Визуални изкуства`21 / СЕСИЯ 2021

срок за кандидатстване: 14.10.2021 (15:00) - 29.10.2021 (15:00)

Допустими кандидати: Юридически лица

изтегли Условия

Програмата цели осигуряване на благоприятни условия за създаване на творчески продукти в областта на визуалните изкуства, изграждане и утвърждаване на секторни и междусекторни партньорства, осигуряване на достъп до визуални изкуства и привличане на нови аудитории.

Програмата цели осигуряване на благоприятни условия за създаване на творчески продукти в областта на визуалните изкуства, изграждане и утвърждаване на секторни и междусекторни партньорства, осигуряване на достъп до визуални изкуства и привличане на нови аудитории.

Входящ номер Име на кандидата Име на проекта Място на реализация Срок за реализация Общ бюджет (лева) Искана сума от НФК (лева) Отпусната сума (лева) Кратко описание Мотивация
VI158-1 Кабуум ЕООД ЕООД Спенс пее за Карате София, покрайнините на града 01.11.2021 - 07.11.2021 4000 4000 0 Създаване на песен и музикален клип с участието на рап-изпълнителя Спенс, която да съпътства пакета от промо-материали на вече заснетия и монтиран късометражен филм 'Шотокан Карате До'. Проектът е технически недопустим. Проектът противоречи на условията на програмата, която не подкрепя музикални инициативи. Бюджетната матрица е непопълнена. Проектът не се предлага за финансиране.
VI158-10 Фондация "Цанко Лавренов" Фондация Йоргос Гунаропулос - завръщането България, София, Созопол 13.12.2021 - 20.11.2022 14900 13680 0 Проектът “Йоргос Гунаропулос - завръщането” предвижда изследователска работа и реализиране на двуезично илюстровано издание, посветено на художника с европейска известност, роден в Созопол и прекарал юношеските си години в морския град. Основният разказ в книгата ще проследи именно връзката с България, към която той многократно се завръща в творчеството си. В рамките на проекта ще се осъществи публична дискусия в Созопол, премиера на книгата там, както и представяне на изданието в София. Проектът е технически недопустим. Фондацията не е пререгистрирана в ТРРЮЛНЦ, не е представено Удостоверение за актуално състояние, издадено от съда с цел установяване на лицето, което има право да представлява Фондацията. Проектът не се предлага за финансиране.
VI158-100 СДРУЖЕНИЕ "ДОМИНО" Сдружение Видимо изкуство / Visible Art България, област Хасково 01.12.2021 - 30.11.2022 17490,00 15000 0 Проект *Видимо изкуство*цели да даде необходимите дигитални умения и платформа за изява и продажба на изкуство на млади и творци и такива с опит, живеещи в малките градове България. Малките градове предлагат малки възможности на хората на изкуството да се издържат от своето творчество и те постепенно стават все по-малко.Дигиталното глобално общество е възможност за представяне на изкуство, но творците рядко са припознавани като група,нуждаеща се от подкрепа и обучение в уменията на 21 век. Проектът включва цялостна стратегия за развитие на предприемачески умения на творци от различни поколения и с различен опит. Чрез създаване на платформа за представяне и продажба на произведения на изкуството и обучение на авторите за работа с интернет страниците, се предвижда реален социален ефект и подпомагане на художниците от Хасковска област. Проектът се отличава с устойчивост и широк обхват. Завишен е наемът на галерия за 6 дни. Разходите за реклама и разпространение са под 10%. Проектът не се предлага за финансиране поради недостиг на средства. Проектът се предлага за резерва.
VI158-101 Форс Минор Сдружение Хоризонт на събитията- част 2 България, София 10.01.2022 - 30.11.2022 12092,40 11372,40 0 Хоризонт на събитията- част 2 с работно заглавие Извън обхват - е проект за създаване на живописна серия, изпълнена чрез авторска експериментална смесена техника, която комбинира класически похвати от абстрактната живопис и т.нар Gesture painting. Хоризонтът на събитията е онази почти невидима възможност намеренията да станат реалност в настоящето, тънък процеп през който протичат събитията притиснати от съдбата в минало и бъдеще. Проектът ще бъде публично представен в галерия и в интернет. Проектът представя експерименталната живопис в две части и видео на визуален артист Спартак Йорданов, който е и водеща фигура в екипа на проекта със съдействието на студио Даухаус, описани като участници в определени етапи от проекта и ясно посочени. Проектът има предимно прогнозен характер относно формата на предвидената изложба ( с две експериментални части и видео) и локацията, както и партньорите извън посочения екип. Творческата идея е добре описана, но се препоръчва да се доразвие и конкретизира както и да се прецизират очакваните резултати. Проектът не се предлага за финансиране поради липса на средства.
VI158-102 Регионална библиотека "Никола Йонков Вапцаров" Културен институт Контаминации на реалности Кърджали 15.12.2021 - 30.11.2022 14935,00 14935,00 14935 Проектът цели промяна на умения, нагласи, модели на живот и контаминация от два свята, пресечени в най-ефективна реалност. Популяризиране на Digital art творби от родопски автори в дигитална и публична среда. Повишаване на цифровите умения чрез уоркшопи и киберлаборатории за тийнейджъри, където изкуство и технология се пресичат за специфични послания. Публичен дебат и изнасяне на беседи в училища с материали за преориентация на концепцията и методиката на обучение на дигиталния ученик. Проектът има много силен образователен аспект. Добре структуриран, с отлична комуникационна стратегия и план за популяризиране на резултатите. Обхваща предимно младежка публика от област Кърджали. Партньори в проекта са 3-те най-големи училища в областта. Проектът се предлага за финансиране.
VI158-103 Изкуство - дела и документи Фондация Sofia Art projects II София 16.05.2022 - 30.06.2022 35000 25000 0 Sofia Art Projects е международно събитие за съвременно изкуство, което цели да представя важните въпроси и тенденции от световната арт сцена в София и да ги поставя в диалог с местната проблематика в България и на Балканите. Sofia Art Projects изхожда от традиционния формат на международното биенале с изложби, паралелни програми и интервенции в градска среда, търсейки нови форми, пространства и диалог с публиката. Проектът има силен кураторски екип, но прогнозен характер. Не са уточнени творческата концепция, участниците в проекта, партньорите, локациите. Препоръчва се изясняване на проектната идея (концепция) на поканената кураторка. Липсва документ за съфинансиране. Разходите за реклама и разпространение са под 10%. Проектът не се предлага за финансиране.
VI158-104 Таляна Сдружение ТВОРЧЕСКА РЕЗИДЕНЦИЯ НАУКА И ИЗКУСТВО ВЪВ ВАРНА гр. Варна, България 10.01.2022 - 30.06.2022 31300 25000 25000 ТВ0РЧЕСКА РЕЗИДЕНЦИЯ ИЗКУСТВО И НАУКА ВЪВ ВАРНА цели да се възползва от творческия потенциал на Варна извън летния сезон и да активира широката гама от научни, музейни и специализирани бази. Проекта предвижда организирането на артистична 15 дневна резиденция в град Варна, в рамките на която селектирани участници от 6-8 човека ще изработят творчески интердисциплинарни проекти в сферата на визуалните изкуства, в партньорство със съществуващи музеи, научни, архивни и институции в града. Проектът поставя интересна тема, която е тясно свързана с екологията - контрапунктът "урбанизация - съхранение на природата" . Проектът има прогнозен характер по отношение на участващите артисти в творческата резиденция и по отношение на материалите за изпълнение на творбите, и тяхната стойност. Проектът има устойчивост за градската среда на Варна. Проектът се предлага за финансиране.
VI158-105 Конструктив Лаб ЕООД Облечи се в енергия София 20.11.2021 - 01.11.2022 15000 15000 0 Целта на проекта „Облечи се в енергия“ е да даде нов живот на автентичната везба и носии, като ги съчетае със съвременни висококачествени материи и безупречен дизайн, постигащ синхроничност между цветове и форми. Знаем, че дрехата, която носим е нашата втора кожа и за това избираме внимателно тъканите и цветовете, формите и символите, за да подчертаят идентичността на носещия дрехата човек, за да подсили личната му жизнена енергия и нейното външно проявление. Проектът отговаря ясно на една от целите на програмата - предвижда създаване и представяне на съвременни и иновативни форми на изкуство и такива, които предвиждат съвременни модели и практики с традиционни изразни средства и културно наследство. Препоръчва се по-прецизно представяне на визуални материали. На матрицата за бюджет липсва име на кандидат и име на проект. Препоръчва се кандидатът да прецизира документацията на проектното си предложение при следващи кандидатствания. Проектът не се предлага за финансиране.
VI158-106 DOMA Art Foundation Фондация NEXT Balkan: Косовско съвременно изкуство България, София 01.12.2021 - 01.11.2022 21030 15450 14650 NEXT Balkan е платформа за съвременно изкуство от балканските държави. В миналите издания на бяха представени успешно Сърбия и Албания. С настоящия проект целим да продължи развитието на платформата като представим следваща държава във фокус – Косово. Куриратор ще бъде от Арта Агани /1973/, която живее и работи в Прищина. От август 2016 г. е директор на Националната галерия на Косово, а през 2017 г. е като куратор на павилиона Косово на 57-то биенале във Венеция с художника Сислей Джафа. Проектът е продължение на организираните три изложби на изкуство от Балканите. Проектът има международно значение, а изграждането на платформа за съвременно изкуство на балканските държави предполага развитие и устойчивост на проекта, както и широк международен обхват. Комисията препоръчва изясняване на кураторската концепция. Включени са недопустими раходи - режийни /т.2.4/ и разходи за настаняване - 2.5. Очаква се прецизиране на бюджета при сключване на договор и съобразяване с процентните отношения в условията на програмата и посочените бележки с финансов характер в мотивацията. Проектът се предлага за финансиране с редуциран бюджет.
VI158-107 Фондация Трейман Фондация Измерения на пространството София 01.01.2022 - 31.12.2022 13734 13734 0 Проектът има за цел да спомогне реализацията на авторската изложба на Пламен Ангелов - Измерения на пространството, в която той ще покаже по много интерактивен и забележителен начин енергията на пространствата, които обитаваме. Проектът е продължение на дейността на фондация Трейман, която се стреми да подпомага талантливи автори в областта на фотографията. Проектът представя творчеството на един визуален артист - Пламен Ангелов, в сферата на фотографията, но с иновативен подход към материалите и визията. Проектът е представен с добра презентация. Липсва име на проект и кандидат върху матрицата за бюджет. Завишени разходи за маркетинг и реклама. Проектът не се предлага за финансиране поради недостиг на средства.
VI158-108 Музей "Дом на хумора и сатирата" - Габрово Културен институт Познавате ли Сава Попов? Габрово, България 06.12.2021 - 30.11.2022 38980,00 25000,00 22000 Познавате ли Сава Попов? е изследователски проект, който насочва вниманието на публиката към личността на един писател, редактор и оформител, за когото днес не знаем почти нищо. Попов е издател и редактор на вестник Стършел, автор е на знаковата българска книга Хитър Петър, с последните рисунки на Илия Бешков; на популярната детска книга Дяволите в зимника, също с илюстрации на Бешков. Той е уважаван редактор и оформител на безчет книги, списания, вестници и съставител на антологии. Проектът има научно-изследователски характер, представящ важна фигура от културната история на България. Проектът отговаря на целите и приоритетите на програмата. Добре структуриран, с подходящ кураторски подход към материала. Завишени хонорари в точките творчески хононари, материали за реализация и ПР. Разходи за реклама следва да се редуцират и прецизират. В бюджета има недопустими разходи в т.2.5 - настаняване и дневни. Разходите за печат на каталог са над допустимите посочени в условията проценти. При сключване на договор следва да се прецизира бюджетът и да бъдат съобразени с процентните отношения в условията на програмата и посочените бележки с финансов характер в мотивацията. Проектът се предлага за финансиране.
VI158-109 Студио Комплект ООД ООД Устойчиви практики в дизайна от България: пътуваща изложба с дизайнерски обекти, двуезичен каталог и дигитална платформа България, София 15.12.2021 - 30.11.2022 24985 24985 20000 Проектът показва живото културно наследство в занаятите и екологичния начин на производство, интерпретирани със съвременни практики в дизайна. На фокус е темата за устойчивостта през локалния потенциал на наличните ресурси и наследени производствени методи, интерпретирана в широкодостъпни формати: пътуваща изложба с дизайнерски обекти, двуезичен каталог и дигитална платформа. Проектът ще е в полза на различни аудитории, като архивира смислени находки в качествен визуален и текстови наратив. “Устойчиви практики в дизайна от България” е изложбата-акцент в петото издание на фестивала за дизайн в София Мелба (ноември 2022).Три формата - пътуваща изложба, двуезичен каталог и уебсайт - приветстват разнообразни публики, чрез лансирането си по време на единствения в страната международен фестивал за дизайн МЕЛБА. Интерактивността и достъпността на една актуална, належаща и широко дискутирана тема в световен план, но малко разработена в локален контекст гарантира широк отзвук и дълъг популярен живот. На лице са сериозни партньори за подкрепа. Проектът обхваща много хора - участници и публика. Препоръчва се редуциране на бюджета, преработване и включване на самоучастие в бюджета с 20 % от исканата сума. При сключване на договор следва да редуцирате бюджетната матрица съобразявайки се с процентните отношения, описани в условията на програмата. Проектът се предлага за финансиране.
VI158-11 ФОРМАТИ Ф ЕООД Предприеми културата България, София 01.12.2021 - 30.11.2022 14900 14900 0 Проектът „Предприеми културата“ предвижда да се реализира обучителен цикъл насочен към млади културни мениджъри и културни предприемачи, които да надградят своя капацитет, умения и познания за създаване, промотиране, обработка, представяне на продукт и достигане на аудитории в сферата на визуалните и аудио-визуалните изкуства. Проектът отговаря на критериите и целите на програмата и е свързан с културно предприемачество. В него се предлага провеждане на обучителен курс за млади културни мениджъри и предприемачи. Проектното предложение е добре структурирано и обосновано. Няма предвидени хонорари за координация на проекта, както и сума за наем на помещение или писмо за партньорство - за локацията на провеждането на офлайн обучението. Препоръчва се кандидатът да прецизира документацията на проектното си предложение при следващи кандидатствания. Проектът не се предлага за финансиране поради липса на средства.
VI158-110 РУБЕКУЛА ООД Тела - Антитела София, България 01.12.2021 - 30.11.2022 14043,80 14043,80 0 Творческа колаборация между художник и фотограф, която да създаде серия от 10 произведения базирани на актова фотография и обработени чрез техниките на живопистта. Темата, която двамата автори изследват е човешкото тяло като обект на различни стигми и табута. Проектът предвижда изложба - продукт на творчески процес между художник и фотограф. Темата е актуална и има съвременна социална страна. Препоръчва се прецизиране на партньорствата, както и предвиждане на дискусии и по-активна комуникация с образователен характер на творческата идея, най-вече поради спецификата на подбраната тема. Проектът е добре структуриран и обоснован. Проектът не се предлага за финансиране поради липса на средства.
VI158-111 Eлектрик ми ООД Смесени реалности София 05.01.2022 - 30.10.2022 14950 14950 0 При художественото използване на VR се появяват възможностите на технологията: това създава силно потапящи пространства, в които посетителите се отделят от познатата си, наблюдателна позиция и стават част, фокус от постановката. Идеята ни е да създадем пространство в което можеш освен да разгледаш картините в него, да се потопиш в тях. Когато сложите VR очилата се оказвате вътре в самата картина, обградени от елементите в нея. Проектът е технически недопустим. Дружеството не е културна организация съгласно дефиницията на §1, т. 3 от ЗЗРК. Липсва име на проект и кандидат върху матрицата за бюджет. Разходите за реклама са под 10 %. Няма стойности в последната колона % относителен дял, защото са изтрити оригиналните формули в матрицата за бюджет и са попълнени други. Проектът не се предлага за финансиране.
