ПУБЛИКИ`21 / Изследване и идентифициране на аудитории

срок за кандидатстване: 31.03.2021 (16:00) - 24.06.2021 (15:00)

Допустими кандидати: Юридически лица

изтегли Условия

Програмата подпомага финансово проекти с план за качествено идентифициране/изследване на нови и на съществуващи аудитории, както и въвеждане на механизми за повишаване на капацитета на работата на културни организации, включително дейности, свързани с развитие на нови канали за достигане на публики.

Входящ номер Име на кандидата Име на проекта Място на реализация Срок за реализация Общ бюджет (лева) Искана сума от НФК (лева) Отпусната сума (лева) Кратко описание Мотивация
PUB151IIA-1 Дъ Сентър ЕООД СПОДЕЛИ НИ видео формат за събиране на информация София, Варна, Пловдив, Русе, Велико Търново 03.09.2021 - 30.08.2022 14678,40 14678,40 0 The Center е танцово училище, което се занимава с най-модерните течения в танца.Средната възраст на танцьорите е 15-23г.Динамиката, с която се променя тази целева група породи необходимостта от по-задълбочен и детайлен анализ.Ще създадем видео предаване, чрез което ще съберем необходимата информация, интервюирайки танцьори от The Center. За целта ще съберем 15 хореографа и експерт психоаналитик, с които ще изготвим психологически профил на аудиторията, чрез който ще създадем нов модел на работа.
PUB151IIA-10 Арденца Фондация Изследване на публиката на Арт център АРДЕНЦА България, с. Герман 02.05.2022 - 30.08.2023 9788,16 9788,16 9 788 Проектът ни цели да изследва и идентифицира най-добрите начини за ангажиране и приобщаване на публика, които да са устойчиви в дългосрочен план. Включва четири ателиета и четири образователни концерта, проучване и анализиране с цел съставяне на дългосрочни стратегии за нова публика и създаване на подходящи културни прояви. С онлайн стрийминг за САЩ и Корея. Целим да разширим аудиторията на зала Арденца с югоизточните покрайнини на София.
PUB151IIA-11 Камера обскура ЕООД Еволюция на окото България, София, Перник, Пловдив 01.08.2021 - 30.06.2022 13510,55 13510,55 0 Еволюция на окото изследва влиянието на изкуството в градската среда върху гражданите и аудиторията на културни събития като създава изследване, чиито резултати служат за разработване на механизми за привличане и задържане на аудитория. Проектът създава връзка между публичната и дигиталната среда и ангажира нови публики дългосрочно. Еволюция на окото цели да отговори на въпроси за взаимодействието между образа, средата и нагласите на гражданите към тях.
PUB151IIA-12 Фондация „РИФЕ” Фондация РИФЕ идентифициране на публики България, гр. Смолян 01.08.2021 - 31.12.2021 29998,26 22640 0 Проектът РИФЕ ще очертае профилите на три целеви публики: местна и ромска публика в Смолянска област, онлайн публика в национален мащаб. Ще проверим нагласите на публиката в Смолян и ще помогнем да се намерят най-точните средства за успешното интегриране на фестивала. Ще очертаем профила на съвременното ромско население и нагласите му спрямо достъпа до културно-образователното съдържание. Ще изследваме профила и нагласите на зрителите, които се възползват от онлайн опция за гледане на филми.
PUB151IIA-13 Фондация Свети Пимен Зографски-Национална художествена академия Фондация Лятна академия за деца и ученици към НХА - модул Нови публики България, София 01.08.2021 - 01.08.2022 14999,86 14999,86 0 Проектът Нови публики надгражда устойчивия образователен проект Лятна академия за деца и ученици към НХА за приобщаване на децата към изобразителното изкуство като разширява традиционните аудитории, разработва стратегии за ефективно привличане и трайно ангажиране на нови групи публики чрез модулите: Пътуващи ателиета - за достигане до маргинални групи, и Изкуство за всички - за създаване на съботно-неделни ателиета за деца и възрастни, извън ваканционната и възрастова рамка на проекта ЛАДУ.
PUB151IIA-14 "Седем" Сдружение Детска филмова аудитория в България София, онлайн 01.08.2021 - 29.08.2022 15000 15000 13000 Проектът цели да проучи детската филмова аудитория в България - нейните нагласи, вкусове, навици и предпочитания, като анализира данни, подадени от деца, техните родители и преподаватели.
