ТВОРЧЕСКИ ИНИЦИАТИВИ в областта на театралното, танцовото, цирковото и визуалното изкуство 21 / Модул 2: Групови проекти

срок за кандидатстване: 14.10.2021 (15:00) - 27.10.2021 (15:00)

Допустими кандидати: Физически лица

изтегли Условия

Програмата цели финансиране на разходи за създаване и разпространение на творчески проекти на артисти-изпълнители в областта на театралното, танцовото, цирковото и визуалното изкуство

Програмата цели финансиране на разходи за създаване и разпространение на групови творчески проекти на артисти-изпълнители в областта на театралното, танцовото, цирковото и визуалното изкуство

Входящ номер Име на кандидата Име на проекта Място на реализация Срок за реализация Общ бюджет (лева) Искана сума от НФК (лева) Отпусната сума (лева) Кратко описание Мотивация
TI1572-10 Александър Мануилов Иванов Stable Genius София 01.01.2022 - 31.12.2022 15000 15000 12000 Проектът предвижда поставянето на нова българска драматургия на българска сцена в екип от опитни театрали като Мартина Апостолова, Явор Костов и Милена Станойевич. Текстът “Stable Genius” е на Александър Мануилов, създаден по време на резиденцията му в Akademie Schloss Solitude през 2020 г. и получава номинация за наградите на “Нова българска драма” на Фестивала в Шумен през 2020/21 г. Кандидатът представя проект за сценична реализация на нов драматургичен текст, който е селектиран и носител на отличия. Проектът е в развитие и има потенциал да достигне до нови публики и аудитории в сферата на театъра и сценичните изкуства. Бюджетът може да се оптимизира. Да се намали искана сума за хонорари по перо 2.2. Недопустим е и разходът: хонорар за автор на вече написан текст. Проектът се предлага за финансова подкрепа с редуциран бюджет
TI1572-11 Благой Свиленчов Димитров ПРИКЛЮЧЕНИЯТА НА ПАЛЕЧКА България, София 01.12.2021 - 15.11.2022 26000 20000 16000 Това е проект за детска театрална постановка по пиесата ПРИКЛЮЧЕНИЯТА НА ПАЛЕЧКА на Мария Николова, която ще бъде реализирана като ТЕАТЪР НА СЕНКИТЕ, ще бъде заснета и разпространена в интернет пространството във видеоформат. Стилът на текста е хумористичен, което ще бъде подчертно от специално изработените силуетни кукли. При заснемането на спектакъла ще се стремим да бъде максимално близо до живото изпълнение, за да запазим непосредственото въздействие на кукленото представление. Проектът по същество предлага реализацията на спектакъл по класическа история, драматизирана в нова версия от български драматург. Театърът на сенките е жанр, който е изъвн фокуса на съвременното куклено изкуство, а настоящият проект предлага инетересен формат за полуляризирането му. Проектът се предлага за финансова подкрепа с редуциран бюджет
TI1572-12 Мартин Мартинов Киряков 27/Двадесет и седем/ България, София и Бургас 01.12.2021 - 15.11.2022 14920,80 14920,80 0 Аудиовизуално произведение, което ще се фокусира върху творчеството на трима български творци и тяхното общо начало в детско-юнощески ПРИКАЗЕН ТЕАТЪР - Бургас, ще ни представи две времеви линии: едната изградена от професионално заснети архивни кадри, а другата от актуално заснет материал, двадесет и седем години по-късно. Теми на произведението са изкуството като ценност и развиването на отнушение към художественото творчесто у младежта и децата. Недопустим проект. Кандидатурата представлява проект в сферата на екранните изкуства, което е извън обхвата на програмата. Проектът не се предлага за финансова подкрепа.
TI1572-14 Ангел Димитров Бешев Короната на краля България, София 30.11.2021 - 30.11.2022 25050 20000 16000 КОРОНАТА НА КРАЛЯ е театрален експеримент, който има за цел да събуди интереса и желанието на зрителя да разбере как той би реагирал, ако е на мястото на всеки един от героите. Глобалната пандемия е медицински факт. Въпреки това, несъмнено се прокрадва идеята има ли я, няма ли я. Сблъсквайки толкова различни герои, които на пръв поглед имат връзка по между си - обща националност и манталитет, а реално „живеят на различни планети“, се отличават двата полюса от светоусещането на българите. Проектът отговаря на приоритетите на прогрмата. Амбицията на екипа е да постави нова българска пиеса в дигитална среда. Екипът има потенциал да реализира проекта. Планът за разпространение и популяризация не е достатъчно добре разписан. Проектът се предлага за финансова подкрепа с редуциран бюджет.
TI1572-15 Жаклин Мохамед Хауари WowzArts Пловдив 01.12.2021 - 30.11.2022 15000 12000 0 Проектът „Wowz’Árts“ е интермедия между живопис, мода, иновативност в създаването на моден продукт, фотография, стилистика и аранжимент. Cимбиоза между два много силни видове изкуства – изкуството на живопис и моден дизайн и да добави динамизъм към съществуващите артистични практики. Недопустим проект. Групов проект, подаден три пъти от участниците като самостоятелен /през три профила/. Проектът е подаден през профила на друго лице. Проектът не се предлага за финансова подкрепа.
TI1572-16 Христо Нанков Бозуков WowzArts Пловдив 01.12.2021 - 30.11.2022 15000 12000 0 Проектът „Wowz’Árts“ е интермедия между живопис, мода, иновативност в създаването на моден продукт, фотография, стилистика и аранжимент. Нашата цел е да се създаде един проект, който да има развитие в дългосрочен план. Той има културно-изследователски характер. Желанието ни е да формираме нов начин на мислене и да разчупим традициите на българската сцена за изкуство и култура Недопустим проект. Групов проект, подаден три пъти от участниците като самостоятелен /през три профила/. Проектът е подаден през профила на друго лице. Проектът не се предлага за финансова подкрепа.
TI1572-17 Емил Цветанов Йотовски Театрална постановка "НОНСЕНС" България 19.11.2021 - 30.11.2022 14640 14640 11700 Пиесата „Нонсенс“ е номинирана и удостоена с грамота на националния драматургичен конкурс „Иван Радоев „Плевен. Не е поставяна досега. Тя е комедия, като в основата и е залегнал диалоговия хумор, актуалността и крайни ситуации от нашето ежедневие. Структурата на пиесата са четири миниатюри, които разказват за взаимоотношенията между наглед несъвместими , но съвсем реално съществуващи персонажи. Кандидатът и проектът отговарят на приоритетите на програмата и направлението. Амбицията на екипа е да постави нова българска пиеса. Екипът има потенциал да реализира заложените дейности. Проектът се предлага за финансова подкрепа с редуциран бюджет.
TI1572-18 Венета Тодорова Павлова WowzArts Пловдив 01.12.2021 - 30.11.2022 15000 12000 0 Проектът „Wowz’Árts“ е интермедия между живопис, мода, иновативност в създаването на моден продукт, фотография, стилистика и аранжимент. Целта на проекта „Арт-Couture’’ е да направи своеобразна симбиоза между два много силни видове изкуства – изкуството на живопис и моден дизайн и да добави динамизъм към съществуващите артистични практики. Недопустим проект. Групов проект, подаден три пъти от участниците като самостоятелен /през три профила/. Кандидатът не е предоставил матрица за бюджет по приложение 3 на НФ "Култура". Проектът не се предлага за финансова подкрепа.
TI1572-19 Петър Георгиев Петров Коан сетивен лабиринт театър в Пловдив България, Пловдив 01.12.2021 - 31.03.2022 22086,80 17728,80 15000 Проектът включва творческо- обучителен процес по метода на сетивния лабиринт театър, насочен към артисти от Пловдив, създаването и изиграването на интерактивно представление. Реализирането му цели надграждането на творческия потенциал на участниците и развиването на аудиторията на сетивни и интерактивни сценични форми в града. Събирането на мултидисциплинарен екип от артисти от София и Пловдив създава условия за обмен на опит и отваря възможности за бъдещи колаборации. Проектът е много добре представен, оригинална идея, отговаря на целите и приоритетите на поргармата, екипът има потенциал за успешната му реализация. Проектът има потенциал да реализира заложените си цели и да допринесе за развитието на аудитория за съвременни театрални практики. Проектът се предлага за финансова подкрепа с редуциран бюджет.
