СОЦИАЛНО АНГАЖИРАНИ ИЗКУСТВА`21 / Кампании за адресиране на социален проблем чрез изкуство

срок за кандидатстване: 21.06.2021 (15:00) - 02.09.2021 (15:00)

Допустими кандидати: Всички

изтегли Условия

Финансира проекти от всички области на изкуството и културата, които адресират социални проблеми и каузи или прилагат креативен процес при работа с общности и групи в неравностойно положение.

Финансира проекти, които адресират социални проблеми и каузи до широката публика чрез форми на изкуство и култура от всички области (изложби, специализирани дигитални и печатни издания, документални формати, музикални продукции и събития и др.)

Входящ номер Име на кандидата Име на проекта Място на реализация Срок за реализация Общ бюджет (лева) Искана сума от НФК (лева) Отпусната сума (лева) Кратко описание Мотивация
SAI155K-1 ЗаКомарево Фондация Спасете книгата България 20.03.2022 - 24.05.2022 5000 4000 0 Занимаваме се със събиране на изхвърлени книги в пунктоВе за вторични суровини в София от Февруари 2019 г. За този период успяхме да спасим от ужищожение над 15000 книги, които събрахме в първата в България частна библиотека с фонд изцяло попълнен с книги приготвени за унищожение. За нас изхвърлянето на книги и национален проблем, който със всяка година придобива все по чудовищни форми, а за съжаление губим и частици от културата, истолията и литературата си.
SAI155K-10 "Джи енд Джи 55" ЕООД ООД ФЕСТИВАЛ ЗА СОЦИАЛНО КИНО БЪЛГАРИЯ България, София, САЩ 15.10.2021 - 31.10.2022 14962,43 14962,43 0 Проектът е за световна платформа-фестивал, която да привлече в София филми със социална тематика от цял свят-творческа и креативна мисъл в борбата с насилието над жените. Отделното направление за филми на социална тематика ще привлича решения, творческо и научно мислене в посока и практики за съхраняването на живота и здравето на жените и децата. Екипът от изтъкнати професионалисти, ще осъществи интерактивно разпространение на филмово съдържание, за усилване вниманието на публиките.
SAI155K-100 Мария Стефанова Калчева Градски героини - книга България, София 01.10.2021 - 01.11.2021 14997,20 14997,20 0 Граски героини е книга, която цели да насърчи у младите жени, независимо от социалният им статус и етническа пинадлежност, самостоятелност, инициативност и предприемачеството във всички аспекти на техния живот. Посредством книгата се търси предизвикването на диалог по темата за полова равнопоставеност , който да генерира устойчива социална промяна.
SAI155K-101 Станимир Божилов Цонев Божилов В единението е силата България, с. Байлово, Област София 30.10.2021 - 10.09.2022 14796,00 14796,00 0 В нашия проект, на главната стена, е стенописното изображение на родения в Байлово и известен в цяла България столетник Дядо Добри. Една от малкото позитивни личности на нашето време, вярващ човек, олицетворяващ българските традиции и християнските духовни качества, като оптимизъм, толерантност, доброжелателност и добро сърце. С употребата на кодирани изображения по другите две стени се търси пътя на прошката, толерантността и нов поглед към всякакви разделения и противопоставяния между хората.
SAI155K-11 "Ем.Джи.И. 3 " ЕООД Порив към задушаване България, София 15.10.2021 - 31.10.2021 29987,99 23989,98 0 Проектът е за късометражен документален филм, 30 минутен, създаване на трейлър и тийзър с интерактивно представяне. Ще се проведе и пресконференция с излъчване на филма, както и изпращането му по световни кинофестивали. Разширяване на аудиторията ще бъде провокирано от темата: „Лицето на социалната справедливост в условия на ковид рецесия и заболяването „домашно насилие“. Ще се насърчи междукултурния диалог по болезнени въпроси, водещи до стрес, бедност и отчуждение и фемицид.
SAI155K-12 Сити Марк ООД ООД Разказвач на чудеса София, България 01.10.2021 - 31.08.2022 30001,27 23881,27 0 Разказвач на Чудеса беше създаден за да намери публиката в Интернет пространството, там, където тя потърси алтернатива в първата година на пандемията. Основната ни цел е да запознаем младежката аудитория с произведения от българската литература, с акцент върху късия разказ. Някои от авторите са част от програмата на средните училища, други – почти забравени, трети – съвременни, но всички, без изключение са създали истински и непреходни шедьоври на българската словесност.
SAI155K-13 Сдружение за психологическа подкрепа "Емпатия" Сдружение Четири села в четири сезона България 30.10.2021 - 30.11.2022 28511,85 22889,39 0 Проектът „Четири села в четири сезона” ще се концентрира в създаването и разпространението в България и в чужбина на документален филм, посветен на драматичната съдба на напуснатите български селища. Целта на екипа е чрез драматичните послания на филма да достигнем дълбоко до емоциите на максимално широка аудитория, да стимулираме младите хора, включително и емигрантите да възродят изоставените села и да предизвикаме дискусии за проблемите на демографската криза в България.
SAI155K-14 Фондация "Миракъл ЕЛЛОХ" Фондация Ние, врабчетата - Продължение България, София 01.10.2021 - 01.10.2022 29870,00 29870,00 0 Да продължим добре започната работа от 2020 г, когато, благодарение на субсидията от НФК, се започна актьорски клас с най-малките в училище за деца с нарушено зрение Луи Брайл. Това беше събуждането на процес, в който има голям потенциал за откъснатите от повечето социални процеси деца. Вдъхване на радост от творчеството и увеличаването на уменията. Тази година посяхме семенце, което пусна коренчета във всекиго от групата. Време е за постонство в поливането, за затвърждаване и надграждане.
SAI155K-15 Димитрис Атанасов Георгиев Само сърцето България, София 04.06.2020 - 15.11.2022 100000,00 30000,00 20000 Младо момче се влюбва в доведения баща. Това предизвиква трагедия в семейството.
SAI155K-16 Лампа Колектив Сдружение СВОБОДА НА РЪБА Българиа, София 01.10.2021 - 31.10.2022 13056,07 13056,07 13056 „СВОБОДА НА РЪБА“ повдига въпроса за борбата с алкохола и зависимостите при младото поколение, като изследва и представя двете общности, съпътстващи скейтборда и хардкор-пънк и алтернативната музикална сцена. В годините, когато изграждат ценностната си система, и търсят своето място в обществото, младежите най-често се насочват към музиката и спорта. „СВОБОДА НА РЪБА“ показва какво се случва, когато този избор са две субкултури, привличащи със своите екстремност, маргиналност и антиконформизъм.
SAI155K-17 Мария Петкова Бобева "Скарлет" - късометражен филм България, София 01.05.2022 - 01.09.2022 15000 15000 0 Немърлива майка, отглеждаща детето си в пълна мизерия, вкопчила се в собственото си оцеляване, търсеща утеха в алкохола и „ласки“ в грубостите на гаджето си мутра. Но, истинската героиня на филма е дъщеря й Скарлет, която си е създала цяла вселена от ежедневни радости, поникнали от торището на битието й – радости, които откриваме, чрез сприятеляването на Скарлет с актрисата Ирина, наета като детегледачка за нощ. Но някои от тези радости са странни... даже биха могли да бъдат смъртоносни.
SAI155K-18 Б Плюс Филм ЕООД Подслон България, София 01.10.2021 - 30.11.2022 36304,28 28584,28 22400 Филм за пътя на семейство бежанци и приспособяването им към различното общество и култура. Манар е сама в България с трите си деца и тук изгражда живота си от нулата. През тяхната лична история разказваме за съдбата на Бежанеца, за проблемите, адаптирането, интеграцията и промяната на нагласите. В предстоящата мощна бежанска криза този филм е особено нужен, за да напомни на всички общите корени, емоции и нужди на хората, независимо от техния народностен, етнически или социален произход.
SAI155K-19 Ромска академия за култура и образование Сдружение Дигитална фотоизложба Спомени на ромите през годините Сливен 01.10.2021 - 30.11.2022 14978,84 14978,84 14978 Проект Дигитална фотоизложба Спомени на ромите през годините предвижда създаване и популяризация на дигитална изложба на стари и настоящи семейни фотоси, показващи ромската култура, традиции и обичаи. Основната цел на проекта е да привлече вниманието на широката общественост към ролята на ромската култура, изкуство, фолклор и традиционни занаяти, за обогатяването на културното наследство и междукултурния диалог. Ангажиране на изкуството и културата за решаване на социален проблем, чрез опознаването на другия. Важен проект и кандидат с впечатляващи достижения, опит и неоспорими успехи. Изключително внимателен и детайлен план на действие, добре балансиран бюджет, отново изготвен с голямо внимание. Проектът отговаря и на целите на програмата за работа в различни населени райони на страната. Проектът има потенциал за устойчивост, надграждане и достигане до широката публика. Дейностите по реализацията на проекта включват активното включване на ромското население. Препоръка е да се помисли за допълнителни платформи, включитлено и международни, за представянето на дигиталната изложба, освен фейсбук страницата на организацията и сайта й. Проектът се предлага за финансиране.