PUB151IIA-15 Сдружение Творци Сдружение Театър за всеки- интерактивен театрален спектакъл в малкия град България, Враца, Криводол, с. Лесура, с. Краводер, гр. Криводол, с. Галатин 01.09.2021 - 30.09.2022 25970,00 23330,00 0 Проектът предвижда 8 представления и 16 театрали работилници, проведени от ноември 2021г. до юни 2022 г.веднъж в месеца във Врачанска област- по едно представление и две работилници в Център за младежки дейности,гр. Враца, НЧ Н.Й.Вапцаров-1924 гр. Криводол, Н.Ч Светлина- 1927 с. Галатин, Н.Ч Светлина 1928, с. Краводер, НЧ Развитие- 1928 с. Лесура, Пенсионерски клуб Веслец, гр. Враца, Затвор Враца, гр. Бойчиновци и Затвора- Враца.
PUB151IIA-16 ВИЗИОН ЕООД ЕООД Името ми е Сали Джоунс София 02.08.2021 - 02.08.2022 28900,00 23100,00 0 Експериментален мюзикъл, хибрид от вербатим театър, музика, движение и дигитални изображения. Героите на творбата се увличат по използване на филтри за изменение на вида, но едно неочаквано събитие насочва погледите им към техния вътрешен свят. Това им отваря вратите към успеха. Проектът ще допринесе за привличане на аудитории, които на са посещавали редовно традиционни мюзикли и театър. Чрез използването на няколко езика промотираме и идеите за културно разнообразие и интеркултурни връзки.
PUB151IIA-17 Интеркултура Консулт ЕООД Времеви перспективи: трайни ползи от връзката култура - публики България, София, Габрово, Елин Пелин, с. Костенец, с. Черни Осъм 01.08.2021 - 01.08.2022 21490 16390 13000 Проектът е насочен към публиката на културни организации от по-малки населени места в България, които са важен двигател за живота в своите общности и се стремят към творчески сътрудничества извън стандартните културни практики за трайна връзка със своята публика – на място и онлайн. В работна група организации и ментори ще разработят механизми за оценяване на ефекта от дейностите им върху публиките и за по-ефективното свързване с тях, като тестват резултата в нови продукти с добавена стойност.
PUB151IIA-18 ПУНКТ Уъркшоп ООД Въведение в преизползването и трансформацията - Работилница ПУНКТ / ПУНКТ Уъркшоп ООД гр. София 05.08.2021 - 13.11.2021 14695,00 14695,00 0 В Работилница ПУНКТ преизползваме, рециклираме и трансформираме стари мебели и отхвърлени обекти от бита, имаме верни почитатели и необходимост от нови канали за достигане на все по-широк кръг аудитория. През новите канали за комуникация ще запознаем възможно най-широка публика с концепцията за творческо преизползване на материя от миналото, надградена в нова функционалност, с идеите и естетическите търсения на еко дизайна, с рециклирането като форма на функционално изкуство със социален заряд.
PUB151IIA-19 Симфоничен оркестър - Сливен Културен институт Изследване и идентифициране на съществуващи публики и интегриране на стратегии за привличане на нови аудитории България, Сливен 01.09.2021 - 30.08.2022 14991,63 14991,63 0 Проектът включва събиране, обработване и анализ на емпирична и друга информация, която да разкрие проблемите и тенденциите за развитие на културния живот в община Сливен, и по-конкретно дейността на оркестъра, както и по отношение на нагласите и предпочитанията на публиките относно репертоара и насоката на бъдещо развитие на оркестъра. Ще бъде разработена и интегрирана маркетингова стратегия за развитието на оркестъра и ще бъдат въведени инструменти за обратна връзка.
PUB151IIA-2 Регионален исторически музей "Стою Шишков" - Смолян Друга П.Ф. Музей, изкуство, развлечение - Летни музейни вечери България, Смолян 15.09.2021 - 28.07.2022 14500 14500 0 Музейната програма „Музей, изкуство, развлечение“ е съвкупност от иновативни дългосрочни механизми за работа с публиката, развиваща музейната институция чрез политики на „Отворени врати“ и „Музеят отива при хората“, чрез привличане на партньори разширяване на аудиторията, като се извежда на преден план развлекателният аспект на културното наследство. Ключова дейност по програмата „Музей, изкуство, развлечение“ са Летни музейни вечери.
