85 АКТ-УНИМА, България Сдружение За куклите и хората: балади и други меланхолии България, София 17.01.2022 - 23.12.2022 101228,84 99900 70000 Зад поетичното заглавие на проекта „За куклите и хората: балади и други меланхолии“ стои разписана регулярната дейност на АКТ-УНИМА, България, която през 2022 г. е разпределена в 5 приоритетни оси. Това са: създаване на документален филм за кукления театър за възрастни; workshop за актьори и сценографи с финален показ-представление; награда „Сивина“ за млад актьор в кукления театър; нов брой на сп. „КуклАрт“ и връчването на стипендия за обучение в специалност в сферата на кукления театър. Кандидатстващата организация е една от дълготрайно присъстващите и активно участващи в развитието на кукленото изкуство в България. Проектът покрива част от приоритетите и целите на програмата. Предвижда разнородна и качествена артистична програма. Предложението е добре и ясно разписано и аргументирано. Фокусът на проекта е върху представяне на артистичната програма, надграждане на основната дейност, привличане на експерти, разширяване и развитие на организацията. Разходът по т.5.4 от бюджета е недопустим за финансиране по програмата. Разходът за стипендия следва да отпадне като искана от НФК сума. При сключване на договор следва бюджетната матрица да е съобразена с процентните отношения в условията на програмата и описаните в мотивацията бележки от финансов характер. В предложението натежава артистичният фокус, затова проектът се предлага за финансиране с редуциран бюджет.
ORG155-86 Актифилм ЕООД ЕООД Виртуална реалност 2022: изследване и развитие България, София 01.12.2021 - 01.12.2022 86925,57 86925,57 80000 Проектът има три основни цели: - Да представи българските артисти занимаващи се с творчество във виртуална, смесена и добавена реалност. - Да създаде интерактивна платформа за артистично изслдеване във и чрез виртуална реалност. - Да привлече нови публики и да разшири дискусията за състоянието на потапящите визуални изкуства днес. Проектът се базира на желанието на организаторите да бъдат активни участници в процеса на потапящите технологии, да ги изследват и документират. Предложението предполага новаторсво. За съжаление липсва конкретика в много от представените дейности. Дейността на организацията е насочена към популяризиране и развиване на виртуалната реалност като инструмент на артистичната и изследователска дейност. Проектът отговаря най-убедително на критерия за иновативност. Правят впечатление утвърдените професионалисти, които са привлечени в екипа и като участници в проекта. Целта е профилирано представяне на артистите, които работят в тази сфера. При сключване на договор следва бюджетната матрица да е съобразена с процентните отношения в условията на програмата и описаните в мотивацията бележки от финансов характер. Предлага се за финансиране с редуциран бюджет.
ORG155-87 Танцов ансамбъл "Средец" Сдружение Съкровищница за приказки София, Тутракан, онлайн 01.01.2022 - 31.12.2022 98113,10 94377,50 75000 „Съкровищница за приказки“ създава дигитална платформа за събиране на автентични фолклорни материали - музика, танц и народни истории. Достъпен и иновативен похват, мотивира и развива връзката с традициите. За разпространение и разпознаваемост се провежда конкурс „Танцувай, разкажи или музика твори“ в социалните мрежи с награди. Събраните в дигитална среда материали и творческият екип създават спектакъла „Разкажи ми бабо приказка за Добруджа“, в който баба и внуче преминават през нейния живот. Проектът отговаря на фокуса и приоритетите на програмата като визира дейности, които не само запазват регулярните и занимания, но и предвижда дигитална адаптация с образователен аспект, достигайки до по-широк кръг от публики с различна възраст. Кандидатстващата организация е танцов ансамбъл с утвърдени традиции в областта на опазване, представяне и популяризиране на нематериалното културно наследство. Вече има реализирани проекти в тази област. Създаден е и детско-юношески танцов ансамбъл. В проектното предложение е заложено създаването на дигитална платформа за събиране на автентични фолклорни материали - музика, танци и народни истории (storytelling), на базата на която ще се проведе конкурс с експертно жури "Танцувай, разкажи или музика твори". Събраната и селектирана художествена продукция ще послужи за създаване на спектакъла "Разкажи ми бабо приказка за Добруджа". Дейностният план е разписан ясно и с познаване на материята, привлечени са експерти, създадени са междусекторни партньорства. При сключване на договор следва бюджетната матрица да е съобразена с процентните отношения в условията на програмата и описаните в мотивацията бележки от финансов характер. Проектът се предлага за финансиране с редуциран бюджет.