SAI155K-2 Деманд Артистс ООД ООД Apologize To The Future София 19.11.2021 - 25.11.2021 12683 12683 0 Apologize To The Future - Извини се на бъдещето е проект за представянето на музикалното и визуалното изкуство на мултиимедиийният артист Крис Корда. Извинете се на бъдещето е първият музикален албум, изцяло посветен на основните проблеми на 21-ви век: изменението на климата, икономическото неравенство, несправедливостта между поколенията, антинатализма, сингулярността и изчезването на хората. Интересна идея, иновативен, различен и смел поглед върху проблем, който касае всички ни. Артист с доказан експериментаторски дух и опит. Не е предоставено писмо за съгласие за участие в проекта от Крис Корда. Липсват конкретни показатели в проектното предложение по отношение на реализацията, целевите групи, дейностите през 2022 г., плановете за ангажиране и популяризацията. Не е предвидена реализация на проекта при налагане на ограничения поради разпространението на Ковид-19. Подписана бюджетна матрица е сканирана като Декларация за партньорство. Разходите за хонорари надвишават 15%. Осигуровките по т.2.2. и хонорарите по т.5.1.2. и 5.1.3 не влизат в общата сума на бюджета. Колона 2 не е попълнена навсякъде. Представения екселски файл съдържа подпис и печат на Бенефициента.Проектът не се предлага за финансиране поради липса на средства. Проектът е в резерва.
SAI155K-20 Академия за рециклиращо изкуство Фондация Recycle Art -изкуството с добавена стойност България 30.10.2021 - 30.06.2022 14916,80 14916,80 12000 Проект Recycle Art-изкуството с добавена стойност е проект,който има всички показатели да бъде успешен.Чрез своят социален характер този вид приложно изкуство малко по малко набира скорост, популярност и се радва на завиден успех сред обществото.Чрез този проект нашата организация надгражда идеята и я отваряме към широката аудитория от творци ,фенове на изкуството и към БГиндустрията,която има отпадна част от производството си.Чрез силата на изкуството ще постигнем кръгова икономика на практика Проектът надгражда предишна работа и творчески процеси по същата тема - изкуство и екология. Основна цел е да вдъхнови други артисти да използват еко материали за работата и си така има мултиплициращ ефект. Дейностите могат да бъдат описани по-ясно и да дават ясни измерими резултати. Може да се помисли за по-добър план за разпространение и популяризиране на поставените художествени задачи и дейности. Не е коректно попълнен бюджета. Проектът не се предлага за финансиране поради липса на средства.Проектът е в резерва. Проектът е предложен за финансиране с редуциран бюджет с решение от 26.11.2021.
SAI155K-21 Емил Цветанов Йотовски ЗависимиТЕ България 01.11.2021 - 31.05.2022 14000 14000 11200 ЗависимиТЕ е проект, в който с помощтта на литератуата и на драматургията ще се опитаме да дадем обществен фокус на хората с алкхолна и наркотични зависимости. Ще се проследят техните съдби, причините поради които те са посегнали към алкохола и наркотиците. Проектът е в три етапа. Пърият - литературен - създаване на книга с истории на зависими. Втори - драматизиране на четири от историите и представяне в дигиталното пространство. Трети - предлагане на книгата с разказите, за безплатно сваляне. Проектът създава творчески процеси и продукти, които успешно демонстрират специфичните характеристики на поставения проблем със зависимости. Трите етапа на проекта представят в пълнота неговата идея и представляват завършен кръг от творчески дейности и поставя предпоставки за ясен мониторинг на постигнати резултати. Недостатъчно планирана работа със самите зависими, които трябва да споделят своите истории. Препоръчва се те да бъдат включени във всички етапи на проекта. Проектът не се предлага за финансиране поради липса на средства. Проектът е в резерва. Проектът е предложен за финансиране с редуциран бюджет с решение от 26.11.2021г.
SAI155K-22 ВИЗИОНЕРИ Европа Фондация EARTH without ART is just EH България,Русе,Велико Търново 01.12.2021 - 30.06.2022 29833,88 23433,88 0 Проектът презентира книга на български автор с илюстрации от български художник ,като я представя пред българска и англо - говоряща аудитория, проектът цели да срещне хора без оглед на националност, социален статус, пол, възраст с български писатели и художници.Вторият продукт е сътворен от български деца от училище по изкуства и занаяти в с. Русаля област Велико Търново . На трето място са млади таланти в любителското изкуство – хор Дунавски звуци към Народно Читалище Ангел Кънчев в гр.Русе
SAI155K-23 Елена Павлова Павлова ДИВИТЕ ЖИВОТНИ НА ГРАДА - 2 България 30.10.2021 - 30.10.2022 15000 15000 12000 Продължение на едноименния проект, спечелил финансиране по програмата Социално ангажирани изкуства през 2020 г. Представлява книга за деца над 8 г. описваща урбанизацията на дивата природа и произтичащите от нея екологични и урбанистични катастрофи, изтласкване на дивите животни и съжителството им в градски условия с хората. Уебсайтът предлага допълнителна информация и кратки игри, както и аудиоматериали, особено подходящи за хора с увреждания. Текстът се превежда за участие във фестивали.
SAI155K-24 Елипс проджектс ООД Пространства на изкуство. Училищният физкултурен салон - сцена за култура и изкуства. България, гр. София 30.10.2021 - 20.11.2022 14994,95 14994,95 0 С този проект търсим решения на един социален проблем, и то с немалка давност – ограниченият достъп до изкуство и култура на учениците в училищната среда. Искаме да намерим решения чрез архитектурата, които да помогнат за развитието на нужната инфраструктура в училищата за осигуряване на този достъп. Фокусът е върху едно на пръв поглед банално пространство - училищния физкултурен салон. Откриваме и предлагаме нови възможности за неговото използване извън и отвъд традиционната му 'роля'.
SAI155K-25 Про Странство ООД Ново Начало България, София 21.06.2022 - 21.07.2022 29975,50 23975,50 19000 „Ново начало“ е проект, който се ангажира с изграждането и представянето на мобилна и интерактивна творческа инсталация, която да заинтригува и активно въвлече посетителите в България и чужбина, като физически ги изложи на контраст между сигурността и постоянната заплаха надвиснала над съвременния динамичен свят.
SAI155K-26 Иван Любенов Илиев Споделената музика: изкуството обединява хората Comunio Мusica: Art unites people България, Враца и Видин 01.11.2021 - 31.10.2022 15000,00 15000,00 0 Настоящият проект представлява концертен цикъл от два концерта, чиято цел се фокусира върху повишаване социалното осъзнаване от широката общественост на последствията от обезлюдяването на селските райони както и изоставянето на малките градове, които засягат както околната среда, така и качеството на живот на хората. Чрез творческия продукт, който ще се реализира на база тематично обвързване със социалния проблем, се цели да се генерира желание за положителна социална промяна чрез изкуство.
SAI155K-27 Федерация адаптирана физическа активност Балкани и черноморска област Сдружение Малкият театър в големия град -2 България, София 01.11.2021 - 30.06.2022 9220,00 9220,00 0 Малкият театър в големия град - 2 е проект, насочен към социалното включване на деца и младежи с увреждания, предоставяйки им възможност да навлязат в света на изкуството чрез участие в арт терапия и специално адаптирани теоретични и практически занимания по танцово и театрално изкуство. Проектът цели утвърждаване и развитие на иновативен терапевтичен метод за приобщаване и личностно развитие на тези уязвими групи, при отчитане на техните индивидуални потребности.
SAI155K-28 Продуцентска къща Спирит ЕООД Игра на доверие България, София, Пловдив, Стара Загора, Русе, Варна, Бургас 01.11.2021 - 30.06.2022 32633,73 26106,99 18000 Проектът има за цел да осветли проблема за насилието и негативния ефект, който има върху подрастващите, като покаже различни, вдъхновяващи примери за преодоляване на последствията. Проектът цели да провокира Доверие у участниците. Планира се организиране и провеждане на мащабна социална и рекламна кампания - чрез 19 събития - 14 от тях в училища в страната и 5 мащабни инициативи в най-големите градове в страната, излъчвани чрез онлайн стриминг и позволяващи неограничен брой участници.
SAI155K-29 "ЖАР театър-изкуство-култура" Фондация ПОДАЙ РЪКА България, гр. Ябланица, обл. Ловеч 11.10.2021 - 30.10.2022 37169,55 29729,55 0 Едногодишен проект за социален диалог и включване чрез изкуство, провокиращ взаимодействието между различни социални групи, създаване на мостове за сближаване и преодоляване на социалната изолация и напрежение – за по-добра среда за живот и перспективи за младите хора и цялата общност в гр. Ябланица. Основни събития: Парад-спектакъл, Интерактивна инсталация, Перформанс, предхождани от отворени уъркшопи и срещи с общността. На финала - фото изложба и прожекция на документален филм за проекта. Проектът създаване възможности за активна интеракция между членовете на общността чрез изкуство и реализиране на креативни процеси. Проектът съответства на целите на програмата и екипът има потенциал за реализация в пълнота на целите на проекта. Сериозни пропуски при попълване на бюджета. Сумата на разходите за популяризиране е под допустимите 15%. Бенефициентът декларира, че ще съфинансира проекта със средства по друга програма, финансирана от ЕС. Проектът не се предлага за финансиране поради липса на средства.Проектът е в резерва.
SAI155K-3 Кавалет ЕООД ЕООД Последният човек на Родопите Родопите 01.10.2021 - 31.08.2022 24149,17 18000 15000 Ангажиране на местните общности с проблемите на обезлюдяването в партньорство с родопските общини. Привличане на обществено внимание чрез Последният човек на Родопите - фотокнига и изложба, представяща 14 годишното изследване на фотографа Валерий Пощаров, което проследява обезлюдяването на Родопите в цели 985 села. Това голямо начинание започва още през 2007-ма година и документира едни от последните автентични общности в съвременна Европа, които изчезват завинаги заедно с цяла една култура.