PUB151IIA-20 Национална библиотека "Св.св. Кирил и Методий" Културен институт Музикалната дигиталната колекция на Националната библиотека Св.св. Кирил и Методий оживява в концерти България, София 01.09.2021 - 31.08.2022 14999,34 14999,34 0 Проектът надгражда вече реализиран проект на Националната библиотека, подкрепен от НФК. В рамките на проекта е предвидено дигитализираната вече музикална колекция на НБКМ да бъде изпълнена от професионални музиканти, изпълненията да бъдат заснети и обработени и да бъдат предоставени за свободно ползване онлайн. Изпълненията ще бъдат обработени и достъпни за ползване по нов начин - като видео и аудио съдържание и ще привлекат нови аудитории.
PUB151IIA-21 СДРУЖЕНИЕ АСОЦИАЦИЯ БЪЛГАРСКА КНИГА Сдружение "Провеждане на представително проучване за четенето и навиците за четене в България" София, България 20.08.2021 - 20.06.2022 31336 25036 18500 Проектът е насочен към изследването на читателските навици, потреблението и достъпът до книги като културни продукти в България чрез провеждане на представително национално проучване. Целта на изследването е да се събере и анализира информация, която ще послужи за актуализиране на приоритетите на Асоциацията и за начертаване на стратегия за действия , които да подпомогнат книжния и образователния сектор за достигане и привличане на максимално широка аудитория от четящи хора в България.
PUB151IIA-22 "Международен фестивал за късометражно кино "В Двореца" Фондация ПУБЛИКА МОЛЯ! Перник, Варна, София, Пловдив, Бургас; Клермон-Феран, Кан; онлайн 01.09.2021 - 31.08.2022 37600,00 27200,00 0 След тежък пандемичен период, стремежът ни е да върнем публиките в залите. Целим също и да обхванем по–широка публика, която да допринесе за по-голяма устойчивост на събитието и международна разпознаваемост и конкурентоспособност на артистите. Привличането на нова публика ще доведе до увеличаване продажбите на билети, увеличаване фонда ни за производство на нови български късометражни филми и до по-голям интерес на филмови творци за подаване на заявки за включване в програмите на фестивала.
PUB151IIA-23 Хенд Плейд ООД ООД Изследване на аудитории на видео съдържание: изходна точка за създаване на онлайн канал за културно и развлекателно съдържание България 01.09.2021 - 30.09.2022 37500 30000 0 Проектът ни е за проучване на аудитория, потребяваща видео съдържание. Хенд Плейд има над 6 години опит в продуцирането и създаването на видеа и това мотивира идеята ни да стъпим за своето по-нетрадиционно проучване именно върху видео съдържанието и неговите похвати, използвайки методологията на съвременните социални медии за събиране на данни и резултати и анализ на таргетираните аудитории, което ще ни даде възможност за обратна връзка, базирана на конкретни метрики.
PUB151IIA-24 Линди Хоп България ЕООД ЕООД Танцът - път към щастието България, София 01.09.2021 - 01.07.2022 28700,00 22960,00 0 Проектът има за цел въвеждането на професионален стратегически подход за устойчивото привличане и ангажиране на аудитория за суинг танца, музика и култура. Дейностите по проекта предвиждат: идентифициране и характеризиране на съществуващи и нови таргетирани публики, разработване и прилагане на стратегия, система от механизми и комуникационен план за тяхното привличане и задържане, както и за работа със специфични групи публики - маргинализирани и изолирани поради различни причини.
PUB151IIA-25 СИТИ МАРК АРТ ЦЕНТЪР ЕООД Вкусът на живота София 01.08.2021 - 01.08.2022 29992,68 23692,68 0 Проектът „Вкусът на живота“ цели създаването на спектакъл по пиеса-нова българска драматургия, написана специално за актрисата Наталия Цекова/първата българска професионална актриса от ромския етнос/, и разпространението на спектакъла пред ромска публика. Представлението ще се играе регулярно пред софийска театрална публика в Сити Марк Арт Център.