ORG155-88 Театър Нокс Фондация Театър Нокс - развитие, позициониране и устойчивост България, София 10.01.2022 - 30.12.2022 99475,75 99475,75 50000 „Театър Нокс“ – развитие, позициониране и устойчивост“ е проект, обвързан със стратегията за управление на театралната фондация „Театър Нокс“. Програмата за 2022г., заложена в проекта, ще повиши организационния и творчески капацитет, ще позиционира организацията на театралния пазар и ще доведе до постигането на финансова устойчивост. Театър „Нокс“ предлага добре структуриран проект, който спазва изискванията на програмата. Ясно и конкретно е представено сформирането на конкурентоспособна общност от млади театрални творци. В заложената артистичната програма се предвижда създаване на едни нов сценичен продукт и стратегия за разпространение на създадени театрални спектакли (което не е обект на програмата), както и тяхното дигитализиране. Предвиден е образователен модул - театрална школа за непрофесионалисти, създаване на онлайн платформи за комуникация с публиката (уеб сайт и социални мрежи), както и изработване на специални спонсорски пакети. Екипът на организацията е млад и е обосновал желанието си за развитие и устойчивост, но не достатъчно убедително. При сключване на договор следва бюджетната матрица да е съобразена с процентните отношения в условията на програмата и описаните в мотивацията бележки от финансов характер. Проектът се предлага за финансиране с редуциран бюджет.
ORG155-89 КАМЕРА ЕЛЕКТРОНИКА ЕООД Голяма работа! София 01.01.2022 - 01.01.2023 89953,06 89953,06 50000 Пред-бъдеще е проект на Камера Електроника - независима организация за интердисциплинарни проекти, София. Проектът цели задаване на цялостна посока на движение на организацията, която е обща и за конкретно планираните проекти за годината, и за физическото ѝ съществуване. 2022 е годината, в която сместа от екология, социални политики, футурология и изкуство, които са водещи за организацията от дълго време, изкристализират в цялостна концепция за извеждане на посланието на ново ниво. Проектът на организацията Камера Електроника - Голяма работа - представлява надграждане на вече реализирани интердисциплинарни практики и инициативи със силна социална ангажираност в сферата на екологията, футурологията, философията и изкуствата. В предишен опит са направени партньорства с разпознаваеми културни организации в рамките на общи проекти, дефинирана е комуникационната стратегия виа традиционни медии (специализирани предавания), както и в социалните медии като се визира аудитория от 13 до 19 г. Представената артистична дейност има своите качества и се оценява високо, но се фокусира върху един единствен творчески проект, което не е достатъчно за целогодишна подкрепа. Бърка се разпространение с популяризация. Бюджетът е силно завишен в хонорари, предимно на собственика на организацията, както и в перото разходи за модернизация. При сключване на договор следва бюджетната матрица да е съобразена с процентните отношения в условията на програмата и описаните в мотивацията бележки от финансов характер. Проектът се предлага за финансиране с редуциран бюджет.
ORG155-9 Лайв Стрийм 1 ЕООД Виртуален арт музей и детска работилница по изобразително изкуство гр. София 05.01.2022 - 27.01.2023 93665,00 82650,00 0 Виртуалният арт-музей ще бъде разделен на четири категории: Етно-мотиви, Православие, Възрожденска България и Детски поглед. Последната категория ще бъде най-важна по значимост. В нея място ще намерят творбите на децата, които ще са част от виртуалната работилница към музея. Образователната програма е разделена на уроци по теория и практика, които ще се провеждат всяка седмица, 24 лекции по история на изкуството и 24 урока по рисуване. Проектът е технически недопсутим. Липсва документ за съфинансиране при заложени разходи собствен принос. Некоректно описана матрица за бюджет - има разлика между колона с обща стойност и колоната общо разходи / не са описани правилно продукционните разходи/. Включени разходи за ДОД това са личен разход, а не от работодател. Проектът не се предлага за финансиране.