TI1572-2 Магдалена Йованова Петрович Sofia Streets Balkan Tour София 01.12.2021 - 01.10.2022 14887,74 14887,74 0 Проектът Sofia Streets Balkan Tour ще представи турне в пет страни на Балканския полуостров от екипа на новата софийска музикална група: “Sofia Streets”. Репертоарът ще включва авторски аранжименти на български народни песни миксирани с чуждестранни национални мотиви - от латиноамерикански до музика от Средния Изток. Недопустим проект. Липсва първа страница от Приложение 4 - Заявление за кандидатстване и декларация, съдържаща данните на кандидата и част от декларативните данни. Сканираната бюджетна матрица не е подписана.
TI1572-20 Владислав Иванов Стоименов Артур Шницлер - между два юбилея град София , Република България 15.12.2021 - 11.03.2022 28150 14000 11000 Празникът на Бакхус от Артур Шницлер е идея за бъдещ спектакъл на младия дебютиращ режисьор Владислав Стоименов. Проектът ще се реализира през сезон 2021/2022г. на сцената на центъра за съвременни изкуства - Топлоцентрала. Предварително планирата дата за премиера е 10.3.2022г. Проектът има за цел да засили интереса основно на младата аудитория в страната към епохата на австрийският модернизъм. Интересен проект на екип от млади и амбициозни изпълнители. Проектът има потенциал за устойчивост. Приложени са писма за препоръка и потвърждение. Бюджетът е в основната си част за хонорари и може да бъде редуциран. Проектът се предлага за финансова подкрепа с редуциран бюджет.
TI1572-21 Атанас Делчев Евтимов ПЕПЕРУДЕНА МАГИЯ В РОДОПИТЕ онлайн и Област Смолян 01.04.2022 - 31.07.2022 14989 14989 13740 Възстановяване на образователният спектакъл - Пеперудена магия - автор Мая Дългъчева, реж.Т.Евтимова, авторска музика: Д.Димова, сценография и кукли: инж.Атанас Евтимов. Видеозаснемане и онлайн реклама. Традиция на трупата е посещение и представяне на куклени спектакли в отдалечени райони на България , с този проект - в Област Смолян, за Празника на Детето - Юни 2022г. Представленията ще се играят на открити сцени и пространства, при спазване на всички противоепидемични мерки. Екипът на проекта има дългогодишен опит в сферата на сценичните изкуства. Целевата аудитория обхваща периферен район на страната, в който ще бъдат публично разпространени спектакли на живо. Проектът ще търси и разширяване на традиционната си аудитория чрез онлайн излъчване на представления. Може да се съкрати от бюджета за наем на техника за представленията. Административните разходи надвишава допустимото, тъй като са над 10%. Проектът се предлага за финансова подкрепа с редуциран бюджет.
TI1572-22 Георги Иванов Тенев ВЛЕЗ В ЧАС С ФИ България 01.11.2021 - 31.10.2022 15000 15000 15000 Проектът 'ВЛЕЗ В ЧАС С ФИ' цели повишаване на осъзнатостта на децата по темата за пълноценното хранене. Включва провеждането на онлайн-срещи с деца от три училища в малки населени места, представяне на куклено-интерактивната лекция-пърформанс 'ТУТИ ВЕДЖИФРУТИ' пред тях и въвличането им в създаването на видеоклипове за YouTube. Сработен екип с продължение на успешен проект за здравословното хранене на децата - този път с намерение онлайн да влязат в малки населени места. Ясен план за реализация и въвличане на аудиторията. Предвидена анкета за измерване на въздействието. Бюджетът е реалистичен. Проектът се предлага за финансова подкрепа.
TI1572-23 Даниела Георгиева Иванова "АРХИТЕКТУРНА" България, софия 15.12.2021 - 31.10.2022 19000,00 15000,00 13000 Проекта има за цел да акцентира върху жените в Българската архитектура. Спрели сме се на дами от различни поколения, всяка една с отличаващ се стил и професионализъм. Те ще бъдат представени посредством минималистични, художествени портрети, сьчетаващи композиция, цвят, среда и дреха създадена специално за всяка една дама. Всяка снимка ще бъде придружена с кратко интервю и текст, представящ работата на архитекта. Проектът аргументирано акцентира върху различни творчески проявления на жени – професионалисти, съчетавайки по ефектен и художествено издържан начин архитектура, фотография, моден дизайн. Има потенциал за създаване на устойчиви контакти и колаборации. Проектът се предлага за финансова подкрепа с редуциран бюджет.
TI1572-24 Нина Атанасова Вангелова Съновидения - мултимедиен театрален спектакъл България Бургас 01.12.2021 - 30.09.2022 14980 14980 14980 Реализация и представяне пред публика на авторски мултимедиен театрален спектакъл „Съновидения“. В проекта са предвидени дейности по изграждането на спектакъла, представянето му пред публика и комуникация с потенциални аудитории. Добре подготвен проект с ясно разписани и обосновани цели и дейности. Реалистичен бюджет. Проектът се предлага за финансова подкрепа.
TI1572-25 Борис Славчев Зафиров Пътуване към детството България, София 01.03.2022 - 15.09.2022 14962 14962 11700 Завръщане към детството-работно заглавие е интердисциплинарен проект, целящ да създаде мултижанрово, интерактивно представление, пресъздаващо атмосферата на детството на поколенията от 70те и 80те години в “side specific” среда. Ще бъдат събрани и интерпретирани документални разкази и интервюта на хора, живели в това време чрез средствата на документалния театър. Проектът се реализира в София, Топлоцентрала- регионален център за съвременни изкуства- София. Екипът цели да създаде интердисциплинарен проект - мултижанрово интерактивно представление. Планирано е бъдещият резултат - краен творчески продукт, да участва в международни фестивали и форуми - което ще обогати участниците, също така може да доведе до по-висока устойчивост на резултатите. Проектът се предлага за финансиране с редуциран бюджет.
TI1572-26 Димитър Павлов Павлов Да спасим заедно Черно море България, гр. Варна 01.11.2021 - 31.07.2022 14950,00 14950,00 14950 Тема:Как да включим отрано децата в процеса по спасяването на Черно море от екокатастрофа.Концепция:еко възпитание със средствата на изкуството от най-ранна детска възраст!Цел:Създаване на интерактивен мюзикъл-приказка с кукли, игра и много музика и песни.Фото изложба–чисто море или море-сметище.Адрес-деца до 6г с етнически, социални или здравни проблеми.Обратна връзка:Детски рисунки.Очаквания:трайно положително въздействие върху децата и желание за участие в решаването на екологичните проблеми. Кандидатът предлага реализацията на проект, който засяга актуална екологична тема, изведена в художетсвено съдържание чрез средствата на театъра. Проектът има образователен елемент и предполага надргаждане и устойчивост. Проектът се предлага за финансова подкрепа.
TI1572-27 Чавдар Стоянов Стоянов Писма до бай Иречек България, София 01.12.2021 - 25.04.2022 14900 14900 0 Създаване на модулен спектакъл на принципа на стендъп комедия с мултимедийна среда, който може да бъде игран на различни камерни сцени, клубове и галерии. Спектакълът се гради от няколко скечови миниатюри на автора Чавдар Гагов под общото заглавие „Писма до бай Иречек“.Чрез тези свои въображаеми „ Писма“ героя от спектакъла се допитва до големия европейски интелектуалец и българофил Константин Иречек за различни аспекти от съвремието ни. Проектът заявява намерение за ,,трайно" сътрудничество със сайта ,,Анализи.BG", без да е представено каквото и да било доказателство за това. Графикът на дейности е представен формално, схематично описан в три точки и не дава подробна представа по какъв начин ще протече реализацията на бъдещия спектакъл. В графика, както и в бюджета е заложено пространство и наем на пространство за репетиции, както и за премиера, за което не е представена конкретика, нито писмо за потвърждение или партньорство или друго доказателство за наличието на такова. Липсва сериозен анализ на целевата аудитория. Посочено е намерение за промотиране на спектакъла в социалните мрежи без да е пояснено в кои и какви точно, липсва заложен разход за подобна дейност в бюджетната матрица, което поставя под съмнение ефективността на това намерение. В бюджетната матрица са посочени 4 бр. административни хонорари, а в изброения екип е посочено само едно име на ръководител. Липсва обосновка и за заложен разход за наем на техника. Не се предлага за финансиране.