SAI155K-30 Ивелина Христова Иванова-Берова Mother Earth София, Велико Търново, Варна 01.11.2021 - 30.09.2022 14804,56 14804,56 13000 Проектът “Mother Earth” е артистичната авторова рефлексия на важни социални теми като опазване на биоразнообразието, обезлесяване, замърсяване на въздуха, почвите, водите, климатични промени, последиците от човешката дейност и др. Чрез създаването на концептуални и сюрреалистични творби с респект към природата, се търси възможност да се предоставят алтернативни начини за разбиране и съпреживяване на нуждата от грижа за природата.
SAI155K-31 СНЦ "Бъдеще за децата", гр. Казанлък Сдружение Театрални работилници "Игралището" България, гр. Казанлък 29.10.2021 - 29.10.2022 29756,24 23876,24 0 Създаване на предпоставки за насърчаване и запознаване на социално капсулирани групи с изкуство „Театър“, чрез менторството и подкрепата на професионални актьори. Организиране и провеждане на творчески работилници за младежи на възраст от 10 до 14 години, където децата ще се докоснат до магията на театъра, ще научат как се реализира една постановка, каква са функциите на членовете на един театрален екип, ще придобият знания и умения в актьорското майсторство.
SAI155K-32 Блу продакшънс ЕООД ЕООД Писмо до мен България 05.04.2021 - 25.02.2022 36392 26794 0 „Писмо до мен“ е документална поредица от 30 автопортрета, в които участниците ще се фокусират конкретно върху своите преживявания, когато са били на 20. Във видеото те ще говорят със своето вътрешно 20 годишно аз, което предполага вътрешна честност; възможност за прозрения и дълбочина на разговора.
SAI155K-33 НСФА "Янка Кюркчиева" Сдружение Парчета самота България, цялата страна 01.10.2021 - 29.07.2022 9348,38 8248,38 6600 Проектът „Парчета самота“ е насочен към състоянието и живота на възрастните хора в България в края на 20-те и началото на 30-те години на XXI-ви век. Творческата задача, която си поставя авторът проф. Росен Коларов, е свързана с разкриване на проблемите, но и на хубавите страни, които старостта носи. Проектът отговаря на целите на програмата. Екипът е от доказани професионалисти; проект от наложена организация. Предвиждат се безплатни изложби, но се предвижда и отпечатване на книга, която следва да се разпространява безплатно. В бюджета фигурира и хонорар за осветител за 15 дни, което не е обосновано от така разписаните дейности. Проектът аргументира и с това "да представя българската фотография по света", "развитие на фотографски умения за млади членове", освен с конкретния социален проблем (самотата на възрастните хора), по който авторът работи от години; в екипа има пенсионери. Висок стадий на планиране на проектните дейности. Следва да се детайлизира "план ковид" за изложбата и за заснемането на възрастните хора. Планът за достигане на широката общественост, която се интересува от проблема, можеше да бъде по-амбициозен; няма предвиден бюджет за дигитален маркетинг например; и все пак, изложбата ще бъде част от програмата на вече наложено публично събитие с гласност, което ще подкрепи популяризирането. При адаптирането на бюджета, да се спази изискването за сесия Кампании сумата на разходите за популяризиране да е минимум 15% (не е така в първоначално подадения бюджет).Проектът не се предлага за финансиране поради липса на средства. Проектът е в резерва. Проектът е предложен за финансиране с редуциран бюджет с решение от 26.11.2021г.
SAI155K-34 Съюз на българските илюстратори Сдружение ПТИЦИ В СКИЦИ България 30.10.2021 - 30.10.2022 25420 20420 0 Книга за деца и възрастни, съдържаща описания и черно-бели рисунки на видовете птици с регистрирано наблюдение в България. Има за цел да запознае децата и родителите с различните видове птици в страната, чрез достъпна информация, която да е лесна за разбиране и усвояване, но в същото време е научно точна и последователна. Книгата е насочена към защита и опазване на биоразнообразието в страната и запознаване на читателите с проблемите на екологията, урбанизацията и обезлесяването.
SAI155K-35 Мария Михайлова Кръстанова Музиката Променя Живота България - Бразилия - САЩ 01.11.2021 - 20.09.2022 37522,00 30000,00 0 Искаме да дадем на децата от бедни общности нова гледна точка за живота, мечта с по -добро бъдеще, чрез концерти и документален филм. Когато избираме да работим със музикално образование, ние мислим глобално. Ние вярваме, че музикалното образование има първостепенно значение в академичното обучение. И има няколко проучвания, които го доказват. Изучаването на музика кара мозъка да работи в мрежа, увеличава сивото вещество.
SAI155K-36 Михаил Александров Вучков БЪЛГАРИЯ В ТРАНС България, София 01.10.2021 - 10.05.2022 40000 30000 0 В основата на творческата концепция на филма “България в транс” стои желанието на екипа да доближи българското общество максимално близко до реалността, в която живеят транссексуалните жени в България. Както и да се даде видимост на колкото се може повече представители на тази общност. Автора разчита на първо място на идентификацията на зрителите и тяхното лично въвличане в човешката страна на проблема. Проектът включва екип, който добре познава разглежданата проблематика. Професионализмът на екипа не буди съмнение. От съдържанието на проекта и от приложения трейлър се създава впечатлението, че филмът е в напреднал стадий на реализация. Потенциал за фестивален живот на филма. Разпространението на крайния продукт, документален филм, обаче не е предвидено да е безплатно във времевите рамки на проекта, а свободният достъп е основно изискване по сесия Кампании. Показ в кина и по национална ТВ след фестивалния живот за момента не са гарантирани. Бюджет: Админ екип - посочен е само счетоводител. Осигуровките по т.5.2 са попълненни в т.2.2.; удръжки за творческия екип са в админ разходите. В маркетинг и реклама - наем на зала, не е уточнено за какво. Може би има смисъл от повече платена реклама, в случая на филм. Приложеният бюджет не е подписан от кандидата; липсват дата и място на съставяне. Създаването на трейлър и DCP следва да са част от маркетинговите дейности и да са в т.3. Проектът не се предлага за финансиране поради липса на средства. Проектът е в резерва.
SAI155K-37 Фондация "Арт Бюро" Фондация Отвъд стената. Театрално приключение за глухи и чуващи деца Пловдив, Стара Загора, Бургас и София 01.03.2022 - 30.08.2022 14929,26 14929,26 0 Проектът Отвъд стената - театрално приключение за глухи и чуващи деца ще представи пред глухите общности в Пловдив, Стара Загора, Бургас и София иновативен спектакъл, който има за цел да подпомогне диалога между глухите деца и техните чуващи връстници.
SAI155K-38 Фондация "Феникс - 21 век" Фондация Видими дейности за невидими отпадъци - превръщане на отпадъците в изкуство България, Видин 01.10.2021 - 30.10.2022 11964,53 11964,53 0 Проектът се е фокусирал върху ключовите социални проблеми замърсяването на природата и въздуха. В рамките на проекта ще се проведат поредица от кампании и събития, които целят да запознаят хората с невидимите отпадъци, скрити зад ежедневната им дейности и да ги мотивират да сложат край на това като ги превърнат в изкуство. Идеята е проекта да е предпоставка за позитивна промяна в нагласите и ангажираността на обществото по един важен социален проблем като замърсяването на природата и въздуха.
SAI155K-39 Рут Неделчева Колева Кратък филм/музикален клип на Рут Колева с история за правата на ЛГБТИ хората в България София, България 05.12.2021 - 30.01.2022 28000 22400 15680 Музикален видео клип с елементи на кратък филм и дигитална/медийна кампания за повишаване на осведомеността за правата на ЛГБТИ+ хората в България, призив към приемственост и намаляване на агресията към всички малцинства. Режисьор Георги Манов и изпълнител Рут Колева. Проект, който има голям потенциал да насочи общественото внимание към проблемите на ЛГТБИ хората в България. Силен и опитен екип, доказана мотивация и предходен опит със социални теми на Рут Колева. Името и дейността на основния творец в проекта Рут Колева са достатъчно популярни, за да гарантират изпълнение на заложените резултати. Добра стратегия за популяризиране (вкл TikTok) и потенциал + опит и контакти. Съпътстващите дейности са схематично представени. Би било добре проектът да наблегне на интерактивните дейности с публиката, а не само на разпространението на видео-клипа. Бюджет: Колони 2 и 3 не са попълнени навсякъде. Осигуровките по т.2.2. не влизат в общата сума на бюджета (да се коригира формулата). Включен кетъринг за сметка на НФК - недопустим по програмата. Посочените разходи за хонорари в т.2. са творчески и следва да бъдат преместени в т.5.Проектът се предлага за финансиране.
SAI155K-4 ДИНАМИК АРТС ЕООД Мъже:жени - едно на едно България, София 01.01.2022 - 27.10.2022 51000 30000 0 Документалният филм е съвременен социално-психологически портрет на жена с типично мъжка професия и на мъж с типично женска професия. Героите ни на пръв поглед биха учудили зрителите със заниманията си - тя е футболен съдия, той е медицинска сестра. И двамата се сблъскват с предразсъдъците и съпротивата на обществото и двамата се борят за равни права в попрището, което са избрали.
SAI155K-40 Смарти пентс шуутър ООД Документален филм България - София, Перник, Бобов дол 01.12.2021 - 01.11.2022 29997,44 23997,22 0 'Нямаш място в нашия град' - Етап 'Постпродукция, разпространение и социално въздействие' е проект, който цели завършването на социално ангажиран документален филм, разпространението му и провеждане на кампания за социално въздействие. Филмът се стреми да инициира обществен дебат за съдбата на индустриалните градове, като изследва социалните, икономически и екологични проблеми на бившия миньорски град Перник през животите на най-емблематичните му жители - феновете на футболния отбор “Миньор”. Стойностен проект за документален филм. Екипът има нужния опит. Голяма част от исканите средства са за постпродукцията на филм. Продукцията на филма е вече започнала и това е недопустим разход по тази програма. Би следвало тук да се кандидатства за разпространението на вече готовия филм и за всички други съпътстващи дейности - организиране безплатни прожекции, дебати и др. В бюджета проблематично е и това, че на ниво пост-продукция имаме разходи за режисьор, продуцент и асистент режисьор. Проектът не се предлага за финансиране поради липса на средства. Проектът е в резерва.