ORG155-90 5 за 4 ООД Списания за локална култура Fantasy Пловдив, България 01.01.2022 - 31.12.2022 208664,48 94218,00 0 Проектът ни е продължение на книгите Пловдив Fantasy, които ще превърнем в серия от безплатни списания насочени към локалната култура. За целта ще селектираме населени места в България, където ще използваме съвсем реални обекти извън контекста на обичайното им възприятие. Основна цел е да възродим интереса и общия поглед към тях, вдъхвайки им нов живот. Проектът включва 13 издания с фокус Пловдив, София, Черноморието, места в районите на Рила, Пирин и Родопи, както и градове по река Дунав. Проект от областта на съвременните медии и субкултурата, свързан с издаването на списанията за локална култура Fantasy и МайнаTown. Студиото се занимава със създаване на електронни игри, организиране на събития и онлайн дейности. Планира се 13 безплатни броя на списанието да бъдат разпространени в Пловдив, София, Южното Черноморие и планински курорти (Сандански, Боровец…), основно в заведения, фитнеси, галерии и т.н. Заради ситуацията с Ковид 19 се цели и дигитално разрастване на дейността. Списанието разчита повече на графичната визия. Проектът създава усещане за ъндърграунд и има неясноти относно качеството на културното му съдържание, например наред с рубрика за музика и литература има и за локално предприемачество. Дългосрочна цел е да се допълни съдържанието и с класически български литературни и кино произведения, преразказани в съвременна форма (не става ясно какво се има предвид под преразказ на филми). Липсват партньорства, както и обосновка на бюджета. Административните разходи са под 50%, а разходите за нематериални активи са над 20% (т.5.1). Проектът не се предлага за финансиране.
ORG155-91 "Активист 38" ООД ООД Едногодишна програма за развитие на Активист 38 - Киноактивизъм България 25.10.2021 - 31.12.2021 158063 99958 79457 Поддръжка и разрастване на административната база, показ на авторско кино с дискусии по теми, засягащи правата на жените, програма от гостувания по градове под мотото „Киноактивизъм“ за игрални и документални филми с потенциал за промяна на обществото и политиката. Подготовка на нов филмов проект с подрастващи и работа с психолог, придвижване на европейски копродукции, и международно позициониране на бъдещи проекти. Проектът отговоря на целите на програмата. Добре описан и обоснован. Цели най вече поддръжка и разрастване на административната база, показ на авторско кино с дискусии по теми, засягащи правата на жените, програма от гостувания по градове под мотото „Киноактивизъм“ за игрални и документални филми с потенциал за промяна на обществото и политиката. Компанията има добри международни контакти, кото поддържа и развива. Развити са линии на дейност, които са сериозни и амбициозни. Неправилно изчислени осигуровките от работодател по т.1.1. и т.2.1 /включени са и личните осигуровки/. Неправилно изчислени осигуровките от работодател по т.1.1. -и т.2.1 /включени са и личните осигуровки/. При сключване на договор следва бюджетната матрица да е съобразена с процентните отношения в условията на програмата и описаните в мотивацията бележки от финансов характер. Проектът се предлага за финансиране с редуциран бюджет.