TI1572-28 Ивайло Динев Рогозинов Зала на славата България, София 01.01.2022 - 30.11.2022 14650 14650 14650 „Зала на славата“ е музикално импровизационно шоу с музикален съпровод, композиран на момента и в постоянна интеракция с публиката. В духа на импровизационния театър актьорите ще създават персонажи, фабула и най-важното песни на момента, а в акомпанимент музикантите ще импровизират музикалния съпровод. Творческата концепция на шоуто предвижда абсолютна импровизация на момента на драматургично, актьорско и музикално ниво. Екипът на проекта е разпознаваем, с богат пит в сферата на импровизационния театър. Проектът е реалиситчен и изпълним. По същество не надгражда предишен опит на кандидата и участниците, но е устойчив план за поддържане на творческия потенциал на екипа. Препоръчва се актуализация на бюджета и заложените разходи за реклама, тъй като по условията на програмата разходите за разпространение и популяризиране на проектните резултати, трябва да са минимум 10% от стойността на проекта. Проектът се предлага за финансиране.
TI1572-29 Ивайло Кирилов Александров TANGOPOLIS България, София 01.12.2021 - 31.10.2022 25000 20000 0 “TANGOPOLIS” e втора част от танцовата аудио-визуална сценична трилогия “TANGOMACHINE”, чието начало е поставено с реализацията на едноименната първа част, съвместна продукция на LAOKOONTANGO и ТР Сфумато, под патронажа на Аржентинското посолство. “TANGOPOLIS” продължава изследвателската хореографска мисия из магическия свят на взаимоотношенията между мъжа и жената, като надгражда интимния свят на този екзистенциален танц, за да потъне в тайните на града като огромна метафора на човешкото битие. Недопустим проект. Искана сума над 15 000. Липсва документ за съфинансиране. Проектът не се предлага за финансова подкрепа.
TI1572-3 Виолина Маркова Василева-Александрова Светът има нужда от теб България, София 01.12.2021 - 31.12.2022 15000,00 15000,00 13000 Проектът е за разпространение на моноспектакъла „Вещица за чудо и приказ“ и създаване на три видео клипа на песните от спектакъла. Със средствата на кукления театър, танца и модерната визия в клиповете, провокираме подрастващите да потърсят отговор на важни въпроси: Кой съм аз? Какво искам да постигна? Какво мога да променя? Как да придобия самочувствие, трансформирайки се от дете в млад човек? Засягат се темите за приятелството, идентификацията и поемането на отговорност. Проектът по същество ще реализира съдаване на видеосъдържание към съществуващ театрален спектакъл.Кандидатът има потенциал да реализира своето предложение с качество, отговарящо на условията на програмата. Бюджетът е балансиран. Проектът се предлага за финансова подкрепа с редуциран бюджет
TI1572-30 Таня Богомилова Белобрадова Разпространение - Тежък Случай България, София 01.11.2021 - 16.12.2022 14974 14974 13500 „Тежък случай“ е спектакъл в жанра на театъра на физическата комедия. Драматургията е авторска, а изразните средства на сцената се базират на вековните традиции на невербалният театър и пантомимата. Цялото образно решение на спектакъла е нямо кино на сцена – черно бели костюми, джазова музика и пианист на живо. Всичко това се събира в едно цялостно изживяване в един по-различен театър. Проект за възстановяване и разпространение на създаден вече спектакъл, което отговаря на приоритетите на програмата. Екипът е съставен от професионални артисти. Бюджетът е завишен. Проектът се предлага за финансова подкрепа с редуциран бюджет.
TI1572-31 Антония Бранимирова Ламбиева Релефи София, България 01.12.2021 - 31.10.2022 15000,00 15000,00 0 Изработване на керамични пластики и пана от плочки с позитивен и негативен релеф с типографски решения. Те ще представляват един усъвременен образ на българските мъдрости и фолклор чрез опростяване на формите. Ще бъдат представени в една обща изложба на открито с цел разпространение на керамичното изкуство. Проектът планира чрез керамични типографски пана, интепретиращи българския фолклор и азбука да предложи нов модел за улично изкуство, което да е устойчиво и да облагородява градската среда. Липсват потвърждения, гарантиращи представянето им в публични пространства; липсват конкретни визуализации, представящи идеята, не е ясно как е формирано перото наем на техника. Проектът не се предлага за финансова подкрепа.
TI1572-32 Мирослав Атанасов Михов В Изолация по Чехов България 13.12.2021 - 01.11.2022 14610,00 14610,00 0 Действието на спектакъла се развива в болнична стая, в белодробно отделение. Двама отчаяни, изоставени мъже се раздират от предположения и неизвестност. Сякаш цял живот са мечтали да се срещнат и да се намразят. Всеки прожектира върху другия страхове и терзания. Диалогът между тях се води с текстове, подходящо избрани от 7 хумористични разказа на А.П.Чехов. Емблематичният му малък човек, поставил себе си в радикална изолация, стои капсулиран в мъката си, отказващ да приеме реалния външен свят. Проектът е интересен като замисъл, но фрагментирано представен, неясен е като концепция, кандидатите са подготвени в областта на театралното изкуство. Липсват партньорски писма от сцена. Бюджетът е небалансиран. Творческите хонорари са посочени за 12 месеца и не е ясно как се разпределят. Завишена е и сумата за рекламни материали.Разлика в стойностите между колоните обща стойност и общо разходи. Не е описана правилно т.2.5. Проектът не се предлага за финансова подкрепа.
TI1572-33 Мариета Ангелова Василева Създаване на детски куклен спектакъл "Снежанка и седемте джуджета" България, гр. София , с. Шишковци, с.Драговищица и с. Елешница 15.11.2021 - 15.11.2022 24999,15 19999,15 0 Творческият екип на проекта си поставя за цел да създаде детски куклен спектакъл по любимата приказка на Братя Грим - СНЕЖАНКА И СЕДЕМТЕ ДЖУДЖЕТА.Спектакълът ще се отличава със своето жанрово разнообразие – елементи на площадния театър ще се съчетаят с условността на куклата и маската, на актьорското присъствие на сцената с песни и танци. Кандидатът има активно присъствие в културната сфера и най-вече в реализацията на театрални спектакли за деца. Липсва убедителност по отношение на представянето на художественото съдържание и концепция на бъдещия спектакъл. Кандидатът заявява, че участниците "ще повишат своята професионална компетентност и творчески умения в областта на куклено-театралната практика" без да предлага конкретно доказателство за това намерение. Проектът не се предлага за финансова подкрепа.
TI1572-34 Мира Юриева Владимирова Инсталация на забравата София 01.12.2021 - 01.07.2022 14960,00 14960,00 14960 „Инсталация на Забравата“ е интерактивно пътешествие през фрагменти от спомени, моментни усещания, и отдавна отминали случки. Споделяйки своите лични процеси на изследване, авторите предлагат на зрителя съпреживяване на кръговрата минало-настояще-бъдеще, с пожелание да си припомни нещо свое - може би избледнели частици от себе си. Интересен и добре обоснован проект с реалистичен бюджет. Темата е актуална, а екипът има опит да го изпълни. Проектът предвижда изграждане на конструкция, в която ще се случва инсталацията. Бюджетът е реалистичен. Проектът се предлага за финансова подкрепа.
TI1572-35 Йордан Методиев Йорданов ГАЗ! - проект за театрален спектакъл България 01.12.2021 - 31.03.2022 23500 19700 19700 ГАЗ! е проект за театрален спектакъл, жанрово определен като „поетична комедия“ с коментар върху текстове от Мишел Уелбек – един от най-значимите съвременни френски автори. Стойностен проект на екип от утвърдени професионалисти. Проектът съответства с целите на програмата. Кандидатът предлага реализацията на нов театрален спектакъл по нова българска драматургия, развивайки определена художествена линия на театър ""Азарян"", който е партньор по проекта. Бюджетът е реалистичен и балансиран. Проектът се предлага за финансова подкрепа.
TI1572-36 Христо Бойков Панчев БЛОК НОМЕР 4, ГОДИНА 2022 България 15.12.2021 - 11.12.2022 15000 15000 15000 Проектът изследва процеса, през който формираме общото си естетическо пространство. Мутацията на фасадите в панелните квартали е най-видимата част на тази образност, но ние търсим нещо повече. Потапяме се в символиката на изоставената инфраструктура из страната, за да свържем изоставеното там, с изоставеното тук - в разбирането ни за естетика, за споделено пространство и за общност като цяло. Но и изоставеното като демон, с който все пак се борим – импровизирано, неорганизирано и с много цвят. Стойностен и оригинален проект, екипът е с потенциал - млади амбициозни хора, добре представена е концепцията в мултижанров контекст. Предвижда се дискусия по специфични теми за градската среда Проектът се предлага за финансова подкрепа.