VI158-112 Международен мултимедиен театрален фестивал - Място" Фондация Companions - къс филм, част от Мултимедийната театрална пиеса "Medieval Hostages" Балчик, България 02.05.2022 - 22.05.2022 25000,00 20000,00 0 Companions е един от осемте къси филма участващи в мултимедийната театрална пиеса Medieval Hostages. Новосъздадената ни фондация цели да популяризира един нов културен театрален жанр мултимедияр ползващ в хармония всички изкуства, както в България, така и в световен мащаб, което ще даде на създателите на театър един нов, пълен арсенал и поле за творчески размах, а на публиката ново културно-смислено забавно преживяване, което ще ангажира почти всичките ѝ сетива. Проектът е технически недопустим. Приложение 4 - Подписана декларация и заявление за участие не е подписано от кандидата. Липсва документ за съфинансиране. Неподписана е матрицата за бюджет. Липсва име на проект и кандидат върху матрицата за бюджет. Разходите за реклама и разпространение са 0 %. Включени са недопустими разходи т.2.8. /наем квартира/ и т.5.3. непредвидени разходи за сметка на НФК. Проектът не се предлага за финансиране.
VI158-113 "Обществен комитет "Васил Левски" - Габрово Сдружение Документално-художествена видеоинсталация Чудеса България, София 15.12.2021 - 30.11.2022 14994 14994 0 Документално-художествена видеоинсталация Чудеса е проект за експониране в изложбено пространство на видеоинсталация, базирана на документални истории за чудесата в нашия живот, но интерпретирани през изразните средства на изкуства като театър и танц, с играта на професионални актьори. Финалният творчески продукт ще представлява видеоинсталация от поредица видеоарт произведения, прожектирани симултанно в затворено изложбено пространство. Проектът представя документално-художествена видеоинсталация "Чудеса" - експонирана в изложбеното пространство на галерия Депоо. Видеоинсталацията има документален характер - базирана е на представянето на истории, но интерпретирани през изразните средства на изкуства като театър и танц. Проектът обхваща широк спектър публики - хора от различни възрасти, населени места, социален и образователен статус ще бъдат интервюирани и записани, разказвайки свои лични, преживяни, истински истории за чудесата в техния живот. Проектът има документален и социален принос, защото е свързан с културно-историческото наследство, етнографията, историята. Разходите за реклама и разпространение са 7%. Проектът не се предлага за финансиране поради липса на средства.
VI158-114 "Деа Арт" EООД ЕООД МАЙСТОРСКИ КЛАСОВЕ И СЪПЪТСТВАЩА ПРОГРАМА гр. Варна 12.07.2022 - 29.11.2022 15400 14800 14800 Проекта обхваща две идейни направления: 1.Организиране и провеждане 3 майсторски класа по акварел като съпътстваща програма към Трето издание на Международно Триенале на акварела – Варна 2022 и провеждането на изложба на Андриян Бекяров. Това е мащабно събитие, включващо голяма изложба в ГХГ- Варна и богата съпътстваща програма от презентации, лекции и демонстрации на акварелна техника. 2.Подготовка и отпечатване на каталог на художника Илия Милков по случай 95 годишнината от рождението му. Проектът обхваща широк кръг от участници и публика от всякакъв тип. Важен е за развитието на галерията и културния живот във Варна. Проектът предвижда майстроски класове по акварел, което предполага дългосрочни резултати и устойчивост на проекта. Липсва ясна връзка между различните дейности в проекта. Проектът се предлага за финансиране.
VI158-115 „Росина Пенчева” ЕООД Говори артистът Пловдив, София, Варна, Габрово 01.12.2021 - 30.11.2022 14896,00 14896,00 14896 Проектът Говори артистът е за създаване на подкаст с гости художници и уеб представяне на епизодите от подкаста, подкрепени с фотографии, представящи произведенията и автора. Подкастът е специфична медия, която придобива все по-голяма популярност в България. Подходът на авторите е фокусиран върху създаване на интересно и забавно съдържание на популярен език. Форматът на подкаста е посещение в ателието на художника. Интердисциплинарен проект- колаборация между фотограф, куратор и музика, който ще запознае публиката с художници и техните проекти, с пътя им на развитие. Художникът и неговото ателие - неговият свят. Проектът има висок образователен характер и широк обхват на аудитория. Проектът се предлага за финансиране.
VI158-116 Фондация Мир и Щастие ООД ПРЕКРАСНА БЪЛГАРИЯ: МРЕЖА ЗА КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО България 01.12.2021 - 30.11.2022 30990,00 25880,00 25000 Проектът ни цели да продължи с подходящи и навременни действия посоката на устойчиво развитие на района на Софийска Света Гора, чрез културно предприемачество в мрежа и визуална иновативна концепция за действия и публичност. Ще разкрием пълният потенциал на ПРЕКРАСНА БЪЛГАРИЯ с нов визуален ракурс на традициите и културно - историческото наследство, чрез българските корени, предавани в многообразието на красивите български носии и шевици. Проектът осъществява връзка между трите значими български явления: манастири, читалища и български носии – емблема на българските корени в района на Софийска Света гора. Проектът е научноизследователски, широкообхватен, изцяло отговаря на целите и приоритете на програмата. Проектът е много добре структуриран и аргументиран. Исканата сума е над допустимата за програмата. Липсват стойности в колоната с % относителен дял. Разлика между колона обща стойност на проекта и общо разходи, защото разходите за собствена сметка не са включени в общата стойност. При сключване на договор следва да се редуцира бюджетната матрица, съобразявайки я с процентните съотношения, описани в условията на програмата. Проектът се предлага за финансиране с редуциран бюджет.
VI158-117 Регионална библиотека "Захарий Княжески" Културен институт Регионална библиотека "Захарий Княжески" България, гр. Стара Загора 01.12.2021 - 30.11.2022 15000,00 15000,00 14700 Създаване на устойчива многожанрова платформа по сюжета на зараждането на човешката цивилизация в Средна гора, ангажираща младежка аудитория, интересуваща се от зората на зараждането на културата и изкуствата по нашите земи. Организиране на летни творчески ателиета в Регионална библиотека Захарий Княжески – Стара Загора и читалища от региона. Деца и юноши от началното образование до тийнейджърска възраст като участници в проекта, воден от художници и специалисти. Научноизследователски проект, проучващ и интерпретиращ културноисторическото наследство в региона на Стара Загора. Проектът включва много специалисти и широка публика и е важен за развитието на града. Проектът има реален капацитет за реализация и устойчивост. В т.5.3 са включени неуточнени разходи. Разходът за реклама следва да се прецизира спрямо процентните отношения, посочени в условията на програмата. Очаква се прецизиране на бюджета при сключване на договор и съобразяване с процентните отношения в условията на програмата и посочените бележки с финансов характер в мотивацията. Проектът се предлага за финансиране с редуциран бюджет.
VI158-118 „П.О.Н.И. АРХИТЕКТИ“ ООД ООД Съвременната архитектура в превод - глокална* картография България, София 25.11.2021 - 30.11.2022 13000 13000 0 Предлагайки едновременно в печатен и събитиен формат докосване на публиката до едновременно езиков -на български, и визуален, замислен като своеобразна артистична - графична и фотографска - картография, превод на глобално значими съвременни архитектурни текстове, проектът се стреми да активира извън-професионални за архитектурата публики към слабо актуализираното до момента локално в България разбиране за архитектурата като култура. Проектната концепция не е достатъчно ясна. Разходите за графичен дизайн /т.3.1 / и рекламни материали /т.3.3/ са над допустимите 15%. Препоръчва се изясняване на проектната идея и по-ясно описание на концепцията. Препоръчва се кандидатът да прецизира документацията на проектните си предложения при следващи кандидатствания. Проектът не се предлага за финансиране.
VI158-119 АРТ ФОНДАЦИЯ ЕКС Фондация loze.to България 10.01.2022 - 30.10.2022 31900 25000 0 Резидентна програма Крайният резултат на проекта има прогнозен характер. Разходите за реклама и разпространение не са съобразени с условията на програмата. Липсва документ за съфинансиране. Препоръчва се кандидатът да прецизира документацията на проектните си предложения при следващи кандидатствания. Проектът не се предлага за финансиране.
VI158-12 Стенд Арт Сдружение БезОПАСНОСТ - създаване на социално ангажирани визуални инсталации като част от съвременната градска среда България, Русе 04.01.2022 - 20.10.2022 14850 14850 0 Проекта цели да използва методите на уличното изкуство, като инструмент за провокация на обществен диалог относно културата на движение по пътищата и да повиши информираността на участниците в него. Да даде възможност за създаване на инсталации върху невралгични точки в градската среда, на които се случват пътни произшествия. Цели да се развие живо художествено пространство, в което млади бъдещи артисти да упражнят и развият своите умения и въображение в полза на гражданското общество. Ясно разписан проект с участници от различни възрастови групи, създаване на културен продукт - чрез изследване, дискусия, екипна творческа работа. Проектът предполага по-висок бюджет за изпълнение на заложените в описанието дейности. Проектът не се предлага за финансиране поради липса на средства.
VI158-120 ЗОЛИТ ЕООД ЕООД Waterline span България, Германия, Франция, Гърция 15.04.2022 - 15.06.2022 15000 15000 0 Проекта Waterline span е феноменологично артистично изследване, което ще се развие в зоната на контакт на потопен в дуалистичната среда на въздуха и водата плавателен съд. Размитата и динамичната граница между двете субстанции взаимодействие с обема на лодката SOMA и зоната на преобразуване и динамично означаване на събития, иначе казано - пространство без място, място за художествена инерпретация на социални феномени, свързано с изолация и препозициониране- миграция. Проектната концепция е оригинална, но неясна. Крайният резултат има прогнозен характер. Матрицата за бюджет не е попълнена. Препоръчва се кандидатът да прецизира документацията на проектните си предложения при следващи кандидатствания. Проектът не се предлага за финансиране.
VI158-121 Нов български университет ВУЗ Отзвуци. Христо Берберов 1875-1948 и неговото наследство България, София 01.12.2021 - 30.04.2022 33975 24600 19600 Отзвуци. Христо Берберов и неговото наследство е проект за реализиране на представителна изложба и издаване на монографично изследване за живота и творчеството на художника. За първи път неговото живописно, графично и иконописно творчество ще бъде разгледано в контекста на българо-италианските културни диалози от края на ХIХ и началото на ХХ век и ще бъде представено в изложба за художника, придружена от едноименна монографична двуезична книга. Проектът отговаря на целите и приоритетите на програмата. Нужно е да се прецизират разходите за реклама и разпространение. Очаква се прецизиране на бюджета при сключване на договор и съобразяване с процентните отношения в условията на програмата и посочените бележки с финансов характер в мотивацията. Проектът се предлага за финансиране с редуциран бюджет.
VI158-122 Пойема Колектив Фондация Междунардно онлайн ателие с присъствена резиденция в Северозапада София, Брегово и Видин, България 29.11.2021 - 25.11.2022 15000 15000 0 Свързване на български и американски артисти от различни сфери на визуалните изкуства чрез обмен в онлайн платформи и художествена резиденция в град Брегово. Проекта предлага условия, онлайн и физически, за създаване на нови произведения, и за тяхното представяне и популяризиране пред нови аудитории с цел професионално развитие и повишаване на културното ниво на местното население в запазения Северозапад. Проектът е технически недопустим. Подписана декларация и заявление за участие не е подписано от кандидата. Проектът не се предлага за финансиране.
VI158-123 Еклектика Сдружение Вълшебната книга представя мюзикъла Дивите лебеди България, София 01.12.2021 - 30.10.2022 28000,00 18000 0 Създаване на илюстрации към иновативен творчески продукт - Вълшебната книга представя мюзикъла Дивите лебеди по едноименната приказка на Х.Кр. Андерсен от художниците Селма Тодорова и Красимир Тодоров. Ще бъдат създадени 25 илюстрации с акварел, които ще бъдат представени като изложба съпътстваща премиерата на книгата. Проектът съчетава детска литература, музика, предвижда се създаването на 25 илюстрации към книга, тяхното показване в изложба и пърформанс (театрално представяне на принципа на "оживелите картини"). Творческият екип е познат на публиката и надежден. Проектът има добра творческата идея, но е необходимо прецизиране, структуриране и по-ясното и описване. Предвидените дейности по реализиране на проекта се свеждат единствено до създаване на изданието, изложба с флашмоб и реклама, което не включва предвидените актьорски и музикални дейности по-надолу. В този ред на мисли те не съответстват с графика на дейностите, кокто и с идеите, включени в очакваните резултати. Описано е и създаването на сайт, така няма яснота какво ще представлява проекта в неговата цялост. Препоръчва се прецезиране на очакваните резултати, рекламната стратегия и партньорите. Разходът за графичен дизайн и рекламни материали са над допустимите проценти. Проектът не се предлага за финансиране.
VI158-124 Университет по библиотекознание и информационни технологии - УНИБИТ ВУЗ Стойките България 01.12.2021 - 17.02.2022 15000 15000 0 В дългосрочен план идеята на проекта да превърне арт резиденцията в обществено-културно място от нов тип, както и в международна лаборатория и платформа за интердисциплинарно и трансгранично решаване на проблемите, отнасящи се до личностното и общностно изразяване и разпространяване на социален, културен и естетически критицизъм в съвременните постпостмодерни духовни, културни и предметно-художествени реалии. Проектната идея има потенциал и значение за региона, но трябва да се доразвие и конкретизира. Проектната документация е непълна. Таблицата с график на дейностите не е попълнена. Неподписана и непопълнена бюджетна матрица. Препоръчва се кандидатът да прецизира документацията на проектното си предложение при следващи кандидатствания. Проектът не се предлага за финансиране.
VI158-125 Дартис ЕООД Разноденствия - визуален проект с добавена реалност. София, България 20.12.2021 - 20.08.2022 15000 15000 0 Това е иновативен проект, използващ съчетаване на традиционни техники в изобразителното изкуство като рисунка и графика с новите технологични възможности на добавената реалност, пространствени визуални модели и видеоинсталация. Темите и идеите, които са на фокус са близки и интригуващи личността на съвременния, мислещ човек, изправен пред въпроси без отговори в информационно цунами и насред глобализацията, опитващ да намери път към себе си, да отстоява идентичност. Проектната идея трябва да се прецизира и доразвие. Разходът за реклама и разпространение е под 10%. Препоръчва се кандидатът да прецизира документацията на проектното си предложение при следващи кандидатствания. Проектът не се предлага за финансиране.
VI158-13 фондация "Поддържане на изкуството в България" Фондация 7 - Извън трафика България, София 10.12.2021 - 30.11.2022 33350,00 24960,00 24960 Проектът 7-Извън трафика е ново експериментално развитие в практиките на кураторските изложби на вече историзираните издания на 10х5х3 и проекта 7х5х3. В условията на глобално информационно насищане и появата на доминантни конвенции в представите за съвременно изкуство кураторите Венелин Шурелов, Генади Гатев, Иво Бистрички, Красимир Русев, Петер Цанев, Правдолюб Иванов и Симеон Стоилов изследват актуалните художествени процеси в търсене и доказване на автономно, автентично артистично поведение. Проектът е ясно и подробно разписан. Отговаря на приоритетите и целите на програмата. Включва организация, продуциране, документиране, провеждане и разпространение на проекта - кураторски изложби и съпътстващи дискусии. Разходите за графичен дизайн /т.3.1/ и печат на каталози /т.3.3/ са над допустимите 15%. Очаква се прецизиране на бюджета спрямо условията на програмата при сключване на договор. Проектът се предлага за финансиране.