ORG155-92 ГЕОРГИ ХРИСТОВ ПРОДЪКШЪН БГ ЕООД План за устойчиво развитие, работа в дигитална среда и повишаване качеството на събитията и продуктите на организацията. България 20.01.2022 - 15.12.2022 99008,79 99008,79 0 Проектът представлява едногодишна стратегия за дейността на организацията. Акценти в плана са адаптацията към дигитална среда, развитие на възможности за електронна творческа дейност, дигитална дистрибуция на културно съдържание, устойчиво развитие и модернизация. Развитие и надграждане на творческия и организационен капацитет. Реализиране на лятно национално музикално турне през 2022 година. Утвърждаване на нови канали и платформи за непосредствена електронна комуникация с публиката. На пръв поглед, предложеният проект на организацията отговаря на целите и приоритетите на програмата, представяйки едногодишна стратегия с акцент адаптация към дигитална среда - създаване на официален сайт, видео-, аудио- и фото-архив и присъствие на специализирани платформи за дигитална дистибуция. При по-внимателно запознаване с проектната документация и най-вече с бюджета, се откроява предимно подготовка и реализация на лятно национално музикално турне на изпълнителя Георги Христов с високи хонорари и необосновани разходи за реклама в социалните медии. Сумите за творческите хонорари не са обосновани и тяхната целесъобразност не е аргументирана. Не е посочено какво конкретно ще бъде новото творческо съдържание – посочена е само „нова творческа продукция“, която се предполага, че ще бъде представена в рамките на турнето, но не е пояснено каква точно ще е тя, дали ще има нови песни или просто нова адаптация на репертоарен материал. Проектът не се предлага за финансиране.
ORG155-93 нонсофия Сдружение Център за геометрично изкуство *Безпредметна София* София 01.01.2022 - 31.12.2022 99993,44 99993,44 70000 Създаване на мултифункционално пространство, включващо художествена галерия, библиотека и архив, в което ще се провеждат изложби, лекции, прожекции, детски работилници и други събития с цел популяризиране на геометричното изкуство. Организацията е известна с последователно и съсредоточено развитие на един определен аспект на изкуството със серия от събития, работещи с утвърдени на международна и българска сцена имена. Кандидатът има разработени съответните партньорства, които да осигурят международна видимост на дейността. Проектът предлага разработването на нов артистичен и образователен център в София, посветен специално на геометричната абстракция. Проектът е съвсем убедителен и добре структуриран. Отговаря на изискванията и целите на програмата. Устойчивостта на инициативата остава несигурна по отношение на дългосрочната подръжка на пространството. Необходима е преработка на бюджета поради неправилно изчислени осигуровки и включване на недопустими разходи като брокерски услуги. При сключване на договор следва бюджетната матрица да е съобразена с процентните отношения в условията на програмата и описаните в мотивацията бележки от финансов характер. Проектът се предлага за финансиране с редуциран бюджет.
ORG155-94 Фондация "Мастер оф Арт" Фондация Фестивал на изкуствата Мастер оф арт Копривщица - 2022 Копривщица 01.01.2022 - 01.11.2022 150352,14 98577,14 0 Второто издание на „Фестивал на изкуствата Копривщица 2022“ ще се проведе от 19 до 24 юли 2022 г. на откритата сцена в центъра на града, за публика от около 1500 души, в залата на Народно читалище „Хаджи Ненчо Д. Палавеев – 1869“, където има 180 седящи места и залата в музей „Първо класно училище“ с капацитет 80 места. В рамките на пет дни Фестивалът ще организира богата програма от концерти, спектакли, пленери, изложби, премиери на книги, детски утра, майсторски класове и др. Проектът е технически недопустим. Структурните разходи са под 50%. Не е представен документ за съфинансиране, а има заложени разходи от собствен принос. Има разлика между обща стойност на проекта и общо разходи, защото не са описани разходите за осигуровки в административните разходи. Получава се разлика с формуляра за участие и сбора в общия бюджет. Разходите по т.2.1.4 се отнасят за разходи по т.3.1. Проектът не се предлага за финансиране.