TI1572-37 Боян Светославов Таксиров "ИЗПОВЕД" България 01.12.2021 - 30.11.2022 14200,24 14200,24 0 Казват, че Вярата и Кръстът ни обединяват. Че те са ни помогнали да оцелеем през вековете. Но понякога Кръстът може да бъде и клин... Клин, който разделя Човека от другите, и още по лошо, разделя го собствените му пориви, стремежи, чувства... Това се случва тогава, когато Вярата се превърне в Догма. Кое накрая побеждава - Сърцето или Догмата и Канона, е въпрос, на който всеки трябва да намери своя собствен отговор. Проект за създаване на нов театрален продукт със социална насоченост. Но проектното предложение не дава яснота за крайния продукт. Описано е изпълнението на един елемент от него, който е заснемането на фимл, част от представление, което обаче е без зададени прецизни параметри. В бюджета е посочена обща сума за хонорари, от която не става ясно как те се разпределят между екипа. Проектът не се предлага за финансова подкрепа.
TI1572-38 Ивайло Василев Захариев Времето е в нас и ние сме във времето България 07.02.2022 - 31.03.2022 20000,00 20000,00 0 Проектът, който искаме да създадем е за турне на представлението Времето е в нас и ние сме във времето - спектакъл посветен на рождението на Апостола. Пресъздавайки последните дни на Васил Левски, докосваме по специален начин сърцето на всеки българин и от тук идва желанието ни да го разпространим из България. Посланието на Апостола е оставило дълбока следа във всички нас и в днешно време имаме нужда този будителски дух да го споделяме на съвременното поколение. Недопустим проект. Исканата сума нарушава изискването за 20% самоучастие, тъй като проектът е на стойност 20000 лв. и исканата сума от НФК е 20000 лв. Не са посочени участниците в проекта. Не е представена творческа автобиография на кандидата. Проектът не се предлага за финансова подкрепа.
TI1572-39 Екатерина Владимирова Минкова Литературна София Галерия "Кредо Бонум", София 01.12.2021 - 31.10.2022 14880 14880 14880 Интерактивната изложба *Литературна София* съчетава два елемента: фотографии и кратки видеа, за да представи вълнуващи места на литературата в града и малко познати факти и истории за популярни и не толкова известни поети и писатели. Зад проекта стоят фотографите от сайта *Етюдите на София*: Иван Шишиев и Екатерина Калугина, и режисьорката и писателка Екатерина Минкова. Сред темите в изложбата и видеата са: многостранната личност на Сирак Скитник, драматичната съдба на Яна Язова и др. Убедителен проект, успешно продължение на творческите търсения и постижения на своите автори. Видеата са част от изложбената концепция, гарантирано експозиционно пространство и публичност чрез интегриране на резултатите в сродни инициативи. Проектът се предлага за финансова подкрепа.
TI1572-4 Георги Иванов Енчев Разделени-Заедно 2.2 Варна 20.11.2021 - 07.07.2022 14924,00 14924,00 12000 Трима хореографи разработват поредица от концептуални танцови видео импресии „Разделени-Заедно”. Процесът ще изследва желанията и възможностите на младите да са близо един до друг в условията на днешната действителност и ще си взаимодейства с важни за нашето време песни. Подготовката ще се случва на живо и онлайн и ще включва танцьори от 5 града. За целта ще създадем дигиталната платформа TC Digital, в която под формата на видео уроци ще бъдат публикувани всички хореографии и лекции. В проекта е заложено активно участие на аудиторията. Кандидатът е хореограф с опит в преподаването и работата с подрастващи, има необходимия капацитет за реализация. Проектът се предлага за финансова подкрепа с редукция в бюджета
TI1572-40 Христо Христов Русев СамоТИно - втора част с. Маточина /общ. Свиленград, обл. Хасково/ и др. 01.08.2022 - 30.09.2022 18800 15000 14100 След успеха и силния отзвук от проекта СамоТИно, подкрепен по програма Творчески инициативи 2020, нашият екип възнамерява да надгради вече постигнаното, пренасяйки работата си и в други обезлюдени села в България. Проектът цели създаването на танцов филм и онлайн фотоизложба. Проектът е художествен, но с акцент върху обезлюдяването на селата като актуален социален проблем, на който придаваме гласност с помощта на изкуството. Проектът е изчерпателно представен, надгражда успешно реализиран от екипа проект по миналогодишната програма на НФК. Мултижанров, с устойчиви резултати, кандидатът е с доказани професионални качества. Проектът предвижда недопустими дейности, които са извън обхвата на програмата. Проектът се предлага за финансова подкрепа с редукция в бюджета за недопустимите дейности в пера 2.5 и 2.7.
TI1572-41 Христо Иванов Бонин Създаване и разпространение на театрален спектакъл по текста на Кристоф Магнусон MANNERHORT България, София 01.12.2021 - 30.11.2022 33199,50 19986,12 16000 В създаването на спектакъла, с възможно по-малко компромиси с качеството, работата по новата роля ще е принос в творческото ми развитие, а степента на справяне с проблеми в кризисна ситуация ще е стъпка в овладяването на иновативни маркетингови стратегии в културния мениджмънт. Популяризирането и разпространението му ще спомогне за задържане и привличане на аудитория, а представянето му на иновативни и безопасни новаторски пространства, ще е принос в развитието на нови културни територии. кандидатът има активна дейност в театралното продуциране и разпространение. В настоящия проект кандидатът заявява, че цели създаването на спектакъл ,,с възможно по-малко компромиси с качеството" , като допълва в плана за изпълнение, че бъдещият театрален спектакъл ще е ,,нискобюджетен". Препоръчва се в бюджетната матрица да се актуализират разходите за реклама и да бъде спазено изискването на програмата за минимум 10%. Проектът се препоръчва за финансиране с редуциран бюджет.
TI1572-42 Михаела Стойкова Михаела Стойкова Михаела Стойкова ФОЛКЛОРНА МЕДИТАЦИЯ - ВОДА България, София 01.11.2021 - 27.11.2022 14992 14992 14990 Проектът ФОЛКЛОРНА МЕДИТАЦИЯ – ВОДА е концерт-спектакъл, който е вдъхновен от българския фолклор, използва високо честотни звукови картини и изследва ролята на водата в живота на човека. В спектакъла се разглеждат различните състояния на водата – покой, дъжд, лед и дори отсъствието на водата - сушата. Изразните средства са високочестотна звукова картина, която действа на сетивата по релаксиращ начин, пеене, танцово изкуство, визуални картини, излъчени на мултимедия. Кандидатът е с богата биография и активна творческа дейност. Проектът по същество представлява намерение за реализация на концерт-спектакъл. Интересен проект, който смесва български фолклор, съвременен танц и звук. Бюджетът е реалистичен. Проектът се предлага за финансова подкрепа
TI1572-43 Марияна Георгиева Коева "При закрити врати" от Ж. П. Сартр България, София 05.01.2022 - 31.05.2022 21400,00 15000,00 12000 Проекта има за цел да реализира театрален спектакъл по пиесата на Ж. П. Сартр. Ще включва в себе си различни форми на изкуство като театър, музика на живо и танц. Към проекта са привлечени хора, голямата част от които са артисти на свободна практика - самоосигуряващи се лица. Сценографията ще изгражда условно пространство и ще бъде мобилна, за да позволи адаптиране и на други сцени. Амбициозен проект на млад екип. Реализирането му ще надгради опита и портфолиото на кандидата. Не е спазено изискването минимум 10% от бюджета да е за разпространение и популяризиране на проекта. Проектът се предлага за финансова подкрепа с редуциран бюджет.
TI1572-44 Кирил Кирилов Джаров Запознанство България Велико Търново 01.12.2021 - 31.10.2022 25400 20000 0 Създаване на емоционално видео, разказващо за запознанството на мъж и жена по време на туристическа обиколка из Велико Търново. Проектът цели да популяризира Велико Търново като важна туристическа дестинация за страната чрез разказване на любовна история, базираща се на истинска случка от преди 53 години. Проектът е недопустим. Кандидатурата представлява проект в сферата на екранните изкуства, което е извън обхвата на програмата. Проектът не се предлага за финансова подкрепа.
TI1572-45 Силвия Добромирова Чернева Платформа за импровизация и композиция - ПИК София, Бургас, Варна 01.01.2022 - 30.11.2022 15000 15000 15000 Платформа за импровизация и композиция - ПИК цели да развие жанра перформативна импровизация на българската сцена чрез 1. сформиране на професионална изпълнителска трупа, която да представя изпълнения на обществени места и на ключови български форуми за съвременно изкуство, 2. провеждане на обучения за професионалисти, студенти и любители, и 3. осигуряване и систематизиране на ресурси в сферата и осъществяване на връзка с международната импровизаторска общност. Екип с капацитет да реализира проекта. Платформата за импровизации има добър план да достигне до целевата аудитория и убедително полезно действие върху нея. Проектът се предлага за финансова подкрепа.