VI158-14 Котта ООД - "СТУДИО 1+1 ООД Изработка на виртуален портрет на Иван Вазов в електронна среда България, София 01.12.2021 - 30.11.2022 14800 14800 0 Изработване на онлайн платформа за създаване на реалистичен „профил“ на Иван Вазов. Мисията на този нов образ на писателя-поет е да го запази „жив“ за следващото поколение и да даде възможност за интерактивни изяви на публиката в иновативна културно-образователна обстановка. Основна цел е да дадем шанс на млади художници и артисти да представят свой свободен прочит на Вазов, необременен от наложените шаблони, а на техните последователи - възможност да вземат отношение. Проектът предвижда представяне по различен начин на образа на Иван Вазов, като се предвижда конкурс, работа с архиви, създаване на видео и аудио фрагменти около живота и творчеството на големия поет. Проектът е насочен към различни възрастови групи. Проектът има прогнозен характер по отношение на предвидените дейности, очакваните резултати, рекламната стратегия и партньорите. Препоръчва се прецизиране на творческата идея. Проектът предполага по-висок бюджет за изпълнение на заложените в описанието дейности. Проектът не се предлага за финансиране поради липса на средства.
VI158-15 Полиформа Студио ООД Изкуство с увреждания София 10.10.2022 - 20.10.2022 28514,65 22764,65 0 “Изкуство с увреждания” е изложба, която представя произведение на изкуството - портрети на хора с увреждания, променили света със своите постижения, пред незрящи, тъй като цялата изложба е адаптирана на брайлово писмо и се старае да въведе хора без увреждания, макар и за 5 секунди, в техния свят на абсолютни тишина или мрак - Малката стая. Проект посветен на хора с различни видове увреждания, без които светът не би бил толкова прекрасен. Проектът има добри качества и потенциал за развитие Препоръка за включването на организации / хора в неравностойно положение на по-ранен етап от творческите дейности в проекта. Препоръчва се кандидатът да прецизира проектното си предложение при следващи кандидатствания. Проектът не се предлага за финансиране поради липса на средства.
VI158-16 сдружение "Окаста" Сдружение Вдъхновение от предците България 01.12.2021 - 30.11.2022 14999,96 14999,96 0 Основната цел на проекта „Вдъхновение от предците“ е създаването и представянето пред публика на съвременна видео холограмна арт инсталация, на базата на достиженията на културното и историческо наследство на Самоков. Ще организираме събитие за нейното представяне, на което ще поканим художници, дигитални артисти, любители на изкуството и историята и лидери на обществено мнение от града и страната. Инсталацията ще бъде изложена за посещение и от широката публика. Проектът е подробно разписан в техническата част на бъдещото изпълнение. Липсва достатъчна яснота в концептуалната част. В бюджета липсва перо, свързано с необходимото за продукцията на проекта - техническо оборудване и материали. Разходите за реклама са под 10%. Проектът не се предлага за финансиране поради липса на средства.
VI158-17 НЧ"Христо Ботев-1952" Читалище Пазителка на водата България, с. Старозагорски минерални бани 10.01.2022 - 26.08.2022 15000 15000 0 Възстановяване на скулптурата на СтзБани на жената-пазителна на лечебната вода и оброчната плочка на трите нимфи. Проектът е с прогнозен характер. Препоръка за включването на експерт - изследовател, още в началото на самия проект. Непопълнена е матрицата за бюджет. Липсват стойности в колоните - мерна единица, количество, единична стойност и обща стойност. В колона мерна единица, написана са стойностите в лева. Разходите за реклама са под 10%. Препоръчва се кандидатът да прецизира документацията на проектното си предложение при следващи кандидатствания. Проектът не се предлага за финансиране.
VI158-18 Сдружение "Блок 14" Сдружение Къщата на Блок 14 България, Русе 01.12.2021 - 30.11.2022 14950,00 14950,00 14950 Група визуални артисти: фотографи, автори на поетични текстове и арт мениджър създават изложба, която използва съвременни изразни средства за интерпретиране на наследството, и я представят пред аудитория в ново пространство: Къщата на Блок 14 в Русе. Като нов, укрепващ културен оператор, ние споделяме творческите си продукти с млади хора, подкрепяме креативните индустрии, интерпретираме наследството по нетрадиционен начин. Интердисциплинарен проект с ясна структура. Включва подготовка, координация, продукция, провеждане и популяризиране на изложба, включваща фотографии и поетически текстове, които да интерпретират по съвременен начин пространство, свързано с паметта на град Русе. Отговаря на целите и приоритетите на програмата. Разходи за реклама под 10%. При сключване на договор следва да бъде прецизирана и редуцирана бюджетната матрица, съобразявайки я с процентните съотношения, описани в условията на програмата. Проектът се предлага за финансиране.
VI158-19 Фондация Фотофабрика Фондация Истинско / Привидноистинско България, София 01.12.2021 - 30.09.2022 31600 24900 24900 В контекста на обществена дезинтеграция, делегитимация на елитите и загуба на ориентири между истинско и неистинско проектът интерпретира темата за образа и неговото подобие чрез визуалния фотографски език. Ясно и подробно разписан проект. Отговаря на целите и приоритетите на програмата. Проектът обхваща подготовката, координацията, продукцията, провеждането, документирането и разпространението на кураторски проект, в областта на фотографията. Основна съпътстваща дейност е целенасочената творческа работа със студенти, изучаващи фотография в НАТФИЗ. Разходите за реклама са под 10%. Няма стойност в % относителен дял на т.2.5. Очаква се прецизиране на бюджета спрямо условията на програмата при сключване на договр. Проектът се предлага за финансиране.
VI158-2 B2Y productions ООД From zero to hero 2 България 10.01.2022 - 15.10.2022 35000 25000 0 From zero to hero е документална поредица за хора, които не се страхуват да мечтаят и да реализират мечтите си в България. Това са момчета и момичета израстнали в страната, без финансов гръб от родители или партньори, които нямат връзки и разчитат само на собствените си качества и умения за да постигнат неща на световно ниво. В първи сезон представихме 8 вдъхновяващи истории и сега е време да продължим. Проектът е технически недопустим. Проектът противоречи на условията на програмата, която не подкрепя екранни изкуства. Приложение 4 - Подписана декларация и заявление за участие е подадено от лице, което не е вписано в Търговския Регистър като представляващ дружеството. Бюджетната матрица не е подписана. Липсва документ за съфинансиране. 0% са разходите за реклама. Продукционните разходи са отнесени в административни разходи. Техниката не е уточнено дали ще бъде под наем или закупена /второто е недопустимо/. Проектът не се предлага за финансиране.
VI158-20 Дарик радио АД АД "Звук и цвят" - колекция в развитие България, Руска Федерация 15.01.2022 - 30.10.2022 25000,00 20000,00 20000 Дарик е единствената медия, която не само говори за изкуство, но и през последните 22 години допринася за неговото създаване и популяризиране. В пленерите Звук и цвят са регистрирали участие над 180 утвърдени и млади художници от различни поколения и сфери на изкуството. Едва ли има друг пленер в България, който да се провежда с подобно постоянство и толерантност от 1999 г. до днес.Колекцията от над 500 творби е своеобразна хроника на процесите в българското изкуство през последните години. Добре структуриран проект в областта на изящните изкуства. Включени са подготовка, координация, провеждане, документиране, дигитализиране и разпространение на 23-тото издание на пленера "Звук и цвят". Разходите за реклама са под 10%. Липсва стойност в колоната % относителен дял в т.5. При сключване на договор следва да бъде редуцирана бюджетната матрица, съобразявайки я с процентните съотношения, описани в условията на програмата. Проектът се предлага за финансиране.
VI158-21 Фондация за изкуство и наука Фондация Кураторски проект: Неоткритият наив, искрени находки България 01.04.2022 - 23.12.2022 14990 14990 0 Проектът се състои в идентифициране на неоткрити наивистични таланти в цялата страна и изложба във виртуална зала на техни творби Кураторски проект с прогнозен характер. Проектът обхваща изследване - чрез комуникация отдалеч и изследване на място, в различни региони на България, за непознати до сега автори - наивисти. Проектът не се предлага за финансиране поради липса на средства.
VI158-22 Арт Наив Капана ООД Сръбска наивистична школа Ковачица в България България 01.02.2022 - 30.06.2022 14971,00 14971,00 14971 Проектът предвижда провеждането на присъствен майсторски клас/обучителна сесия/резиденция в София с водещ Ян Глозик и асистент Яна Илиева и присъствена изложба по време на Втория Международен Салон НАОВ 2022, както и онлайн представяне. Проект с потенциал, отговаря на приоритетите и целите на програма "Визуални изкуства". Предвижда подготовка, координация, провеждане и комуникация на Майсторски клас в областта на наивистичното изкуство, както и изложба, представяща творбите от Майсторския клас. Административните разходи са над 15%. При сключване на договор следва да бъде редуцираана бюджетната матрица, съобразявайки я с процентните съотношения, описани в условията на програмата. Проектът се предлага за финансиране.
VI158-23 Уонтид ЕООД ЕООД Създаване на концептуална модна колекция TRANSITION и представяне чрез изложба-инсталация в галерия във Франция. България, София- Франция, Коршевел 01.12.2021 - 03.03.2022 30000 24000 0 ъздаване и представяне на модна колекция според концепция и идея. Локацията е концептуална галерия L'Écorce, която предлага дизайнерски облекла във Франция, зимен курорт Courchevel. Получихме покана от галерията да бъде представена най-новата зимна колекция на художник-дизайнера Наталия Живкова. Целта е да бъде представена мода от Източна Европа в страна с традиции в изкуството-Франция. Моделите като арт инсталация и изложба на художествени модни илюстрации и фотографии на моделите. Проект в областта на модния дизайн. Препоръка за организиране на групово участие / представяне на международна сцена. Липсва документ за съфинансиране. Включени са разходи за настаняване. Разходите за реклама са под 10%. Препоръчва се прецизиране на документация при последващи кандидатствания. Проектът не се предлага за финансиране поради липса на средства.
VI158-24 СНЦ Синергия Сдружение Съвременно българско изкуство в Амстердам. Представяне-изложба на проекта ПЕСЕН ЗА ЧОВЕКА-2022 Амстердам, Нидерландия 01.12.2021 - 31.10.2022 14800 14800 0 Проектът ПЕСЕН ЗА ЧОВЕКА е колаборация между съвременни български визуални артисти и лишени от свобода. Той бе успешно реализиран през 2020г с подкрепата на НФ “Култура” и представен през октомври в галерия ДОЗА, както и в социалните профили и интернет страницата на нашата организация. Предмет на настоящото проектно предложение е представяне на създадените произведения на съвременното българско изкуството в проекта ПЕСЕН ЗА ЧОВЕКА в Амстердам, Нидерландия, в рамките на изложба през 2022г Проект в сферата на съвременното изкуство. Обхваща представяне на вече създадени произведения в рамките на проекта "ПЕСЕН ЗА ЧОВЕКА" в Амстердам, чрез изложба, през 2022 година. Дейностите включват организация, транспорт, документиране и комуникация на проекта. Проектът не се предлага за финансиране поради липса на средства.
VI158-25 Градски исторически музей - Самоков Културен институт Щампарското дело в Самоков - традиция и съвременност България, Самоков 01.12.2021 - 30.11.2022 24955,78 20217,78 19000 Графична база Самоков-Есова къща е нов обект към ГИМ Самоков. Музеят е партньор в националната награда за живопис Захари Зограф, както и в националната награда за фотография Анастас Карастоянов. По настоящия проект ще се поканят седем български графици, които в продължение на една година да реализират по няколко творби и да се направи изложба с хартиет каталог, която да бъде презентирана с дигиталните технологии в множество културни платформи, в български и чужди галерии. Проект в областта на графичните изкуства. Препоръка от страна на експертната комисия за включване на "Отворени дни" в графичните ателиета или "Творчески работилници" за непрофесионалисти - с цел по-добра популяризация. Административните разходи са над 15%, а разходите за реклама следва да отговарят на процентните отношения, заложени в условията на програмата. Очаква се прецизиране на бюджета при сключване на договор и съобразяване с процентните отношения в условията на програмата и посочените бележки с финансов характер в мотивацията. Проектът се предлага за финансиране с редуциран бюджет.
VI158-26 Академия за детско творчество Дая Фондация Арт работилница Дая Среща в градините на красотата Казанлък, България 01.03.2022 - 30.06.2022 15000 15000 0 Основната цел на проекта е да привлече млади хора към изобразителното изкуство. С проекта се цели да се увеличи достъпа на хората до изкуства и култура, както и тяхната ангажираност чрез различни дейности. Сред целите, с които ще се постигне основната цел са: - създаване на благоприятни условия за творческо развитие на художници, куратори, критици и арт мениджъри в областта на визуалните изкуства; Проектът има потенциал. Необходимо е по-подробно описание на дейностите. Разходи за реклама са 0%. Разходът за графичен дизайн и рекламни материали е над 15%. Необходимо е презициране на кандидатури на организацията при последващи кандидатствания. Проектът не се предлага за финансиране поради липса на средства.
VI158-27 Съюз на българските художници - СБХ Сдружение ДРАМАТУРГИЯ НА ПРОСТРАНСТВОТО изложба на секция Сценография към СБХ България, София 01.12.2021 - 30.11.2022 31800 24900 24900 ДРАМАТУРГИЯ НА ПРОСТРАНСТВОТО събира и представя в специално създадена експозиционна среда сценографски реализации, чиито качества преминават сценичната рампа и имат самостоятелен живот на творби на визуалното изкуство: инсталации, мапинг, деструктуриране на образа, различни перформативни форми, видео ефекти, мултимедия и т.н. Изложбата, замислена за обновения салон на галерията на СБХ, Шипка 6 предстои да бъде реализирана от секция Сценография към СБХ през второто полугодие на 2022 г. Проектното предложение е за интердисциплинарен проект в сферата на сценографията. Включва организация, подготовка, продукция и провеждане на обща художествена изложба, документиране, комуникация и провеждане на дискусия. Разходи за реклама и разпростарнение следва да отговарят на процентното отношение в условията на програмата. При сключване на договор следва да се редуцира бюджетната матрица, съобразявайки я с процентните съотношения, описани в условията на програмата. Проектът се предлага за финансиране.
VI158-28 ИНСАЙТ 2021 ЕООД Дизайн на показ София, Габрово 01.12.2021 - 15.11.2022 25000,00 20000,00 0 Интериорният дизайн е важна част от визуалното изкуство, но много често не е толкова достъпен до широката общественост колкото останалите му дялове. Настоящото проектно предложение цели да популяризира интериорния дизайн и да достигне до многобройни нови публики. Това ще стане чрез грабващ иновативен подход за създаване на дизайни посредством специализиран софтуер с голяма вариативност, който позволява създаването на свръхреалистични 3D визуализации и 360-градусови перспективи. Проектът отговаря частично на целите и приоритети на програмата. Проектът включва издаването на каталог за интериорен дизайн, с акцент върху новите технически възможности за визуализация на проектите и тенденциите на съвременния интериорен дизайн, разпространение на каталога и дискусия с ученици от специализирани паралелки в Област Габрово. Разходите за реклама и разпространение са едва 1%. Проектът не се предлага за финансиране.
VI158-29 СОФИЙСКА ГРАДСКА ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ Културен институт Издаване на албум-каталог на Любомир Далчев София, България 15.11.2021 - 30.06.2022 45000 24500 24500 Целта на проекта „Издаване на албум-каталог на Любомир Далчев“ е да направи възможно публикуването на албум-каталог на автора какъвто не е издаван през последните 70 години. Това ще позволи изложбата, която СГХГ организира по повод навършването на 120 години от рождението на големия български скулптор, да бъде съпътствана от представително печатно издание. Проектът включва подготовката, координацията, продуцирането, представянето и разпространението на албум - каталог на Любомир Далчев. Проектът е част от мащабна изложба, посветена на 120 годишнината от рождението на скулптора. Предложението отговаря на целите и приоритетите на програмата. При сключване на договор следва да се редуцира бюджетната матрица, съобразявайки я с процентните съотношения, описани в условията на програмата. Проектът се предлага за финансиране.
