ПУБЛИКИ`21 / Творческа намеса в дигитална и публична среда

срок за кандидатстване: 31.03.2021 (16:00) - 24.06.2021 (15:00)

Допустими кандидати: Физически и юридически лица

изтегли Условия

Програмата подпомага финансово дейности за създаване,адаптиране, популяризиране и разпространение на съдържание, свързано с културни продукти и събития за публична и/или дигитална среда, с цел привличане и развитие на аудитория.

Входящ номер Име на кандидата Име на проекта Място на реализация Срок за реализация Общ бюджет (лева) Искана сума от НФК (лева) Отпусната сума (лева) Кратко описание Мотивация
PUB151TNDPS-1 Недислав Стилиянов Драгнев Мултикултурен Проект За Популяризиране на Традиционна Музика от Различни Времена в Историята в Контемпорари Среда с Цел Привличане на Нови Аудитории The UK 01.11.2021 - 30.06.2022 30000,00 30000,00 0 Мащабната идея за създаването на културен продукт, който чрез съвременна контемпорари музика, която е авторска,и която ще бъде разпространявана на CD и флашка носители, които ще бъдат част от големи издания, цели да развие скорост сред различните таргет групи, което е най-добрият начин за привличане на аудитория. Музиката ще бъде подходяща за хора, които се вълнуват от различни култури от различни времена – както модерни, така и от миналото и древното.
PUB151TNDPS-10 Юлия Станиславова Коларова Проф. Уми запознава децата с българските автори на съвременна детска литература България 01.08.2021 - 01.08.2022 6000,00 6000,00 0 Куклата проф. Умо селектира най-интересните, нови и ценни заглавия от съвременна българска детска литература и запознава децата с нея по аудиовизуален дигитален път. Интерактивнияj механизъм за по-активно въвличане на детската публика се постига чрез срещи, дискусии и игри в YouTube, Facebook и TikTok. Проф. Умо чете различни откъси от книжките, поставя задачи и разговаря с авторите с помощта на предварително събрание детски въпроси.
PUB151TNDPS-100 "За българска музика и изкуство" Сдружение ЗЛАТНОТО МОМИЧЕ - мюзикъл за малки и големи България, град Каварна 01.09.2021 - 31.08.2022 30097,48 23043,23 0 Създаване на мюзикъл за деца ЗЛАТНОТО МОМИЧЕ от опитен и вдъхновен професионален творчески екип.Сюжетът на мюзикъла ЗЛАТНОТО МОМИЧЕ ще гравитира около познатата приказна история за вечната борба межди доброто и злото. История, която разобличава безсърдечието и грозотата на постъпките като водещи към гибел и определя добротата, труда и ведростта на душата като път към човешко щастие и успех.
PUB151TNDPS-101 Агенция "Сребърен ключ" ООД ДЕТСКИ ГЕРОИ В ДИГИТАЛЕН СВЯТ 2021 - филмиране на десет нови български песни за деца София ,България 01.10.2021 - 31.10.2022 37500 30000 0 Творческата концепция на проекта „ДЕТСКИ ГЕРОИ В ДИГИТАЛЕН СВЯТ 2021“ – филмиране на десет нови български песни за деца“ предвижда реализиране на дигитален видео и аудио запис за адаптиране, популяризиране и разпространение на 10 нови авторски детски песнички чрез изработване на разпознаваема визуализация, предназначена за представяне в публична и дигитална среда. Проектът ще установи и развие ключово партньорство между независими актьори с увреден слух, професионален снимачен екип и певци.
PUB151TNDPS-102 В света на иновациите Сдружение Графиката съвременна форма на изкуство и начин за въвличане на нови аудитории. България, Русе 01.08.2021 - 31.08.2022 10480,00 10480,00 0 Проектът предвижда: Популяризиране на уникално ценно графично изкуство от екслибриси, с цел достигане и ангажиране на нови и непознати аудитории. Създаване на ново виртуално дигитално интерактивно съдържание. Организиране на работилници за деца и младежи, за да развият своите визуални умения . Чрез реализацията на проекта се създават нови продукти и услуги.
PUB151TNDPS-103 Анигма Естейт ЕООД ЕООД FACE DANCERS/ФЕЙС ДЕНСЪРС България, София 01.09.2021 - 01.08.2022 45000,00 30000,00 0 “FACE DANCERS/ФЕЙС ДЕНСЪРС” e проeкт за създаване на EP с шест съвременни български музикални композиции, който ще бъде композиран, аранжиран и мастериран от две от най- талантливите и популярни имена в жанра: Магомед Алиев - Мага и Живко Петров. Не се предлага за подкрепа. Екипът е от доказани професионалисти, но проектът не съответства убедително на целите и приоритетите на програмата. Проектното предложение и бюджетът са описани общо и има неточности (разходите за популяризиране и разпространение са под 15 %). Не става ясно как се урежда въпросът с автроските права, каква е маркетинговата стратегия, нито кои са публиките и как ще бъдат привлечени.
PUB151TNDPS-104 ДИКЕ-ИБ ЕООД ЕООД Дигитална изследователска мрежа ХЕРБАРИУМ България, София 01.09.2021 - 30.06.2022 14500 14500 0 Разшираване функционалността на сайта и превръщането му в платформа на изследователска мрежа от автори и публика, чрез създаване на оторизирани акаунти, които да гаранитрат автентичност на автори и публика - студенти и преподаватели, изкуствоведи, колекционери и галеристи. Чрез платформата ще се реализират: - тематични он-лайн дискусии с участието на модератор, - достъпът до късометражни филми-интервюта с авторите, - ключови партньорства с чужди университети и културни институти. Не се предлага за подкрепа. Проектът е проблематичен в съдържателно отношение, доколкото липсва профил на настояща и целева аудитория, извън тясно специализираната такава. Отговаря на приоритетите на програмата само в ограничена степен. Липсват партньорства. Непълно и не достатъчно добре разписано проектно предложение. В проектното предложение има множество неясноти съдържателно и бюджетно.
PUB151TNDPS-105 Ипостас Еоод ЕООД "Plartform.bg" София, България 01.08.2021 - 30.09.2022 48110,59 25011,84 0 Създаване на дигитална платформа с културно съдържание, която да осигури достъп на по-широк кръг от зрители до българското изкуство. Платформата ще работи основно с млади и независими артисти, осигурявайки възможност, от една страна за тяхната реализация, от друга - на публиката да забележи, оцени и подкрепи творчеството им. Основната дейност на платформата ще е да излъчва театрални представления на живо, запазвайки тяхната автентичност. В бъдеще ще се имплеметират и други сфери на изкуството.
PUB151TNDPS-106 Сдружение "Европа и Ние" Сдружение ДИГИТАЛНИ ОРФИЧЕСКИ ЛЕГЕНДИ България, гр.Поморие 01.09.2021 - 30.08.2022 34060,17 27248,13 0 Проектната концепция се фокусира върху дългосрочно привличане на специфична аудитория чрез иновативен сценичен продукт, тип пърформанс, създаден от деца и предназначен основно за деца и техните родители. В резултат ще се утвърди промоутърска мрежа от организации, която да предостави платформа за тестване на иновативен модел за привличане на публика чрез високохудожествен културен продукт с елементи на анимация за деца.
PUB151TNDPS-107 Наратива Фондация Велико Търново стрийт арт/ графити фестивал 2021 Велико Търново 03.09.2021 - 19.06.2022 26070,40 19580,58 14 500 Графити фестивал във Велико Търново, състоящ се от едно основно и няколко по-малки събития, който събира някои от най-добрите графити артиси в България, сред които са Nasimo, Arsek & Erase, Glow, Mouse, Aleksi Ivanov, Epik, Gana и др. Проектът се предлага като Резерва №4. Предлага се за финансиране. Предложение, което отговаря във висока степен на приоритетите на програмата. Предвижда се естетизиране на градски пространства. Привлечени са значими графити-артисти. Има споразумение с общината. Организацията има опит и капацитет да се справи със заложените цели. Проектът има потенциал да ангажира младежки публики и да окаже въздействие върху публичната среда в града. Проектът е в духа на разрастващата се мода за създаване на "лицеприятни" графити като опозиция на вандалските намеси. Резултатите от него скъсяват дистанцията с публиката и имат потенциала да въздействат особено силно върху детската и младежка аудитория. Бюджетът се нуждае от оптимизиране.
PUB151TNDPS-108 Светослав Венциславов Владимиров Работилница за кино - развитие и популяризиране интереса на деца към късометражното кино България, Перник 01.10.2021 - 30.04.2022 15525 14325 0 Проектът е изграден върху творческа намеса сред ученици, с цел развиване на устойчив интерес към късометражното кино. Представлява провеждане на кратки обучителни курсове, които запознават децата как да подходят към снимането на филм. Целта на обучението е да популяризира създадена страница Работилница за кино във Фейсбук , която да даде предпоставки за изграждане на творческо място за деца в по-малък град. Проектът не се предлага за подкрепа. НЕДОПУСТИМ КАНДИДАТ не е предоставено изискуемото заявление за участие в конкурса, заедно с включените в него задължителни декларативни текстове.
PUB151TNDPS-109 Елена Николаева Тодорова Дигиталният Свят На Красивата Лудост София, България 01.09.2021 - 01.06.2022 14900 13900 0 Проектът има за цел да представи творчеството на младата Българска група IVA пред международна и местна публика, чрез поредица от интерактивни дигитални концерти. Посредством дигитализацията на събитията IVA ще може да привлече международна публика и да подпомогне създаването на интернационални контакти за местната публика. Участниците и гостите на събитията ще могат да общуват помежду си, да слушат музиката, която им харесва и най –вече да създадат контакти по цял свят. Не се предлага за подкрепа. Проектът не съответства изцяло на целите и приоритетите на програмата. Не е разписан подробно и аргументирано. Популяризира се един творец, но няма конкретни стратегии за привличане на публики и устойчивост на дейностите. Липсват писма за партньорство. Бюджетът не е коректно представен.
PUB151TNDPS-11 " Горе на дървото " Фондация Играем до 10 матемагически театрални срещи с най-малките ученици гр. Монтана 15.09.2021 - 01.05.2022 12937,58 12237,58 0 Проектът представлява интерактивна разработка върху кукления спектакъл Малката нула и е насочен към учениците от предучилищна група и първи клас. Включва запознаване на децата със спектакъла чрез видеозапис и провеждане на серия театрални ателиета. Стъпвайки на сюжета и героите в спектакъла – цифрите от 0 до 9, ателието ще разработи куклен игрови-образователен модел, който по увлекателен и нешаблонен начин да въвлече и провокира своята публика, превръщайки математиката в матемагическа игра. Проектът не се финансира поради липса на средства. Интересна концепция за детски образователен спектакъл, която се случва в отдалечен град със сравнително ограничен достъп до културни събития. Предоставени са сериозен брой писма за подкрепа. Бюджетът е реалистичен и добре представен. Целевите публиките включват малките деца, които обаче не могат сами да вземат решения, а няма представена ясна концепция как ще се общува с учители в детски градини, директори на детски градини и родители. За да отговаря изцяло на приоритетите на програмата, проектът трябва да доразвие частта с привличане, развитие и задържане на публиките и да предостави информация за виждането си как този проект може да се превърне в устойчива сила в тази общност.
PUB151TNDPS-110 Сдружение "Мулти Акт" Сдружение Шекспир за всеки България, област Русе 01.10.2021 - 31.07.2022 16535,00 14985,00 0 Проектът „Шекспир за всеки“ предвижда създаването на интерактивен, атрактивен и съвременен театрално-образователен спектакъл. Това е едно игрово и непосредствено докосване до Шекспировото творчество, в състояние да ангажира дори най-младите и нетеатрални аудитории. Целта е представяне на театъра в по-близка до хората светлина, свалянето му от пиедестала на институционализирано изкуство и приближаването му до разбираемото, до емоциите на хората, стимулирайки интереса им към театралното изкуство.
PUB151TNDPS-111 Исторически музей-Стрелча Културен институт Дигитални в малкия град България, Стрелча 01.09.2021 - 31.08.2022 14588 14588 0 Проект „Дигитални в малкия град” предвижда създаване, адаптиране и популяризиране на дигитално съдържание на екпонати, притежание на ИМ-Стрелча. Очакваме проектът да привлече общественото вниманието и да насочи дебата към една важна тема, а именно: дефицитът на качествено съдържание и предлагане в музеите в малките градове, както и нуждата от актуални технически и практически знания и умения на музейните специалисти за работа с публики в дигитална среда.
PUB151TNDPS-112 "ББ Саундскейпърс" ООД Мъглива Музика България, София, Велико Търново 30.11.2021 - 06.12.2021 10060,00 10060,00 0 Мъглива Музика е проект иницииран от Дуо Вучкова/Тике. Структурата на музиката създава замъгленост; импровизирани части се редуват с кратки откъси от структуриран материал, в който предварително създадени записи се дублират с изпълнение на живо, като идентичен материал звучи в изпълнението на живо и в същото време възпроизвеждан от записа, неизбежно поражда замъгленост във временното измерение, в ритмичните, тембрални и мотивни вариации.
PUB151TNDPS-113 Фондация Рефлектор Фондация Пазители на дивото България, София, Перник, Стара Загора 01.08.2021 - 31.03.2022 10988 10988 8000 Пазители на дивото използва средствата на художествената фотография, уличното изкуство и видео арта, за да изгради връзка между творческо съдържание в публична и дигитална среда като ангажира нови аудитории в подкрепа на социална кауза. Проектът таргетира и международни публики и създава дългосрочни перспективи за нови партньорства между организации, обединени от идеята да въвлекат младежката аудитория в разговори за уличното изкуство и неговите послания. Предлага се за финансиране с редукция в бюджета. Проектът не само отговаря на целите и преоритетите на програмата, но и предпоставя създаването на улично изкуство със значими послания, много съдържателен творчески процес, който провокира авторите и формира публики. Много добре представен и защитен като цели и идеи проект, показано е партьнорство и високо професионален екип за реализация. Необходимо е прецизиране на бюджета.
PUB151TNDPS-114 РОБЕРТА КЛАСИК ЕООД Fresh and Classic /Свежи и класически/ България, София и онлайн 01.09.2021 - 31.08.2022 37446,20 29436,20 0 С този проект продуцентска компания „Роберта Класик“ желае да подаде ръка на млади професионалисти, като бъде мост между образователните институции и самостоятелната кариера на нови изпълнители. За младите изпълнители ще бъдат продуцирани 2 авторски сингъла, 2 кавъра/ремикси на стари хитове и 2 видео клипа. Новите музикални продукти и артисти ще бъдат разпростарнени в електронна медийна и дигитална среда и с инициативи на живо. Приоритет е онлайн присъствието, с цел достъпност за публиката.
PUB151TNDPS-115 Ирина Анастасова Баткова HERBARIUM NET България, София 01.09.2021 - 30.06.2022 14500 14500 0 Разшираване функционалността на сайта и превръщането му в платформа на изследователска мрежа от автори и публика, чрез създаване на оторизирани акаунти, които да гаранитрат автентичност на автори и публика - студенти и преподаватели, изкуствоведи, колекционери и галеристи. Чрез платформата ще се реализират: - тематични он-лайн дискусии с участието на модератор, - достъпът до късометражни филми-интервюта с авторите, - ключови партньорства с чужди университети и културни институти.
PUB151TNDPS-116 Джей Пи Мюзик ЕООД ЕООД 24 HOURS България, София 01.09.2021 - 01.08.2022 46800,00 30000,00 0 24 HOURS e проект за създаване, адаптиране, популяризиране и разпространение на съвременно българско музикално съдържание за публична и дигитална среда. В него са включени седем музикални композиции и видео клипове към тях: Dawn, Sunrise, Coffee, Noon, Piano, Drink with you, All over again. Музикалните пиеси са изцяло авторски и ще бъдат композирани и аранжирани от пианиста Живко Петров - едно от най-влиятелните имена в съвременната българска музика. Не се предлага за подкрепа. Проектът има за цел да направи творчеството на Живко Петров достъпно чрез неговата диигитализация, което само по себе си има потенциал да създаде нови публики. В документацията на проекта обаче не са описани подробно новите публики и подходите за достигането до тях. Бюджетът има нужда от прециизиране. И би било добре, ако се предоставят аргументи в подкрепа на устойчивостта на проекта.
PUB151TNDPS-117 Бояна Стефанова Зарева Танцуваща публика - видеоклип и концерт на суинг група Wet Pebbles с участието на феновете на групата България 01.08.2021 - 30.09.2021 7900 7900 0 Танцуваща публика е проект за създаване на видеоклип на суинг група Wet Pebbles в Синеморец с участието на фенове на групата. Идеята е да се снима видео, в което участват почитатели на бандата и целият процес да завърши с концерт на открито. За целта сме подготвили динамична песен с хореография, която ще покажем на нашите фенове на място и ще заснемем с професионален снимачен екип.