TI1572-46 Златина Данаилова Толева Лабиринтопия - творческа резиденция за градски изследвания България, гр. София 01.01.2022 - 30.06.2022 15000 15000 13500 Проектът представлява резидентска програма в методите на сетивния театър, насочено към интердисциплинарен екип от артисти в сферата на културата и изкуството. Участниците ще преминат през творчески тренинг, в който да използват различни изкуства като изразно средство за предаване на усещанията, които градската среда представя. Целта му е да развие компетенциите и уменията на артистите, да създаде платформа за обмен между тях и накря да завърши с интерактивно представление в градска среда. Иновативен и отлично представен проект от доказан екип професионалсти в областта на сетивния театър.Творческите резиденции са важни за изграждане на среда и общност. Разлика в стойноста на проекта между матрица за бюджет и формуляра за участие, която изхожда от неправилно описаните редове от т.2 - т.2.2; т.2.5 и т.2.6. Проектът се предлага за финансова подкрепа с редуциран бюджет.
TI1572-47 Анастас Богомилов Джидров Иновативно и традиционно разпространение на детски куклени спектакли на три независими културни организации и групи гр.София, гр.Созопол, с.Драговищица, с.Шишковци, с.Елешница 20.11.2021 - 20.11.2022 24999,07 19999,07 16000 Зрителите ще се срещнат с любимите герои от приказките „Чудната къщичка“ и „Дядо вади ряпа“, с които са израснали поколения българи, ще се забавляват с празничните приключения на клоуните в спектакъла „Коледна игра“. Ще бъдат изиграни пред физическа публика общо 15 представления на 3-те спектакъла на различните независими културни организации и групи. Чрез аудиовизуалните дигитални версии на спектаклите изкуството на столичните творци ще достигне до милионната интернет аудитория. Проект на екип с голям опит. Проектът е насочен към широка аудитория и има потенциал за успешен краен резултат. Бюджетът е подкрепен с оферти и обосновка. Проектът се предлага за финансова подкрепа с редуциран бюджет.
TI1572-48 Александар - Георгиев Адаптация и разпространение на проекта dragON aka PHOENIX София, Велико Търново/Габрово, Тенерифе 04.02.2022 - 30.10.2022 25900,00 20000,00 16000 Неформалната група STEAM ROOM продължава да работи и търси начини за създаване и представяне на артистични продукти и услуги в областта на танцовото изкуство за професионална и широка публика. STEAM ROOM планира да разшири, направи драматургично пренареждане, и да разпространи проекта в София, Габрово/Велико Търново,Тенерифе-Испания и други места. Тази апликация е подготвена спрямо нуждите на продукцията за разпространение на живо и при необходимост и в дигитална среда. Проектът повтаря концепцията на вече реализиран от екипа продукт. Плюс за проекта е международното представяне. Липсват приложения към бюджета. Бюджетът е завишен. Проектът се предлага за финансова подкрепа с редуциран бюджет.
TI1572-49 Жана Пенкова Пенчева Представяне на международни танцови продукции на ICC 2022 България, Габрово и София; Испания, Тенерифе; Скопие, Сев. Македония 17.01.2022 - 30.11.2022 25730 20000 17000 Представяне на международни танцови копродукции на ICC 2022 е инициатива, която цели да срещне новосъздадени авторски произведения на високо художествено ниво в сферата на съвременния танц, хореография и пърформанс с техните публики. В този проект са включени два спектакъла, които са част от програмната линия за копродукции на ICC/ Imaginative Choreographic Center/ Въображаем Хореографски Център. Проект насочен към разпространението на готови сценични продукти. Кандидатът има потенциал за успешното му реализиране. Хонорарите на изпълнителите са завишени. Проектът се предлага за финансова подкрепа с редукция в бюджета.
TI1572-5 Марияна Иванова Нордгрен Визуален проект "нейниТЕобувки" Велико Търново, България 25.11.2021 - 10.11.2022 1500,00 1500,00 0 Проектът е художествено изследване и изобразяване на личните истории на 8 жени, работещи в различни области от социалния и културен живот на града. Чрез средствата на визуалните изкуства ще представим на обществото каузите, за които тези жени работят, пречупени през призмата на техния живот, обкръжение, активност, характер. Планираме представяне пред публиката на всички етапи и дейности по проекта. Проекта завършва с изложби и среща на публиката с тези жени. Проект с интересна идея, засягащ актуална социална тема - портрети на жени с кауза. Неубедително разгръщане на темата - изработване на три портрета чрез фотография, видео и рисуване. Неубедителни план за постигане на въздействие. Оскъдна информация за професиналното развитие и опита на кандидата. Има писма за подкрепа за осигуряване на просртанства за представянето на проекта, но няма писма за съгласие за участие. Посочените линкове не са активнии, липсва информация за визуалното естество на проекта. Продукционният процес не е отразен в бюджета. Бюджетът се разчита трудно - всички документи са прикачени, като снимки. Информацията в бюджетната матрица не отговаря на тази във формуляра, не е попълнена коректно. Проектът не се предлага за финансова подкрепа.
TI1572-50 Петър Силви Петров Морфин София - Благоевград, България 16.12.2021 - 01.03.2022 9677 9077 9077 „Морфин“ е театрално-дигитален моноспектакъл базиран върху едноименната повест на Михаил Булгаков, съчетаващ средствата на визуалния, драматичния и кукления театър. Жанрът му се определя като черна комедия, придържаща се към похватите на театъра на представянето. Основните теми в текста засягат проблемите със злоупотребата с наркотични вещества и опиати, отчуждението на индивида от обществото, самоизолацията, както и последствията от нея. Моноспектакълът е първи за независимия творчески екип. Много подробен и добре разписан план за реализация и популяризиране, много добро разпространение, висока художествена стойност и социално въздействие. Актуална тема. Проектът напълно се припокрива с целите и приоритетите на програмата. Проектът се предлага за финансова подкрепа.
TI1572-51 Нина Михайлова Иванова Пътят България, София 01.11.2021 - 31.10.2022 25000 20000 0 Проектът Пътят е филмова импресия, втората част от трилогията Човекът, Пътят и Тайната Първата част на трилогията - Човекът е финансирана по програма Творчески инициативи 2020 с подкрепата на НФ Култура Пътят е естественото продължение на темата Човекът, който разгръща своето битие във времето на живота като Път. Този Път толкова личен но и общочовешки е като нишка която свързва и пронизва всички разпилени части-етапи-състояния-пластове на Човека за да го доведе до Целостта- началото на Тайната Кандидатурата представлява проект в сферата на екранните изкуства, което е извън обхвата на програмата. Проектът не се предлага за финансова подкрепа.
TI1572-52 Мария Василева Ибришимова КЕЙ България, Бургас 01.12.2021 - 09.07.2022 14320 13660 12280 Проектът представлява визуална инсталация, движеща се картина в която са обединени 3D изображения, кинетично движение на обекти, видео проектиране. Проектната идея е добра Екипът е от утвърдени артисти с потенциал. Бюджетът е завишен. Разходите за реклама са под 10%. Проектът се предлага за финансова подкрепа с редуциран бюджет.
TI1572-53 Здравко Иванов Минчев Три царства България, София 25.10.2021 - 16.11.2022 24937 19900 0 “Три царствата” обединява уменията на трима автори в близо едногодишна съвместна работа. Те ще срещнат текстил, дърво, графика и акварел, сътворявайки интерактивна изложба, в която няма граници между изкуството и наблюдаващия го. Публиката ще бъде провокирана да се докосне, да поеме творбата в ръцете си, да потърси още една гледна точка, да седне в нея, да бъде обгърната от произведението. Чрез творбите си авторите искат да събудят не ума, а емоциите, усещанията и тишината. Проектът е в полето на любителското изкуство. Настоящата програма е за подкрепа на професионални артисти. Бюджетът е некоректно попълнен, липсва и документ за съфинансиране. Проектът не се предлага за финансова подкрепа.
TI1572-54 Милен Иванов Младенов Приказки по интернет България, София 15.01.2022 - 30.11.2022 25300,00 20000,00 0 Проектът „Приказки по интернет“ цели да запознае детската публика с различни и не толкова популярни приказки от цял свят, чрез инсценизирането им от куклени артисти в дигитален формат. Проект за реализирането на две 10-минутни видео-приказки със средствата на японски куклен театър. Липсват обаче материали, по които да се добие представа за това какъв ще бъде резултата и художествената стойност на проекта. Бюджетът е завишен и нереалистичен. Проектът не се предлага за финансова подкрепа.