VI158-3 АРТЕАСТ Фондация Bright Future / Светло бъдеще София 10.06.2022 - 17.07.2022 14973 14973 0 Аудиовизуален site specific спектакъл Bright Future / Светло бъдеще задава въпроса дали природата не е вече само мъртъв декор за съвременния човек. Визуалната инсталация ще потопи буквално зрителя в едно преживяване, случващо се в огледалния свят на неговото собствено въображение, образи и рефлексии, свързани с природата, старостта, смъртта, съня и детството. Проектът е мултижанров и включва осъществяването на инсталация с визуален спектакъл. Темата е актуална и социално значима, а начинът на представяне предполага обръщане към широк тип публики, които да са включени в активна интеракция. Партньорите по проекта са надеждни и сериозни. Препоръчва се прецизиране и структуриране на целите и творческата идея, конкретизиране на очакваните резултати. Проектът има пожелателен характер в частта, свързана с рекламната стратегия, а разходите за реклама са под 10%, от общата сума и следва да са съобразени с изискването на програмата. Препоръчва се кандидатът да прецизира документацията на проектното си предложение при следващи кандидатствания. Проектът не се предлага за финансиране поради липса на средства.
VI158-30 НЧ"Просвета-1911г." гр.Гълъбово Читалище Нашата червена шапчица град Гълъбово 25.11.2021 - 25.11.2022 12642,00 12642,00 12642 Създаване на спектакъл по приказката на Шарл Перо , интерпретирана от Детска театрална школа за възрастни към НЧ Просвета-1911г. гр.Гълъбово - Нашата червена шапчица. В проекта се разкрива духовния, интелектуален и културен потенциал на различните възрастови групи чрез театъра. Придобиват се знания и умения с дългосрочен характер в областта на театралното изкуство, работа в екип. Повишават на словесните умения и позитивно отношение на родителите за привличането им в света на театъра. Добре структуриран мултижанров проект. Отговаря на целите и приоритетите на програмата. Обхваща създаването на ново драматургично произведение, в което деца са преки участници от преки участници от създаването на сценария до самото изпълнение. Драматургичното произведение е нов прочит от страна на децата на класическата приказка: "Червената шапчица". Проектът обхваща създаване на драматургия, сценография, костюми, представяне на постановка и разпространение на информация. Разхода за реклама и разпространение следва да отговарят на заложените в условията на програмата. При сключване на договор следва да се редуцират бюджетната матрица, съобразявайки я с процентните съотношения, описани в условията на програмата. Проектът се предлага за финансиране.
VI158-31 Художествена галерия "Проф. Т. Сокеров" - Ловеч Културен институт Академични етюди от началото на ХХ век на Михаил Х.Неделчев /1874- 1947г./-един от основателите на Художествена галерия Ловеч България, град София 03.12.2021 - 31.08.2022 12532,50 12532,50 0 Целта на проекта е да бъде възстановена художествената стойност на 4 броя творби-живопис. Те са нарисувани в периода 1918-1920 г. и представляват академични етюди на голи тела, нарисувани от художника Михаил Х. Неделчев/1874-1947г Ясно и подробно разписан проект. Отговаря на целите и приоритетите на програмата. Обхваща възстановяването на 4 броя живописни платна, нарисувани в периода 1918-1920 г. от художника Михаил Х. Неделчев и информационна кампания. Разхода за реклама и разпространение са само 2%. Проектът не се предлага за финансиране поради липса на средства.
VI158-32 Тич. Ко ООД Рожден ден, късометражен игрален филм, 17м. България, София 01.12.2021 - 28.11.2022 30700 25000 0 След дълго емигрантство Филип организира 40-ия си рожден ден в софийски ресторант. Поканени са негови приятели, които не се познават помежду си. До като очакват рожденика те се опознават и се връщат към спомените си с него. Оказва се, че те са били част от една и съща история, станала причина домакинът им да напусне страната преди двайсет години. Разговорът се превръща в скандал.Когато си тръгват гостите, сервитьор загасва камерата, снимала тайно срещата.Филип не се появява на рождения си ден. Проектът е технически недопустим. Проектът противоречи на условията на програмата, която не подкрепя екранни изкуства. В бюджетната матрица има неточности - разходите за реклама и разпространение са 7%. Проектът не се предлага за финансиране.
VI158-33 Литъл Бърд ЕООД Популяризиране на четирима млади български визуални артисти чрез изработване на авторски каталози България, София 01.12.2021 - 30.09.2022 20314,00 15548,00 15548 Създаването на авторски каталози на художниците в хартиен и електронен формат ще затвърди и подпомогне творческото развитие както на младите визуални артисти, така и на другите участници в проекта – куратори и изкуствоведи. Съдържанието на авторските каталози ще представя цялостното творчество на художниците с фокуси върху различни творчески периоди, включително и нови произведения, показани в галерията. Проектът отговаря на целите и приоритетите на програмата. Обхваща подготовката, продукцията и разпространението на каталози в електронен и хартиен вариант на четири млади български художници, представени пред публика и разпространени в чуждестранни арт платформи. Разхода за реклама и разпространение и за предпечат, дизайн и печат на хартия на каталози следвяа да бъдат съобразени с процентните отношения в условията на програмата. При сключване на договор следва да бъде прецизирана бюджетната матрица. Проектът се предлага за финансиране.
VI158-34 Художествена галерия"Никола Маринов" гр. Търговище Културен институт Международен пленер за акварел "Проф. Никола Маринов" България, гр. Търговище 02.08.2022 - 09.09.2022 15000 15000 0 Международния пленер за акварел „Проф.Никола Маринов“ се посвещава на големия български художник и педагог. Проведен е за първи път през 1977г. в родния му град- Търговище. Основната цел пленера е да обогати фонда на галерията с нови автори и творби с тази техника.Провежда се през две години, а през 2020 г. предстоеше 24- то му издание, но поради Ковид кризата се отложи. Продължава 10 дни, като времето е поделено между Търговище и Балчик. За всеки пленер се издава и каталог с участващите автори. Проектът е технически недопустим. Проектът е значим за град Търговище и е свързан с пленер, който се провежда традиционно. Бюджетната таблица не е коректно попълнена, което прави проекта технически недопустим. Препоръчва се преработване на документацията за следваща сесия. Проектът не се предлага за финансиране.
VI158-35 ИДЕЯ ДИЗАЙН ООД ООД Иван Кирко - Имагинерният реализъм България, София 06.01.2022 - 31.01.2022 19870,00 15750,00 0 Проектът Иван Кирков - Имагинерният реалзъм цели да отбележи 90 години от рождението на художника проф. Иван Кирков чрез създаването и отпечатването на подробен албум за творчеството му и организирането на две последователни изложби в галерия Интро. Чрез проекта галерия Интро цели да запознае младите представители на своята аудитория със значимостта на Иван Кирков за българското изкуство и почитането паметта на художника. Проектът е насочен към отбелязването на 90 години от рождението на художника проф. Иван Кирков и включва издаването на албум и провеждането на 2 изложби, посветени на художника. 81% от исканата сума е за отпечатване на албум. Разходите за реклама и разпространение са 1%. Препоръчва се кандидатът да прецизира документацията на проектното си предложение при следващи кандидатствания. Проектът не се предлага за финансиране поради липса на средства.
VI158-36 "Стъпки в пясъка" ЕООД Вяра плюс. Музикален филм България, Пловдив, София 01.03.2022 - 10.09.2022 24993,95 19962,76 0 Вяра+ е музикален филм от 25 минути. Съвместен проект на Мартин Денев - България и Джей Матсуи - Япония/Бразилия. Темата на филма са българските манастири – едно своеобразно пътешествие из единадесет от тях – Бачковски, Соколски, Ивановски, Гложенски, Рилски, Роженски, Троянски, Черепишки, Преображенски, Аладжа и Дряновски. Видени през погледа на Джей Матсуи – син на японец и бразилка, роден в Токио, израснал в Бразилия, завършил образованието си в САЩ и живял дълги години из Азия. Проектът е технически недопустим. Проектът противоречи на условията на програмата, която не подкрепя екранни изкуства. Проектът не се предлага за финансиране.
VI158-37 Форматик Лаб ЕООД ЕООД BRA - книга с Добавена Реалност България, София 15.01.2022 - 01.09.2022 14870,00 14870,00 0 Български Рейв Архив - книга е проект съчетавайки от една страна книга-албум, която интерпретира традиция и история по съвременен и иновативен начин и от друга страна архивира културно съдържание в дигитална среда като по този начин дава възможност за интерактивно взаимодействие с разнообразни публики чрез средствата на дигиталното. Използването на Добавена Реалност филтри в книгата ще даде възможност на читателя да допълни информацията от нея с видео и аудио съдържание. Проектът е за документална книга с включване на нови технологии (AR). На фокус е Рейв културата и зараждането на VJ професионалната среда в България. Административните разходи са 34%. Разходи за реклама и разпространение са под 10%. , а т.3.6 няма наименование. Препоръчва се кандидатът да прецизира документацията на проектното си предложение при следващи кандидатствания. Проектът не се предлага за финансиране поради липса на средства.
VI158-38 Димитър Георгиев Пловдив ЕООД ООД Арт диалог между поколенията България 01.01.2022 - 31.12.2022 10220 10220 0 Основната цел на проекта е преодоляване на социалната изолация на възрастните хора, които след приключване на активния си трудов живот са самотни или общуват предимно с хора на своята възраст. В рамките на проекта ще бъде създаден модел за представяне на културно наследство по иновативен и интерактивен начин. Студенти от АМТИИ, ще преминат обучителен курс, който ще ги подготви да организират уъркшопове, чрез които да представят музейна галерия “Димитър Георгиев” пред възрастни хора. Проектът е в областта на музейното дело. Обхваща двудневно обучение на студенти от АМТИИ Пловдив, които в последствие ще организират уъркшопове, чрез които да представят музейна галерия “Димитър Георгиев” пред възрастни хора. Административните разходи са 33% - тоест над допустимите 15%. Проектът не се предлага за финансиране поради липса на средства.
VI158-39 Фондация"Студентско общество за развитие на междуетническия диалог" Фондация Антропогенезис България, София 10.11.2021 - 10.11.2022 30640,00 24540,00 0 Проектът е за първата самостоятелна интерактивна мултимедийна изложба на Тосен Рамар „Антропогенезис“. Проектът предвижда освен концептуална изложба от множество малки рисунки, публикуването на триезични мини каталози, които ще бъдат интегрирани в изложбата, видео, както и създаването на уебсайт с виртуална изложба. Проект, насочен към представянето на илюстрации от Тосен Рамар чрез изложба, видео, уебсайт и триезични мини каталози. Препоръка за добавяне на повече визуални материали, свързани с концепцията на изложбата. Липсва документ за съфинансиране. Проектът не се предлага за финансиране поради липса на средства.
VI158-4 "Арт център-Илинденци" Фондация Арт център Илинденци - приемственост и нови измерения България, Артцентър Илинденци, с.Илинденци 01.03.2022 - 31.10.2022 24450 19605 19605 Разположен в подножието на Пирин, заобиколен от великолепен пейзаж, Арт център Илинденци се превърна във важно средище, в което художници създават своите творби в хармония с природата. В тази среда проектът предвижда създаване на благоприятни условия за творческо развитие на по-млади художници чрез провеждане на Майсторски клас от знакови за съвременната ни култура лектори; В отворено събитие-изложба представяне на новосъздадените арт произведения в скулптурния обект-Мраморен град на изкуствата. Подробно и ясно структурирано проектно предложение. В основата на проекта е заложен майсторски клас, отворен за участие към млади творци. Локацията е децентрализирана, извън София. Проектът отговаря на критериите и целите на програма "Визуални изкуства" и се предлага за финансиране.
VI158-40 Театър-студио "4хС" Сдружение Just Art and IT България, София 01.12.2021 - 30.09.2022 29060 18760 0 Just Art&IT представя симбиозата между изобразителното изкуство и високите технологии. Проектът представлява хипер модерна инсталация, която автоматизирано сменя позицията на три произведения на маестро Михаил Лалов и чрез вртене на 90, 180 и 270° се получават 384 различни картини. Това съоражение няма аналог в световен мащаб. Целта е публиките да преосмислят връзката между изкуството и технологиите, които в контекста на съвременния живот играят все по-доминираща роля. Проектът е технически недопустим. Приложение 4 - Подписана декларация и заявление за участие не е подписано от кандидата. Проектът не се предлага за финансиране.
VI158-41 Институт за съвременно изкуство - София Сдружение Неочаквана грижа София 01.12.2021 - 16.06.2022 15000,00 14940,00 0 Проектът “Неочаквана грижа” цели да създаде отворен достъп до съвременното видео изкуство, като посреща зрителите на обществени места, а именно - столичните подлези. Темата на проекта проблематизира основен момент в съвременното общество - а именно - поведението на социума по време на криза, каквато е пандемията. В оживеното пространство на подлезите, зрителите ще могат да се срещнат с творческата интерпретация на 12 художника от България и чужбина и да погледнат на проблема от различни страни. Проектът е добре структуриран и има за цел да популяризира съвременното видео изкуство на оживени места в София (подлези). Темата е актуална и социално обвързваща и поради това се очаква да има интерес от страна на широката публика. ИСИ има утвърдена във времето партньрска мрежа в страната и извън нея и добра комуникационна стратегия. Проектът има прогнозен характер по отношение на участващите артисти и локациите. Препоръчва се прецезиране на целите, очакваните резултати и по-диференциран подход към предвидената аудитория. Препоръчва се за следващи кандидатствания прецизиране и на финасова матрица и спазване на условията на програмата за процентни съотношенбия във връзка с предвидените разходи. Проектът не се предлага за финансиране поради недостиг на средства.
VI158-42 РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА ПЕТЪР СТЪПОВ Друга П.Ф. Космическите светове на акад. Румен Скорчев - възходи, съмнения и надежда в епохата между две хилядолетия България, Търговище 01.12.2021 - 30.11.2022 14650,00 14650,00 14650 Проектът предвижда провеждане на национална кръгла маса по случай 90-та годишнина от рождението на академик Румен Скорчев с цел преглед и обзор на неговото творчество на като културен капитал за общността и нацията. Събитието ще се състои под патронажа на г-жа Елка Скорчева и в него ще участват с доклади видни наши изкуствоведи. Арт форумът ще бъде съпроводен от изложба с оригинални творби на художника, дарени на Регионална библиотека Търговище, които ще бъдат публикувани в книжен каталог. Проектът е от особено значение за културния и обществен живот на град Търговище, защото цели представянето на творби от академик Румен Скорчев по повод 90-та годишнината от неговото рождение. По проекта се предвиждат широк кръг от дейности: кръгла маса и дискусия, изложба (реална и виртуална) от 50 творби на художника, дигитализиране на произведенията и отпечатване на луксозно книжно издание. Рекламната стратегия е съобразена с утвърдените канали на местно и национално ниво. В проекта не се предвиждат партньори. Препоръчва се прецизиране на специфичните цели по проекта. Да се прецизира и преработи относителния дял на т. 3 в бюджета. Очаква се прецизиране на бюджета при сключване на договор и съобразяване с процентните отношения в условията на програмата и посочените бележки с финансов характер в мотивацията. Проектът се предлага за финансиране.