PUB151TNDPS-118 Прайм Тайм 06 ЕООД Дигитално изкуство България 01.09.2021 - 31.08.2022 14178 14178 0 Целта на настоящия проект „Дигитално изкуство“ е именно да даде възможност за създаване на връзка между съвременните български художници и по-широк кръг таргет групи, както и, най-вече - за създаване на връзка с по-младите поколения. Изграждането на тази връзка Проектът предвижда да се осъществи чрез създаване на дигитална платформа , която да позволява изграждането на уебсайт - онлайн галерия на всеки творец бързо, лесно и без нужда от специфични технически познания. Поради недостатъчно средства по програмата проектът не се предлага за подкрепа. Един от малкото проекти, насочен към подобряване на дигиталните умения на самите автори. Създаването на дигитална платформа за сайтове на съвременни художници, които да бъдат създавани с прякото им съучастие е възможност за свободното им присъствие в глобалното пространство, без то да е обвързано с политиката на дадена галерия. За няколко поколения художници това би било възможност за достигане на нови публики.
PUB151TNDPS-119 БодиМелд Сдружение Отворена Сцена/Open Stage - форум за среща между независимите български хореографи с тяхната публика България, София 01.10.2021 - 31.03.2022 15431 15431 0 Отворена сцена е платформа от пет форум събития, където публиката има възможност да се срещне с петнайсет българските хореографи в процес на тяхната работа. Целта на платформата е да скъси дистанцията и създаде дълготрайни взаимоотношения между артистите и тяхната публика. Всяко събитие ще представи 3 различни хореографа, който ще бъдат избрани с отворена покана към цяла България.
PUB151TNDPS-12 Галерия Арте София ЕООД Международни платформи в подкрепа на българските художници София 30.08.2021 - 30.08.2022 14880 14880 11160 Проектът включва разпространение в престижни международни платформи на произведенията на авторите на галерията и текущите изложби. Целта е скъсяване дистанцията между публиката и изкуството, подпомагане неговото осмисляне и популяризиране пред нова аудитория, осъществяване на международно партньорство, чрез професионално представяне и продажба на българското изкуство в подкрепа на художниците и адаптиране дейността на галерията в епидемична обстановка. Проектът се предлага за подкрепа с редукция в бюджета. Проектът изцяло отговаря на заложените цели, има амбициозното намерение за устойчиво присъствие на българско съвременно изкуство на международните платформи. Резултатите биха били от полза не само за конкретни творци, но за българското изкуство и среда като цяло.Естеството на проекта предполага продължителност във времето и напредък от дейности, реализирани до сега. Има добре реферирано партньорство което е важно условие за постигане на целите на програмата.
PUB151TNDPS-120 Сдружение Брас Асоциация Сдружение Завръщането на духовИте България 01.09.2021 - 31.07.2022 31161,54 21061,54 0 Цикъл от концерти на духовата формация BrazzViliDj със съпътсващи творчески ателиета и майсторски класове. Целта е по непринуден начин да се привлекат младите да свирят на медни духови инструменти, допълнителна квалификация на вече практикуващи младежи, обогатяване на репертоара им и включване на най-изявените от тях в заключителните концерти на групата.
PUB151TNDPS-121 Варна Денс Театър ООД Проявления Варна 01.08.2021 - 30.11.2021 11246,04 11246,04 0 Варна Денс Театър подготвя нов танцов спектакъл: ПРОЯВЛЕНИЯ. Спектакълът засяга тематиката на израстването на личността и показва разнообразни емоционални фази, през които тя преминава, чрез езика на танца. Откъси от спектакъла ще бъдат показани на публични места в градска среда. По този начин предоставяме на жителите на Варна свободен достъп до съвременно изкуство, като в същото време достигаме до разнообразна публика, която се стремим да доведем в театъра, където ще бъде показан спектакълът.
PUB151TNDPS-122 БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ГАЙДАРСКА АСОЦИАЦИЯ Сдружение Народознанието в гайдарството България 06.09.2021 - 31.08.2022 29324,31 23324,31 0 В рамките на настоящия проект планираме да организираме заснемането на поредица от кратки филми 5 на брой с история на автентични български инструменти – два вида гайда /джура и каба/ и изпълнения на народна музика с тях. Те ще привлекат нова аудитория към гайдарското изкуство и ще споделят народознанието. По този начин проектът ще работи за създаване, адаптиране, популяризиране и разпространение на съдържание, свързано с гайдарството като културен продукт.
PUB151TNDPS-123 Студио Комплект ООД ООД МЕЛБА - Преходни състояния. Интерактивна изложба и динамичен архив за български дизайн България, София и Габрово 01.08.2021 - 01.06.2022 14860 14860 0 МЕЛБА - ПРЕХОДНИ СЪСТОЯНИЯ е проект, който протича като интерактивна изложба на живо и онлайн, част от серията “Преглед на българския дизайн” и основен акцент в годишния фестивал за дизайн в София - МЕЛБА, както и като дългосрочно надграждане на съдържанието на двуезичния динамичен архив melba.bg. Допълнителни програмни елементи включват представяне на концепцията и дискусия пред публика, пътуване на изложбата извън София. Проектът кани дизайнери, изявяващи се в различни сфери на дисциплината.
PUB151TNDPS-124 "Пей по ноти с Владо Димов" Фондация Създаване на интерактивна дигитална платформа за достъп до музикално-културно съдържание за привличане на предимно младежка аудиторирия България 30.08.2021 - 30.08.2022 15000,00 15000,00 0 Създаване на интерактивна дигитална платформа за достъп до музикално-културно съдържание за привличане на предимно младежка аудитория 1. Интерактивна онлайн страница за интеракция с адудитория и стимулиране на публиката за активно участие в разпространението на музикалното съдържание 2. Възмножност за интерактивно споделяне във всички социални мрежи 3. Провеждане на интерактивни събития в дигитална среда,предвид Ковид-19, с аудиторията и приобщаване към дейността на артиста. Не се предлага за финансиране поради липса на средства. Проектът е интересен, но не съответства достатъчно на целите и приоритетите на програмата. Съдържанието е свързано перди всичко с творческо развитие чрез онлайн интерактивни акции за включване на млади творци в различни уъркшопи. Няма описани стратегии за привличане на целеви групи, популяризация. Проектът може да кандидатства по програма „Творческо развитие“.
PUB151TNDPS-125 Издателска къща КХ - Критика и Хуманизъм ООД Аудио и видеопоредица от подкасти КХ ДИСКУРСИ - ГОВОРИМ ЗА КНИГИ И ИДЕИ. Нови дигитални форми и съдържания за онлайн разширяване на публиките България, София и Пловдив, онлайн 01.09.2021 - 31.08.2022 31967,88 25600 0 Проектът предвижда регулярно създаване на съдържание, което съпътства основните ни продукти и ги популяризира чрез актуален формат: подкаста. Създаваме двойна поредица подкасти, аудио и видео, които успоредяват книги и важни за културния дебат идеи. Акценти: 1. дългосрочна дейност по замисъл, 2. присъствие в дигитална среда - разпространение в уеб-страница, социални мрежи и специални платформи, 3. въвличане на участници от младежките ни публики, 4. мониторинг на възприемането на новия формат. Поради липса на достътчно средства по програмата проектът не се предлага за финансиране. Важен проект за популяризация на хуманитаристиката. Кандидатът е с утвърден авторитет в тази област. Предвидените дейности са насочени към разширяване на аудиторията и популяризиране на издаваните автори в иновативен формат. Проектът отговаря на приоритетите на програмата. Ясен профил на настоящи и целеви аудитории. Поредицата от подкасти е любопитен модел за популяризация на заглавията на издателството. Бюджетът обаче съдържа не докрай ясни и обосновани разходи.
PUB151TNDPS-126 Фортунатус ЕООД Платформа за дигитализация на българското приложно и изящно изкуство "ВИДИ" България, Стара Загора 15.07.2021 - 15.06.2022 25000,00 20000,00 0 Разработване на дигитална платформа за популяризирането на българското приложно и изящно изкуство в национален и международен план. Платформата ще позволи безпроблемна дигитализация на творенията на проявилите желание артисти. Събраното изкуство ще бъде рекламирано в няколко канала за разпространение, разширявайки броят и естеството и локацията на публиката.
PUB151TNDPS-127 БМ Вижън ЕООД Виртуален портал към България / Virtual gate to Bulgaria България 15.09.2021 - 15.06.2022 38488,70 29820,00 0 БМ Вижън разполага с богато съдържание от VR продукти, насочени към популяризирането на българската култура и история. С проекта целим създаване на уеб платформа, чрез която ще бъде представено наличното и адаптирано VR съдържание пред значително по-широка аудитория от цял свят. Предвиждаме поредица от виртуални презентации в 360˚ среда, както и възстановяване и разширяване на обхвата на VR представянията ни на живо. Проектът не се предлага за подкрепа. НЕДОПУСТИМ КАНДИДАТ Търговското дружество не не културна организация по смисъла на ЗЗРК . Вписаният в търговския регистър предмет на дейност е: КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ;ТУРИЗЪМ; ПОСРЕДНИЧЕСТВО;ИНФОР МАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ; ХОТЕЛИЕРСТВО; РЕСТОРАНТЬОРСТВО; СТРОИТЕЛСТВО; РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ И ВСИЧКИ ДРУГИ НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА ДЕЙНОСТИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА.
PUB151TNDPS-128 „Талант Девелопмент Рисорсес“ ЕООД Привличане на нова аудитория за класическа музика България, София, Велико Търново, Асеновград 01.08.2021 - 31.03.2022 14850 14850 0 Реализация на 5 концерта на камерен ансамбъл „MYX’D“ на необичайни, нестандартни места, които да достигнат до публика, която сама по себе си няма интерес да прекрачи прага на концертната зала.
PUB151TNDPS-129 Ивелина Бориславова Илиева "МодулАрт" - дигитална, образователна платформа за изкуство България, София 23.08.2021 - 31.07.2022 25800 25800 0 Проектът е замислен като достъпна алтернатива на художественото образование, той го обогатява и осигурява пространство за дебюти. Проектът отговаря на конкретни нужди, формира нови публики, повишава знанията и творческия капацитет на аудиторията, привличайки повече млади хора към визуалната култура. Целта на проекта е създаването на общодостъпна дигитална платформа, която синтезира, интерпретира и представя по съвременен начин знания и произведения, разпръснати в различни източници.
PUB151TNDPS-13 Максим Веселинов Горанов "ЖИВИ СПОМЕНИ" - МАКСИМ ГОРАНОВ НА 70 България, Плевен 21.08.2021 - 21.08.2022 14900,00 14900,00 0 Юбилейният албум ще съдържа 12 песни, които Максим Горанов е писал през годините. Ще прозвучат в нови аранжименти с цел - осъвременяване на звученето им. Подбрани са автори на текстове, певци и музиканти, свързани с миналото на композитора - Александър Петров, Живко Колев, Георги Милчев-Годжи, Пламен Ставрев, Гергана Добрева, Орлин Горанов, Тони Димитрова, Мариана Попова, Любомир Дюлгеров, Георги Красимиров-Герасим, Георги Милтиядов и т.н.
PUB151TNDPS-130 ФОНДАЦИЯ “ИЗКУСТВО, ДЕЦА И КУЛТУРА” Фондация Създаване на платформа със специализирано културно съдържание - видеокаталог за популяризиране на културното наследство на България, чрез интеракция и активна комуникация с аудиторията България, София 30.08.2021 - 30.08.2022 15000 15000 0 Проектът цели да създаде видеокаталог за популяризиране на културното наследство на България, чрез интеракция и активна комуникация с аудиторията. По проекта се предвижда да се направят и десет /10/ броя кратки видоматериали за представяне на обекти от културното наследство: • Свещарска гробница • Белоградчишки скали • Магурата • Късноантичната гробница при Силистра • Белинташ • Мелник • Казанлъшка гробница • Късноантичната гробница при Силистра • Рилския манастир и езера • Античен град Кабиле.
PUB151TNDPS-131 Ай Пи Ар консултниг ЕООД ООД Културен бекар България, София 20.07.2021 - 20.07.2022 35000 25000 0 Създаване на дигитална платформа за общуване в реално време между авторите и техните произведения и публиките.
PUB151TNDPS-132 Кристина Владимирова Ангелова носиЯ Пловдив, България 01.09.2021 - 02.07.2022 13950 13950 0 НосиЯ обвързва визуално изкуство, музика и история. Основната цел на носиЯ е да обрисува със звук и картина българското наследство, да пази традицията, да държи историята жива. А чрез съвременното представяне на бългрските символи – да направи мост между новото поколение и предците ни. Създават се 7 картини смесена техника, 7 музикални парчета по всяка от тях, 33 лимитирана серия арт-кутии съдържащи произведенията и финализира с изложба в центъра на град Пловдив.
PUB151TNDPS-133 Дивизи ЕООД БГБрависимо България, град Пловдив 01.09.2021 - 30.01.2022 9951,77 9951,71 9000 БГБрависимо е симбиоза между концертна и образователна дейност с цел формирането на детска аудитория в активна и образована публика. Проектът включва 7 интерактивни концерта, локализирани в различни райони на Пловдив. Записите от всеки концерт ще бъдат подготвени като образователни ресурси със съответните методически насоки и представени в специално направен за проекта гугъл сайт. За устойчивост ще се изработят Карти на знанието с познавателни задачи към съответното съдържание Предлага се за финансиране с редукция в бюджета. Проектът е за образователни концерти и инициативи в различни точки на гр. Пловдив. Отговаря на приоритетите на програмата и цели засилване на интереса на подрстващите към класическата музика. Проектът е съдържателен, добре разписан и аргументиран. Реалистичен бюджет. Приложени писма за партньорство. Реалистично заложени цели и начини за постигането им.
PUB151TNDPS-134 Асоциация за изкуство и младежки инициативи "Студията" Сдружение Принцеса Мирабела- мюзикъл без граници България София 01.11.2021 - 30.05.2022 35453,64 29654,64 0 Принцеса Мирабела- мюзикъл без граници е проект за адаптиране и популяризиране на тетралния продукт в дигитална среда на национално и международно ниво, с цел децентрализация и достъп до култура на българите в малките населени места и чужбина.
PUB151TNDPS-135 "Отворена Творческа Общност Глобал Вижън Съркъл" Сдружение Книга на дъжда - поетична книга-спектакъл, представена по методите на сетивния театър България - гр. София 01.10.2021 - 01.07.2022 26200 19700 0 Книга на дъжда представлява драматургично произведение, което ще бъде представено чрез мултижанров спектакъл, състоящ се от серия необикновени, поетични и сюрреалистични пърформанси, създадени по метода на театъра на сетивния лабиринт. Това са интерактивни представления - преживявания, случващи се на различни локации в града - включително на открити публични пространства, в които публиката бива активно въвлечена в творческо взаимодействие, което стимулира въображението и сетивността й.
PUB151TNDPS-136 22:22 ЕООД LI2021 България 10.08.2021 - 31.03.2022 44900 29900 25 000 Театрален пърформанс, развиващ нов визуален език, с участието на актьори, пърформари, музиканти, визуални артисти. Проектът LI2021 изследва личноста на твореца, през различните му периоди, състояния на духа и проявленията му в обществото. LI2021 е първият по рода си и мащабността на идеята си проект, който има за цел да направи връзка между различни видове публики и да ги въвлече в обща театрална концепция.
PUB151TNDPS-137 Форматик Лаб ЕООД ЕООД ВИТРИНА / VITRINA България, София 01.09.2021 - 01.08.2022 28234,00 21950,00 0 Витрина/Vitrina e пространство в градска среда с основна цел да създаде платформа за представяне на културно съдържание чрез интеракция и комуникация с публиката навън. Проекта дава възможност за развиетие на представяне на творчески продукти и произведения, както и интегрирането на това съдържание чрез 3Д мапинг и намеса в публична среда.
PUB151TNDPS-138 "БРАС ПЕРСПЕКТИВИ" Сдружение КОЛЕДНИ ИСТОРИИ ЗА БРАС И ГЛАС България, София 02.08.2021 - 14.01.2022 14811,96 14811,96 11100 Концептуалния проект “Коледни истории за брас и глас” е популяризирането на българските музиканти - тромбон, новите гласове в акапелната поп музиката и младите ни аранжори. Екипът на проекта си поставя за цел привличането на международна аудитория чрез музикално съдържание от традиционни коледни песни от България, Холандия, Дания, Финландия и Германия. Репертоарът на проекта включва внимателно подбрана колекция от песни от 16 - 19 век в нови аранжименти за състав от 5 тромбона и 5 гласа.
PUB151TNDPS-139 Алианс за регионално сътрудничество и развитие Сдружение Музикален дигитален канал на Марио Михайлов Haskovo 01.08.2021 - 31.12.2021 15000 15000 0 Проектът предвижда създаването на музикален дигитален канал в платформата youtube, със съдържание от разнообразни музикални видеа, предвидени за качване и масирано разпространение и популяризация, в период от 2 месеца. Не се предлага за финансиране. Проектът не съответства на целите и приоритетите на програмата. По-подходящ е за програма "Творческо развитие". Насочен е към осъществуването и популяризирането на артистичната изява на млад изпълнител в Youtube, няма конкретизация относно целеви аудитории, привличане на публики, предполагаем резултат, устойчивост. Бюджетът е основно за хонорари, които са завишени. Липсва партньорство.