TI1572-55 Денислав Цанков Големанов Международна фотографска изложба България, София 01.02.2022 - 30.09.2022 14974 14974 14370 Фотографска изложба и печатно книжно издание с участието на артисти и изкуствоведи от България, Румъния, Сърбия, Северна Македония, Гърция и Турция. Проектът има добра идея по отношение на представянето на творческия продукт и сериозна подкрепа, включая международна в това отношение. Екипът има опит и потенциал да я а реализира. Работата им е позната и харесвана от последователи. Качеството в съдържателно отношение би могло да се прецени едва след реализирането на проекта. Добре представено предложение за многокомпонентен проект, обхващащ различни колективни практики, включително отворена покана за формиране на сборна фотоизложба и печатно издание, представящо етапите и резултатите от проекта, изследващ темата „Граници и идентичности на Балканите“. Силни страни на проекта са споделянето в условията на мрежа, осигуряването на престижна експозиционна площ. Проектът се предлага за финансова подкрепа с редуциран бюджет
TI1572-56 Чавдар Василев Живков Шест рунда България, София 15.11.2021 - 15.11.2022 14780,00 14780,00 0 Проектът Шест рунда засега е деветнайсет часов заснет филмов материал за независим пълнометражен игрален филм на реж. Чавдар Живков. Екипът кинематографисти кандидатства, за да може филмът да бъде завършен и разпространен. Филмът ни среща с атмосферата на София в началото на 21 век, с реалните лица на боксьори от всички поколения и с актьорът Филип Трифонов , като неуспелия, но ентисуазиран мениджър в последната му роля. . Недопустим проект. Кандидатурата представлява проект в сферата на екранните изкуства, което е извън обхвата на програмата. Проектът не се предлага за финансова подкрепа.
TI1572-57 Юлиана Христова Сайска-Павлова СЦЕНИ НА РАЗСЪМВАНЕ представление - обръщение към духа на времето Национален студентски дом, София 05.01.2022 - 17.05.2022 14979,60 14979,60 13500 Между съня/спомена и кризата на предстоящия ден е моментът, в който се случва проясняването. Истината, която изплува между екзистенциалната умора и актуалната тревожност. Истината като момент на разсъмване. Изградено по наши лични преживявания и документални монолози, с текстове и провокации в писма на Цвета Софрониева, представлението е оратория за човешката безпомощност, за страха от загубата на човека до нас, за копнежите и илюзиите и за събуждането в кризата на предстоящия ден. Добре представен проект за театарален спектакъл, отговаря на заложените приоритети и цели на програмата, екипът е от доказващи се артисти, с потенциал за надграждане, с устойчиви резултати. Проектът се предлага за финансова подкрепа с редуциран бюджет.
TI1572-58 Ивомир Игнатов Игнатов "Една голяма и седем малки" България, Пловдив 15.08.2022 - 15.10.2022 28830,00 20000,00 18000 “Една голяма и седем малки” - абсурдна комедия за възрастни по мотиви от приказката “Снежанка и седемте джуджета”. Театрална клоунада, която изследва темата за безграничната човешка глупост. Проектът е на утвърдени професионалисти с доказан опит и потенциал за реализирането на качествен продукт. Проектът се предлага за финансова подкрепа с редуциран бюджет.
TI1572-59 Неда Георгиева Ружева IN RE:TURN България, София 15.12.2021 - 30.11.2022 24500 19350 0 Проектът IN RE:TURN е мултимедиен спектакъл, в който танц, театър, и дигитални изкуства се сливат, за да пресъздат в абстрактна форма емоционалното преживяване на съвременния градски човек в обграждащата го хиперреалност. Използвайки различни съвременни средства и сензорни технологии, артистите разказват на живо историята на два образа напълно потопени в среда, която не се съотнася с реалността, а само със самите тях. Недопустим проект. Липсва документ за съфинансиране. Проектът не се предлага за финансова подкрепа.
TI1572-6 Тодор Николаев Николов Заветът на Майстора България, Габрово, В. Търново, Ловеч 01.12.2021 - 01.09.2022 13300 12000 0 Заветът на Майстора е поредица от 5 късометражни документални филма, запечатали уникални за България занаяти, които са на път да се разтворят в дигиталното ни ежедневие и да изчезнат. Майсторите, които все още ги владеят и практикуват, заслужават особено внимание. Екипът ни ще разкрие тайните на гайтанджийството, кожарството, тъченето на рогозки, медникарството, ръчното биене на масло, плъстенето на вълна, създаването на традиционни музикални инструменти и на хората, които пазят тези умения. Недопустим проект. Кандидатурата представлява проект в сферата на екранните изкуства, което е извън обхвата на програмата. Проектът по същество представлява поредица от 5 късометражни документални филма т.е. е извън обхвата на настоящата програма. Проектът не се предлага за финансова подкрепа.
TI1572-60 Илина Петрова Перянова Дакота София, България 01.12.2021 - 01.12.2022 25200 20000 0 Дакота е проект за създаването на театрално представление с иновативен мултимедиен творчески подход на сцената на кино- театър Освобождение. Идеята е интересна, но проектът не е разработен в пълнота. Липсват конкретно посочени целеви групи и план за достигането им. Не са положени достатъчно усилия за разработването на детайлен план за популяризация. Проектът не се предлага за финансова подкрепа.
TI1572-61 Тодора Николова Радева Човекът на ръба на света София 01.12.2021 - 31.10.2022 14880 14880 14880 *Човекът на ръба на света* е театрална адаптация на текстовете на писателката Олга Токарчук, носител на Нобелова награда за литература. Пърформънсът ще се играе по време на гостуването на авторката в София на 11 юни 2022 г. в парка на Военна академия. Автори на идеята и концепцията са Тодора Радева и Марий Росен, а в изпълнението ще се включат актьорите Жана Рашева и Александър Митрев. Посещението на Олга Токарчук в България е знаково събитие, което ще допринесе за развитието и отварянето на българската литературна сцена. Сценичната адаптация на нейна творба категорично ще обогати ефекта от посещението. Бюджетът е реалистичен. Проектът се предлага за финансова подкрепа.
TI1572-62 Фахрадин Хасанов Фахрадинов ПРОБЕН СРОК България, София 01.12.2021 - 01.11.2022 15000,00 15000,00 12000 Пробен срок е проект за творческа реализация на аудио произведение на съвременен български драматургичен текст. Пиесата е оценена с националната награда за драматургия АСКЕЕР 2017 г., Първа награда на Националния конкурс за авторска пиеса на Театър 199 Валентин Стойчев и от съвременната българска критика - проф. Виолета Дечева и проф. Георги Лозанов. В реализацията ще бъдат ангажирани трима актьори с дългогодишна професионална и творческа реализация в независимия културен сектор. Кандидатът има силно присъствие в сферата на театъра. Проектът предвижда запис на аудио-пиеса по "Пробен срок". Аудио пиесата има висок потенциал да достигне до широки публики. Иновативен начин за разпространение на театрално съдържание. Проектът се предлага за финансова подкрепа с редуциран бюджет.
TI1572-63 Рада Димитрова Сивриева Вътрешен полет България София 01.12.2021 - 30.10.2022 14000 14000 0 Видеото “Вътрешен полет” е визуално танцов пърформънс. Базира се на две локации. Едната е затворено градско пространство, а другата – отворена гора в близост до гр. София. Концепцията е да се представи контраста между вътрешния и външния свят, в който героинята изразява себе си чрез движение. Повърхностно разработен и не достатъчно аргументиран проект. Липсват конкретно посочени публики и методи за достигането им. Планът за популяризация е само маркиран. Бюджетът е завишен. Проектът не се предлага за финансова подкрепа.
TI1572-64 Велислав Димитров Павлов ЦЕНАТА НА ЧОВЕКА /сценични опити върху експерименталното живеене/2021 Сцена Дерида, София 15.12.2021 - 17.02.2022 14991,04 14991,04 14130 Проектът изследва териториите и политизирането на човешкото битие, принудите в ситуация на ограничения, в която плътта вече не е плът, желанието вече не е желание, аз съм тук – какво ме води в пътя ми. Преосмислям битието си. Човешката ситуация в диалог със световната ситуация. Нищо вече не е същото. Отказвам да бъда различен от себе си и в търсене на чувствата си - които са единствените лакмуси за истинно преживяване, проправям път за експерименталното живеене на съществото ми. Екипът е на високо професионално ниво. Проектът е добре подготвен и аргументиран. Обвързан е с актуалната съвременна ситуация и има терапевтичен ефект. Публиките и методите за достигането им са ясно разписани. Бюджетът е реалистичен. Проектът се предлага за финансова подкрепа.