VI158-43 Фондация „Тракарт 2000 "- Пловдив Фондация ОСВЕТЕНИТЕ ПЪТИЩА - 90 ГОДИНИ СЛЕДИ ОТ ИЗКУСТВОТО НА ИВАН КИРКОВ България, Пловдив, Асеновград 20.10.2021 - 20.12.2022 14974,00 14974,00 14974 Проект „ОСВЕТЕНИТЕ ПЪТИЩА - 90 ГОДИНИ СЛЕДИ ОТ ИЗКУСТВОТО НА ИВАН КИРКОВ“ е израз на почит към работата на художника и дългогодишната му преподавателска дейност и вярваме, че ще предизвика интерес сред широката публика. Симпозиумът е с цел утвърждаване на високостойностните художествени традиции и предаването им като естетически норми и вкус към подрастващите със стремеж към иновативност, развитие и достъпност до всички форми и изобразителни практики. Проектът е добре структуриран и обоснован. Фокусира се върху творчеството на проф. Иван Кирков и предвижда провеждането на симпозиум, голяма експозиция с произведения на художника, прожекция на филм, издаването на дипляна и изложба с произведенията от симпозиума в Асеновград. Представен от Фондация, която работи с млади автори и таланти, хора със специални потребности и младежи в риск. Целите и очакваните резултати са ясно дефинирани. Силните страни в проекта са залегналите в него детските творчески занимания, привличането на млади публики (ученици от НХГ) и представители от НЦРС. Бюджетът е реалистичен и балансиран. Очаква се преработване на финасовата матрица и спазване условията на програмата по отношение на разходи за реклама и разпространение. Проектът се предлага за финансиране.
VI158-44 Художествена галерия - Казанлък Друга П.Ф. Изграждане на дигитално лице на Художествена галерия - Казанлък България, Казанлък 01.12.2021 - 30.11.2022 30000 24000 24000 Основата цел на проекта е да се подобри дигиталното лице на Художествена галерия - Казанлък чрез създаването на съвременен сайт на институцията и стартиране на дигитализацията на най-ценните масиви от художествени произведения - тези на И. Милев, В. Бараков, Д. Узунов и др. Дигитализираните масиви ще бъдат споделени в разработения двуезичен сайт за обществено ползване. Проектът има особено значение за развитието на ХГ Казанлък и за културния живот в града. Проектът предвижда обновяването на дигитално и рекламно лице на Галерията, както и е насочен към привличането на нови публики. Той е добре структуриран и ясно описва творческата идея и предвидените дейности. Препоръчва се преработване на финасовата матрица и спазване условията на програмата във връзка с предвидени разходи за реклама и разпространение. Очаква се прецизиране на бюджета при сключване на договор и съобразяване с процентните отношения в условията на програмата и посочените бележки с финансов характер в мотивацията. Проектът се предлага за финансиране.
VI158-45 Национална галерия Културен институт Издаване на каталог "Избрано от графичната колекция на Национална галерия" и онлайн изложба България, София 10.01.2022 - 30.11.2022 14956 14956 14956 НГ притежава една от най-богатите и най-ценни сбирки от графика, ок. 25 000 творби от XVI - ХXI век на български и чуждестранни автори. Проектът цели реализиране на достъпно издание с албумен характер, съдържащо акцентите от графичната колекция: графика, рисунка, анкварел и популяризиране на графичната сбирка посредством он-лайн изложба в сайта на галерията. Всеки автор ще бъде представен с едно произведение, придружено с анотация и монографичен текст на български и англиски език. Проектът на Националната галерия, свързан с популяризирането на богатата графична колекция, чрез издаването на голям каталог, е значим и необходим за професионалната и широката публика в страната. Екипът включва изявени изследователи и куратори на изкуство уредници в Галерията. Той има ясна структура, концепция и обосновка. Рекламната стратегия включва различни кампанни по представянето на албума, стратегия за неговото разпространете и онлайн изложба. Проектът се предлага за финансиране.
VI158-46 ВАРНА ОУПЪН АРТ ЕООД ЕООД 15ти Международен Фотографски Салон Варна 2022 България, Варна 03.01.2022 - 15.08.2022 14805,23 14805,23 14805,23 15ти Международен Фотографски Салон Варна се провежда под патронажа на най-големите и престижни световни фотографски организации FIAP, PSA, GPU и Фотографско Общество Варна. Това е най-старият международен фотографски конкурс в България, единственият признат на такова високо ниво, ежегодно представящ най-добрите творби от света на арт фотографията на българската културна сцена.Отличията от конкурса, формират апликаците за най-високите в света творчески звания за художествена фотография. Проектът за организирането и провеждането на 15-тия международен фотографски конкурс във Варна с финална голяма изложба (Салон) на открито и в дигитален формат е от особено значение за обогатяване на културната динамика на града и на страната, и се радва на широка обществена подкрепа и публика. Проектът е много добре структуриран, подробно описан и обоснован. Отговаря на целите и приоритетите на програмата и устойчиво развива международното партньорство и обмен. Препоръчва се преработване на финасовата матрица и спазване условията на програмата за реклама и разпространение. При сключване на договор следва да бъде редуцирана бюджетната матрица, съобразявайки я с процентните съотношения, описани в условията на програмата. Проектът се предлага за финансиране.
VI158-47 Сдружение ИМЕ Сдружение Водна Кула Арт Резиденция 6 - Велико Търново 2022 Велико Търново 01.12.2021 - 31.12.2022 22810 18310 0 Идеята на менторската програма в творческа резиденция е да се комбинират прогресивни творчески социални стратегии с тяхното прилагане в местен контекст. Както онлайн, така и присъствени семинари ще бъдат инициирани в частни и публични пространства във Велико Търново, което ще доведе до финално изложбено събитие участинци и с поканени ментори, работещи и сътрудничещи в различни дисциплини във визуалното изкуство, пърформанс, изкуство в публични пространства и социално ангажирани практики. Проектът е интердисциплинарен и стъпва на базата на "менторските програми". Заложено е в размките на десет дни да има творчески престой, арт обиколки на Велико Търново, серия уъркшопи и изложби и пърформанс на различни места в града. Това прави проектната идея значима за публики, интересуващи се от съвременни форми на визуални изкуства. Партньорите по проекта са серозни и разпознаваеми. Проектът има прогнозен характер по отношение на участващите артисти, менторите и локациите. Препоръчва се при следващи кандидатствания прецизиране и по-ясно формулиране на целите и определяне на таргет групите. Проектът не се предлага за финансиране.
VI158-48 Вижънъри Фондация Аудиовизуална инсталация на Борислава и Михаела Караджови България, София 02.03.2022 - 30.11.2022 14996 14996 0 Аудиовизуална инсталация на тема ментално здраве с илюстрации на колектива Sister in Draws – Борислава и Михаела Караджови, с музикално оформление, вдъхновено от илюстрациите, на популярните артисти и изпълнители Мила Роберт, Григовор и Гена. Темата засяга важен и неотложен въпрос, който има актуална социална значимост. Нейното представяне напълно потапя зрителя в аудиовизуално преживяване, целящо да замисли, провокира и събуди вниманието. Проектът засяга темата за менталното здраве, която е актуална за нашето съвремие и представлява съчетание на визуално изкуство и музика в интерактивна инсталация. Насочен е предимно към младите публики, без да изключва и широк спектър от хора в активна възраст. Прави впечатление и включването на екперт психолог като консултант по Дейност 2. Проектът е добре структуриран и обоснован, но има прогнозен характер по отношение на художествения продукт, очакваните резултати и ефекти, рекламната стратегия и партньорите. Препоръчва се прецизиране на творческата идея (концепция), на популяризирането на проекта извън социалните мрежи и на партньорите. Проектът не се предлага за финансиране поради недостиг на средства.
VI158-49 Ей Ар Ви Интернешънъл Фондация Изложбена програма на галерия Heerz Tooya Велико Търново 01.02.2022 - 30.11.2022 31700,00 24700,00 0 Това предложение има за цел да допринесе за децентрализацията и културното развитие в България, като включи Велико Търново в националната и международната карта на изкуството. Целта на Изложбената програма Heerz Tooya 2022 е да запознае международните съвременни художници с българската артистична сцена, природа, култура и история и като представят местната и националната българска художествена сцена в международната сцена на съвременното изкуство. Проектът предлага изложбената програма на частна галерия Heerz Tooya за съвременно изкуство и обогатява спектъра от художествени изяви във Велико Търново. Той включва в екипа по неговото реализиране визуални артисти от страната и чужбина, както и предвижда създаването на каталог на програмата от 10 изложби. Проектът има прогнозен характер относно тематичната и концептуална страна на изложбите. Препоръчва се по-структурирано представяне на целите, творческата (кураторска) концепция на изложбите, очакваните резултати и прецизиране на партньрствата. Проектът не се предлага за финансиране.
VI158-5 Художествена галерия град Добрич Културен институт Хартията - следи и отпечатъци 2022 Добрич 31.08.2022 - 09.09.2022 11730,00 11730 11730 Хартията е тема, която ХГ – Добрич инициира и разработва от 1995 г. Проект „Хартията – следи и отпечатъци“ 2022 е естествено продължение на тази традиция и предлага нови възможности за интерпретация на хартията в контекста на графиката. Чрез ръчната авторска хартия ще разкрием възможностите за постигане на определено качество, дълбочина и ефект на изображенията. Участниците ще представят пред публика начини за леене, особености и качества на получените листове и ще отпечатват графични творби. Проект, който включва творческо ателие за професионалисти, съпътствано от Отворени врати, създаване на творби за изложба, работилници за деца, презентации пред широка публика и дискусии и популяризация. Посочените средства за реклама следва да бъдат прецизирани при представяне на коригирана бюджетна таблица при сключване на договор. Проектът отговаря на критерите и целите на програма "Визуални изкуства" и се предлага за финансиране.
VI158-50 "ПАНДИ" ЕООД ТЕАТРАЛЕН АНТРАКТ БЪЛГАРИЯ, София 01.12.2021 - 30.11.2022 31250 25000 25000 Проектът Театрален антракт ще реализира идеята на младия фотограф Кайя Христова да улови с фотокамерата си миг от живота на дами от българския артистичен небосклон. Ще надникмем в техния свят като обединим различни изкуства –актьорско, фотографско и филмово. Представяме на публиката светът на творците в един нов дигитален продукт. Наша цел е и привличане на младата аудитория като създаваме вкус към красивото и към изкуството. Проектът представя актуална съвременна тема чрез съчетание на три различни изкуства и се фокусира върху портретната фотография. Насочен е към младите публики и към техните екзистенциални проблеми. Проектът е добре структуриран и обоснован. Включва класическа и дигитална комуникационна стратегия. Препоръчва се по-конструктивно представяне на целите и творческата идея и преработване на финасовата матрица и спазване условията на програмата за разходи за реклама и разпространение и да се добави документ за съфинансиране. Очаква се прецизиране на бюджета при сключване на договор и съобразяване с процентните отношения в условията на програмата и посочените бележки с финансов характер в мотивацията. Проектът се предлага за финансиране.
VI158-51 Млади Артисти 1 ООД Артфотографски ателиета за художници и артмениджъри от ново поколение София 01.01.2022 - 31.08.2022 15000 15000 0 Основна цел: проектът на МЛАДИ АРТИСТИ 1 ООД се фокусира върху подготовката и организирането на цикъл от 4 интерактивни ателиета по АРТФОТОГРАФИЯ, предназначени за художници, артмениджъри и други творци... Проектът е с включено осъществяването на четири творчески ателиета по артфотография за художници и артмениджъри като обучение по Photoshop, KRITA, GIMP. Проектът има прогнозен характер по отношение на участниците в творческите ателиета и програмата за обучение, на рекламната стратегия извън стандартните социални мрежи, партньорите и локацията на събитията. Препоръчва се прецезиране на целите и предвидените дейности, както и на очакваните резултати. Препоръчва се преработване и прецизиране на проектни предложения при бъдещи кандидатствания. Проектът не се предлага за финансиране.
VI158-52 МИЦАРТ ЕООД Преди да изсъхне боята България 01.12.2021 - 30.11.2022 31100 25000 0 Веселка Кунчева, Полина Герасимова, Милица Гладнишка и Мирослав Иванов обединяват творчески идеи и умения в създаването на музикално-визуален пърформанс по картини на Емилия Гладнишка. Проектът има добра художествена идея и е насочен към широка публика. Предвижда се създаването на девет кратки кино- миниатюри (музикално-визуален пърформанс). Участниците са известни имена от театралната сцена. Препоръчва се, прецизиране на целите, творческата идея и очакваните резултати, както и на рекламната стратегия. Липсва декларация за съфинансиране. Препоръчва се преработване на финасовата матрица и спазване условията на програмата при следващи кандидатствания. Проектът не се предлага за финансиране.
VI158-53 Яна тур ЕООД ЕООД АРТ Павилион, място за срещи на изкуството с хората София, Пловдив, Варна, Бургас 10.12.2021 - 30.11.2022 14170,00 14170,00 0 АРТ Павилион – място за срещи на изкуството с хората цели да придвижи произведенията на изкуството към публики, които традиционно не са посетители на изложби в галерии като експонира произведения на съвременни български автори –художници, графици, скулптори – в обществено достъпни зони и пространства, посещавани с други конкретни цели и мотивация.Проект Арт Павилион планира да осъществи четири изнесени експозиции на художествени произведения на български автори. Проктът има за цел да представи в четири изложби на различни художници, показвайки ги в неформална среда (арт павилион) като набляга на комуникацията с изкуството и обхваща широка публика. Той има прогнозен характер отностно подбора на художниците и кураторската концепция за тях и локациите. Проектът не се предлага за финансиране.
VI158-54 Сдружение "Изкуство в действие" Сдружение ПознататаНЕПОЗНАТА vol.4 България, Ловеч 01.06.2022 - 31.10.2022 15590 14990 0 Художнички представят художнички в градска среда чрез средствата на уличното изкуство. Основната творческа идея на проекта, с поредица от издания ПознататаНЕПОЗНАТА, е създаването на мащабни авторски произведения в градска среда, които целят популяризиране на творческия принос на жените-художнички. Чрез артистичната намеса авторките поставят концептуалния въпрос за преходността на спомена и социалната памет на обществото. Проектът е технически недопустим. Приложение 4 - Подписана декларация и заявление за участие е подадено от лице, което не е вписано в ТРРЮЛНЦ като представляващ Сдружението. Липсва документ за съфинансиране. Разходи за реклама и разпространени са 0%. Не е предоставил голям талон за разхода по т.2.5. Включени недопустими разходи - т.2.7 /нощувки/. Проектът не се предлага за финансиране.
VI158-55 Съпромат Сдружение Пумпал София 30.11.2021 - 15.11.2022 14950 14950 0 Проектът “Пумпал” разглежда от съвременна дизайнерска гледна точка едноименната древна играчка. Чрез всички заложени творчески дейности се търси внасянето на необходима доза позитивен, игрови елемент във визуалните изкуства в България. По този начин сдружение Съпромат реагира на усложнената световна ситуация, като в същото време представя задълбочен и комплексен проект, включващ разнообразни подходи - творчески, дизайнерски, теоретичен, игрови и инсталационен. Предложеният проект има добра художествена идея, съчетана с изследователска и експериментална част между дизайн и визуални изкуства. Обхваща широка публика и предвижда осъществяване на изложба с кинетични инсталации. Проектът има прогнозен характер по отношение на очакваните резултати и рекламната стратегия. Препоръчва се прецизиране на целите и по-ясно представяне на творческата идея при последващи кандидатствания. Непопълнени са колони в матрицата за бюджет - мерна единица, количество, единична стойност и обща стойност. Проектът не се предлага за финансира поради липса на средства.
VI158-56 "БЕЛ ВЮ КИНО" ЕООД НИМФЕУМ София 01.01.2022 - 30.11.2022 31250 25000 0 ‘НИМФЕУМ’ е интердисциплинарен проект за изложба, която смесва различни техники - видео-арт, фотография, скулптура, звук, музика, инсталация и натюр морт, авторски произведения на Кристина Спасовска. 'НИМФЕУМ' пресъздава антично светилище на нимфи, интерпретирано през призмата на съвременно изкуство. Проектът има за цел да обособи пространство, където човек да намери убежище от външния свят, да се чувства в безопасност, но без да забравя своята преходност, времето и смъртта. В проекта е зложено реализирането на изложба с интердисциплинарен характер. Художествената идея има философска и символична страна и е подробно описана, посочени са таргет групите, към които е насочен проектът. Проектното предложение има нереалистични очаквани резултати и прогнозен характер по отношение на локацията, медийната стратегия и партньорите. Върху финансовата матрица за бюджет има поставено име на кандидат, което не е на Бел Вю кино, а на физическо лице. Проектът не се предлага за финансиране.