PUB151TNDPS-14 Николай Илиев Русев Пловдивска Рапсодия - До Космоса и обратно България, Пловдив 31.07.2021 - 30.09.2021 13100 13100 0 „Пловдивска Рапсодия - До Космоса и обратно“ ще бъде съвременна аудио-визуална интерпретация на легендарната българска песен „Излел е Дельо Хайдутин“ на неповторимата и единствена Валя Балканска. Изпълнението ще бъде поверено на победителката от X-factor България и нейния магичен глас - Християна Лоизу. Песента ще бъде с чисто нов аранжимент, който не е виждан досега в България Проектът не се подкрепя поради недостатъчен финансов ресурс на програмата. Идеята в проекта за създаване на мултимедиен продукт, представящ картини от България, озвучени със съвременна обработка на фолклорни образци, не е нова. Макар и не напълно убедително прдставена, описанието на проекта може да предполага добър резултат, като се имат предвид личностните качества на включените имена в авторския екип. Проектът отговаря в голяма степен на приоритетите на програмата, има набелязана стратегия за разпространение на клипа в дигитална среда, посочени са потенциалните публики. Има идеи за увеличаване на неговата аудитория.
PUB151TNDPS-140 КОМБИНО Фондация Името на проекта е "SOUND AROUND" , което преведено от английски означава - "ЗВУК НАОКОЛО" България, София, Пловдив 30.08.2021 - 30.09.2022 29968 23968 0 Проектът включва разработката на специфична аудиовизуална среда, при която звукът идва от различни места в пространството. Това е известно по света като -SURROUND- система. Посредством компютърно програмиране , от звукоизточниците се създава дигитално аудио поле, в което публиките могат да чуят и усетят иновативно музикално съдържание. Приложението на проекта е широко и включва т.н.-Дигитален концерт-, в който композитори ще изпълняват своята музика, създадена специално за -Surround- системата.
PUB151TNDPS-141 АБ медия ООД Art station онлайн, България, международно 01.09.2021 - 31.08.2022 38827,68 29829,63 0 “Art station” е конкурс, с обучителен елемент и ангажиране на публиката, за млади таланти между 16-25 г. от сферите Музика, Танц, Визуални изкуства и Литература, които ще спечелят възможност да бъдат популяризирани на българската и международната сцена. Най-добрите ще бъдат избрани чрез гласуване от публиката и експертно жури. Чрез професионални видео материали, подкасти и статии, преведени на английски и жестомимичен език, техните истории ще достигнат до нови международни и специфични публики.
PUB151TNDPS-142 Денис Светослав Манев "Фокус" България, София 15.09.2021 - 25.08.2022 9979,69 8979,69 0 Проектът на Денис Манев, ръководител на колектива Бели Таралежи, представя четири взаимно свързани събития от които едно дигитално. Темата им е психическото и емоционално здраве и цели да разшири ангажираността на младата аудитория в сферата на изкуството. Проектът предвижда да привлече и развие публиката на модерното изкуство, като използва свежия поглед на нови и мотивирани артисти. Събитията възнамеряват да създадат устойвича и разрастваща се аудитория в културните среди. Не се предлага за финансиране поради липса на средства. Любопитен проект с интерактивно включване. Съдържанието не е достатъчно добре структурирано, което придава неяснота на резултатите. Настоящите и целевите аудитории не са достатъчно прецизно определени, а от там - и каналите за достигане до тях. Творческата концепция е интересна, но не докрай издържана. Бюджетът е скромен, но не достатъчно обоснован. Неубедителен капацитет на кандидата за постигане на заложените цели.
PUB151TNDPS-143 Габриела Янева Габриела Янева Габриела Янева Концерт за семейството Град Перник 10.09.2021 - 10.12.2021 2520 2520 0 Поредица от детски образователни концерти с цел устойчиво привличане и въвеждане на подрастващите в света на класическата музика.Запознаване със семействата на медните и дървените духови инструменти.Концерт на инструментите валдхорна, флейта и пиколо.Изучаване на наученото от пибликата, активна коминикация с нея. Събитието ще приключи с викторина, от която 10 деца ще получат подарък - музикална енциклопедия. От проекта има силен интерес Община Перник - 4 концерта.
PUB151TNDPS-144 Про Странство ООД Ново Начало България, София 21.03.2022 - 21.06.2022 29920,00 23920,00 0 Ново начало е проект-инсталация, която цели да предизвика сетивата на публиката, чрез поставянето ѝ в два вида среда - нежните обятия на природата срещу враждебната среда на следвоенно - постапокалиптично съществуване.
PUB151TNDPS-145 Българска Хип Хоп Асоциация Сдружение Развитие и достигане до нови публики на българската хип хоп и улична култура България, София 01.09.2021 - 30.08.2022 30350 30000 0 Проектът “Развитие и достигане до нови публики на българската хип хоп и улична култура” предвижда създаване, развитие и разпространение на целенасочено тематично съдържание в три онлайн платформи за българска хип хоп култура с цел повишаване на знанията и уменията на артистите, идентифициране, каталогизиране и популяризиране на творчеството им и достигане до по-широка аудитория за уличните жанрове в България.
PUB151TNDPS-146 Сердика Фондация Балкански мотиви България, София 24.08.2021 - 24.01.2022 23082,96 18432,96 0 Проектът включва изработка и разпространение на музикално съдържание, създаване на формати за дигитални канали за комуникация, представяне на произведения в публична среда със свободен достъп, като фактор за достъп до културно съдържание за широка аудитория и активно присъствие на българска музика в дигиталното пространство. В основата са авторски етно-класически произведения от Иван Пенчев, Георги Андреев и Недялко Недялков, носещи емоционални послания за етническите общности на Балканите. Не се предлага за финансиране поради липса на средства. Проектът е насочен към създаване на дигитално съдържание. Екипът е високопрофесионален, с доказан богат опит. Липсват достатъчно конкретни стратегии за привличането и развитието на публиките, което е фокус на програмата.
PUB151TNDPS-147 Биляна Маринова Дешева Полет в солта България 24.08.2021 - 30.09.2021 8472,00 8472,00 8472 Полет в солта представлява творческа колаборация, обхващаща различни сфери на изкуството. Целта на дейността ни е да осведомим и ангажираме публиката по въпроса с опазването на Атанасовското езеро в Бургас и със значението на Натура 2000, както за България, така и на световно ниво. Работата ни по проекта и връзката, която ще изградим с аудиторията, цели да демонстрира, че изкуството е способно да въздейства дълбоко на хората и да предизвиква промяна на по-голям мащаб.
PUB151TNDPS-148 Асоциация за свободен театър – сдружение на свободно практикуващи професионални театрални групи (ACT) Сдружение Разговор след представлението България, София 01.09.2021 - 31.08.2022 14840 14840 0 Следите остават е кампания за популяризиране на свободната изпълнителска сцена чрез срещи с артисти на живо - излъчвани и онлайн - и подкаст. Това е продължение на първия сезон на инициативата, реализиран през 2021. Проектът цели да представи по задълбочен начин авторите, историята и предизвикателствата пред свободната сцена в България по интересен за широката аудитория начин. Хибридният формат ще ни позволи да обединим аудитории и въвлечем нови публики в свободната изпълнителска сцена. Проектът не се предлага за подкрепа. НЕДОПУСТИМ ПРОЕКТ. Не е предоставено навременно изискуемото заявление за участие в конкурса със задължителните декларативни текстове относно проекта е с наименование: Разговор след представлението . Представено е заявление за проект с наименование "Следите остават".
PUB151TNDPS-149 Ралица Христова Петрова Говори бъдещето България, София 01.10.2021 - 01.02.2022 15750 14000 0 Говори бъдещето е предаване което ще е насочено изцяло към млади и талантливи хора. Ще показва техните постижения и успехи. Предаването ще представи младите хора с постижения на зрителската младежка аудитория, да създадем пространство, където да намират среща интересни и успешни младежки инициативи, което да стане предпоставка за създаване на утрешно активно поколение.
PUB151TNDPS-15 Българско Изкуство - Орфеев Завет Фондация "Европейско изкуство без граници" България, София 14.10.2021 - 07.07.2022 20200,00 14800,00 0 Европейско изкуство без граници е проект с дългосрочна цел. Посланията заложени като идея във всяка от сценичните изяви имат фундаментално значение за духовното пробуждане на по-голяма аудитория, както и изграждане на интерес и любов към Великото Музикално Изкуство. Проектът включва поредица от 6 концерта: Всеки концерт ще бъде представян с различна от досегашната практика стандартна реализация.
PUB151TNDPS-150 МКП-17 ЕООД ЕООД Bass Sea Festival 2021 България, село Варвара 19.08.2021 - 22.08.2021 38164,00 14260,00 0 Началото на идеята „Bass Sea Fest“ е свързано с дългогодишното желание на нашата организация да създадем и развием един нов вид приключение без аналог по света, което се базира на взаимодействието между различни видове съвременни изкуства с хилядолетната ни култура, традиции и уникалните природни дадености на нашето Черноморие. Събитието се провежда за 6-а поредна година и за да успеем да отговорим на изисквания в момента се налага да развием нови активности насочени към нови аудитории.
PUB151TNDPS-151 Актифилм ЕООД ЕООД VR Кино клуб София, България 15.08.2021 - 15.06.2022 36800 29500 0 Проект за създаване на клуб по интереси с фокус изкуство във върхови технологии. Дейността на клуба в рамките на една година е базирана върху аудиовизуални произведения /филми и междинни форми/ създадени от български автори.
PUB151TNDPS-152 Общински културен институт "Дунав" Културен институт Да дигитализираме и популяризираме нашето изкуство сред нови аудитории и нови хоризонти. България, Видин 01.08.2021 - 01.08.2022 14491,88 14491,88 0 По проекта целим развиване на допълнителни умения като маркетинг, управление на социални мрежи и интернет платформи, както и привличането на експертен екип, който ще ни помогне за налагането на ОКИ Дунав като фактор в сферата на културата в региона и ще допринесе за промоцирането на нашите концерти и други изяви сред нови аудитории , както и отвъд рамките на региона.
PUB151TNDPS-153 Младежки културен център Бургас Друга П.Ф. Фестивал на Младите в изкуството Бургас 2021 България, Бургас 16.08.2021 - 29.10.2021 22914,76 18314,76 0 Настоящият проект цели да създаде и представи младежки културен продукт–Фестивал на Младите в изкуството в публичната среда на Бургас, както и в дигиталното пространство. Насочен е към младежката аудитория и съчетава три основни културни сегмента–изящни изкуства, литературен и музика. Планирано е да се осъществи от 14 до 17 октомври 2021г. Публиката ще има свободен достъп до продукта. Фестивалът ще бъде част от честванията посветени на 125-годишнината на Национална художествена академия . Проектът не се предлага за подкрепа. НЕДОПУСТИМ КАНДИДАТ. Не са предоставени документи, доказващи, че организацията е самостоятелно юридическо лице. В Регистър БУЛСТАТ е записано, че е поделение.
PUB151TNDPS-154 Вероника Михайлова Тодорова-Лаковски JAM ON THE RIVER - Трето издание на международния фестивал на музиката и изкуствата, с.Дебнево, 2021 България, обл.Ловеч, общ.Троян, с.Дебнево, местност Лъка 07.08.2021 - 08.08.2021 38000 30000 0 Акустична музика,изпълнена сред неповторима природа.Идеята е за трети път публика и участници да усетят свободата чрез виртуозни изпълнения на прочути музиканти от Европа и България,звезди от глобален мащаб и регионални български формации.Място-естествена природна и акустична среда до р.Видима в Троянския Балкан-вдъхновяващо за интерпретация,импровизация и експериментиране на музика в амалгама от фолклор,поп,джаз,етно джаз,фюжън,рок,танцови изпълнения, приложни изкуства,творчески концепции.
PUB151TNDPS-155 Симеон Тошков Атанасов Eventpoint - Дигитална платформа за представяне на събития и творци от малките общини България 01.08.2021 - 31.08.2022 32890 14990 0 Платформа за местни държавни, частни институции, формални и неформални организации, творци, занаятчии и др. създатели от централни общини, позволяваща самостоятелно публикуване на културни събития в календара на платформата. Промотиране в платформата и в други дигитални канали: имейл, социални мрежи, събития в реална и дигитална среда, в които да намират своята публика. Представяне в платформата чрез индивидуални профили, така и чрез тематични интервюта и срещи в тяхната среда.
PUB151TNDPS-156 НАЦИОНАЛЕН СТУДЕНТСКИ ДОМ /НСД Културен институт ТРАДИЦИИТЕ СА ЖИВИ: УСТОЙЧИВОСТ И МЛАДЕЖКО КУЛТУРНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В СОФИЙСКА СВЕТА ГОРА / ССГ/ България, София област 01.09.2021 - 28.02.2022 15000,00 15000,00 11250 Проектът е иновативен модел за прилагане на регионалната културна политика за превръщане на културно - историческото наследство във фактор на развитие в ССГ, чрез концепция за устойчивост и младежко и студентско културно предприемачество. При съчетаване на възможностите за материалното и нематериално културно наследство, ще бъде разкрит пълният потенциал на района и град София, като културна столица и древен център за културно-историческо наследство.
PUB151TNDPS-157 "Легал арт център" Сдружение Дигитална платформа Култура за ученици София, България 01.09.2021 - 01.08.2022 37750,00 29350,00 0 Култура за ученици е проект за дигитална платформа-сайт, който насочва учители, ученици и родители към културни и образователни събития, пряко свързани с темите от учебните програми за учащи. Проектът стартира с публикуване на културно съдържание, рефериращо към теми по литература от 5ти до 10ти клас, за да улесни достъпа на учители, подрастващи и родители до споделено културно преживяване като стимулира алтернативните форми на преподаване - изнесено обучение.
PUB151TNDPS-158 Борис Борисов Мисирков По следите на славното минало София, България Братислава, Словакия 09.08.2021 - 15.07.2022 31070 21005 15800 ПО СЛЕДИТЕ НА СЛАВНОТО МИНАЛО е нов интердисциплинарен проект на тандема Мисирков/Богданов, който обединява киното и визуалните изкуства, доразвивайки темата на най-новия им документален филм - КОЛИТЕ, С КОИТО НАХЛУХМЕ В КАПИТАЛИЗМА - в музейна среда, със средствата на фотографията. Филмът, изложбата на живо в Братислава и София и нейната онлайн версия ще образуват един cross-platform продукт, който да обедини досегашната публика на авторите от различните сфери и да привлече нова аудитория.
PUB151TNDPS-159 Станимир Божилов Цонев Божилов Стенопис, музика, мобилни и пространствени инсталации България, София 30.08.2021 - 30.04.2022 14980,00 14980,00 0 На два етажа в Онкологична болница ще бъдат изградени две отделни мобилни интерактивни инсталации с общи теми за двустранните модулни панели „Радост и болка“. В Съюза на глухите предвиждаме цялостно решение на пространството, обхващащо стените, колоните, пиластрите и стъклата на прозорците, където ще бъдат окачени мобилни витражни „ръце“, представящи символи от дактилната жестова азбука на глухонемите. Така чрез прекомпозиране, може да бъдат изписвани думи от посетителите.
PUB151TNDPS-16 Десислава Георгиева Николова-Моралес Най-добрите 6 България, София 01.09.2021 - 30.11.2021 12600 12600 0 Проектът се казва „Най-добрите 6“ и става дума за 6 професионалисти в сферата на културата, които ще представят своя опит, трудният им път, има ли работа за твореца в България и как се справят по време на пандемията. Целта на проекта е да запознае хората с всички звена в културата, а не само актьорите. Много хора искат да бъдат сценографи, режисьори, монтажисти, но сякаш не достига информация до тях как да си проправят път. Този проект е именно затова.
PUB151TNDPS-160 Петър Русев Дундаков Песента на ветровете - дигитална платформа за създаване и споделяне на мултижанрово интерактивно музикално съдържание България, София 01.09.2021 - 31.07.2022 28655,00 22870,00 0 Проектът е базиран на 3 основни стълба за привличане и запазване на аудитория: 1. Дигитална платформа за музикално съдържание, създадено чрез смесване на класика, фолклор, поп, рок, бийтбокс и др. , която ще позволи неограничен достъп до културен продукт 2. Уъркшоп за създаване на мултижанрови музикални форми, в партньорство с НМА “П.Владигеров”, който ще даде възможност за творческо развитие на млади хора – бъдещи автори на музика в платформата. 3. Концерт на открито с неограничен достъп
PUB151TNDPS-161 Камен Александров Драгомиров MAZE LIVE SESSIONS България, София 01.08.2021 - 01.08.2022 35000 28000 21000 Maze Live Sessions е проект за организиране,заснемане, адаптиране, съхраняване и разпространение на записи от 7 концертни изпълнения на 7 легендарни български музикални групи, създаване на 7 дигитални филма за тях. Основна цел е създадените културни продукти да достигне до максимално широк кръг публики, чрез иновативни и интерактивни нови подходи, увличайки публиката да бъде активен участник в процеса.Финалният концерт ще бъде режисиран от публиката,а участниците избрани, чрез онлайн гласуване.