SAI155K-41 Бонсерт Продъкшънс ЕООД ЕООД Среща на светове - видео портрет на една жена от Афганистан и песен с послание България, София 15.11.2021 - 30.04.2022 6936,79 6936,79 6936 С проекта Среща на светове искаме да застанем зад принципа, че всички хора имат правото да запазят своята етническа, езикова и религиозна идентичност. С интервю и песен, които ще създадем със Силсила Махбуб от Афганистан искаме да подкрепим съществуването на тази идентичност като единствен ефективен подход за развитието на многообразно общество. Основната творческа концепция на проекта е да вплетем елементи от културата на България и тази на Афганистан в една нова авторска песен. Проект, който отговаря напълно на целите и приоритетите на програмата. Екипът има опит в подобни проекти и е отдаден на мисията си да строи мостове между отделните култури. Бюджетът е реалистичен и балансиран. Екипът има потенциал за медийно внимание. Проектът се предлага за финансиране.
SAI155K-42 МИРАМАР ФИЛМ ООД СПАСИТЕЛИ: ДОГУМЕНТЪРИ България 01.11.2021 - 30.10.2022 39535,95 30000,00 24000 „Спасители: догументъри“ е пълнометражен документален филм на младата авторка Илина Перянова и третира проблема с безстопанствените кучета. Основни персонажи са хора с различни биографи и подход към проблема, обединени от обща цел и любов към четириногите. Проектът включва завършване на творческата работа по филма, неговата промоция и разпространение. Основен фокус при показа на филма е обратната връзка с публиката, мотивирането й към по-подробно информиране и участие в доброволчески акции. Проект отговарящ на целите на програмта. Екипът е от млади творци, но с безспорни качества. Похвално е партньорството с програмата "Заедно в час". Предвиждат се прожекци с дискусии и призив за акции. Онлайн премиера в платформата „Филмира“, а веднага след премиерата - за свободно гледане онлайн и в каналите на Мирамар филм в youtube и vimeo. В бюджета перото реклама е огромно, като надхвърля допустимите размери. Проектът не се предлага за финансиране поради липса на средства. Проектът е в резерва. Проектът е предложен за финансиране с решение на 26.11.2021г.
SAI155K-43 Сдружение за изкуство и култура "Мюзик Плей" Сдружение Карнавал на животните България, София 03.10.2021 - 01.10.2022 14983,38 14983,38 0 Проектът представлява благотворителна инициатива, чиято цел е събиране на средства за дарителските кампании на Зоологическа градина - София. Те са свързани с консервацията и транспортирането на редки видове, както и тяхното връщане към природата. Предвидените дейности в проекта включват образователни игри, концерт с произведения, посветени на животните, както и късометражен документален филм.
SAI155K-44 " Логопедикум" ЕООД Океан от думи България, Пловдив 04.10.2021 - 30.09.2022 14911,90 14911,90 0 Настоящият проект представлява логопедична образователна игра за начално ограмотяване, разделена на две възрастови категории. Първата категория включва деца между 5 и 7 години, а втората категория включва деца между 7 и 9 години.
SAI155K-45 Станислава Иванова Иванчева СЪН България 10.11.2021 - 12.11.2021 25000 15000 0 След тежка раздяла с любимия човек и публично уволнение, Анна се оттегля в изолация в малко село само с кучето си, където обаче започва да страда от проблеми със съня и едно състояние, наречено сънна парализа. С помощта на местен лечител тя ще опита да излекува болката от миналото, за да може да се върне към нормалния си сън.
SAI155K-46 Любомир Георгиев Сапунджиев НеЖеланите България 15.10.2021 - 30.06.2022 14987,30 14987,30 0 Проектът НеЖеланите е един разказ-изповед за противоборството между ума и душата, между страха и любовта във всеки от нас. Чрез средствата на документалния театър ще съпоставим автентични, лични истории, в които един и същи акт на зачатие за едни е проклятие, а за други несбъдната мечта. Ще се опитаме да си отговорим на въпроса какво е отношението ни към децата, кога гледаме на тях като на субект, като на личност и кога, като обект на нашите желания или пречка за постигането им.
SAI155K-47 Доза Арт ООД Фем-творческа резиденция: Стъклен таван София 29.10.2021 - 31.10.2022 14997,91 14997,91 0 Фем-резиденция: Стъклен таван е интерсекционален проект за равнопоставеност на жените в изкуството, колаборация между Галерия Dozа и REFOBIA. Фокус са женските страхове, стереотипи и самоограничения, лимитиращи като невидим таван амбицията и самочувствието на жените в изкуството. Ще привлечем жени-творци в семинари за работа със споделяне на опит и мотивация; ще отключим творческия потенциал с ролеви игри; ще представим изложба на поне 30 нови творби от творческата резиденция.
SAI155K-48 Десислава Георгиева Николова-Моралес Да бъдеш пенсионер в България България, София 31.10.2021 - 31.12.2021 14989,90 14989,90 0 Проектът цели да проследи животът на възрастните хора. Ще бъде документален филм за трудностите на нашите родители. Както знаем, в България старите хора взимат ниски пенсии и едва свързват двата края. Повечето от тях са се научили да живеят с малко и са благодарни на всеки един лев. Много от тях смятат всяка стотинка в магазина и не могат да си купят нещо с 1 лев отгоре, защото парите не им стигат. Ще направим документален филм
SAI155K-49 Зарина Бойкова Василева Евдемония България 01.11.2021 - 01.11.2022 15118,65 15000 0 Литературен конкурс; творчески работилници с жените, лишени от свобода; ментори на желаещите да участват в конкурса, популяризиране на проблемите, с които се сблъскват жените, изтърпяващи наказание лишаване от свобода по време и след наказанието, чрез интервюта и публикации.На вече създадената интернет страница ще бъдат представени двете реалности в затвора и извън него, чрез материали, посветени на актуални проблеми, изкуство, творчество, интервюта, истории и пр.
SAI155K-5 Театър-студио "4хС" Сдружение Езикът на тялото. Невербална комуникация за незрящи и слабовиждащи България, София 01.03.2022 - 21.05.2022 25069,04 16709,04 0 “Езикът на тялото. Невербална комуникация за незрящи и слабовиждащи” е проект за обучение на незрящи и слабовиждащи на езика на невербалната комуникация, която представлява над 70 % от нашето ежедневно общуване. Екип от четирима специалиста е разработил система за обучение - Жестове и социална комуникация, целяща откриването на уникалния за всяка личност език на тялото и обучението в универсалния такъв, посредством медиума на театъра.
SAI155K-50 Микс Медия Талънтс ЕООД Арсеналът на баба България, село Бръшляница 01.03.2022 - 30.11.2022 37201 27716 0 Добре дошли в дома на Баба Мария. В дома ѝ не се влиза лесно. Обектът се пази от две големи кучета, две аларми, шест камери и въоръжена охрана. Баба Мария държи пистолет до главата си и пушка под масата. Причината? Постоянни кражби в селото, убийство на съседка, побой над възрастна двойка… Причината? Липса на полиция.
SAI155K-52 Сдружение "МАГНА СИЛВА" Сдружение Живописната еко градина България 20.10.2021 - 20.10.2022 28162,17 22493,25 0 Ученици от две селски училища, водени от местен художник, ще сътворят пермакултурни градини във формата на картини, в които са съчетани различни растения – зеленчуци, билки, цветя с природни материали. Работата по еко градините тип ленд арт ще развие въображението и еко ценностите у децата от три етнически групи. Участниците в 4-те пленера ще рисуват красивото и в ежедневието на земеделеца. Проектът ще помогне за оцеляването и устойчивото развитие на две училища от малка селска община. Подробно и добре разписано проектно предложение със заявка за интердисциплинарност и за създаване на съдържание с творческо ангажиране на деца в отдалечени райони, комбиниращо ленд-арт дейности с пермакултурно стопанство. Интересна идея и креативен подход, който допринася за развиване на различни умения у децата със средствата на изкуството. Има и образователен елемент. Организацията има опит и капацитет за успешното изпълнение на проекта. Устойчивостта също е убедителна. Социалната проблематика на проблема е неясно представена. Липсва декларация за съфинансиране. Писмото от посочената продуцентска къща за заснемане на документален филм не е предоставено. В бюджета фигурира перо в значителни размери (8200 общо, 6900 от НФК) за "Ръководител на дейност "Създаване на еко-градини", а такъв ръководител липсва в описанието на екипа в Приложение 2. В бюджета ставките на някои от хоноратите са на база часове, други на работни дни. Разходите за хонорари по т.2 надвишават допустимите 15%. Осигуровките по т.2.2. не влизат в общата сума на бюджета. Колона 10 не е попълнена на всякъде. Проектът не се предлага за финансиране поради лиспа на средства. Проектът е в резерва.
SAI155K-53 АМАГИ ФИЛМС ЕООД Раб. заглавие ЕФЕКТЪТ България 01.12.2021 - 31.08.2022 14475,74 14475,74 0 Проектът за документален филм, с работно заглавие ЕФЕКТЪТ е един филм за невидимите връзки между човек и общество, социална среда и личност, вътрешния свят и физическите му проявления във външния свят.