VI158-57 ЕУФОРБИЯ ФИЛМ ООД Зелда София / Бургас 01.12.2021 - 15.11.2022 31350,00 25000,00 0 Проектът Зелда е арт хореографски визуални импресии, вдъхновени от едноименната стихосбирка на Елин Рахнев, които създават един общ танц на сетивата между поезията. визуалните изкуства и хореографията, поставяйки си за цел да запалят любовта на младите поколения към българските поети и литератори. Проектът има добра творческа идея, структурира и обосновка и цели популяризиране сред младата публика на съвременната българска поезия чрез визуални хореографски импресии във видео формат. Той има прогнозен характер относно мястото на неговото представяне и неговата рекламната стратегия. Екипът включва режисьор, хореограф, художник костюми, актриса и самият поет. Поради своя специфичен характер комисията предлага на екипа на проекта да се насочи към друга програма с цели и приоритети, обвързани с изпълнителските изкуства. Препоръчва се по-конструктивно представяне на целите и творческата идея и преработване на финасовата матрица и спазване условията на програмата за поне 10 % предвидени разходи за реклама и разпространение. Проектът не се предлага за финансиране.
VI158-58 АМАТЕРАС ФОНДАЦИЯ Фондация ИЗТОК -ЗАПАД, обменен скулптурен проект България-Германия България и Германия 01.01.2022 - 30.11.2022 30600 24920 24920 Проектът ИЗТОК-ЗАПАД е дългосрочен обменен проект между България и Германия в сферата на скулптурата за зала и градска среда. Партньори са SCULPTURE NETWORK и IAPMA със седалища в Германия. Изложбите ще представят иновативна скулптура за екстериор и интериор. Програмата включва дискусия, лекции, презентации, уъркшоп и резиденция. През 2022 събитията са в България, през 2023 в Германия. Следващия период е 2023-2024 със съвместни изложби. Проектът на Фондация Аматерас е добре структуриран и обоснован. Набляга на културния обмен между Българи и Германия, като фокусът на визуално представяне е насочен към скулптурата от хартия. Художествената идея е добра и обхваща широки публики и култивиране на нови такива към този вид изкуство. Проектът включва реализирането на изложби и разнообразни съпътстващи събития (лекции, дискусии, уъркшоп за деца и др.) в страната през 2022 г. и в Германия през 2023 г. Проектът предполага устойчивост и развитие и е от значение за културния календар на столицата, град Павликени и Созопол. Следва да се прецизира на бюджета при сключване на договор и съобразяване с процентните отношения в условията на програмата и посочените бележки с финансов характер в мотивацията. Проектът се предлага за финансиране.
VI158-59 СДРУЖЕНИЕ "КОНЦЕРТИ.БГ" Сдружение ЦВЕТОВЕ В ДВИЖЕНИЕ София 01.12.2021 - 31.10.2022 15000 15000 0 ЦВЕТОВЕ В ДВИЖЕНИЕ е изложба комбинираща различни форми на изкуството. Смесвайки традиционните със съвременните изразни средства, да обедини и представи произведения на екип от български творци, занимаващи всеки в своята сфера - изобразително изкуство, музика, съвременен танц и дигитални аудио-визуални изкуства. Поради своя еклектичен характер, проектът е подходящ за публика с различни интереси. Проектът има интердисциплинарен характер и крайният продукт включва представянето на дигитални инсталации. Екипът на проекта включва визуални артисти и музиканти. Препоръчва се прецизиране на структурата и обосновката на проекта, особено при представянето на творческата идея, очакваните резултати и рекламната стратегия. Препоръчва се по-конструктивно представяне на целите и творческата идея и преработване на финасовата матрица и спазване условията на програмата във връзка с процентните отношения, заложени в условията на програмата. Проектът не се предлага за финансиране.
VI158-6 Фондация "Град и посоки" Фондация Комикси в движение Варна 01.12.2021 - 30.11.2022 2910,00 2910,00 0 Проектът има за цел създаването на мобилна изложба с комикси на участници в Клуба на комикса във Варненската библиотека, както и 3 документални комикса. Изложбата ще се представя извън Варна, за да се популяризират дейността на Клуба и изкуството на комиксите сред аудитория, която няма достъп до културни събития. В изложбата ще се включат и няколко комикса от минали ателиетата по репортажен комикс. Жанрът ще се илюстрира и с кратки комикси по журналистически материали. Проектът е технически недопустим. Приложение 4 - Подписана декларация и заявление за участие е подадено от физически лица, а не от представляващия Фондацията, което е в противоречие с условията на програмата. По отношение на бюджета - разходите за реклама са под 10%. Липсва стойност в Колона % относителен дял в т.2. Препоръчва се кандидатът да прецизира документацията на проектното си предложение при следващи кандидатствания. Проектът не се предлага за финансиране.
VI158-60 Сдружение "МАГНА СИЛВА" Сдружение ГАЛЕРИЯ ПАРАВАН България 01.12.2021 - 30.11.2022 14975 14975 0 Трима автори в различни жанрове – пейзажна живопис, сюрнаив и фотография се изявяват на три фестивала. Всеки има по три паравана, които ги събират и разделят, понякога се превръщат в обща галерия, понякога всеки се затваря в свое собствено пространство, в което комуникира с публиката. На трите събития, организирани по – скоро като хепънинги има три различни форми на комуникация с публиката и те са: Ваксинация – Зелен сертификат, Бог, Философ и Врачка и Избори. Всичко това е ГАЛЕРИЯ ПАРАВАН. Проектът включва представяне на концептуални изложби от трима автори. Творческата идея има провокативен и експериментален характер, насочена към младите публики, а предвидените локации и участия са фестивалите в Копривщица, Куклен и Пловдив. Във финансовата част на проекта има завишени продукционни разходи. Препоръчва се структуриране на целите и очакваните резултати, прецизиране на рекламната стратегия, която в момента има прогнозен характер. Препоръчва се при последващи кандидатствания по-конструктивно представяне на целите и творческата идея и преработване на финасовата матрица във връзка със заложените в условията процентни отношения. Проектът не се предлага за финансиране.
VI158-61 "РА АРТ" ЕООД Проектът ПОЛЕТ ще покаже авторските виждания за пътуващото цирково изкуство през света, България, сезоните и въображението. Съпътстващо събитие -Шоу,клоуни и фокуси България, град Смолян и град Бургас 01.12.2021 - 30.11.2022 14250 14250 0 Проектът ПОЛЕТ ще покаже авторските виждания за пътуващото цирково изкуство през света, България, сезоните и въображението. Две от картините ще бъдат обявени на търг , като парите получени от тяхната продажба ще бъдат дарени в Детски отделения. Предвидени са две изложби - в град Смолян и град Бургас. Предвидено е и съпътстващо събитие при откриването на изложбата – Шоу, фокуси и клоуни, което според нас би допълнило и оживило събитията. Проектът е предложен от частна организация в град Смолян, която организира различни културни прояви в града. Предвижда се участието на двама автори от Смолян и Бургас, които ще се бъдат показани в две изложби на тема "Полет" и имат благотворителен характер. Проектът има прогнозен характер по отнощение на рекламната стратегия и партньорствата. Препоръчва се прецизиране на целите и очакваните резултати. Препоръчва се по-конструктивно представяне на целите и творческата идея и преработване на финасовата матрица при следващи кандидатствания. Проектът не се предлага за финансиране.
VI158-62 ИНТЕРАРТ-С ЕООД ЕООД АртДиалог: Визуален корпус Неизвестното за известните художници//Част 1. Златка Дъбова, Симеон Венов, Христо Нейков. София и дигитално разпространение 01.12.2021 - 30.11.2022 9213,00 9213,00 9213 Проектът е опит да „върнем“ на сцената художници, при това - с непоказвани до днес творби, чието творчество е повлияло няколко поколения автори, изразители на посоки във визуалните изкуства. Цветните творби на Златка Дъбова, акварелите на Симеон Венов, илюстрованите био-библиографии за тях и Христо Нейков, видео интервюта - свидетелства на техни съвременници ще изградят корпуса ВИЗУАЛНИ ИЗКУСТВА в сайта на АртДиалог - за дигитално разпространение, в т.ч. чрез глобалната платформа EBSCO, САЩ. Проектът "Неизвестното за известните художници" е добре структуриран и обоснован. Предвижда представяне в списанието АртДиалог на трима големи български графици Златка Дъбова, Симеон Венов и Христо Нейков, изложби и събития. Проектът има устойчивост и развитие във времето. Проектното предложение има изследователски характер и обхваща широка публика. Проектът се предлага за финансиране.
VI158-63 Исторически музей / ХГ"П.Чурчулиев/-Димитровград Културен институт Юбилеен каталог и кратък филм за ХГ Петко Чурчулиев Димитровград Димитровград, София 01.12.2021 - 01.08.2022 22120,00 17770,00 17770 Издаване на двуезичен юбилеен каталог на галерията по случай 60-годишнината от основаването ѝ, заедно с кратък филм, представящи най-доброто от богатия ѝ фонд, с коментар и историческа справка за развитието на галерията. Проектът ще бъде реализиран в пряко сътрудничество с традиционен партньор на галерията – катедра Плакат и визуална комуникация при НХА-София. Проектът е от съществено значение за Димитровград, защото е обвързан с честването на 60 годишнината от основаването на градската галерия. Издаването на двуезичен каталог и създаването на кратък филм ще позволи на гостите на града и всички, които имат интерес към българското изкуство, да разберат повече за колекцията и историята на институцията. Проектът е добре структуриран и обоснован. Галерията през последните години традиционно си партнира с преподаватели и студенти от НХА. Препоръчва се корекция във финансовата матрица и спазване на процентните съотношения, описани в условията на програмата. Особено внимание да бъде обърнато на процентните отношения за реклама. Разходите за печат на каталог следва да се редуцират. Очаква се прецизиране на бюджета при сключване на договор и съобразяване с процентните отношения в условията на програмата и посочените бележки с финансов характер в мотивацията. Проектът се предлага за финансиране.
VI158-64 Международно триеналена сценичния плакат - София Сдружение Каталог-албум 10. Международно триенале на сценичния плакат - София 2022. Юбилейно библиофилско издание България, София 01.12.2021 - 30.11.2022 30600 24600 24600 Проектът събира, систематизира и поднася на читателя-зрител най-добрите постиженията на българския и чуждестранен сценичния плакат от последните три години. Изданието с увод от Константин Илиев е неразделна част от мисията на единственото международно изложение за плакати, посветени на културната сцена – Международното триенале на сценичния плакат, чието 10-то юбилейно издание предстои да бъде открито през ноември 2022 година в София. Проектът е от особено значение за художествения живот в столицата и страната. Той има за цел да покаже за пореден път (десети) едни от най-добрите постижения на художниците от България и чужбина, а не без значение е и издаването на две книжни тела: Каталог на колекцията и допълнителна част на тема "Плакати за плакати". Заложена е и конкурсна част с участие на международно жури. Проектът има надежден екип, добра структура и планиране на дейностите и сериозни партньори. Проектът се предлага за финансиране.
VI158-65 МУСАГЕНА ООД Профил - съвременно българско визуално изкуство в наива София 10.12.2021 - 25.11.2022 14950,00 14950,00 0 Основна цел на проекта „Профил – съвременно българско визуално изкуство в наива“ е придобиване на по-цялостен поглед върху наивизма и запълване на празнината в изследването на българското изкуство. Проектът ще представи съвременния български наивистичен стил чрез профилиране на 15-20 български визуални артисти през еднакви интервюта. Изводите ще бъдат публикувани в богато илюстрирано книжно издание с автор Даниела Осиковска, което ще бъде представено по време на Втори международен салон НАИВ. Проектът има за цел да представи съвременния български наивистичен стил. Предвижда се и специално издание, което ще включва и представяне на различни художници, както и историческо представяне на стила. Той е добре структуриран и обоснован, а екипът е надежден. Проектът не се предлага за финансиране поради недостиг на средства.
VI158-66 Танц БГ Сдружение Фестивал за съвременни изкуства Бургас 01.03.2022 - 15.10.2022 28160 21610 0 Проектът предвижда представяне на селекция от съвременни визуални творби в рамките на Фестивал за съвременни изкуства “ВОДА” в Бургас.Фестивалът се реализира в специфична среда и включва творби от български и международни автори. Проектът ще представи от 10 до 12 творби на български и международни автори в областите инсталация, експериментални визуални произведения и произведения,взаимодействащи с науката. Проектът е свързан с фестивал "Вода", който има международен характер се провежда в град Бургас. Той е от особено значение за културния календар на града и за любителите на съвременното визуално изкуство, има и своя утвърдена аудитория. Проектът е добре структуриран с ясни цели, творческа идея, предвидени дейности и партньори. Проектът се предлага за резерва.
VI158-67 БМ Вижън ЕООД Нови подходи в представянето на изкуството. Част 1: Докосване до Майстора България 10.12.2021 - 30.06.2022 29646 23480 23480 Виртуално представяне на експозицията по случай 140 години от рождението на Владимир Димитров - Майстора и разработване, тестване и въвеждане на нов и устойчив модел за представяне на визуални изкуства, базиран на комбинация от виртуална среда и представяния в реално време. Този нов подход ще позволи „потапяне“ в реалната атмосфера на творчески проекти и ще ги направи по-достъпни за публика от цял свят. Виртуалното посещение ще бъде достъпно през VR комплекти, компютри и смарт устройства. Проектът дава възможност за съвременното технологично развитие на художествена галерия в Кюстендил и е обвързан с 140-ната от рождението на Вл. Димитров-Майстора. Предвиждат се създавнето на VR видео, VR интерактивен тур, виртуална изложба и др. Той е добре структуриран, подробно описан в часта от дейностите и визуалните интерактивни софтуерни продукти, творческата идея и очаквани резултати. Проектът се предлага за финансиране.
VI158-68 НОВА ФИЛМ ЕООД RECORDED REALITY България 01.12.2021 - 30.11.2022 50200 25000 0 “RECORDED REALITY” е мултидисциплинарен визуален арт проект, съдържащ три части, взаимно допълващи се идейно, естетично, смислено и художествено, обединени в едно , а именно: 1. Фотографска изложба на Богдан @Chilldays Плъков 2. Интерактивна видео-фотографска арт инсталация с режисьор Деси Тенекеджиева 3. Флашмоб – който ще се проведе на официалното откриване на проекта в София като изненада за публиката с хореограф Яница Атанасова Проектът е мултидисциплинарен и се фокусира върху представяне творчеството на един млад бъгарски фотограф и дейностите по него са разпределени в три части: изложба, видео арт инсталация и флашмоб. Проектът ясно описва творческата идея (концепция) и е добре обоснован, но има прогнозен характер по отношение на локациите, предвидената аудитория и партньорите. Екипът е надежден, разпознаваем и със сериозно присъствие на творческата сцена и включва артисти от различни сфери на визуалното изкуство. Препоръчва се прецизиране и структуриране на целеполагането, очакваните резултати и рекламната стратегия при следващи кандидатствания. Проектът не се предлага за финансиране поради недостиг на средства.