PUB151TNDPS-162 Ърбид Сдружение Проект Подкаст Разум, развитие на аудитории София 30.08.2021 - 30.08.2022 14949,20 14949,20 0 Създаване на устойчива платформа за привличане на нови публики към активен културен живот чрез споделяне на профили на вдъхновяващи артисти с възможност за участие от страна на публиката: увеличаване на аудиторията чрез оптимизиране на каналите за разпространение, преминаване от формат аудиозапис към директен видео стрийминг, създаване на допълнително съдържание за социални мрежи, развиване на мрежата от партньорства с артисти, ангажиране на експерти за създаване на актуален и ценен продукт.
PUB151TNDPS-163 Ивелина Христова Иванова-Берова Лицата зад микрофона 2 България, София 15.09.2021 - 15.08.2022 15000 15000 0 Лицата зад микрофона 2 е продължение и разширяване обхвата на проект Лицата зад микрофона. Това е опит да се надникне отвъд гласа на водещия, в невидимото за слушателя пространство, опит за визуално навлизане в личността, чиито въпроси, отговори и коментари ежедневно присъстват чрез радиоефира в дома ни, в колата, в офиса и невидимо оформят и обогатяват културния и обществен облик на града и страната.
PUB151TNDPS-164 Дурмана Еоод ЕООД NFT уъркшоп и брънч София, България 01.09.2021 - 30.06.2022 30000 24000 0 Проектът “NFT уъркшоп и брънч” цели включване на български творци и привличане на колекционери към иновативна ниша за дистрибутиране и промотиране на дигитално изкуство. Платформите, които се използват са с международна аудитория, към която целим да приобщим българските творци и колекционери. Проектът привлича екип за повишаване на компетентностите на артисти и колекционери за създаване и популяризиране на дигитално съдържание в платформи за NFT и колекциониране на съвременно изкуство чрез NFT.
PUB151TNDPS-165 СДРУЖЕНИЕ АРТ ДИАЛОГ ООД Привличане на международна аудитория за авторите на публикации в АртДиалог чрез включването му в международната система от бази данни София и дигитално разпространение 31.08.2021 - 31.08.2022 12649 12649 0 Проектът има за цел да осигури на публикуващите в АртДиалог автори, включване в международната система от бази данни за валидиране, изчисляване на импакт фактора /броя цитирания/ в публикациите на чуждестранните им колеги. От което зависи отношението на чуждестранните експерти, ценители и пълноценния международен обмен. Не се предлага за подкрепа, поради липса на средства. Присъствието на публикации за българска култура и изксутво в международни бази данни е важна цел и със сигурност ще създаде условия за привличане на нови публики. По-голямата част от дейностите и от бюджета е за създаване на съдържание. Не е детайлно разработена частта с привличане на аудиторията към текстовете, които ще бъдат публикувани.
PUB151TNDPS-166 Аванпост ЕООД Дигитален архив на авторски издания София 01.02.2022 - 29.08.2022 14992,65 14992,65 11250 КО-ОП ще създаде първия в България общодостъпен дигитален и физически архив от минимум 50 авторски печатни издания /зинове/, предназначен за обща и специализирана публика. Дигиталната платформа ще съдържа експертни и изследователски текстове по темата, информация за издания, автори и колективи, снимков и видео материал, акценти върху приложените техники. В рамките на проекта ще бъдат проведени: изложба, дискусионен форум, събитие по представяне на платформата и пътуваща библиотека.
PUB151TNDPS-167 Мария Славева Македонска Килимче на паважа България 01.03.2022 - 31.07.2022 14974,01 14974,01 0 Килимче на паважа е проект за срещи и връзка между артисти и публика. Проектът включва събития в градска и онлайн среда, водени от домакина на събитията Мария Македонска. Пространството на събитията е в изградена артистична среда на открито, представляваща декор, което пресъздава стая с уютен интериор. Тази стая е своеобразно студио, от което се излъчва стрийминг на живо от всяко събитие. Всяко събитие се провежда на различна локация. Събитията целят интеракция между зрителите и артистите.
PUB151TNDPS-168 Христо Костов Ботев Мобилно приложение за театър ArtVibe България, София 01.08.2021 - 31.05.2022 25624,78 20499,82 15500 Мобилно приложение с версии за Android и iOS, част от информационната платформа за театър ArtVibe. Приложението ще създаде допълнителни възможности за запазване и развитие на настоящи публики и привличане на нови.
PUB151TNDPS-169 Мирослав Атанасов Михов "ЛИЧО" - онлайн акция Сливен 06.09.2021 - 31.08.2022 34080 23780 0 Проектът съдържа стратегия за популяризиране на акция Личо по Страсти Илиеви на Димо Дешев. Акцията предвижда съчетание на зрители на живо и онлайн, в комуникационната й стратегия са включени дискусии, кампания в дигиталните и традиционните медии, разширяване на настоящата аудитория на акцията чрез активности в профилите й в социалните мрежи. Проектът включва ангажиране в екипа му на ПР специалист и модератор на дискусиите, както и партньорства с театрални институции.
PUB151TNDPS-17 Десислава Валентинова Николчев Муза: България България, София 01.08.2021 - 31.08.2022 14980 14980 0 Муза: България е арт-проект за фотосесия. 10 от фотографиите ще бъдат проявени и рамкирани като картини в размер 70см х 110см, и организирани в изложба. 5 модела с различни характеристики като цвят на кожа, очи и коса ще бъдат облечени в 5 народни носии от различни краища на България. Вместо стандартните украшения за глава, ръчно ще бъдат изработени 5 декоративни елемента/корони за глава, които ще представляват областите, от които са народните носии - морска, планинска, градска и т.н.
PUB151TNDPS-170 Артистас Глобал Визионер/визионери Сдружение СОНЕТЪТ УТРЕ Русе, София, България 30.09.2021 - 31.08.2022 37388,35 29519,35 0 Мултидисциплинарен проект, съчетаващ Лабораторни театрални процеси с музика, танц, фотография. Обект на проекта е класическият сонет, чиято форма ще анализираме и трансформираме в изцяло нов видео формат Дванадесет избрани сонета от световни и български автори ще се анализират и интерпретират по време на Лабораторни процеси от ученици и младежи с интерес към изкуствата. Водени от дивайзинг специалист - фасилитатор ще разработят сценични, музикалми и визуални версии, които ще се заснемат.
PUB151TNDPS-171 Веселин Тодоров Атанасов "Bulgarian Spirit" Варна 31.08.2021 - 31.08.2022 15000,00 15000,00 0 Творческият проект с име “Bulgarian Spirit” представлява колекция от 100 професионални фотографии на български села и планини на автора Валентин Емилов Вълков.
PUB151TNDPS-172 КИНЕСТЕТИК ПРОДЖЕКТ ООД ООД LEGENDA Варна 20.09.2021 - 15.08.2022 14330 11730 0 Проектът за настолна игра LEGENDA е фокусиран върху популяризирането на българските художници, творили около 80те години на 20-ти век и по-специално представителите от Варненската група. Много от техните имена са слабо познати и практически липсват на картата на визуалното изкуство в България. Особена мисия проектът има в разпространението на тяхното творчество сред по-широка и неспециализирана аудитория, както в България, така и в чужбина. Не се предлага за подкрепа. Организацията има богат опит в областта на визуалните и сценични изкуства и предлага пръв опит за създаване на настолна игра за популяризация на български художници от 80-те / Варна. Липсва ясна аргументация относно избора на конкретния период. Не е представена концепция за подбор на авторите, цитирано е само едно име, без обосновка за тази селекция. Не представен визуален материал. Проектът може да бъде осъществен на комерсиален принцип или чрез crowdfunding.
PUB151TNDPS-173 Фондация "Цанко Лавренов" Фондация Anthropolover София 01.08.2021 - 30.08.2022 15000 15000 0 Дигитална медийна платформа на име „Anthropolover“ със запомняща се визуална и звукова идентичност, която да предоставя място за публикуване на авторски текстове и подкасти и да организира събития на живо. Фокусът на идеята е екип от млади автори, специалисти в сферата на изкуствознанието, антропологията и литературата да допринесат към българската културна сцена със свой собствен завършен културен продукт, представен по достъпен, атрактивен и приобщаващ нови публики начин.
PUB151TNDPS-174 Страйп Медиа ЕООД Платформа за Дигитален Театър - Digital Stage Online България, София 20.09.2021 - 20.09.2022 29500,00 23600,00 0 Digital Stage Online е платформа, която предоставя културно-иновативна екосистема: архив от дигитализирани български театрални постановки, виртуални разходки из музеи, галерии и концерти. Представлява нов канал за достигане на публики като превръща дигитализацията в плюс за културната среда, а не в неин заместител, използвайки инструменти, които подпомагат мисията на изкуството. Изградена по европейски модел за съвременна културна среда: Europen Digital Theatre Lab-S.Rangoni, ETC President.
PUB151TNDPS-175 Арт партнерс Сдружение дигитална платформа за танц "ИМПУЛС" България, София и онлайн 01.09.2021 - 31.08.2022 37580,50 29570,50 0 Проектът предвижда създаване на дигитална платформа за танц ИМПУЛС, която да обединява и представя актуална информация за събития, премиери, спектакли и други инциативи случващи се на българската танцова сцена. Чрез платформата ще се извърши и събиране на номинации и избора на носители на 2-рите годишни танцови награди ИМПУЛС. На сайта ще бъдат представени и номинираните артисти, компании и творби и с други онлайн канали ще популяризира церемонията по връчването на ИМПУЛС 2022. Проектът не се предлага за подкрепа поради ограничен финансов ресурс на програмата. Целите на проекта са амбициозни и навременни спрямо танцовата общност. В същото време настоящите и целевите публики не са достатъчно ясно дефинирани, отвъд професионално заинтересованите творци и изпълнители. Дигиталната платформа би могла да има важно значение, ако се опита да достигне до публики извън професионалния кръг. Амбицията на проекта изисква много по-подробно разработен план за популяризация на предвидената платформа. Една церемония по връчване на награди без съответното ѝ популяризиране остава затворена в професионалната общност и не води до развитие на публики. Част от разходите в бюджета са не достатъчно обосновани.
PUB151TNDPS-176 Колективът Фондация Реките на София България, София 01.08.2021 - 30.10.2021 37751,60 29951,60 0 Фестивалът Реките на София ще съживи запустяло градско пространство на Владайска река в близост до Лъвов мост и ще привлече нови публики към съвременното изкуство в нетрадиционен контекст. Фестивалът включва представления, изложби и интерактивни творчески уъркшопи за младежи. Събитието ще надгради постигнатото през 2020 г. и ще активира общност от граждани, които подкрепят развитието на пренебрегнати места в градската среда чрез изкуство и култура.
PUB151TNDPS-177 Фондация "Техогония" Фондация Кино проглеждане София, България 01.08.2021 - 28.02.2022 14985,00 14985,00 0 Проектът цели да постави началото на уеб платформа, която постепенно да направи игрални, документални, анимационни и други филми достъпни за хора със зрителни увреждания чрез аудиодескрипции. Това би адаптирало аудиовизуалното изкуство за около 16 000 незрящи в България. Предложената от нас инициатива касае създаването на достъпно културно съдържание за нови публики. Два пълнометражни игрални филма ще бъдат адаптирани в рамките на настоящия проект.
PUB151TNDPS-178 Стела Иванова Консулова SUPER BABY - Сугестопедичен английски с музика България, Пловдив 01.08.2021 - 01.08.2022 15000,00 10000,00 0 Проектът SUPER BABY – СУГЕСТОПЕДИЧЕН АНГЛИЙСКИ С МУЗИКА представлява поредица от образователни занимания за бебета и деца от 0 до 2 г. Той е синтез между обучение по английски език и музика. Обучението се извършва с методите на сугестопедията, както и с изпълнение на музика на пиано и детски музикални инструменти. Заниманията се провеждат в малки групи в естествена среда, близка до домашната.
PUB151TNDPS-179 "Обществен комитет "Васил Левски" - Габрово Сдружение Фестивал за улични изкуства 6Fest 2022 България, Пловдив 15.08.2021 - 31.07.2022 39250 21250 0 Фестивал за улични изкуства 6Fest 2022 е проект за десето издание на мултижанровия уличен фестивал 6Fest, представящ в 3 последователни дни събития в съвременен цирк, танц, музика, исторически възстановки. Събитията ще се проведат с вход свободен на открито в Пловдив. В духа на европейската карнавална традиция основното събитие на фестивала ще бъде карнавален парад. Изданието спечели съфинансиране от 18 000 лв. по отворена покана Наследство II на Фондация Пловдив 2019.
PUB151TNDPS-18 Петър Цветанов Маринов Промяна България, Каварна 02.08.2021 - 30.08.2022 15000,00 15000,00 0 Идеята е да се създаде кратък визуален албум от три авторски сингъла с видеоклипове към тях, интермедии помежду им, които да образуват един документално–художествено-музикален продукт с продължителност около 20мин, наподобяващ филм. Албумът ще носи теми, събудени в съзнанието ни благодарение на световната COVID–19 пандемия - красотата, която не сме свикнали да забелязваме, и промяната, която преживяхме. Аудиторията ще бъде пряк участник в проекта със свои материали, които ще включим в албума.
PUB151TNDPS-180 Симфониета Културен институт Виртуална музикална школа област Видин, България 01.09.2021 - 01.09.2022 14790,20 14790,20 13290 Симфониета – Видин си поставя за цел да създаде и развие нови дигитални канали за комуникация със своята аудитория и да разшири своите инструменти за въздействие, като предостави иновативни възможности за децата и младежите, които искат да се занимават с музика. ще бъде създадена виртуална музиклана школа, в която всички желаещи ще могат да изучавт 5 инструмента.Ще бъдат организирана мащабна онлайн кампания за популяризиране на школата и ще бъдат проведени 5 образователни музикални работилници.
PUB151TNDPS-181 "Плюс" Сдружение Да станем градски детективи София 01.09.2021 - 15.09.2021 14997,16 14997,16 11250 Продължение на успешния аудиоподкаст Градски детектив, посветен на културното наследство на София и получил старта си благодарение на НФК през 2018 г. Представяне на съществуващото дигитално съдържание в публична среда в рамките на КвАртал фестивал 2021, интерактивен елемент - игровизация и уъркшоп за аудиопиеса с публиката и създаване на 8 нови епизода от поредицата, които ще представят погледа на различни специализирани публики към града и съвременното му материално и нематериално наследство.
PUB151TNDPS-182 Александър Десимиров Арнаудов Нова Асоциална Поезия България, София 01.09.2021 - 01.06.2022 13728,72 13728,72 0 Нова Асоциална Поезия е онлайн литературно пространство за култура и литература. Сайтът бива създаден преди 2 години и извършва ежемесечна дейност под формата на електронни публикации споделяне на сайта newasocialpoetry.com, фейсбук страница и група “Нова Асоциална поезия”. С помощта на модул “Публики” група млади студенти цели привличането на нови аудитории и подобряване на устойчивостта, и годишната дейност на списанието.
PUB151TNDPS-183 Цветелина Георгиева Маринова Албум THE POWER OF LOVE онлайн 01.08.2021 - 31.03.2022 16750 12750 0 Expose е известен музикален дует с двадесетгодишна история в областта на поп музиката, който наскоро бе номиниран на първи етап за наградите на БГ Радио, а на гала церемонията „Певец на годината” печелят награда „Дует на годината”. В момента Expose записва своя нов албум – The Power of Love. Част от песните са вече записани – необходима е подкрепа, за да бъдат записани и останалите и да бъде разпространен албумът.
PUB151TNDPS-184 Пойема Колектив Фондация Местоправене край Дунав с ученици, артисти и експерти чрез изкуство Община Видин 12.10.2021 - 29.07.2022 15000 15000 0 Колаборативен творчески процес между български и международни артисти и местни ученици, за обживяване на обществено пространство чрез изкуство и архитектура. Създаваме художествени инсталации в обществено пространство край реката Дунав, които да популяризират историческата роля на реката във града, и нейния потенциал за настоящо и бъдещо развитие на култура и туризъм с гражданска ангажираност.
PUB151TNDPS-185 "Ара мюзик" ООД ООД Light the Music Сандански 01.10.2021 - 31.05.2022 29775,00 23820,00 0 “Light the Music” е музикално-светлинен пърформанс, обединяващ вокално-инструментален концерт с придружаващ светлинен спектакъл в градски парк в Сандански. Включва представяне на 8 песни на фолклорна основа, аранжирани с класически инструменти и водещ вокал и инструменталист /флейта/ Крум Сираков с група. Светлинно шоу допълва всяко от изпълненията. Събитието ще бъде излъчвано на живо чрез стрийминг в онлайн платформите и последващо в телевизионен ефир по Balkanika Music Television.