SAI155K-54 Димитър Павлов Павлов Да спасим Черно море България, Варна 01.10.2021 - 01.10.2022 14851,71 14650,00 0 Тема:Децата спасяват Черно море от еко катастрофа.Концепция: еко възпитание чрез изкуство от ранна детска възраст.Цел: Създаване на интерактивен детски мюзикъл-приказка„Спасеното море“с кукли,песни и рисуване„на живо“.Фото изложба.Детски рисунки. Адресат- деца до 6г, предимно от крайни квартали, някои с етнически, социални или здравни проблеми. Очакваме трайно положително въздействие върху децата и желание за участие в решаването на екологичните проблеми. Проектът се вписва в целите и приоритетите на програмата. Проектното предложение е добре разписано. Екипът има опит в създаването на детски спектакли. Предоставени са всички писма за партньорство, които гарантират изпълнението му. Медийната кампания и популяризирането не са разписани в детайл, а е дадено като общо перо в бюджета. Необходима е по-добра аргументация как проекта ще ангажира и фокусира вниманието на обществото извън целевите групи по тази важна еко тема. Липсва хонорар за фотографа, автор на изложбата, част от проекта. Един и същ човек има три позиции в бюджета - ръководител, режисьор и актьор. Има неточности в бюджета - сумите на общите разходи по бюджета и разходите по източници на финансиране не са еднакви. Осигуровките по т.2.2. не влизат в общата сума на бюджета. Исканата от НФК сума е по-малка от сумата на бюджета, но не е показано съфинансиране. Проектът не се предлага за финансиране поради липса на средства.Проектът е в резерва.
SAI155K-55 Адар Груп ООД ПРОСТОР България, Грузия 01.11.2021 - 30.11.2022 14900,00 14900,00 0 Опустелите села са колкото обезпокоителна, толкова и привлекателна картина. Екипът на проекта решава да коментира темата за обезлудяването днес, под формата на документален филм. Обективът е насочен към две независими, но сродни в редица аспекти територии - тези на Грузия и България. Чрез кинематографичен разказ, който следва едно кратко пътуване, на фокус е поставена актуалността на проблема за обезлюдяването на селата днес.
SAI155K-56 ЕС ДИ ДЖЪРНИ ЕООД ЕООД BON VOYAGE - колет и рубрика, посветени на симбиозата между литература и кулинария България, Варна / Онлайн 15.10.2021 - 31.10.2022 14994,00 14994,00 0 BON VOYAGE е специално куриран колет и рубрика, посветени на симбиозата между литература и кулинария. Всеки месец каним страстните читатели и читателите-новобранци да се присъединят към нашите книжни пътувания, културологични прочити и онлайн дискусии по актуални социални теми и проблеми, провокирани от романа. Първият сезон на инициативата включва: 12 курирани колета с художетствена литература и авторска рецепта към тях, рубрика със статии-анализ на произведението, интервюта и месечни дискусии.
SAI155K-57 Марионка Стоянова Дърова Tabula rasa България, София 08.11.2021 - 30.06.2022 14915 14915 0 Проект за физически пърформанс, който интерпретира и дава възможност на всеки да разсъждава върху съвременната ситуация свързана с подвъпросната равнопоставеност на половете в световен мащаб. Тенденциите за рестарт на традиционните ценности изваждат на преден план очевидно непреодолени с векове практики на социални неравенства. Проектът следва тематичната и естетическа линия на пърформанса „Wo Man”, работен със същия екип и отличен с ИКАР 2020.
SAI155K-58 "Арт студио НОМЕР ТРИ" Сдружение Обратна гледна точка Reverse point of view България, София, галерия Академия 13.05.2022 - 15.05.2022 14997,58 14997,58 0 В името се съдържа контекста, oбръщане на гледната точка при смяна на местата. Хора от социалните малцинствата, бездомни и в нужда, от които ние като граждани, в повечето случаи извръщаме очи на улицата, ще бъдат поставени във фокус и овластени, като произведения на изкуството, експонати „зад стъкло“. Проекта представлява артистично изследване което се базира на зрителите-участници. Tова е културен социален експеримент, който включва в себе си представители на различни социални групи.
SAI155K-59 Фондация "не мигайте пред българското кино" Фондация Истински супергерои - филм в подкрепа на хората с онкологични заболявания София, Пловдив, Варна, Русе и Стара Загора 30.10.2021 - 30.10.2022 37382,84 29982,84 23800 Проектът повдига един от най-големите проблеми в нашето общество, свързан с борбата на хората с онкологични заболявания. Той е свързан със създаването на документален филм. Предвижда се създаването на субтитри за достигане до глухата общност. Дейностите включват прожекции и дискусии в различни населени места в страната. С реализирането на проекта и чрез киноизкуството целим да подпомогнем пациентите с онкологични заболявания и техните близки да намерят положително решение и път за себе си.
SAI155K-6 Институт за изкуство и терапия ЛИБЕРА Сдружение Ритъмът като креативен метод за работа с деца и младежи от ромския етнос Кюстендил 30.10.2021 - 30.10.2022 14952,22 14952,22 11500 Целта на проекта е чрез изразните средства на ритъма и музиката да създаде среда за изява на талантите и силните страни на 30 деца от ромски произход от VI ОУ Св. Паисий Хилендарски в Кюстендил, като подобри социалните им перспективи чрез ангажирането им в иновативен творчески процес, който същевременно е близък до техния мироглед и култура. Проектът включва 36 музикални работилници с перкусионни инструменти и завършва с концерт, на който участниците ще демонстрират овладяното през година. Проектът отговаря на целите на програмния модул. Проблемът е ясно дефиниран, както и целевата група е посочена конкретно. Творческата идея, с която се търси решаване на проблема, има потенциал и е релеванта на специфичния контекст, изложен в проекта. Проектът би бил по-високо оценен, ако описанието проследява пълноценно как точно допринася за решаването на адресирания социален проблем. Не е достатъчно представено усилието за въвличане на по-широка група заинтересовани страни. Резултатите не са описани достатъчно ясно. Не е посочено как ще се измери ефектът. Бюджетът не е разписан спрямо насоките и не е балансиран в достатъчна степен. Значителна част от него (65%) е за творчески разходи на двама човека. Проектът не се предлага за финансиране поради липса на средства.Проектът е в резерва. Проектът е предложен за финансиране с редуциран бюджет с решение от 26.11.2021г.
SAI155K-60 Христо Стоянов Серафимов Творчество под дъгата София, България 01.10.2021 - 31.08.2022 28833,93 22781,93 0 Творчество под дъгата е проект, който се фокусира върху представянето на открити модерни ЛГБТ+ артисти, които чрез творчеството си са се ангажирали с темите за човешките права, правата на ЛГБТ+ общността, дискриминацията, маргинализирането, равенството и т.н. Проектът ще бъде реализиран под формата на пет късометражни документални филма с продължителност 20 минути във формат ULTRA HD.
SAI155K-61 Сдружение за Кино Култура Изкуство и Образование Сдружение " Знайко и Любознайко" - аудиовизуален продукт за деца в 12 серии. С герои кукли Знайко-Лисица и Любознайко - Заек с декор и анимиран декор по образователните направления за деца от 2-4 години. България/ София 31.10.2021 - 28.10.2022 37440 29952 0 Видео с герои, които ще въведат децата в темата казват се Знайко, който знае всичко и обяснява с нагледни примери и Любознайко, той е любопитен и му задава въпроси, опитвайки се да го затрудни. Чрез куклите ще се приближим по-близо до детския свят. Да слушат правилно изговаряне на думите на Български език. И те самите да повтарят и изговарят правилно думите. Също така ще е в помощ за деца, които не разбират български език. Ще е в помощ на педагозите работещи в смесени групи и деца със СОП.
SAI155K-62 Бояна Цветанова Минковска-Николова Алея на дивите животни България, Владая, Мърчаево, Рударци, Кладница 15.10.2021 - 15.10.2022 29327,42 23327,42 0 Проект Алея на дивите животни дава възможност на децата от отдалечените райони да се запознаят с приложните изкуства и да сътворят скулптури на диви животни, оцветени с мозайка. Фигурите ще бъдат организирани в алея за разходки на открито, а експозицията ще може да бъде видяна от жители и гости на населените места, които участват в проекта – селата Владая, Мърчаево, Рударци и Кладница. Проектът е полезен за децата от отдалечените крайградски райони и ще намали агресията сред децата.
SAI155K-63 Драматичен театър "Никола Вапцаров" Културен институт Забелязано в Благоевград Благоевград 10.02.2022 - 30.11.2022 36618,78 23016,00 16000 Проект за 5 документални пърформанса с режисьор Неда Соколовска, които ще се осъществят в 5 алтернативни пространства в Благоевград и ще бъдат базирани на интервюта с жители на града, едноименните групи във Facebook и публикации в местни медии. Екипът ще изследва фалшивите новини, влиянието на социалните мрежи и интернет над общественото мнение относно актуални за гражданите въпроси: градска среда, замърсяване на въздуха и водата, безработица, достъп до услуги, дискриминация и др.