VI158-69 Доза Арт ООД Психология на образа: Какво [не] е искал да каже авторът? София, България; Хага, Нидерландия 01.12.2021 - 01.12.2022 29638,68 23438,68 0 „Психология на образа: Какво [не] е искал да каже авторът?“ е концепция за едномесечен цикъл от уъркшопи, който ще обхване следните теми „Несъзнавано“, „Логос“, „Репрезентация“ и ще завърши с изложба-пърформанс в галерия Doza. Крайната цел на проекта е да предостави подкрепа и пространство за изява на независимата творческа сцена, както и да срещне психоанализа и изкуство в действие и изследване на преживелищен опит. Проектът включва провеждането на едномесечен цикъл от три концептуални творчески ателиета (уъркшоп) и финална изложба в галерия Доза. Той има прогнозен характер по отношение на участващите артисти, съдържанието и характера на уъркшопите и по-специално на предвидените локации в градска среда, както по оношение на заложеното турне в Холандия. Сайтът на посоченото арт пространство (Aether Sofia & Haga) не е активен. Препоръчва се прецизиране на целите, очакваните резултати и рекламната стратегия при последващи кандидатствания. Проектът не се предлага за финансиране.
VI158-7 Сдружение "Прогрес Про" Сдружение Трети Фестивал на училищата по изкуствата Изкуство от утре България София 07.10.2022 - 09.10.2022 15000,00 15000,00 15000 Тридневен фестивал на училищата по изкуствата – участват 15-20 училища с 1000-1300 участници. В залите на Руския културно-информационен център. В програмата: 1.Четири големи смесени концерта: старинна, класическа и съвременна музика, мюзикъл, балет, народни и модерни танци. 2. Уъркшоп-базар, 3. Концерт джаз. 4. Камерен концерт 4. Изложба изобразително изкуство 7 дни. 6. Изложба фотография 7 дни. 7. Дигитални изкуства 1 ден. 8. Среща с утвърдени творци, възпитаници на училищата-участници. Проект, който е насочен към представянето на учениците от училищата по изкуства чрез организирането на тридневен фестивал с изложби, срещи и представяние. Разходи за графичен дизайн /т.3.1 / и рекламни материали /т.3.3/ са над допустимите 15%. Следва да бъдат редуцирани при представяне на коригирана бюджетна таблица при сключване на договор. Проектът потговаря на критерите и целите на програма "Визуални изкуства" и се предлага за финансиране.
VI158-70 ВТ Ивентс Сдружение 1m2 изкуство Велико Търново 01.12.2021 - 30.11.2022 10700,00 10700,00 0 1m2 изкуство е инициатива, която от три години представя във Велико Търново артисти от съвременната българска и международна сцена в рамките на пространство с площ 1 кв.м. Вдъхновен от концепцията за white cube - бял куб, проектът дава възможност на млади и утвърдени творци да покажат свои произведения в нестандартна изложбена среда. Проектът "1 кв. м. Изкуство" е от значение за Велико Търново и спомага за обогатяване на арт средата за съвременно изкуство в града. Той има добра творческа идея, сериозен екип и предвидени за участие артисти, ясно описани цели и надеждни партьори. Препоръчва се прецизиране на предвидените дейности по проекта, на таргет групите, очакваните резултати и рекламна стратегия, както и допълнителен акцент върху възможни дискусионни формати. Проектът има непопълнена матрица за бюджет, като липсват стойности в последните 4-колони. Проектът не се предлага за финансиране поради недостиг на средства.
VI158-71 "Фул Муун Улф" ЕООД ЕООД Откровения България, София 01.12.2021 - 30.11.2022 31400 25000 0 Три са отправните точки: движещи се картини, музика на живо и четене на поезия. Чрез едно по-популярно, по-комерсиално изкуство, каквото е анимацията, както и колаборацията и с други, да се събуди интересът от страна на младите хора, на подрастващите и на зрелите поколения, които пък са го изгубили в рутината на глобализационната многотия и консуматорски дух. Проектът е технически недопустим. Не е представено Приложение 4 - Подписана декларация и заявление за участие. Липсват и доказателства за съфинансиране. Липсва документ за съфинансиране. Имат скрити редове в т.3. Проектът не се предлага за финансиране.
VI158-72 Заедност СЕГА Фондация Музикално-визуална Арт Глаголическа Инсталация - МАГИя България 25.11.2021 - 15.10.2022 14750 14750 0 Изработка на концептуален, идеен и технически архитектурен проект за създаване на интегрално пространство, в което звук и форма се преплитат в сграда-музикален инструмент. Самият посетител се превръща в творец и се понася на магическо пътешествие. Място, в което може свободно да се борави с движението на звука чрез докосване и активиране на различни части от инсталацията за музициране, което генерира динамично разпределящ се звук на предварително записани напеви на глаголически гласни. Проектът е технически недопустим. Сдружението не е културна организация по смисъла на § 1, т.3 от ЗЗРК. Проектът не се предлага за финансиране.
VI158-73 Международен Алианц за развитие Сдружение International online art fair България, онлайн 01.01.2022 - 31.08.2022 25000,00 20000,00 0 Основната идея на проекта е да създадем иновативна виртуална платформа - online art fair, които има за цел да представи продукции на творци от всички видове визуални изкуства, стилове, форми, държави. Структурата на платформата представлява своеобразен art fair като всяка държава е представена в самостоятелна виртуална палата, а всеки творец чрез самостоятелен виртуален щанд. Художникът, неговите продукти и услуги ще бъдат представени чрез описание, галерия и анимирана видео презентация. Проектът предвижда създаване на web базирана платформа за международни изложения на различни визуални художници и техните произведени. Творческата идея е добра и се налага като актуална през последните години. В проекта се залага на българското и международно участие. Проектът е добре структуриран и обоснован. Основен партньор по проекта е СБХ и са посочени контакти с международни творчески организации. Проектът има прогнозен характер по отношение на международните партньори, които определят и постигането на очакваните резултати. Проектът не се предлага за финансиране поради недостиг на средства.
VI158-74 Craft factory LTD ЕООД Иконата и иконописта в онлайн среда: Своеобразен мост между минало, настояще и бъдеще България, София 15.11.2021 - 30.11.2022 25592 25000 0 Целта на прокета е да представи по модерен начин почти забравеното изкуство иконопис. Това е изкуство в което България има големи трaдиции и една от най-добрите школи с интересни техники. Ние, като екип, бихме искали да покажем и разпалим любопитво, любов и гордост с историята на българската икона. Това представяне ще бъде направено с 3D визуализации на модерни интериори, които ще бъдат публикувани в най-известните социални медии. Проектът е насочен към представяне на изкуството иконопис сред младите и активни публики изцяло в интернет пространството. Той има предприемачески и търговски характер и обвързва иконопистта с интериорната среда чрез 3D визуализации. Проектът има прогнозен характер по отношение на предвидените дейности, очакваните резултати, популяризирането на проекта и партньорите. Нужно е прецизиране и структуриране на целите, очакваните резултати, рекламната стратегия и партньорствата. Проектът няма спазени изискуемите % съотношения, описани в условията на програмата. Проектът не се предлага за финансиране.
VI158-75 Реалити Байтс ЕООД Фестивал на илюстрацията и графиката второ издание - FIG 2 България, София 10.12.2021 - 15.07.2022 14990,00 14990,00 14990 ФИГ. 2 е второто издание на Фестивала за илюстрация и графика, чиято концепция още от зародишните поп-ъп изложби и разпродажби на илюстрация, е да свързва художници-илюстратори и графици с любители на изкуството, създавайки платформа за обмен на идеи, разговор и популяризиране на илюстрацията и графиката като дисциплини в съвременното изкуство. Проектът предвижда организирането за втори път на Фестивал за илюстрация и графика (ФИГ), който включва Поп-ъп изложби организирани от глерия КО-ОП. Насочен е към широка специализирана и предимно млада публика. Прави впечатление, че в програмата са залегнали различни инициативи: изложби, поп-ъп базар, лекции и дискусии, занимания с деца и др. Проектът е добре структуриран и обоснован, партньорите са надеждни и има издържана рекламна стратегия. Проектът все още има прогнозен характер относно вклюване на допълнителни събития в програмата. Препоръчва се преработване на финансовата матрица в колоната с % относителен дял. на т.3 и т.2 При сключване на договор следва да бъде редуцирана бюджетната матрица, съобразявайки я с процентните съотношения, описани в условията на програмата. Проектът се предлага зa финансиране.
VI158-76 Филмова къща Провентус ЕООД СВЕТЪТ НА МЕТОДИ АНДОНОВ България, София 01.12.2021 - 22.12.2022 24675 19675 0 Да възпроизведем Света на Методи Андонов в дигиталното пространство – това е целта на проекта. Да осигурим устойчив национален и международен достъп до архив на и за режисьора е работа, която сме длъжни да свършим. НФК отваря възможност този дълг да бъде изпълнен. Дигиталните средства позволяват да създадем текстова и визуална книга за Методи Андонов. На 16 март 2022-та се навършват 90 години от рождението на режисьора. Проектът има за цел да представи творчеството на големия режисьор Методи Андонов в дигиталното пространство. Той е добре структуриран и обоснован. Предвижда проучване на архива на режисьора и запазване на спомените за него, създаване на сайт, дигитализация на достъпната информация и др. Партньорите по проекта са разпознаваеми и значими, а екипът е добър. Проектът има завишени административни разходи над допустимите по условията на програмата - 15 % и липсва документ за съфинансиране. Проектът се предлага да бъде пренасочен към друга програма. Проектът не се предлага за финансиране.
VI158-77 ЕЙН ЕООД Легенди за село България 01.01.2022 - 22.12.2022 27820 24970 0 12 документални предавания за легенди за имената на българските села. Очакваните резултати да се насърчи интереса към селския туризъм. Това от своя страна ще създаде заетост на местните хора и ще спомогне за намаляване на бедността и обезлюдяването на селото. Проектът е технически недопустим. Проектът противоречи на условията на програмата, която не подкрепя екранни изкуства. Липсва документ за съфинансиране. Разходите за графичен дизайн са над 15%. Продукционни разходи са отнесени в административни разходи. Проектът не се предлага за финансиране.
VI158-78 Арт Уинар ЕООД Българска и международна премиера на документалния сериал Чудесата на Уганда пред многоезични публики и зрители с увреден слух България, София 20.01.2022 - 31.05.2022 25000,00 19800,00 0 Създаване на многоезична версия на документалната филмова поредица Чудесата на Уганда, чрез превод на английски, френски и испански езици на скрипта и създаване на версия на епизодите от поредицата, съдържащи жестомимичен превод. Така създадените и локализирани на 4 езика 8 броя епизода, ще имат своето премиерно излъчване в България, а посредством интернет и маркетингова кампания - ще бъдат представени и достъпни в цял свят пред международни публики и аудитории от хора с увреден слух. Проектът е технически недопустим. Проектът противоречи на условията на програмата, която не подкрепя екранни изкуства. Разходите за реклама са под 10%. Проектът не се предлага за финансиране.
VI158-79 симбиоматър: лаборатория за експериментални изкуства Сдружение Метавселена София 10.01.2022 - 15.07.2022 17700 14150 0 „Метавселена“ е проект за изложба на виртуални скулптури в добавена реалност с куратор Рене Беекман, която ще бъде част от програмата на откриващата изложба на новото изложбено пространство на „Топлоцентрала“. Пет бетонни преносими постаменти ще бъдат разположени в тревните площи при алеите на парка, който свързва „Топлоцентрала“, национален музей „Земята и хората“ и САМСИ. Всеки куб ще бъде своеобразен портал до една виртуална скулптура на съвременен автор чрез добавена реалност. Проектът "Метавселена" предлага създаване и експониране на дигитална изложба от скулптури в публична среда. Творческата идея е актуална именно поради съчетанието между изкуство и технологии, добре описана и предполага широк кръг от публики. Екипът на проекта е добър и включва творчески активни художници от страната и извън нея, програмист и др. Проектът е добре структуриран и обоснован. Препоръчва се прецизиране на описанието на творческата идея и оптимизиране на рекламната стратегия, така че да се съобрази с условията на програмата. Разходите за реклама и разпространение са под 10 %. Проектът не се предлага за финансиране.
VI158-8 Фондация "Мастер оф Арт" Фондация ИЗЛОЖБИ НА ЕКРАН София 01.01.2022 - 30.11.2022 39470,00 24620,00 23750 „ИЗЛОЖБИ НА ЕКРАН“ е иновативен проект за България, който представя 5 значими изложби в Национална галерия и Софийска градска художествена галерия през 2022 г. в 5 документални филма. Целта на проекта „ИЗЛОЖБИ НА ЕКРАН“ е с езика на документалното кино да се преоследи изследователската работа и подготовката на тези изложби и да се разкажат неразказни и малко известни истории от българското изобразително изкуство. „ИЗЛОЖБИ НА ЕКРАН“ продължава живота на важни изложби и след тяхното закриване. Проектът е подробно и ясно разписан. Отговаря на целите и приоритетите на програмата. Обхваща продуцирането и представянето на 5 документални филма, посветени на 5 мащабни изложби с българско изкуство. Разходите за реклама следва да бъдат съобразени с условията на програмата. Има разлика на сбора мужду колона обща стойност на проекта и общи разходи не е описан правилно в т.2.6. Очаква се прецизиране на бюджета при сключване на договр. Проектът се предлага за финасиране с редуциран бюджет.
VI158-80 Лампа Колектив Сдружение България 360 България 01.03.2021 - 30.11.2022 14890,00 14890,00 0 Проект БЪЛГАРИЯ 360 е онлайн платформа за виртуални разходки, базирани на принципа на гугъл стрийт вю, но с интегрирани информационни точки по различни представляващи интерес обекти. При натискане на даден обект от пейзажа, потребителят ще може да получи подробна историческа и културна информация, да се запознае с периода, през който е бил създаден или открит. Всеки потребител ще може сам да преценява времето и вниманието, което да отдели на всеки детайл от заобикалящия го виртуален свят. Проектът е технически недопустим. Приложение 4 - Подписана декларация и заявление за участие е подписано от лице, което не е вписано за представляващ Сдружението в ТРРЮЛНЦ. Не е представено пълномощно. Разходите за реклама са под 10%. Проектът не се предлага за финансиране.
VI158-81 ФотоАнтология Фондация Развитие на критическа среда и публичен диалог чрез дигитално представяне на фотокниги България, София 01.12.2021 - 30.09.2022 14300 14300 0 Проектът предлага иновативна форма за представяне на изкуството на фотографията в дигитална среда чрез сътудничество с международни кураторски платформи за селекция на стойностни художествени образци. Чрез виртуално представяне на фотокниги от цял свят се цели достъпност до иначе недостъпен ресурс за развитие и образование, необходим за създаване на благоприятни условия за творческо развитие на всички професионалисти и любители на фотографията. Проектът предвижда онлайн представяне на фотокниги и създаване на виртуална библиотека. Той има добра творческа идея, насочен към широка публика. Проектът има прогнозен характер относно примерното съдържание на виртуалната библиотеката, рекламната стратегия и партньорите. Препоръчва се структуриране на целите и очакваните резултати. Проектът не се предлага за финансирне.
VI158-82 Камера обскура ЕООД Game Changers България, София 01.01.2022 - 30.10.2022 12568,24 12567 0 Game Changers е проект, който създава методология за неформално обучение чрез игра с карти и адресира нарастващата нужда от връзка между визуалните изкуства като съвременен и атрактивен проводник на послания и актуалните социални проблеми, свързани с психичното здраве, взаимоотношенията, емоционалната интелигентност и способността за ефективно общуване. Проектът е добре структуриран и обоснован. Целите и очакваните резултати са ясно дефинирани. Иновативен проект, насочен към млада, нова публика. Посочените реализирани събития са успешни, партньорите са сериозни. Пректът не се предлага за финансиране поради липса на средства.