PUB151IIA-26 Брайтман ЕООД СТЕНЛИ.РЕ-ПУБЛИКА България, Шумен, Търговище 22.09.2021 - 23.09.2021 30000 24000 0 Проектът “СТЕНЛИ.РЕ-ПУБЛИКА” е дълбоко свързан с мисията на културата в национален аспект. Неслучайно и името на проекта е РЕ-ПУБЛИКА, което носи силно послание към младото население на България и призовава към РЕСТАРТ в отношението към изкуството.Същината на проекта е на една сцена да се представят легендарните песни на един от най-ярките изпълнители на Златния музикален фонд на България от 90-те години – СТЕНЛИ и новата вълна млади български групи.
PUB151IIA-27 Виктория Уърлд Сейлз енд Дистрибюшън ООД Тестова аудитория България, София 01.08.2021 - 01.08.2022 30000 24000 18000 Проектът “Тестова аудитория” e изследване с цел мониторинг и анализ на киноаудиторията в България, което ще бъде осъществено чрез регистриране на социално-икономическите характеристики - доходи, семейно положение и др. - мотивацията и поведението на българския зрител в поредица от тестови прожекции. Тестова прожекция е показ на филм преди премиерата му, който позволява да се оцени реакцията на аудиторията и да бъдат направени съответните промени, за да бъде достигнат максималния му потенциал.
PUB151IIA-28 Фондация за изкуство и наука Фондация НАИВ в изобразителното изкуство България 04.10.2021 - 31.07.2022 15000 15000 10000 Проектът „ НАИВ в изобразителното изкуство“ обхваща провеждането на специфичен комплекс изследвания на нагласите и очакванията на аудиторията на наивистичното изобразително изкуство и целенасочена кампания както за популяризиране на резултатите от проучванията, така и за маркетиране на наива и образование на потенциалната допълнителна публика.
PUB151IIA-29 Фондация Трейман Фондация Фотографски аудитории София 16.08.2021 - 31.10.2021 14332,80 14332,80 0 Проектът цели да подпомогне организацията чрез предоставяне на информация за нейните настоящи и потенциални аудитории, което да позволи разработването на подходящи продукти и услуги, както и на съответната маркетингова стратегия за популяризирането им.
PUB151IIA-3 Регионален исторически музей - Русе Културен институт Музеи и пост COVID: в търсене на инструменти за работа с публики България, Русе 02.08.2021 - 17.08.2022 13893,20 13893,20 11500 Проектът търси и създава инструментариум за изграждането на политики за взаимодействие с посетителите, базирани на проучване на музейни дигитални активности във време на COVID 19 и след това, с рефлексия върху онлайн потребителите. Изследва работещи практики за привличане на аудитории, проучва потребителските интереси, свързани с достъпа до местни наследства. Проектът ще популяризира изследване, което ще допринесе за подобряване на комуникационните процеси между музеи и публики.
PUB151IIA-30 Сдружение Реплика Сдружение Изследване на потенциални аудитории и изготвяне на маркетингова стратегия на сдружение Реплика България 01.07.2021 - 31.12.2021 28612,00 22889,60 0 Изследване на потенциални аудитории и изготвяне на маркетингова стратегия на сдружение Реплика е проект, целящ проучване на публики, а след това и създаване на конкретна маркетинг стратегия за период от три години, базирана на резултатите от проучването и спецификите на организацията.Проектът цели да изгради бизнес и финансова устойчивост, която да ни насърчава да развиваме сдружението така че да отговаря на променящите се нужди и потребности на нашата аудитория.
PUB151IIA-31 Държавна опера - Русе Културен институт ОПЕРА ПОД ЗВЕЗДИТЕ Русе 01.07.2021 - 05.08.2021 15000 15000 0 Проектът ОПЕРА ПОД ЗВЕЗДИТЕ е една възможност за Държавна опера Русе да заяви своята соц. ангажираност с цел създаване на предпоставки за позитивна промяна в нагласите на обществото към сценичното изкуство. Ще бъдат обхванати нови територии за представяне. В цикъла спектакли ОПЕРА ПОД ЗВЕЗДИТЕ сме планирали през периода юли – август 2021 година представянето на открита сцена на четири спектакъла „Аида“ от Верди, „Кармен“ от Бизе, Оперна Гала и „Кармина Бурана“ от Карл Орф.