SAI155K-64 Брандове и истории ЕООД Многовековно съжителство нае общностите в България България 01.10.2021 - 30.11.2022 29978,57 24078,57 0 Проектът ще представи прочутата българска формула за етническа толерантност и мирно съжителство между отделните общности; исторически преглед на появата на тези устойчиви общности като част от българската национална рамка, мястото им в нея и културните им особености. През очите на религиозни лидери и представители на общностите ще разкажем и тайните за доброто им съжителство – примери за проява на толерантност, за взаимно подпомагане между хората, за уважение на празниците на другия. Описанието дава сериозна заявка, но по същество не проследява качествено как ще ангажира и въвлече аудиториите. Проектът няма кампаниен характер, а по-скоро създава продукт, който ще бъде пуснат към доста широка аудитория по отношение на възраст и интереси. Не е специфичен, не е и иновативен. Не е ясна актуалността на проблема, нито какви ще бъдат последствията за неговото решаване след създаването на филмите. Не е достатъчно защитено защо са нужни три отделни филма по една обща тема. Любопитна сфера "етноси", по която рядко има кандидатури, но неубедително защитаване на социалния проблем. Проектът не се предлага за финансиране.
SAI155K-65 Камера обскура ЕООД Игри на духа България, София 01.01.2022 - 31.10.2022 9871,63 9871,63 9871 Игри на духа е кампания, посветена на психичното здраве, която цели да запознае една от най-уязвимите групи – младежите с рисковете, възможностите за превенция и необходимостта от преодоляване на стигмата към психичните разстройства. Проектът съчетава комуникационна и застъпническа кампания, онлайн платформа, безплатен онлайн наръчник за свободно ползване, изложба с творби от аудиторията на проекта и публична дискусия.
SAI155K-66 СНЦ'Елита" Сдружение ЗАВРЪЩАНЕ България, гр.Елена 01.04.2022 - 30.09.2022 29014,12 23314,12 0 Проекта е насочен към проблема с очуждеността и обезлюдяването, породена от социалните и икономически условия и цели да събере стари, отчуждени родове, които са живяли някога или част от тях в Еленския балкан, включително и изселените от този район семейства през периода 1890 - 1948 г .. Значимостта е най – голяма, по отношение на социализацията , а именно събирането на хора, които никога не са очаквали, че ще се срещнат отново.
SAI155K-67 Микс Медия Прадакшънс ООД Цирк под карантина Англия, България, различни градове 20.11.2021 - 30.11.2022 42766 29685 0 Пълнометражен документален филм и уеб-поредица, представящи събитията в цирк в Англия, който се възстановява след 20 седмично блокиране. Не просто история за оцеляване, а за преоткритата вяра в доброто в хората. Доказателство, че ако всички сме обединени, можем да се справим с трудностите.
SAI155K-68 Артхаус бликбастърс ЕООД ПРЪСТ ОТ ПРЪСТТА България, София и Глюзинген, Мелц, Германия 01.11.2021 - 30.11.2022 51593,20 29899,72 0 В голямата част от Европа почвите са мъртви. Едно растение може да ги съживи.
SAI155K-69 Общински културен институт "Дунав" Културен институт Отливът на хора от култура България 01.10.2021 - 31.10.2022 665597 665097 0 Общински културен институт Дунав ОКИ Дунав е създаден на 01.01.2021 г. и има за цел представяне на творчески продукт в областта на сценичното танцово и музикално изкуство ,организира дейности, мероприятия, промо събития, услуги, културни прояви, свързани с културата и културният туризъм, участва в организацията, разработването и изпълнението на културния календар на община Видин.
SAI155K-7 АртЧекмедже Фондация Памет България - София 01.10.2021 - 30.06.2022 7900 7900 0 Проектът се фокусира върху проучване на изчезването на културните традиции заедно с българското село. Фолклорна вокална група „Йове“ ще разучи записаните от изследователите песни от селото, композиторът Марек Дяков ще създаде инструментални съпроводи, които ще бъдат записани от професионални музиканти. С помощта на хореограф ще се подготви цялостно автентично музикално-танцово представяне на песните, от групата.
SAI155K-70 Плейфилд ООД ООД FLOW/ФЛОУ България, София 31.10.2021 - 31.07.2022 29077,98 22477,98 0 ФЛОУ/FLOW е авторски проект, който акцентира върху последствията от COVID-19 пред младите музикални изпълнители на прага на професионалната им реализация: социалната поляризация, образователните проблеми и възможности, вкл. и допълнителните предизвикателства за физически уязвимите от тях. Проектът има амбицията да създаде предпоставки за позитивна промяна в ангажираността на обществото, следвайки нови възможности за адресирането им, чрез музикални форми на изкуство.
SAI155K-71 Вортекс и Каос ООД Изследване за подготовка на игрален филм Баирът и публично представяне на документален филм за процеса София, с. Ракитово 01.01.2022 - 30.11.2022 30050 23150 0 Проектът представя концепция за създаване на профили за изграждане на автентични и близки до реалността персонажи за игрален филм 'Баирът' чрез изследване на три групи хора: жертви на трафик и склоняване към проституция; малолетни и непълнолетни извършители на противообществени прояви от различни домове за деца в страната; хора с различна сексуалност, живели в 90-те години, изправени пред невъзможността да изразят себе си свободно.
SAI155K-72 Фондация "Корен" Фондация ПочвоТворилница България, София 20.10.2021 - 14.10.2022 14679 14609 0 „Почвотворилница“ се стреми да запознае децата и възрастните, със сложните взаимовръзки, съществуващи в природата.В поредица от илюстрирани книжки, посветени на биоразнообразието в градовете, ще проследим обитателите на градската джунгла и тяхната роля в нашия живот. Ще организираме и работилници проведени под наслов „Земята, по която стъпвам“. Накрая, всичко това ще бъде обединено в изложба, която да прикани към обществено внимание и диалог по темата за връзката между човека и околната среда.
SAI155K-73 "Дриймуърлд Рекърдс" ЕООД ЕООД Огън-албум за любовта към себе си България, София 02.10.2021 - 15.07.2022 14850,00 14850,00 0 Любовта, смъртта и прераждането. Този албум е представлява вътрешната трансформация след депресия и достигането на искрена прошка и любов към себе си. Искам да споделя опитът си с публиката чрез собствената ми музика и нещата в които вярвам че са ми помогнали да се измъкна от първата си депресия и да им покажа че винаги има изход.
SAI155K-74 Сдружение "Арт асоциация "Водолей" Сдружение Арт Хоризонти България, София, Троян, Велико Търново, Троян, Обзор 01.11.2021 - 31.10.2022 44622,91 30000 0 Прожекции на филм Хоризонти и провеждане на 8 семинара на тема Влиянието на дигиталните технологии върху личностното развтитие на деца и значението на изкуствата при намаляване последствията от синдрома Виртуалната реалност. Събитията се провеждат в четири града с основна публика 7-18 годишни, малцинствени групи, учители и родители. Запознаване на бенефициентите с възможностите на местните школи по изкуства и проследяване на интереса към извънкласни занимания вследствие на състоялия се дебат
SAI155K-75 Музей "Дом на хумора и сатирата" - Габрово Културен институт ДОСТАТЪЧНО / ENOUGH пътуваща изложба и съпътстващи събития в рамките на 25. Габровско биенале с фокус екология България,Габрово, Велико Търново, Стара Загора, Калофер, Черни Осъм, София, Бургас 01.11.2021 - 14.10.2022 33024,65 26238,30 0 Предстоящото 25. Габровско биенале е посветено на опазването на природата. Проектът цели да изнесе част от програмата му извън Музея, да създаде среда на сътрудничество между екоорганизации и артисти чрез средствата на изкуството. Публиката ще е привлечена към актуални екологични проблеми и провокирана към промяна на нагласите и поведението си. Включва продуциране на нови творби в сътрудничество между артисти и еколози, пътуваща изложба с избрани произведения от Биеналето и програма от събития. Проектът е в съотвествие с общата програмна рамка, а основната идея е с ясно изразен кампаниен характер за въвличане и ангажиране на различни групи аудитории. Те обаче не са планирани конкретно. Описанието на много места е общо и проектът губи фокус. Въвличане на всички най-значими екоорганизации, както и доказани артисти, което е гарант за качеството на дейностите. Впечатление прави завишен бюджет и специално големи разходи без необходимата обосновка.Проектът не се предлага за финансиране поради лиспа на средства. Проектът е в резерва.
SAI155K-76 Библиофем Сдружение Женски Приказки - Мултимедиен поглед към историята на жените в България България 01.06.2022 - 24.10.2022 14450 14450 0 Мултимедийно представяне на личните истории на възрастни жени от различни краища на България и на забравени архиви от историята на жените у нас. Чрез оригинален и мултидисциплинарен творчески подход към документалното изкуство, ще представим серия артистични документални портрети в социалните мрежи и на финална изложба, която ще насърчава и участия от публиката. Целта е да се популяризира непознатата история на жените у нас и да подсилим гласовете на жени от различни поколения.
SAI155K-77 Фондация "Сингъл Степ" Фондация Чисти стъпки: потапяща визуална инсталация България, София 04.11.2021 - 31.12.2021 36334 28580,76 0 Чисти стъпки е артистичен жест, който ще включи три маргинализирани групи - роми, бежанци и ЛГБТИ хора, в съвместен креативен процес, в който те ще бъдат изпълнители в потапяща визуална инсталация. Тя ще представи тяхната идентичност чрез активното действие на изкуството – те ще водят публиката през сетивното преживяване. Освен артистичен спектакъл, инсталацията ще бъде медуим за поставяне на темите за стигмата, дискриминацията и изключването. Артистичен ръководител и автор е Християн Бакалов.
SAI155K-78 Сдружение Полифония Сдружение Дигитален АРТ Детокс Русе, Свищов, Исперих 01.11.2021 - 01.11.2022 14890,44 14890,44 0 Проектът е насочен към преодоляване на дигиталната зависимост на 60 младежи от 14-18 г., чрез участието им в музикално-поетични ателиета. Младежите ще работят по анализиране на литературни творби и музикални произведения.Дейностите ще обхванат три града от Североизточна България - Исперих, Свищов и Русе. В края на проекта младежите ще участват с рецитал в концерт-спектакъл, с изпълнения на класическа музика на живо от заедно с професионални музиканти от Камерен ансамбъл Карневале.