VI158-83 Фондация ДЕН ГРИ Фондация Далеч от Африка Пловдив 01.01.2022 - 01.08.2022 14999 14999 0 Проектът включва създаване на изложба и каталог отразяващи рефлексиите на български автори в Африка. Фотографите са снимани в региона на езерото Виктория в Кения. Изложбата ще повдигне въпроси за роля на снимката днес предлагаща разбиране на ситуации, които формират света на маргинализирани групи и държави, както и за важността на интеркултурните срещи в съвременния свят, и ще събуди любопитство към ролята на фотографията като артистичен подход за наблюдение, отразяване и променяне на света. Проектът съответства на една от целите на програмата - международен обмен и взаимодействие и включва представяне фотографска изложба с дискусионна част към нея. Проектът е добре структуриран и описва ясно творческата идея. Предлага се добро дигитално представяне и предвижда създаването на каталог. Липсват стойности в колоната с % относителен дял в т.3. Проектът не се предлага за финансиране поради липса на средства.
VI158-84 Яйцата Дизайн Студио ЕООД ЕООД Depoo Creative Галерия Depoo 01.03.2022 - 30.09.2022 14610 14610 0 Depoo Creative е проект който ще събере трима изявени визуални артисти роботещи предимно стенописи в градска среда за да създадат самостоятелни изложби специално за галерийното пространство Depoo, където регулярно се правят сайт-спесифик намеси, чрез които се развива една нова тенденция в съвременното изкуство с атрактивни изложби и въвличане на все по-широк спектър от публики. Създаване на стенописи в галерийно пространство като сайт спесифик намеси е иновативен подход, който би привлякъл млада публика. Липсват стойнсти в цялата колона 10 /% относителен дял/. 24% са разходите за графичен дизайн и рекламни материали. Разходите за реклама и разпространение са под 10%. Проектът не се предлага за финансиране.
VI158-85 Хетероподи ООД Виртуални тела България, София и онлайн 01.12.2021 - 30.06.2022 25349,00 19994,00 19994 Проектът съчетава представянето на произведения от фонда на „Национална Галерия“ със средствата на съвременната хореография, поднесени под формата на допълнена AR и виртуална VR реалност, и достъпни за публиката в дигитална среда на място в галерията, и онлайн. Идеята на компания Хетероподи е 10 български хореографи от различни поколения да създадат кратки танцови миниатюри, инспирирани от /или артистичен коментар по/ значими произведения на български автори от фонда на галерията. Проектът е добре структуриран и детайлно разработен. Художествената идея е добра и обхваща широка публика. Отговаря на целите и приоритетите на програмата. Проектът е добър пример за синтез на изкуствата - танц, музика и изобразителни изкуства. Проектът има переспективи за развитие и устойчивост. Проектът се предлага за финансиране.
VI158-86 галерия Нюанс ООД Иван Георгиев - Рембранда - познатият и непознатият София България 01.04.2022 - 22.06.2022 18555 16155 0 “Иван Георгиев - Рембранда - познатият и непознатият” е проект от ключова необходимост за развитието на средата на визуалните изкуства на местно и национално ниво. Основните компоненти на проекта са изложба на автора в периода: 31 май - 21 юни 2022 в галерия Нюанс, съпроводена от отпечатването и разпространение на каталог и целодневна прожекция на документалния филм за автора с режисьор Анна Петкова, единственият аудиовизуален материал за Иван Георгиев - Рембранда. Проектът представя творби на Иван Георгиев - Рембранд от частна колекция. Проектът използва класически подход за представяне на изявен автор - подготовка на изложба, представяне на филм, отпечатване на каталог, дигитализиране на съдържанието. Дефининрани са различни типове публики. Липсва документ за съфинансиране. Продукционни разходи са отнесени в административни. Графичен дизайн и рекламни материали са над 15%. Проектът не се предлага за финансиране поради липса на средства.
VI158-87 Литъл Уинг Пръдакшънс ЕООД ЕООД Жените на Благоевград България, Благоевград 01.12.2021 - 01.08.2022 31000 24800 0 Документален филм-портрет на десет жени на различна възраст, от различни етноси, с различни таланти и професионален път – техният живот и реализация в Благоевград като притегателен център. Филм с висока художествена стойност, същевременно достъпен за широката публика. Проектът е технически недопустим. Проектът противоречи на условията на програмата, която не подкрепя екранни изкуства. Не е представено пълномощно. Липсва документ за съфинансиране. Проектът не се предлага за финансиране.
VI158-88 Уан Модерн ЕООД Издаване на книгата на проф. Свилен Стефанов Иновации в българското изкуство от края на ХХ и началото на ХХI век на български и на английски eзик София 01.12.2021 - 01.10.2022 14612 14612 14612 Проектът цели издаването на книгата на проф. Свилен Стефанов “Иновации в българското изкуство от края на ХХ и началото на ХХI век” в две отделни издания - на български и на английски език, както и тяхното разпространение и популяризиране пред българска и международна публика. Проектът е добре структуриран, с ясно дефинирани цели и задачи, и капацитет за реализацията им. Стабилни партньори, реалистичен бюджет, с подчертан образователен характер, насочен към българска и международна аудитория. Проектът отговаря на целите и приоритетите на програмата. Проектът се предлага за финансиране.
VI158-89 Сдружение за съвременно изкуство и култура - Ескимо Сдружение ВСИЧКО НАЙ-ХУБАВО ОТ ПИСТОЛЕТ София 10.01.2022 - 30.11.2022 8783 7273 0 Двуезична книга-албум, представяща най-доброто от дейността на галерия за съвременно изкуство Пистолет. Книгата ще бъде съставена от Леда Екимова и Даниела Радева. Проектът е добре структуриран. Проектът представя двуезична книга-албум, която представя обзорен поглед на последните 15 години от дейността на галерията. Кураторският екип е силен. Проектът има научно-изследователски характер за процесите в съвременното изкуство от изминалите две десетилетия. Разход за реклама и разпространение са само 3%. Проектът не се предлага за финансиране поради липса на средства. Проектът се предлага за резерва.
VI158-9 Съюз на българските илюстратори Сдружение Биенале на българската илюстрация 2022 България, София 01.01.2022 - 30.11.2022 15000 15000 15000 Проектът предвижда подготовка и провеждане на Биенале на илюстрацията 2022, включително покана за участие към илюстратори от български произход от страната и чужбина и журиране на участващите творби, като с премираните творби ще бъде проведена съпътстваща програмата изложба. Ппредвиден е печат на каталог, включващ работите на всички автори и допълнителна информация. Включва също дейности по реклама и популяризация на различните аспекти на мероприятието. Проектът е подробно и ясно разписан. Включва подготовка, реализация и документация на Биенале на илюстрацията през 2022 година. Разходите за графичен дизайн /т.3.1/ и печат на каталози /т.5.1/ са над допустимите 15%. При сключване на договор следва бюджетната матрица да бъде редуцирана и съобразена с процентните отношения, описани в условията на програмата. Проектът отговаря на целите и приоритетите на програмата и се предлага за финансиране.
VI158-90 САУНД ИН ПИКЧЪР ЕООД Sound in Picture: It is a learning process София 06.12.2021 - 11.06.2022 14220 14220 0 Серия от безплатни, образователни лекции на различни теми, свързани с визуални изкуства и за такива, засягащи крос-медийна колаборация, комбинирайки различни видове изкуство в едно – пример: работа при аудио-визуални колаборации. Проектът е интердисциплинарен, насочен към широк кръг публика в нетрадиционни пространства. Обхваща различни сфери на художествената среда. Ливсва фокусиране на проектната идея. Разход за графичен дизайн и рекламни материали над 15%. Проектът не се предлага за финансиране.
VI158-91 Художествена галерия - Перник Културен институт "65 години Художествена галерия - Перни " ХГ- Перник 02.12.2021 - 30.11.2022 15000 15000 0 Създаване на представителен албум с по-значими произведения от фонда на ХГ- Перник. Представяне и популяризиране на художествените произведения в чест на 65 годишнината от създаването на.ХГ. Не ги показваме поради липса на постоянна експозиция и няма издаден албум с фотоси от фонда. Този албум е особено важен за гражданите на Перник, гостите на града и ценителите на изобразителното изкуство.,. Проектът е технически недопустим. Проектът е от особена важност за града и публиката на Перник. Албумът с произведения от ХГ Перник ще представи най-значителните произведения от фонда - поради липсата на постоянна експозиция. Бюджетната таблица не е попълнена, което прави проекта технически недопустим. Препоръчва се преработване на бюджетната таблица и участие в следваща сесия. Проектът не се предлага за финансиране.
VI158-92 Обществен дарителски фонд - Габрово Фондация Модерното подава ръка на традициите България 01.12.2021 - 30.11.2022 9975 9975 0 Обществената фондация в Габрово подкрепя обществото на Габрово от 2002г. насам в най-широкия смисъл. Работим с множество местни дарители и сме реализирали и финансирали редица проекти в сферата на културата и изкуствата. В настоящата инициатива предвиждаме поредица от 3 Флашмоб с позициониране и рисуване на стари непознати оръдия на труда - манган, паламарка, паралия и пр. в централна градска част като творческа провокация към населението. Ще издадем и книга с рисунките и описание на предметите. Проектът е технически недопустим. Фондацията не е културна организация по смисъла на § 1, т.3 от ЗЗРК. Разходи за реклама и разпространение са над 25%. Проектът не се предлага за финансиране.
VI158-93 Българска Асоциация на Независимите Художници и Аниматори "Пройко Пройков" Сдружение Пътят на твореца към съвършенство - майсторски класове, събития и конкурс за изграждане на знания, чрез използване на добри иновативни практики в анимацията и визуалните изкуства София 01.01.2022 - 30.09.2022 24995,00 19996,00 0 Целата на настоящото проектно предложение е създаване на благоприятни условия за творческо развитие в областта на изкуството и по-точно анимационното и други свързани с него визуални изкуства. Чрез осъществяване дейностите по проекта се създават инициативи за осигуряване на достъп и творческо развитие на нови аудиотри, като аниматори, художници, критици, кино специалисти и други професионални лектори в сфертата на визуалните изкуства. Проектът е важен за развитие на анимационното изкуство и привличане на млада аудитория. Има подчертано образователен и диалогичен характер. Липсва документ за съфинансирне. Разходите за материали и консумативи за COVID-19 са над 5%. Проектът не се предлага за финансиране поради липса на средства.
VI158-94 "РИМИНИ ФАЙН АРТ" ЕООД ЕООД Иновативна академия за художници и армениджъри с фокус активно взаимодействие с публиките и артдиверсификация София 25.11.2021 - 07.04.2022 15000 15000 15000 Основната цел на проекта е да подпомогне художниците и артмениджърите да общуват ефективно с публики, да станат по-гъвкави по отношение на бизнес средата и разширят кръгозора и дейността си посредством нови комуникации и възможност за диверсификация с уроци по изкуства и арттерапия. Проектът отговаря на целите и приоритетите на програмата - включва съвременни и иновативни форми за създаване на изкуство или такива, които предвиждат съвременни модели и практики с традиционни изразни средства. Проектът предвижда развиване и привличане на нови публики, достъпност и демократичност при представянето на визуалните изкуства, включващи и слабо представени групи или такива със специфични потребности. Трабва да се прецизира терминологията - пърформанс като неконвенционална форма на изразяване. Проектът се предлага за финансиране."
VI158-95 Фондация Син Куб Фондация Съвременен пърформанс - изследване и действие София, България 01.01.2022 - 31.10.2022 15000 15000 0 Проектът има за цел да създаде среда за творческо развитие, както и надгради публичния диалог относно пърформанса, пърформативни практики и пространствени интервенции в съвременните визуални изкуства. Искаме да изследваме възможностите на тези художествени техники да интерпретират институционалности, въвличат публики и осмислят актуални социални трансформации. За целта каним артисти в диалог един с друг да развият концепции и -късно реализират в Swimming Pool или на избрани от тях локации. Проектът има за цел да насочи вниманието на почитателите на съвременните визуални изкуства към художествения пърформанс, който има утвърдена история в годините в чужбина и България. В него се включват като участници артисти, които са представени предимно извън страната и по-малко познати у нас, които са част и от екипа на проекта. Екипът включва още куратор и асистент. Залага се на дебати, уъркшоп инициативи, лекции и други форми на интеракция, които да са фокусирани върху творческия процес при създаване на този тип изкуство. Проектът има прогнозен характер в отделни части, затова има нужда да се прецезира като представяне и структура: в целеполагането, в някои от предвидените дейности, очакваните резултати и ефекти, както и посочване на патрньорствата. Проектът не се предлага за финансиране.
VI158-96 Народно читалище Отец Паисии 1901 Читалище Арт и територия с.Езерец ПК 9687 общ. Шабла, обл. Добрич 01.01.2022 - 31.08.2022 12752 12752 0 Проект Арт и Територия дава възможност на 5 артисти да изработят пройзведения който да помoгnат на запазването и развиването на село Езерец и неговите природни дадености. Проектът поставя тема, която е широко дискутирана през последните десетилетия - за ролята на куратора в съвременното изкуство. Проектът е добре структуриран. Липсва оригиналност на художествената идея. Бюджетът е реалистичен. Разходът за реклама и разпространение е под 10%. Проектът не се предлага за финансиране.
VI158-97 Сдружение А.Р.К.И Сдружение INTER ESSE България, София 01.12.2021 - 10.05.2022 13090 13090 0 INTER ESSE е образователно-дискусионна платформа, която цели да организира серия от лекции и разговори на тема ролята на куратор и критик в съвременно визуално изкуство. Събитията са разделени тематично, като първата част е посветена на въпроси свързани със съвременна кураторска практика, а втората част обръща внимание на ролята на критиката и критика. INTER ESSE предвижда панелни срещи с активни куратори, критици, изкуствоведи и артисти, както в национален, така и в международен план. Проектът е образователен и изследователски, включва серия от лекции и дискусии на тема, свързана с ролята на куратора и критика в съвременното изкуство. Тази тема през годините привлича интересa на художници, критици и куратори и има вече създадени традиции, което може да бъде повод за нов тип събития и публикации. Екипът е надежден, а привлечените имена като участници са разпознаваеми и с натрупан опит в своята професионална сфера. Проектът е добре структуриран, но се препоръчва прецизиране на творческата идея, очакваните резултати и партньорите. Поради спецификата на проекта (образователна и изследователска) липсва предварителна (работна) тематичност и фокусиране върху проблеми на творческите лекции и дискусии в рамките на модулите. Разходите за реклама и разпространение са под 10%. Проектът не се предлага за финансиране.
VI158-98 Заран БГ ООД Музикален клип Out of the Sun София 01.01.2022 - 30.06.2022 15000 15000 0 Видеоклипът цели да визуализира несломимия стремеж към постигането на цел, за която човек копнее изключително силно и всячески отказва да се предаде пред трудностите и да се подаде на изкушенията, които съдбата му поднася. Техниките и похватите на анимацията ще ни осигурят възможността да пресъздадем един динамичен и завладяващ сюжет, който изобразява изконната битка между доброто и злото, противопоставяйки чувството за справедливост, семейните ценности и др. драматургични особености. Проектът е технически недопустим. Проектът противоречи на условията на програмата, която не подкрепя музикални и екранни изкуства. Бюджетната матрица е непопълнена. Проектът не се предлага за финансиране.
VI158-99 Фондация "Ситиуайз" Фондация STROKES/Щрихи София, България 15.01.2022 - 30.05.2022 15000 15000 0 Организиране на конкурс за създаване на проект за стенопис с награда реализацията му върху фасада. За целите на конкурса ще бъдат предложени 10 съвремени художника, които творят в сферата на съвременната стенопис, стрийт арт и графити, от които журито ще избере пет, които да създадат визуално предложение за стенописа и само едно от тях ще бъде реализирано върху фасадата.Петте проекта ще бъдат претворени в авторски принтове с техниката ситопечат и ще бъдат представени в изложба. Проектът е насочен към почитатели на стрийт арт, но ще облагороди градската среда с един стенопис, журиран от собствениците на сградата и визуални артисти. Проектът представя цялостна стратегия за проектиране, избор, реализация, интегриране на произведения на изкуството в градската среда. Раклама и популяризиране чрез дигитална и друга реклама. Проектът не се предлага за финансиране поради липса на средства.