PUB151TNDPS-186 САЛИНА ЯНКОВА АЛЕКСАНДРОВА ЗВУКОЗАПИСИ ЗА БАРОКОВ АЛБУМ baROCK now БЪЛГАРИЯ 01.08.2021 - 31.12.2021 14995,00 14995,00 0 Албумът с барокова музика “baROCK now” се състои от 10 барокови произведения на авторите Вивалди, Порпора, Пърсел и Хендел, които ще бъдат реализирани в професионално звукозаписно студио. Те ще бъдат записани от солиста в акомпанимент на бароков оркестър. Проектът е насочен към широката международна аудитория на иновативната платформа за стрийминг на класическа музика IDAGIO, като “baROCK now” ще бъде първият бароков албум на български изпълнител на платформата.
PUB151TNDPS-187 "Ици Бици Бг" ЕООД ЕООД Онлайн концерт за представяне на албума Пет маймунки България, град София 01.09.2021 - 30.11.2021 11690,80 11690,80 0 Проектът цели да реализира първият концерт, с песничките от компактдиска ни /5 маймунки/, в дигитална среда. Концертът ще се реализира в YouTube канала ItsyBitsyBg и ще представи 14 детски песнички на българска публика от цял свят. Каналът ItsyBitsyBg към момента има 80 000 000 гледания и 134 000 абоната, много от които от различни държави с големи български общности. Целта ни е да осъществим първия си концерт във форма, която може да достигне до всички абонати на канала и до нови публики.
PUB151TNDPS-188 Веселин Георгиев Георгиев Човек от обществото България, София 01.10.2021 - 01.02.2022 18170 14170 0 Проектът представлява подкаст предаване в мрежата. “Човек от обществото” предлага вдъхновение и смисъл за аудиторията като разказва историята на успешни българи. В предаването говорим за изкуство, технологии, личностно развитие и други.
PUB151TNDPS-189 Еклектика Сдружение Вълшебната книга представя на живо България, София 01.08.2021 - 30.09.2022 29544,00 22044,17 17000 Проектът е за разпространение на мюзикъла Дивите лебеди по музика на М. Ламбов и либрето на Ана Топалова. Проектът доказва, че подобен културен продукт би могъл да съществува под различна форма. - Симфонична приказка представяна на живо със симфоничен оркестър и солисти. - Вълшебната книга с невероятни илюстрации на акварелиста Селма Тодорова и CD. - Интерактивна електронна книга с мобилно приложение в специализиран уебсайт на български и английски - Дивите лебеди.
PUB151TNDPS-19 Артмосфера Сдружение Артмосфера в парка България, София 16.07.2021 - 15.11.2021 29402,22 23302,22 0 Проектът има за цел да покаже различни изкуства и жанрове, да пренесе артистичните прояви извън познатите сцени и да представи публичната среда като атрактивно място за културни събития. По този начин ще преоткрием първоначалните артистични изяви – мобилни и ангажиращи публиката.
PUB151TNDPS-190 СТХРЛ ЩУРЧЕ Сдружение ЩУРЧЕ - Онлайн представления Варна и интернет 01.08.2021 - 28.02.2022 14900 14900 0 - Разширяване на аудиторията - младежи деца и възрастни с цел затвърждаване на „Щурче“ като камерна театрална зала и качествено културно пространство - Развиване на разнообразни театрални/куклени работилници – на място и онлайн с цел формиране на отношение към театралното и куклено изкуство сред младото поколение; мотитиране към развитие на таланти и заложби - преструктуриране на традиционния начин на разпространение на дейността на „Щурче“ – онлайн присъствие
PUB151TNDPS-191 Оптимистас Фондация Активиране на културно пространство "ReBonkers Play" България, гр. Варна 01.01.2022 - 30.08.2022 30283,64 26581,14 0 Проектът цели да даде нов старт на културното пространство наречено ReBonkers. Цел привличане дългосрочно и устойчиво на нова, млада аудитория, която да припознае мястото, като свое и да изпълни пространството със свободно достъпно културно съдържание и продукти, достигащи до максимален брой зрители и слушатели. Планират се три събития в три различни сфери на изкуствата: Дигитално музикално изкуство – 3D mapping; Кино; Съвременно изкуство – пърформанс; Дигитализиране на съдържанието.
PUB151TNDPS-192 Ирина Емилова Томова "DISPLAY" София 15.09.2021 - 29.09.2021 28500,00 28500,00 0 Проект “ DISPLAY” е визуален арт проект. Искаме да ползваме витрините на магазини, офиси, барове, сгради, като медия. Да ги предоставим на различни визуални артисти, които да ги ползват като платно на което да създадат шедьоврите си. Медията е уникална и не е ползвата по такъв начин. Проектът е подаден след официалния краен срок на програмата.
PUB151TNDPS-193 Студио за документален театър ВОКС ПОПУЛИ Сдружение ЕКСПОНАТИ - театър в кабина в необичайни градски локации България, София 15.09.2021 - 30.10.2021 19700 15810 0 ЕСКПОНАТИ е театрална инсталация на открито - зрителите преминават в поток, като посетители на музей или изложба и влизат в контакт с всеки ЕКСПОНАТ, разположен в своя уникален свят от 1 кв.м. 1 кв.м е личното био-пространство на човека, нашата недосегаема зона, едната ръка разстояние, малкия кръг на вниманието и границата на интимността. ЕКСПОНАТИ позволява онзи истински човешки контакт между зрителя и актьора, който е невъзможен в театралната зала. Проектът е подаден след официалния краен срок на програмата.
PUB151TNDPS-194 "МЮЗИККИОСК" ЕООД ЕООД МЕЧТИТЕ НА СМЕЛИТЕ България, София 01.09.2021 - 30.06.2022 13600 13600 0 МЕЧТИТЕ НА СМЕЛИТЕ представлява сборен аудио-визуален продукт от 12 песни – по същество музикален албум, в стил поп-рок. С участието на Д2, Акага, Мастило, Funky Miracle, Любо Киров и група, Камен Во, Нина Николина, Мария Илиева, група ГерасимOFF-Жоро Матев бенд. Целта на произведението е стимулиране на БГ поп-рок музиката. За разпространение в интернет, с опции за голям концерт-промоция на живо с публика /последното не е обект на финансиране от НФК. Проектът е подаден след официалния краен срок на програмата.
PUB151TNDPS-195 Д МЮЗИК ЕООД Концерти за малчугани и великани - 5 образователни лекции България, София 01.09.2021 - 31.08.2022 7535,00 7535,00 0 Концерти за малчугани и великани – 5 образователни лекции има за цел да запознае децата с 5 групи музикални инструменти. Лекции ще бъдат за: - щрайховите инструменти цигулка, виола, виолончело, контрабас - видове китари класическа, електрическа, бас - видове арфи – келтска и педална арфа - клавишно-мехови::акордеон, бандонеон, баян - медни духови инструменти,- тромпет, цугтромбон, валдхорна, туба Видео лекциите са за безплатно ползване от преподавателите по музика в общообразователните училища. Проектът е подаден след официалния краен срок на програмата.
PUB151TNDPS-2 СНЦ Синергия Сдружение Създаване на виртуална галерия за съвременно българско визуално изкуство Advertising Artists България, София 01.09.2021 - 01.05.2022 29700,00 23800,00 0 Създаване на виртуална галерия за съвременно българско визуално изкуство Advertising Artists. Факт е, че в последните години интересът към съвременно изкуство се засилва в световен мащаб. Причина за това може да се търси и в по-достъпните финансови измерения на произведенията на съвременно изкуство. Но най-съществената причина безспорно е демократизирането на изкуството заради съществуването на интернет.
PUB151TNDPS-20 Юри Димитров Стойков Цветя от края на 80-те - Reunion: Завръщане 2015-а София 01.09.2021 - 30.08.2022 14960 14960 0 Когато преди 6 години бе издадена първата рок-антология Цветя от края на 80-те за групите от Второто рок поколение–бяхме доволни,хрониката има тяло и корици.Нуждата да съживим уникалния Reunion от Нощта на героите 2 юни 2015-а е обективирана и заради нашето културно наследство в сферата на българския рок.Искаме да направим това съдържание достъпно,не е лесно.Но се чувстваме длъжни да проявим старите ленти,да ги допълним с днешен поглед и представим в кориците на културната ни история.
PUB151TNDPS-21 Габриел Христов Панев Следи на времето Ловеч 01.09.2021 - 31.05.2022 14989 14989 0 В рамките на проекта Следи на времето ще бъдат създадени произведения на изобразителното изкуство. Ще бъдат организирани изложби в дигитална среда - Фейсбук и Инстаграм и в публична среда в „Покритият мост на Колю Фичето” в гр. Ловеч.Изложбите ще бъдат рекламирани и популяризирани в социалните мрежи до широка аудитория , така че да достигнат до нова публика. Ще бъде организирана и представена пред публика изложбата „Следи на времето“ в он-лайн формат в гр. Букурещ, Румъния.
PUB151TNDPS-22 Фондация Мусиз Фондация Обединение на галериите за съвременно изкуство: уебсайт България 30.08.2021 - 30.08.2022 14987,30 14987,30 0 Сцената на съвременното българско изкуство стана много динамична и разнообразна. Появата на галерии, работещи за развитието на новите форми в изкуството и пазара, подкрепата на млади автори, комуникацията с публиката, ни дава основание да предложим създаването на Обединение на галериите за съвременно изкуство: уебсайт. Това ще е начало на създаването на годишно събитие – Уикенд на галериите, давайки по-голяма видимост на българските артисти, галерии, музей на локално ниво и в международен план.
PUB151TNDPS-23 Камерно музикално общество "НОТА БЕНЕ" Сдружение "Дивертименто: Сезони в музика и стих" гр. София, гр. Силистра, гр. Попово, гр. Дулово, гр. Исперих, с. Труд, с. Житница 01.09.2021 - 15.07.2022 14740 14740,00 11055 Дивертименто:Сезони в музика и стих e проект за създаване и разпространение на нова музикална програма от серията интерактивни музикални представления за деца Дивертименто.Участват: Мария Донева - сценарист и водещ и клавирно трио Дивертименто в състав: Грациела Панайотоваа, София Радилова, Младен Тасков. Творческият екип включва режисьора Росица Костова и художника Сотир Гелев.
PUB151TNDPS-24 Кантус Фирмус ЕАД Друга П.Ф. "Петя и вълкът" - музикално-образователен филм България 01.09.2021 - 31.05.2022 14993,49 14993,49 11245 „Петя и вълкът“- музикално-образователен филм е проект, който запознава децата с някои инструменти от класическия симфоничен оркестър. Събитието представя едноименната приказка на С. Прокофиев в изпълнение на 5 музиканти, 5 артисти-балетисти и разказвач, както и образователна част с достъпна информация за инструментите. Предвиждаме заснемане на съдържанието по време на концерт с публика и разпространение на готовия филм в училища в цялата страна с нефинансовото логистично партньорство на МОН.
PUB151TNDPS-25 Държавен куклен театър - Стара Загора Културен институт Дигитално оживели кукли България, Стара Загора 01.07.2021 - 31.10.2021 13162,04 12441,26 12441 Проектът „Дигитално оживели кукли“ представлява своеобразна демо версия на бъдещия Дигитален музей на куклите в Куклен театър Стара Загора. С помощта на най-новите дигитални технологии една кукла от знаковшя спектакъл „Жабокът принц“ ще оживее във фоайето на театъра и ще си комуникира с всички посетители и гости в рамките на Международния куклено-театрален фестивал за възрастни „Пиеро“ 2021 г. Проектът се предлага за подкрепа в пълен размер. Много иновативен и оригинален проект, с висок потенциал за привличане на публики, особено детски и младежки. Ясна структура и концепция, добре подбрана локация и време на провеждане в рамките на кукления фестивал в Стара Загора. Приложени са необходимите писма за партньорства. Екипът е опитен и компетентен и има капацитет да се справи с реализацията. Бюджетът е реалистичен.
PUB151TNDPS-26 Сдружение за изкуство и наука 21 Сдружение Арт истории България 30.08.2021 - 30.09.2022 14917,36 14917,36 0 проектната идея „Арт истории“ е да създаде и разработи платформа с културно съдържание „Галерия Изкуство и наука“ – дигитално 3D изложбено пространство. В разстояние на десет месеца да се подготвят и представят два сегмента от българското изобразително изкуство: българските иконописни школи и на българските карикатуристи. Проектът не се предлага за подкрепа, поради липса на средства. Проектът отговаря в голяма степен на приоритетите на програмата за творческа намеса в дигитална среда. Предвидените едноседмични виртуални галерии, придружени от онлайн лекции, посветени на различни иконописни школи и на петима от най-големите автори в историята на българската карикатура обогатяват възможностите за споделяне на качествено художествено съдържание, но проектът не показва как аудиторията ще бъде привлечена и разширена и то с групи, които до сега не са имали възможност да се запознаят с иначе богато изследваните и твърде популярни теми. Не са посочени изчерпателно методите за достигане до аудиторията. В бюджета не са заложени средства за уреждане на авторски права.
PUB151TNDPS-27 БЕСТ 2020 ЕООД След тъмнината България , София 01.07.2021 - 30.11.2021 23674 17400 13050 „След тъмнината“ е проект за издаване на нов албум на група „Сигнал“ по текстове на Александър Петров. Той е замислен да бъде едновременно музикален проект и стихосбирка на поета, озвучена от „Сигнал“. Намерението е албумът да бъде достъпен не само за феновете на „Сигнал“ в България, но и в чужбина. Ето защо, албумът ще бъде качен на сайта на платформите за разпространение и продажба на музикал
PUB151TNDPS-28 Народно читалище "Култура- 2002" Читалище Изложба-концерт Факирите Мити и фамилия Димитрови България, Димитровград 01.08.2021 - 31.10.2021 6377,81 6377,81 0 Проектът залага на особен синкретизъм, чрез пресичането на две изкуства и няколко направления. Събитията по проекта се изразяват в две дейности: главно изложба-концерт “Факирите Мити и фамилия Димитрови” и последваща изложба на уникални плакати от българското и световното илюзионно изкуство, на която в рамките на няколко дни да ни посещават деца от различни класове на близките училища.
PUB151TNDPS-29 Сдружение "Кей - Търн" Сдружение Енигмата Астор Пиацола България, Пловдив 01.11.2021 - 31.05.2022 29997,94 24057,94 0 По повод навършването на 100г. от рождението на Бащата на модерното Танго-Астор Пиацола, през 2021г. и 30г. от неговата смърт през 2022г., ще създадем оригинално в своето съдържание музикално произведение, чийто запис ще бъде преведен на английски и испански. Целта ни е да създадем международни партньорства и да представим концерта, пред международна аудитория. Ще издадем Първата книга в България за аржентинският инструменталист и композитор, която ще представи неговото творчество и живот.
PUB151TNDPS-3 Сиркус Иванов ЕООД ЕООД Детско предаване "Лъвчето Гого и приятели" България 01.09.2021 - 31.08.2022 36280 29150 0 Проекта представлява детско предаване на циркова тематика, предназначено за разпространение в Интернет пространството и телевизиите. Предаването, освен, че има за цел да популяризира цирковото изкуство , също така да възпитава у подрастващите определени качества. Освен това развива и авторска детска музика, персонажи и герои пример за подражание и др.
PUB151TNDPS-30 Синелибри Фондация Фондация Творчески срещи и професионални събития в публична и дигитална среда в рамките на Международния кино-литературен фестивал Синелибри 2021 София, Пловдив, Варна и други градове 14.10.2021 - 31.10.2021 112270 30000 24 000 Проектът има за основна цел да разшири и обогати публиките на Международния кино-литературен фестивал Синелибри, който се превърна в неотменима част от културния профил на столицата. Тази година той ще се състои под мотото „Божествена комедия“ по случай 700 години от смъртта на бащата на италианския език Данте Алигиери и предвижда поредица от значими интерактивни културни събития в публична и дигитална среда с участието на европейски и български творци. Проектът се предлага за резерва No 6. Предлага се за финансиране. Разпознаваемо събитие със своя специфика и принос. Синелибри проправи нов път към публиките, като акцентира върху връзката книга филм и разшири полето на творчески търсения на самия фестивал. Проектът е аргументиран и мащабен. Организацията е с капацитет и опит. Потвърдителните писма за ползване на някои от залите не са предоставени.
PUB151TNDPS-31 Таня Петкова Евтимова Интерактивно обучение чрез изкуство, като неразделна част от нов, образователен , куклен моноспектакъл България гр.Хасково 30.08.2021 - 30.08.2022 37535,56 29935,56 0 Създаване на нов професионален куклено-театрален спектакъл и като продължение на представлението - интерактивно обучение и участие на зрителите - деца в специално изработени за техните физически особености - декори и кукли на същия спектакъл. Представяне на спектакълът в публична среда със свободен достъп. Дигитализирането на дейностите и резултатите от проекта, ще доведе до интерес и популяризиране на интерактивното обучение на децата чрез изкуство.