SAI155K-79 Кристина Анастасова Камбарева Изкуството като метод за терапия и превенция при деца с дислексия Пловдив 01.11.2021 - 30.09.2022 13319,31 13319,31 0 Основната цел на проекта е да привлече дългосрочно вниманието на широката общественост по конкретния образователен проблем със социален характер - дислексията. Проектът предвижда създаването на електронни аудио книги и образователно-творчески видеа, посветени на историята на изкуството. Ще бъде осъществен последователен цикъл от дейности за създаване, популяризиране и разпространение на творческо съдържание, предназначено към децата с дислексия.
SAI155K-8 Забелски глас Сдружение Общувай с мен София, България - Милано, Италия 01.12.2021 - 30.06.2022 17591,60 14991,60 0 “Общувай с мен” е проект за заснемане на документален филм за допълваща и алтернативна комуникация за деца с церебрална парализа и аутизъм. Мълчанието на този, който не може да говори, никога не е златно. Всички ние имаме нужда да общуваме и контактуваме с останалите, и не само с думи, а по всички възможни начини. Това е основна човешка потребност е и право. Това именно ни прави човеци.
SAI155K-80 Виктория Филмс ЕООД ЕООД Проект за късометражен игрален филм IMPROMPTU София, България 01.10.2021 - 31.10.2021 42900 24000 0 На всеки три секунди в света се появява нов случай на деменция. По данни на Световната здравна организация, една четвърт от населението на земята ще бъде засегнато от заболяването в бъдеще. В България болните често са маргинализирани, живеят под ключ или са настанявани в социални домове, където връзката със семейството и с личността им, напълно се къса. “IMPROMPTU” е проект за късометражен игрален филм, с амбицията да напомни за личността на болните от деменция, да предизвика дискусия.
SAI155K-81 Сдружение Байкария Сдружение По течението на българските реки София 01.10.2021 - 30.09.2022 14605 14605 0 Документален филм с работно заглавие “По течението на българските реки” занимаващ се със замърсяването на реките в страната. Ще използваме за нагледен пример извиращата от сърцето на Родопите Чепинската река, област Велинград. Още от извора на реката забелязваме нейната „кастрация“, лишена от това да носи живот по нея, поради водноелектрическа централа. Слизайки от извора на реката забелязваме нейното неестествено изменение и силно замърсяване, превръщайки реката в сметище.
SAI155K-82 Евдена ЕООД Проект Лица без лице: социална кампания за достъп до права, чрез социално включване и помощ за незаконно пребиваващи имигранти в България София; Ст.Загора; Харманли; България 01.11.2021 - 30.04.2022 29982,00 23957,00 19200 Проектът насочва вниманието към хората търсещи убежище, като една от най-рисковите, дискриминирани и изолирани групи в страната. За целта ще бъде създаден документалния късометражен филм СТАТУТ КВО. Статуткво идва от латинската дума... status quo състоянието, в което... нищо не се случва или Запазване на статуквото означава оставяне на нещата така, както са. Нашият отговор е, че не сме различни, споделяме една държава, обитаваме един и същи град, парк, улица. Всеки има право на бъдеще. Проектът поставя актуален проблем. Творческата идея не е иновативна, но избраният подход попада напълно в концепцията за кампаниен проект, който да привлече вниманието на различни заинтересовани страни и да се търсят възможни решения. Крайните потребители са въвлечени за участие в самото разработване на проекта и неговоро изпълнение. Поставя се акцент на участието на крайния продукт в международни фестивали, което измества фокуса на самия проект. Бюджетът не е разработен в съотвествие с насоките. Включени са разходи за нощувки за сметка на НФК - недопустим разход. Осигуровките по т.2.2. не са включени в общата сума на бюджета. Разхода за реклама под 15 %. Колона 2 /вид на разхода/ непопълнена. Липсват стойности в колона 10 /% относителен дял/ на повечето редове. Разходи за такси на фестивали отнесени в т. 3 маркетинг и реклама, а разходи за реклама отнесени в т.. 6 /други разходи/. Проектът не се предлага за финансиране поради липса на средства.Проектът е в резерва. Проектът е предложен за финансиране с редуциран бюджет с решение от 26.11.2021г.
SAI155K-83 "Фул Муун Улф" ЕООД ЕООД МСЗ България, София 01.10.2021 - 30.11.2022 36900 29700 0 Документално-игрален разказ за една от най-уязвимите и често пъти „невидими” групи от човешки инидивиди, от които повечето хора ги е страх или се правят, че ги няма. Тези с ментални проблеми. Този аудиовизуален хибрид представлява художествен опит за вникване в битието на една жена, която е по-различна от общоприетите норми и реални интервюта със специалисти и общественици. Филмът е вдъхновен от разказа от разказа на Марин Маринов – „Картичка на стената”
SAI155K-84 Деян Владов Георгиев SPECIES/ВИДОВЕ България, София 10.10.2021 - 30.01.2022 15000 15000 0 “SPECIES/ВИДОВЕ“ е социална видео кампания, която чрез изкуство разглежда съвременните проблеми около. Кампанията има за цел да изследва дупките между нас и да скъси дистанцията. В рамките на тази сесия ще бъдат осъществени първите два кратки епизода. Първият е посветен на отхвърления човек, на “чупливия” човек, който не е приет от обществото заради сексуалността си, расата си или вярванията си. Вторият епизод е свързан с нарастващите пропасти на база социално и класово разделение.
SAI155K-85 Фондация за достъп до права - ФАР Фондация ЖИВОТЪТ Е не ДОСТЪПЕН България 01.11.2021 - 31.10.2022 37000 29600 0 С иновативен подход за представяне на социални проблеми на две различни уязвими групи - бежанци и лица с увреждания, с пояснения в проекта за смисъла на така ползваните в проекта понятия- чрез форма на изкуството се обединяват опита и експертизата на две неправителствени организации, целящи обществено въздействие, застъпничесво и законотелни промени, гарантиращи правото на достъп до права и възможността за пълноценен живот. Фондацията не е Културна организация по смисъла на ЗЗРК. Проектът е недопустим. Проектът не се предлага за финансова подкрепа.
SAI155K-86 ИМЪРДЖЪНСИ ТЕАТЪР/EMERGENCY THEATER Фондация EMERGENCY THEATER представя 42,195 км Сценичен дебат/ Маратон на оцеляването THE STEP, ул. Братя Миладинови 12, 1000 Център, София 01.04.2022 - 30.10.2022 37475 29935 0 Проектът 42,195 км представлява процес - ориентирано изследване на идентификация, споделяне и сублимиране на значими социални проблеми, станали неизменна част от живота ни. Публиката е приобщена към сценичната ситуация, която терапевтира разпознатия социален проблем през средствата на психодрамата, театъра и груповите методи за взаимопомощ. Проектът 42,195 км е кампания - маратон за адресиране на социални проблеми в 7 последователни срещи на живо, всяка със собствена проблематика.
SAI155K-87 Фондация ДЕН ГРИ Фондация Далеч от Африка Пловдив 01.01.2022 - 30.06.2022 15000 15000 12000 Проект за създаване на фотоизложба, виртуална галерия и фотокнига, който ще представи фотографии отразяващи програмата Артисти за деца и младежи в риск, в която са участвали 5000 деца и 300 артисти от България и Африка. Изложбата ще повдигне въпроси за роля на снимката днес като форма на наблюдение, отразяване и разбиране на ситуациите, които формират света на маргинализирани групи и ще популяризира уникален български модел за прилагане на сценични изкуства за социална промяна. Проектът отговаря на целите на програмата. Действително зад проекта е опит с уникален български модел за прилагане на сценични изкуства за социална промяна; проект с потенциал да вдъхнови. Екип с много добри професионални качества, залог за успешно реализиране на поставените задачи. Добра предпоставка за медийно отразяване на резултатите от проекта, и все пак дейностите за популяризиране не са достатъчно конкретизирани. Партньорът - Галерията - не коментар в писмото си подкрепа за популяризиране. Сериозна част от бюджета е за фото книгата (68 стр.), като не става ясно дали ще се разпространява безплатно, а "свободният достъп" до съдържание и събития е изискване по сесия Кампании. Хонорарът за ръководител проект изглежда леко извън баланс спрямо другите хонорари. Нужно е по-аргументирано разпределение на разходите. Има разлика между исканата сума във формуляра за участие 15000 лв. и матрицата за бюджет 14970 лв. Липсва обосновка и талон за разходите в т.4 /пътни разходи/. Колона 2 /вид на разхода/ непопълнена. В т.5.2 и т.2.2 не са попълнени колони 4 и 5.Проектът не се предлага за финансиране поради лиспа на средства. Проектът е в резерва. Проектът е предложен за финансиране с редуциран бюджет с решение от 26.11.2021г.