ORG155-95 Фондация "ВЕДНА" Фондация ФОНДАЦИЯ ВЕДНА 2022 - ДЕБЮТИРАЩИ И МЛАДИ ТВОРЦИ В НОВИ ТВОРЧЕСКИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА София, Банкя, Ловеч, Шумен 01.01.2022 - 31.12.2022 78869 72809 55000 ФОНДАЦИЯ ВЕДНА 2022 - ДЕБЮТИРАЩИ И МЛАДИ ТВОРЦИ В НОВИ ТВОРЧЕСКИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА - проектът включва съдаването на нови театрални, танцови и аудио - видуални произведения и участието им в национални и муждеранодни артистични форуми. Организацията е разпознаваема в българския културен контекст с доказуема активност през последните години. Проектът й заявява широк национален сбор от партньорства и развитие на капацитета на организацията (и по-точно повишаване на творческия потенциал на кандидата и на участниците в проекта (основно дебютиращи артисти); както и усъвършенстване на медийното присъствие на Фондация "Ведна", ДМА, наем на складови помещения). Проектът включва мултижанрови дейности: спектакли, късометражно кино, семинар, обучителен модул, както и ще осигури достъп до култура на лица със специфични нужди (социален аспект). Очакваните резултати са реалистични, но част от тях са неописани в пълнота, други са с непосочен или недоказуем ефект. Бюджетът е некоректно попълнен, вкл. и наличие на недопустими разходи. Липсват и стойности в колоната с % относителен дял на административните разходи, включени са разходи за почистване, минерална вода и санитарни материали, което не са режийни разходи; 5.2. и 5.4 са недопустими (командировъчни), липсваща обосновка/оферти за част от стойностите/. При сключване на договор следва бюджетната матрица да е съобразена с процентните отношения в условията на програмата и описаните в мотивацията бележки от финансов характер. Проектът се предлага финансиране с редуциран бюджет.
ORG155-96 Сдружение Творци Сдружение Финансова подкрепа за цялостна дейност и развитие на Сдружение Творци България; онлайн 01.01.2022 - 31.01.2022 113197,46 96989,10 70000 Проектът цели развитие на организацията, подобряване условията на труд на заетите лица, въвеждане на иновации, развитие на нови публики, закупуване на техническо оборудване. Организиране на 43 събития в страната, осъществяване на 2 национални театрални фестивала и 1 международен. Осигуряване достъпност за незрящи и хора с нарушен слух. Разпространение на театрална продукция, издаване на музикален албум, печат на преведена книга и създаване на две нови авторски представления. Представеното проектно предложение от Сдружението представя план за развитие през 2022 г., който е съобразен с целите на програмата. В артистичната част основаната част от събитията са продължение на регулярната дейност на организацията - разпространение на нова и вече създадена театрална продукция (което не е фокус на програмата), издаване на музикален албум и на преводна книга, образователен модул под формата на школи, които Сдружението поддържа, онлайн стрийминг на спектакли и др. Най-важната от всички изброени дейности е свързана с достъпност на публики с ограничен достъп до култура - деца, младежи, незрящи/слепи хора и хора с увреден слух, както и хора на всякаква възраст от градовете София, Варна и Бургас. Предлага се стратегия за адаптиран превод с цел достъпност до театрални представления за тези групи. Организацията има добри и дълготрайни партньорства, които ще продължава да развива. Предвидено е надграждане на административния и управленски екип с привличане на нови експерти. В обосновката разхода по точки 1.1.1; 1.1.2 и 1.1.3 пише, че са разходи за заплати /и така са изчислени осигуровките/, а в бюджета е отбелязано като хонорар. При сключване на договор следва бюджетната матрица да е съобразена с процентните отношения в условията на програмата и описаните в мотивацията бележки от финансов характер. Проектът се предлага за финансиране с редуциран бюджет.
ORG155-97 ТЕАТЪР ДАНИ И ДЕСИ ООД ООД Театър Дани и Деси - 2022г. България гр.Хасково 01.01.2022 - 01.01.2023 79105,12 79105,12 0 Проектът Театър Дани и Деси – 2022 г. е насочен към развитието на кукленото изкуство в България и неговата дигитална адаптация в онлайн среда. разработване и развиване на уеб сайт регулярни дейности нов спектакъл и иновация Проектът е свързан с работата на малка независима куклена трупа, която представя своите представления пред детска публика в по-малки населени места. Акцентирано е на желанието на участниците в проекта да изработят нова куклена продукция за 2022, което не е фокуса на настоящата програма. Имат дълга история на съществуване, което означава, че имат механизми да оцеляват, но не са обосновали как виждат развитието и устойчивостта на организацията си. С изключение на закупуването на лаптоп, проектът не доказва постигане на по-висок организационен капацитет, не очертава способи за повишаване качеството и обхвата на събитията, заложени в документацията. Образователният модул е сведен до заснемане и излъчване на подготвян спектакъл. Проектът коментира дигитализация на сценичната продукция на организацията с цел платен пуб