Програми

ЗА ВСИЧКИ КАНДИДАТИ ПО АКТИВНИ ПРОГРАМИ НА НФК

В случай на технически проблем е нужно да подадете сигнал на адрес: tech.support@ncf.bg не по-късно от три астрономически часа преди изтичане на крайния срок на програмата.

При подаване на кандидатурите си, моля, уверете се, че пдф файловете, които качвате в системата, са с разширение .pdf с малки букви , а не с разширение .PDF с главни букви.

Напомняме, че НФК не носи отговорност за възникнали технически проблеми със сайта и платформата за онлайн кандидатстване в последните три часа от срока на кандидатстване.

Препоръчва се предварително подаване на кандидатурите с цел предотвратяване натоварения трафик в последните дни за предаване на кандидатури.
Желаем Ви успех!

срок за кандидатстване: 08.04.2022 (15:00) - 12.05.2022 (15:00)

Допустими кандидати: Физически и юридически лица

Програма за финансиране на пътуване до събитие, в което кандидатът ще вземе участие, както и пътуване на чуждестранни артисти, които ще вземат участие в събитие, организирано от кандидата.

Условия

срок за кандидатстване: 08.04.2022 (15:00) - 11.05.2022 (15:00)

Допустими кандидати: Юридически лица

Награди Национален фонд „Култура“ за ученици от държавните училища по изкуствата и културата за високи постижения в областта на културата и за студенти от висшите учебни заведения по изкуства за високи постижения в областта на изкуството и култура.

Условия

срок за кандидатстване: 08.04.2022 (15:00) - 10.05.2022 (15:00)

Допустими кандидати: Юридически лица

Програмата има за цел да насърчи най-вече развитието на дейности, насочени към адаптацията на културните институти. Програмата за възстановяване има за основна цел да подкрепи проекти, които допринасят за цялостното развитие на културната среда във всички нейни аспекти – професионални, художествени и творчески, социални, икономически, медийни, и др.

Условия

срок за кандидатстване: 08.04.2022 (15:00) - 10.05.2022 (15:00)

Допустими кандидати: Юридически лица

Настоящата програма за възстановяване и развитие има стремеж да адресира организациите, активно работещи в областта на любителските изкуства, с оглед адаптацията им към пост-пандемичната ситуация. В този смисъл програмата има за основна цел да подкрепи проекти, които допринасят за цялостното развитие на заниманията с любителско творчество, концентрирайки се върху осигуряването на достъп и ангажирането на по-голям брой участници.

Условия

срок за кандидатстване: 08.04.2022 (15:00) - 11.05.2022 (15:00)

Допустими кандидати: Юридически лица

Програмата има за основна цел да подкрепи традиционни циркове в България и техния капацитет за развитие в пост-ковид ситуация.

Условия

срок за кандидатстване: 08.04.2022 (15:00) - 10.05.2022 (15:00)

Допустими кандидати: Юридически лица

Настоящата програма за възстановяване и развитие има стремеж да адресира потребностите в частния културен сектор. Програмата има за основна цел да подкрепи проекти, които допринасят за цялостното развитие на културната среда, във всички нейни аспекти – професионални, художествени и творчески, социални, публични, икономически, медийни, и др.

Условия

срок за кандидатстване: 08.04.2022 (15:00) - 11.05.2022 (15:00)

Допустими кандидати: Физически лица

Основната цел на програмата е да осигури финансова подкрепа на български творци и артисти в областта на всички изкуства, както и на други специалисти от областта на културата, упражняващи своята професия на свободна практика, чрез кандидатстване пред Национален фонд „Култура“. Чрез Програмата ще се позволи подпомагане на широк кръг от артисти и културни дейци да продължат работата си, както и осигуряване на условия за създаване на творчески продукти.

Условия

срок за кандидатстване: 08.04.2022 (15:00) - 05.05.2022 (15:00)

Допустими кандидати: Юридически лица

Целево финансово подпомагане на проекти, финансирани от програма „Творческа Европа“, подпрограма „Култура“, направление „Европейско сътрудничество“, „Мрежи“ и „Платформи“.

Условия