SAI155K-88 Фондация 'Човек с шапка' Фондация Каменоделски истории с. Кунино, други локации в България 15.09.2021 - 15.09.2022 22953,00 19956,00 0 Каменоделски истории изследва житейските истории и работата на четирима социални герои от различни поколения, обвързани с единственото училище по каменоделие на Балканите - Каменоделното училище в с. Кунино, Врачанско. Проектът цели да популяризира стойността и актуалността на каменоделието като културно богатство, повиши профила на училището като образователна институция и насочи вниманието към красотата на западащия Северозападен регион в България. Концепция в изпълнение, надграждане на започнат процес - вече наличен кратък филм, който да стане на 30 мин. филм. Екип от млади артисти с много добър потенциал и добри резултати от представените до момента дейности. Интересен проект с добре представена идея. Интересна история, подробно описана. Основното планирано популяризиране обаче е през Дома на киното, Кинематограф и фестивали, което не звучи като "свободен достъп", а това е основно изискване по сесия Кампании; само "При възможност ... повторно национално турне из малки населени места с ограничен достъп до културни събития през лятото на 2022г. ", което би било вероятно със свободен достъп, но звучи все още непланирано и не заложено. Недостатъчно внимание е обърнато на популяризирането на проекта в онлайн среда, което е сериозен пропуск (например, не са планирани дейности за дигитален маркетинг). Липсва документ за съфинансиране. Бюджет: Не е ясно защо има 2 сходни пера: Ръководител проект и Управление проект. 80% от бюджета на проекта е 18362,40 лв., а те искат 19956,00 лв. Осигуровките по т.2.2. не са включени в общата сума на бюджета. Включени недопустими разходи - дневни, банкови такси. Изглеждат включени разходи за наем на собствена техника. Разходите за реклама са под 15%. Колона 2 /вид на разхода/ не е описана правилно. За разходите за гориво липсва обосновка.Проектът не се предлага за финансиране поради липса на средства.Проектът е в резерва.
SAI155K-89 Агенция "Сребърен ключ" ООД ДА СБЪДНЕМ МЕЧТА София ,България 01.11.2021 - 30.11.2022 37600 29800 0 ПРОЕКТ ДА СБЪДНЕМ МЕЧТА е адресиран към популяризиране на социално-значимата кауза: Информационна кампанията ДА СВЕРИМ БИОЛОГИЧНИЯ СИ ЧАСОВНИК НАВРЕМЕ и кампанията РОДИ ДЕТЕ В БЪЛГАРИЯ, така че тя да достигне широката публика чрез музикалното изкуство на българските поп и рок музиканти и изпълнители. Целта е подкрепа на жени с репродуктивни проблеми, превенция и подобряване на репродуктивното здраве на младите хора. Проектът със значимост за съхраняване на българското творчество и култура. Проект, стъпващ на предходен, надграждан опит. Ръководителят проект, координаторът дейности и др. в екипа имат лична мотивация и опит с проблема за репродуктивност; включително участнички от глухата общност. Медийно внимание е имало и към кампанията преди. Налични писма от всички активно участващи в кампанията организации, включително болница. Средствата за сцени изглеждат високи, по-скоро могат да осигурят общини партньори (още повече, че ръководителката проект работи в СО и зам-кмет я подкрепя). СО са предоставили писмо за подкрепа, просто изразяващо насърчение, без конкретика за подкрепата (иначе зам-кметът Албена Атанасова (е) участва(ла) преди като изпълнител и с инициатива за събиране на средтсва), Налични са писма от 2 общини и едно читалище в Плевен, като дават съгласие за провеждане, но не и изрично с какво друго подкрепят. Включени са много хора в концертите, и съответно хонорари за тях. Осигуровките не са сметнати отделно (както е по образец). Предвидени са малко средства за реклама и дигитален маркетинг, само 4%, а условието за сесия Кампании е минимум 15%. Матрицата за бюджет не е за програма САИ на НФК. Проектът не се предлага за финансиране.
SAI155K-9 Сдружени пловдивски творци Сдружение "Тя, Жената" България - Хасково, Кърджали, Асеновград, Пловдив 01.11.2021 - 31.10.2022 26275 20975 0 Проектът Тя, Жената е насочен към проблема с половото неравенство. Целева група на проекта са българските жени в етнически смесените райони и в странатa. Проектът предвижда създаването на 10 картини с образи на жени и 10 истории, които ще бъдат изложени в галерии на Хасково, Кърджали и Асеновград. Заложили сме присъствие в Интернет, както и публична кампания - регионална и национална. Участници в проекта са писателят Александър Секулов, художникът Павел Иванов и журналистката Анета Русковска.
SAI155K-90 Aether Art / Етер Арт Фондация School of Kindness II / Училище на Добротата II Sofia 23.06.2022 - 07.07.2022 15000 15000 0 Училище на Добротата 2022 извиква фигурата на „варвара“ - което означава „гражданин“ на гръцки - да се съсредоточи отново върху това какво означава да прегърне радикалната доброта. Въз основа на концепцията за „варвара“ като човек, който и двамата не отговаря И И надвишава определена социална или културна норма, ние ще задълбочим въпросите на приобщаването и изключването, гражданството, родината и другостта-чрез двуседмична програма на семинари, семинари, казуси и обществена програма.
SAI155K-91 Мийтинг Пойнтс Фондация Карта на многообразието България 01.02.2022 - 31.07.2022 14948,70 14948,70 14948 Проект “Карта на многообразието” по креативен и артистичен начин адресира актуален социален проблем свързан с дискриминативно отношение спрямо бежанци и мигранти. Чрез проекта хора от България и чужбина ще се запознаят с автентични истории на хора от Близкия изток, виждайки много-образието отвъд етикетите и единственият образ, който медиите “продават”. Картата ще бъде достъпна онлайн на български и английски език.
SAI155K-92 Глобъл Маркетплейс ООД ООД Документална онлайн поредица с. Бродилово, Пловдив и природни местности в България 01.11.2021 - 30.11.2022 47431,90 30000 0 ПРОЕКТ ЕКО е документална късометражна поредица, съставена от 15-минутни епизоди, която запознава зрителя по зрелищен и интересен начин с устойчивите съвременни методи, както за отговорен живот, така и за прогресивен бизнес и същевременно с грижа за природата. Всеки от епизодите е фокусиран върху конкретно направление и проблем, с който съответната организация се справя успешно, изграждайки работата си върху иновативни и устойчиви механизми и модели.
SAI155K-93 Фондация "Зорница" - Център за изкуство Фондация "Тотално Cool" гр. Неделино и гр. Ардино 01.10.2021 - 01.10.2022 29969,48 23974,48 0 Нашата идея е да реализираме иновативни творчески продукции и дейности в подкрепа на децата в риск от преждевременно отпадане от образователната система и повишаване на мотивацията на учениците за учене по природни науки, математика и изкуства. Привличане на партньори и сътрудничество за осигуряване на равен достъп до образование. Търсенето на комплексни решения на поставените проблеми е с оглед на това, че подкрепата и мотивацията винаги са в основата на постигането на положителна промяна.
SAI155K-94 Диджитал Вилиджър ЕООД Урок от разстояние създаване на информационни аудиовизуални модели за превенция на проблемите при училищното образование от разстояние в електронна среда България 30.10.2021 - 30.10.2022 25388,21 19604,25 0 Чрез създаването и популяризирането на специализиран документален филм и създаването на тематично информационно съдържание, свързано с ученето от разстояние в електронна среда ще се даде възможност да се обобщи опита на образователната ни система да се справи с внезапно възникналия проблем с дистанционното обучение по време на мерките, наложени заради световната пандемия от COVID-19 през 2020 г.
SAI155K-95 Студио Каракашян ЕООД Последният залез Габрово, България 15.11.2021 - 31.07.2022 22530 17980 14380 Последният залез е имърсив танцово-театрален спектакъл, което разглежда темата за вредата от горенето на въглищата и други изкопаеми горива върху човешкото здраве и водата. Спектакълът с режисьори Коста Каракашян и Антония Георгиева ще има своята премиера през май 2022 в рамките на официалната програма на 25-тото издание на Габровското биенале на хумора и сатирата.
SAI155K-96 СДРУЖЕНИЕ АРТ ДИАЛОГ ООД Кампания за законодателна инициатива и граждански натиск София, България - и дигитално 30.10.2021 - 30.10.2022 14915,00 14915,00 0 Национална кампания с творби на карикатурата и организиране събития с тях за информиране и привличане вниманието на обществото към нарушаване правата на творците от секторите литература, изкуство и наука и финансови щети от това - за тях, за Националния фонд „Култура“ и за Бюджета. С цел създаване условия за ликвидиране на една от причините за това – неработещите текстове за компенсационните възнаграждения в чл.26 на Закона за авторско право и сродните му права
SAI155K-97 Балетен клуб "ПА ДЕ КРЕ" Сдружение Стъпка напред гр. Стара Загора 01.10.2021 - 01.10.2022 29387,96 29387,96 0 Балетна школа „Па де Кре“ цели да увеличи достъпа до балетното изкуство до по-широка аудитория, като предостави трайна възможност на ученици от региона да се докоснат до магията на балета. Проектът ще окаже значително въздействие и трансформация в живота на участниците, като се фокусира в изграждането на здравословни навици, превенция и борба с наднорменото тегло и затлъстяването, повишаване културната осведоменост и достъп на деца от различни социални групи до изкуството.
SAI155K-98 Хот Потейто ЕООД Няма бягство от белите стени София, България 01.02.2022 - 05.02.2022 16161,49 14984,39 0 Знаменит драматург затваря две млади актриси в къщата си под претекст, че не може да избере коя от тях да изиграе главната роля в новата му пиеса. Артистичните му експерименти, обаче, излизат от рамките на моралното.
SAI155K-99 Сава Димитров Кисляков Сливи за смет София 15.10.2021 - 30.07.2022 14997 14997 0 Желаем да превърнем общите училищни пространства - коридори и площадки пред стълбищни клетки, в места за образование и култура по изключително актуалната за обществото тема - опазване на околната среда. С кандидатурата си целим да засегнем темата за „Свръхпотреблението“и всички произтичащи от този феномен проблеми. Кандидатстваме за превръщането на тези транзитни пространства в една своеобразна галерия, която да бъде обогатявана регулярно с информационни табла, творби от ученици и др.