PUB151TNDPS-32 Академия за рециклиращо изкуство Фондация Recycle Art -Приложното изкуство с добавена стойност Варна,България 01.10.2021 - 30.06.2022 14758,60 14758,60 0 Академията ще създаде творческо дигитално и публично съдържание,което ще допринесе за развитие на дейността и достигане до нови публикии .Артисти от цялата страна творящи приложно изкуство .Те ще получат възможност да популяризират своето рециклиращо изкуство сред своята и нова аудитория като качим техни произведения в онлайн галерия в сайта на Академията..Ще бъдат интервюирани от нашият медиен партньор Оранжево морето.Идеята е да популяризираме този вид приложно изкуство сред творците.
PUB151TNDPS-33 Студио Спринт Проджект ЕООД ЕООД XI МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ ЗА ПОП И РОК МУЗИКА СОФИЯ 2021 София ,България 20.07.2021 - 31.10.2021 37500 30000 0 XI Международен фестивал за поп и рок музика София 2021 е посветен на празника на столицата ни и се провежда в рамките на Културния афиш на София за единасетта поредна година. Събитието отговаря на основните принципи в сферата на културата за свобода на творчеството и отвореност към публиките, насърчаване и равнопоставеност на българските творците в сферата на поп и рок музиката, съхраняване на българската песен и привличане на младите композитори, текстописци, аранжьори и изпълнители.
PUB151TNDPS-34 Ха Ха Ха ИмПро ООД ХаХаХа на Пейка България, София 09.08.2021 - 31.08.2022 14060 13500 10125 ХаХаХа на Пейка предвижда серия от изненадващи импровизационни представления на открито и три уъркшопа по импровизационен театър за непрофесионалисти в рамките на една година. Представленията ще се състоят на открито, на локации, които са емблематични за столицата, както и в периферията на централната част на столицата. Проектното предложение цели да достигне до нова публика, предоставяйки й достъп и включвайки я в творческия процес на импровизаторите, чрез възможност за включване в уъркшоп. Предлага се за финансиране с редукция в бюджета. Интересно интерактивно предложение, което предполага активно въвличане на публиките в различни локации в столицата, включително и периферни. ХаХаХа Импро имат богат опит в импровизационния жанр и множество последователи. Позитивна страна на проекта е и осъществяването му едновременно в публична и дигитална среда. Проектът има висок потенциал за привличане на нови публики. Бюджетът е балансиран, но може да бъде оптимизиран.
PUB151TNDPS-35 АРТ ОФИС Фондация Сцена в парка, Ловеч Ловеч 01.03.2022 - 30.08.2022 14930 14930 0 Проектът “Сцена в парка” е пътуваща платформа, която има за цел да среща публиките извън столицата с различни форми на независимото сценично изкуството. През 2022 г. домакин ще бъде град Ловеч. Освен театралните представления за различни аудитории, “Сцена в парка” ще срещне артисти с най-малките зрители в интерактивни театрални ателиета. Проектът ще допринесе за подобряването на диалога между зрители и артисти. Над 10 години Арт Офис работи за развитието на публики за независимо изкуство.
PUB151TNDPS-37 Театър-студио "4хС" Сдружение Фестивал на българската класика за софийските училища България, София 01.09.2021 - 30.11.2021 37133 27833 0 Фестивал на българската класика за софийските училища е проект, който цели постигане на по-високи резултати в образованието чрез прилагането на медиума на театъра. В рамките на 5 дни в двора на Софийския университет ще представим пет заглавия по български класически произведения: Албена и Последна радост по Йордан Йовков, Септември по Гео Милев и Гаврошовци и котета разбойници по текстове на Леда и Гео Милеви, Дядо Йоцо гледа по Иван Вазов. Входа за всички представления е свободен.
PUB151TNDPS-38 Нов симфоничен оркестър АД АД Музика край басейна България, София 01.05.2022 - 10.07.2022 14491 14491 14491 Този проект е една възможност да се провокират младите спортисти /най-много от които са футболисти/ с класически изпълнения, както и посетителите на СПА комплекса „Царско село“. Предполага се, че много от тях за първи път ще чуят изпълнения на Моцарт на живо, както и звука на инструмент, като валдхорна, цигулка или фагот. Предлага се за финансиране в пълен размер. Проектът отговаря на целите на програмата, оригинална е идеята за търсене на нови полета за привличане на публики в понетрадиционни пространства и популяризиране на класическата музика, има и образователно-възпитателен елемент в проектното предложение. Има потвърдено партньорство, устоичивост и добро популяризиране - важни условия за успешното реализиране на резултатите от извършваните дейности.
PUB151TNDPS-39 Институт за български език "Проф. Л. Андрейчин" - БАН Научен институт Дигитален диалектен интерактивен речник за деца България, София 01.09.2021 - 30.09.2022 15000 15000 10750 Проектът „Дигитален диалектен интерактивен речник за деца” предвижда създаването на интернет сайт, на който да бъде разположен дигитален диалектен интерактивен речник за деца и млади хора до 30 г. възраст. Предвижда се разработването на онлайн игри и отпечатването на детска книжка. Проектът ще увеличи интереса както към дейността на Института за български език, така и към диалектното богатство на българския език.
PUB151TNDPS-4 Издателство НИКЕ ЕООД Младият читател в света на Радичков - презареждане България, София 01.08.2021 - 30.08.2022 12020,16 12020,16 0 Проектът Младият читател в света на Радичков - презареждане си поставя за цел да привлече млади експерти в областта на маркетинг, рекламата и социалните мрежи и да изгради и приложи маркетинг и рекламна стратегия в социалните мрежи с цел подобряване на достъпа до информация за творчеството на Йордан Радичков и да привлече нова младежка аудитория в каналите на социалните мрежи на издателството, което обгрижва литературното наследство на автора
PUB151TNDPS-40 Регионална библиотека "Никола Йонков Вапцаров" Културен институт Проект: Улови неуловимото България, гр.Кърджали 16.09.2021 - 31.05.2022 14833,00 14833,00 0 Проектът е насочен към създаване на ново дигитално съдържание чрез адаптация на графични рисунки от в-к „Нов Живот” и в-к „Зорница” от 1979 до 2009 г. в колекция на известни родопски художници, непозната за модерния свят за разпространение в дигитални комуникационни канали и към интерактивно излагане на изкуство в публична среда чрез мобилна флашмоб изложба на пана с графики в ръце на младежи и студенти доброволци на централния площад и алея пред Община Кърджали.
PUB151TNDPS-41 Галина Асенова Борисова Високо Там Горе, Виртуална Реалност София, България 01.05.2022 - 30.09.2022 14950 14650 11000 Високо Там Горе, Виртуална Реалност е продължение на вече реализираното през сезон 2016-2018 театрално представление по биография на поетесата Анна Ахматова. Проектът представлява 360 пространствено заснемане, придобивайки дигитална форма. Целта е нов продукт, който създава връзка между класическия театрален процес и културно технологична рамка, както и адаптация и доразвиване на режисьорските решения. Изправяме зрителя насред сцената до актьорите, за едно ново виртуално преживяване.
PUB151TNDPS-42 Сторикечърс Сдружение Move for Change: Differsonalities Project България, София 30.09.2021 - 15.07.2022 15000 15000 11250 Move for Change: Differsonalities project е серия от танцови пърформативни акции в градска среда и в различни културни, образователни и социални институции, с приоритет привличането на нови аудитории. Проектът изследва видовете дискриминация, цели провокиране на социокултурен обмен между общностите, населяващи територията на България и повишаване нивата на толерантност помежду им. Дигиталният аспект на проекта включва усъвършенстване на едноименната платформа за социално ангажирани изкуства. Предлага се за финансиране с редуциран бюджет. Проектът предлага интересен формат, съчетаващ изследователска и творческа работа. Продукцията ще се представя едновременно в публична и дигитална среда. Фокус на проекта са дискриминирани групи, които трудно имат достъп до обичайната културна продукция. Приложени са множество писма за подкрепа от различни общности. Много добре разбаботен и аргументиран проект. Бюджетът може да бъде оптимизиран.
PUB151TNDPS-43 Паник Бутон Театър ЕООД Риба на сухо плете мрежа България, София 08.09.2021 - 25.06.2022 14968 14318 0 Риба на сухо плете мрежа е проект, който се обръща към новите медийни форми, за да допълни и обогати дейността на Паник бутон театър чрез създаването и популяризирането на мини аудио-сериал, чийто първи сезон е с фокус истории и интервюта на чужденци, живеещи у нас. Автори и водещи са Нейтън Купър - американо-български артист и Емилиян Гацов-Елби - композитор-изследовател. Чрез двуезичното си, дигитално достъпно съдържание, проектът цели и привличане на чужденци към българско изкуство и култура.
PUB151TNDPS-44 Ансамбъл за народни песни и танци - Сливен Културен институт "Войводи" - легенда за Хаджи Димитър" България, Сливен 01.09.2021 - 30.08.2022 26790,20 21390,20 0 Основната идея е изработване на нов оригинален фолклорен концерт-спектакъл, базиран на легендите и историческите предания за Хаджи Димитър и сливенските хайдути, с оригинална фолклорна музика, песни и танци, поставен в естествената среда на Балкана и крепост „Туида“ и представен по един нов и съвременен начин чрез включване на аудио-визуални похвати и ефектно сценично осветление и озвучаване. Проектът не се предлага за подкрепа. Формулярът е некоректно попълнен. В документацията липсва информация за целевите групи, график, екип, резултати, устойчивост и др.
PUB151TNDPS-45 Регионална библиотека "Любен Каравелов" Културен институт За плакатите - дигитално и реално България, гр. Русе 01.08.2021 - 31.08.2022 14959,45 14959,45 11220 Проектът представя плаката като изкуство в дигитална и реална физическа среда.Предвижда се дигитализиране на част от колекцията плакати, съхранявана в Регионална библиотека-Русе; създаване на Виртуална галерия с плакати; провеждане на творческо ателие в Хартиената фабрика в с. Комана, Румъния и две работилници с младежи от14 до 19 г. за създаване на плакати.Организира се изложба с плакати от фонда на библиотеката, част от които са анимирани.Изложби представят двама творци - автори на плакати.
PUB151TNDPS-46 ЕТ "Камила - Илия Деведжиев" Друга П.Ф. Дигитален театър Камила 2. Посока Север-Изток Русе, България 01.08.2021 - 31.08.2022 14850,00 14850,00 0 Проектът развива и разширява създадената с подкрепата на НФК онлайн платформа www.digitaltheatre.bg за дигитално съдържание за деца и семейства. Ще адаптираме за дигитално разпространение сценично съдържание, вече създадено от наши партньори. Ще го популяризираме и разпространяваме в интернет; ще привличаме и развиваме нова аудитория. Проектът ще подкрепи във време на криза развитието на артисти и културни организации от Северна България.
PUB151TNDPS-47 Държавен фолклорен ансамбъл " Филип Кутев " Културен институт Дигитализация на част от нотния архив на ДФА Филип Кутев България, София 01.10.2021 - 30.09.2022 14953,80 14953,80 0 Основна цел на проекта лесен достъп до архива на ДФА“Филип Кутев“ чрез създаване на дигитална база данни на емблематични произведения на едни от най-големите български композитори в областта на фолклора като Филип Кутев, Красимир Кюркчийски, Коста Колев, Иван Кавалджиев, Живка Клинкова, Михаил Йорданов, и др и достъп до създаденото съдържание, ориентирано към професионалисти, любители, издатели, обучаващи се и други в сферата на фолклорната музика с цел популяризиране на българския фолклор.
PUB151TNDPS-48 Генесис филмс ЕООД Пътуваща и онлайн изложба ВДЪХНОВИТЕЛИТЕ София/Берлин 01.08.2021 - 31.07.2022 28666 22566 17000 ВДЪХНОВИТЕЛИТЕ се основава на изложбата Мост през времето, 2017, Р. Алексиев-СБХ, която представи част от големите сценографи, работили с най-интересните режисьори през 60-те-80-те. Идеята се развива като симбиоза между пътуваща изложба и дигитален архив на сценографското изкуство. Физическите носители в изложбата съдържат QR кодове и през телефоните си и таблети в залата зрителите се свързват с архива, който обогатява изживяването с ново съдържание и емоции. В БКИ Берлин е първото представяне.
PUB151TNDPS-49 АКТ-УНИМА, България Сдружение 120 минути куклен театър за възрастни България, София 16.08.2021 - 31.07.2022 37499,89 30000 0 Проектът „120 минути куклен театър за възрастни“ е продължение на успешно приключилата първа част „Куклен театър за възрастни: разказ в 10 епизода“. Той включва създаването на четири късометражни филма, свързани с развитието на кукления театър за възрастни и ключовите артисти, свързани с него в куклените театри в София, Видин, Бургас, както и независимият театър „Ателие 313“.
PUB151TNDPS-5 Дариан Кристианов Георгиев Онлайн канал за моделизъм България 01.09.2021 - 31.08.2022 14953,96 14953,96 0 Популяризиране на моделизма като изкуство, онлайн творчески работилници и демонстрации, разпространение чрез социални медии и видео-платформи и насърчаване продукция от страна на достигнатата аудитория. Творбите в рамките на проекта ще бъдат представени на живо пред публика на заключителна изложба през август 2022 г.
PUB151TNDPS-50 Театър на отговорността Сдружение Сцена в Jazz-a Пловдив, България 01.10.2021 - 30.06.2022 23520 17780 0 Сцена в Jazz-a e проект, целящ да развие и установи платформа за съвременни театрални форми и театрални артисти в бар Би Боп Кафе, град Пловдив. Създаване на цялостен театрално- културен диалог между артисти и публика чрез mini- master класове, работилници, дискусии и активно online присъствие в социалните мрежи. Проект, целящ привличане на нови публики чрез художествено и социално взаимодействие между изпълнител и зрител.
PUB151TNDPS-51 Танцова Забава ЕООД ЕООД Фонотека Електрика - Платформа за Българска Електронна Музика България 01.09.2021 - 30.06.2022 56473 28973 22000 През 2009 основахме Фонотека Електрика - основната онлайн медия за електронна музика и клубна култура в България. 12 години тя отразява съвременна музикална култура с подкрепа към местните артисти и събития. През 2021 г. стартирахме музикален подкаст заедно с Гьоте-институт България, който представя български артисти пред широката публика. Настоящото ни предложение цели да надгради най-актуалния ни проект – Altitude/ Attitude част от програма Наследство на Пловдив ЕСК 2019.
PUB151TNDPS-52 Кунка Денкова Бакалова "Муза" България 01.08.2021 - 01.05.2022 14926,27 14926,27 0 Проектът Муза е книга-каталог с подбрана поезия от големия български поет Недялко Йорданов, съчетана с портрети от много художници рисували една жена - Кунка Бакалова.
PUB151TNDPS-53 АРТЕАСТ Фондация Bright Future / Светло бъдеще България, София 01.06.2022 - 30.06.2022 21163,96 18656 0 Заедно с архитектурно студио ГРИД и Музея за съвременно изкуство - САМСИ ще представим пърформативно визуалния ни site specific спектакъл Bright Future / Светло бъдеще. Идеята е да събудим любопитството на случйните посетители на Южния парк и да ги стимулираме да съпреживеят темата за екологията и връзката ни с природата чрез симбиозата между визуална инсталация и живото пърформативно изпълнение.
PUB151TNDPS-54 ПЪРФОРМАНС РУУМ ЕООД ЕООД Превод в ефир - рубрика посветена на танц за екран /сезон 2021-2022/ България, Варна / Онлайн 01.09.2021 - 31.08.2022 14990,00 14990,00 0 Превод в ефир е рубрика, посветена на танц за екран. Всеки месец каним професионална и любителска аудитория, изкушена от тази интригуваща симбиоза между киното и танца, да се присъедини към нашите прочити и дискусии с активно практикуващи в това поле артисти. Вторият сезон на инициативата включва: създаване на дуезично онлайн издание с критически материали, представяне на 8 хореографа чрез статии-анализ и интервюта, конкурс за скрийнденс творби и заключителна дискусия за бъдещето на жанра.
PUB151TNDPS-55 Консепт Студио ЕООД ФилмираУниЛиб България, Благоерград, Ловеч, онлайн 02.08.2021 - 30.03.2022 30510 24500 18375 По проекта ще бъде създадена подстраница в съществуващата стрийминг платформа Филмира с безплатен достъп до пакет филми. Филмите са изцяло български и са подбрани според целевата аудитория от студенти и ученици с определени интереси. В партньорство с Югозападен университет НЕОФИТ РИЛСКИ в Благоевград и Регионалната библиотека в Ловеч ще се проведе комуникационна кампания с интерактивни дейности за привличане и развиване на техните младежи като ангажирана публика за българското кино.