TI1572-65 Димитра Петрова Канева Земя на копнежи България 08.11.2021 - 30.11.2021 19168,09 17134,09 0 Земя на копнежи е историята на трима младежи, които са напът да изгубят дома си – на мястото на селото им се строи въглищна мина. Чрез фантастични елементи, мултимедия, поезия, музика на живо и драматургия, постановката Земя на копнежи разказва за две земи – външната земя, от която можем да бъдем изселени и земята вътре в нас, която е недосегаема, вечна. Земята на копнежите на душата ни винаги ще съществува, независимо от случващото се със заобикалящата ни външна среда. Недопустим проект. Липсва документ за съфинансиране. Проектът не се предлага за финансова подкрепа.
TI1572-66 Константин Валентинов Кучев Джипси Ад или Несподелена близост България, София 01.02.2022 - 01.11.2022 12161 12161 10000 Джипси Ад или несподелена близост е авторски спектакъл на актрисата и хореограф Петя Йосифова и музикантите и композитори Константин Кучев и Георги Арсов. Спектакълът е амалгама от случки от живота на ромите катунари, които на принципа на фрагмента превеждат зрителя през един опоетизиран свят.В спектакъла са включени случки от историята, традициите, легендите и митовете на ромите, както и авторска и традиционна музика изпълнявана на живо с хърди-гърди, цигулка, китара, пиано. Проектът засяга важна социална тема за включването на малцинствата. Предвижда създаването на авторски спектакъл, изиграването му пред публика в 4 градски локации, както и запис и излъчване. Екипът планира създаването на цикъл от спектакли със социална насоченост, което в известна степен гарантира устойчивост на резултатите. Спектакълът има потенциал да промени насложените устойчиви стереотипи относно ромската общност. Бюджетът е реалистичен. Проектът се предлага за финансова подкрепа с редуциран бюджет.
TI1572-67 Росина Николаева Пенчева Безкрайни портрети България, София 10.11.2021 - 30.11.2022 23161,25 19961,25 18000 Проектът „Безкрайни портрети“ е дигитална инсталация във виртуална реалност с портрети заснети чрез средноформатна фотография аналогово. Включва двама фотографи, дигитален артист и куратор. Проектът е интересен и иновативен, като опит за “повишаване нивото на дигиталното представяне на произведения от аналоговите изкуства”. Авторите предвиждат създаване на “апликация, която ще е достъпна онлайн и ще може да се използва от всеки един човек, който притежава очила за виртуална реалност”.Проектът се предлага за финансова подкрепа с редуциран бюджет.
TI1572-68 Силвия Станиславова Караджова Нов Цирк Подкаст Предаване България, София 01.01.2022 - 30.11.2022 25900 20000 0 Екипът на Нов Цирк винаги се стреми да създава интресни и иновативни културни съдържания. Такъв е и проекта Нов Цирк Подкаст Предаване. С него целим да ангажираме активно широката публика. Амбициозен проект за създаване на регулярно видео съдържание, популяризиращо цирковото изкуство. Предвидените дейности не са убедително представени. Липсва яснота в какви канали ще се разпространява съдържанието, така че да се гарантира устойчивост. Бюджетът е нереалистичен, липсва и декларация за съфинансиране. Проектът не се предлага за финансиране.
TI1572-69 Боян Руменов Крачолов BECKETT-22 България, София 10.01.2022 - 15.03.2022 13300 13300 10500 Проектът „BECKETT-22” предвижда провеждането на двуседмична теоретична подоготовка на актьорите в проекта, целяща да ги запознае с основни актьорски практики в света на Самюъл Бекет; провеждането на ателие със същите актьори, базирано върху ситуации и персонажи, подадени от ирландския драматург и реализирането на спектакъл, основан върху това ателие. Резултатите от проекта ще бъдат използвани с цел написването на трета глава от дисертационен труд, целящ да дефинира Бекетовите театрални механизми Проектът има интересна идея и важно значение за професионалното развитие на участниците. Предвиденият спектакъл ще допринесе за видимост на резултатите от ателието. Проектът отговаря на условията на програмата. Проектът се предлага за финансова подкрепа с редуциран бюджет.
TI1572-7 Росен Младенов Михайлов Виртуално по Хераклит България, София, онлайн 01.12.2021 - 26.12.2022 25983,00 19950,00 18000 ВИРТУАЛНО ПО ХЕРАКЛИТ е творчески проект, който включва в себе си различни интердисциплинарни елементи от аудиовизуални изкуства, виртуална реалност и танцово изкуство. Базира се на творческия проект за сцена - „Стрелата на Хераклит“, който ще бъде адаптиран и разпространен в дигитална и онлайн среда, чрез заснемане за стандартна 2D видео прожекция и с 360 градусова камера, за представянето като VR потапящо преживяване, както и съпътстващи лекции и ателиета посветени на „танца за камера и VR“. Добре разписан проект, екип с доказан капацитет, реалистичен и подробен бюджет. Недопустим разход 720лв. за поддръжка на сайт. Необходима е оптимизация на бюджета за реклама, тъй като е под 10%. Проектът се предлага за финансова подкрепа с редукция в бюджета.
TI1572-70 Елина Лазарин Иванова Границата на катарзиса в движение София 10.01.2022 - 30.07.2022 14590 13590 12000 Проектът “Границата на катарзиса в движение” включва създаването на танцов спектакъл и инсталация, част от програмата на двудневен артистичен фестивал организиран от колектива създал платформата Balkan Exhibit. Арт инсталацията “Катарзис” представлява ескалиращия път до катарзиса и неговото притихване. Инсталационния проект символизира емоционаления преход, представляващ подтискането на силни чувства, водещи до крайна промяна. Млад екип, който предоставя добра художествена идея в проектната си документация. Планът за ангажиране на аудиторията е добре аргументиран. Разходите за печатна реклама са завишени. Проектът се предлага за финансова подкрепа с редукция в бюджета.
TI1572-71 Миглена Георгиева Тодорова От конец до пирон - изкуството да рисуваш с нишки България, гр. Видин, София 01.11.2021 - 31.10.2022 13680,00 13680,00 0 От конец до пирон - изкуството да рисуваш с нишки /Интердисциплинарна визуална концепция за артистичен пърформънс / Творческата концепция на проекта е резултат от търсенията на независими творци в областта на визуалното и театрално изкуство, които чрез тестване и експериментиране на иновативни подходи и съчетаването на различни съврменени техники за представяне пред публика обединяват потенциала си за създаване на интердисциплинарен културен продукт с елементи на пърформънс. Проектът отговаря като цяло на заложените приоритети на програмата, екипът има опит за реализацията, но липсва последната колона с процентно-относителен дял от исканата сума. Проектът не се предлага за финансова подкрепа.
TI1572-72 Христо Стоянов Калоянов INTER SCULPTO България, Варна 01.12.2021 - 10.07.2022 14850 14850 0 INTER SCULPTO е проект за групова изложба, позиционираща се в пресечната точка между физическата и дигитална скулптура. Основен мотив в нея е къде традиционното и виртуалното като техника съответстват, кое в тяхната материалност поражда различие и какви са възможните несъответствия. Недопустим проект. Проектът е индивидуален - посочен е само един участник. Проектът не се предлага за финансова подкрепа.
TI1572-73 Момчил Александров Алексиев За куклите и хората България, София 01.12.2021 - 31.10.2022 25000,00 20000,00 20000 За куклите и хората ще бъде видео подкаст, създаден от куклени артисти. Целта му е да работи за ангажирането на публиката с кукления театър, чрез дигиталните канали за комуникация. Убедителен и добре поднесен проект с ясна структура и ясно формулирани дейности, чийто фокус е създаване на видеосъдържание за онлайн канал, представящ кукленото изкуство. Приносен за широк кръг артисти с потенциал за устойчивост. Проектът се предлага за финансова подкрепа.
TI1572-74 Елена Мирославова Маринова Къща от карти България, Бургас, София, Пловдив, Варна, Русе 01.01.2022 - 01.10.2022 14800,00 14800,00 0 Документалният филм Къща от карти ще разкаже за лятото на Елена, която учи в консерваторията за съвременни танци Лабан в Лондон, но иска да се върне и развива като хореограф в България. Тя ще тръгне от Бургас и ще обиколи България, срещайки се с известни имена на българския съвременен танц и ще им задава въпроса: Къща от карти ли е съвременната сцена по време на пандемия?. Кандидатурата представлява проект в сферата на екранните изкуства, което е извън обхвата на програмата. Проектът не се предлага за финансова подкрепа.