PUB151IIA-32 Фондация Арте Вива Фондация Театър за всяко дете София, България 01.09.2021 - 31.08.2022 14785 14785 0 Предвиждаме заснемане и монтаж на три куклени спектакъла с цел тяхното онлайн излъчване в страната и чужбина, както и направата на 3 прилежащи трейлъри и мейкинг филмчета, промотиращи проекта по интересен и забавен начин. Искаме да достигнем до деца, живущи извън България и нямащи постоянна връзка с родния си език и култура, както и деца в места отдалечени от културни центрове в страната. Този проект ще разшири нашата аудитория и ще ни направи конкурентно способни в дигиталната среда.
PUB151IIA-33 ДИ ЕН КЕЙ МЕДИЯ ГРУП ООД Привличане на нови публики на музикалната платформа FEN FOLK България, София 01.10.2021 - 29.07.2022 26739,90 21394,92 0 Музикална платформа FEN FOLK има ясната цел да привлече нови публики в България и Европа. Мотивирани сме да запознаем нови групи хора с богатството и красотата на българската народна музика.
PUB151IIA-5 Забелски глас Сдружение Международен Фестивал Микротанц 2022 София 01.01.2022 - 31.07.2022 23628,20 18478,20 0 Международният Фестивал на Микротанца е иновативен проект за създаване, проучване и развитие на глобална мрежа от съвременни танцови артисти и публики. Фестивалът предвижда както живо изпълнение, така и онлайн излъчване на 12 танцови миниатюри от цял свят, избрани от международно жури в състав: Георгина Джендова, Пол Дженкинс, Мануел Бонило и Ружди Ямагучи. Както живото излъчване така и стриймингът на фестивала са с вход свободен.
PUB151IIA-6 Стенд Арт Сдружение Провеждане на представително количествено изследване на нагласите, практиките и очакванията на потенциални и реални публики в Община Русе България, Община Русе 01.02.2022 - 31.07.2022 14945 14945 0 Целта на проекта е реализирането на първото по рода си представително количествено изследване на нагласите, практиките и очакванията на потенциални и реални публики в Община Русе във връзка с развитието на културния сектор в Общината. Изследването ще бъде извършено чрез прилагане на социологически методи и ще позволи набиране на ценна информация за различни по вид аудитории, възможностите за разширяването им и посоките за развитие на управленските практики в сферата на културата.
PUB151IIA-7 Исторически музей - Димитровград Културен институт Семеен СОЦлексикон България, Димитовград 01.08.2021 - 30.09.2022 21692,31 18093,31 0 Проектът Семеен СОЦлексикон, е насочен към неизследвана музейна аудитория чрез съхранение на изчезваща визуална памет на Димитровград за годините на СОЦ-а. Иновативният метод е съчетан с кампания за събиране на семейни снимки и анкетно проучване на студенти от ПУ и хора над 50 г., систематизирано в субдомейн към сайта на Историческия музей. Допълваща дейност е създаване на соцвъзстановка с младежи към локацията на проекта -единственото в България социалистическо жилище - Ретро апартамент.
PUB151IIA-8 списание Нула32 ООД Printed Bulgaria България 01.08.2021 - 31.07.2022 7943,06 7743,06 0 Проектът изследва и популяризира добрите практики на съвременните български списания, съпоставя ги със световните тенденции в областта и цели изграждането и култивирането на нови публики за тях. Проектът е насочен към поддържане на дейността на организацията. Неконкретни дейности и цели, които да бъдат подкрепени спрямо целите на програмата.
PUB151IIA-9 Петлите Сдружение проекта Нови модели за популяризиране на танцовото изкуство на Танцова Формация "Петлите" Бургас и Созопол 02.08.2021 - 31.08.2022 26020,00 26020,00 0 Опитът и подкрепата на НФК 2021 ще даде възможност за реализиране на рекламни кампании в 5 бургаски учебни заведения, видео записи на два спектакъла, излъчвания в интернет пространството , редизайн на уеб сайта и продажба на електронни билети . Ще реализираме продажба на електронни билети. За рекламните ни кампании ще интегрираме Инстаграм с Фейсбук. След всеки концерт ще се търси анализ на посещаемост и харесване . Резултатите ще послужат за изграждане на дигитален маркетинг.