PUB151TNDPS-56 АТЛ-50 ООД Театър за ученици - поставяне и заснемане на пиесата За парите и другите важни неща България 02.08.2021 - 02.08.2022 33450,00 26760,00 0 Проектът: Театър за ученици - поставяне и заснемане на пиесата „За парите и другите важни неща“ цели чрез похватите на театъра да развие емоционалната, социална и финансова култура на деца във възрастовата група 7-12 г., за да се подготвят за предизвикателствата на новото време. Да разкажем на децата по иновативен начин, какво е приятелство, взаимопомощ, какво представляват парите и как може те да са им „приятели“ в днешния свят. Да привлечем родители, учители и обществеността като публики.
PUB151TNDPS-57 сдружение "Метеор" Сдружение Метеор - творческа намеса София, България 01.09.2021 - 31.08.2022 42724,64 29724,64 23 780 Проектът включва три основни дейности – създаването на многоезична - български, немски и английски - видеоверсия на спектакъла с работно заглавие Златната делва, създаване на интерактивна перформативна инсталация с работно заглавие Tempus Fugit и разпространение на двата артефакта. Специално внимание е отделено на разпространението не само в български, но и в международен контекст. Резерва 1. Предлага се за финансиране. Проектът има любопитна концепция и иновативно съдържание. Предлага неконвенционален подход към публиките, но в същото време те не са достатъчно конкретно дефинирани. Проектът има висок потенциал за връзка с нови аудитории, но конкретните стъпки в тази посока не са достатъчно изчерпателно представени. Бюджетът не е достатъчно ясен и обоснован. Осъществени са важни партньорства. Би могло подетайлно да се представят новите публики, към които се насочва и най-вече как се търсят устойчивите резултати от проекта.
PUB151TNDPS-58 Сдружение с нестопанска цел, управител Сдружение Куклен театър за четене България, гр. София 01.08.2021 - 31.08.2022 14860 14860 0 „Куклен театър за четене” е мултижанров проект за създаване на дигитална книга по пиесата „Фабрика за еднорози” от Евелина Кьосовска – Костолова, която, освен литературния материал, съдържа линкове към кратки видео филми с кукли, представящи избрани сцени от нея; съкратена версия на пиесата и макети за сглобяване на мини куклен театър, подходящи за употреба в домашна или училищна среда.
PUB151TNDPS-59 "ПАНДИ" ЕООД Картини зад Кадър БЪЛГАРИЯ 15.09.2021 - 30.09.2022 37500,00 30000,00 24 000 „Картини зад Кадър“ e документален мейкинг за реализацията на филмовия проект „Четири годишни времена“. Портрет на художниците: Свилин Стефанов, Десислава Денева-ДЕДЕ, Динко Стоев, Яна Костадинова. Ще надникнем в „кухнята“ на творческия процес на правенето на филма и рисуването в ателиетата на художниците. Целта ни е с този проект да мотивираме зрителите да се срещат с българската култура. Да ги вдъхновяваме с нейните творци. И още нещо - синергията, която ни дават.
PUB151TNDPS-6 Дечко Минчев Чунтов Дигиталко, дишай! Играй навън! /природо-познавателен, здравно и имунно укрепващ спектакъл за деца./ България, град София 01.08.2021 - 31.08.2022 12000 10000 0 Интерактивен спектакъл за въвличане на детската публика към свободно достъпни пространства, места за отдих и релаксация. Чрез иновативна жива намеса в публичната среда на свободните за достъп детски площадки и паркове ще измъкне децата от ефекта на дигиталното затваряне и ще ги приобщи към природно отваряне и здравно извисяване. Стъпвайки на някои от най-популярните приказки и с много интерактивни импровизации, игри, песни и танци- децата ще бъдат въвлечени в силата на природното сближаване!
PUB151TNDPS-60 Кирил Александров Пелтеков Страница на Гилдия Музикални Артисти- САБ България, София 30.08.2021 - 30.08.2022 15600 15600 0 Админисриране на фейсбук групата Гилдия Музикални Артисти- САБ. Привличане на профисионални музиканти от всички жанрове. Създаване и установаване на партньорство между музиканти и импресарски агенции от целият свят. Целта и е да подпомага професионалните музиканти в търсенето на работа, израстване в музикалното поприще и представяне на тяхните музикални достижения, събития и авторски произведения. Лекции и блогове за историята и новаторството в китарните иновации.
PUB151TNDPS-61 Александра Филипова Трифонова Сакралният свят на средновековната култура. Чудотворни икони и свети мощи на Балканите България, София 01.08.2021 - 01.08.2022 14500 14500 0 Разглеждат се реликви на християнската вяра – чудотворни икони и св. мощи. Тези сакрални реликви са отдалечени от мирогледа на днешния човек, подвластен на материалните ценности на своята епоха, поради което представянето им цели да запознае широката публика в България и по света с предмети на вярата, почитани от дедите им, и да върне прекъснатата нишка на вековната традиция, като разкрие красотата на артефактите на средновековното изкуство, документиращи важни етапи в културната ни история. Проектът не се предлага за подкрепа. НЕДОПУСТИМ КАНДИДАТ съгласно условията на програмата допустими са единствено самоосигуряващи се физически лица, извършващи дейност в сферата на културата. Кандидатът е декларирал, че не е самоосигуряващо се лице.
PUB151TNDPS-62 АБУЖЕТ Сдружение НЕПОЗНАТОТО ПОЗНАТО, творческа колаборация на фотограф, Кайя Христова и художник, Десислава Денева - ДЕДЕ с интерактивни елементи, представена в изложбена зала със свободен достъп и дигитална среда България, София 02.08.2021 - 30.11.2021 29771,21 22771,21 0 Кая, вдъхновена от историята на остров Крит, заснема стара Ханя. Орнаменти по врати и прозорци на идилични къщи … Деси е завладяна от безвремието на дунавските пейзажи. Бавни води, хлопващи врати, силуети са отразени в творбите й. Колаборацията води до нов творчески продукт – фотография, отпечатана върху метал, съчетана ведно с рисунка и живопис. Проектът търси нови начини за представяне на изкуството извън изложбената зала и нова аудитория като я въвлича в творческия процес.
PUB151TNDPS-63 Боян Светославов Таксиров Виртуална Галерия Елементи София 01.09.2021 - 01.07.2022 16666,31 14988,33 0 Проектът предвижда създаването на онлайн виртуална галерия за визуални изкуства, която да се намира на интернет сайт. Галерията ще представлява триизмерна виртуална реалност, с възможност за навигация. Атрактивната интерактивна среда и дизайн се очаква да способстват за едно по различно потребителско преживяване. Лесната достъпност през интернет ще популяризира българското изкуство сред населението.
PUB151TNDPS-64 Сдружение " Челисимо" Сдружение Международен Виолончелов Фестивал "Челисимо" 2021 България 06.09.2021 - 10.09.2021 38112,73 29893,73 22500 Фестивалът ще се проведе в рамките на 5 дни, включвайки концерти и майсторски класове. Целевата аудитория ще бъде главно от студенти и ученици от музикални и общообразователни учебни заведения.Ефектът за привличане на публики и международна аудитория ще е подкрепен от стрийминг излъчване на всички 5 концерта във Фейсбук или Youtube, както и с тяхното видеозаснемане.
PUB151TNDPS-65 Текнохед ЕООД ЕООД Довиждане лято 2021 България, София 16.07.2021 - 16.12.2021 58801,44 29600,00 23 600 Проектът Довиждане лято е музикален фестивал, организиран от фирма Текнохед ЕООД под шапката на марката Метрополис. Събитие на световно ниво с най-актуалната електронна музика, което ще направи неговата публика част от интернационалната музикално-културна общност. Така Българската публика няма да търси задоволяване на своите културни потребности зад граница. Специално създаден кратък филм ще бъде разпростарнен в дигиталните канали и социалните медии след събитието. Проектът се предлага за резерва No 7 с бюджет от 23 600 лв. Предлага се за финансиране. Авторите на проекта имат сериозен професионален опит и доказани възможности за успешно организиране на музикални събития. Има нужда от по-детайлно описание на публиките и начините за тяхното достигане. Безспорно това е събитие емблема за феновете на тази музика и организаторите му са тези, които работят от години за тази култура у нас.
PUB151TNDPS-66 Форс Минор Сдружение Друга светлина София, България 18.01.2021 - 15.07.2022 14961,96 14961,96 11220 „Друга светлина“ е аудио-визуален триптих в полето на експерименталните и видеоарт жанрове, създаден по стихотворения на съвременни български поети чрез авторска техника на базата на „живопис под камера”. В асоциативното поле между текст, звук и визия, художниците работят с течности, пигменти, субстанции и разнообразни материали. Кратките филми от „Друга светлина“ ще се появят премиерно в различни пространства- фоайета на кино салон, библиотека, университет, след което ще бъдат достъпни онлайн.
PUB151TNDPS-67 Сдружение Колдпийз танцово театрална компания Сдружение Помниш ли, когато ... - танц в обектива София 01.09.2021 - 30.11.2021 14887,30 14887,30 0 Заснемане и дигитализиране на танцов спектакъл 'Помниш ли, когато...'. В последната една година представленията на живо биват все по изместени със съответните им дигитални продукти и представяне в платформи и фестивали в on-line среда. С тази цел сдружението е решено да заснеме премиерата на новият си спектакъл 'Помниш ли, когато..', чиято премиера ще се осъществи през септември на открита сцена 'Сълза и смях'.
PUB151TNDPS-68 СНЦ БУЛГАРИКА Сдружение Булгарика - дигитални перспективи България, Варна 01.09.2021 - 15.09.2022 35999,98 29999,98 0 Проектът приобщава публиката към постиженията на Панаира на занаятите и изкуствата „Булгарика“ във Варна. С видеоуроците “Съхранени и споделени занаяти” ще бъдат представени традиционни изкуства, които са в основата на творческото самоизразяване. Ключово място в проекта заема “Виртуална галерия “Булгарика” с четири тематични изложби през цялата година. С фокус насърчаване на интереса към традиционните занаяти и изкуствата сред младите хора са и специални събития в Добрич, Шабла и Каварна.
PUB151TNDPS-69 Театър 199 "Валентин Стойчев" Културен институт НАКАМА /яп. - приятели, които са като част от семейството/ България, София 01.08.2021 - 31.05.2022 14839,43 14839,43 0 Проектът „Накама“ на Театър 199 „Валентин Стойчев“ представлява надграждане на марката „Театър 199“ чрез осъвременяване на логотипа и разработването на нови комуникационни канали и усвояването на вече съществуващи такива за привличане на интереса на повече потенциални зрители към театралното изкуство и устойчивото му задържане в бъдеще.
PUB151TNDPS-7 Мая Димитрова Дечева ШЕКСПИР A CAPPELLI София, България 15.08.2021 - 15.12.2021 7587 6511 0 В проекта Шекспир A Cappelli се изпълняват 24 сонета, оперни барокови арии и мултимедия от 24 кадъра с архитектурни и природни обекти, върху които е монтиран текстът на сонетите на стар английски език. Спектакълът ще бъде приет от 4 целеви аудитории - на Женския пазар, в парка до ОКИ ДК Красно село, в Дома за възрастни хора Buona Vita и в Първа частна гимназия за дигитални науки Soft Uni Svetlina. Проектът ще завърши с филм с откъси от представленията в 4-те локации.
PUB151TNDPS-70 Портрет Филмс ЕООД ЕООД Пътища на портрета - творчески експерименти България 01.08.2021 - 31.08.2022 29993,32 23993,32 0 „Пътища на портрета - творчески експерименти“ е цикъл от артистични дейности, обединени от потенциала на портрета като културен феномен, доказващи неговата способност да изследва, трансформира, обединява, провокира. Съдържанието на проекта е разгърнато в последователни и взаимосвързани творчески интеракции - портретни метаморфози: Конкурс за фотопортрети - Изложба на фототворби - Виртуален арт инкубатор - Пърформанс - Кратък филм - Тур: фотоизложба и семинари в 4 български града.
PUB151TNDPS-71 „Център за неформално образование и културна дейност Алос“ Сдружение Виртуален поглед към сакралните песни и танци на алевиите в България България 01.08.2021 - 31.07.2022 10000,00 10000,00 0 Проектът цели изграждане на виртуален тур с българска и английска версия, представящ алевийски ритуални песни и танци от Източните Родопи и Северна България пред местни, национални и международни публики. Ще се използва софтуер, позволяващ интегриране в платформите Google Street View и Google Arts & Culture. Така ще се осигури дългосрочно и активно присъствие на традиционно изкуство от България в дигиталното пространство с неограничен достъп на разнородни публики от всяка точка на света. Проектът не се предлага за подкрепа, поради вече получени средства от НФК за реализация на предвидените дейности. Интересен и нетрадиционен проект, който се отнася до наследството на малка и относително затворена група. Важен за популяризирането на нематериалното културно наследство на алевиите. Предвиждат се два виртуални тура, които са дълго и внимателно подготвяни, включително с подкрепата на НФК на предходен етап. Включени са нови методи и технологии за представяне на културно наследство, както и интерактивни техники. Ясно формулирани целеви групи. В същото време проектът е получавал нееднократно подкрепа по различни програми на НФК, включително и за тази година. Предвидените разходи не се различават съществено от вече подкрепения проект по програма "Културно наследство"
PUB151TNDPS-72 Сдружение "РАЗМАХ" Сдружение "Луксозна близост" България 01.08.2021 - 01.08.2022 29685,32 24684,25 0 „Луксозна близост“ е пиеса за свят, в който парите и успехът са най-важни. Представя съвременност, в която всеки се е устремил към материалното, а приятелството не съществува в чист вид. Близостта е скъпотия, която малцина могат да си позволят. Показва герои, които смятат, че е изключително лесно да си богат, като единственото условие е да си млад и красив. Богатството, също като измамата, е творчески процес. Изискват се качества, които не всеки притежава и рискове, които не всеки би поел.
PUB151TNDPS-73 Клас 5х5 Сдружение "Зад маската" България, София 01.09.2021 - 30.05.2022 15720 14970 0 „Зад маската“ е проект, целящ привличането на нова аудитория в театъра чрез уъркшоп и кратък документален филм за актьорската професия. Смятаме, че възбуждането на желание у младите артисти за усъвършенстване на изразни средства, е нужно за достигането до нови публики. Участниците в уъркшопа ще работят с Деян Донков, Петя Диманова и Деян Георгиев, а документалният филм ще бъде излъчван в училища извън централните райони, с цел да привлече интереса към живото изкуство у подрастващите.
PUB151TNDPS-74 Мистър Рок Мюзик ЕООД ЕООД ЗАПИС НА DVD НА "ЮБИЛЕЕН КОНЦЕРТ МИЛЕНА - 35 ГОДИНИ НА СЦЕНАТА" България, гр. София 01.09.2021 - 01.08.2022 37670,01 30000,00 0 Основната цел на проекта е създаването на запис на DVD носител на юбилейния концерт, с който легендарната Кралица на българския рок Милена Славова Пейдж-Робъртс ще отбележи 35-та годишнина от началото на музикалната си кариера и сценичното си присъствие като артист, изпълнител и автор на емблематични за българската рок музика песни, с ярко изразени социални и културни послания.
PUB151TNDPS-75 Фелия Фотография ЕООД През пясък и вода - фото-срещи Царево, България 15.08.2021 - 15.08.2022 150000 150000 11250 Проектът цели да достигне до нови аудитории превръщайки плажа, парка и морето в изложбени пространства с участието на хората, които ги посещават. Той надгражда Черната Кутия - подвижното ателие на Фелия Барух за портрети и включва дигитална изложба. Всеки желаещ е поканен да участва - като застане пред камерата или зад обектива и снима. Форматите - от полароид до големи фотоси, поставени в специално изработени стойки в публична среда, и заснетите видеа - ще представят историята на участниците.
PUB151TNDPS-76 Брейн Стор Проджект Фондация Дигитален Антистатик 2 България, София 01.08.2021 - 31.08.2022 34600,00 25380,00 0 Дигитален Антистатик 2 е фокусиран върху възвръщането на крехкия баланс между живото преживяване и дигиталното присъствие по отношение на съвременното сценично изкуство. Проектът предвижда поредица от дейности за привличане на нова публика и такива за задържане, сближаване и образоване на вече оформено ядро от зрители. Проектът обхваща 15- то издание на Международния фестивал за съвременен танц и пърформанс Антистатик, както и дейности преди и след откриването му.
PUB151TNDPS-77 Лампа Колектив Сдружение Планинска Песен / Singing Mountains Българиа, София 01.09.2021 - 30.08.2022 14981,14 14981,14 0 Проект Планинарска песен включва серия от 2 събития с музикално-фестивален характер и фокус върху връзката ни с планината. Това са 2 двойни музикални концерта, в планината, съпътствани от различни по вид семинари-работилници с основна тема планината: - курс по планинска безопасност и първа помощ, - билкарство и гъбарство, - екология и опазване на природата - катерене и други спортове Концертите и основните занимания ще бъдат излъчвани чрез лайвстрийм от хижата домакин. Проектът не се предлага за финансиране поради липса на средства. Проектът е интересен и различен, стимулира привличането на изпълнители и публики, като ги приобщава към изкуството в алтернативни пространства и ги свързва и с други дейности. Има разписани дейности, които са реалистични за изпълнение, партьнорство и канали за привличане на публики.