TI1572-75 Сияна Димитрова Недялкова Първо дежурство - сайт-спесифик интерактивен пърформанс София 01.12.2021 - 31.12.2022 15000 15000 12000 Първо дежурство е проект за създаване на сайт-спесифик пърформанс, който обединява в себе си художествените средства на т.нар. имерсивен театър и кино. Проект с иновативна визия, на границата на театър и кино. Екипът е млад и амбициозен. Спектакълът има потенциал да се превърне в атрактивно произведение. Заснемането ще позволи достъп на по-широка аудитория. Бюджетът може да бъде оптимизиран. Разходът за реклама е под 10%. Проектът се предалага за фиансниране с редуциран бюджет.
TI1572-76 Коста Мъгърдич Каракашян В нейната кожа Велинград 01.02.2022 - 15.10.2022 21646 17370 16000 „В нейната кожа“ е сайт-спесифик танцов проект, хореографиран от Коста Каракашян и заснет на терен на езеро Клептуза във Велинград, който ще бъде представен онлайн пред виртуална публика. Естетиката на представлението комбинира съвременен танц с един мистериозен свят, вдъхновен от сюрреалистичното в малкия град на култовия сериал Twin Peaks. Проектът включва създаването на танцово произведение между 5-10 минути с 5 танцьори ив ъвличането на публиката по иновативен начин в творческия процес. Кандидатът е със силно, разпознаваемо присъствие. Проектът предлага нестандартна локация и любопитен подход на реализация, което несъмнено допринася за развитието и надграждането на творческия потенциал на кандидата. Фестивалните такси са недопустим разход. Разходът за реклама е под 10% - 7%, защото от т.3 трябва да отпаднат разходите за фестивални такси. Проектът се предлага за финансова подкрепа с редукция в бюджета.
TI1572-77 Васил Петров Бовянски Герой България, София 10.01.2022 - 01.07.2022 14200 14200 13000 Представлението „Герой“ – импровизационно представление създадено заедно с публиката. Освен импровизации зададени от публиката, в представлението“ Герой“ актьорите ще използвам в играта си приоми от клоунада, пантомима, музика и други театрални похвати за изиграването и разнообразие в създаването на представлението. Публиката ще бъде въвлечена в създаването на едно представление пред самите тях, но те ще вземат активно участие в драматургията на самото представление. Импровизационният театър в онлайн среда е необичайно явление за България. Проектът ще даде възможност на участниците и публиките да развият нови умения. Бюджетът подлежи на оптимизация. Разходите за реклама са под 10%. Проектът се предлага за финансова подкрепа с редуциран бюджет.
TI1572-78 Луиза Цветанова Душкова-Контрерас Българският Цирк Дьо Солей - Представление на Нов Цирк в колаборация България, София 01.01.2022 - 31.12.2022 26000 20000 0 С цел изграждане на модерна визия за цирковото изкуство – основна мисия на организацията, ще създадем спектакъл, чиято художествена концепция се фокусира върху включването на елементи с нетрадиционно звучене, отразено в музика, сюжет и документалистика. Последният елемент е свързан с намерението ни да покажем цирка като достъпно пространство и изкуство, с което всеки може да се занимава. Идеята ни е да провокираме интереса към света на артистите, въвличайки аудиторията в „кухнята на нещата“. Недопустим проект. Приложение 4 - Заявление за кандидатстване и декларация е подадено от друго лице.
TI1572-79 Георги Светломиров Георгиев Knowledge Spree България, София 30.11.2021 - 15.12.2022 15000,00 15000,00 0 Проектът с работно заглавие “Knowledge Spree” представя концепция за създаване на видео образователна платформа, която да бъде изградена чрез способите на YouTube канал. Фокусът на съдържанието е да предостави на широк кръг от аудитории достъпно съдържание по интересни и значими научни въпроси по достъпен, интересен и зрелищен начин. Недопустим проект. Кандидатурата представлява проект извън обхвата на програмата. Проектът не се предлага за финансова подкрепа.
TI1572-8 Татяна Борисова Димова "Ахматова. Добавена реалност. Репетиция." София 15.12.2021 - 27.10.2022 15000,00 15000,00 12000 Сценично-образователен проект с елементи на документален театър «Ахматова. Добавена реалност. Репетиция» е проект, свързан с рецепцията на поезията на Анна Ахматова, повлияна от големите срещи в живота й. Всичко започва от една среща с малък предмет, който провокира история и възражда поезия.. Това е първоначалният тласък за друга реалност, за разкриване на непознати светове... Кандидатът е с богата биография в сферата на сценографията. На лице са множество признания и отличия за предишни творчески проекти на кандидата. В настоящия проект се акцентира върху творчеството на А. Ахматова. Заявката е за краен творчески продукт с въздействаща визия и послания към публиките. Проектът има потенциал за надграждане. Проектът се предлага за финансова подкрепа с редуциран бюджет
TI1572-80 Десислава Божидарова Рогоулина Българския цирк дьо солей - Представяне на Нов Цирк в колаборация София 01.12.2021 - 30.11.2022 26000 20000 0 С цел изграждане на модерна визия за цирковото изкуство – основна мисия на организацията, ще създадем спектакъл, чиято художествена концепция се фокусира върху включването на елементи с нетрадиционно звучене, отразено в музика, сюжет и документалистика. Последният елемент е свързан с намерението ни да покажем цирка като достъпно пространство и изкуство, с което всеки може да се занимава. Недопустима кандидатура. Исканата сума от НФК надвишава 15 000 лева, а в проектната документация не е приложен задължителен докуемнт за съфинансиране.
TI1572-81 Васил Георгиев Спасов Гласовете на София България, София 15.11.2021 - 20.06.2022 14860 14860 14000 Проеектът Гласовете на София включва изиграването на 6 плейбек спектакъла на открито, създаването на youtube канал и публикуването на 8 видео клипа Плейбек театър на открито и извън центъра на София - смела и иновативна идея. Екипът има опита да реализира проекта успешно.Темата за чистотата на въздуха е актуална и общественозначима. Положително е, че избраната театрална форма предполага активна работа с публиката. Проектът се предлага за финансова подкрепа с редуциран бюджет.
TI1572-82 Петя Михайлова Ангелова Дигитална броеница Булгария,Пловдив 01.04.2022 - 30.07.2022 15000,00 15000,00 0 vm,j. Недопустим проект. Приложение 4 - Заявление за кандидатстване и декларация не е подписано от кандидата. Проектът не се предлага за финансова подкрепа.
TI1572-83 Давид Марио Вълков "Tоп Успех БГ" Сезон 2 Документален Минисериал България 01.12.2021 - 01.06.2022 14600 14600 0 Топ Успех БГ Сезон 2 е документален минисериал, който ще ни запознае с формулата за успеха на `четири лидери в различни сфери на заетостта. Целта на проекта е да мотивира нашите сънародници, да поемат по пътят на успеха. Крайният резултат ще бъде разпространен чрез специално изградена платформа в различните социални мрежи. Кандидатурата представлява проект в сферата на екранните изкуства, което е извън обхвата на програмата. Проектът не се предлага за финансова подкрепа.
TI1572-9 Християн Александров Паунов Форум Изкуство в изкуството България , Кюстендил 01.12.2021 - 31.01.2022 13652 12702 10000 В рамките на форумът ще бъде представена експозиция на циркови афиши и циркови костюми. Ще има демонстрации в които децата и групите, които ще посетят събитието ще имат възможност да получат уроци по жонгльорство и акробатика на кънки от артистти в областта. Всяка вечер като част от събитието ще има кратки спектакли на които ще се представят, циркови умения - илюзияQuick change,Кристал-баланс и Акробатика на кънки. Част от форумът ще бъде и представянето на две нови книги за цирк. Реалистичен проект за представяне на цирковото изкуство на групата в Кюстендил. Проектът предлага комплекс от дейности, които осигуряват директен контакт с цирковото изкуство: представяне на книги, демонстрации, изложба. Ценна е възможността за работилници с публиките. Но е нужна повече яснота как ще протекат работилниците. Има пропуски на идейно и логистично ниво при разработването на изложбеното и образователно съдържание и при програмата за работа с деца, за които се разчита да са основната публика. Проектът се предлага за финансова подкрепа с редуциран бюджет