PUB151TNDPS-78 Фондация Ей ту Зет Фондация Достигане и развитие на международна аудитория за български джаз България, София 15.09.2021 - 30.08.2022 30140 30000 0 Проектът предвижда да селектира български джаз музиканти, с потенциал за достигане до международна аудитория, да създаде необходимите презентационни материали и да ги представи през всички, утвърдени за това канали с цел достигане до нови публики извън страната. В рамките на проекта са предвидени дейности по създаване на необходими презентационни материали, ъплоуд на музика в международните платформи и ключови дейности по представяне на артистите на международни професионални форуми.
PUB151TNDPS-79 Флауър'сЦи ЕООД Мобилно приложение за българска мода България, гр. София 01.08.2021 - 01.08.2022 13535,00 13535,00 0 Създаване и разпространение на първото мобилно приложение за българска мода, с включени български марки и ексклузивни артикули на родни производители, модни дизайнери и творци. Чрез приложението за Android и iOS, близо 30 български модни марки и дизайнери, които са част от мултибранд платформата Flower's & Co. Gallery, ще предлагат своите модни артикули за продажба.
PUB151TNDPS-8 "Фул Муун Улф" ЕООД ЕООД Короната на краля София, България 01.08.2021 - 31.08.2022 27510,00 23340,00 0 КОРОНАТА НА КРАЛЯ е театрален експеримент, който има за цел да събуди интереса и желанието на зрителя да разбере как той би реагирал, ако е на мястото на всеки един от героите. Глобалната пандемия е медицински факт. Въпреки това, несъмнено се прокрадва идеята има ли я, няма ли я. Сблъсквайки толкова различни герои, които на пръв поглед имат връзка по между си - обща националност и манталитет, а реално „живеят на различни планети“, се отличават двата полюса от светоусещането на българите.
PUB151TNDPS-80 "от нота до цвят" ЕООД "Музикални истории в парка" Шумен 02.08.2021 - 15.10.2021 8640,00 5220,00 5220 ”Музикални истории в парка” е проект за серия от 4 акустични концерта в градска среда и по-конкретно в парк до “Безистена” град Шумен. Събитията ще се проведат в обособеното парково място на „Младежка сфера“. Участници в концертите ще бъдат утвърдени гост-музиканти от страната, както и артисти от града, с които да пресъздадем вдъхновяваща музикална атмосфера.
PUB151TNDPS-81 АМАТЕРАС ФОНДАЦИЯ Фондация СТАРОТО НОВО В ХАРТИЯ е дигитален проект, СОФИЯ ХАРТИЕН АРТ ФЕСТ 2022 - основна част от новия раздел за дигитални формати София 01.09.2021 - 07.08.2022 29550 29550 0 СТАРОТО НОВО В ХАРТИЯ е дигитален проект, част от СОФИЯ ХАРТИЕН АРТ ФЕСТ 2022. Идеята за този раздел се появи от изданието 2021, в следствие на пандемичната обстановка.В настоящия момент дигиталните форми предизвикват вълна от интерес за дигитални форми. Това развива и предаване на артистичното съдържание. Приоритети са: • привличане на нова българска и международна аудитория • превод на различни езици на културно съдържание • систематизиране на демонстрации и уъркшопи с важни технологии
PUB151TNDPS-82 Творческа къща ЩЪРКЕЛИТЕ ЕООД ЕООД НОВИТЕ ПРИКАЗНИ ГЕРОИ Виртуално пространство, гр. София, България 15.08.2021 - 15.08.2022 14562,10 14562,10 0 Проектът НОВИТЕ ПРИКАЗНИ ГЕРОИ има за цел да събере в 20 виртуални срещи съвременни български детски писатели, издателства, ученически литературни клубове от цяла България и чужбина. Ще бъдат анонсирани издадените нови детски книги. Всички срещи ще бъдат записани и публикувани в Детското сп. ЩЪРКЕЛ и в YouTube. Ще представим сръбското детско сп. ТАБЛА и сръбски писател от български произход. Ще издадем електронна книга на български и английски език с творби на участниците.
PUB151TNDPS-83 Силвия Николаева Станоева "Нови Актьорски Техники" София, България- онлайн 01.08.2021 - 01.12.2021 3162 3162 0 Проектът, представен на вашето внимание е за създаването на 10 кратки до 10 минути видеа, в които актрисата Силвия Станоева ще сподели и разкаже за нейни авторски актьорски упражнения, които да помогнат в работата на актьора върху ролята и също за по- добро разбиране от страна на публика на актьорската професия. Когата публиката е по- запозната с работата на артиста, това допринася и за по- успешното възприемане на изкуството, това би повишило и интереса към културни продукти.
PUB151TNDPS-84 Цветелина Димитрова Спиридонова На един дъх България 01.08.2021 - 30.07.2022 30000,00 30000,00 0 На един дъх. Рисуване чрез танц - живи пърформанси сред природата и в градска среда, включващи четири форми на изкуството - живопис, танц, музика и кино. Забързаното и отегчено човечество забравя за връзката си с природата,тя се къса и се объркваме. Публиката ще усети жуженето на пчелата, вятъра, движещите се облаци и промяната на светлината. Ще обединим творческия професионализъм на артисти от България в създаването на документален филм с цел бъдещото му разпространение по света.
PUB151TNDPS-85 Прочети София Фондация Паметна плоча на поета Георги Рупчев София 01.09.2021 - 30.09.2022 14850 14850 0 Фондация Прочети София ще създаде и постави паметна плоча на големия поет и преводач Георги Рупчев през 2022 г., когато се навършват 65 години от рождението му. Освен това ще бъде разработен сайт с информация и произведения на поета, както и с 5 кратки видеа със спомените на негови колеги и приятели. Паметната плоча ще се открие със специално събитие в парка на квартал Гео Милев. Ще се осъществи и Литературен маршрут, посветен на Георги Рупчев. НЕДОПУСТИМ ПРОЕКТ Не е представено изискуемото За лицата, невписани в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел - Удостоверение за актуално състояние (издадено от съда. Не е представено разрешение за поставяне на паметната плоча от Столична община.
PUB151TNDPS-86 Откритие Фондация "Откритията на "Откритие" гр. Варна, гр. Добрич, гр. Попово, с. Бенковски, Община Аврен 01.09.2021 - 30.06.2022 14940 14940 11205 Проектът е посветен на постиженията на най-дългогодишния институционално независим фестивал за поп музика в България. Инициативата “Откритие” пътува” ще представи постиженията на фестивала в малки населени места. “Анкета Откритие”, ще осъществи 30 интервюта със значими автори и изпълнители, за чието национално и международно признание фестивалът има ценен принос. “Дигитална колекция “Откритие” ще подпомогне популяризирането на фестивала пред българската и международната аудитория.
PUB151TNDPS-87 Организация за съвременно алтернативно изкуство и култура - 36 маймуни Сдружение От дигитална към жива връзка с продукцията В малкия голям свят на прилепите България, София 01.08.2021 - 30.06.2022 25626,00 20576,00 16500 В рамките на проекта организацията ще свърже своето произведение „В малкия голям свят на прилепите“ с нови младежки аудитории чрез директно представяне на филма в класните стаи и дискусия с учениците за преживяното. Този опит и насоки от страна на публиките ще бъдат интегрирани в адаптацията на филма към интерактивна инсталация, която ще бъде представена пред широката публика със свободен достъп в Националния природонаучен музей.
PUB151TNDPS-88 Пламен Монев Петков Поглед през рамо Варна, България 01.08.2021 - 31.08.2022 18000 17400 0 Мотивира ме обичайното желание за един поглед назад, за една равносметка като художник, навършващ 60 години. „Поглед през рамо“ е едногодишен проект, който започва с две мои изложби – една ретроспективна и една изцяло нова, които са изложени както в галерии, така и онлайн. През следващите месеци аз ще направя една цялостна ретроспекция на творчестото си за последните 30 години и ще го направя достъпно онлайн за публика от целия свят.
PUB151TNDPS-89 АР СТАРО СТЕФАНОВО-ИСВОТЕ Сдружение Нов живот за Старо Стефаново АР Старо Стефаново 02.08.2021 - 02.08.2022 36224,31 28974,31 0 Проектът осигурява достъп до културно съдържание за широка аудитория извън централни райони - по-конкретно в АР Старо Стефаново, който е малко позната дестинация. Предвиждат се изработка и разпространение на ново съдържание за популяризиране на наследството на резервата и културата във всичките й форми, съхранени тук. Ще се създадат условия за привличане и развитие на нови аудитории, запознаването и ангажирането им с културни продукти и услуги. Резултатите от проекта са с дългосрочна актуалност.
PUB151TNDPS-9 ЕЙНДЖЪЛ ПРОДАКШЪН ЕООД Приключението на Мая София, България 10.08.2021 - 31.08.2022 24450,00 21000,00 0 Театрална постановка, адаптирана от едноименния фентъзи роман. Разказва историята на Мая, както повечето деца, има ужасни кошмари и силен страх, които се отразяват изключително неблагоприятно върху ежедневието й. Случайно се запознава с магьосницата Елеонор, която я повеждана на магическо пътешествие за преодоляване на страховете и опознаване на себе си. Проектът не се предлага за подкрепа. Концепцията на проекта е интересна и отговаря на приоритетите на програмата. За да се впише в програмата е нужно проектът да бъде и отлично аргументиран по отношение на публиките и работа за тяхното достигане и развитие. Нужно е и по-прецизно отношение към представяне на бюджета. Добре би било екипът да бъде представен и с опита и качествата, които притежава, свързани с реализацията на съответния проект.
PUB151TNDPS-90 СДРУЖЕНИЕ "НАСТОЯТЕЛСТВО НА ОБЕДИНЕН ДЕТСКИ КОМПЛЕКС - МОНТАНА" Сдружение Полетът на врабчетата град Монтана 01.09.2021 - 28.02.2022 28238,32 22730,80 0 С проекта Настоятелство на ОДК Монтана цели да открива и работи с талантливи деца по разпространение на културни ценности, да популяризира дейността и продукцията ОДК, да предоставя достъп до културно съдържание на младежка аудитория до 30 г. извън централни райони. Ще бъде създадена комплексна вокална, фолклорна, танцова и театрална продукция, която ще бъде представена в публична среда. Ще се представи съдържание, съобразено с нуждите и интересите на младежка публика. Ще бъде публикуван филм.
PUB151TNDPS-91 Книгини Сдружение Детски фестивал на книгата и доброто България, с. Челопек 01.08.2021 - 31.10.2021 16513,33 16513,33 0 С реализиране на проекта и провеждане на „Детски фестивал на книгата и доброто“, сдружение „Книгини“ целим да насърчим деца и младежи да правят добри дела, да постъпват благородно, да повишим интереса към книгата и насърчим четенето. С провеждането на Фестивала ще осигурим достъп до културно съдържание на широка аудитория в едно българско село в Северозападна България – с. Челопек
PUB151TNDPS-92 Младежко сдружение-България Сдружение Невидими пространства и форми България, София, Пловдив, Ямбол, Шумен, Добрич, Русе, Ловеч 10.09.2021 - 20.07.2022 15000,00 15000,00 0 Проектът включва изпълнения на Колегиум ОСАННА в пространствата на библиотеките в София, Пловдив, Ямбол, Шумен, Добрич, Русе и Ловеч. Те са избрани специално, за да се привлече аудиторията към библиотеката, като духовно средище. С изпълненията на духовна химнографска музика и музика по текстове на Вазов искаме да привлечем вниманието на таргетирана аудитория от деца, младежки и интелектуалци към този библиотечен дух и скритите във всяка книга още несъздадени произведения от другите изкуства. Не се предлага за подкрепа, поради липса на средства. Като замисъл проектът отговаря на целите и приоритетите на програмата, но не е достатъчно подробно и аргументирано разписан. Няма конкретно посочени стратегии за привличане на нови публики, на младежка аудитория, което е видимо и в проектобюджета.
PUB151TNDPS-93 Елгора ООД Безкрайно приключение в дълбоки води България, София 01.09.2021 - 30.03.2022 14962,76 14962,76 0 Проектът Безкрайно приключение в дълбоки води е следващ етап в развитието на интерактивния фентъзи проект Аегония, който съчетава авторска музика, литература, графика и кино, както и атрактивни компютърни визуализации. В рамките на проекта са издадени 2 романа от поредицата Истории от земите на Аегония. Кандидатстващият проект включва създаването на два видео клипа към песните In the Water Deep и An Endless Quest на Аегония.
PUB151TNDPS-94 "НИКЕ-И" ЕООД "ПЪТУВАЩО КИНО" България 30.08.2021 - 30.09.2022 37500,00 29500,00 0 Трагикомична сатира за кино, в която няколко герои, излезли сякаш от от току-що завършила филмова продукция се срещат, за да тръгнат на път с овехтял кемпер, няколко диска стари филма и подсъзнателното усещане, че миналото може да стане настояще, че споменът може да възроди стари надежди и да предостави нови хоризонти. История, в която митът се саморазрушава от великите битови сражения и реалността винаги е по-различна от това, което ти се иска да бъде или от онова, което е във филмите.
PUB151TNDPS-95 Искам допълнително, защото много ми хареса ООД СЕФТЕ България 11.08.2021 - 12.07.2022 39738,00 29778,00 0 Българите обичаме да ядем традиционно — и традиционно не обичаме да експериментираме с храната си. СЕФТЕ цели да докаже, че храната е безкраен източник на изненада. И на глупост. На очарование и на разочарование. Паниран бъз с яйчен крем; туршия от мак и левурда; ярешко сърце с череши — отдавна не ядем само, за да се храним. СЕФТЕ търси най-добрите локални продукти, за да направи нещо неочаквано с тях. СЕФТЕ е кулинарен експеримент — аудиовизуална платформа без рецепти.
PUB151TNDPS-96 ГЛЕДАМ.БГ ООД Предоставяне възможност за гледане на българските филмови класики пред чужденци и глухата българска общност България, София 01.09.2021 - 01.07.2022 36183,20 28785,20 23 000 Проектът „Предоставяне възможност за гледане на българските филмови класики пред чужденци и глухата българска общност“ включва поставяне на субтитри /български и английски/ на 23 филма. Дейностите предвиждат и 3 срещи с известни български творци с цел подобряване на връзката между тях и насърчаване потреблението на повече родни продукции. Проектът подобрява достъпа до културни продукти на хората със специални потребности, българската диаспора и чужденци, в което се крие неговата значимост. Проектът се предлага за резерва No 5. Предлага се за финансиране с бюджет от 23 000 лв. Проектът е насочен към публика, която много. често бива пренебрегвана. Превръщането на изкуството в достъпно за хора с различни потребности със сигурност е развитие на публики и създаване на условия за устойчивост. Със сигурност проектът бии спечелил, ако беше предоставил писма за подкрепа и/или партнорство с повече организаци, които работят за тази общност, както и от създателите на творчески продукти.
PUB151TNDPS-97 Галина Йотова Василева Буквите са красиви. Рисувай с букви гр. Бяла, Варненско 20.09.2021 - 20.10.2021 20400 15000 0 Цел на проекта е да запознае деца и учащи се с красотата и значимостта на българската азбука. Проектът е разказ за първия български печатар Яков Крайков, работил във Венеция през 16 век, а с ателието по рисуване се съчетава традицията с модерна техника на печат в изкуството. Проектът е под формата на интерактивни работилница по печат и ателие за рисуване за деца и учащи от гр. Бяла, Варненско. Проектът се осъществява в партньорство на „Общински културен институт /музей/ – гр. Бяла, Варненско.
PUB151TNDPS-98 Константин Валентинов Кучев Интерактивен детски албум "Чудна музика" България, София 15.08.2021 - 15.08.2022 20829 20829 0 Проектът цели да създаде интерактивен музикален албум за деца и родители, който ще се разпространява на физически носител и онлайн. Песните ще бъдат съпроводени от караоке инструментали с видеа, свободно достъпни в интернет. Видеата ще показват ритмични движения и танци, които ще подпомагат усвояването на музикалния материал. Децата ще бъдат насърчени да изпращат свои музикални идеи, вдъхновени от песните, които ще бъдат публикувани на страницата на проекта “Чудна музика”.
PUB151TNDPS-99 Фондация "не мигайте пред българското кино" Фондация NoBlink Awards 2022 Пловдив 01.09.2021 - 30.04.2022 37936,32 29700,00 0 NoBlink Awards e възможност за достигане до местни и международни аудитории, подобряване на връзката им с творците, привличане на нова аудитория /вкл. глухи/ по атрактивен и интерактивен начин. Проектът популяризира и утвърждава висококачественото българското кино и творци и разширява достъпа до културни продукти. Предвижда се провеждане на едно от най-големите културни събития в страната, което има силен потенциал да се превърне в най-значимото, както и безплатни прожекции и срещи с творци.